Categorie: "Politiek"

Hans Bulsing vice voorzitter raad

 

Hans Bulsing

Hans Bulsing

De gemeenteraad heeft dinsdagavond Hans Bulsing (VVD) tot plaatsvervangend voorzitter benoemd. Hij vervangt in voorkomende gevallen de burgemeester. Omdat vier raadsleden, de lijsttrekkers, als wethouders werden geïnstalleerd, werden nieuwe raadsleden voor beëdigd, namelijk: Remco Snoek (VVD), Robert Zuidbroek (D66), Ruud Oord (BBA) en Petra van Mourik (PvdA).

Ook zijn diverse burgerraadsleden beëdigd. Zij zijn leden van de diverse raadscommissie, maar niet van de gemeenteraad. Vooral voor kleine fracties, is het belangrijk over extra menskracht in de commissies te kunnen beschikken. De beëdigde burgerraadsleden zijn:  Wil Seiffers (OCA) en Percy de Robles (beiden OCA), Monica Pak en Jaap Prent (beiden BBA), Nina de Jong (PvdA), Maria Vlaar (ChristenUnie), Gerard Hulsman, Pier Rienks en John van Scheijndel (CDA).

Nieuwe wethouder: ‘Wij gaan niet voor wetten’

 

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

“Wij kijken in deze coalitie niet naar wetten, maar naar mensen. Wij gaan voor mensen, niet voor wetten”, zei Maaike Veeningen (D66) dinsdagavond in reactie op de opmerkingen van de oppositie op het politieke programma van de vier partijen die het nieuwe college van B&W vormen. Even later werd zij overigens als wethouder benoemd, die toch geacht mag worden zich wel aan de wetten te houden en dat ook nog eens plechtig beloofde bij de beëdiging.

Naar de door oppositiepartijen ingediende moties, volgens hen ter aanscherping van het politieke programma, werd door de coalitie blijkbaar niet eens gekeken. Zodat die, op een motie van de ChristenUnie na, niet eens in stemming kwamen en in arren moede maar terug werden getrokken.

Vier nieuwe raadsleden voor wethouders

 

Ruud Oord

Ruud Oord

Heel even was hij weg, maar vanavond keert hij vrijwel zeker terug in de gemeenteraad. Ruud Oord van Burgerbelangen (BBA) dankt dat aan het feit dat lijsttrekker Peter Bot van die partij wethouder wordt. Ook voor de andere drie aan het college deelnemende partijen treden nieuwe raadsleden aan. Bij de VVD is dat Remco Snoek, bij D66 Robert Zuidbroek en voor de PvdA komt Petra van Mourik in de vroedschap. Bij D66, BBA en PvdA vertrekken de fractievoorzitters naar het college, te weten respectievelijk Maaike Veeningen Peter Bot en Jeroen Brandes.

Koops: ‘Geen nieuwe wethouder WMO’

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

Volgens demissionair wethouder Jacqueline Koops van Zorg en Welzijn (ChristenUnie) heeft het nieuwe college in zijn politieke programma geen oog voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Sterker nog: Er is niet eens een wethouder aangewezen die daarvoor verantwoordelijk is, zegt Koops. Zij is tot dinsdag demissionair wethouder met WMO in haar portefeuille en inmiddels ook fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de ChristenUnie. Zij constateert dat het nieuwe college verder de lijn van het vorige, waarvan zij deel uitmaakte, voortzet.

 “Er wordt in het college programma met geen woord gerept over de Wmo” zegt Koops.  Onder de titel ‘Ruimte voor Amstelveen’ werd vorige week het politieke programma van het nieuwe college gepresenteerd. Morgen wordt dat aan de gemeenteraad voorgelegd en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd.  

Zinloos praten tegen de raad

GemeentehuisTot de grootste mislukkingen der lokale democratie horen de geregeld georganiseerde sessies ‘Praat met der raad’.  In theorie zou daar iedere burger tegen de lokale volksvertegenwoordigers kunnen zeggen hoe hij erover denkt, wat zijn ergernissen zijn enzovoort. In de praktijk komen niet eens die leden van de gemeenteraad massaal opdagen en van de burgerij alleen een paar notoire actievoerders.

Het is ook eigenlijk geen gesprek mét, maar leuteren tégen raadsleden. Donderdag was ik weer bij zo’n happening in Bovenkerk. Ik telde 30 aanwezigen. Minder dan de uit 37 leden bestaande gemeenteraad dus. In het eerste kwartier hadden een paar burgers wat te klagen, er werd nog een beetje met hen nagepraat, maar de meeste raadsleden spraken voornamelijk met elkaar.

Dinsdag installatie nieuwe wethouders

GemeentehuisIn een extra vergadering van de gemeenteraad worden dinsdag (22 april) om 20.00 uur de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd. Herbert Raat van de VVD is de enige uit het vorige college van B&W die in het nieuwe terugkomt. Een behalve zijn partij is Burgerbelangen (BBA) de enige die deel uitmaakt van de kersverse coalitie, waarop het college steunt. Namens BBA wordt nu Peter Bot wethouder. Nieuw in het college zijn PvdA, grote verliezer tijdens de verkiezingen, en D66, de grote winnaar. Wethouders uit die partijen worden respectievelijk Jeroen Brandes en Maaike Veeningen.

De vorige coalitiepartners ChristenUnie, CDA en Ouderencombinatie (OCA) keren niet terug. Zij maken nu deel uit van de oppositie.  Doordat de vier lijsttrekkers van de nieuwe coalitiepartijen nu als wethouders aantreden, ontstaan vacatures voor nieuwe raadsleden. Die worden dinsdag beëdigd. Het kersverse college presenteert ook zijn politieke agenda. Alles gaat van nu af anders, als we Jeroen Brandes tijdens de presentatie eerder aan de pers mochten geloven. Overigens klinkt die kreet steevast elke vier jaar.

Nieuw college wil weer eens minder regels

 

Nieuw college. Vlnr: Jeroen Brandes (PvdA), Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66) ren Peter Bot (BBA). Foto Amstelveenweb.com

Nieuw college. Vlnr: Jeroen Brandes (PvdA), Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66) ren Peter Bot (BBA). Foto Amstelveenweb.com

Als de gemeente op het gebied van zorg en welzijn taken inkoopt bij organisaties, moet daarvan minstens tachtig procent in de uitvoering terecht komen. Of wel: Zij wil betalen voor handen aan het bed en niet voor dure managers en andere overhead. De Voedselbank krijgt een jaarlijkse subsidie van € 15.000, wat 2,5 keer zoveel is als ooit door de SP voorgesteld en door de rest van de raad weggelachen, omdat zo’n instelling in welvarend Amstelveen niet nodig zou zijn.

Het zijn maar een paar onderdelen in het programma van het nieuwe college van B&W. Dat werd maandag onder de titel ‘Ruimte voor Amstelveen’ gepresenteerd. Andere goede voornemens zijn dat – zoals al veel vorige colleges wilden – de regelgeving en papieren rompslomp wordt verminderd, ingehuurde externe adviseurs maximaal € 100 per uur mogen verdienen en de gemeente meer invloed op woningcorporaties krijgt. Ook gaan collegeleden en ambtenaren in het vervolg alleen mee op buitenlandse handelsmissies als de doelstellingen daarvan vooraf duidelijk zijn. En achteraf moet transparant worden gerapporteerd wat zo’n reis nou heeft opgeleverd.

PvdA schuift aan bij college

Sander Mager

Sander Mager

De collegecoalitie is rond. Nadat eerder Burgerbelangen er al bij was

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

gehaald, is dat nu ook gebeurd met verliezer PvdA. GroenLinks, die Sander Mager als kandidaat voor het wethouderschap in stelling had gebracht, is teleurgesteld. De fractie, die net als de PvdA een zetel verloor, zegt ook verbaasd te zijn. In de gemeenteraad heeft zij met vier zetels er nog altijd één meer dan de PvdA. De coalitie bestaat nu, naast VVD (9 zetels) en D66 (8 zetels) uit Burgerbelangen (4 zetels) en PvdA (3). In totaal steunt het college dus op een meerderheid van 24 zetels in de raad.  Het betekent dat PvdA-lijsttrekker Jeroen Brandes nu wethouder wordt, naast Peter Bot (BBA), Maaike Veeningen (D66) en Herbert Raat (VVD). GroenLinks zegt dat graag haar bijdrage aan de coalitie had geleverd, maar nu als grootste oppositiepartij het college kritisch te zullen volgen. Zij zal haar best doen om invloed uit te oefenen. Volgens fractievoorzitter de teleurgestelde Axel Boomgaars van GroenLinks ontstaat nu een voornamelijk liberaal college en leggen de coalitiepartijen “een waardevolle inhoudelijke en bestuurlijke partner”  naast zich neer.

Ook Burgerbelangen in college

Er komt een liberaal college van B&W, met D66 als meest linkse element in de coalitie. Na de gesprekken met alle partijen, kozen VVD en D66 er kennelijk voor met Burgerbelangen (BBA) in zee te gaan. Dat blijkt uit een brief van de lijsttrekkers Herbert Raat (VVD) en Maaike Veeningen (D66) aan de gemeenteraad.

Herbert Raat

Herbert Raat

De twee fracties hebben samen 17 van de 37 zetels in de raad. Burgerbelangen verloor  – in tegenstelling tot de landelijke trend voor lokale partijen – ongeveer vijftien procent van haar stemmen bij de jongste verkiezingen, maar behield –  als gevolg van een lijstverbinding met de Ouderencombinatie (OCA) – op het nippertje haar vier zetels. De OCA verdubbelde haar zetelaantal één naar twee. Hoewel VVD en D66 blijkbaar geen behoefte hebben aan inbreng van linkse fracties – PvdA, GroenLinks, winnaar SP (van twee naar drie zetels) – rijst wel de vraag hoeveel wethouders er nu komen. Als VVD, D66 en BBA er elk één leveren, zou men in totaal tot drie komen. Tot nu toe waren dat er vier, maar mogelijk worden het er nu vijf, van wie D66 en VVD er beide twee leveren.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

GemeentehuisDe nieuwe gemeenteraad, met veel wijzigingen ten opzichte van de oude, is donderdagavond geïnstalleerd. In handen van burgemeester Fred de Graaf legden de leden de eed of de belofte (waar de meesten voor kozen) af.

Van de 37 leden zin er 20 nieuw. Bij de grootste fractie, de VVD, trad maar één nieuw lid aan. Bij de één na grootste, D66, bevinden zich onder de acht fractieleden zes nieuwelingen. Onder de twee uit de vorige raad overgekomen leden fractievoorzitter Maaike Veeningen, die overigens binnenkort weer uit de fractie stapt om wethouder te worden. Bij de VVD gebeurt dat met Herbert Raat, nu demissionair wethouder, evenals bij GroenLinks. Bij Burgerbelangen zijn twee van de vier fractieleden nieuw.