Categorie: "Politiek"

De trots van de VVD

 

Kees Noomen

Kees Noomen

Persberichten van politieke partijen muntten soms uit in overbodigheid.  Zo meldde de VVD-fractie in de gemeenteraad vorige week ‘trots’ te zijn op het akkoord, dat ten grondslag ligt aan het nieuwe college van de eigen partij (grootste in de raad), D66, BBA en grootste verliezer PvdA. Nee toch? De VVD timmerde dat collegeprogramma, samen met het links-liberale D66, in elkaar. Het zou natuurlijk nieuws zijn als de fractie nu riep er helemaal niks in te zien. Maar nee, zij is trots. Jonge, jonge, wie had dát kunnen denken.

In het akkoord is de basis gelegd voor een goede samenwerking n de komende jaren, vindt VVD-fractievoorzitter Kees Noomen. Het zou er natuurlijk beroerd voor de zijn club hebben uitgezien als er een coalitie was ontstaan die als los zand aan elkaar hing. En, o ja, de grootste fractie van de raad, herkent zich in veel onderdelen. Merkwaardig zeg, voor architecten van het gebouw.

Harry van den Bergh over Europa

 

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

Donderdag 1 mei, traditioneel de dag van de arbeid, is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de PvdA in het café van Boekhandel Venstra aan het Stadsplein. Spreker is daar raadslid Harry van den Bergh. Hij was internationaal secretaris van de partij, tweede Kamerlid en Europarlementariër. Van den Bergh komt de recente ontwikkelingen in Europa te analyseren. De centrale vraag van de avond is of de vrede in Europa wordt bedreigd.

Dit jaar is er voor sociaaldemocraten meer dan ooit op 1 mei reden voor bezinning en reflectie, vindt de lokale afdeling.  Vandaar dat men zich niet zozeer richt op de Europese verkiezingen, maar vooral op de oplopende spanningen tussen Oost en West.

D66 ziet veel van zichzelf terug in akkoord

 

Frank Berkhout

Frank Berkhout

D66 vindt dat in het collegeprogramma veel van haar gedachtegoed terecht is gekomen. In haar verkiezingsprogramma stond dat er meer banen, minder regels en beter onderwijs moest komen. Geen partij in de gemeenteraad overigens die iets anders zei. De nu bij de twee grootste partijen in de raad – VVD en D66 – aangeschoven fracties Burgerbelangen (BBA) en PvdA (beide verliezers), zouden dan ook in te ruilen zijn geweest voor elke andere fractie. “Maar het gaat om gunnen”, liet fractievoorzitter Axel Boomgaars van GroenLinks zich onlangs ontvallen. Volgens D66 maakt het nieuwe college extra geld vrij voor onderwijs en veiligheid.

Politiek leider Maaike Veeningen van de democraten wordt als wethouder verantwoordelijk voor onderwijs, economische zaken, deregulering, werk en inkomen, participatiewet, kunst en cultuur, recreatie, Schiphol en de Amstelveenlijn.

CDA: ‘Nieuw college maakt geen keuzes’

 

 

Jan-Willem Groot

Jan-Willem Groot

Het nieuwe collegeprogramma mag dan overeenkomstig de titel ‘Ruimte voor Amstelveen’ veel ruimte bieden er zijn geen echte keuzes in te ontdekken. Dat zegt het CDA, nu anders dan vorige keer – en anders dan sinds mensenheugenis –  buiten de coalitie gehouden. Het akkoord biedt geen houvast of richting voor wie in de knel zit, constateerde fractievoorzitter Jan-Willem Groot dinsdagavond. “Of het nu gaat om eenzame ouderen, mensen die zorg nodig hebben of mensen die slachtoffer zijn geworden van de crisis. Het is een mengeling tussen bestaand, mede door het CDA vormgegeven, beleid en gebrek aan keuzes”, meent de partij.

Groot: “Het akkoord heeft het meeste weg van een liberale klaroenstoot met veel statements, one-liners en veel mooie retoriek, mooi aan elkaar geschreven door iemand met veel gevoel voor marketing. Maar als we verder kijken naar het akkoord en als we ons even niet laten afleiden door de reclametaal, dan valt het op dat we weinig terug kunnen vinden over hoe het college de problemen van Amstelveen aan denkt te pakken: mensen die hun baan kwijtraken door de crisis, mensen die vermalen dreigen te worden door de decentralisaties in de zorg. Er is weinig concreet beleid te ontwaren. Er zijn geen keuzes gemaakt.”

Hans Bulsing vice voorzitter raad

 

Hans Bulsing

Hans Bulsing

De gemeenteraad heeft dinsdagavond Hans Bulsing (VVD) tot plaatsvervangend voorzitter benoemd. Hij vervangt in voorkomende gevallen de burgemeester. Omdat vier raadsleden, de lijsttrekkers, als wethouders werden geïnstalleerd, werden nieuwe raadsleden voor beëdigd, namelijk: Remco Snoek (VVD), Robert Zuidbroek (D66), Ruud Oord (BBA) en Petra van Mourik (PvdA).

Ook zijn diverse burgerraadsleden beëdigd. Zij zijn leden van de diverse raadscommissie, maar niet van de gemeenteraad. Vooral voor kleine fracties, is het belangrijk over extra menskracht in de commissies te kunnen beschikken. De beëdigde burgerraadsleden zijn:  Wil Seiffers (OCA) en Percy de Robles (beiden OCA), Monica Pak en Jaap Prent (beiden BBA), Nina de Jong (PvdA), Maria Vlaar (ChristenUnie), Gerard Hulsman, Pier Rienks en John van Scheijndel (CDA).

Nieuwe wethouder: ‘Wij gaan niet voor wetten’

 

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

“Wij kijken in deze coalitie niet naar wetten, maar naar mensen. Wij gaan voor mensen, niet voor wetten”, zei Maaike Veeningen (D66) dinsdagavond in reactie op de opmerkingen van de oppositie op het politieke programma van de vier partijen die het nieuwe college van B&W vormen. Even later werd zij overigens als wethouder benoemd, die toch geacht mag worden zich wel aan de wetten te houden en dat ook nog eens plechtig beloofde bij de beëdiging.

Naar de door oppositiepartijen ingediende moties, volgens hen ter aanscherping van het politieke programma, werd door de coalitie blijkbaar niet eens gekeken. Zodat die, op een motie van de ChristenUnie na, niet eens in stemming kwamen en in arren moede maar terug werden getrokken.

Vier nieuwe raadsleden voor wethouders

 

Ruud Oord

Ruud Oord

Heel even was hij weg, maar vanavond keert hij vrijwel zeker terug in de gemeenteraad. Ruud Oord van Burgerbelangen (BBA) dankt dat aan het feit dat lijsttrekker Peter Bot van die partij wethouder wordt. Ook voor de andere drie aan het college deelnemende partijen treden nieuwe raadsleden aan. Bij de VVD is dat Remco Snoek, bij D66 Robert Zuidbroek en voor de PvdA komt Petra van Mourik in de vroedschap. Bij D66, BBA en PvdA vertrekken de fractievoorzitters naar het college, te weten respectievelijk Maaike Veeningen Peter Bot en Jeroen Brandes.

Koops: ‘Geen nieuwe wethouder WMO’

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

Volgens demissionair wethouder Jacqueline Koops van Zorg en Welzijn (ChristenUnie) heeft het nieuwe college in zijn politieke programma geen oog voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Sterker nog: Er is niet eens een wethouder aangewezen die daarvoor verantwoordelijk is, zegt Koops. Zij is tot dinsdag demissionair wethouder met WMO in haar portefeuille en inmiddels ook fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de ChristenUnie. Zij constateert dat het nieuwe college verder de lijn van het vorige, waarvan zij deel uitmaakte, voortzet.

 “Er wordt in het college programma met geen woord gerept over de Wmo” zegt Koops.  Onder de titel ‘Ruimte voor Amstelveen’ werd vorige week het politieke programma van het nieuwe college gepresenteerd. Morgen wordt dat aan de gemeenteraad voorgelegd en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd.  

Zinloos praten tegen de raad

GemeentehuisTot de grootste mislukkingen der lokale democratie horen de geregeld georganiseerde sessies ‘Praat met der raad’.  In theorie zou daar iedere burger tegen de lokale volksvertegenwoordigers kunnen zeggen hoe hij erover denkt, wat zijn ergernissen zijn enzovoort. In de praktijk komen niet eens die leden van de gemeenteraad massaal opdagen en van de burgerij alleen een paar notoire actievoerders.

Het is ook eigenlijk geen gesprek mét, maar leuteren tégen raadsleden. Donderdag was ik weer bij zo’n happening in Bovenkerk. Ik telde 30 aanwezigen. Minder dan de uit 37 leden bestaande gemeenteraad dus. In het eerste kwartier hadden een paar burgers wat te klagen, er werd nog een beetje met hen nagepraat, maar de meeste raadsleden spraken voornamelijk met elkaar.

Dinsdag installatie nieuwe wethouders

GemeentehuisIn een extra vergadering van de gemeenteraad worden dinsdag (22 april) om 20.00 uur de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd. Herbert Raat van de VVD is de enige uit het vorige college van B&W die in het nieuwe terugkomt. Een behalve zijn partij is Burgerbelangen (BBA) de enige die deel uitmaakt van de kersverse coalitie, waarop het college steunt. Namens BBA wordt nu Peter Bot wethouder. Nieuw in het college zijn PvdA, grote verliezer tijdens de verkiezingen, en D66, de grote winnaar. Wethouders uit die partijen worden respectievelijk Jeroen Brandes en Maaike Veeningen.

De vorige coalitiepartners ChristenUnie, CDA en Ouderencombinatie (OCA) keren niet terug. Zij maken nu deel uit van de oppositie.  Doordat de vier lijsttrekkers van de nieuwe coalitiepartijen nu als wethouders aantreden, ontstaan vacatures voor nieuwe raadsleden. Die worden dinsdag beëdigd. Het kersverse college presenteert ook zijn politieke agenda. Alles gaat van nu af anders, als we Jeroen Brandes tijdens de presentatie eerder aan de pers mochten geloven. Overigens klinkt die kreet steevast elke vier jaar.