Categorie: "Politiek"

Joël Voordewind (ChristenUnie) in Stadshart

Joël Voordewind

Joël Voordewind

Met de verkiezingen voor de gemeenteraad in aantocht trachten de landelijke partijen die daarin zitten Tweede Kamerleden naar Amstelveen te halen, hoewel die natuurlijk vrijwel niets van de gemeente weten. Het komt dus neer op de politieke ideologie die de nationale partijen hebben.

De ChristenUnie haalt vrijdag 16 maart het lid van de Tweede Kamerfractie Joël Voordewind naar Amstelveen. Die is van 13.00 tot 15.00 uur in de Bibliotheek aan het Stadshart (boven boekhandel Venstra). Hij spreekt daar over Veiligheid en Statushouders. Vooral dat laatste is een gespreksonderwerp in de plaatselijke politieke arena, waarover de SP een zwartboek publiceerde dat door de nu heersende coalitie wordt tegengesproken of genegeerd.

 

 

 

D66 wint Pubquiz van politieke partijen

Het winnende team van D66.

Het winnende team van D66. Foto: Remco Snoek

In de politieke pubquiz heeft woensdagavond in café Thijs aan de Dorpsstraat het team van D66 gewonnen met 65 punten. Die verrassing kwam aan het einde van de wedstrijd, waarin de Democraten bij alle ronden op de derde plaats waren geëindigd.

Wisselend werden VVD en PvdA daar eerste en tweede. Maar in de slotronde werden veel vragen gesteld over (moderne) muziek en blijkbaar was die bij de doorsnee lokale politicus de kennis daarover niet optimaal. Het CDA eindigde als tweede met 61,5 punten.

De pubquiz was georganiseerd door Remco Snoek van de VVD-fractie in de gemeenteraad en ook voor de nieuwe raad kandidaat raadslid. Alle partijen in de raad deden mee, behalve de SP en de Ouderencombinatie (OCA). De laatste in verband met het overlijden van haar raadslid Nora Tang.

De teams kregen in vier ronden allerlei vragen op zich afgevuurd. Voor de correctie daarvan moesten zij telkens hun formulier met antwoorden doorgeven aan een andere fractie.

D66 wil ‘lokwoningen’ tegen inbraak

Harmen vd Steenhoven

Harmen vd Steenhoven

Met de verkiezingen voor de deur lijken de partijen in de gemeenteraad steeds vindingrijker te worden. D66 wil nu zogenoemde lokwoningen inzetten tegen inbrekers. Die moeten volgens de partij dan maar worden gefinancierd uit het budget voor een actieplan tegen inbraken. In het volgende coalitieakkoord moet dat worden vastgelegd, vinden de Democraten.

Net als andere partijen maakt D66 zich zorgen over de verdubbeling van het aantal woninginbraken in de Amstelveen in de afgelopen maanden. De lokwoning, ingericht door de politie en voorzien van camera’s en gemerkte spullen, kan helpen bij het arresteren van inbrekers, constateert zij. Voor het inrichten van die woningen moet de komende maanden volgens haar geld worden vrij gemaakt.

Pakkans

Die lokwoningen helpen volgens D66 om de pakkans, die nu onder de 9% ligt, te verhogen. “Wat mij betreft halen we alles uit de kast om inbrekers te pakken”, zegt raadslid Harmen van der Steenhoven. “De daders komen er nu te eenvoudig mee weg. De inzet van lokwoningen kan daarbij een heel effectief middel zijn”.

Amstelveen blijft VVD-gemeente

Patrick Adriaans (SP)

Patrick Adriaans (SP)

Het ging over vooral hun belang dienende citymarketing, personeel, voorkeur die de gemeente moet hebben voor lokale aanbesteding, meer betrokkenheid van hen bij gemeentelijk beleid en compensatie bij de werkzaamheden rond de A9 wegens inkomstenderving. Centraal stonden de belangen van ondernemers op de eerste grote politieke debatavond, dinsdag gehouden in de Bibliotheek. De bijeenkomst, geleid door Meindert Schut van BNR,  was dan ook georganiseerd door Ondernemersvereniging Amstelveen (OA).

“Deze avond is bedoeld voor ondernemers”, zei OA-voorzitter Alphons Böggemann aan het begin, waarop de lijsttrekkers zich aan de hand van stellingen uitspraken over wat hún partijen voor het bedrijfsleven doen of denken te gaan doen. De vijf stellingen werden niet met elkaar in verband gebracht en daardoor ontbrak in de reacties antwoord op de vraag wat bevoordelen van ondernemingen betekent voor bijvoorbeeld woningtoewijzing aan en sociaal beleid voor inwoners.

GroenLinks: inburgeren vluchtelingen kan beter

FHenSKHet inburgeren van nieuwe asielzoekers moet de komende raadsperiode veel beter gaan. Dat vindt GroenLinks. De gemeente moet volgens haar meer de regie pakken. De nieuwkomers hebben, terwijl alle partijen menen dat maatwerk moet worden geleverd, vrijwel geen tijd om (zoeken naar) werk, inburgeren en de Nederlandse taal leren te combineren, zegt raadslid Stieneke Kruijer. Kandidaat wethouder van haar partij, de in Amsterdam wonende directeur van Vrijwilligerscentrale Amstelland Frans Huissen (tot nu toe ook presentator van talkshow BV Amstelveen), is het met haar eens.

“De gemeente moet meer de regie nemen om haalbare combinaties van taalles, inburgering en werk aan te bieden”, zegt Kruijer. “Juist in Amstelveen zijn er kansen om de nieuwkomers te helpen en ze in Amstelveen een nieuwe toekomst te bieden”.

Vrijwilligers

Huissen: “Zo’n anderhalf jaar geleden werd Amstelveen geconfronteerd met de komst van ruim 400 vluchtelingen in de Noodopvang aan de Laan van Kronenburg. Vanuit mijn werk bij de vrijwilligerscentrale was ik daar nauw bij betrokken. Er meldden zich toen meer mensen om iets te kunnen doen dan dat er vluchtelingen waren. Bij de opening van de noodopvang stonden meer dan duizend geïnteresseerde Amstelveners in de rij om de locatie te kunnen zien. Laten we bij die hartverwarmende energie aansluiten”.

Gemeenteraad herdenkt Nora Tang

Nora Tang

Nora Tang

Met een boeket bloemen op haar lege plaats in de raadzaal heeft de gemeenteraad woensdagavond het zaterdag overleden raadslid Nora Tang van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) herdacht, in aanwezigheid van haar zoon en dochter. De raad hield een ogenblik stilte aan het begin van zijn vergadering.

Nestor Hans Bulsing (VVD) zei dat het op 86-jarige leeftijd overleden raadslid zich altijd zeer helder van geest toonde. “Wij zijn haar veel dank verschuldigd”, zei hij.

Volgens burgemeester Bas Eenhoorn is een bijzondere vrouw de gemeenteraad ontvallen. “Zij had een grote liefde voor Amstelveen. Natuurlijk had zij ook een politieke overtuiging, maar in feite had zijn Amstelveen lief. Onze deelneming past de familie maar zeker ook de gemeenteraad. Zij streed voor ouderen, maar altijd op een manier die past in de vriendschappelijke verhoudingen, zoals wij die hier kennen”, zei hij.

Stemwijzer voor raadsverkiezingen nu klaar

Gemeentehuis-150x129“Het werkt heel goed”, zei wethouder Peter Bot. Hij is lijsttrekker van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) en constateerde dat hij het voor 74% eens was met zijn eigen partij door via een lokale stemwijzer op stellingen te reageren.

Dat deed hij trouwens in het raadhuis tegelijk met de negen andere lijstrekkers voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Kort tevoren had burgemeester Bas Eenhoorn de stemwijzer in gebruik gesteld. Voor Bot kwamen alle andere coalitiepartijen (PvdA, D66 en VVD) op de volgende drie plaatsen, met lagere percentages.

Via internet kunnen kiezers van de stemwijzer gebruik maken om hun stem uit te brengen en daarbij te kiezen voor de partij die pas bij hun sympathieën. Het is een van de pogingen om kiezers naar de stembus te krijgen, vertelde Eenhoorn. Behalve die stemwijzer voert de gemeente een publicitaire campagne.

VVD-taart voor vrijwilligers in Ziekenhuis

DSC_0016Vrijwilligers van het zogenoemde ‘huiskamerproject’ in Ziekenhuis Amstelland werden vrijdag door de VVD verrast met de jaarlijkse slagroomtaart van die partij rond Valentijnsdag.

Dat gebeurt namelijk jaarlijks in de Noord-Hollandse gemeenten. De VVD-statenfractie zegt op die manier mensen in het zonnetje te willen zetten die een bijdrage leveren aan de gemeenschap in hun buurt, dorp, stad of regio.

De VVD Taartenactie vond dit jaar voor de twaalfde keer plaats. Het Huiskamerproject is een initiatief van Marcella Bregman en ging vorig jaar op 23 oktober van start in Ziekenhuis Amstelland.

BBA wil meldpunt historische gebouwen

FullSizeRender  EwaNadat de helft van het historische en culturele erfgoed van Amstelveen is verwoest, gebouwen met een geschiedenis soms waren gesloopt voordat de gemeenteraad het door had en recent niemand (behalve omwonenden) wist van het bestaan van een oude synagoge aan de Randwijcklaan 13, komt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) nu met het voorstel een meldpunt te maken voor objecten met dergelijke monumentale objecten. Overigens stelde Floor Gordon van D66 al eerder voor ‘met een stofkam’ door de gemeente te gaan om ze op te sporen.

Het meldpunt zou volgens bbA-raadslid Ewa Petiet gebouwen en plaatsen, die in cultuurhistorisch of monumentaal opzicht van belang zijn voor Amstelveen, moeten registreren. Zij wil het onderbrengen bij de Vereniging Historisch Amstelveen. Petiet dient woensdag een motie in om dat te bereiken.

De partij geeft toe dat het ternauwernood van sloop geredde pandje aan Randwijklaan 13 haar daartoe bracht. Ewa Petiet wijst er op da het gebouwtje noch bij de erfgoedvereniging Heemschut, noch bij de vereniging Historisch Amstelveen als monument of bijzonder gebouw bekend was. Pas na het afgeven van een sloopvergunning werd de monumentale status van het pand gesignaleerd.

CDA: gemeente moet pleegzorg tot 21 jaar verlengen

Sandra van Engelen

Sandra van Engelen

Het CDA in de gemeenteraad wil dat de zorg voor pleegkinderen wordt verlengd tot zij 21 jaar oud zijn. Nu is dat achttien jaar. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet kunnen gemeenten de pleegzorg verlengen. CDA Amstelveen wil dat de gemeente dat doet.

“De overgang van jongeren van net nog geen 18 jaar naar 18+ in de jeugdzorg is al langer een punt van zorg in Amstelveen”, zegt fractielid Sandra van Engelen, die over het onderwerp schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. “Het CDA vindt het heel belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook na hun achttiende.”

Problemen

Wettelijk wordt nu de pleegzorg en de vergoeding aan pleegouders na het 18e jaar stop gezet. Van Engelen: “Voor sommige jongeren betekent dit dat zij het pleeggezin dan moeten verlaten en zelfstandig verder moeten. De kans dat daardoor opnieuw problemen ontstaan, is niet ondenkbaar.”