Categorie: "Politiek"

SP op markt en bij Kostverlorenhof

 

Geert Ritsema

Geert Ritsema

Nu bijna alle landelijk opererende politieke partijen aan de vooravond van de verkiezingen, gewapend met Haagse politici die niets over de regionale problemen weten de wijken in trekken, doet ook de SP dat maar eens. Die staat althans vrijdag 13 maart (09.00 tot 15.00 uur) met een kraam op de markt in het Stadshart. Overigens is de lokale gemeenteraadsfractie geregeld in de wijken. Kennelijk meer dan enige andere partij, want zelfs VVD-wethouder Herbert Raat erkende eens dat de SP “in de haarvaten van de lokale gemeenschap” zit.

Voor de komende provinciale verkiezingen komt de nummer drie van de van Amstelveen met een kraam. In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten komt Geert Ritsema, de nummer 3 van de kandidatenlijst van de SP naar het Stadshart. Hij is werkzaam bij Milieudefensie en weet volgens de lokale fractie als geen ander wat burgers nog te wachten staat in de provincie Noord-Holland en hoe de SP daarover denkt.

CDA: O’kerk dreigt 2 jaar op slot te gaan

 

Ferry van Groeningen

Ferry van Groeningen

Ouderkerk dreigt twee jaar op slot te gaan, wat een ramp voor de lokale ondernemers daar zou inhouden. Zo  lang duurt namelijk de bouw van een nieuwe brug over de Amstel. Ook de gemeenteraadsfractie van Amstelveen vindt dat zoiets eigenlijk niet kan. De partij voerde samen met ondernemers actie onder het motto “2 jaar zonder brug, voor de ondernemer geen weg terug”.

Vanaf 2016 werkt de provincie Noord Holland aan het vervangen van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel. In de plannen kan alleen langzaam verkeer en openbaar vervoer in die tijd de Amstel oversteken.

CDA wil meer aandacht waterschap voor AV

Logo_CDA_3723k[1]De Amstelveense CDA-kandidaat Chris de Veth bij de verkiezingen voor het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) vindt dat er meer aandacht moet komen voor de (oppervlakte) waterkwaliteit in Amstelveen. Hij vindt het een misverstand dat waterschappen voornamelijk voor het platteland werken, terwijl stedelingen er het meeste geld voor afdragen.

“In het landelijk gebied wordt juist heel veel geïnvesteerd ten behoeve van de inwoners van ook Amstelveen”, zegt hij. “Het waterschap is niet alleen verantwoordelijk voor de wateropvang, maar ook voor reinigen van het oppervlaktewater, bevorderen van een goede doorstroming van water in singels, plassen en rivieren en ervoor zorgen dat iedereen droge voeten houdt, dor veilige dijken en waterkeringen te beheren.”

CU: kritiek op wethouders reis naar Peru

 

Brandes (derde van links) in Peru

Brandes (derde van links) in Peru

De geldverslindende reis van wethouder Jeroen Brandes, in gezelschap van de burgemeester en met een ambtelijke delegatie (met o.a. de gemeentesecretaris), naar Peru was volgens de ChristenUnie in de gemeenteraad niet echt noodzakelijk. De fractie staat vooral nogal kritisch tegenover de als ‘kennisreis’ voor de wethouder gepresenteerde tocht naar Villa El Salvador, de stad waarmee Amstelveen een stedenband onderhoudt.  Dat bleek ook uit vragen die fractievoorzitter Jacqueline Koops donderdag stelde in de vergadering van de raadscommissie.

PvdA: B’kerk kent Noorddamcentrum niet’

NoorddamcentrumHet Noorddamcentrum is in Bovenkerk nauwelijks bekend, meldt de PvdA. Die partij was, een week voordat D66 zaterdag het Stadshart in trok,  wegens de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen al in Bovenkerk. Al komt een persbericht over de resultaten van die partij nogal laat. Daarin laat de lokale afdeling van de PvdA – die er in Bovenkerk overigens op uit ging omdat er nu eenmaal een landelijke actiedag van de partij was - weten dat volgens eigen waarneming Bovenkerk ‘Overwegend tevreden burgers’ kent.

Maar het toch elke dag van activiteiten bruisende Noorddamcentrum was bij de wijkbewoners nauwelijks bekend, signaleerde de delegatie naar eigen zeggen. En men ontvangt er geen informatie over cursussen en andere activiteiten. Wat natuurlijk wonderwel aansluit bij het beleid van PvdA-wethouder Jeroen Brandse, die de financiële stekker uit het Noorddamcentrum heeft getrokken en naar zijn zeggen alleen nog activiteiten wil steunen.

D66 voor verkiezingen in Stadshart

d66-logo-nieuw[1]Ook D66 voert landelijk campagne voor de provinciale verkiezingen en heeft vanuit een daarbij behorende campagnebus zaterdag in het Stadshart beloften rond gestrooid. Aan boord van de bus zaten verscheidene democraten, onder wie Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg en lijsttrekker van D66 Noord-Holland Joke Geldhof. 

Net als andere politieke partijen sprak ook D66 met bezoekers van het Stadshart. Met verkiezingen voor de deur zeggen politici altijd graag te willen weten wat burgers denken. En wat ze graag anders zouden zien, hetgeen dan naguurlijk wel toevallig in het partijprogramma moet passen. “Wij willen vooruit met Nederland,” zegt Van Weyenberg. Alsof er één partij is die iets anders beweert. Niet dat het verder wat met Amstelveen of Noord-Holland heeft te maken, maar hij wil ook nog wel even kwijt dat het zittende kabinet van incident naar incident hobbelt en de agenda van de ministerraad al maanden angstvallig leeg is.

Drie Amstelveners kandidaat CU/SGP in NH

images5TI9B8L3Drie Amstelveners staan op de gezamenlijke kandidatenlijst voor ChristenUnie en SGP bij de komende verkiezing van provinciale staten in Noord-Holland. Afgezien van het al eerder vermelde voormalige gemeenteraadslid voor de ChristenUnie Bert de Pijper, zijn dat de rooms katholieke Maria Vlaar (nu als burgerraadslid in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur) en oud-wethouder – nu weer raadslid voor de ChristenUnie – Jacqueline Koops.

Bert de Pijper staat het hoogste op de lijst (nummer 6). Maria Vlaar, door de CU een verfrissende nieuwkomer op het lokale politieke toneel genoemd, staat op de tiende plaats en Koops is als een van de lijstduwers nummer 21. Zij is overigens ook kandidaat voor de Eerste Kamer en staat op nummer 10 van de kandidatenlijst daarvoor. De Eerste Kamer-leden
worden ’getrapt’ gekozen door de leden van de Provinciale Staten. 

In het programma van de ChristenUnie is aandacht voor een sterke regionale economie, goede werkgelegenheid, en behoud van landschappelijke waarden als natuur vastgelegd.
Andere punten uit het verkiezingsprogramma zijn het investeren in een betere doorstroming van HOV-buslijnen van het R-net, met uitbreiding van vrije busbanen rond Schiphol. Ook wil de ChristenUnie/SGP overzichtelijke verkeerssituaties, zoals gescheiden rijbanen en spreiding van vervoersstromen op plaatsen waar dat nodig is.
 
De ChristenUnie-SGP beschouwt zichzelf als een echte fietspartij en pleit voor een netwerk van fietspaden en meer stallingen bij stations.
 

VVD-café met Ton Elias over KLM

 

Ton Elias

Ton Elias

In een speciaal daaraan gewijd politiek café van de VVD komt Tweede Kamerlid Ton Elias van die partij op 9 maart (20.30 uur) in Brasserie Paardenburg praten over de problemen rond Air France-KLM. Eerder sprak de lokale VVD-wethouder Herbert Raat zijn zorg uit over de dreiging van een greep in de kas van KLM door Air France. Dat zou tot enorm banenverlies in Amstelveen en omgeving leiden.Die vrees voor daling van de werkgelegenheid in Amstelveen en omgeving deed de plaatselijke VVD besluiten Elias uit te nodigen. Hij is in de Kamerfractie woordvoerder Luchtvaart en media.

Hoewel in eerste instantie de financiële positie van de KLM lijkt beschermd, is volgens sommige deskundigen het gevaar allerminst geweken. KLM staat voor nieuwe investeringen en heeft daarvoor mede groen licht uit Parijs nodig.

PvdA zaterdag in Bovenkerk en Stadshart

logo_pvda[1]Met het oog op de naderende provinciale (en waterschaps) verkiezingen trekt de PvdA landelijk zaterdag (28 februari) weer de wijken in. Lokaal doet zij dat in Bovenkerk. Vrijwilligers, fractieleden en bestuursleden gaan bewoners daar vragen wat zij van hun wijk vinden. Dat plegen politieke partijen altijd aan de vooravond van verkiezingen te doen, hoewel dat natuurlijk in Haarlem weinig of geen effect zal sorteren.

Het is voor de partij landelijk weer een editie van ‘PvdA in de buurt’. De partij ze4gt voor ‘een goede buurt waar iedereen zich thuis voelt’ te staan. Welk partij voorstander van een slechte buurt is, waar niemand zich thuis voelt, is volstrekt onduidelijk. Maar ongeveer drie weken voor de provinciale verkiezingen, PvdA-ers langs de deuren in Bovenkerk om naar eigen zeggen te horen wat daar speelt en dat kennelijk nog naar Haarlem door te spelen.

Bert de Pijper wil nu naar provincie

 

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Voormalig gemeenteraadslid Bert de Pijper staat nu op de zesde plaats op de kandidatenlijst voor ChristenUnie en SGP voor de verkiezingen van Provinciale Staten (18 maart). De beide christelijke partijen vormen daar één fractie.

In de gemeenteraad had de CU in de vorige periode een éénmansfractie, in de persoon van De Pijper. Omdat de CU in de coalitie zat, werd het allereerste raadslid voor die partij, Jacqueline Koops wethouder. Nu haar partij opnieuw geen deel meer uitmaakt van de coalitie, is zij terug in de raad. Omdat het daar bij één zetel bleef en De Pijper als tweede op de kandidatenlijst stond, keerde hij niet in de raad terug. Hij is ook een burgerraadslid geworden (waardoor hij in een raadscommissie zou kunnen zitten), maar lijkt volledig van het lokale politieke podium verdwenen.