Categorie: "Politiek"

Raat wist niet tijdig van fraude

 

Herbert Raat

Herbert Raat

Wist wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) een jaar geleden nou wel of niet al dat het met de boekhouding van en inkoop door de gemeente niet goed zat? Een deel van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) wilde dat donderdagavond toch wel graag weten. Zoals bekend heeft de accountant geen goedkeurende verklaring voor de Programmarekening 2014 (zeg maar de winst- en verliesrekening) afgegeven, omdat er sprake was van niet naleven van de Europese regels voor aanbesteding en van fraude, die tot ontslag van een ambtenaar en het verbreken van de banden met twee bedrijven leidde.

Volgens Raat zijn de fouten aan het licht gekomen dankzij opmerkzaamheid van de eigen controller, die er de accountant (PWC) op wees. Zodat ook die kennelijk zat te slapen, omdat hij – de aanbesteding ging al jaren fout – het niet zelf zag. Raat prees ook de rest van het ambtelijke apparaat. “Wij hebben mensen in onze organisatie, die zeggen dat iets niet goed gaat”, zei hij. Maar Joep van Erp (SP) wilde weten of die ook worden beschermd wanneer zij als klokkenluider van bijvoorbeeld integriteitsproblemen buiten het raadhuis hun verhaal ophangen.

VVD en D66 willen beter parkeren in OD

 

V;nr:  Inza Gast, Paul Feenstra (VVD), Edwin van der Waal en Tawros Aslanjan (D66).

V;nr: Inza Gast, Paul Feenstra (VVD), Edwin van der Waal en Tawros Aslanjan (D66).

 

De liberale fracties in de coalitie binnen de gemeenteraad, VVD en D66 (samen goed voor 17 van de 37 zetels) maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het Oude Dorp. Daar zitten namelijk nogal wat ondernemers – beide zijn echte ondernemerspartijen  - en bovendien heeft de voorzitter van de lokale VVD de Bajes aan de Stationsstraat gekocht als huisvesting voor zijn bedrijven. Dus daar moet wel allemaal rekening mee worden gehouden. In de komende vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur  gaan de twee fracties dus mondeling vragen stellen over die verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Die zijn natuurlijk al bekend bij B&W en de antwoorden daarop doorgesproken, dus het wordt een voorstelling voor de bühne. Zo  werkt politiek nu eenmaal. De twee fracties voeren aan dat het Oude Dorp is uitgegroeid tot een populaire ontmoetingsplaats voor veel inwoners van Amstelveen, waaraan horeca dus een belangrijke bijdrage leverde. Maar dat moet allemaal niet ten koste gaan van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De verkeersdruk in het Oude Dorp is flink toegenomen, constateren de fracties.  En Dorpsstraat en Stationsstraat worden soms gebruikt als sluiproute. En daar komt de populariteit van het uitgansgebied nog eens bij, zeggen de fracties. Dat kan volgens hen voor gevaarlijke sitiaties zorgen.

PvdA Amstelveen houdt moed erin

 

Jan Vos

Jan Vos

Twee weken na de dramatische afgang van de PvdA bij de provinciale verkiezingen en het bezoek aan Groenelaan van de lokale afdeling, enkele dagen daarvoor (zaterdag 14 maart), kwam de lokale club nog eens met een bericht over de resultaten. En de melding dat – kennelijk om het verlies nog te helpen voorkomen – wethouder Jeroen Brandes en diens club Amstelveense partijgenoten werd gesteund door Tweede Kamerlid Jan Vos.

Het is zeer de vraag of die in het Gooi wonende volksvertegenwoordiger in Den Haag iets van Amstelveen, laat staan van Groenelaan weet, maar dat mocht de pret van de doorgaans rozen uitdelende lieden niet deren. Het gaat er om ridicule beloften rond te strooien aan de vooravond van de verkiezingen, die uiteraard vrijwel geen invloed hebben op het stemgedrag. Daardoor moet men zich vaker in de wijken manifesteren en echt weten wat daar speelt.

Ook D66 / bbA tegen langs elkaar werken zorg

 

Jitze Bakker (bbA)

Jitze Bakker (bbA)

 

Paul Meinhardt (D66)

Paul Meinhardt (D66)

De fracties van D66 en Bugerbelangen in de gemeenteraad zijn het zomaar met B&W eens dat zorginstellingen niet langs elkaar heen moeten werken. In een persbericht trappen zij samen die open deur in. Het college heeft laten onderzoeken wat er mis ging bij de brand aan Logger, waardoor een oudere vrouw omkwam, die begon te dementeren. Niet is trouwens aan te nemen dat andere fracties het langs elkaar heen werken in de zorg toejuichen…

“Er zijn veel privacy wetten die het lastig maken voor hulpverleners persoonsgegevens te delen. Onbekend maakt onbemind en het gevolg is dat informatie te lang bij één partij ligt terwijl een andere hulpverlener hiermee allang zorg had kunnen bieden”, praat fractievoorzitter Jitze Bakker van bbA de resultaten van het onderzoek en zorgwethouder Herbert Raat na.  “De wetten beperken het uitwisselen van informatie niet wanneer het echt noodzakelijk is. Dat zit meer vast op bestaande cultuur en werkwijze.”

Volgens Paul Meinhardt van D66 moeten hulpverleners beter worden getraind in wat wel en niet verstrekt mag worden aan informatie.

GL wil buurtinitiatieven stimuleren

Stieneke Kruijer

Stieneke Kruijer

GroenLinks in de gemeenteraad wil met bewoners gaan praten over buurtinitiatieven en nodigt daarom ‘mensen die mee willen denken’ uit aan de gesprekken deel te nemen. Met een groep bewoners is zij al begonnen. Die komt donderdag (26 maart, 20.30 uur) bijeen in de buurtkamer aan de Lindenlaan 75.

De fractie sluit daarmee min of meer aan bij het streven van de gemeente in het kader van de zogenoemde zelfredzaamheid inwoners zoveel mogelijk zelf hun leefomgeving vorm te geven en in de wijken de regie in eigen hand te nemen. Daarvoor zijn wel randvoorwaarden en afspraken over gemeentelijke steun nodig, vindt GroenLinks.

VVD blijft grootste, D66 tweede in AV

 

Burgemeester Van 't Veld stemde in nhet Noorddamcentrum

Burgemeester Van ‘t Veld stemde in nhet Noorddamcentrum

De VVD blijft de grootste partij in Amstelveen met 23,9% van de uitgebrachte stemmen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Dat percentage was zelfs iets hoger dan bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, vorig jaar (22.7), maar lager dan bij de provinciale verkiezingen in 2011 (28.2). D66 bleef de tweede in grootte, met 18,2% van de stemmen (13,5 in 2011 en bij de raadsverkiezingen van vorig jaar 22%). De fracties in de gemeenteraad tellen respectievelijk 9 en 8 leden. De ChristenUnie steeg provinciaal van 1,8 naar 2,8%, maar haalde bij de raadsverkiezing van vorig jaar 3,6% van de stemmen. Overigens deelt de CU in de provincie wel een lijst et de SGP.

Rutte met VVD-circus op Stadsplein

 

Rutte (links) en Hennis op het plein

Rutte (links) en Hennis op het plein

Van alle partijen die nu doen alsof zij plaatselijke belangen met nationale en provinciale politiek kunnen behartigen, leverde er deze keer natuurlijk maar één de premoer. Logisch dat Mark Rutte zaterdag dus ook even naar VVD-bolwer Amstelveen kwam om in het Stadshart met Haagse beloften te strooien. Hij nam de volgens mij qua uiterlijk leukste minister mee: Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie. Natuurlijk aangevuld met een fors blik lokale liberalen flaneerde het duo op het Stadsplein.

Het was de tweede keet binnen jaar dat de premier naar Amstelveen kwam, wat VVD-wethouder kennelijk met trots vervilde. “Wij zien dit als erkenning voor al het harde werken waar wij met z’n allen, de fractie van Kees Noomen, het bestuur onder leiding van Claudio Mancinelli en de actieve leden de schouders eronder zetten voor Amstelveen en voor de VVD”, zei hij. Beetje overdreven natuurlijk, want VVD-minister Kamp is volgens mij geregeld in Groningen geweest, wat allerminst wordt gezien als erkenning voor hard werken van de daar politiek actieve VVD-ers. Maar dat terzijde. DSC_0090

Ook de Amstelveense VVD-kandidate (nummer 6) voor Provinciale Staten, Petra Kirch, was van de partij. En verder de Tweede Kamerleden Pieter Duisenberg, Joost Taverne, Barbara Visser, Jeroen van Wijngaarden en Han ten Broeke. Uit de Eerste Kamer kwam Jan Anthonie Bruijn naar het Stadsplein. Ook de lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen voor Amstel, Gooi en Vecht, Ariane Hoog en VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Staten in Noord-Holland Elisabeth Post (volgens wie Amstelveen best € 100 miljoen voor een tunnel kon betalen) waren er te vinden.

VVD stad

Amstelveen is al geruime tijd een belangrijke afdeling voor de landelijke VVD, weet het lokale bestuur. “Eén van de laatste VVD bolwerken in de provincie, dat al jaren beleid uitvoert waar de VVD zich hard voor maakt. Zoals lage (OZB) lasten, investeren in veiligheid en het creëren van een aantrekkelijk economisch klimaat voor ondernemers.”

Het Stadshart wemelde van de VVD jassen en ballonnen. Veel bezoekers van het winkelcentrum wilden met Ritte op de foto. Landelijke en internationale pers waren op zijn het bezoek afgekomen, wat tot een item in het NOS journaal leidde, zodat de citymarketing fanaten in de politieke Arena ook weer een in de handen konden wrijven.

 

De onzin van politiek wijkbezoek

 

Cynthia Lionahr-Vernie

Cynthia Lionahr-Vernie

Politieke partijen trekken, zoals bekend, vlak voor de verkiezingen de wijken in. Zij sturen daarna persberichten naar de media, kennelijk om zonder enige bijzondere boodschap free publicity te genereren. Wat volgens mij nooit gaat lukken, zolang al die verhalen blijven steken in de open deur dat er met wijkbewoners is gesproken, die hun wensen hebben kenbaar gemaakt. Alsof die lokale – en wat nog erger is nationale en provinciale – politici daar wat aan kunnen doen.

Zaterdag trok PvdA-wethouder Jeroen Brandes, vergezeld van een lokale delegatie van zijn club, plus het er met de haren bijgesleepte Tweede Kamerlid Jan Vos naar Groenelaan. Het staat nog maat eens in een verder nietszeggend persbericht, waarin zelfs de datum niet klopt: het gezelschap zou al op 14 februari in de wijk in zijn gestapt. Volgens het verslag van de partij ervarehn de wijkbewoners Groenelaan als prettige woonwijk. Geren politiek nodig om er verandering in te brengen, denk ik dan. Nou ja men ergert zich soms aan zwerfvuil. Maar het5 vergt nou eenmaal niet al teveel politiek benul dat op straat te kwakken…

Cynthia

Erger nog maakt een in Bankras wonende PvdA-kandidate voor Provinciale Staten het. Zij heet Cynthia Lionahr-Vernie (41), was twee keer een blauwe maandag lid van de Amstelveense gemeenteraad, moest de laatste keer die functie opgeven wegens verhuizing naar Amsterdam, maar meldt nu met haar gezin in de Operabuurt te wonen, hoewel het adres onduidelijk is. Zij staat als nummer 23 op de provinciale PvdA-lijst en stuurde een kennelijk op voorkeurstemmen gerichte brief in de buurt rond. Ze woont daar prettig, laat ze weten. Waarom zij als haar woning daar klaar is naar Amsterdam verhuist (wat zij trouwens in de brief natuurlijk niet meldt), is dan ook onduidelijk. “Onze wijk bruist van buurtinitiatieven, zoals de moestuin en het kunstwerk aan de Oranjebaan”, laat ze weten. Maar sommige dingen kunnen beter, voegt ze er dan toe. Welke dan? Geen idee, want dat meldt ze niet. Ze verwijst nog even naar haar korte raadslidmaatschap en dat ze daardoor en als ombudsvrouw (waarvan dan?)  ‘als geen ander’ (leuk voor die volhouders in de raad) weet waar men in de wijk tegen aanloopt. Maar dat hoeven de burgers kennelijk niet te weten. Als die maan op haar stemmen, zodat zij – niet meer in Amstelveen zelf, maar in Haarlem – de onbekende Operabuurt problemen kan oplossen.

Als ik goed nadenk, weet ik er wel één. De loze beloften aan bewoners van de Carmenlaan die hun flats zagen slopen en er terug zouden mogen keren. Maar een college waarin de PvdA zat, zag van de herbouw af. Waarover de SP zich nog steeds kwaad maakt. Als enige fractie in de raad….

 

 

VVD wil wedstrijd voor naam Poelstrand

 

Kees Noomen

Kees Noomen

Een echt strand mag het dan niet worden, eerder een zwembad met wat zand er omheen, maar de VVD is toch in haar nopjes met de plannen van B&W en nodigt Amstelveners uit een naam voor te bedenken voor het 7,5 ton kostende object. De fractie gaat bij de behandeling van de plannen door de gemeenteraad voorstellen voor het verzinnen van een naam een wedstrijd uit te schrijven.  

Zoals bekend komt er aan de noordelijke Poeloever een op vijf pontons steunend zwembad, hangend in de Poel. De VVD-fractie in de gemeenteraad heeft al jarenlang een stadsstrand op haar verlanglijstje staan. Een vorig college zag er geen heil meer in, onder meer omdat zwemmen in de Poel ongezond is, maar het nu zittende nam het weer in zijn programma op.

Volgens de VVD gaat de oude droom, een stadsstrand, toch in vervulling. “Een lang gekoesterde wens”, zegt de fractie.

Water Natuurlijk: aanpak bestrijdingsmiddel

 

 

Sander Mager

Sander Mager

De grootste fractie in het Waterschap Amstel, Gooi Vecht, die van waterschappartij Water Natuurlijk, pleit voor harde aanpak van door onderzoek geconstateerde   verontreiniging door hoge concentraties bestrijdingsmiddelen in de Amstel. Sander Mager, voorheen fractieleider van GroenLinks in de gemeenteraad, is de Amstelveense kandidaat voor Water Natuurlijk bij de komende verkiezingen.

De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de kassen in de Noorder Legmeerpolder (tussen Amstelveen en Uithoorn) en de Zuider Legmeerpolder (tussen Uithoorn en Kudelstaart). Water Natuurlijk dringt aan op maatregelen om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.