Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

PvdA-bijeenkomst over veranderingen in de zorg

De PvdA Noord-Holland houdt op 10 oktober 2005 (20.00 uur) een regionale bijeenkomst over de op stapel staande veranderingen in de zorg. Voor de pauze wordt uitgelegd wat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) inhoudt. Na de pauze is er discussie met de zaal en zorgverleners uit de regio. Een PvdA-raadslid uit Huizen en haar partijgenote in de Tweede Kamer Gerdi Verbeet voeren het woord. Plaats: De Dobber, Meenthof 46, Kortenhoef.

Regiovervoer uitgebreid

Het gebied voor Regiovervoer voor senioren (65 jaar en ouder) en gehandicapten wordt uitgebreid tot vijf zones. Nu zijn dat er nog drie. In principe is de uitbreiding tijdelijk (tot 1 juni 2006). De regiotaxi’s zijn beschikbaar tussen 08.00 en 24.00 uur. Wie er gebruik van wil maken heeft een regiovervoerkaart nodig, die is aan te vragen bij de afdeling Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) op het raadhuis (5404584). Huidige houders van de kaart ontvangen een nieuwsbrief over het aangepaste vervoersgebied. Per 1 juli 2006 wordt naar verwachting de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht en wordt duidelijk of daarin de uitbreiding past.

Geen elektrische deuropener gehandicapte

Een 77-jarige slecht ter been zijnde vrouw krijgt van de gemeente geen elektrische opener voor de deur van een ondergrondse garage naar de lift van haar flat, ook al gaf diezelfde gemeente haar eerder wel een gehandicaptenparkeerkaart. Op advies van de commissie voor de bezwaarschriften hebben B en W haar bezwaar tegen de afwijzing verworpen en blijft het college bij zijn besluit. Zij had een beroep gedaan op financiering van de woonvoorziening in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). De vrouw woont zelfstandig meent een auto nodig te hebben voor haar sociale contacten. Haar kinderen wonen in Hoorn en Woerden. Maar de gemeente vindt dat ze maar gebruik moet maken van openbaar vervoer.