Categorie: "Politiek"

VVD blij met pinbus collectanten

VVDNIEUW2Dat de VVD als velen  de mogelijkheid nu met pin geld aan een collectant te kunnen geven, vindt die partij blijkbaar een eigen persbericht waard. De moderne manier van doneren is, naast efficiënt, ook een stuk veiliger voor de vrijwilligers, praat de partij andere voorstanders na.

Zelfs de VVD-fractie in de gemeenteraad spreekt zich bij monde van raadslid Rob Ellermeijer (woordvoerder Zorg) en burgerraadslid Bas Zwart (woordvoerder ICT) erover uit. “Doordat inwoners kunnen pinnen, dragen collectanten veel minder contant geld bij zich”, vindt het duo.  Maar volgens het tweetal hebben mensen ook steeds minder contant geld bij zich of in huis. Amstelveen hoort tot de 56 gemeenten waar de innovatieve collectebus wordt ingezet. “Meer dan de helft van alle transacties verloopt tegenwoordig digitaal. Pinnen bij een collectant past dus volledig in het huidige betaalgedrag,” zegt Ellermeijer.

Meeting GroenLinks over basisinkomen

geld-verdienen1[1]Er komt weer een avond over het Basisinkomen aan. Woensdagavond 20 september (20.00 uur) houdt GroenLinks Amstelveen er weer een in P60. Een aantal gemeenten in Nederland (bijvoorbeeld Tilburg en Utrecht) bereidt zich voor op een experiment met het basisinkomen of een variant ervan, zegt de partij.

Vier sprekers geven van hun eigen positie uit hun ideeën en ervaringen met het Basisinkomen weer. Onder hen Alexander de Roo, voorzitter vereniging Basisinkomen, voormalig lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Hij spreekt over de acties die de vereniging Basisinkomen heeft georganiseerd naar aanleiding van de Internationale week van het basisinkomen in Den Haag en over de inhoud van het internationale congres binnenkort in Lissabon. De Roo demonstreert een rekenmodel, waarmee berekend kan worden hoeveel het invoeren van het basisinkomen Nederland zou gaan kosten bij verschillende bedragen van het basisinkomen.

PvdD wil groenste partij in raad worden

1200px-Party_for_the_Animals_logo.svgDe Partij voor de Dieren (PvdD) wil in de gemeenteraad. Een lokale werkgroep bereidt de verkiezingscampagne voor. Donderdag presenteerde die zich tijdens een bijeenkomst waar leden, sympathisanten en andere geïnteresseerden input konden leveren voor het programma, waarmee de PvdD de plaatselijke politieke strijd aangaat. Vrouwen waren overigens donderdag verreweg in de meerderheid.

Partij voor de Dieren wil in gemeenteraad

Speurneuzen centraal in nieuwste tv-commercial van KNGF GeleidehondenDe Partij voor de Dieren (PvdD) houdt morgenavond (donderdag 7 september) om 19.30 uur een informatieavond omdat zij mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De bijeenkomst vindt plaats in het voormalige station aan de Stationsstraat 28. Een werkgroep stelt zich daar voor en meldt druk doende te zijn met het kiezen van kandidaten voor de gemeenteraad.

Linda Roos ziet nu meer respect in raad

Linda Roos

Linda Roos

(Door Frits Suer)

Na bijna 24 haar neemt Linda Roos, langst zittend raadslid, op 27 september afscheid van de gemeenteraad. Zij stichtte de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), voortgekomen uit de actiegroep voor het behoud van het voormalige Leger des Heilsgebouw. dat overigens toch werd gesloopt. Andere kroonjuwelen van bbA: Heemparken en Bovenkerkerpolder. Bij haar afscheid noemt ze die niet als eerste, maar wel de naar haar inzicht verbeterde verhoudingen in de raad.  ”Onze samenwerking met andere partijen is veel beter dan vroeger. Dat vind ik eigenlijk het grootste succes”.

Linda Roos: “De grote winst van de laatste jaren is dat er niet op de man wordt gespeeld. De politiek wordt in het raadhuis bedreven en dat mag er best stevig aan toe gaan, maar buiten de raadszaal is iedereen respectvol naar elkaar toe. We gaan goed met elkaar om en daar mag Amstelveen heel blij mee zijn”.

GroenLinks en SP willen zwemles asielzoekers

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

GroenLinks, de SP en het bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg (ooit opgezet voor vrijwilligers bij de noodopvang voor vluchtelingen) maken zich er zorgen over dat er al diverse kinderen uit onder meer Syrië te water raakten en/of zijn verdronken. De raadsleden Slump en Kruijer van GroenLinks hebben er inmiddels vragen over gesteld aan B&W. Zij willen dat de gemeente zwemlessen voor asielzoekers en statushouders betaalt.

De Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) houdt een pleidooi voor het voorkomen van zulke ongelukken door het aanbieden van zwemlessen.

Ouderenpartij: ‘Lechner blijft wel bestuurslid’

De lokale partij Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) zegt dat haar opgestapte (zieke) voorzitter Tim Lechner, voormalig VVD-raadslid, wel bestuurslid blijft. Eerder vertelde Lechner aan RTVAmstelveen, waar hij coördinator is, dat volgens hem de partij ‘totaal onbestuurbaar’ is geworden. “Afspraken worden niet nagekomen of teruggedraaid, de partij en fractie staan bol van persoonlijke belangen, tegenstellingen en intriges,” voegde hij er aan toe.

Tim Lechner

Tim Lechner

OCA zegt dat vorige week de besloten ledenvergadering, waar geen pers werd toegelaten, rustig verliep. De partij is overigens uiterst summier wat de verslaggeving betreft. Dagvoorzitter was het lid Bomgaars.

Volgens OCA sprak de vergadering voor zowel bestuur als de gemeenteraadsfractie waardering uit en is de partij, ondanks een gehavend bestuur, klaar voor de komende verkiezingen.

Met het oog daarop is een programma gepresenteerd, waarop de leden nog commentaar kunnen leveren.

Over wat er nu in het programma staat doet OCA in haar persbericht geen mededelingen, behalve dan dat de Ouderen Combinatie ‘veel aandacht’ voor ouderen vraagt.

Voorzitter Lechner stapt op bij OCA in chaos

Tim Lechner

Tim Lechner

De chaos bij de lokale politieke partij Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) blijkt compleet. Vrijwel het complete bestuur is opgestapt, inclusief voorzitter Tim Lechner. Dat blijkt uit berichtgeving op de website van RTVAmstelveen, waar scheidend OCA-voorzitter Lechner coördinator is.

Nadat amstelveen.blog,nl het vertrek van de pas aangetreden secretaris Joop Siemers en ziekte van Lechner meldde, zodat Veerle de Robles-Theunissen ad interim beide functies vervulde, blijkt die laatste er nu ook de brui aan te geven. Van het bestuur is dan alleen penningmeester Peter van der Voort over.

Jaap Prent vervangt Linda Roos (bbA) in gemeenteraad

Prent bij uitreiking Lintje (links burgemeester Jan van Zanen). Foto: amstelveenweb.com

Prent bij uitreiking Lintje (links burgemeester Jan van Zanen). Foto: amstelveenweb.com

Jaap Prent (79) komt voor Burgerbelangen Amstelveen (bbA) terug in de gemeenteraad, als opvolger van Linds Roos. Die neemt na 23 jaar eidn september afscheid van de raad. Zij was de oprichtster van de lokale partij, voortgekomen uit een actiegroep tegen de sloop van het voormalige Leger des Heilsgebouw naan de Amsterdamseweg (de actie mislukte trouwens).

Bij de benoeming van Prent is er rekening gehouden met het feit dat over een half jaar na zijn aantreden de raadsverkiezingen zijn. Jaap Prent is al bijna zestien jaar lid van bbA, was tot februari van dit jaar gedurende vele jaren zogenaamd burgerlid van de bbA-fractie (inhoudende dat hij wel in een raadscommissie, maar niet in de gemeenteraad zit).

Weer deining in Ouderenpartij OCA

Tim Lechner

Tim Lechner

Er is weer deining ontstaan in de gelederen van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA). Secretaris Joop Siemers, die overigens op tal van lokale organisaties een stempel drukt, is na ruim een jaar geleden te zijn aangetreden weer opgestapt en campagneleider voor de komende verkiezingen Chris de Veth, eveneens een nieuweling, door het bestuur aan de kant gezet. Zowel hij als oud-directeur van het Sportbedrijf Dirk Landsaat, evenals Siemers bestuurslid van de lokale zender RTV Amstelveen, waar voorzitter Tim Lechner coördinator is, maakten deel uit van de kiescommissie. Die stelde destijds de net – en voor het eerst – binnen gekomen Siemers aan een ledenvergadering in De Meent meteen voor als bestuurslid. Landsaat heeft inmiddels zijn lidmaatschap van OCA weer opgezegd. Het was van zeer korte duur.

Lechner is overigens ziek en voorlopig niet in staat de voorzittershamer te hanteren. Zowel hij als Siemers waren raadslid van de VVD, een partij waarmee OCA in de volgende coalitie wil. Op deining in de gelederen lijkt de partij een abonnement te hebben. Raadslid Henk Fokkink uit de vorige raadsperiode spande een geruchtmakende rechtszaak – ten diepste over de rangorde op de kieslijst – tegen het bestuur aan, die hij overigens verloor. Het rumoer heeft de partij geen goed gedaan, constateerde voorzitter Tim Lechner tijdens een vorige ledenvergadering. “De partij heeft een enorm verleden aan onmin”, zei hij toen. “Ik wil dat niet langer laten bestaan en voorzitter zijn van een partij waarvan de leden elkaar met respect behandelen en het verleden maar eens het verleden laten zijn.”