Categorie: "Politiek"

Politiek in A’dam volgt AV tegen Airbnb

airbnbTegen de overlast door verhuur van woningen via Airbnb heeft ook Amsterdam zich met regelgeving gewapend, maar kennelijk niet zo goed als Amstelveen. Daar omarmde de gemeenteraad een voorstel van wethouder Herbert Raat (VVD) een maximale termijn van dertig dagen in te voeren. Men kan dan bijvoorbeeld gedurende zijn vakantie een woning verhuren. Maar het moet geen verdienmodel worden, zei Raat.

D66 wil met zelfde club in gemeenteraad

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

De kandidatenlijst waarmee D66 Amstelveen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad (21 maart) ingaat, biedt geen nieuws. Op de eerste acht plaatsen staan op één na de nu zittende raadsleden, die kennelijk allemaal terug willen komen. Lijsttrekker is, zoals viel te verwachten, weer wethouder Maaike Veeningen. Zij zegt vol vertrouwen met de bestaande club de verkiezingen in te gaan.

Omdat ook de nu bestaande coalitie en alle zittende wethouders willen blijven, lijkt de vraag gerechtvaardigd of de verkiezingen nog wel iets nieuws kunnen opleveren, tenzij zich een complete politieke aardverschuiving voordoet.

Nieuwe lijsttrekker: ‘OCA wordt volwassen’

Percy de Robles

Percy de Robles

Ondanks het zoveelste rumoer in de partij, zegt het bestuur van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) dat die nu volwassen is geworden. Fractievoorzitter Cor Spinhoven in de gemeenteraad is daarmee niet eens en verwijt de in zijn plaats gekozen lijsttrekker Percy de Robles een coup te hebben gepleegd door vriendjes van hem, onder wie ook nieuwelingen, op de jongste ledenvergadering de kieslijst in zijn voordeel te doen beïnvloeden.

In een persverklaring zegt het bestuur (voor de helft bestaande uit de echtgenote van De Robles als voorzitter en secretaris) dat Spinhoven kennelijk volgens de leden niet naar behoren heeft gefunctioneerd. Overigens maakt De Robles op het ogenblik (als burgerraadslid) deel uit van twee raadscommissies. Hij is beoogd fractievoorzitter in de gemeenteraad. Hoe de kijvende partijen de laatste maanden tot aan de raadsverkiezingen moeten doorkomen, is een nog niet door de OCA beantwoorde vraag.

‘Coup familie De Robles in Ouderenpartij’

Raadzaal_2_372x182[1](Door Nita Spinhoven-Gooijers)

Reagerende op het artikel van Johan Bos op amstelveen.blog.nl het volgende.

Dit interview is door mij, mevrouw Nita Spinhoven-Gooijers gegeven.

Het laatste gedeelte van het artikel is door onderzoek journalist Johan Bos zelf toegevoegd, dit betreft namelijk zaken van vier jaar geleden, dat is verleden tijd. Hier volgt mijn verslag van de algemene ledenvergadering van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) op 11 oktober 2017.

Aanwezig waren 17 leden , onder twee twee bestuursleden (mevrouw de Robles, voorzitter /secretaris, en de heer Van der Voort penningmeester, een vriendje van de heer de Robles) en drie fractieleden namelijk Cor Spinhoven, Percy de Robles en mevrouw Seiffers. Raadslid Nora Tang was wegens ziekte niet aanwezig.

Nieuwe leden

Opvallend was dat zich tijdens de vergadering twee nieuwe leden hebben gemeld, die

Cor Spinhoven (OCA), fractieleider.

Cor Spinhoven (OCA), fractieleider.

ook op de kieslijst wilden: Mevr D. Hacquebar ( 43jaar) en de heer Nico Kooiman. De eerste zei werkzaam te zijn geweest in de zorg en merkte op dat de ouderen in Amstelveen haar erg na aan het hart liggen. De tweede bleek plotseling weer boven water te zijn gekomen na twee jaar afwezigheid.

De voorzitter, mevrouw de Robles, ging verder met de punten op de agenda. Wim de Mol meldde het niet eens te zijn met de plaatsing op de concept kieslijst van Cor Spinhoven en Nora Tang, die volgens hem beiden niet hebben voldaan aan de door hen getekende bewilliging verklaring, waarin zij onder meer akkoord zouden zijn gegaan met een vastgesteld bedrag vanuit hun fractievergoeding aan het bestuur.

Boos

Percy de Robles

Percy de Robles

Ondergetekende werd vervolgens heel boos en vroeg de penningmeester even te bevestigen dat Spinhoven altijd aan zijn betaling verplichting heeft voldaan. De penningmeester bevestigde dat inderdaad en legde uit dat er nog een bedrag op de balans voorkomt van achterstallige afdrachten door het raadslid Tang (€ 2600). Ook hebben enkele leden hun contributie nog niet betaald.

De voorzitter gaf vervolgens enige uitleg over de privé situatie van mevrouw Tang, waarop de heer Dunnebier (90 jaar) zei het niet zo netjes te vinden op een ALV over privé zaken te beginnen. De heren De Mol en Dunnebier behoren beiden tot leden van het eerste uur.

Grimmig

Er heerste een grimmige stemming op de vergadering. Ik hielp mee met het uitdelen van de kieslijsten en het viel mij op dat er zoveel leden uit het de Robles kamp zijn met diverse machtigingen, die niet zichtbaar aan de aanwezig leden werden getoond. Opvallend was ook dat de dochter van het echtpaar De Robles (18 jaar) ook lid was gemaakt en machtigingen zat in te vullen.

Spinhoven stond op de voorlopige conceptlijst op de eerste plaats. Het was aan de

Nora Tang

Nora Tang

leden op de ALV de definitieve lijst samen te stellen, die uit tien personen bestaat. Er werd volgens een puntenstelsel gewerkt; de nummer 1 op de lijst kreeg 10 punten en de rest steeds een punt minder aflopend naar 1 punt.

Controleren

De voorzitter wilde de ingevulde lijsten controleren. Omdat zoiets niet gewenst is, meldden de dames Spinhoven en Geel zich aan om dat te doen. Toen zij dat deden viel op Spinhoven bijna steeds op de laatste plaats stond, zelfs een keer op de elfde plaats (die er niet is). Ook viel op dat verschillende keren hetzelfde handschrift is gebruikt. Ik stapte op, omdat de uitslag kennelijk al bekend was.

De penningmeester las vervolgens de uitslag voor. De heer De Robles stond op de eerste, Danielle Hacquebard op de tweede en Nora Tang op de derde plaats. De vierde plaats was voor Nico Kooijman, dus alle vriendjes en mede standers van De Robles stonden op de eerste vier plaatsen. Daarna volgde de rest. Spinhoven stond nu plotseling op plaats zeven, dus is in principe onverkiesbaar.

Ook mevrouw Seiffers is op een onverkiesbare plaats gezet, terwijl zij altijd een zeer goede dossier kennis heeft en zich volledig inzet voor haar commissie Burgers en Samenleving.  De heer De Robles heeft in drie en een half jaar nog nooit zijn mond open gedaan in de beide raadscommissies waarvan hij deel uitmaakt.

Geschiedenis

Samenvattend nog even de voor geschiedenis. Mevrouw De Robles heeft in samenwerking met Nora Tang al maanden van te voren een plan bedacht om Percy de Robles op de eerste plaats op de lijst te krijgen.

Zij zorgden er eerst voor dat de bestuursleden Joop Siemens en Tim Lechner werden weggepest, zodat Veerle de Robles de voorzitter en secretaris kon worden. Peter van der Voort bleef Penningmeester. Verder hebben zij er voor gezorgd dat de heren C. de Veth en D. Landzaat uit de kiescommissie werden gezet, zodat zij hun handen vrij kregen om zelf een lijst samen te stellen. Er was dus geen kies commissie. Er hebben ook geen gesprekken plaats gevonden met de personen die zich hadden opgegeven voor de kieslijst. Dit is zeer ongebruikelijk. De eerste beginselen van een behoorlijk bestuur zijn met voeten getreden.

Judasstreek

 

Op deze manier willen winnen, geeft minachting voor onze intelligentie aan. Men ging er blijkbaar van uit dat wij dit spelletje niet door zouden hebben. Dit noemen ze nou een Judas streek. Wel drie en een half jaar heel aardig doen in je gezicht en dan zoiets flikken. Ik ben persoonlijk natuurlijk goed op de hoogte van wat er zich allemaal heeft afgespeeld, mede doordat er wel bij mij thuis werd vergaderd.

Om nu te moeten lezen dat mijn man niet goed gefunctioneerd zou hebben, volgens mevrouw De Robles, terwijl ik nog nooit commentaar op hem heb gehoord, vind ik een gekunstelde aantijging. Kom dan met steekhoudende argumenten.

Als u meer wilt weten over deze soap kunt u kijken op de website van RTVA of op de site amstelveen.blog.nl van Johan Bos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractievoorzitter Spinhoven door OCA uitgekotst

Cor Spinhoven (OCA), fractieleider.

Cor Spinhoven (OCA), fractieleider.

Opnieuw is er deining in de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA). Fractievoorzitter Cor Spinhoven is naar de onverkiesbare zevende plaats gedirigeerd, naar zijn zeggen door een coup van de familie De Robles. Percy de Robles, tot nu toe geen raadslid, maar wel deel uitmakend van een raadscommissie (zogenoemd burgerlid), staat als eerste op de kandidatenlijst, gevolgd door nieuwelinge Daniëlle Hacquebard. Op de derde plaats staat raadslid Nora Tang, die overigens eerder beweerde niet terug te keren in de nieuwe gemeenteraad.

Hacquebard zegt in de zorg te hebben gewerkt en dat ‘ouderen aan haar hart’ liggen. Wil Seiffers, nu verdienstelijk lid van een raadscommissie, staat als zesde op de kandidatenlijst. Volgens Spinhoven hebben bestuur en de aanhang van De Robles zich ook tegen haar gekeerd. Op de conceptlijst stond Spinhoven als lijsttrekker, maar stemming ter vergadering, waar naar verluidt in totaal zeventien leden waren, rangeerde hem naar de zevende en in het geval van de OCA onverkiesbare plaats.

Brandes weer lijsttrekker PvdA

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Terwijl landelijk de partij de grootste nederlaag ooit leek, hoopt de PvdA in de gemeenteraad op uitbreiding van het aantal zetels. Dat staat nu op drie, maar moet minstens vier worden, meent zij. Wethouder Jeroen Brandes is door het bestuur opnieuw als lijsttrekker voorgedragen voor de raadsverkiezingen in maart.

In totaal zijn er elf kandidaten. De voordracht wordt nu aan de leden voorgelegd. Brandes wil, net als al zijn collega’s in B&W, wethouder blijven. Als tweede op de lijst staat Esther Veenboer, nu fractievoorzitter. De kandidatencommissie, zegt de partij, heeft met veel potentiële kandidaten voor de lijst gesprekken gevoerd. Op de onverkiesbare zesde plaats staat raadslid Harry van den Bergh. Na Veenboer volgt Arnout van den Bosch (3), Suzanne Piet (4), Guido Dennenbroek (5), Harry van den Bergh (6), afdelingsvoorzitter Henk Bleekemolen (7), Dick Loos (8), Herman Huizinga (9), Peter Veldman (10) en Annemiek Schaap (11).

 

 

Eerste ‘erepenning’ honden bij afscheid Roos

Linda Roos en Jan van Zanen. Foto: amstelveenweb.com

Linda Roos en Jan van Zanen. Foto: amstelveenweb.com

Voor het eerst zijn erepenningen van de gemeente aan honden uitgereikt. Min of meer schaduwen van eigenares van Bo en Sheba en scheidend raadslid Linda Roos, die op de receptie in het Jan van der Togt Museum van locoburgemeester Herbert Raat zelf de zilveren erepenning van Amstelveen kreeg namens B&W.

Dierenpartij toch niet in gemeenteraad

dieren partijDe Partij voor de Dieren doet, nadat eerder die verwachting was gewekt, toch volgend jaar niet mee aan de verkiezingen voor de Amstelveense gemeenteraad. Volgens de partij hebben niet voldoende kandidaten gesolliciteerd om met een goede lijst de verkiezingen in te gaan. Het betekent dat het er op lijkt dat tien partijen aan de verkiezingen deelnemen: De nu zittende negen plus Actief voor Amstelveen, de lokale door Tim Lechner (ex-VVD en ex-OCA) aangevoerde partij.

Eneco-lobby AV lijkt landelijk succes

logo_enecoenergie1De lobby van B&W van Amstelveen lijkt succes te hebben. In de meerderheid van de aandeelhouders van energiemaatschappij Eneco schijnt een schisma te komen, doordat zich in Den Haag een politieke meerderheid tegen verkoop lijkt af te tekenen. Dat deelde wethouder Herbert Raat woensdagavond mee aan de gemeenteraad.

Samen met Rotterdam en Dordrecht heeft Den Haag de meerderheid. In totaal

Herbert Raat

Herbert Raat

hebben 53 gemeenten aandelen. Amstelveen participeert voor 1,5%, krijgt jaarlijks ongeveer € 1,4 miljoen dividend, maar zou bij verkoop nu in één keer € 30 á 35 miljoen vangen. Voor dat laatste voelen B&W niets, in tegenstelling tot de drie gemeenten met een meerderheidsbelang, aangevoerd door de Rotterdamse D66-wethouder Visser. Maar in een raadscommissie in Den Haag (met 18% van de aandelen) gingen stemmen op om maar niet te verkopen. Dat zou een verandering in de verhoudingen teweeg brengen, zei Raat (VVD). Hij pleit voor behoud van de aandelen, omdat een Energiemaatschappij volgens hem bij de overheid moet blijven. “Het gaat om publiek belang, de belangen van Amstelveen en de energietransitie die wij hier willen”, hij woensdag in de gemeenteraad. Op duurzaamheid, onder meer via overgang op andere stroombronnen, hamerde ook zijn collega Peter Bot van Duurzaamheid (bbA).

Adriaans nu beoogd lijsttrekker SP

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

Raadslid Patrick Adriaans is de beoogde lijsttrekker van de SP bij de komende verkiezingen op 21 maart. Fractievoorzitter Joep van Erp, voorheen lijsttrekker, vroeg het bestuur de vierde plaats op de kandidatenlijst te mogen innemen. Hij zegt rustiger vaarwater te willen zoeken. Overigens moet de ledenvergadering op 15 november nog beslissen over een concept kandidatenlijst, die in oktober wordt gepresenteerd.