Categorie: "Politiek"

ChristenUnie ziet haat tegen christenen stijgen

Henk Stoffels

Henk Stoffels

“Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat de haat tegen christenen zo dichtbij aanwezig is”, schrijft de lokale ChristenUnie in een Nieuwsbrief. Nadat die schriftelijke vragen aan B&W had gesteld over het optreden van een naar eigen zeggen demonische horrorband op Kerstavond in P60 kwamen er reacties uit alle delen van het land. Over de moeite die de partij had met het optreden, berichtten niet alleen lokale, maar ook landelijke media.

De fractieleden hebben ook in de kerkelijke gemeenschappen die ze bezoeken opgeroepen te bidden dat ‘het licht van de geboorte van Jezus Christus de duisternis van het optreden van deze band op kerstavond in P60 mag laten wijken.’ De fractie wil dat ‘de donkere krachten die ook in Amstelveen aanwezig zijn’ voor het licht wijken.

“Dat de komst van deze band in P60 juist op Kerstavond staat gepland is een minachting voor het gegeven dat het Kerstfeest een feest van het Licht is”, zegt burgerraadslid Henk Stoffels van de ChristenUnie, die lid is van de raadscommissie Burgers & Samenleving. “We maken ons zorgen over de duistere invloed die dit op onze jeugd kan hebben.” Hij werd door talrijke media geïnterviewd over de kwestie.

Raad wil één wijkbudget

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Jaren nadat de gemeente er met zogenoemd wijkgericht werken (onderdeel van het collegeprogramma van B&W) er in de wijken een ondoorzichtige constructie van heeft gemaakt, waarin talloze – door haar in toenemende mate gestichte – organen langs elkaar werkten, blijkt ook de gemeenteraad er achter te komen dat een chaos is ontstaan. 

Hij nam unaniem woensdag een motie van de PvdA aan waarin B&W werd gevraagd eindelijk in gesprek te gaan met al die bewonersgroepen. Dat je in de wijken door de bomen het bos niet meer kon zien, hadden wijkbewoners trouwens al lang door. Zodat men in de ene na de andere wijk stichtingen vormde, waarin al die afzonderlijke clubs werden gecombineerd.

GroenLinks wil onderzoek ándere A9

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

GroenLinks in de gemeenteraad wil dat B&W onderzoeken of het met de verbreding van de A9 toch niet anders kan. Daarover komt de fractie woensdag met een motie. Uit informatie van Rijkswaterstaat en gemeente zelf blijkt volgens haar dat de plannen voor verbreding nog kunnen worden bijgesteld.

Zij wijst er op dat ook bewoners van de Meander en de actiegroep ‘A9 Tunnelvisie’ al langer op verbetering van de nu op tafel liggende plannen aandringen en raadsleden alternatieven hebben gepresenteerd.

De bewoners willen eigenlijk het liefst de tunnel, die door de gemeente werd afgeketst om zij daarvoor een bijdrage van € 100 miljoen moest ophoesten. Zij koos voor een alternatief met gedeeltelijke overkapping en geluidsschermen á € 40 miljoen.

GroenLinks zegt geen groot voorstander te zijn van verbreding van de Rijksweg en nog meer asfalt, maar wil wel dat onderzocht wordt hoe de aanpassing van de A9 voor Amstelveen zo gunstig mogelijk uitpakt.

De partij ziet ten minste drie concrete kansen op verbetering voor Amstelveen, die volgens haar het onderzoeken waard zijn.

Verbreding van de fietsbrug bij het Bovenlandenpad (bij het oude KPMG-gebouw) tot een derde overkapping, al eerder ter sprake geweest, is er een van.

Nog jarenlang geen zwemwater in Poel

32149_fullimage_Poel_310x160In het gunstigste geval gaat het nog vele jaren voordat de Poel zwemwater bevat en er dus, zoals de VVD wilde, een stadsstrand kan worden aangelegd. Omdat er van een echt strand geen sprake kan zijn, behielp de gemeente zich met een tweedehands zwembadje in de Poel (voor 2 mensen). Een bedrijf gaat dat volgend jaar exploiteren. Er komt ook een horeca voorziening bij.

Dat er voorlopig geen sprake kan zijn van zwemwater in de Poel heeft Hoogheemraadschap Rijnland aan de gemeente laten weten, schrijft wethouder Pete Bot a de gemeenteraad. Volgens Rijnland duurt het nog ‘vele jaren’ voordat de waterkwaliteit op orde is.

D66: ‘Kerstmarkt-ondernemers willen ‘s avonds open’

Raadslid Aslanjan (D66)

Raadslid Aslanjan (D66)

In een raadscommissie had hij het vorige week al gezegd, maar D66-raadslid Tawros Aslanjan laat nu ook in een persbericht nog maar eens weten dat hij de Kerstmarkt op het Stadsplein ’s avonds open wil zien. Of B&W dat maar even bij organisator No Name van die markt en eigenaar Unibail-Rodamco van het Stadshart wil bepleiten. De huurders van de chalets daar zijn nu verplicht om 18.00 uur te sluiten. Dat moet 21.00 uur worden, vindt Aslanjan.

Volgens D66, net als de VVD voorstander warm voorstander van een 24 uurseconomie en dag en nacht open houden van winkels, zijn de ondernemers in het zogenoemde Winter Village graag bereid langer open te blijven. De fractie, die al jarenlang tevergeefs probeert het doorgaans saaie Stadsplein bruisend te maken (en daartoe onder meer het beeld De Bogen er toejuichte), zegt dat Winter Village veel bezoekers trekt, vooral in het weekend. Maar zij verbaast zich naar haar zeggen over de openingstijden van de chalets.

Zuchten over leeftijdsgrens van 18 jaar

Jacqueline  Höcker

Jacqueline Höcker

“Er kan niet van het ene moment op het andere een verandering van attitude worden verwacht,” zei Jacqueline Höcker van Burgerbelangen (BBA) woensdagavond in de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS). Die discussieerde over een door D66 ingebracht en kennelijk door andere fracties ook ingezien probleem: Jongeren worden op 18-jarige leeftijd voor de wet volwassen.

Een harde grens, zuchtte D66-raasdslid Paul Meinhardt. Alsof niet elke grens nu eenmaal hard is, zoals bijvoorbeeld wie twee kilometer te hard reed op een weg, of drie minuten te laat bij een inmiddels gecontroleerde parkeermeter komt, pijnlijk ervaart.

Raad betreurt ontslagen bij bibliotheek

Marina Casadei

Marina Casadei

De SP in de gemeenteraad had het al verwacht, diende nog een motie in, maar de vroedschap is nu eenmaal gewend alles te verwerpen van die partij komt. Die stemde destijds niet, zoals de rest van de raad, voor de cultuurplannen van B&W, omdat zij nogal wat vragen had. Over hoe het met de mensen bij de bibliotheek gaat.

Nou, omdat zij moet reorganiseren, gaan zeven mensen er uit en de gemeenteraad wordt om ruim 112 mille gevraagd, de helft van de benodigde zogenoemde ‘frictiekosten’. Omdat de bieb nu eenmaal ook daar vestgingen heeft, komen er ook bijdragen uit Aalsmeer en Uithoorn, als het goed is. De bibliotheek moet moderner worden, digitaliseren. Daar zijn andere mensen voor nodig. Maar, zei SP-raadslid Marina Casadei woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS), intussen is het aantal uitleningen van boeken – waarvoor de bieb vroeger diende – wel toegenomen. En evenals andere fracties wilde zij weten of die nu met ontslag bedreigde mensen niet kunnen worden omgeschoold voor andere functies, waarin nu moet worden voorzien. Of worden vaste medewerkers weer eens door vrijwilligers vervangen? Op die vraag kreeg Casadei geen duidelijk antwoord.

ChristenUnie tegen ‘satanische kerstband’ P60

christenunie_logo1Een ‘satanische metalband’ noemt de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad de formatie die in P60 op kerstavond ( 24 december) optreedt. Zij wil niet dat Carach Angren daar (door de gemeente gesubsidieerd) op het podium staat en heeft er schriftelijke vragen over aan B&W gesteld.

Volgens burgerraadslid (wel tot een raadscommissie, niet tot de raad behorend,. Red.) Henk Stoffels moet de jeugd beschermd worden tegen dergelijke optredens. “Dat de komst van deze band in P60 juist op Kerstavond staat gepland is een minachting voor het gegeven dat het Kerstfeest een feest van het Licht is”, zegt hij. “We moeten ver weg blijven van wat een duistere invloed op onze jeugd kan hebben. En duister is zeker alles wat met deze band te maken heeft.”

D66 stelt vragen over verkeer McDonald’s

Edwin Van der Waal (d66)

Edwin Van der Waal (d66)

Nadat burgers het al wisten, media erover berichtten is kennelijk nu ook coalitiepartij D66 wakker geworden over de volstrekt onveilige situatie die is ontstaan doordat er een nieuwe vestiging van McDonald’s aan de Zijdelweg, bij de N201 kwam. De fractie heeft het college van B&W er schriftelijke vragen over gesteld.

Dat college gaat trouwens in allerijl een fietspad laten aanleggen, wat niet is gebeurd omdat projectontwikkelaar, aannemer en diverse overheden langs elkaar heen werkten. De franchisenemer van McDonald’s heeft inmiddels voor verkeersleiders gezorgd.

Zeventigste verjaardagfeestje van VVD

Raadslid Inza Gast (midden) en partijgenoten.

Raadslid Inza Gast (midden) en partijgenoten.

Voorzitter Claudio Mancinelli had er aan het begin van de avond nog wel om gevraagd, maar dieptepunten in de geschiedenis die kwamen er weinig uit het publiek. Dat bestond uit leden van de 70-jarige lokale afdeling van de VVD. De verjaardag werd bij Paardenburg gevierd, min of meer op de grens van Amstelveen en Ouder-Amstel, waarmee sinds kort één afdeling wordt gevormd.

Ex-wethouders, fractie- en bestuursleden droegen wel hoogtepunten aan. Ook voormalig burgemeester Jan van Zanen, tegenwoordig die van Utrecht, kwam langs. Hij is landelijk voorzitter van de partij geweest in onder meer de roerige jaren met Rita Verdonk, en vertelde al jong voor de partij folders te hebben rondgedeeld en affiches geplakt.