Categorie: "Politiek"

Mark Rutte voor VVD-campagne in Amstelveen

Mark Rutte

Mark Rutte

President Mark Rutte komt zaterdag (17 maart) naar Amstelveen. Hij steunt dan de lokale verkiezingscampagne voor de VVD. Behalve hij maken natuurlijk alle kandidaten voor het raadslidmaatschap deel uit van de karavaan, die door de stad trekt om met Amstelveners te praten over wat zij wel en niet goed vinden aan het plaatselijke politieke beleid.

De VVD is sinds jaar en dag de grootste partij in Amstelveen en begon de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al maanden geleden. “Eigenlijk zijn de afgelopen vier jaren, waarin de VVD in de lokale coalitie de gemeente heeft bestuurd, de beste campagne voor onze partij’, zegt lijsttrekker Herbert Raat.

Politiek gispt zwartboek minima SP

Marina Casadei. Foto: amstelveenweb.com

Marina Casadei. Foto: amstelveenweb.com

Voorzitter Martin Kortekaas van de raadscommissie Burgers & Samenleving ontnam tenslotte het woord aan het emotioneel opgewonden raadslid Marina Casadei. Zij kreeg – behalve van de ChristenUnie – geen enkele politieke steun voor het op basis van casussen samengestelde zwartboek van haar partij (met steun van FNV en Vrijwilligers Participatieraad Minima) omtrent ambtelijke bejegening van statushouders andere minima. Terwijl er in die contacten door klantmanagers volgens het zwartboek veel mis is, houden B&W en een forse meerderheid van de gemeenteraad vol dat het allemaal goed gaat, ook al valt er soms een enkele spaander tussen het vele werk in het sociale domein.

Door zich op het standpunt te stellen dat over individuele gevallen, ook al zijn die geanonimiseerd, niet in het openbaar kan worden gesproken, kon de gemeenteraad het door Casadei aan de agenda toegevoegde zwartboek terzijde schuiven. Bovendien, zei D66-raadslid Van der Vet, moet er hoor en wederhoor op tafel komen. En die is naar haar mening in het zwartboek (daarom heet het ook een zwartboek, red.), met nu eenmaal een eenzijdig karakter, niet te vinden.

Burgerbelangen kwaad over ‘D66-spion’

bbA[1]Bij de door de lokale partij Burgerbelangen Amstekveen (bbA) georganiseerde bijeenkomst voor de Indiase gemeenschap was volgens de organisatoren een ‘D66-spion’ aanwezig in de persoon van kandidaat Shivan Bhoendie (nummer 15 op de lijst van de Democraten).

De informatiebijeenkomst mag dat wel geen besloten karakter hebben gehad, het was niet de bedoeling dat andere partijen die gebruikten om reclame voor zichzelf te maken. En dat is volgens bbA, overigens nu in de coalitie met D66 zittend, wel gebeurd.

De meeting werd zaterdag gehouden in wijkcentrum Westend gehouden. “De avond was bedoeld om de Indiase gemeenschap kennis te laten maken met Burgerbelangen Amstelveen en met het Nederlandse systeem van gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast gaf de avond gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de specifieke behoeften en wensen die de Indiase gemeenschap hier in Amstelveen heeft”, zegt bestuurslid Frits Suèr.

BBA wil wensen Indiase gemeenschap kennen

Pratima Singh

Pratima Singh

Op verzoek van enkele leden van de Indiase gemeenschap organiseerde Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in het wijkcentrum Westwijk zaterdagavond een informatieavond over de komende verkiezingen. In haar inleiding vertelde mede-initiatiefnemer mevrouw Pratima Singh dat er in Amstelveen 4200 Indiërs wonen, die volgens haar geïntegreerd willen leven. “De Indiërs ervaren Nederland, en Amstelveen in het bijzonder, als een plaats waar het heel plezierig leven is. Ongeveer 40% van ons woont hier langer dan 5 jaar”.

De Indiase gemeenschap streeft naar een grotere betrokkenheid tussen Amstelveners en Indiërs. Daarbij stuit men nogal eens op onwetendheid van beide kanten en op een gebrek aan informatie. Meer kennis van elkaars cultuur en het leren van de Nederlandse taal vinden Indiërs onontbeerlijk om goed te integreren. Maar ook belangrijk vinden ze een Engelstalige school en een eigen ruimte waar men elkaar kan ontmoeten.

De meeste van hun wensen verschillen niet veel met die van andere bewoners van Amstelveen, zoals beter openbaar vervoer tijdens de spitsuren, meer sportfaciliteiten en een jaarlijkse internationale yoga dag. Maar daarnaast ook meer veiligheid, want het aantal inbraken en diefstallen is te hoog.

Ontmoetingssessie met GroenLinks

Groen LinksVoor zowel leden als kiezers en andere geïnteresseerden houdt GroenLinks zondagmiddag (15.00 tot 16.30 uur) een zogenaamde ‘Meet & Greet’ in Grand Café ’t Oude Dorp aan de Dorpsstraat 104. Men kan daar de kandidaten van de partij voor de nieuwe gemeenteraad ontmoeten en hen vragen stellen.

Stadsdichter en lokale permanente dagvoorzitter Matthijs den Hollander doet een vraaggesprek met lijsttrekker Martin Kortekaas en kandidaat wethouder Frans Huissen. Met de laatste vormde Den Hollander ook het presentatie-duo in de lokale talkshow BV Amstelveen.

GroenLinks zegt verandering in het lokale bestuur te willen en de kandidaten beloven uit te leggen wat zij dan wel anders willen. “Drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is het de laatste kans om de kandidaten van GroenLinks zelf vragen te stellen over het verkiezingsprogramma en hun standpunten”,  meldt Kortekaas. Het is de bedoeling dat er een hapje en drankje worden uitgedeeld tijdens informele gesprekken met de kandidaten.

SP wil ook na verkiezingen actie voor OV

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

In één opzicht heeft de SP in de gemeenteraad de andere partijen verenigd: In gezamenlijke afwijzing van haar acties. Maar daarmee gaat de partij in Amstelveen ook na de verkiezingen door, meldt zij. Zaterdag 24 maart (14.00 uur), drie dagen na de verkiezingen, wil zij in de Meent, Orion 3, mensen bij elkaar brengen om de demonsteren tegen verslechteringen in het openbaar vervoer (OV). ‘Wij luisteren ook ná de verkiezingen naar de mensen en komen samen met hen in actie, in dit geval voor een beter OV.’

Vorige week ging zij al de straat op om aandacht te vragen voor het lokale openbaar vervoer. Daarin openbaarden zich de laatste tijd dramatische verslechteringen, vindt de plaatselijke politiek van links tot rechts, omdat haltes verdwenen en ook buslijnen werden opgeheven.

Hockeyster Carole Thate gaat lokale politiek in

foto Carole(Door Frits Suér)

Ze gaat de politiek in dus. Om precies te zijn bij de lokale partij Burgerbelangen. Dat had niemand van haar verwacht, zegt voormalige tophockeyster Carole Thate, nu algemeen directeur van The World van Johan Cruijff, wakend over het erfgoed van de bekende voetballer. Dat ze voor Burgerbelangen koos, komt door haar interesse voor lokale vraagstukken, zegt ze.

“Wij wonen nu een jaar of twaalf in Amstelveen en dan ga je je toch verdiepen in hoe alles hier tot stand komt. Daar komt bij dat ik me goed kan vinden in de doelstellingen van bbA, zoals sport en recreatie, goed onderwijs en natuurlijk het behoud van het karakter van Amstelveen, het groen en de ruimte. Mede daardoor zijn we hier zo‘n twaalf jaar geleden komen wonen. Ik heb er dus belang bij dat het hier goed blijft. Omdat onze kinderen zo ongeveer tegenover ons huis bij Sporting Martinus spelen, zie je ook welke problemen een club kan tegenkomen. Wel hebben we meteen afgesproken dat ik niet opga voor een zetel in de gemeenteraad. Gewoon kijken, meedenken en een luisterend oor zijn”.

GroenLinks fracties in regio willen het groen houden

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

GroenLinks fracties in de Metropoolregio Amsterdam trekken samen op om groen te beschermen. Maandag lanceerden de fracties in de diverse raden van de MRA-gemeenten een regionaal natuurpact om naar hun zeggen het groen te beschermen tegen de bouwplannen van het kabinet.

Aanleiding voor het door de Amstelveense GroenLinks lijsttrekker Martin Kortekaas ondertekende pact is de oproep van minister Ollongren (D66) aan gemeentes lef te tonen door ook te bouwen in het groen. GroenLinks noemt dat eeuwig zonde, onnodig en ondoordacht.

“Bouwen in het groen is kiezen voor de makkelijke weg. Er zijn veel betere alternatieven voorhanden. Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen en bieden we gezamenlijk weerstand tegen gemakzuchtig bouwen in natuur”, zegt Kortekaas.

Hij wijst er op dat ook GroenLinks Amstelveen vindt dat bouwen nodig is. “Tot 2040 zijn er ongeveer 250.000 woningen nodig in de Metropoolregio Amsterdam. Een forse opgave. Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van natuur en landschap. Er zijn in de regio mogelijkheden genoeg om binnenstedelijk te bouwen. Alleen vergt dat meer lef, visie en creativiteit dan het volplempen van natuur.”

D66 wil meer tweetalig onderwijs

Van der Vet

Van der Vet

Met de raadsverkiezingen in zicht, sloven de politieke partijen zich uit om de ene na de andere belofte de wereld in de sturen.  D66 zegt nu weer het aanbod aan tweetalig onderwijs in Amstelveen flink te willen  uitbreiden. De gemeente moet daarvoor geld beschikbaar stellen.  Want de regio is nu eenmaal internationaal  georiënteerd en daarom is van groot belang kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, zegt de partij. 

Op Basisschool ‘De Westwijzer’ werd in 2016 begonnen met tweetalig onderwijs, gesubsidieerd door de gemeente, en daarmee zette de lijsttrekker van D66, wethouder onderwijs Maaike Veeningen, volgens de partij de eerste stappen op dat gebied.

Volgens Veeningen maken de goede resultaten dat de Democraten tweetalig onderwijs in Amstelveen verder mogelijk willen maken.

AVA: Betaalbare woning primair voor Amstelvener

TimAmstelveen blijft in de regio te netjes en laat teveel van haar eigen woningmarkt afsnoepen. Dat zei  Actief voor Amstelveen (AVA) tijdens het donderdag gehouden politieke debat in Uilenstede. Daar waren jongeren van de diverse kandidatenlijsten voor uitgenodigsd. Het ging over de woningbouw.

Alle partijen zijn het er wet over eens dat er te weinig ‘betaalbare’ woningen in Amstelveen staan. Afgezien van het feit dat de meeste er aan jarenlang iets aan hadden kunnen doen, vindt Lechner nar men met een gestrekt been de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in moet.

“Je kunt nog zulke mooie plannen maken, maar dat als Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam niet méér gaat staan voor de belangen van haar burgers gebeurt er niets”, vindt lijsttrekker Tim Lechner. Volgens hem moet het groeiende Amstelveen maar eens een grotere broek aantrekken.