Categorie: "Politiek"

Basisscholieren spelen democratie…

Directeur Prodemos (links), kinderburgemeester Melle en haar 'collega'  Mirjam van 't Veld.

Directeur Prodemos (links), kinderburgemeester Melle en haar ‘collega’ Mirjam van ‘t Veld.

“Soms krijg je niet helemaal je zin en moet je water bij de wijn doen. Ook dat is politiek”, zei burgemeester Mirjam van ’t Veld tegen de fracties, met namen die in het raadhuis nog nooit zijn gehoord. Op de plaatsen van de leden van de gemeenteraad zaten nu leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Willem-Alexanderschool. Die hadden in de school al het spel Democracity gespeeld, waarmee valt te leren hoe politiek in een demodfratie werkt.

Dat spel droeg directeur Eddy Habben Jansen van de organisatie Prodemos in het raadhuis officieel over aan de gemeente, de eerste in Nederland die het spel in eigen beheer uitvoert.

Gemeente promoot lokale democratie

debat xMet diverse activiteiten wil de gemeente meedoen aan de Europese week van de lokale democratie, van 10 tot 16 oktober. Er is een avond voor nieuwe inwoners, een debatwedstrijd tussen raadsleden en VWO-leerlingen en het spel Democracity. Begin november komt daar nog het jongerencafé CHILL Politics bij.

Tijdens de Europese week van de lokale democratie, die jaarlijks door het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (zoveelste geld verslindende orgaan) wordt georganiseerd, staan drie waarden volgens die club centraal: wederzijds respect, dialoog en interactie. “In deze week van de lokale democratie staan ontmoeting en gesprek over lokale democratie centraal”, zegt burgemeester Mirjam van ’t Veld. Praten, praten, praten dus. Wat weer leuk is voor degenen die politiek als hobby hebben.

Gemeente wil basisscholieren bij politiek betrekken

Gemeentehuis

De gemeente zegt jongeren uit het basisonderwijs op een speelse manier meer bij de politiek te willen betrekken. Daartoe tekenen burgemeester Mirjam van ’t Veld en directeur Habben Jansen van ProDemos volgende week dinsdag (15.00 uur) een overeenkomst.

ProDemo stelt het interactieve spel Democracity aan de gemeente ter beschikking. Daarmee zetten basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 hun eerste stappen in het raadhuis en leren zij spelenderwijs de spelregels van de democratie kennen. Daarnaar streeft trouwens ProDemos. Kinderburgemeester Melle Vos, op wier school overigens haar ’collega’ Van ’t Veld dezer dagen kwam voorlezen, is bij de ondertekening op het raadhuis aanwezig.

Dick Leurdijk over IS in Buurtkamer

dick leurdijkAmstelvener Dick Leurdijk, oud medewerker van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ in Den Haag, houdt woensdagavond 26 oktober (20.00 uur) een lezing in de Buurtkamer aan de Lindenlaan 75 (MOC). De titel is ‘Nederland en de strijd tegen IS’.

De voordracht wordt gehouden tegen de achtergrond van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten (nu 15 jaar geleden) en de strijd tegen het internationaal terrorisme sinds die tijd tot op de dag van vandaag.

Leurdijk zal stilstaan bij de gebeurtenissen van ‘9/11’, de reactie daarop (de ‘war on terror’) en de lijnen doortrekken naar de situatie van nu, toegespitst op de strijd tegen Islamitische Staat.

Amstelvener in SP-fractie Eerste Kamert

Henk Overbeek

Henk Overbeek

Een bewoner van Amstelveen komt nu voor de SP in de Eerste Kamer. Het is Henk Overbeek die dinsdag 4 oktober) als lid van de senaat wordt beëdigd.

Hij is emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit.

Op het gebied van internationale politiek en economie is hij een veelgevraagd specialist, aan wie door de media geregeld analyses wordt gevraagd. gewaardeerd.

Ook in Amstelveen draagt hij zijn steentje bij en voorziet hij de SP-afdeling regelmatig van advies.

Henk Overbeek staat nummer 11 op de kandidatenlijst voor de SP en vervangt de vertrekkende Tuur Elzinga.

 

 

Boomgaars bij afscheid: ‘invloed politiek beperkt’

Axel Boomgaars

Axel Boomgaars

Van twee raadsleden, Axel Boomgaars van GroenLinks en Tom Ponjee van de VVD werd woensdagavond afscheid genomen. De eerste ontpopte zich als een kundige debater en werd de jongste fractievoorzitter ooit in Amstelveen. Hij werd mets met voorkeurstemmen in de raad gekozen, waarbij twee stemmen (totaal 226) de doorslag gaven. “Wij mogen die twee kiezers wel dankbaar zijn”, zei burgemeester Mirjam van ’t Veld, die hem prees om zijn inzet. Boomgaars kam onder meer met het initiatiefvoorstel ‘Gastvrij Amstelveen’.

Binnenkort staat de debatwedstrijd tussen scholieren en raadsleden op het programma, die zowel door de ene als de andere partij is gewonnen, maar de burgemeester had er een beetje een hard hoofd in of de raad zonder Boomgaars enige kans maakt.

Raad wil meer invloed op metropool

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

Met de stemmen van de SP-fractie tegen, ging de gemeenteraad woensdagavond akkoord met een op betere democratische legitimatie binnen de Metropool Amsterdam (MRA) gerichte motie van PvdA-raadslid Harry van den Bergh. Hij liet in een raadscommissie al weten dat volgens de nu bedachte constructie in de MRA de gekozen volksvertegenwoordigers niet of nauwelijks aan bod komen.

Om de motie sprak de raad uit dat het college van B&W geen essentiële besluiten worden genomen zonder de gemeenteraad daarover te informeren en die mening van die raad zwaar laat meewegen. Dat ging de SP overigens niet er genoeg. De rad mag zich laten informeren, maar heeft in feite in de metropool geen invloed. Dat was ook al in de commissie aan de orde geweest.

Netwerk?

Toen, bracht raadslid Hulsman van het CDA nog maar even in herinnering, waren er eigenlijk twee standpunten binnen de raad: Enerzijds dat de MRA een parlement moet hebben en anderzijds dat het regio-orgaan niet meer dan een netwerkclub is. De waarheid ligt in het midden, maar meer democratische invloed van de gekozen volksvertegenwoordigers zou wel nodig zijn, redeneerde Van den Bergh.

Maar volgens de SP wordt door de motie de democratische legitimiteit er niet beter op. “De raad vindt het blijkbaar voldoende te worden geïnformeerd en gehoord”, zei fractievoorzitter Joep van Erp. Eigenlijk bedoelde ook Van den Bergh dat die opvatting onvoldoende is, maar hij wist dat kennelijk niet goed te formuleren. Maar zijn uitgebreide motie is er wel op gericht dat de raad zo optimaal mogelijk bij de MRA wordt betrokken, waar trouwens burgemeesters en wethouders een regiegroep vormen, die de besluiten neemt.

Via de motie heeft de gemeenteraad nu om jaarlijkse terugkoppeling en balans van B&W aan de raad gevraagd en ook geregeld wordt gecommuniceerd wat er allemaal in MRA speelt. Daarbij zijn 33 gemeenten betrokken.

 

 

Scholieren weer in debatstrijd met raadsleden

Debatwedstrijd 2013 050Voor de vijfde keer gaan op 12 oktober (19.00 uur) VWO-leerlingen in debat met Amstelveense raadsleden. De wedstrijd is georganiseerd door een van de drie lokale Rotary Clubs. De leerlingen komen van het Amstelveen College, het Hermann Wesselink College en het Keizer Karel College.

De woordenstrijd wordt geleverd in de raadzaal van het raadhuis in Amstelveen. De leerlingenteams nemen het in drie debatrondes op tegen de teams van raadsleden. En dat belooft weer een spannend duel te worden, gezien de gelijke stand na de vorige vier debatten. De ene keer wonnen de raadsleden, de andere de scholieren.

CDA vindt woontoren Bankras te duur

Ferry van Groeningen

Ferry van Groeningen

In de nieuwe woontoren aan Bankrashof, op de plaats van de nu vrijwel leegstaande kantoortoren, komen te dure appartementen. Dat vindt het CDA. De flats gaan zo ongeveer 1300 euro poer maand aan huur kosten en dat is nou niet bepaald huisvestiging voor de middenklasse.

Dat gaat CDA-fractievoorzitter Ferry van Groeningen woensdag zeggen in de gemeenteraad en komt met een motie. De raad praat dan over twee projecten met in totaal 140 woningen in de vrije huursector. De CDA-fractie vindt het teleurstellend dat die onbereikbaar zijn voor starters en doorstromers door een aanvangshuur van meer dan 1.000 euro per maand.

In de motie van het CDA wordt er op aangedrongen in elk geval vijftien woningen met een huur tot 900 euro huur te realiseren in Bankrashof 3.

“Terwijl de Woonagenda van Amstelveen inzet op doorstroming en bouwen voor middeldure huur, zien we daar in de voorstellen niets van terug”, zegt Van Groeningen. “Dat begon al bij de transformatie van het KPMG gebouw en nu weer bij het prestigieuze project aan Bankrashof 3. Deze ‘Poort tot Amstelveen’ is in de huidige uitwerking voorbehouden aan huurders die 1.300 euro en meer per maand kunnen betalen.”

GroenLintje voor ‘Parel in Amstelveen’

“Een pareltje in Amstelveen”, noemde fractievoorzitter Martin Kortekaas van GroenLinks zondagmiddag het herstelde Openlucht Theater achter de Kruiskerk. Voorafgaande aan de slotvoorstelling van het seizoen reikte hij het zogenoemde Groene Lintje uit aan Kees Muis, leider van het gemeentelijke team wijkbeheer. Mede door hem zorgden de groenvoorzieners er jarenlang voor dat het groen rond het voormalige, inmiddels nogal verwaarloosde, Openluchttheater zo werd onderhouden dat het eventueel weer in gebruik kon worden genomen.Openluchttheater Elsrijk(web)

Toen het wijkorgaan Stadsdorp Elsrijk daartoe dus besloot, leverde dat niet zo gek veel problemen op. Kortekaas had overigens ook veel waardering voor het wijkbeheer. Over de ‘groene’ medewerkers zei hij: “Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij er her zo prachtig bij zitten.” Alle teamleden, in de persoon van Kees Muis gewaardeerd, kregen een boeket bloemen.

Het Openlucht Theater Elsrijk is aangelegd in 1948 in het park achter de Kruiskerk, maar raakte van de jaren 70 van de vorige eeuw af in onbruik. Vorig jaar is het opnieuw geopend en het wordt via Stadsdorp Elsrijk beheerd en gerund door wijkbewoners. Het theater is een belangrijke laagdrempelige aanvulling op het cultureel aanbod in Amstelveen, vindt GroenLinks.