Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Geen elektrische deuropener gehandicapte

Een 77-jarige slecht ter been zijnde vrouw krijgt van de gemeente geen elektrische opener voor de deur van een ondergrondse garage naar de lift van haar flat, ook al gaf diezelfde gemeente haar eerder wel een gehandicaptenparkeerkaart. Op advies van de commissie voor de bezwaarschriften hebben B en W haar bezwaar tegen de afwijzing verworpen en blijft het college bij zijn besluit. Zij had een beroep gedaan op financiering van de woonvoorziening in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). De vrouw woont zelfstandig meent een auto nodig te hebben voor haar sociale contacten. Haar kinderen wonen in Hoorn en Woerden. Maar de gemeente vindt dat ze maar gebruik moet maken van openbaar vervoer.