Categorie: "Politiek"

BbA wil inwoners laten meepraten over beleid

logobba[1]Aansluitend bij het gemeentelijke programma ‘Mensen Maken Amstelveen’ moet er een nieuwe vorm van burgerinspraak komen: Het zogenoemde Stadsgesprek. Aan een groep via loting aangewezen bewoners worden beleidsplannen voorgelegd. Dat wil althans de fractie van Burgerbelangen (bbA), die woensdag in de gemeenteraad voorstelt er 75 mille voor vrij te maken. In de Kadernota (de concept begroting) komt die post onder Participatie.

De inwoners die bij het stadsgesprek worden betrokken vormen een aselecte groep. Die wordt over alle voors en tegens van de beleidskeuze geïnformeerd. Waarschijnlijk krijgt bbA de meerderheid mee, want de partij hoort bij de coalitie en zaak is natuurlijk in achterkamers allang beklonken. De coalitie vormt de meerderheid en bbA heeft een wethouder in B&W.

ChristenUnie wil geld sparen voor wijken

 

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

De gemeentelijke reserve ‘Sparen vooraf’, waarmee B&W geld voor grote projecten in de toekomst opzij willen leggen, moet ten goede komen aan de Amstelveense wijken. Dat vindt de ChristenUnie, die woensdag (19 juni) met een amendement bij de behandeling van de Kadernota 2018 (contouren voor de volgende begroting) komt.

“Sparen vooraf voor het behoud van de Amstelveense maat”, heet het amendement. Volgens fractievoorzitter Bert de Pijper is een aantal wijken aan het verouderen. Hij vindt dat er nu al geld opzij moet worden gezet om in de toekomst de bewoners ervan een leefomgeving te laten houden die voldoet aan wat hij de Amstelveense maat noemt.

Die bestaat uit goede gemeentelijke voorzieningen, een kwaliteitsslag in het sociaal domein en verduurzaming van de woningen in de wijk, zegt hij. De Pijper stelt in het amendement voor minimaal een buffer ‘Sparen Vooraf’ aan te houden van drie miljoen en niet eerder over uitgaven te beslissen voordat er tien miljoen in het fonds zit.

Raat: ‘SP wil zwakke burgers pamperen”

Herbert Raat

Herbert Raat

Dat het bij het zogenoemde Amstelveenloket, waar men zich voor sociale hulp moet melden, allemaal kommer en kwel is, spreekt wethouder Herbert Raat van Zorg tegen. SP-raadslid Marina Casadei had in Het Parool en op amstelveen.blog.nl geschreven dat Amstelveen burgers laat vallen als een baksteen. De gemeente moet de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitvoeren, die voorziet in onder meer huishoudelijke hulp, bijstand en woningaanpassingen.

Volgens Raat heeft de gemeente te maken met 35.000 telefoontjes en 20.000 bezoeker aan de balie per jaar. Er gaat wel eens wat mis, geeft hij toe, maar wat de SP schrijft klopt niet, zegt hij nu op zijn blog. “Het echte, onderliggende verhaal is dat wij een principieel andere visie hebben op de samenleving. Het is een botsing tussen een SP-visie, waarin inwoners vooral als slachtoffer worden gezien. Daar tegenover staat onze visie waar inwoners serieus worden genomen en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dit bleek ook vorige week weer tijdens een vergadering van de gemeenteraad.”

Maria Vlaar (CU) uit raadscommissie RWN

Maria Vlaar

Maria Vlaar

Het burgerlid Maria Vlaar van de fractie van de ChristenUnie stopt ermee. Een burgerlid maakt wel deel uit van een raadscommissie, maar niet van de gemeenteraad zelf. De CU zoekt onder de leden nijverig naar een opvolgster van Vlaar, die deel uitmaakt van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN), heeft andere drukke werkzaamheden. Zij trekt zich in september terug.

Ook wie de fractie van de ChristenUnie wil vertegenwoordiger in een van de andere twee commissies kan trouwens reageren. Die zijn de commissie Burgers en Samenleving (BS) en Algemeen Bestuur en Middelen (ABM).

Een burgerlid moet lid van de ChristenUnie en inwoner van Amstelveen zijn en wordt door de burgemeester beëdigd in een gemeenteraadsvergadering.

GroenLinks wil Bovenkerkerpolder stil houden

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

GroenLinks betreurt het dat de provincie heeft besloten de Bovenkerkerpolder uit de de lijst van stiltegebieden te schrappen. In een vorige week gehouden raadscommissie klaagde de fractie bij monde van Tessa van Wijnen daarover.

Zij wil de polder graag als stiltegebied behouden en in gesprek gaan met betrokkenen. De provincie heeft stiltegebieden ingericht om te voorzien in de behoefte aan rustige recreatie in een natuurlijke omgeving, redeneert de fractie. In deze gebieden zijn veel activiteiten, zoals evenementen, niet of nauwelijks toegestaan. De Bovenkerkerpolder is volgens de provincie te lawaaiig om die nog langer als stiltegebied te kwalificeren. Ook is het onvoldoende bekend als wandel- en fietsgebied. De provincie wil met andere partijen, aan een zogenaamde stiltetafel, overleggen over de toekomst van de polder. Dit geldt overigens ook voor polder de Ronde Hoep. GroenLinks heeft erop aangedrongen dat de gemeenteraad nauw betrokken blijft bij deze ontwikkelingen.

GL: B&W komen beloften duurzaamheid niet na

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

Terwijl de verantwoordelijke wethouder Maaike Veeningen (D66) graag volhoudt dat het in Amstelveen economisch allemaal prima gaat, kon de VVD er deze week toch niet omheen dat de economie hier achter blijft. In een lijstje in Elsevier stond de gemeente op de 45e plaats. Terwijl B&W anders gek zijn op lijstjes en er persberichten aan laten wijden als de stad tot een ervan in de top 10 doordrong, moest nu VVD-raadslid Ellermeijer er even op wijzen dat de Amstelveense economie toch blijkbaar niet zo’n briljante plek inneemt.

Daaraan herinnerde Martin Kortekaas van GroenLinks donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), die ook de Kadernota (contouren van de volgende begroting) behandelde.

SP wil óók financieel beleid kunnen steunen

Joep van Erp

Joep van Erp

De fractie van de SP in de gemeenteraad, die de laatste jaren standaard als enige tegen zowel Kadernota als begroting stemde, zou deze keer ook graag ermee instemmen. De raad stelt tenslotte de financiële kaders vast en de SP maakt is deel van die raad. Maar aanvullende voorstellen van haar worden vrijwel altijd door de meerderheid verworpen.

In de politiek gaat het er doorgaans niet om wat men zegt, maar wie dat doet. Toen de SP jaren geleden met het voorstel kwam de Voedselbank financieel te steunen, werd zij bijna weggelachen omdat zo’n instantie in het keurige Amstelveen niet nodig zou zijn. Vijf maanden later kwam de VVD met exact hetzelfde voorstel en werd het door iedereen aanvaard.

Volgens de SP gaat er volgens de Kadernota, waarin de contouren van de begroting zichtbaar zijn, veel naar ‘harde projecten’ en vreest zij voor het sociale domein, is ICT een bodemloze put en gaan de kosten voor de A9 – die nu op bijna 50 miljoen staan – aardig in de richting van de € 100 miljoen, die Amstelveen ooit contractueel zou moeten betalen als bijdrage aan een tunnel.

VVD: Duur blijvend sportbedrijf opheffen

Kees Noomen

Kees Noomen

Sportbedrijf Amstelveen blijft een bijlegger. Hoewel de relatie met de gemeente officieel is verzakelijkt en de toko meer op afstand kwam, moet er wel weer 1,25 miljoen euro heen ter bestrijding van zogenoemde ‘frictiekosten’, in gewoon Nederlands voor reorganisatie.

“Elk jaar leggen wij er geld bij en we gaan er nu gewoon mee door”, zei VVD-fractievoorzitter Kees Noomen donderdagavond in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). “Als dat zo doorgaat, moeten we het Sportbedrijf maar opheffen.”

Ouderenpartij richt zich ook op jongeren

Cor Spinhoven (OCA), fractieleider.

Cor Spinhoven (OCA), fractieleider.

Onder de nieuwe naam ‘NL Amstelveen Plus’ – kennelijk meeliftend op de bekendheid van de landelijke partij ’50 Plus’ – gaat de Ouderen combinatie Amstelveen (OCA) zich in de verkiezingen voor de gemeenteraad ook op andere leeftijdsgroepen dan ouderen richten.

Het is een verbreding, vindt de partij zelf. Op zestien locaties in Amstelveen gaat de partij bewoners laten meepraten over hoe het verkiezingsprogramma er uit zou moeten zien.

Daar komen dus allerlei onderwerpen aan de orde. Het worden ‘inloopbijeenkomsten’.

Bewoners worden via flyers geïnformeerd over plaats en tijdstip van deze inloopbijeenkomst in hun eigen woonomgeving. Aanmelden is hiervoor niet noodzakelijk en het bestuur zegt te hopen vele bewoners te ontmoeten.

SP: ‘Raat schept precedent rond pizzeria’

Joep van Erp

Joep van Erp

De SP is het er kennelijk niet mee eens dat wethouder Herbert Raat van Vergunningen en Handhaving (VVD) clementie toont met de onderneming Gusto World of Pizza aan Tempelhof in het Oude Dorp. SP-fractievoorzitter Joep van Erp gaat er vanavond vragen aan Raat over stellen.

De schoorsteen van de op hout gestookte oven in de pizzeria komt uit ter hoogte van het terras van de bewoners boven de zaak en zorgt daar volgens de SP voor veel overlast. “De millimeters dikke roetlaag op muren en balustrade, ontstaan door de rook uit de uitlaatpijp doet ons sterk vermoeden dat deze situatie slecht is voor de volksgezondheid”, zegt Van Erp.

Ondanks pogingen om de last weg te werken van de ondernemer is dat tot op heden niet gelukt en Raat wil nu ook over door omwonenden aangedragen oplossingen een mediation regelen. Hij vindt het kennelijk tragisch voor het bedrijf als het moet sluiten.