Categorie: "Politiek"

GroenLinks boos over niet meedoen in B&W

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali fotografie.

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali fotografie.

GroenLinks Amstelveen is er ontstemd over dat de partij, ondanks zetelwinst, opnieuw buiten het college van B&W is gehouden. Het steunt op een coalitie van VVD, D66 en Burgerbelangen (bbA). In de vorige speelde ook de PvdA een rol.

GroenLinks is de derde partij in de gemeenteraad en klom door de verkiezingen van vier naar vijf zetels, overigens de helft van het aantal dat de VVD (grootste fractie) nu heeft, die ook een zetel won. Volgens de lokale afdeling van de partij is de zetelwinst het gevolg van de tijdens de verkiezingen geventileerde boodschap dat er verandering moest komen in de gemeente. Overigens liftte zij lokaal mee op de landelijke partijwinst.

De partij, die van tevoren al aankondigde dat er een complete cultuuromslag op het raadhuis zou plaatsvinden als zij meedeed, zegt graat te hebben meegedaan in het nieuwe college. “Bijvoorbeeld om samen met VVD en D66 invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie”, zegt fractievoorzitter Martin Kortekaas. Doordat de twee liberale partijen alleen voor BBA kiezen, maken zijn duidelijk vast te willen houden aan de macht en behoud van de lijn van de afgelopen vier jaar, constateert GroenLinks.

Coalitie van drie partijen: VVD, D66 en Burgerbelangen

VVDNIEUW2De nieuwe coalitie in de gemeenteraad, waarop het college van B&W is gebaseerd, bestaat uit drie partijen. Die waren ook in de vorige coalitie vertegenwoordigd. Het zijn VVD, D66 en Burgerbelangen (bbA), samen goed voor 21 van de 37 zetels in de raad.

Deze keer zonder de PvdA. Door het wegvallen van wethouder Jeroen Brandes, die zich wegens een seksueel getinte chat met een meisje van zestien (jaren geleden) terugtrok, vals de ervaring in het ambt weg.

“Wij koersen af op drie partijen”, zegt demissionair wethouder Herbert Raat. Hij is voorzitter van de grootste fractie in de gemeenteraad, was lijsttrekker en was samen met fractievoorzitter Floor Gordon van D66 informateur voor de nieuwe coalitie.

GroenLinks wil contact met kiezers in P60

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

GroenLinks Amstelveen zegt ook na de verkiezingen contact met de kiezers te willen houden. De partij zegt een activiteiten agenda samen te gaan stellen voor de komende tijd en maandelijks in P60 met burgers te willen praten. Dat laatste gebeurt elke eerste donderdag van de maand van 19:00 tot 21:00 uur. Aanstaande donderdag (5 april) kan er al vast komen toasten op de overwinning, zegt de partij.

Gebruikelijk is dat politieke partijen in verkiezingstijd de wijken in trekken om daar met beloftes te strooien, waarna men doorgaans vier jaar lang niets meer van hen hoort. GroenLinks wil dat blijkbaar anders. Het zetelaantal in de gemeenteraad steeg van vier naar vijf, maar omdat bij de vorige verkiezingen een restzetel naar de kant van GroenLinks viel, is de winst eigenlijk nog groter, berekende de partij.

“We zijn bijzonder blij met het mooie resultaat van 30% stemmen winst ten opzichte van 2014 en een groei van 4 naar 5 zetels. Op 29 maart zijn de 5 raadsleden van GroenLinks geïnstalleerd, drie burgerraadsleden zullen de eerstvolgende raadsvergadering geïnstalleerd worden”, zegt fractievoorzitter Martin Kortekaas, die de kiezers dankt voor het resultaat. Burgerraadsleden maken wel deel uit van raadscommissies, maar zitten niet in de gemeenteraad.

 Huisbezoek

Het nieuw samengestelde team is volgens GroenLinks klaar voor een periode waar hard gewerkt zal worden aan thema’s als duurzaamheid, sociale gelijkheid en natuur. “We hebben een intensieve periode van campagne voeren achter de rug. Vooral de veelvuldige huis aan huisbezoeken in diverse wijken is ons goed bevallen”, zegt Kortekaas.

 

Burgemeester tot nieuwe raad: ‘Wees transparant’

Nieuwe raad

Nieuwe raad

“Radicaal transparant zijn”, adviseerde burgemeester Bas Eenhoorn donderdagavond de leden van de nieuwe gemeenteraad. Naar de burgers toe duidelijk maken hoe besluiten tot stand komen, de rollen in het bestuur van de stad daarbij zijn verdeeld. Volgen Eenhoorn moeten de mensen de raadsleden en hun werk herkennen.

Onderlinge samenwerking in de lokale politiek heeft de neiging tot gebrek aan transparantie, omdat zij zich ‘in een donkere hoek’ afspeelt, zei hij. “Het is aan u heel transparant in uw werk te zijn”, bond hij de nieuwe raadsleden op het hart. Zij legden allen de eed of de belofte af.

Geheime gesprekken over coalitie begonnen

Herbert Raat

Herbert Raat

In het diepste geheim zijn maandag (26 maart) alle voorzitters van de gemeenteraad bijeen geweest voor wat heet een ‘duiding van de verkiezingsuitslag’. Dat gebeurde op initiatief van winnaar VVD van de verkiezingen. Samen met D66, de tweede partij qua omvang in de gemeenteraad, wordt gezocht naar een stabiele coalitie voor de vorming van het volgende college, legde VVD-fractievoorzitter Herbert Raat uit.

In 2002 vonden de onderhandelingen daarover in het openbaar plaats, maar toen werd de VVD aan de kant geschoven en kwam er een college met GroenLinks, het CDA en de PvdA.

VVD en D66 hebben hun fractievoorzitters naar voren geschoven als informateurs in foto start formatie gemeente Amstelveenwat de eerste fase van de formatie heet. Die van D66 is sinds enkele dagen Foor Gordon. De twee gaan deze week praten met alle politieke partijen, ambtelijk ondersteund door raadsgriffier Marnix Philips.

Eind volgende week wordt een verslag van de eerste ronde verwacht en volgen er vervolgstappen, zegt de laatste. De VVD heeft nu tien, D66 zeven zetels.

 

Afscheid raadsleden – ovatie voor Harry v.d. Bergh

Harry van den Bergh bij talkshow BV Amstelveen. Foto: amstelveenweb.com

Harry van den Bergh bij talkshow BV Amstelveen. Foto: amstelveenweb.com

Een staande ovatie kreeg hij. Harry van den Bergh, ooit Tweede Kamerlid, de laatste acht jaar raadslid voor de PvdA in Amstelveen, nam met achttien anderen afscheid van de gemeenteraad. Sommigen keren trouwens terug, omdat hun lijsttrekker wethouder wordt in de nieuwe coalitie. Of als burgerlid (wel in een raadscommissie, maar niet in de raad).

Burgemeester Bas Eenhoorn sprak hen allen toe. Hij herinnerde zich Harry van den Bergh nog als opkomende ster in het politieke landschap. “Niemand hier heeft zoveel politieke ervaring als jij”, zei hij tegen hem. Van den Bergh stelt binnenkort zijn collectie kunstwerken beschikbaar voor een expositie in Museum Jan van der Togt. In de raad pleitte hij volgens Eenhoorn steeds over het gesprek over wezenlijke dingen. “Laten we het hebben over waar het om moet gaan”, citeerde de burgemeester hem. Die wees onder meer op Van den Berghs vrees voor verlies van democratische legitimiteit in de Metropool Regio Amsterdam, die in grote bepaalt wat er in de regio gebeurt, zonder duidelijke inspraak van de partijen in de gemeenteraden. “Je kwam op voor de democratie”, zei Eenhoorn.

Ruud Kootker fractievoorzitter Burgerbelangen

Ruud Kootker

Ruud Kootker

Ruud Kootker wordt de nieuwe voorzitter van de fractie van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in de gemeenteraad. De nieuwe fractie heeft hem daartoe vrijdag unaniem benoemd. Hij is overigens een nieuweling in de lokale politiek.

Jacqueline Solleveld Olthof wordt vice voorzitter van de nieuwe fractie. Kootker neemt het fractievoorzitterschap over van Jitze Bakker, die wegens zijn drukke werkzaamheden de politiek gaat verlaten.

Burgerbelangen Amstelveen behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw 4 zetels, maar wist wel 900 stemmen meer te vergaren dan in 2010.

De partij heeft ook haar trio burgerleden rond, afgevaardigden die wel in raadscommissies, maar niet in de gemeenteraad zitten. Zij horen wel bij de totale fractie. Als burgerleden werden Danielle de Kluijver, Henk Heuvingh en Pieter Monkelbaan benoemd. De Kluijver is al sinds een jaar burgerlid voor bbA, de andere twee stonden respectievelijk als nummer 8 en 10 op de kandidatenlijst.

Leslie Doornik winnaar verkiezingspoll OA

OA-log-jpeg-kleinNegen personen hadden de uitslag van de Amstelveense Gemeenteraadsverkiezingen juist. Zij kwamen als genomineerden uit de bus van de wedstrijd die Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) uitschreef tijdens het voor ondernemers georganiseerde debat tijdens de verkiezingscampagnes. Als winnaar kwam Leslie Doornik uit de bus, nadat OA-voorzitter Alphons Böggemann (in het verleden notaris) vrijdag haar uit de genomineerden had getrokken.

Doornik mag kosteloos deelnemen aan het diner dat de OA na haar Algemene Vergadering op 15 mei in samenwerking met en bij De Kruitfabriek by Lute organiseert. Het voltallige nieuwe college van B&W presenteert zich daar. Doornik mag kiezen met welke wethouder zij aan tafel wil.

Brandes: seksueel getint chatcontact met meisje

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Seksueel getint chatcontact met een meisje van zestien blijkt de reden van het plotselinge opstappen van wethouder Jeroen Brandes (PvdA). Burgemeester Bas Eenhoorn heeft dat meegedeeld in een brief aan de gemeenteraad. Die was vertrouwelijk. De gemeente hield het in een korte persoonlijke verklaring eerder op ‘persoonlijke omstandigheden’. Ook wethouder Herbert Raat wilde er iets over zeggen.

Brandes, tegen wie aangifte is gedaan, was wethouder van onder meer Welzijn en Jeugdzaken. Zowel Het Parool als De Telegraaf hebben inmiddels het nieuws gebracht. Volgens de burgemeester was het contact van Brandes met het meisje ‘laakbaar’. De advocaat van Brandes heeft overigens geconstateerd dat het contact niet strafbaar was. Maar de burgemeester schrijft aan de raadsleden, die keurig – anders dan in verkiezingstijd – hun mond hielden, dat het gedrag van Brandes wel onacceptabel was ‘om het voorzichtig uit te drukken”. Zeker voor iemand in het openbaar bestuur kan zoiets niet door de beugel, vindt Eenboorn.

Geen aardverschuiving

6727_fullimage_voltallige_raad_500_270x150In de ogen van minimaal zes partijen een irritante mening, maar ik denk alles overwegende dat de nu regerende coalitie in deze stad maar door moet gaan. Terwijl ik dat net had bedacht, trekt wethouder Brandes van de PvdA zich per direct terug. ‘Persoonlijk omstandigheden’, geeft de gemeente als enige reden daarvoor. Verder wil niemand daar wat zeggen, totdat het gissen en lekken begint, om dat dan misschien weer tegen te spreken.

Toch wel jammer dat Brandes verdwijnt. Ter wille van de continuïteit, bedoel ik. Ambtenaren regeren in principe de stad en tegen de tijd dat een wethouder een beetje door heeft hoe die bureaucratische hazen lopen, zit zijn termijn er op en is hij weer weg. Dat noodloot treft natuurlijk ook de nieuweling die Brandes opvolgt.