Categorie: "Politiek"

Tophockeyster en Pieter Monkelbaan op lijst BBA

Carole Thate

Carole Thate

Om twee meer bekende mensen of door de partij gewaardeerde mensen voorrang te geven, moesten voormalig raadslid Harrie Pijnenborg en bestuurslid Paul van der Meer hun respectievelijk negende en tiende plaats op de voorlopige kandidatenlijst afstaan.

Het bestuur koos op die plaatsen voormalig tophockeyspeelster Caroline Thate (9) en voormalig voorzitter van onder meer Sporting Martinus en lokale omroep RTVA Pieter Monkelbaan (10).

Over de definitieve lijst beslist donderdag de ledenvergadering. Thate sloot zich aan bij bbA en kwam meteen op de kandidatenlijst, zij het op een onverkiesbare plaats, net als Monkelbaan.

Zij is nu directeur van de World of Johan Cruijff, waarin de nalatenschap van de op 24 maart 2016 overleden beroemde voetballer is ondergebracht. Volgens het bestuur is in de partij enthousiast gereageerd op de aanmelding van de bekende Amstelveners.

BBA wil overlast vuurwerk beteugelen

J. Bakker (bbA)

J. Bakker (bbA)

Niet het consumentenvuurwerk volledig verbieden, maar een systeem invoeren om snel overlast te voorkomen. Niet in brand steken verbieden, maar de brandweer een app in handel geven om er snel bij te zijn als een huis vlam vat, zogezegd. Dat wil coalitiepartij Burgerbelangen (bbA). De fractie in de gemeenteraad vraagt B&W of die het systeem kennen. En om – komt ie weer – onderzoek. 

Die stelde er vorig jaar ook al vragen over aan B&W, maar kreeg nooit constateert de fractie nu. In andere gemeenten – zoals Amersfoort, Utrecht en Hilversum – wordt dat zogenoemde vuurwerkdetectie systeem al toegepast. Er komt steeds meer aandacht voor de aan vuurwerk op (en rond) oudejaarsavond verbonden risico’s, constateert bbA-fractievoorzitter Jitze Bakker, die ook wijst op de overlast die dat ook in Amstelveen met zich meebrengt.

AVA wil verschil in politiek gaan maken

Michel Becker

Michel Becker

De als speerpunten van de nieuwe lokale partij Act!ef voor Amstelveen (AVA) lijken niet echt origineel en ingrijpend te verschillen van waar andere partijen mee komen. Maar tot op het laatste moment wordt aan de onderbouwing ervan in een verkiezingsprogramma gesleuteld. Omdat burgers zélf met ideeën over zowel die als andere punten kunnen komen.

Zo gaat het min of meer ook met de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart, legt Michel Becker (2e op de lijst) uit. Bovenaan staat wel een drietal, dat – in de woorden van Becker – de zaak voorlopig gaat trekken, maar daarna volgen namen in alfabetische volgorde. “Laat de burgers zelf maar kiezen, wie zij in de gemeenteraad willen hebben”, zegt hij. Het trio aan de top heeft wel ervaring in de plaatselijke politiek. Lijsttrekker en oprichter Tim Lechner was raadslid voor de VVD en later voorzitter van de Ouderencombinatie Combinatie Amstelveen (OCA), Michel Bekker zat voor D66 in de raad en stapte later over naar het lidmaatschap van de VVD en Jacqueline Höcker zat voor die andere lokale partij, Burgerbelangen Amstelveen (bbA), in een raadscommissie.

ChristenUnie: ‘Voor Airbnb-beleid is draagvlak nodig’

Bert de Piiper (CU)

Bert de Piiper (CU)

Tijdelijk verhuren van hele of gedeeltelijke woningen via het systeem van Aibnb moet draagvlak in de samenleving hebben, vindt de ChristenUnie (CU) in de gemeenteraad. De fractie komt volgende week, als het beleid voor het tijdelijk verblijf en het delen van woningen wordt besproken, met een motie daarover.

Er moeten bij de invoering van nieuw beleid daarover eerst een aantal vraagpunten moeten zijn beantwoord, zegt de CU. Het draagvlak dat er rond Airbnb moet zijn, geldt zowel voor- als tegenstanders, vindt fractievoorzitter Bert de Pijper. “Daarom is het belangrijk vóór invoering van het nieuwe beleid eerst een aantal vragen daarover te beantwoorden. Anders wordt een goede handhaving onmogelijk”, zegt De Pijper, die ook meent dat goede handhaving zonder draagvlak niet goed mogelijk is.

Vrijwel compleet nieuwe raadsfractie Burgerbelangen

Jacqueline Solleveld

Jacqueline Solleveld

Met vrijwel een compleet uit andere raadsleden bestaande fractie komt de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) na de verkiezingen terug in de gemeenteraad. Als de fractie net zo groot wordt als nu (vier leden) en lijsttrekker Peter Bot wethouder blijft, keert van de nu zittende raadsleden alleen Ewa Petiet terug.

Volgens de partij staan er veel vrouwen (net zoveel als mannen) en nieuwe gezichten op de kandidatenlijst. Het bestuur presenteert het concept aan de ledenvergadering op donderdag 14 december, die dan de definitieve lijst vaststelt.

Dat bbA-wethouder Peter Bot als lijsttrekker wordt voorgesteld, was al bekend. Burgerlid (wel in een raadscommissie maar niet in de gemeenteraad) Jacqueline Solleveld – Olthof is de nummer twee en fractiemedewerker Ruud Kootker staat op plaats drie. Voormalig CDA-raadslid Marga van Herteryck – Prinsen komt op de vierde plaats en het raadslid Ewa Petiet op plaats vijf.

Solleveld is zelfstandig ondernemer en gespecialiseerd in de gezondheidszorg en patiëntenbeweging. Zij werkt onder meer voor het Zorginstituut Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en is partner in de Amstelveense maatschap MJ Partners. Zij is nu voorzitter van het Amstelveen Fonds en was vanaf 2003 ruim 10 jaar betrokken bij de Muziek- en Dansschool Amstelveen, eerst als bestuurder en later als lid van de Raad van Toezicht.

B&W vinden openbare klacht SP ‘ongepast’

Marina Casadei

Marina Casadei

Terwijl B&W ‘maatwerk voor de burger’ hoog in het vaandel en dus ook in hun door de coalitie (VVD, D66, PvdA en Burgerbelangen) gesteunde college programma hebben staan, valt daar in praktijk nogal wat op af te dingen, vindt oppositiepartij SP. Zij komt met het schokkende verhaal over een vluchtelingengezin, dat naar haar mening niet adequaat werd geholpen door de gemeente, en maakte daar onder meer een YouTupe filmpje over. B&W vinden dat de SP het gezin bij klachten terug had moeten verwijzen naar de gemeente, die overigens zelf voor de klachten zorgde.

Dat meldt het college aan de gemeenteraad. In het uiterste geval kan een politieke partij de weg wijzen naar de regionale ombudsman, zeggen B&W.

De gemeente zegt keer op keer dat statushouders gewone geïntegreerde Amstelveners zijn, maar de ambtelijke realiteit laat iets anders zien, meent de fractie van de SP.

VVD: ‘D66 te kritisch over Aibnb’

Paul Feenstra

Paul Feenstra

De verschillen in het lokale liberale kamp bestaan niet of zijn uiterst klein, maar ja met de verkiezingen voor de deur, moet je toch doen of die wel degelijk bestaan. Daarom liet D66 zich iets kritischer uit over Airbnb verhuur dan de VVD, hoewel beide partijen het eigenlijk met het betreffende voorstel van VVD-wethouder Herbert Raat eens zijn.

Je mag je huis of deel daarvan hooguit 30 dagen per jaar verhuren aan vakantiegangers en moet aantonen dat je er zélf in woont, maar bijvoorbeeld ook even met vakantie bent. Dar is de helft van het aantal dagen dat Amsterdam hanteerde, maar die stad wil nu het Amstelveense voorbeeld daarin volgen. Maar hoe gaat de gemeente dat allemaal controleren, vroeg D66 zich af. Die fractie kwam dus met een persbericht naar buiten, waarin nogal kritisch over de uitvoering van de plannen werd gedaan. Die kritiek gaat kennelijk de VVD een beetje te ver. “Daarbij overweegt D66 hierover een motie in te dienen”, zegt VVD-raadslid Paul Feenstra.

Kennelijk zal zijn fractie die eventuele motie niet steunen, war in de voornamelijk liberale coalitie een aardverschuiving zou zijn, hoewel men gewoon het bestaande college van B&W wil houden, dus de politieke soep zal wel niet zo heet worden gedronken als electoraal gegeten.

ChristenUnie enige partij met ‘open’ ledenvergadering

Bert de  Pijper

Bert de Pijper

Als enige politieke partij in Amstelveen houdt de ChristenUnie een voor iedereen toegankelijke – zogenoemde ‘open’ – ledenvergadering op 12 december (19.45 uur) in De Bolder aan Groenhof 40. Daar spreekt ook ds. Steve van Deventer uit Mijdrecht over ‘dromen dromen’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’. 

‘Niet alleen leden van de afdeling zijn welkom zijn, maar iedereen die zich betrokken voelt bij de ChristenUnie”, zegt voorzitter Bert de Pijper van de fractie in de gemeenteraad. Tijdens de vergadering worden door de leden het verkiezingsprogramma “Een hoopvolle toekomst voor Amstelveen” en de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2018 worden vastgesteld.

Internationale school Amity start pas in 2018

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

De internationale school Amity in het voormalige Van Leer gebouw aan de Amsterdamseweg gaat toch niet in september open. Dat was wel de bedoeling van de uit India afkomstige school, maar de vergunningen en licenties voor het leven van onderwijs zijn niet binnen. Ook kreeg Amity de noodzakelijke verbouwingen niet tijdig klaar.

Het wordt nu het volgende schooljaar. De kwestie kwam ter sprake tijdens de donderdag gehouden vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS). Daarin kwam de overheveling van posten naar de begroting van volgend jaar ter sprake, dit voor 2017 waren gepland. Want de € 2,5 miljoen die Amstelveen samen met Amsterdam aan de school zou betalen bij de start van het internationale onderwijs, valt nu dus ook later. Amstelveen betaalt in diverse tranches € 1,25 miljoen.

GroenLinks wil basisinkomen in Amstelveen

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

GroenLinks wil een experiment met een basisinkomen in Amstelveen, dat moet beginnen bij ‘regelarme bijstand’. De partij, die plaatselijk in het openbaar zegt de slinkende lokale journalistiek te willen verbeteren, nodigde net als andere politieke partijen media niet uit voor de zondag gehouden ledenvergadering van de plaatselijke afdeling. Die heeft – zegt zij achteraf – gekozen voor ‘lokale verandering’.

Er werd een programma vastgesteld voor de komende verkiezing van de gemeenteraad, waarin een ‘duidelijke keuze gemaakt voor een betrokken samenleving, waarin alle inwoners van Amstelveen de waardering krijgen die ze verdienen.’ Overigens beweren nagenoeg alle partijen op dat punt hetzelfde. Groen Links stelde ook de kandidatenlijst vast. De nu zittende fractievoorzitter Martin Kortekaas is lijsttrekker.

Het nieuwe verkiezingsprogramma werd tijdens de ledenvergadering op een aantal punten geamendeerd en wordt december gepubliceerd, zodat nog even geheim blijft wat er precies in staat. In elk geval een aantal open deuren van de partij, zoals ‘een betere verdeling van de welvaart’.

Een algemeen basisinkomen voor iedereen kan een einde maken aan armoede en is ook een antwoord op banenverlies door robotisering, zegt Kortekaas. Een ander speerpunt in het programma is de betaalbaarheid van woningen, met extra aandacht voor starters en ouderen.