Categorie: "Politiek"

GroenLinks: B&W gemakzuchtig met groen

Axel Boomgaars

Axel Boomgaars

Dat het nieuwe college van B&W gewoon doorgaat met chemische bestrijding van onkruid door het giftige middel RoundUp te gebruiken is volledig in strijd met in de gemeenteraad gemaakte afspraken. Dat vindt GroenLinks, die daarop al in een raadscommissie wees en daar in een algemene beschouwing bij de behandeling van de gemeentebegroting 2015 op terug komt. Dat is allesbehalve het tonen van ambitie op het gebied van duurzaamheid, verwijt fractievoorzitter Axel Boomgaars het college. Het is één van de kritiekpunten, waar hij mee komt.  Overigens heeft hij ook complimenten voor het college.  

In totaal gaat hij tien standjes en complimenten uitdelen bij  de behandeling van de begroting en het uitvoeringsprogramma van het college (de financiële agenda van de coalitie). GroenLinks, deel uitmakend van de oppositie, is het niet eens met alles waaraan de nu zittende wethouders het gemeenschapsgeld uitgeven.

GroenLinks: sneller vluchtelingen huisvesten

 

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad wil dat de gemeente sneller woningen voor vluchtelingen beschikbaar stelt. Raadslid Tessa van Wijnen gaat daarover vanavond vragen stellen in de raadscommissie Ruimte Wonen en Verkeer.  

De fractie heeft er trouwens al eerder vragen over gesteld aan B&W. Uit gegevens van de Stadsregio Amsterdam blijkt opnieuw dat er achterstanden zijn in het huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning, terwijl gemeenten een huisvestingsplicht hebben ten aanzien voor die kwetsbare groep. Volgens GroenLinks zien de regionale wethouders voor huisvesting vluchtelingen liever naar een andere regio vertrekken. De fractie zegt daarvan nadrukkelijk afstand te nemen. Zij dat Amstelveen zo snel mogelijk verantwoordelijkheid neemt voor deze mensen.

Scholieren winnen debat van raadsleden

 

Foto: Gemeente Amstelveen

Foto: Gemeente Amstelveen

Opnieuw hebben leerlingen van de drie Amstelveense scholen voor vwo de gemeenteraadsleden verslagen in een debat. Twee jaar geleden was dat ook het geval, vorig jaar boekte de raadsleden een nipte overwinning, maar nu herstelden de scholieren zich weer.

Het gebeurde woensdag, tijdens de derde op initiatief van de Rotaryclub Amstelveen-Amstel, die amstelveen,blog.nl blijkbaar standaard op de zwarte lijst heeft geplaatst, zodat het medium verstoken blijft van uitnodigingen, aankondigingen etc. Hoewel de redactie vorig jaar, maar dan op uitnodiging van de raadsgiffie, nog een jurylid mocht leveren.

Amsterdam is ‘Brussel’ voor Amstelveen

 

Joep van Erp

Joep van Erp

Door te participeren in allerlei regionale samenwerkingsverbanden, dreigt het gevaar dat de gemeente teveel uit handen geeft. Zulke intergemeentelijke structuren slaan een gat in de lokale democratie. Tot die conclusie komt SP-gemeenteraadsraadslid Joep van Erp in een weblog voor raadsleden. Amstelveen zit al in tien van zulke samenwerkingsverbanden, heeft Van Erp uitgerekend. Op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, gezondheidszorg, woningbouw en openbaar vervoer. Hij geeft toe dat het best efficiënt kan zijn en veel gemeenten eigenlijk te klein voor hun omvang overstijgende grote zaken. Maar hij ziet ook een gevaar.

“Samenwerkingsverbanden overstijgen het lokale geneuzel, is de algemene opvatting. Maar daarmee geeft de gemeenteraad ook zijn directe zeggenschap weg, denk ik dan. Ik ben, en zo voel ik me ook, in eerste plaats gekozen als volksvertegenwoordiger in Amstelveen en inwoners van Amstelveen moeten mij aan kunnen spreken over de zaken die zich hier afspelen. Ik ben geen regiovertegenwoordiger”.

Oud-raadslid: fractievoorzitters slaan plank mis

ton_johannisseIn hun reactie op de afkeuring van oud-raadsleden van de nevenfunctie van de burgemeester bij WNL, hebben de fractievoorzitters volstrekt onjuiste dingen beweerd. Dat zegt één van die oud-raadsleden, Ton Johannisse, decennia lang zelf raadslid en ook fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad.  Amstelveen.blog.nl meldde eerder dat de reactie van de fractievoorzitters op de verklaring van de oud-raadsleden wel héél snel kwam. Inderdaad, zegt Johannisse nu. Zij hadden waarschijnlijk de definitieve versie van de open brief niet eens gelezen. En het concept – niet naar toegestuurd – ergens weggeplukt. Daardoor kwamen zij vrijwel gelijktijdig met de ‘open brief’ van de oud-raadsleden met hun commentaar, denkt Johannisse.

“Mijn persoonlijke mening is dat raadsleden worden geacht hun stukken goed te lezen en daaruit op correcte wijze te citeren als ze er iets over willen zeggen. Dat was althans vroeger zo. Voor de huidige fractie voorzitters geldt dat blijkbaar duidelijk niet meer. Arm Amstelveen”, zegt Johannisse.

“Als  algemene regel bij het geven van commentaar op een publicatie geldt dat men wel het juiste stuk voor zich moet hebben. Als dat niet het geval is, bestaat er grote kans op ongefundeerde en onjuiste beschuldigingen en wartaal. De fractievoorzitters hebben dit zorgvuldigheidsbeginsel volledig uit het oog verloren. Hun commentaar is een schoolvoorbeeld van onzorgvuldig handelen”.

Fractieleiders gispen oud-collega’s: WNL kán

 

Burg. Mirjam van 't Veld

Burg. Mirjam van ‘t Veld

Zeven van de negen fractievoorzitters in de gemeenteraad zeggen het niet eens te zijn met het standpunt van een groep voormalige groep oud-raadsleden over de nevenfunctie van de burgemeester bij omroep WNL. Zij melden verbaasd te zijn over de open brief van de oud-raadsleden en menen dat die ‘de regels’ behoren te kennen en zich af te vragen ‘wat het effect is van een dergelijk ingezonden stuk’. De namen van de fractievoorzitters van SP, die openlijk afwijzend stond tegenover de nevenfunctie, en ChristenUnie ontbreken onder de reactie.

‘Het is een wettelijke verplichting dat alle nevenfuncties die een burgemeester ambieert aan de raad gemeld worden en het is in Amstelveen gebruik die met de fractievoorzitters te bespreken’, schrijven de zeven fractievoorzitters. Zij vinden dat de oud-raadsleden de indruk wekken dat er in het geval van burgemeester Van ’t Veld iets bijzonders aan de hand is. ‘Dat is niet het geval. Deze functie is besproken met de fractievoorzitters en gemeld aan de Raad. Zoals het hoort’.

Het lijkt er overigens op dat de fractievoorzitters hun reactie al klaar hadden, voordat zij  het stuk van de oud-raadsleden hadden gelezen, want zij gaan in tegen door de laatsten totaal niet genoemde argumenten. De oud-raadsleden hebben bijvoorbeeld nergens gezegd dat de burgemeester met haar adviesaanvraag iets deed dat niet hoort en er in haar geval iets bijzonders aan de hand is.

Weer debatwedstrijd raadsleden scholieren

Vorige debatwedstrijd

Vorige debatwedstrijd

Voor de derde keer gaan op 22 oktober (19.30 uur) vwo-leerlingen van Amstelveen College, Hermann Wesselink College en Keizer Karel College in debat met leden van de gemeenteraad. Dat wordt – samen met de raadsgriffie – georganiseerd door één van de drie in de stad actieve Rotary Clubs, te weten de Rotary Club Amstelveen-Amstel.

In drie debatrondes nemen de leerlingen het op tegen de teams van raadsleden. Een door John de Die geleide jury wijst de winnaar aan en reikt de trofee uit. Het Nederlands Debat Instituut instrueert raadsleden en scholieren op 8 oktober nog eens om die de kneepjes van het debatteren duidelijk te maken.

CU: ‘Dereguleer huishoudelijke hulp minima’

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

Het nu zittende college van B&W mag dan (net als vorige trouwens) het dereguleren hoog in het vaandel hebben, dat moet dan ook gelden voor het op de gezinnen met een minimaal inkomen gerichte beleid. Dat zegt raadslid Jacqueline Koops van de ChristenUnie. Minder regeltjes dus ook voor die minima, vindt ze. Maar die zadelt het nieuwe college van B&W juist met méér regels op, zegt Koops. “En verschaft zichzelf en de ambtenaren daardoor ook dubbel meer werk.”

De gemeenteraad beslist woensdag over het nieuwe Wmo-beleid. Dat gaat over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het komende jaar gaan veel taken daaronder vallen, die voorheen bij het Rijk lagen. B&W hebben voorgesteld niet langer mensen met een zeer beperkt inkomen vrij te stellen van een eigen bijdrage. Maar volgens Koops kunnen de laagste inkomens dat vaak niet betalen.

ChristenUnie wijzigt mogelijk grondslag

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

In de ChristenUnie gaan eindelijk stemmen op om de grondslag te wijzigen. Daarin wordt verwezen naar de Drie Formulieren van Eenheid, waarmee evangelische christenen en katholieken onmogelijk kunnen instemmen. Dat bijvoorbeeld het evangelische raadslid Jacqueline Koops, vier jaar lang wethouder, en haar voorganger in de raad Bert de Pijper, de partij vertegenwoordigden, houdt in dat zij met een grondslag instemden waar zij in feite niet achter kunnen staan.

In de Drie Formulieren ven Eenheid, waarmee men – de grondslag van de partij aanvaardend – als lid instemt, wordt de zogenoemde ‘geloofsdoop’ (doorgaans door onderdompeling) een ketterij genoemd en de rooms katholieke kerk ‘een vervloekte afgoderij’.  De Drie Formulieren zijn in feite de weergave van de gereformeerde belijdenis. Daarin ligt onder meer de kinderdoop vast, terwijl evangelikale christenen – zoals baptisten en leden van de CAMA-kerk van De Pijper – geloven in een doop op basis van een persoonlijk geloof, omdat in de Bijbel nergens kinderdoop voorkomt.

SP is enige tegen WNL-functie burgemeester

 

Joep van Erp

Joep van Erp

De SP vindt het toetreden van burgemeester Mirjam van ’t Veld tot de Raad van Toezicht van omroep WNL onnodig en ongewenst. Zij is de enige politieke partij in de gemeenteraad die op vragen over het onderwerp wil reageren. In het zogenoemde presidium, waarvan alle fractievoorzitters deel uitmaken, heeft de SP ook als enige geadviseerd de nevenfunctie niet te aanvaarden.

 SP-fractievoorzitter Joep van Erp verwijst naar artikel 67 in de Gemeentewet, waar staat dat een burgemeester geen nevenfunctie moet vervullen, die een goede vervulling van het burgemeestersambt of (het vertrouwen in) onpartijdigheid kan schaden.