Categorie: "Politiek"

Gratis naar stembureau met ‘rode taxi’ (PvdA)

Met een door de PvdA aangeboden ‘rode taxi’ kunnen slecht ter been zijnde stemgerechtigden toch naar de stembus op woensdag 21 maart. Vrijwilligers van de lokale PvdA-afdeling halen zulke bewoners thuis op, brengen die naar het dichtstbijzijnde stembureau en na het stemmen weer terug.

”Veel stemmen worden onnodig weggegooid, omdat mensen fysiek niet in staat zijn naar een stemlokaal te gaan”, zegt PvdA-lijsttrekker Jeroen Brandes. “Dat is doodzonde en dus helpen we een handje.”

Voor de actie zet de PvdA vrijwilligers en hun eigen auto’s in. Het ritje is verder geheel vrijblijvend. ”We geven geen stemadvies onderweg. De ‘rode taxi’ is een mooie traditie van de PvdA en sluit goed aan bij onze slogan. Zeker zijn dat u kunt stemmen.” Bel 06-43470656 vóór 21 maart om een afspraak te maken.

 

GroenLinks ziet zich al in de coalitie

Frans Huissen, directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland, loopt zich blijkbaar al warm voor het toekomstige wethouderschap namens GroenLinks. Hij woont overigens in Amsterdam, maar voor een wethouderszetel schrijft tegenwoordig de wet niet meer voor dat betrokkene ook in zijn standplaats woont. Raadsleden moeten dat wel.

Tijdens de zondag gehouden bijeenkomst van zijn partij zei hij met de VVD, de grootste fractie in de gemeenteraad, al een gesprek over de volgende coalitie te hebben gehad. Als het aan Huissen en diens partij ligt komt er een duidelijke visie op de energietransitie en duurzaamheid. Passie en plan ontbreken naar hun smaak bij de andere partijen in de gemeenteraad en dus ook bij de coalitie.

Ook D66 vicepremier naar AV-verkiezingscampagne

Nauwelijks had premier Mark Rutte er zijn hielen gelicht, omdat hij ten behoeve van de lokale verkiezingscampagne voor de VVD nog door moest naar andere plekken in Amstelveen, of vicepremier Kajsa Ollongren kwam er voor D66 met de bus heen. Zij is minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet.

Samen met Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg deed zij op haar toer met de bus ook Amstelveen aan. De lokale media waren kennelijk niet voor uitgenodigd voor de happening der Democraten in het Stadshart. Intussen zegt D66 wek de grootste in de stad te willen worden, waarmee de VVD van die plaats zou worden verdreven. Ollongren zei dat het ‘spannende verkiezingen’ worden. ”Zeker in Amstelveen.” Maar ze heeft er wel vertrouwen in en wenste de kandidaat-raadsleden veel succes.

 

Mark Rutte op VVD-campagnefeest in Amstelveen

Een feestje werd het wel, ondanks het gure weer. Naar VVD-snit in, wat ook premier Mark Rutte een typische liberale gemeente moest noemen. De Amstelveense VVD-afdeling had de altijd goedlachse minister-president zaterdag in haar midden om, samen met alle kandidaten voor het raadslidmaatschap, met inwoners te praten in het kader van de onontkoombare verkiezingscampagne.

Middeninkomens

Bouwen voor de middeninkomens is volgens Rutte nu wat deze gemeente te doen staat. Hij speelde in een door zijn partij al decennia gedomineerde stad min of meer een thuiswedstrijd. Bij vriend en vijand scheen hij in de smaak te vallen en opvallend leek zijn gemakkelijke benaderbaarheid. Een Japanse inwoner riep met verwondering uit dat de ‘prime minister’ zomaar in het wild op straat bleek te lopen en zich aan een stuk door lachend tussen winkelend publiek mengde.

Het GroenLinks maakte van de gelegenheid gebruik ook maar even in de te hoop gelopen menigte te flyeren.

Teeven reed

Hij en de plaatselijke crew van de VVD werden in de daartoe riant met posters beplakte en van ballonnen voorziene autobus, beschikbaar gesteld door Beuk Touringcars en bestuurd door de tegenwoordig buschauffeur bij Connexxion zijnde ex-staatssecretaris Fred Teeven door de stad gereden.

Als volleerd touringcarbestuurder heette hij iedereen per microfoon welkom en legde hij heel kort de bedoeling van de tour uit.

Rutte vertelde enige tijd geleden ’s morgens in alle vroegte naar een garage van Connexxion te zijn getogen, waar naar zijn zeggen Teeven – die hij imiteerde – zich op een gegeven moment meldde door met lage ochtendstem ‘goede morgen’ te laten klinken. Waarop een andere chauffeur aan de premier de vraag stelde: Komen jullie nu allemaal hier werken?

Bonnetje

Teeven bleek de actualiteit met humor tegemoet te treden. Een kandidaat die hem om een kaartje vroeg, kreeg te horen dat hij die niet bij zich had. “Ik heb alleen een bonnetje”, grapte hij’, kennelijk refererend aan zijn aftreden en dat van minister Opstelten.

 

Burgemeester Eenhoorn (rug) kwam ook even kijken.

 

Het werd het feest van de selfies. Met smartphones gemaakte foto’s van de premier (die zich daartoe eindeloos leende) met inwoners en hun kinderen vervingen de handtekeningen die zo’n tien jaar geleden nog massaal werden uitgedeeld. Voortschrijdende digitale techniek heeft razendsnel dat analoge tijdperk vervangen, hoewel Rutte zelf, naar zijn zeggen, niet verder dan een oude Nokia kwam en dus tot nu toe niet aan de Smartphone verslaafd raakte.

Belangrijk

Bijna was vergeten dat Herbert Raat de lokale lijsttrekker is. Hier met zijn vrouw, die in Westwijk gewoond boodschappen deed.

“Dit zijn belangrijke verkiezingen”, zei Mark Rutte. Waarbij natuurlijk met het publiek de discussie volgde over het onderwerp wat eigenlijk een toch landelijke partij met lokale verkiezingen heeft te maken, omdat de problemen plaatselijk wel totaal anders kunnen liggen dan nationaal. Soms zelfs misschien in strijd zijn daarmee en lokaal een coalitie mogelijk blijkt die in Den Haag een ver van het bed show zou zijn. Ook dát gaf Rutte toe. Maar het is volgens hem toch gemakkelijk als een partij in een gemeente goede contacten bij een landelijke partij heeft.

Gemoedelijk

In het Stadshart maakte GroenLinks flyerend gebruik van de menigte rond Rutte, waarin die partij zich ook maar begaf. Niemand zei er wat van, want in Amstelveen gaan politieke partijen blijkbaar gemoedelijker met elkaar om dan vaak elders in verkiezingstijd. Maar ja, het gaat er intussen wel om wie de grootste wordt en de volgende coalitie als eerste mag pogen te vormen.

Viswinkel

De VVD-delegatie bezocht natuurlijk ook enkele ondernemers, voornamelijk MKB-winkeliers. Zo drong de groep de beroemd geworden viswinkel aan de Van der Hooplaan binnen, waar Rutte, die telkens lokale lijsttrekker Herbert Raat naar voren schoof om over lokale situaties te praten, zich met hem en een deel van de medewerkers achter de toonbank begaf. De delegatie werd trouwens royaal getrakteerd op kibbeling en haring door de vis-middenstander.

In de bus

Later in Westwijk bezocht het gezelschap de onlangs door een ramkraak getroffen vestiging van AH. Rutte, in spijkerbroek en ook verder casual gekleed, probeerde de vestigingsleider te bemoedigen. In hetzelfde filiaal wilde een rasechte geboren en getogen Amstelveense aan Raat wel kwijt dat zij zich zorgen maakt over het totale gebrek aan woningen voor een opgroeiende generatie in haar geboortestad, onder meer voor haar kinderen.

Werken

Na Westwijk spoedde Rutte (‘ik moest vanmorgen krabben wegens de vorst’) zich naar een gereed staande BMW met chauffeur om in Amsterdam campagne te voeren.

Het gezelschap reed met de bus naar de voormalige Bajes, waar het voertuig moest worden gereinigd en voor de debriefing, zoals de voorzitter van de afdeling, Claudio Mancinelli, het noemde. Teeven moest snel weg. Die moest nog werken bij Connexxion die dag….

(Foto’s: Anko Stoffels en Kees Noomen).

 

 

BBA: ‘Amstelveners ontvluchten Stadshart’

De zogenaamde Dwarszitter, waarmee de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) tijdens de verkiezingstijd kwam, heeft volgens haar al een flinke oogst aan klachten, vragen en suggesties opgeleverd. Tegen de verkiezingen zijn politieke partijen namelijk gewend met burgers te praten, wat zij daarna over het algemeen weer vier jaar niet doen. De ‘dwarszitter’ is een soort krukje, waarmee men aanschuift bij vooral banken in de openbare ruimte. Met alles wat op die manier de laatste weken – kennelijk niet eerder – is gehoord kunnen de raadsleden van bbA aan de slag, zegt de partij.

Die lijkt er nu kennelijk pas achter dat een van de grootste ergernissen het fietsen of rijden met scooters op de wandelpaden in de groenstroken is. Jacqueline Solleveld (nummer 2 op de kandidatenlijst) kwam in de strook achter Groenhof heel wat bewoners met deze klacht tegen. “Vooral oudere bewoners, maar ook moeders met wandelwagens en kinderen worden regelmatig geconfronteerd met langsrazende scooters of fietsers en schrikken daarvan”, weet ze nu. “En als ze er iets van zeggen krijgen ze een grote mond terug”. Dezelfde klachten werden eerder al regelmatig geuit door de bewoners van Bankras en Kostverloren.

ChristenUnie: ‘Amstelveen werd kille stad’

Eppo Bruins

Amstelveen is toch een ‘kille plaats’ geworden. Met die constatering doelde Eppo Bruins,  Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, niet op het weer, maar op de sociale context in de gemeente. Hij baseerde in de bibliotheek aan het Stadsplein zijn oordeel voornamelijk op informatie van partijgenoot en raadslid Bert de Pijper, die hem liet weten dat de gemeente vooral links-, rechts- en lokaal liberaal is. Dat blijkt naar zijn smaak ook uit de nu bestaande coalitie. “Een rijke gemeente, waar toch veel stille armoede heerst en mensen de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen niet kunnen betalen.”

De ChristenUnie wil zowel lokaal als landelijk dat mensen omzien naar elkaar, zei Bruins, die ook de kraam van zijn partij bezocht op de verkiezingsmarkt op het Stadsplein. Bij een groeiende economie moet men elkaar in de ogen blijven kijken.

Kabinet

Volgens hem is daar ook het bestaande kabinetsbeleid op gebaseerd, dat onder meer het belastingstelsel in die zin wil veranderen dat meer belasting op consumptie en minder op arbeid wordt geheven. Het is hem verder een doorn in het oog dat vliegen goedkoper is dan andere vormen van openbaar vervoer,zoals de trein, doordat geen belasting op kerosine en geen BTW op vliegtickets geldt.

“Waardig ouder worden”, is voorts een ChristenUnie vaandel, waarmee de partij zich afzet tegen een redelijk gemakkelijke vorm van euthanasie, na ‘voltooid leven’. Bruins: “De beschaving van een land wordt gekenmerkt door de wijze waarop men met ouderen omgaat.” Dat geldt, zei hij, ook voor gemeenten.

Hij wil overigens zorgen voor vragen aan de verslechtering van het openbare vervoer in Amstelveen.

Relatie regio en democratie lastig

Martin Kortekaas (GroenLinks). Foto: Groen
Links.

Eigenlijk kwam opnieuw de (niet bestaande) democratische legitimiteit in de regio aan de orde. Deze keer was het Marin Kortekaas van GroenLinks die aan zijn collega’s in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) vroeg te reageren op stukken die de uit burgemeesters bestaande zogenaamde regiegroep de raad had toegezonden.

Eerder al heeft PvdA-raadslid er op gewezen dat eigenlijk in het nu gevormde samenwerkingsverband Metropool Regio Amsterdam (MRA) absoluut geen democratie via door burgers gekozen volksvertegenwoordigers werkt. Hij zag dat als een probleem. Wat nu ter tafel lag was voornamelijk de begroting 2017. Er is een overschot (er wordt € 1,50 per inwoner betaald) die een overschot van € 1,7 miljoen laat zien. MRA wil dat vasthouden en investeren in nog komende plannen. De Metropool liet weten steeds meer ‘op stoom’ te komen en enkele grote projecten voor de boeg te hebben.

Met het vasthouden van dat overschot kan men in Amstelveen kennelijk wel instemmen. Verder is een globale begroting voor 2019 aan de raad gezonden. Het CDA vond bij monde van raadslid Gerard Hulsman dat raadsleden meer bij de regio betrokken moeten worden. “Wij moeten zorgen de rol te krijgen die wij hebben”, zei hij. Maar in MRA spreekt de volksvertegenwoordiging niet echt, constateerden anderen. En er komt wel wat extra werk op het bordje van de gemeenteraad als die op alle stukken moet reageren. Ruud Oord van Burgerbelangen vroeg zich af of er een werkgroep moet komen, die aan de raad een reactie voorstelt op stukken van de MRA-regiegroep. En Hans Bulsing (VVD) gaf aan dat in regionale verbanden gewoon partijen niet zijn vertegenwoordigd die niet toevallig in een delegatie namens de gemeenteraad (voor Amstelveen vijf man) zitten. Dat speelt nog bij de Vervoersregio, in MRA is het nog ernstiger: Daar maakt een regiegroep van bestuurders in feite de dienst uit. Burgemeester Bas Eenhoorn liet blijken wel degelijk prijs te stellen op een geregeld Amstelveens geluid in de richting van die groep.

Huisarts voorkomt woningbouw bij Medisch Centrum

Harmen van der Steenhoven

De gemeente trekt € 156.000 uit voor verbouwing van een pand aan Melkweg 2, waarin een medisch centrum met huisartsen en fysiotherapeuten is gevestigd dat wil uitbreiden. Een consultatiebureau is vertrokken, waardoor ruimte voor de andere gebruikers beschikbaar komt. Maar B&W hadden, volgens D66-raadslid Harmen van der Steenhoven, als grootste aandeelhouder harder met de vuist op tafel moete slaan, om er tegelijk wat woningen boven te bouwen.

Het gebouw is het bezit van een Vereniging van Eigenaren, waarin de gemeente voor 90% participeert en een huisarts voor 10%. Die laatste wil zijn aandeel in het eigendom van het pand niet verkopen.

Na twee jaar onderhandelen, lukte het niet de arts tot andere gedachten te brengen, vertelde wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). Daardoor is de gemeente in feite met handen en voeten gebonden, maar gaat nu wel investeren (wat overigens uit toegenomen huuropbrengst terug komt).

De gemeente vindt medische zorg in de eerste lijn belangrijk. Vooral voor ouderen wil men huisartsen dichtbij huis houden, in elke buurt. Volgens Raat kan de huisarts, mede door fiscale afspraken, niet anders dan zijn bezit houden. “Huisartsen kunnen overal aan de slag”, zei de wethouder. Vandaar dat de lokale overheid aan hen niet al te zware eisen wil stellen, bedoelde hij. “Jammer van dat stuk grond, want deze locatie was uiterst geschikt voor inbreien van woningen”, meende Van der Steenhoven. Hij vond dat het gemeentebestuur ook in de toekomst zulke kansen niet moet laten lopen en vroeg zich af of de bewoners van de HOED (Huisartsen onder een dak) toch niet via gesprekken alsnog bereid zijn in het belang van de woningbouw te gaan denken. Daar was commissielid Bas van der End (PvdA) het wel mee eens. Die vroeg zich af of wethouder Raat wel het uiterste had gedaan om tot het beste raadsvoorstel te komen.

AVA wil meer woningen voor AV-ers reserveren

Tim Lechner

De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) is het met het woonbeleid van de gemeente niet eens. Er moeten meer woningen naar Amstelveners en minder dan mensen in de regio, vindt zij. Driekwart van de woningen in alle categorieën moet worden gereserveerd voor de eigen inwoners, zegt de partij.

Lijsttrekker Tim Lechner, ooit zelf raadslid voor de VVD en – na daar om een onverkiesbare plaats te zijn gekomen – voorzitter van de Ouderencombinatie (OCA) geworden, waarvan hij zich ook terugtrok (“die is niet te besturen”), zegt dat er een ommekeer in het beleid moet komen, dat hij als VVD-er destijds steunde. Men wonen niet aan de markt overlaten, zegt hij. Daarin ziet hij in Amsterdam het voorbeeld.

Mark Rutte voor VVD-campagne in Amstelveen

Mark Rutte

President Mark Rutte komt zaterdag (17 maart) naar Amstelveen. Hij steunt dan de lokale verkiezingscampagne voor de VVD. Behalve hij maken natuurlijk alle kandidaten voor het raadslidmaatschap deel uit van de karavaan, die door de stad trekt om met Amstelveners te praten over wat zij wel en niet goed vinden aan het plaatselijke politieke beleid.

De VVD is sinds jaar en dag de grootste partij in Amstelveen en begon de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al maanden geleden. “Eigenlijk zijn de afgelopen vier jaren, waarin de VVD in de lokale coalitie de gemeente heeft bestuurd, de beste campagne voor onze partij’, zegt lijsttrekker Herbert Raat.