Categorie: "Politiek"

Probleemjeugd kiest zelf steun voor hulpplan

Gert Jan Slump

Gert Jan Slump

Perspectief plan’ heet het. Geen hond weet natuurlijk wat dat betekent, maar het heeft te maken met de Verordening Jeugdhulp 2018, die de gemeenteraad woensdag vaststelde. Op initiatief van GroenLinks werd daarbij raadsbreed (10 fracties) aangedrongen op volledige keuzevrijheid voor de jeugdigen en / of hun ouders over wie hen steunt bij het opstellen van het ((komt ie weer) perspectiefplan.

Elke gemeente moet volgens de Jeugdwet een verordening Jeugdhulp opstellen. Amstelveen werkt samen met omliggende gemeenten. Samen stelden die een regionale inkoopstrategie voor hulp aan jongeren vast. In plaats van het inkopen van producten, wordt nu op basis van een perspectiefplan en gericht op resultaat ingekocht. Jeugdigen en hun ouders maken dat plan. Zij kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Door wie of welke instantie mogen de ouders en / of jeugdigen zelf kiezen. Volgens GroenLinks is alles daarbij op kwaliteit van de hulp gericht.

Kwaliteit

Alles is gericht op kwaliteit van de jeugdhulp vanuit het perspectief van jeugdigen en hun ouders, zegt de gemeente. Ook moet de nieuwe werkwijze de administratieve procedure verbeteren.

Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad is ‘intensief overleg geweest’ tussen Gert Jan Slump (GroenLinks) namens de gemeenteraad, wethouder Jeroen Brandes (PvdA, verantwoordelijk voor jeugdhulp) en ambtenaren, meldt GroenLinks nu.

 Familieplan

De nieuwe jeugdwet houdt in dat jeugdigen en hun ouders samen met familie, vrienden en anderen uit de omgeving een familiegroepsplan op te stellen. Daarin staat welke problemen de jeugdige of het gezin heeft, welke hulp nodig is, en wie die hulp geeft. “In onze regio is gekozen voor de uitwerking in de vorm van een perspectiefplan. Daarbij kunnen zij altijd ondersteuning inschakelen. Wij vonden het als Raad onverkort belangrijk dat zij daarbij volledige keuzevrijheid hebben”, zegt Slump.

Volgens Jeroen Brandes sluit de motie aan bij de ingezette Amstelveense praktijk. “Daarbij kan naast een jeugdhulpverlener uit het lokaal team ook gebruik gemaakt worden van ondersteuning door onafhankelijke ondersteuners”, zegt hij. “Het gaat overigens om inkoop van specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp. Het perspectiefplan is leidend voor verdere jeugdhulp en bepaalt de kwaliteit daarvan in hoge mate.”

Keuzevrijheid bevorderen

In de door alle fracties mee ingediende motie wordt het college opgeroepen de keuzevrijheid te waarborgen en te bevorderen.

De motie roept het college ook op samen met de gemeenteraad (waarmee regelmatig gesprekken over jeugdhulp worden gevoerd) de komende tijd met jeugdigen en hun ouders te praten over de kwaliteit en de tevredenheid over deze nieuwe werkwijze. Waar nodig moet die werkwijze verder worden verbeterd, vindt GroenLinks.

 

Fonds voor ‘groene bouwleges’

Harmen van der Steenhoven

Harmen van der Steenhoven

Wie duurzaam (ver) bouwt, hoeft minder leges te betalen. Op initiatief van coalitie partijen D66 en VVD ging de gemeenteraad daarmee woensdag akkoord. Er komt een fonds van 300.000 euro beschikbaar voor gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van de verschuldigde leges.

Daarop kunnen inwoners halverwege 2018 aanspraak maken.

Voorbeelden van duurzame bouwplannen, waarvoor men voor de ‘groene leges’ in aanmerking komt, zijn initiatieven die leiden tot energieopwekking of (extra) isolatie.

VVD wil recreatiegebied in en bij Poel

Herbert Raat

Herbert Raat

De Poel en de oever van de plas moeten een recreatiegebied gaan vormen. In het water moet men kunnen zwemmen, vindt de VVD. Die presenteerde vrijdag haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarin veiligheid één van de centrale thema’s is.

In het programma staan veel oude pleidooien van de liberale partij. Het zal overigens, naar valt te verwachten, nauwelijks verschillen van die van coalitiepartners Burgerbelangen en D66, die het bestaande college van B&W na de verkiezingen in stand willen houden.

VVD: 3 raadsleden vrijwel onverkiesbaar

VVDNIEUW2Als de VVD-fractie in de gemeenteraad na de verkiezingen even groot wordt als nu, verdwijnen de raadsleden Inza Gast, Walter Vervenne en Victor Frequin er uit. Dat blijkt althans uit de concept kandidatenlijst. Verder verandert er weinig in de grootste fractie van de raad. De definitieve lijst moet overigens nog door een ledenvergadering worden vastgesteld.

Lijsttrekker wordt, zoals al eerder gemeld, wethouder Herbert Raat. Nieuwkomers in de Top 10 zijn Tom Coumans (6), Arjan Gerritsen (8) en Bas Zwart (9). De laatste twee zijn nu burgerraadslid, wat betekent dat zij wel deel uitmaken van een raadscommissie, maar niet van de gemeenteraad.

Höcker van BBA naar Lechners AVA

Jacqueline Höcker

Jacqueline Höcker

Voor de nieuwe lokale partij Act!ef voor Amstelveen (AVA) staat ook Jacqueline Höcker als nummer drie op de kandidatenlijst. Zij was burgerraadslid (dus wel lid van een raadscommissie, maar niet van de gemeenteraad) voor de andere lokale partij Burgerbelangen Amstelveen. Lijsttrekker is de voormalige voorzitter van de Ouderencombinatie Tim Lechner, die ook raadslid van de VVD is geweest. Op de tweede plaats staat Michel Becker. Gewezen raadslid voor D66 en daarna naar de VVD overgestapt.

Met andere kandidaten vinden volgens AVA nog gesprekken plaats. Zij zouden allen maatschappelijke inzet en ervaring hebben. Nieuw is dat die in alfabetische volgorde op een kieslijst komen, waarna inwoners van Amstelveen hun voorkeur via de website van de partij hun voorkeur kunnen melden.

Pier Rienks lijsttrekker CDA, Spinhoven nr. 4

Pier Rienks (CDA)

Pier Rienks (CDA)

Cor Spinhoven, tot voor kort fractievoorzitter van de Ouderencombinatie (OCA) en sinds woensdag daarvan afgescheiden in een nieuwe eenmansfractie in de gemeenteraad, staat nu als nummer 4 op de kandidatenlijst van het CDA voor de verkiezingen in maart. Pier Rienks, eigenaar van boekhandel Venstra en een uitgeverij, is lijsttrekker. Een ledenvergadering in de Meent, waarvoor naar Amstelveens – om onduidelijke redenen democratisch genoemd – model de media niet waren uitgenodigd, heeft de kieslijst vastgesteld.

De nummers twee en drie daarop zijn de huidige CDA-fractieleden Ferry van Groeningen en Sandra van Engelen. Lijsttrekker Pier Rienks (50) is sinds 2014 burgerraadslid in de raadsommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM).

Gemeenteraad buiten spel bij fietsbrug

Herbert Raat

Herbert Raat

Het ging al in de richting van 10.000 reacties van inwoners op de vier hen voorgehouden ontwerpen voor de fietsbrug over de verbrede A9. Die kunnen zelf kiezen en doen dat kennelijk massaal, stelde wethouder Herbert Raat vast in de vergadering van de gemeenteraad vast. En nee, die raad heeft er zelf niks meer over te zeggen. Wat burgers willen gebeurt.

“U hebt met zoveel te vertellen als uw buurman”, reageerde Raat op vragen van GroenLinks, die naar de rol van de gemeenteraad had gevraagd en wie de ontwerpen eigenlijk betaalt. Raat antwoordde dat Rijkswaterstaat alles rond de fietsbrug financiert, hoewel er wel kosten bijkomen van gemeentelijke ambtenaren die zich ermee bezig houden. Maar die had Raat niet exact berekend. En die ambtenaren zitten er toch. Als zij zich niet met dit project bezighouden dan met een ander.

VVD: ‘Transfer burgemeester’

Kees Noomen

Kees Noomen

Moet voor een burgemeester niet, net als voor een voetballer die bij een andere club gaat spelen, eigenlijk een transfersom bij de volgende werkgever worden gevraagd? Fractievoorzitter Kees Noomen kwam met die merkwaardige suggestie in het begrotingsdebat van woensdagavond in de gemeenteraad.

Hij constateerde dat burgemeester Mirjam van ’t Veld wel heel snel weer is verdwenen en suggereerde dat men haar huidige werkgever, ziekenhuis Gelderse Vallei (waar zij voorzitter van de Raad van Bestuur werd) een rekening zou kunnen sturen.

SP weer tegen begroting

Joep van Erp

Joep van Erp

Met, zoals gebruikelijk, de SP tegen heeft de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar goedgekeurd. De socialisten hadden best gewild dat die begroting ook de húnne was, maar raadslid Joep van Erp constateerde dat geen enkele suggestie van zijn fractie door de gemeenteraad is overgenomen.

In grote lijnen sluit het financiële beleid van de gemeente niet aan bij het gedachtegoed van de SP, zei hij.

Bot weer lijsttrekker Burgerbelangen

Wethouder Peter Bot

Wethouder Peter Bot

Zoals viel te verwachten is wethouder Peter Bot weer lijsttrekker voor Burgerbelangen Amstelveen (bbA) bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het bbA-bestuur draagt hem althans voor op de ledenvergadering van donderdag 14 december, als de definitieve kandidatenlijst wordt vastgesteld. Fractievoorzitter Jitze Bakker komt niet in de raad terug.

Bot wil door als wethouder, net als trouwens diens collega’s in B&W: Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66) en Jeroen Brandes (PvdA).