Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

PvdA wil kledingproject asielzoekers behouden

De PvdA wil de verstrekking van tweedehands kleding die primair was bestemd voor vluchtelingen, in stand houden. Fractievoorzitter Yeter Tan heeft dat gezegd in het debat over de gemeentebegroting voor 2006. Eerder al had de fractie daar vragen over gesteld in een raadscommissie. Door de komst van het asielzoekerscentrum (AZC) werd het project (en de huisvesting ervan) uitgebreid. De extra huurkosten (1800 euro per jaar) drukten op het AZC, dat nu is opgeheven. Voor 2006 is voor de extra lasten eenmalig ruimte binnen de begroting voor het vluchtelingenwerk.

Keuring parkeerkaart gehandicapten niet duurder

De door B en W voorgestelde verhoging van de kosten van medische keuring voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart met 50 procent gaat niet door. De gemeenteraad nam donderdagavond (10 november) bij de behandeling van de begroting 2006 een door VVD en Burgerbelangen (BBA) ingediend amendement aan om dat te voorkomen. De kosten blijven 95 euro, in plaats van 138 euro.

Geen gemeentelijk geld voor Batak

De gemeente is niet bereid geld te geven voor een drinkwaterleiding voor Batakmensen op Sumatra. Stichting Marsuruplan had daarom gevraagd. Die stelt zich ten doel de gezondsheidszorg in en rond Saribudolok op Sumatra te verbeteren, in het bijzonder door het ziekenhuis Bethesda te steunen. De gemeente heeft evenwel als beleid alleen hulp te bieden in buitenlandse steden, waarmee een stedenband bestaat.

D66: ‘lange wachttijd schuldhulp beschamend’

Dat de gemeente geen kans ziet schuldhulp aan in geldelijke problemen geraakte inwoners met een minimaal inkomen binnen de wettelijke termijn (6 weken) af te handelen is ‘beschamend.’ Dat zei D66-raadslid Anke Smit woensdagavond (19 oktober) in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Ook andere fracties hadden kritiek. Ter tafel lag een notitie waarin B en W melden dat tegen het einde van het jaar de wachttijd van 12 naar 9 weken terug kan zijn gedrongen, maar niet structureel. Als dát wel moet van de raad, is er extra personeel nodig en dat kost dus geld. Het ziet er naar uit dat er uit de raad een voorstel komt bij de behandeling van de begroting 2006 om het probleem op te lossen.

Meerderheid raad voor verruiming minimabeleid

De gemeenteraad is overwegend wel ingenomen met de uitbreiding van de groep mensen die voor de regelingen voor minima in aanmerking komen, maar VVD en Burgerbelangen vrezen wel dat daarmee een omvangrijk financieel risico wordt genomen. Dat bleek tijdens de vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving, woensdag 19 oktober. Voor enkele categorieën minima (ouderen, jongeren, gehandicapten en chronisch zieken) wordt de grens voor het profiteren van de beschikbare regelingen verhoogd van 100 naar 125 procent van de bijstandsnorm. De coalitie (D66, CDA, GroenLinks en PvdA_ heeft daar al sinds haar aantreden op gehamerd, maar B en W zagen er tot nu toe geen financiële mogelijkheden voor.

Hulp ouderen bij invullen zorg- en huurtoeslag

Vrijwilligers van de ouderenbond ANBO helpen Amstelveense senioren bij het invullen van de formulieren voor het aanvragen van zorgtoeslag. Er zijn spreekuren gepland in de diverse wijksteunpunten. De toeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de verplichte zorgverzekering, die per 1 januari het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier wegneemt. Wie huursubsidie krijgt, ontvangt van de Belastingdienst een gecombineerd aanvraagformulier, dat voor 1 november moet worden teruggestuurd. Bij het centraal bureau van de Stichting Welzijn Ouderen, Groen van Prinstererlaan 99, is al sinds 27 september elke dinsdagmiddag spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur voor hulp bij het invullen. Er moet van tevoren wel een afspraak worden gemaakt (telefoon 5430430). Spreekuren op de steunpunten ’t Huis aan de Poel (6419351), Klaasje Zevenster (6457051) en Nieuw Vredeveld zijn er elke werkdag van 14.00 tot 17.00 uur en in ’t Pluspunt (6458141), Middenhof (6404801) en Dignahof (6407171) van 10.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag woensdag en donderdag kan men van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij steunpunt Kastanjelaan (6403251) en MOC (Lindenlaan, 6403251).

PvdA-bijeenkomst over veranderingen in de zorg

De PvdA Noord-Holland houdt op 10 oktober 2005 (20.00 uur) een regionale bijeenkomst over de op stapel staande veranderingen in de zorg. Voor de pauze wordt uitgelegd wat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) inhoudt. Na de pauze is er discussie met de zaal en zorgverleners uit de regio. Een PvdA-raadslid uit Huizen en haar partijgenote in de Tweede Kamer Gerdi Verbeet voeren het woord. Plaats: De Dobber, Meenthof 46, Kortenhoef.

Regiovervoer uitgebreid

Het gebied voor Regiovervoer voor senioren (65 jaar en ouder) en gehandicapten wordt uitgebreid tot vijf zones. Nu zijn dat er nog drie. In principe is de uitbreiding tijdelijk (tot 1 juni 2006). De regiotaxi’s zijn beschikbaar tussen 08.00 en 24.00 uur. Wie er gebruik van wil maken heeft een regiovervoerkaart nodig, die is aan te vragen bij de afdeling Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) op het raadhuis (5404584). Huidige houders van de kaart ontvangen een nieuwsbrief over het aangepaste vervoersgebied. Per 1 juli 2006 wordt naar verwachting de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht en wordt duidelijk of daarin de uitbreiding past.

Geen elektrische deuropener gehandicapte

Een 77-jarige slecht ter been zijnde vrouw krijgt van de gemeente geen elektrische opener voor de deur van een ondergrondse garage naar de lift van haar flat, ook al gaf diezelfde gemeente haar eerder wel een gehandicaptenparkeerkaart. Op advies van de commissie voor de bezwaarschriften hebben B en W haar bezwaar tegen de afwijzing verworpen en blijft het college bij zijn besluit. Zij had een beroep gedaan op financiering van de woonvoorziening in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). De vrouw woont zelfstandig meent een auto nodig te hebben voor haar sociale contacten. Haar kinderen wonen in Hoorn en Woerden. Maar de gemeente vindt dat ze maar gebruik moet maken van openbaar vervoer.