Categorie: "Politiek"

Fractiesteun voor ChristenUnie

 

Jeroen van Leeuwen

Jeroen van Leeuwen

De éénvrouwsfractie van de ChristenUnie in de Amstelveense gemeenteraad krijgt steun van een fractie-assistent. De 22-jarige Jeroen van Leeuwen zal de fractie op alle mogelijke gebieden gaan helpen, juicht raadslid Jacqueline Koops.

“We zijn ontzettend blij met de komst van Jeroen”, zegt ze. “De steunfractie bestaat nu uit Maria Vlaar, lid vaan de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur en ik. We zaten tot over onze oren in het werk en kunnen hulp goed gebruiken. We zien in Jeroen een talentvolle, snelle denker die zaken praktisch kan aanpakken. Hij heeft een brede interesse in mensen en politiek en kan ad hoc zaken aanpakken. Daarnaast is het ook een zeer prettige persoonlijkheid.”

Jeroen van Leeuwen studeert politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na zijn VWO heeft hij enkele jaren voltijds bij de evangelische organisatie Jeugd met een Opdracht gewerkt.

Veel buitenlandse reizen B&W

 

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Burgemeester en wethouders gaan de komende maanden veel naar het buitenland reizen. Dat laten zij aan de gemeenteraad weten. In een persbericht wordt tegelijk gezegd dat Amstelveen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na Wassenaar procentueel het grootste aantal expats (buitenlandse werknemers) van het land heeft.

Daarin ziet het college blijkbaar een van de redenen om de stad internationaal op de kaart te blijven zetten en dus moet er veel naar het buitenland worden gereisd, is hun conclusie.

Zo vertrekken burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes van onder meer jeugdzorg, verkeer en vervoer zaterdag, samen met ambtenaren, naar partnerstad Villa El Salvador (VES) in Peru om een er de verbetering van de afvalverwerking te bekijken. Ook worden twee nieuwe hulprojecten gestart. Die hebben betrekking op compostering en jongeren. Samen met een Spaanse partnerstad van VES worden er subsidies van de EU voor aangevraagd.

D66 praat op verkiezingspad met burger

 

D66-ers in gesprek met burgers. Foto's:D66. Montage: amstelveenweb.com

D66-ers in gesprek met burgers. Foto’s:D66. Montage: amstelveenweb.com

Er komen weer verkiezingen aan, dus de politieke partijen gaan de wijken in. Opeens zijn zij, met promotionele motieven, schijnbaar geïnteresseerd in wat de burgers denken. In het hele land, dus ook in Amstelveen, was D66 zaterdag (7 februari) op pad. Welke kansen zien mensen in Amstelveen? Dat was volgens een reclame mailtje van de lokale afdeling van de partij de vraag waar het om ging. Wat de antwoorden waren, blijft onduidelijk.

Wel wordt gemeld dat Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg in Amstelveen meedeed aan het gepraat met burgers. En verder staat er in dat D66 nieuwe kansen voor Nederland en ook voor Amstelveen ziet. Ja, welke partij niet eigenlijk?

CU wil ouderbijdrage jeugd-ggz uitstellen

Jacqueline Koops. Foto: amstelveenweb.com

Jacqueline Koops. Foto: amstelveenweb.com

De ChristenUnie heeft het college van B&W gevraagd de ouderbijdrage voor psychiatrische hulp aan jongeren, de zogenoemde in de jeugd-ggz, op te schorten, nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van die bijdrage.

De ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar, heeft CU-raadslid Jacqueline Koops  uitgerekend. “De eerste signalen wijzen erop dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Zij mogen noodzakelijke zorg niet ontberen door een financiële drempel. Wij willen daarom dat het college de ouderbijdrage niet int,” zegt ze.

Jitze Bakker fractievoorzitter bbA

 

Jitze Bakker

Jitze Bakker

De vier leden tellende raadsfractie van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft een nieuwe voorzitter. Jitze Bakker (58) volgt in die functie Linda Roos op, die – na eerder jarenlang fractievoorzitter te zijn geweest –  het voorzitterschap het laatste jaar waarnam, omdat Peter Bot (aan wie zij de functie had overgedragen) wethouder was geworden.

Het was algemeen bekend dat het boegbeeld van bbA, Linda Roos, het in de gemeentelijke politiek wat rustiger wilde aandoen. Om die reden droeg zij in september 2013, tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van bbA, het voorzitterschap over aan Peter Bot. Maar toen die vorig jaar wethouder werd, kwam de positie van fractievoorzitter opnieuw vrij. Jitze Bakker vond zich op dat moment nog te onervaren om dat meteen te worden. Linda Roos werkte hem in politiek opzicht in.

Oud-raadslid Alex Prinsen overleden

Op 84-jarige leeftijd is vrijdag (29 januari) Alex Prinsen, oud-raadslid voor het CDA, overleden. Hij volgde in september 2000 het toen overleden CDA-raadslid Groeneweg op en maakte tot maart 2006 deel uit van de gemeenteraad. Jarenlang was hij als penningmeester ook bestuurslid van het lokale CDA. Zijn dochter Marga Herteryck-Prinsen nam na zijn afscheid met veel voorkeurstemmen het stokje in de CDA-fractie van hem over en bleef tot 2014 raadslid.

Sinds oktober 2000, voordat het duale stelsel zijn intrede deed in de gemeentepolitiek, was Prinsen lid van de commissies Economische en sociale zaken, Onderwijs en milieu, Welzijn en emancipatie en Financiën, cultuur, kabel- en grondbedrijf. Hij stond, accountant van beroep, bekend als financieel expert. Prinsen was volgens het bestuur een gedreven raadslid, die plezier had in dat werk en goed contact had met andere politieke partijen.

Veenboer (PvdA) pleit voor witboek zorg

 

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Dat verwijderen van rotte appels leidt tot meer veiligheid is een illusie. Fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA meldt het op haar raadsblog, nu de gemeenteraad zich zonder slag of stoot bij het nieuwe veiligheidsbeleid voor de komende jaren neerlegt. Maar blijkbaar gaat niet over inbraken en zo, maar om de zorgtaken die de gemeente er per 1 januari bij kreeg. Taken op het gebied van bijvoorbeeld jeugdzorg en werk- en inkomen dus. Veenboer denkt wel dat het sociale beleid goed in elkaar steekt in deze stad. Logisch, want haar PvdA maakt deel uit van de coalitie en heeft een wethouder jeugdzorg geleverd (Jeroen Brandes).

Maar incidenten, zoals tot nu toe aan de lopende band voorkwamen (terwijl de gemeente minder taken had op het gebied van de zorg), zullen ook in de toekomst niet zijn uit te bannen, laat Veenboer weten.

BBA wil gebouw voor JBV Bulderbaan

naamloosDe gemeente moet de jeu de boules vereniging  ‘Bulderbaan’ helpen bij het vinden van een nieuw onderkomen. Dat vindt Burgerbelangen (bbA) in de gemeenteraad. De club speelt en heeft een gebouwtje in het Broersepark, maar dat verkeert in slechte staat.

Het is een spelletje voor de bühne natuurlijk, want haar eigen wethouder Peter Bot heeft Sport in zijn portefeuille, dus er zal over de kwestie wel overleg met hem zijn gepleegd. Zodat hij weer met een bejubeld voorstel kan komen, wat natuurlijk reclame voor hem en zijn fractie inhoudt.

Extra ambtenaren voor zorg Aalsmeer

 

Joep van Erp

Joep van Erp

Twintig extra ambtenaren zijn er naar Amstelveen gekomen om de nieuwe bij de gemeenten gestalde taken op het gebied van de zorg voor Aalsmeer uit te voeren. De ambtelijke samenwerking van Amstelveen en het bloemendorp is namelijk uitgebreid met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en met taken op het gebied van werk en inkomen.

“Wat zitten we hier eigenlijk te doen?” Beetje kritische vraag van SP-fractievoorzitter Joep van Erp in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen. B&W hadden allang besloten die gemeentelijke taken van Aalsmeer er bij te nemen. Zonder dat de gemeenteraad er nadrukkelijk in te kennen, constateerde Van Erp. Een schoonheidsprijs verdient dat niet, gaf burgemeester Van ’t Veld toe, maar aan de andere kant betrof het slechts de technische uitwerking van een al eerder door de naam genomen besluit over die ambtelijke samenwerking. Lang voordat de nieuwe burgemeester aantrad. “Maar wij zullen voortaan zorgvuldiger zijn”, beloofde ze Van Erp, die ook had gevraagd naar de gevolgen van de uitbreiding voor het ambtelijke apparaat.

OCA ‘poldert’ bij doelgroep

Foto Huis aan de Poel 2015“Daar heb ik op gestemd”, was in elk geval een voor de delegatie van Oudercombinatie Amstelveen (OCA) verblijdende mededeling van een der bewoners. “Wij gaan polderen bij onze doelgroep”, lachte Percy de Robles, die namens OCA in een de raadscommissies zit. Een vertegenwoordiging van de raadsfractie was vrijdagmorgen in zorgcentrum Huis aan de Poel en deelde daar, vergezeld van nieuwjaarswensen (‘een gelukkig en gezond 2015’), cadeautjes uit onder de enkele tientallen bejaarden die zich koffiedrinkend in de eetzaal bevonden. “Kleinigheidjes”, legde raadslid Nora Tang uit.

Zij heeft blijkbaar goede ervaringen met aanwezig zijn onder de ouderen in de gemeente. “De voorkeurstemmen voor mij zijn grotendeels uit de Seineflat gekomen, waar ik huis aan huis zelf flyers heb verspreid.”