Categorie: "Politiek"

Gert Jan Slump in fractie GroenLinks

Gert Jan Slump

Gert Jan Slump

Gert Jan Slump treedt eind deze maand toe tot de fractie voor GroenLinks in de gemeenteraad. Dat was nodig in verband met het vertrek van fractieleider Axel Boomgaars, wiens functie nu op de schouders van Martin Kortekaas ligt.   Boomgaars neemt in de vergadering van 28 september officieel afscheid van de raad.

Gert Jan Slump is zelfstandig consultant, bij veel Amstelveners bekend door zijn werk voor verschillende lokale festivals. Hij zal voor GroenLinks plaats nemen in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Slump is criminoloog, heeft volgens zijn partij brede ervaring, zowel aan de universiteit als in beleid en praktijk, en heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig sociaal ondernemer en vernieuwer. Hij houdt zich bezig met tal van thema’s op het terrein van strafrecht en herstelrecht, veiligheid, jeugdzorg, samenlevingsopbouw, participatie en lokaal beleid.

Knikkeren met D66

IMG_1511D66 heeft vrijdag  basisschool Kindercampus King een knikkerspel aangeboden. De school heeft zich volgens de partij zich de laatste jaren ontwikkeld tot ‘integraal kindcentrum’, waaronder een combinatie van school en opvang voor kinderen van 0 – 12 wordt verstaan. Volgens D66 loopt Kindercampus King voorop in de ontwikkeling van een brede school, hoewel tal van Amstelveense scholen dat zijn.  

Volgens raadslid Anne-Mieke van der Vet staat bij de start van het nieuwe schooljaar staat iedereen stil bij een verkeersveilige schoolomgeving.  Zij  prijst onderwijswethouder Maaike Veeningen (ook D66), die voor verschillende scholen de nieuwbouw- of verbeterplannen klaar heeft liggen op het gemeentehuis, wijst er op dat openbare basisschool Piet Hein nu wordt verbouwd, terwijl nieuwbouw voor de Wending en het HWC volgens jaar aan de beurt komen.  Net als landelijk blijft D66 zich volgens Van der Vet inzetten voor het onderwijs.  “Vandaar dat knikkerspel, om aan te geven dat we blijven knokken voor het geld dat nodig is voor onderwijsverbeteringen.”

GroenLinks: ‘Schiphol misleidt onwonenden’

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

Schiphol komt met misleidende berekeningen over vliegtuiglawaai, doordat de luchthaven met een verouderde werkt om het geluid van de zogenoemde startprocedure te bewerken. Dat zegt GroenLinks in gemeenteraad. Die fractie heeft er vragen over gesteld aan B&W en wil dat wethouder Maaike Veeningen zich inzet om de overlast voor inwoners van Amstelveen en andere gemeenten in de omgeving te beperken.

Volgens GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas rolt uit de berekeningen van de geluidshinder nu een veel te rooskleurig beeld. Dat blijkt volgens hem uit een adviesrapport van de commissie voor de Milieueffectrapportage. Volgens de partij is het beter de herrie in de toekomst te gaan meten, zodat Schiphol de omwonenden niet meer voor de gek kan houden.

Een belangrijke conclusie uit het kritische adviesrapport is dat opstijgende vliegtuigen meer geluidshinder veroorzaken dan Schiphol altijd beweert, zegt GroenLinks. De verouderde rekenmethode van de luchthaven leidt er volgens de fractie tie dat geluidshinder van stijgend vliegverkeer bij de nieuwe startmethode veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Terwijl er actuele rekenmethodes beschikbaar zijn die ook in omliggende landen worden gebruikt, constateert GroenLinks.

D66 vindt dat lawaai festival moet kunnen

Anders dan de drie andere coalitiepartijen (VVD, PvdA en Burgerbelangen) vindt D66 de gemeenteraad dat men niet moet zeuren over geluidsoverlast tijdens het recente festival Dekmantel in het Amsterdamse Bos. Een feestje moet kunnen en Amstelveen een bruisende stad zijn of worden, vindt D66-raadslid Tawros Aslanjan, die ook al voorstander was van het langer open houden van de cafés, waar de horeca zich overigens in meerderheid tegen keerde.

Raadslid Aslanjan (D66)

Raadslid Aslanjan (D66)

D66 zegt met verbazing de vragen aan B&W van de drie andere coalitiepartijen en de berichtgeving in de media te hebben gezien. Wethouder Herbert Raat van Handhaving (VVD) wil een discussie over de festivals in de raad, naar aanleiding van de storm van klachten over basgedreun, drie dagen lang en elke dag tien uur. Maar D66 wijst er op dat het festival binnen de geluidsnormen bleef, die overigens zijn gebaseerd op het meten van decibellen, waardoor de aard van het geluid (bassen) buiten beschouwing bleef. Maar de organisatoren hadden pech door de (westen) windrichting, zegt Tawros Aslanjan.

Hij vindt dat de onlangs door de raad vastgestelde evenementennota niet op de schop moet wegens die verkeerde windrichting. Wat hem betreft komt er geen discussie over, zoals Raat dus wil.

ChristenUnie wil hogere leges festivals

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Gezien de overlast voor bewoners moeten organisatoren van festivals maar meer leges aan de gemeente gaan betalen voor hun vergunningen. Dat vindt de ChristenUnie, die B&W schriftelijke vragen heeft gesteld. Directe aanleiding is het festival Dekmantel in het Amsterdamse Bos (5-7 augustus), wat een lawine aan klachten wegens geluidsoverlast opleverde.

Ook andere politieke partijen maken zich zorgen. De organisatoren van het festival betaalden de gemeente € 6.000 voor hun verguning. Maar de omzet is 1 á 1,5 miljoen euro, zegt CU-fractievoorzitter Bert de Pijper. Hij vindt dat de betaalde leges in geen verhouding staan tot de impact van het festival voor de Amstelveense bevolking. De legesbedragen voor grote festivals (naar Dekmantel kwamen 30.000 mensen) moeten wat hem betreft omhoog.

SP: ‘B&W te passief bij opvang vluchtelingen’

Joep van Erp

Joep van Erp

De SP vindt dat B&W zich wat de opvang van vluchtelingen betreft te passief opstellen en heeft het college schriftelijke vragen daarover gesteld. Het voor de opvang van asielzoekers ingerichte voormalige kantoorpand van Ballast-Nedam in Kronenburg staat nu leeg, de vrijwilligers hebben niks meer te doen en er is volgens de fractie in de gemeenteraad veel energie en geld vernietigd.

Het gebouw heeft nauwelijks vijftien weken als noodopvang gediend en de 400 vluchtelingen waarop was gerekend zijn er noot geweest. De stroom naar Nederland is nu wel verminderd, waardoor het COA ( Centraal Orgaan opvang asielzoekers) vijftien noodopvanglocaties – waaronder Amstelveen – sluit, geeft fractievoorzitter Joep van Erp toe. Maar er komt volgens hem een internationale nieuwe stroom op gang. “Aan de poorten van Europa (o.a. in Italië en Griekenland) is de stroom alles behalve opgedroogd”, zegt hij. De SP vindt dat de gemeente de organisatie rondom de noodopvang intact te houden zolang de stroom vluchtelingen wereldwijd niet substantieel afneemt. Het gemeentebestuur heeft hierin een rol te spelen, vindt de fractie.

Bunker-bezwaarden willen elf getuigen bij rechtbank

bunker20 aangepastOmdat zij kennelijk nog steeds wethouder Herbert Raat van vriendjespolitiek jegens fotograaf Anko Stoffels verdenken, hebben omwonenden van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg nu de rechtbank in Amsterdam gevraagd elf getuigen op te roepen. Behalve de direct betrokkenen (Raat en Stoffels) plus hun echtgenoten, willen de omwonenden als getuigen laten horen de secretaresse en de woordvoerster van de wethouder, gemeentelijk adviseuse erfgoed Paijmans en stadsarchitect Grupstra (beiden betrokken mij de monumentencommissie), alsmede de raadsleden Walter Vervenne (VVD), Martin Kortekaas (GroenLinks) en Joep van Erp (SP).

De omwonenden, die de inmiddels rond de 40 leden tellende vereniging ‘Sloop de Bunker’ oprichtten, hebben mr. A.P. Marco van advocatenkantoor Hill & Ross in de arm genomen. Zij binden juridisch de strijd aan met de gemeente en in het bijzonder met wethouder Raat. Zij verwijten hem de bunker als gemeentelijk monument te hebben laten aanwijzen om Stoffels op kosten van de gemeenschap een atelier te kunnen toespelen. Zij willen dat de echtgenoten van de betrokkenen verklaringen afleggen over de vriendschappelijke relaties tussen beiden.

Raadslid Tom Ponjee (VVD) stapt op

PonjeeVVD-gemeenteraadslid Tom Ponjee stapt op. Hij heeft burgemeester Mirjam van ’t Veld laten weten zich op 28 september na negen jaar uit de fractie terug te trekken. Hij wordt opgevolgd door Janneke Leegstra, die de tweede vrouw wordt in het negen leden tellende VVD-smaldeel (naast Inza Gast).

“Het raadswerk is momenteel onvoldoende te combineren met mijn drukke werk- en privésituatie”, zegt Ponjee in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Ponjee werd bij veel Amstelveners onder meer bekend door zijn streven naar een stadsstrand aan de Poeloever. Toen dat niet lukte, omdat de Poel geen zwemwater bleek te bevatten, kwamen B&W met het plan voor plaatsing van een zwembadje voor 25 personen op pontons in het water, omgeven door eenvoudige horeca. Daarin is tot nu toe € 830.000 geïnvesteerd. De plaatsing is al twee jaar lang uitgesteld, omdat de procedures ingewikkelder waren dan B&W hadden voorzien.

“In de afgelopen twaalf jaar heb ik binnen de VVD verschillende taken gehad”, schrijft Ponjee in zijn ontslagbrief. Hij was onder meer secretaris van het VVD-afdelingsbestuur en medewerker bij de Tweede Kamerfractie.

VVD Amstelveen en Ouder-Amstel samen

VVDNIEUW2De VVD–‐afdelingen Amstelveen en Ouder–‐Amstel zijn bestuurlijk samengevoegd tot een gezamenlijk liberaal netwerk, zoals dat heet. Met het samengaan van de besturen, denkt de partij in de twee gemeenten ‘krachtiger en slagvaardiger’ te kunnen opereren zowel lokaal als regionaal.

In Amstelveen is de VVD met negen zetels in de gemeenteraad de grootste fractie, gevolgd door het zich links liberaal noemende D66. Beide fracties vormen samen met de lokale partij Burgerbelangen (bbA) en PvdA de coalitie, waarop B&W steunen. In Ouder-Amstel regeert de VVD niet mee en heeft die partij twee van de vijftien zetels in de gemeenteraad, die wordt aangevoerd door CDA en D66, met elk drie zetels en beide een wethouder. De derde wethouder komt van GroenLinks (twee zetels in de raad).

Volgens de VVD maakt het vormen van een grotere afdeling, die gemeentegrenzen overschrijdt, onderdeel uit van een ‘vernieuwing binnen de landelijke partijorganisatie’. De VVD wil dat haar leden nauwer bij wat er bestuurlijk, politiek een maatschappelijk speelt in hun buurt of regio worden betrokken. Zij moeten, vindt de landelijke partij, hun stem ook duidelijker laten horen.

ChristenUnie: ‘Stop met ‘badgeld’ in Poel gooien’

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

De ChristenUnie in de gemeenteraad begrijpt er niets meer van, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper. Hij heeft het over de motie van de coalitie, sowieso de meerderheid, waarin B&W werden opgeroepen er werk van de maken dat er snel ‘zwemwater’ in de Poel komt. Als men eenmaal in de Poel kan zwemmen, is het al aangekochte badje (kosten € 830.00) eigenlijk overbodig, verzucht De Pijper. Vorige week, toen hij tegen de motie van de coalitie stemde, zei hij al die met stijgende verbazing te hebben gelezen.

Het Hoogheemraadschap wil de komende jaren onderzoeken of het water in De Poel niet dermate kan worden gezuiverd dat er in is te zwemmen. Dat onderzoek moet sneller, nog dit jaar, vinden de indieners van de motie. Maar volgens wethouder Peter Bot is er ook dan de komende twee of drie jaar niet in te zwemmen.

“Om die reden moet er nu een zwembadje op een drijvend ponton in de Poel komen, waarin maar 25 personen tegelijk kunnen zwemmen”, zegt De Pijper. Oorspronkelijk was het de bedoeling, op voorstel van de VVD, een stadsstrand aan de Poeloever aan te leggen, maar toen dat – door het onzuivere water in het meer – niet kon, toverden B&W, als een soort liberale troostprijs het badje uit de hoed. Dat is al aangekocht, maar kan nu al voor het tweede jaar niet worden geëxploiteerd. De gemeente had zich een beetje verkeken op de wettelijke procedures die aan plaatsing vooraf moesten gaan. Nog geen badje dus.