Categorie: "Politiek"

VVD Amstelveen en Ouder-Amstel samen

VVDNIEUW2De VVD–‐afdelingen Amstelveen en Ouder–‐Amstel zijn bestuurlijk samengevoegd tot een gezamenlijk liberaal netwerk, zoals dat heet. Met het samengaan van de besturen, denkt de partij in de twee gemeenten ‘krachtiger en slagvaardiger’ te kunnen opereren zowel lokaal als regionaal.

In Amstelveen is de VVD met negen zetels in de gemeenteraad de grootste fractie, gevolgd door het zich links liberaal noemende D66. Beide fracties vormen samen met de lokale partij Burgerbelangen (bbA) en PvdA de coalitie, waarop B&W steunen. In Ouder-Amstel regeert de VVD niet mee en heeft die partij twee van de vijftien zetels in de gemeenteraad, die wordt aangevoerd door CDA en D66, met elk drie zetels en beide een wethouder. De derde wethouder komt van GroenLinks (twee zetels in de raad).

Volgens de VVD maakt het vormen van een grotere afdeling, die gemeentegrenzen overschrijdt, onderdeel uit van een ‘vernieuwing binnen de landelijke partijorganisatie’. De VVD wil dat haar leden nauwer bij wat er bestuurlijk, politiek een maatschappelijk speelt in hun buurt of regio worden betrokken. Zij moeten, vindt de landelijke partij, hun stem ook duidelijker laten horen.

ChristenUnie: ‘Stop met ‘badgeld’ in Poel gooien’

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

De ChristenUnie in de gemeenteraad begrijpt er niets meer van, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper. Hij heeft het over de motie van de coalitie, sowieso de meerderheid, waarin B&W werden opgeroepen er werk van de maken dat er snel ‘zwemwater’ in de Poel komt. Als men eenmaal in de Poel kan zwemmen, is het al aangekochte badje (kosten € 830.00) eigenlijk overbodig, verzucht De Pijper. Vorige week, toen hij tegen de motie van de coalitie stemde, zei hij al die met stijgende verbazing te hebben gelezen.

Het Hoogheemraadschap wil de komende jaren onderzoeken of het water in De Poel niet dermate kan worden gezuiverd dat er in is te zwemmen. Dat onderzoek moet sneller, nog dit jaar, vinden de indieners van de motie. Maar volgens wethouder Peter Bot is er ook dan de komende twee of drie jaar niet in te zwemmen.

“Om die reden moet er nu een zwembadje op een drijvend ponton in de Poel komen, waarin maar 25 personen tegelijk kunnen zwemmen”, zegt De Pijper. Oorspronkelijk was het de bedoeling, op voorstel van de VVD, een stadsstrand aan de Poeloever aan te leggen, maar toen dat – door het onzuivere water in het meer – niet kon, toverden B&W, als een soort liberale troostprijs het badje uit de hoed. Dat is al aangekocht, maar kan nu al voor het tweede jaar niet worden geëxploiteerd. De gemeente had zich een beetje verkeken op de wettelijke procedures die aan plaatsing vooraf moesten gaan. Nog geen badje dus.

OCA: ‘Zelfredzaamheid is ordinaire bezuiniging’

Cor Spinhoven (OCA)

Cor Spinhoven (OCA)

De toverwoorden zelfredzaamheid en ‘sociale cohesie’ zijn door de overheid natuurlijk gewoon uitgevonden om te bezuinigen. Die kritiek kwam van de Ouderencombinatie (OCA) woensdag in de gemeenteraad, die de zogenoemde Kadernota behandelde. Fractievoorzitter Cor Spinhoven zei dat het tijd in beslag neemt om een verzorgings- naar een participatie maatschappij om te vormen. Men moet nu eenmaal mensen er aan laten wennen dat zelfredzaamheid gewoon wordt.

“Dat is volgens ons een proces van jaren en het vergt een heel andere manier van denken en doen. Niet meer terug te kunnen vallen op de overheid zal voor heel veel mensen een grote opgave zijn. Vooral voor onze achterban, de ouderen onder ons die niemand hebben om hen bij te staan.”

Die groep wordt in de Kadernota niet genoemd, zei Spinhoven. “Terwijl de ouderen in Amstelveen een groot percentage van de bevolking uitmaken. Staan wij met z’n allen wel stil bij wat de impact dit in onze maatschappij teweeg zal brengen? Eigenlijk is het gewoon een ordinaire bezuiniging van het rijk.”

‘Homovlag’ op raadhuis

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Een regenboogvlag op het raadhuis en een door raadsleden in de kleuren van de regenboog geschilderd zebrapad bij het beeld Der Bogen op het Stadsplein. Met die symbolen van de homo-, lesbische en transgenderbeweging wil de gemeenteraad de Amstelveense gastvrijheid demonsteren. De voorstellen daartoe kwamen woensdag van PvdA , D66 en GroenLinks. Alleen de Ouderencombinatie (OCA) stemde tegen.

De vlag komt op het raadhuis tijdens de veertien dagen durende Europride (een homofeest) in Amsterdam, zegde burgemeester Morgan van ’t Veld toe. Bij de aanleg van het zebrapad vindt, op basis van een motie van de PvdA, plaats op de ‘coming out day’ op 11 oktober door de burgemeester en de woensdag geïnstalleerde kinderburgemeester. Bij de aanleg ervan wordt het basis- en voortgezette onderwijs betrokken. Burgemeester Van ‘t Veld pleitte er voor de culturele instellingen ‘iets moois te laten bedenken’ om extra aandacht aan de Europride te geven.

Kleine scheurtjes in coalitie?

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Heel kleine scheurtjes lijken er nu in de lokale coalitie te komen. Voor het eerst liet woensdag fractievoorzitter Esther Veenboer weten niet erg gecharmeerd te zijn van het door het dure badje voor 25 mensen in de Poel. “Ik heb in deze Raad al vaker geroepen dat Euro’s maar 1 x uitgegeven kunnen worden en dan specifiek voor zaken die goed zijn voor Amstelveen en haar inwoners. Het zal u dan ook niet verbazen dat het aanleggen van een bad in de Poel weliswaar een leuk idee lijkt, maar dat 1 miljoen euro laten we zeggen niet echt ons idee is”, zei ze in haar algemene beschouwing bij de Kadernota.

Ze zij meer te voelen voor reiniging het water in de Poel, zodat men daar overal kan zwemmen. Maar dan zou misschien heel dat badje niet meer nodig zijn, constateerden diverse fracties, waaronder GroenLinks. De aanschaf ervan alleen al kost € 830.000. Maar de meerderheid van de coalitie wil blijkbaar én én, dus een schone Poel plus een badje er in. Met steun van de Ouderencombinatie (OCA) dienden VVD, D66, PvdA en Burgerbelangen (bbA) een mote in om het Hoogheemraadschap sneller dan gepland te onderzoeken hoe in de Poel zwemmen mogelijk gemaakt kan worden. SP, CDA en ChristenUnie stemden tegen. Het gaat ook nog jaren duren voordat misschien in de Poel kan worden gezwommen, zei wethouder Peter Bot. Maar hij zag zich door de motie van onder meer zijn partijgenoten (bbA) wel gesteund in de gesprekken die hij met het Hoogheemraadschap moet voeren. “Een bad plus zwemwater? Wordt het dan een soort waterpretpark?” Dat vroeg Axel Boomgaars van GroenLinks.

Axel Boomgaars (GroenLinks) uit gemeenteraad

FotoAxelFractievoorzitter Axel Boomgaars van GroenLinks in de gemeenteraad stapt op. Woensdag maakte hij bekend, na een algemene beschouwing bij de Kadernota te hebben uitgesproken, per 1 oktober te vertrekken. Hij wordt in zijn functie opgevolgd door raadslid Martin Kortekaas.

In een brief die hij voorlas makte hij de reden van zijn afscheid bekend. Hij heeft een baan gevonden als trainee wetgevingsjurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat is niet te combineren met het raadswerk in Amstelveen. Dezer dagen studeerde hij af als jurist. Gemiddeld anderhalve dag in de week gaat hij een postuniversitaire masteropleiding volgen aan de Academie voor Wetgeving in Den Haag.

“Met net zoveel pijn in mijn hart voor wat ik achterlaat als zin in het nieuwe avontuur dat mij wacht, kondig ik bij deze aan per 1 oktober aanstaande mijn lidmaatschap van de Amstelveense gemeenteraad neer te leggen”, zei hij emotioneel. Zijn mededling sloeg bij de raad in als een bom. Boomgaars is een van de beste, zo niet het beste, raadsleden van Amstelveen, die vooral in het debat weet te excelleren.

CDA: ‘Woonlat te hoog voor nieuwkomers’

Ferry van Groeningen

Ferry van Groeningen

Zowel coalitie als oppositie in de gemeenteraad constateerden woensdag dat het redelijk goed gaat met Amstelveen, in de top van de aantrekkelijke gemeenten in het land en met bijna de laagste gemeentelijke schuldenlast van Nederland. Waarbij het CDA wel opmerkte dat B&W met de wind in de zeilen voortbouwen op het werk van hun voorgangers.

“Alles overziend moet het een zegen zijn om in Amstelveen te wonen, in een wereld om ons heen die op drift lijkt”, zei fractievoorzitter Ferry van Groeningen van het CDA. Maar hij constateerde dat het er voor de middenklasse beroerd uitziet. “Er zijn wel enige kanttekeningen te plaatsen bij het succes van Amstelveen.”, vindt hij. “Zo ligt de lat erg hoog voor nieuwkomers als de politie agenten en verpleegkundigen die hier wil komen wonen, of voor onze jongeren die op zoek zijn naar eigen woonruimte.”

Hij pleitte er voor op te komen voor de starters en middengroepen (de ZZP-er, agent, administratief medewerker) door woningen te realiseren met betaalbare huren. De conclusie van wijkanalyses is veelal dat de wijken te eenzijdig samengesteld zijn. B&W denken dat op te lossen door dure huur- en koopwoningen te bouwen. Het CDA ziet dit anders.

Van Groeningen: “Voor een gemeleerde wijk en sociale samenhang heb je middeninkomens nodig, die vormen het cement van de samenleving. En dan hebben we het voor Amstelveen over woningen met een huur van 715 tot 1.000 euro per maand en een koopsom van 200 tot 325.000 euro. Het lijkt er nu op dat deze woningen voor de middeninkomens slechts bij transformaties op bedrijventerreinen beschikbaar komen. Door een amendement wist het CDA nog 35 woningen in het middensegment in de Scheg te realiseren.”

Mantra

Terwijl vrijwilligers met steeds ingewikkelder hulpvragen worden geconfronteerd, mogen die volgens het CDA nooit een vervanging zijn van professionele hulp. Het CDA ziet get aantal ouderen met financiële problemen en stille armoede onder hem toenemen. Daarom vraagt de fractie steun voor

ouderenbonden, die – onder andere door te helpen bij Belastingaangiften – weten wat er in deze doelgroep speelt. Van die bonden moet de gemeente volgens de fractie meer gebruik maken om armoede bij ouderen op te sporen.

Zij vindt ook dat er in de directe woonomgeving van ouderen meer moet gebeuren. “Langer zelfstandig thuis wonen is het mantra”, zei Van Groeningen. “Aansluitend op de aandacht van het College voor voorzieningen voor Verenigingen van Eigenaren bij appartementen komt het CDA in het najaar met een initiatief voor invoering van de Blijverslening. Deze is voor de woningeigenaar. We kijken op dit moment naar de ervaringen van de eerste gemeenten die de lening hebben geintroduceerd om zo tot best practice te komen.”

Met de Jeugdzorg gaat het in Amstelveen niet goed, vindt het CDA. “Er is onvoldoende inzicht in de ingewikkelde problematische situaties en de wachtlijsten voor de kinderen zijn veel te lang. En de ingewikkeldste situaties worden ook nog eens op het bordje van andere hulpverleners geschoven die hier niet voor uitgerust zijn. Zo raken jongeren en het gezinnen tussen wal en schip. Ook het financieel inzicht is nog altijd niet duidelijk”, klaagde Van Groeningen.

Onderwijs

Het onderwijs mag dan in goede gebouwen zitten of komen te zitten, de aansluiting bij het de arbeidsmarkt, vooral van het MBO, laat veel te wensen over, zei Van Groeningen. Er zijn namelijk te weinig stageplekken bij lokale bedrijven. “Het bedrijfsleven is teleurgesteld in de begeleiding door het ROC en de kwaliteit van de stagiairs. Werk aan de winkel voor wethouder Veeningen om in een goed gesprek met het ROC dit probleem indringend over te brengen. We kunnen hierbij kijken naar Amsterdam waar een stage makelaar goede resultaten boekt.”

 

 

 

 

 

 

CDA en GroenLinks: ‘Geen overhaast bunkerbesluit’

Ferry van Groeningen

Ferry van Groeningen

Wat de zogenoemde Paulusbunker betreft, is intentie van wethouder Herbert Raat, die er een monument van wil maken, wel goed, maar zijn enthousiasme is met hem aan de haal gegaan. Dat zij fractievoorzitter Ferry van Groeningen van het CDA woensdagmiddag in de gemeenteraad. Hij diende samen met GroenLinks een motie in om te benadrukken dat het bij restauratie van de bunker, waarvoor anderhalve ton op tafel moet komen, vooral moet gaan om de historische educatie. Dat is overigens ook de inzet van de wethouder, die – nat als het CDA – vindt dat Amstelveen slordig met de historie van de stad is omgegaan.

“In de jaren 60 hebben we het Oude Dorp gesloopt en de Annakerk langs de A9 waren we ook al bijna kwijt als baken”, verzuchtte Van Groeningen in zijn algemene beschouwing bij de Kadernota (concept volgende begroting).

ChristenUnie: ‘Verkeersinfarct dreigt door AV-lijn’

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Het gaat wel goed met Amstelveen, maar niet op alle fronten. Dat is de opvatting van de ChristenUnie in de gemeenteraad. Bij de behandeling van de Kadernota zei fractievoorzitter Bert de Pijper blij te zijn met de ambtelijke formatie-uitbreiding op sociaal gebied, maar kondigde aan met voorstellen te zullen komen om de minima te laten delen in de goede financiële positie van Amstelveen.

Op het gebied van duurzaamheid moet het veel beter, vond De Pijper. En verder maakt de CU zich zorgen over get centrum van de stad. Daar dreigt een verkeersinfarct tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn, voorspelde De Pijper. En hij vroeg zich af wat B&W daaraan denken te doen.

SP: Teveel zorggeld naar spaarpot gemeente

Joep van Erp

Joep van Erp

“Schandalig”, noemde SP-fractievoorzitter Joep van Erp woensdagmiddag dat lonen voor hulpen in de huishouding zijn gedaald, terwijl de gemeente € 420.000 voor het op peil houden van de werkgelegenheid niet werd uitgegeven. De gemeente wendt volgens hem middelen van het Rijk om de keiharde bezuinigingen op de zorg te verzachten niet aan waarvoor het bestemd is, vindt de SP. ‘Het geldt verdwijnt in de algemene reserve.”

Van Erp zei dat de gemeente steeds voor het sociale domein – de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) – naar haar spaarpot sluist. In de woensdag door de gemeenteraad behandelde Kadernota (concept begroting) verdwijnt daarheen weer € 3,4 miljoen, constateerde de SP-er. Steeds minder mensen doen een beroep op huishoudelijke hulp, wethouder Raat zag een daling met 5%, en Van Erp vroeg zich af of dat niet kan duiden op zorgmijding. En in aansluiting daarop hoe goed politiek en bestuur eigenlijk de gemeente kennen.