Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Vier instellingen krijgen vergunning voor kledingacties

Aan vier instellingen verleent de gemeente dit jaar vergunning om huis aan huis kleding in te zamelen. Die inzamelingsacties staan los van de textielcontainers. De instanties zijn de stichtingen Samenwerking Ontwikkeling Sahelllanden, Humana, Leger des Heils en Kuren met Reuma. In totaal zestien instellingen hadden een vergunning gevraagd, maar de gemeente laat er jaarlijks maar vier toe. De selectie wordt gemaakt op basis van binnenkomst van de aanvraag en het bezit van het CBF-keurmerk.

Subsidie van 125 mille voor Vluchtelingenhulp

Stichting Vluchtelingenhulp Amstelland (SVA) krijgt dit jaar een gemeentelijke subsidie van maximaal 125 duizend euro. Zij werd eind vorig jaar opgericht, als resultaat van een fusie van de stichtingen vluchtelingenwerk in Amstelveen (ook werkzaam in Ouder-Amstel), Aalsmeer en Uithoorn. De lokale organisaties werden geconfronteerd met vermindering van het aantal asielzoekers. Het eerste subsidiejaar is een proefjaar. Ook de andere gemeenten dragen naar rato bij.

Allochtone bijstandsvrouwen: te weinig opleidingskansen

Er bestaat geen gemeentelijk beleid voor gezamenlijke activiteiten van wel en niet Nederlands sprekende vrouwen. En voor allochtone vrouwen is het moeilijk een opleiding te volgen met behoud van uitkering. Die klacht is te lezen in een brief, die door een groep vrouwen is overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen en wethouder Winnie Blok. Naar nu pas blijkt, gebeurde dat vorige week tijdens een bijeenkomst op Vrouwendag.

Hoog opgeleide allochtone vrouwen klagen dat zij te weinig worden gesteund bij het zoeken en vinden van werk. Burgemeester Van Zanen zegde toe dat de bijeenkomst een vervolg krijgt.

Meevaller gemeente op bijstandsuitkeringen loopt op tot 1,5 miljoen

Op de bijstandsuitkeringen boekte de gemeente tot nu toe een meevaller van 1,5 miljoen euro. Nadat eerder al een overschot in 2005 van 0,65 miljoen eurowas gemeld, komt daar voor de nu nog eens 0,85 miljoen euro bij. Het overschot heeft in beperkte mate een structureel karakter. Verwacht wordt dat de uitkeringen uit het Fonds Werk en Inkomen van het rijk voor de komende jaren voldoende is voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in Amstelveen.

Seniorenraad schiet op nieuwe participatieverordening gemeente

De Seniorenraad (SR), die B en W adviseert over gemeentelijk beleid voor ouderen, voelt zich tekort gedaan in de nieuwe participatieverordening, waarover de gemeenteraad woensdag (8 februari) een beslissing neemt. De SR heeft de fracties in de gemeenteraad er aan herinnerd dat in diverse programma’s voor de komende verkiezingen aandacht en zorg voor ouderen een speerpunt is. Dat komt in de nu door B en W voorgestelde verordening niet optimaal tot uiting, vindt de SR.