Categorie: "Politiek"

Oud-raadslid: fractievoorzitters slaan plank mis

ton_johannisseIn hun reactie op de afkeuring van oud-raadsleden van de nevenfunctie van de burgemeester bij WNL, hebben de fractievoorzitters volstrekt onjuiste dingen beweerd. Dat zegt één van die oud-raadsleden, Ton Johannisse, decennia lang zelf raadslid en ook fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad.  Amstelveen.blog.nl meldde eerder dat de reactie van de fractievoorzitters op de verklaring van de oud-raadsleden wel héél snel kwam. Inderdaad, zegt Johannisse nu. Zij hadden waarschijnlijk de definitieve versie van de open brief niet eens gelezen. En het concept – niet naar toegestuurd – ergens weggeplukt. Daardoor kwamen zij vrijwel gelijktijdig met de ‘open brief’ van de oud-raadsleden met hun commentaar, denkt Johannisse.

“Mijn persoonlijke mening is dat raadsleden worden geacht hun stukken goed te lezen en daaruit op correcte wijze te citeren als ze er iets over willen zeggen. Dat was althans vroeger zo. Voor de huidige fractie voorzitters geldt dat blijkbaar duidelijk niet meer. Arm Amstelveen”, zegt Johannisse.

“Als  algemene regel bij het geven van commentaar op een publicatie geldt dat men wel het juiste stuk voor zich moet hebben. Als dat niet het geval is, bestaat er grote kans op ongefundeerde en onjuiste beschuldigingen en wartaal. De fractievoorzitters hebben dit zorgvuldigheidsbeginsel volledig uit het oog verloren. Hun commentaar is een schoolvoorbeeld van onzorgvuldig handelen”.

Fractieleiders gispen oud-collega’s: WNL kán

 

Burg. Mirjam van 't Veld

Burg. Mirjam van ‘t Veld

Zeven van de negen fractievoorzitters in de gemeenteraad zeggen het niet eens te zijn met het standpunt van een groep voormalige groep oud-raadsleden over de nevenfunctie van de burgemeester bij omroep WNL. Zij melden verbaasd te zijn over de open brief van de oud-raadsleden en menen dat die ‘de regels’ behoren te kennen en zich af te vragen ‘wat het effect is van een dergelijk ingezonden stuk’. De namen van de fractievoorzitters van SP, die openlijk afwijzend stond tegenover de nevenfunctie, en ChristenUnie ontbreken onder de reactie.

‘Het is een wettelijke verplichting dat alle nevenfuncties die een burgemeester ambieert aan de raad gemeld worden en het is in Amstelveen gebruik die met de fractievoorzitters te bespreken’, schrijven de zeven fractievoorzitters. Zij vinden dat de oud-raadsleden de indruk wekken dat er in het geval van burgemeester Van ’t Veld iets bijzonders aan de hand is. ‘Dat is niet het geval. Deze functie is besproken met de fractievoorzitters en gemeld aan de Raad. Zoals het hoort’.

Het lijkt er overigens op dat de fractievoorzitters hun reactie al klaar hadden, voordat zij  het stuk van de oud-raadsleden hadden gelezen, want zij gaan in tegen door de laatsten totaal niet genoemde argumenten. De oud-raadsleden hebben bijvoorbeeld nergens gezegd dat de burgemeester met haar adviesaanvraag iets deed dat niet hoort en er in haar geval iets bijzonders aan de hand is.

Weer debatwedstrijd raadsleden scholieren

Vorige debatwedstrijd

Vorige debatwedstrijd

Voor de derde keer gaan op 22 oktober (19.30 uur) vwo-leerlingen van Amstelveen College, Hermann Wesselink College en Keizer Karel College in debat met leden van de gemeenteraad. Dat wordt – samen met de raadsgriffie – georganiseerd door één van de drie in de stad actieve Rotary Clubs, te weten de Rotary Club Amstelveen-Amstel.

In drie debatrondes nemen de leerlingen het op tegen de teams van raadsleden. Een door John de Die geleide jury wijst de winnaar aan en reikt de trofee uit. Het Nederlands Debat Instituut instrueert raadsleden en scholieren op 8 oktober nog eens om die de kneepjes van het debatteren duidelijk te maken.

CU: ‘Dereguleer huishoudelijke hulp minima’

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

Het nu zittende college van B&W mag dan (net als vorige trouwens) het dereguleren hoog in het vaandel hebben, dat moet dan ook gelden voor het op de gezinnen met een minimaal inkomen gerichte beleid. Dat zegt raadslid Jacqueline Koops van de ChristenUnie. Minder regeltjes dus ook voor die minima, vindt ze. Maar die zadelt het nieuwe college van B&W juist met méér regels op, zegt Koops. “En verschaft zichzelf en de ambtenaren daardoor ook dubbel meer werk.”

De gemeenteraad beslist woensdag over het nieuwe Wmo-beleid. Dat gaat over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het komende jaar gaan veel taken daaronder vallen, die voorheen bij het Rijk lagen. B&W hebben voorgesteld niet langer mensen met een zeer beperkt inkomen vrij te stellen van een eigen bijdrage. Maar volgens Koops kunnen de laagste inkomens dat vaak niet betalen.

ChristenUnie wijzigt mogelijk grondslag

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

In de ChristenUnie gaan eindelijk stemmen op om de grondslag te wijzigen. Daarin wordt verwezen naar de Drie Formulieren van Eenheid, waarmee evangelische christenen en katholieken onmogelijk kunnen instemmen. Dat bijvoorbeeld het evangelische raadslid Jacqueline Koops, vier jaar lang wethouder, en haar voorganger in de raad Bert de Pijper, de partij vertegenwoordigden, houdt in dat zij met een grondslag instemden waar zij in feite niet achter kunnen staan.

In de Drie Formulieren ven Eenheid, waarmee men – de grondslag van de partij aanvaardend – als lid instemt, wordt de zogenoemde ‘geloofsdoop’ (doorgaans door onderdompeling) een ketterij genoemd en de rooms katholieke kerk ‘een vervloekte afgoderij’.  De Drie Formulieren zijn in feite de weergave van de gereformeerde belijdenis. Daarin ligt onder meer de kinderdoop vast, terwijl evangelikale christenen – zoals baptisten en leden van de CAMA-kerk van De Pijper – geloven in een doop op basis van een persoonlijk geloof, omdat in de Bijbel nergens kinderdoop voorkomt.

SP is enige tegen WNL-functie burgemeester

 

Joep van Erp

Joep van Erp

De SP vindt het toetreden van burgemeester Mirjam van ’t Veld tot de Raad van Toezicht van omroep WNL onnodig en ongewenst. Zij is de enige politieke partij in de gemeenteraad die op vragen over het onderwerp wil reageren. In het zogenoemde presidium, waarvan alle fractievoorzitters deel uitmaken, heeft de SP ook als enige geadviseerd de nevenfunctie niet te aanvaarden.

 SP-fractievoorzitter Joep van Erp verwijst naar artikel 67 in de Gemeentewet, waar staat dat een burgemeester geen nevenfunctie moet vervullen, die een goede vervulling van het burgemeestersambt of (het vertrouwen in) onpartijdigheid kan schaden.

Amstelveen niet in DB regioraad

 

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

Voor het eerst sinds jaren is Amstelveen niet vertegenwoordigd in het  dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam. (SRA). Het Amstelveense regioraadslid Tessa van Wijnen (GroenLinks) kreeg het te horen tijdens de eerste vergadering van de nieuwe regioraad. In de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur uitte zij jaar teleurstelling.

Zij wilde eigenlijk wel even weten hoe de onderhandelingen tussen B&W en de SRA daarover waren verlopen. Maar wethouder Peter Bot vond het een beetje onnodig daarover weer een brief naar de gemeenteraad te sturen. Van Wijnen heeft de vergadering van de Regioraad bijgewoond en daar gehoord hoe de vork in de steel zit, redeneerde hij.

Maar andere fracties in de Amstelveense raad niet dus, reageerde Van Wijnen. Volgens Bit heeft Amstelveen geen enkel recht op een zetel in het DB.

Luisteren naar burgers blijft lastig voor raad

Axel Boomgaars

Axel Boomgaars

Hoe je het wendt of keert, verbetering van de participatie van burgers in het gemeentelijke beleid – zegt maar hen invloed laten hebben op wat er allemaal in de ivoren toren aan De Poel wordt besloten – is gewoon een bestuurscultuur. Die conclusie trok fractievoorzitter Axel Boomgaars van GroenLinks vorige week in de gemeenteraad. En eigenlijk konden de andere fracties daar ook niet omheen.

De raad besprak een door zijn Rekenkamercommissie op tafel gelegd rapport, overigens gemaakt door een ingehuurd bureau, waarin nogal wollig wordt vastgesteld dat het allemaal eigenlijk allemaal niet beter hoeft, maar toch moet worden verbeterd. Geen normaal mens die dar begrijpt, maar raadsleden zijn kennelijk ook geen normale mensen. Zij gaven op basis van het rapport in elk geval B&W de opdracht met een ‘participatievisie’  te komen in de loop van volgend jaar. Want zij konden er natuurlijk niet omheen dat het met diverse grote projecten faliekant is misgegaan, zoals met jet parkeerbeleid en de geplande uitbreiding van het winkelcentrum, waarvoor de hele Schilderswijk tegen de grond zou moeten. Dat laatste gaat na een golf van protest niet door, overigens.

Promotieteam voor scheiden plastic

 

Peter Bot

Peter Bot

De gemeente blijft het gescheiden aanleveren van plastic afval bevorderen. Deze maand (juni) deelt een ingehuurd promotieteam in haar gratis opdracht gratis zakken – ook plattic – uit in de lokale winkelcentra om inwoners te stimuleren meer plastic verpakkingen gescheiden aan te bieden.

Wethouder Peter Bot, die Afvalbeheer van zijn partijgenoot John Levie overnam,  herhaalt nog maar eens dat apart inzamelen van die verpakkingen goed is voor het milieu, omdat zij worden hergebruikt. “Daarnaast leveren plastic verpakkingen geld op, wat weer gunstig is voor de afvalstoffenheffing,” zegt hij.

Vorig jaar werd gemiddeld zes kilo plastic per inwoner gescheiden ingezameld. Bot vindt dat een ‘mooie prestatie’, maar het kan volgens hem nog beter. Het inzamelsysteem is in 2013 uitgebreid met twee perscontainers voor plastic verpakkingsafval bij de winkelcentra Kostverlorenhof en Groenhof.

D66 volgens EP-verkiezing grootste in AV

Frank Berkhout

Frank Berkhout

Als we de verkiezingsuitslag voor het Europese Parlement mogen geloven, is D66 nu de grootste partij in Amstelveen. En niet, zoals tot nu toe, de VVD. De Democraten kregen ruim 22% van de meer dan 25 duizend uitgebrachte stemmen. Er waren overigens bijna 60.000 duizend stemgerechtigden. De VVD eindigde bij de verkiezingen met meer dan 18% op de tweede plaats, de PVV 10% op de derde (maar die zit niet in de gemeenteraad) en de PvdA met 9.9 % op de vierde plaats.

Het maakt duidelijk dat keuzes voor landelijke partijen niets hebben te maken met de lokale prestaties daarvan. Hooguit met de samenstelling van de bevolking in een gemeente. Dankzij het Pechthold effect kreeg D66 in Amstelveen ook voor het eerst zes zetels in de raad. Jaren geleden had zij er nog twee. Bij een Haagse daling van het zetelaantal volgt dat in Amstelveen.