Categorie: "Politiek"

‘Na Trump vluchtelingen uit Amerika

Peter Bot

Peter Bot

“Wij denken dat er een grote stroom vluchtelingen uit Amerika komt”, grapte wethouder Peter Bot woensdagavond, een dag na de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS.

In de gemeenteraad reageerde hij op vragen over nieuwbouwprojecten en transmissie naar kantoorgebouwen voor sociale woningbouw.

Daarbij kwam ook de mislukte noodopvang in een voormalig kantoorpand aan de Laan van Kronenburg ter sprake. Het COA wil dat pand weer afstoten.

 

Spaarzame begroting aanvaard

Joep van Erp

Joep van Erp

Met de SP tegen, zoals gebruikelijk, heeft de gemeenteraad de begroting van Amstelveen voor 2017 goedgekeurd. Ook GroenLinks ging ermee akkoord, hoewel fractievoorzitter Martin Kortekaas zei: ‘Het is niet onze begroting.’ Er zijn € 217 miljoen aan inkomsten en uitgaven (waaronder het deel dat in de gemeentelijke spaarpot wordt gestopt).

Kortekaas: “Wij zouden het geld anders willen besteden. Duurzamer en in een fossielvrije economie.” Vooral bij de oppositie rees de vraag of de lokale overheid met de zorg wel op de goede weg is. SP-fractievoorzitter Joep van Erp herinnerde B&W er aan dat bij hun aantreden een doelstelling was 2,5% minder bijstandsuitkering te hoeven verstrekken. In plaats daarvan steeg dat bedrag met 16%, zodat Van Erp aan wethouder Maaike Veeningen van Werk en Inkomen (d66) vroeg of het deze reis nog gaat lukken. Volgens Veeningen stond er in het collegeprogramma dat die daling het doel was “bij gelijk blijvende omstandigheden”. En die zijn nu eenmaal niet gelijk gebleven, voegde ze er aan toe, waarbij de wees op de vele statushouders die in Amstelveen kwamen wonen. Maar intussen trad het college wel aan in de nadagen van de wereldwijde crisis en heeft de economie zich sindsdien hersteld, hield Van Erp haar voor. En van die stroom statushouders was in september nog maar 40% gehuisvest van het door Den Haag verplichte aantal.

D66 wil (nog) lager afvaltarief singles

Harmen van der Steenhoven

Harmen van der Steenhoven

De fractie van D66 in de gemeenteraad wil een nog lager afvaltarief voor uit één persoon bestaande huishoudens dan waartoe al in 2006 werd besloten. Dat gebeurde toen nadat de zaak in de raad aanhangig was gemaakt door zelf alleen wonend raadslid Henk Fokkink van de Ouderencombinatie (OCA).

Een éénpersoons huishouden betaalt nu € 204,50 per jaar, een uit meer personen bestaand huishouden € 248,50. Maar dat verschil van nog geen € 40 is volgens D66-raadslid Harmen van der Steenhoven te gering. Hij wil dat B&W gaan onderzoeken of een meer gedifferentieerd en volgens hem eerijker tarief mogelijk is. De gemeenten Groningen en Zoetermeer maken al een scherper onderscheid tussen het aantal personen in een huishouden, zegt hij. “Alleenstaande starters of juist ouderen betalen al een relatief groter deel van hun inkomen aan vaste lasten. De gemeente moet er alles aan doen om de lokale lasten voor deze groep zo eerlijk mogelijk vast te stellen en waar mogelijk dus te verlagen”.

Accent van gemeente op gezonde economie

GemeentehuisZo economie al niet regeert in Amstelveen, dan is die toch verreweg het belangrijkste criterium wat besluitvorming betreft. Niet voor niets vliegen burgemeester en wethouders constant de wereld rond om bedrijven hierheen te lokken, die de hoeveelheid expats steeds groter maken. Die vestigen zich, blijkt uit de begroting 2017, het liefst in Amstelveen. Maar doorgaans niet in sociale huurwoningen, zodat de voorraad daarvan volgens college en coalitie in de gemeenteraad nu wel genoeg is.

De gemeente kiest voor de beter gesitueerde inwoner. De sociale huurwoningen die er zijn gaan goeddeels – door het rijk verplicht – naar honderden zogenoemde statushouders. Wat er over blijft kan naar anderen, maar het is onzin te vermoeden dat daarmee primair Amstelveners kunnen worden gehuisvest. Iedere woningzoekende in heel de regio kan er voor in aanmerking komen. Een minimaal deel mag de gemeente zelf toewijzen en gaat dan ook nog primair naar voor de samenleving noodzakelijke functionarissen, zoals agenten, onderwijzers, verpleegsters et cetera.

Wat is citymarketing voor Amstelveen?

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

De gemeente denkt van een kwart topt een half miljoen nodig te hebben om zichzelf als aantrekkelijke stad beter op de kaart te zetten. Dat heet ‘citymarketing’, waarvoor met name VVD en D66 razend enthousiast zijn. Maar wat krijgen we daar nou precies voor, wilde raadslid Kortekaas van GroenLinks in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) wel weten.

Begin volgend jaar komen B&W met een plan ervoor. Maar wat doen we als het gewoon allemaal mislukt, vroeg Kortekaas zich af.

In andere steden heeft het streven naar en uitgeven voor reclame voor die gemeenten eigenlijk meer gekost dat opgeleverd. Dat het in Amstelveen zover niet komt is kennelijk de wens van Kortekaas. Liever nu stoppen, als het ergens op slaan, dan aan het einde van de rit vast stellen dat het allemaal is mislukt, zei hij. In de gemeenteraad delen andere fracties wel die mening, maar die kunnen tegen de juichende coalitie natuurlijk niet op.

Waar spaart de gemeente nou voor?

Gerard Hulsman

Gerard Hulsman

De gemeente is druk doende te sparen voor de toekomst. Maar waarvoor? Dat laatste wilden diverse fracties wel eens weten tijdens de jongste vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). Welke uitgaven staan de gemeente allemaal precies te wachten, vroeg bijvoorbeeld CDA-raadslid Hulsman. Wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) wil het daar best eens met de raadsleden over hebben, tijdens een informele bijeenkomst. “Dan kunnen we er met de benen op tafel eens samen over hebben”, zei hij.

Burger kan taken van gemeente overnemen

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

Hoe vertellen we het de burger? Die vraag kwam bij de raadscommissie Burgers en Samenleving woensdagavond toch bogen, toen die een wijziging behandelde van gemeentelijke verordeningen op het gebied van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp. Die verandering was nodig om het zogenaamde Right to Challenge (want het moet Engels tegenwoordig natuurlijk) handen en voeten te geven.

In gewoon Nederlands komt het er op neer dat inwoners maatschappelijke taken van de gemeente kunnen overnemen, als zij denken dat beter dan zij of door haar ingehuurde bedrijven te doen.

In het voorstel van B&W stond dat het de gemeente niks gaat kosten, maar daar zette Stieneke Kruijer van GroenLinks een vraagteken bij. Dat het recht bestaat, moet namelijk worden gecommuniceerd naar de burgers en ambtelijk worden begeleid. Ook fractieleider Bakker van de lokale partij Burgerbelangen constateerde dat.

Koen Petersen over verkiezing VS bij Venstra

Koen_Petersen-1_03Over de komende verkiezingen in Amerika, de strijd tussen Donald Trump en Hillary Clinton, komt Koen Petersen vrijdag 28 oktober (19.30 uur) spreken bij boekhandel Libris Venstra aan het Stadsplein.

Koen Petersen, bekend van de boeken ‘Showtime!’ en ‘Einddoel Witte Huis: hoe de Amerikanen hun president kiezen’, licht een tipje van de sluier op over onder andere hoe die presidentsverkiezingen nou eigenlijk werken. Wie kunnen zich kandidaat stellen? Waarom lijken (de uitslagen van) verkiezingen in sommige staten belangrijker dan in andere? Wat is een ‘ticket’? En hoe worden de vicepresidenten gekozen?

Meeting met Petra Stienen in bieb over democratie

NLleest2persDemocratie vormt het thema van de campagne Nederland Leest. Na tien succesvolle edities staat niet meer jaarlijks één boek centraal, maar een thema. Petra Stienen komt vrijdag 25 november naar de bibliotheek aan het Stadsplein om antwoord geven op de vraag: Hoe gaan we om met het verschil in onze samenleving? Zij is één van de opiniemakers die zich aan de campagne hebben verbonden en meedenken. Anderen zijn Stine Jensen, Jort Kelder, Bart Jan Spruyt, Gerdi Verbeet, Pieter Derks, Maarten van Rossem en Petra Stienen.

De campagne Nederland Leest wil Nederland niet alleen aan het lezen zetten, maar ook aan het debatteren. Daarmee sluit zij aan bij de functie van de openbare bibliotheek als centrum voor ontmoeting en debat.

Scholieren verslaan raadsleden in debatstrijd

Winnende team (KKC-scholieren)

Winnende team (KKC-scholieren)

In de woensdag in het raadhuis gehouden debatwedstrijd tussen VWO-scholieren van de drie colleges in Amstelveen en raadsleden hebben de eersten de wisselbeker gewonnen. Een van de drie teams van het Keizer Karel College (KKC) werd bovendien als beste formatie uitgeroepen. Beste debater was volgens de jury Lotus Friede (ook KKC) en raadslid Harmen van der Steenhoven sleepte een oorkonde in de wacht voor de meest gedenkwaardige uitspraak van de avond.

De wedstrijd werd voor de vijfde keer georganiseerd door een van de drie Rotary Clubs in Amstelveen in samenwerking met de raadgriffie. Van de vorige vier werden er twee door de raad en twee door de scholen gewonnen. Wethouder Jeroen Brandes constateerde aan het begin van de avond al dat de gemeenteraad aan debatkwaliteit heeft ingeboet, doordat Axel Boomgaars (GroenLinks), beste debater in de raad, zich daaruit terug tr0k. Hij maakte nu trouwens deel uit van de jury.