Categorie: "Politiek"

Zestig ‘powervrouwen’ op meeting D66

Bijna zestig vrouwen bezochten vrijdag de bijeenkomst voor zogenoemde ‘Powervrouwen’, georganiseerd door D66 ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) en gehouden in Museum Jan van der Togt.

Gastspreekster Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Maxima centrum voor kinderoncologie, liet de aanwezige vrouwen zowel haar kracht als kwetsbaarheid zien. En ze gaf een aantal (praktische) tips mee.

Raad wil met GroenLinks ‘groene’ Legmeerpolder

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

Een motie van GroenLinks, ingediend met steun van de ChristenUnie, om de groengebieden in de Noorder Legmeerpolder met elkaar te verbinden is woensdag door de gemeentereaad unaniem aangenomen. Transformatie van de oude glastuinbouw in die polder moet komende jaren vorm krijgen. GroenLinks wil dat agrarische gronden en ander groen slim met elkaar worden verbonden worden, zodat een waardevol groen gebied ontstaat.

De Noorder Legmeerpolder is een divers gebied met klein- en grootschalige glastuinbouw, een bedrijventerrein, maar ook woningen en caravanloodsen.

De mogelijkheden om het gebied verder te ontwikkelen zijn op dit moment beperkt. Bedrijven hebben onvoldoende duidelijkheid over wat er zal kunnen en mogen en kunnen daardoor niet aan de slag met plannen voor de toekomst. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe visie voor dit gebied. Een geschikt moment om ook de groenstructuur stevig neer te zetten, vindt de fractie.

“Wethouder Bot heeft al stappen gezet in die richting door bijvoorbeeld het groen op de oude spoordijk aan te sluiten,” zegt raadslid Tessa van Wijnen.

VVD: Bovenkerkerpolder als Rijksmonument

Tom Ponjee

Tom Ponjee

De VVD wil dat de Bovenkerkerpolder een Rijksmonument wordt. Dat past volgens die fractie in de gemeenteraad helemaal bij het karakter van de prettige woongemeente die Amstelveen is. Wethouder Herbert Raat van die partij gaat onderzoeken of dat mogelijk is. Verder praat de VVD hem en het college van B&W na.

Als de Bovenkerkerpolder een Rijksmonument wordt, is de gemeente voor eens en altijd af van de vraag of daar een nieuwe woonwijk gebouwd mag worden, constateert de fractie. “Voor de VVD is het antwoord op deze vraag helder: Nee, handen af van onze polder”, zegt raadslid Tom Ponjee.

Die vertolkt verder het B&W standpunt: Er moeten woningen voor de middenklasse en doorstroming op de huurmarkt komen in ruim opgezette en groene wijken. Anders dan dezelfde partij in een grijs verleden bepleitte – woningbouw in een deel van de polder – wil zij die nu absoluut uitsluiten. Vandaar het voorstel er een Rijksmonument van te laten maken.

Amstelveen moet dynamisch blijven, vindt raad

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

Amstelveen mag dan, nu de bouwgrond zo’n beetje op raakt, een zogenoemde ‘beheergemeente’ worden, dat moet niet inhouden dat de stad zijn dynamiek verliest. Met de Ouderencombinatie (OCA) tegen nam de gemeenteraad daartoe woensdag een mote aan. Die was ingediend door raadslid Harry van den Bergh van de PvdA, met steun van het CDA. Er werd in voorgesteld een externe organisatie onderzoek te laten doen omtrent hoe het op langere termijn verder moet.

In het onderzoek moeten de demografische ontwikkeling in de (Metropool) regio en Amstelveen worden betrokken. De PvdA stelde voor ook de mogelijke verdichting van de stad voor woningbouw te onderzoeken, maar daartegen verzetten zich CCD eb ChristenUnie bij voorbaat. Verder moet in het onderzoek worden bekeken of hoogbouw kan op zich daarvoor lenende locaties (zoals langs de hoofdas van het openbaar vervoer), hoe leegstaande kantoren verder tot woningen kunnen worden omgebouwd en de bouw remmende regelgeving rond Schiphol is op te heffen of te verminderen. En misschien komen de externen nog met andere oplossingen.

Groot overwon ‘worsteling’

afscheid JWGTwintig jaar was hij actief in de lokale politiek. Tien jaar als bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het CDA, acht jaar als wethouder en twee als raadslid. Woensdagavond nam Jan-Willem Groot afscheid.

Hij heeft een drukke baan in Culemborg aangenomen en had trouwens al bij de start van deze raadsperiode, waarin hij fractievoorzitter was, aangekondigd halverwege te zullen vertrekken.

Ferry van Groningen volgt hem in laatste functie op. “Ik veel oud-wethouders worstelen als zij later weer raadslid werden”, zei burgemeester Mirjam van ’t Veld bij zijn afscheid tegen hem.

“Als wethouder zit je aan de knoppen en als raadslid moet je tot de hoofdlijnen je beperken. Ik heb bewondering voor hoe jij de pet opgezet als voorzitter van de raadsfractie.”

Groot kon volgens jaar goed luisteren naar discussies en toch zelf een standpunt innemen. Namens de hele raad dankt zij hem voor zijn inzet en overhandigde hem een schilderij (De Tangodanseres) van Jan Sierhuis.

Ferry van Groeningen voorzitter CDA-fractie

Ferry van Groeningen

Ferry van Groeningen

Ferry van Groeningen wordt de nieuwe voorzitter van de driekoppige CDA-fractie in de gemeenteraad, nu Jan-Willem Groot (45) aftreedt. Groot was acht jaar wethouder, twee jaar raadslid. “Ik zou tussentijds aftreden en vond het nu een geschikt moment”, zegt hij. Tien jaar lang was hij, voordat hij in 2006 wethouder werd, bestuurslid van de lokale CDA-afdeling. In de raadsvergadering van woensdag (9 maart) neemt hij afscheid.

In de wethouderportefeuille van Groot zat Economische Zaken, energie en milieu, wijkbeheer, sociale voorzieningen, werk en inkomen, Schiphol, regionale ontwikkelingen, vastgoed, wonen, Zorgvlied en vervoer. Door zijn aftreden komt in de gemeenteraad een plaats vrij voor Gerard Hulsman, die nu lid is van de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS) als zogenoemd burgerraadslid. Hij wordt op 9 maart beëdigd.

Bij de laatste verkiezingen werd Groot lijsttrekker voor het CDA, dat vervolgens – samen met de ChristenUnie en Ouderencombinatie  - uit de coalitie vloog. Er kwamen vertegenwoordigers van twee andere partijen in B&W: D66 en PvdA. Verder bleven VVD en Burgerbelangen in het college van B&W.  Volgens het CDA heeft Groot als wethouder gezorgd voor ‘het scheppen van enkele duizenden banen door nieuwe bedrijven aan te trekken en door bestaande bedrijven ruimte te geven om te ondernemen’.

Jan-Willem Groot verlaat gemeentereaad

Jan-Willem Groot

Jan-Willem Groot

Voormalig wethouder en tegenwoordig fractievoorzitter van het CDA Jan-Willem Groot neemt in de komende vergadering afscheid van de gemeenteraad. Wie hem in die functie opvolgt (Ferry van Groeningen of Sandra van Engelen) is nog onduidelijk. In elk geval treedt commissielid (zogenoemd burgerraadslid) Gerard Hulsman toe tot de raad. Hij wordt op 9 maart beëdigd.

Jan-Willem Groot was wethouder van onder meer Economische Zaken van 2010 tot 2014. Bij de laatste verkiezingen werd hij lijsttrekker voor het CDA, dat vervolgens – samen met de ChristenUnie – uit de coalitie vloog.

Er kwamen vertegenwoordigers van twee andere partijen in B&W: D66 en PvdA.

Volgens het CDA heef hij als wethouder gezorgd voor ‘het scheppen van enkele duizenden banen door nieuwe bedrijven aan te trekken en door bestaande bedrijven ruimte te geven om te ondernemen’.

Zijn partij schrijft werden de bouw van ‘duizenden woningen’ op zijn conto.

Gerard Hulsman is zelfstandig interim manager met kennis van economie en financiën.

 

 

Vervenne (VVD): college B&W heel collegiaal

Walter Vervenne

Walter Vervenne

Volgens VVD-raadslid Walter Vervenne trekt het college van B&W collegiaal op. Dat bleek hem namelijk opnieuw tijdens jongste vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN), schrijft hij op een gemeentelijk blog voor raadsleden. In die vergadering werd het woonbeleid van de gemeente voor de komende jaren besproken.

Hij vindt dat wethouder Herbert Raat van zijn partij een ‘vlammend en overtuigend betoog’ hield. Het beleid van de gemeente is kortweg: geen sociale huurwoningen, wel (middel) dure koop- en huuwoningen bouwen. Degenen die daarop kritiek hadden, waren volgens Vervenne door het betoog van de wethouder ‘muisstil’.

Het ontging hem blijkbaar dat de fractie van de PvdA, één van de coalitiepartijen achter het collegiale college (PvdA), uitvoerig pleitte voor juist wél sociale huurwoningen. En bij monde van Harry van den Bergh constateerde dat er voor de strijd tegen het zogenaamde ‘scheefwonen’ in sociale huurwoningen geen instrumenten bestaan. Met andere woorden: Het college kan wel helemaal uit zijn op doorstroming, de wapens om die op gang te krijgen ontbreken.

D66 houdt avond voor ‘powervrouwen’

d66-logo-nieuw[1]Powervrouwen’ heet de bijeenkomst die D66 vrijdag 11 maart (18.45 uur) houdt in Museum Jan van der Togt. Dat gebeurt ter gelegenheid van de internationale vrouwendag (8 maart).

Voorzitter Diana Monissen van de raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, grootste kinderoncologisch centrum van Europa, is gastspreker. Zij vertelt vanuit een persoonlijke invalshoek hoe zij haar carrière heeft vormgegeven. Er is ruimte voldoende tijd om haar na afloop vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan, meldt D66. Alle geïnteresseerde Amstelveense vrouwen hebben gratis toegang. Zij kunnen zich (verplicht) aanmelden via: https://amstelveen.d66.nl.

Volgens D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet is het de bedoeling in navolging van het vorig jaar opgerichte ‘D66 Els Borst Netwerk’ een ‘inspirerende, leerzame en herkenbare avond voor vrouwen’ te organiseren. “Mét en ván elkaar leren, netwerken. Met ruimte voor ieders inbreng, ervaring en interesse voor alle (politieke en maatschappelijke) functies en werkzaamheden kweken.”

OCA: sollicitatieplicht oudere vrijwilliger opheffen

GemeentehuisOpheffen van de sollicitatieplicht voor 55 Plussers die vrijwilligerswerk doen. Daarover wil de Ouderencombinatie (OCA) woensdagavond in de raadscommissie Burgers & Samenleving praten. Zij wil van andere fracties en B&W horen of die er beleid van denken te kunnen maken. Dat is dan in navolging van Amsterdam.

Mensen met een beperking en 55 Plussers hebben weinig kans op betaald werk, redeneert OCA. Zij hebben – om ambtelijk jargon te gebruiken – “een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft”. Werkgevers zijn doorgaans bang dat ouderen niet meer zo gezond zijn of in staat nieuwe dingen te leren. Ook wordt vaak gedacht dat de oudere werknemer geen meerdere boven zich wil die jonger is.