Categorie: "Politiek"

VVD-café met Ton Elias over KLM

 

Ton Elias

Ton Elias

In een speciaal daaraan gewijd politiek café van de VVD komt Tweede Kamerlid Ton Elias van die partij op 9 maart (20.30 uur) in Brasserie Paardenburg praten over de problemen rond Air France-KLM. Eerder sprak de lokale VVD-wethouder Herbert Raat zijn zorg uit over de dreiging van een greep in de kas van KLM door Air France. Dat zou tot enorm banenverlies in Amstelveen en omgeving leiden.Die vrees voor daling van de werkgelegenheid in Amstelveen en omgeving deed de plaatselijke VVD besluiten Elias uit te nodigen. Hij is in de Kamerfractie woordvoerder Luchtvaart en media.

Hoewel in eerste instantie de financiële positie van de KLM lijkt beschermd, is volgens sommige deskundigen het gevaar allerminst geweken. KLM staat voor nieuwe investeringen en heeft daarvoor mede groen licht uit Parijs nodig.

PvdA zaterdag in Bovenkerk en Stadshart

logo_pvda[1]Met het oog op de naderende provinciale (en waterschaps) verkiezingen trekt de PvdA landelijk zaterdag (28 februari) weer de wijken in. Lokaal doet zij dat in Bovenkerk. Vrijwilligers, fractieleden en bestuursleden gaan bewoners daar vragen wat zij van hun wijk vinden. Dat plegen politieke partijen altijd aan de vooravond van verkiezingen te doen, hoewel dat natuurlijk in Haarlem weinig of geen effect zal sorteren.

Het is voor de partij landelijk weer een editie van ‘PvdA in de buurt’. De partij ze4gt voor ‘een goede buurt waar iedereen zich thuis voelt’ te staan. Welk partij voorstander van een slechte buurt is, waar niemand zich thuis voelt, is volstrekt onduidelijk. Maar ongeveer drie weken voor de provinciale verkiezingen, PvdA-ers langs de deuren in Bovenkerk om naar eigen zeggen te horen wat daar speelt en dat kennelijk nog naar Haarlem door te spelen.

Bert de Pijper wil nu naar provincie

 

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Voormalig gemeenteraadslid Bert de Pijper staat nu op de zesde plaats op de kandidatenlijst voor ChristenUnie en SGP voor de verkiezingen van Provinciale Staten (18 maart). De beide christelijke partijen vormen daar één fractie.

In de gemeenteraad had de CU in de vorige periode een éénmansfractie, in de persoon van De Pijper. Omdat de CU in de coalitie zat, werd het allereerste raadslid voor die partij, Jacqueline Koops wethouder. Nu haar partij opnieuw geen deel meer uitmaakt van de coalitie, is zij terug in de raad. Omdat het daar bij één zetel bleef en De Pijper als tweede op de kandidatenlijst stond, keerde hij niet in de raad terug. Hij is ook een burgerraadslid geworden (waardoor hij in een raadscommissie zou kunnen zitten), maar lijkt volledig van het lokale politieke podium verdwenen.

‘Waterschapsbelasting kan omlaag’

 

Sander Mager

Sander Mager

Volgens de grootste partij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Water Natuurlijk, kan de belasting die burgers aan het schap betalen omlaag. Amstelvener Sander Mager, voorheen fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad, is bij de komende verkiezingen voor het schap een van de kandidaten op een verkiesbare plaats. Om tot lagere waterschapsbelastingen te komen, lanceerde WN een vijf puntenplan, getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’. Volgens de partij zijn er maatregelen mogelijk die leiden tot lagere kosten én mooiere resultaten. Zij wil fors inzetten op winst uit de circulaire economie, watervervuiling verplicht aan de bron aanpakken en het stimuleren van inwoners zélf meer maatregelen te nemen die bijdragen aan een beter waterbeheer in de stad (zoals ‘regenklaar’ maken van de tuin).

Mager: Plan ‘kringloopwater’ te duur

 

Leny van Vliet-Smit

Leny van Vliet-Smit

Sander Mager

Sander Mager

Volgens de PvdA is het oppervlaktewater in Amstelveen slecht, lag er een plan om het te verbeteren, maar willen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en gemeente dat nu niet (meer) uitvoeren. Dat zegt althans Leny van Vliet-Smit, die PvdA-lijsttrekker is bij het schap. Zij geeft daarvan vooral de grootste fractie, Water Natuurlijk (WN), de schuld. Maar kandidaat Sander Mager voor WN, voorheen fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad, zegt dat die uitvoering helaas te duur zou worden.

Er komen volgens Mager, die Van Vliet beschuldigt van verkiezingsretoriek, wel nieuwe plannen. De PvdA doelt op een concept voor een zogenoemde ‘waterkringloop’, het project Watertuin Amstelveen. Op zich was dat mooi, jammer dat het niet doorgaat, maar financieel volstrekt onuitvoerbaar, verzucht Mager.

Fractiesteun voor ChristenUnie

 

Jeroen van Leeuwen

Jeroen van Leeuwen

De éénvrouwsfractie van de ChristenUnie in de Amstelveense gemeenteraad krijgt steun van een fractie-assistent. De 22-jarige Jeroen van Leeuwen zal de fractie op alle mogelijke gebieden gaan helpen, juicht raadslid Jacqueline Koops.

“We zijn ontzettend blij met de komst van Jeroen”, zegt ze. “De steunfractie bestaat nu uit Maria Vlaar, lid vaan de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur en ik. We zaten tot over onze oren in het werk en kunnen hulp goed gebruiken. We zien in Jeroen een talentvolle, snelle denker die zaken praktisch kan aanpakken. Hij heeft een brede interesse in mensen en politiek en kan ad hoc zaken aanpakken. Daarnaast is het ook een zeer prettige persoonlijkheid.”

Jeroen van Leeuwen studeert politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na zijn VWO heeft hij enkele jaren voltijds bij de evangelische organisatie Jeugd met een Opdracht gewerkt.

Veel buitenlandse reizen B&W

 

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Burgemeester en wethouders gaan de komende maanden veel naar het buitenland reizen. Dat laten zij aan de gemeenteraad weten. In een persbericht wordt tegelijk gezegd dat Amstelveen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na Wassenaar procentueel het grootste aantal expats (buitenlandse werknemers) van het land heeft.

Daarin ziet het college blijkbaar een van de redenen om de stad internationaal op de kaart te blijven zetten en dus moet er veel naar het buitenland worden gereisd, is hun conclusie.

Zo vertrekken burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes van onder meer jeugdzorg, verkeer en vervoer zaterdag, samen met ambtenaren, naar partnerstad Villa El Salvador (VES) in Peru om een er de verbetering van de afvalverwerking te bekijken. Ook worden twee nieuwe hulprojecten gestart. Die hebben betrekking op compostering en jongeren. Samen met een Spaanse partnerstad van VES worden er subsidies van de EU voor aangevraagd.

D66 praat op verkiezingspad met burger

 

D66-ers in gesprek met burgers. Foto's:D66. Montage: amstelveenweb.com

D66-ers in gesprek met burgers. Foto’s:D66. Montage: amstelveenweb.com

Er komen weer verkiezingen aan, dus de politieke partijen gaan de wijken in. Opeens zijn zij, met promotionele motieven, schijnbaar geïnteresseerd in wat de burgers denken. In het hele land, dus ook in Amstelveen, was D66 zaterdag (7 februari) op pad. Welke kansen zien mensen in Amstelveen? Dat was volgens een reclame mailtje van de lokale afdeling van de partij de vraag waar het om ging. Wat de antwoorden waren, blijft onduidelijk.

Wel wordt gemeld dat Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg in Amstelveen meedeed aan het gepraat met burgers. En verder staat er in dat D66 nieuwe kansen voor Nederland en ook voor Amstelveen ziet. Ja, welke partij niet eigenlijk?

CU wil ouderbijdrage jeugd-ggz uitstellen

Jacqueline Koops. Foto: amstelveenweb.com

Jacqueline Koops. Foto: amstelveenweb.com

De ChristenUnie heeft het college van B&W gevraagd de ouderbijdrage voor psychiatrische hulp aan jongeren, de zogenoemde in de jeugd-ggz, op te schorten, nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van die bijdrage.

De ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar, heeft CU-raadslid Jacqueline Koops  uitgerekend. “De eerste signalen wijzen erop dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Zij mogen noodzakelijke zorg niet ontberen door een financiële drempel. Wij willen daarom dat het college de ouderbijdrage niet int,” zegt ze.

Jitze Bakker fractievoorzitter bbA

 

Jitze Bakker

Jitze Bakker

De vier leden tellende raadsfractie van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft een nieuwe voorzitter. Jitze Bakker (58) volgt in die functie Linda Roos op, die – na eerder jarenlang fractievoorzitter te zijn geweest –  het voorzitterschap het laatste jaar waarnam, omdat Peter Bot (aan wie zij de functie had overgedragen) wethouder was geworden.

Het was algemeen bekend dat het boegbeeld van bbA, Linda Roos, het in de gemeentelijke politiek wat rustiger wilde aandoen. Om die reden droeg zij in september 2013, tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van bbA, het voorzitterschap over aan Peter Bot. Maar toen die vorig jaar wethouder werd, kwam de positie van fractievoorzitter opnieuw vrij. Jitze Bakker vond zich op dat moment nog te onervaren om dat meteen te worden. Linda Roos werkte hem in politiek opzicht in.