Categorie: "Politiek"

CDA-er Michel Rog soleert op Uilenstede

michelrogAan het debat op 13 maart, waar vier partijen er met elkaar in Uilenstede de degens kruizen, is het CDA er niet bij, maar Tweede Kamerlid Michel Rog van die partij komt voor die tijd wel pleiten de basisbeurs voor studenten nu werkt. Hij is op 1 maart (20.30 uur) op de studentencampus om er te debatteren over onderwijs en studiefinanciering.

Michel Rog (1973) is woordvoerder Onderwijs voor het CDA in de Tweede Kamer. Hij zal zeker de herinvoering van de basisbeurs bepleiten want het CDA is fel tegenstander van het leenstelsel, dat in deze kabinetsperiode werd ingevoerd.

Vier partijen in debat op Uilenstede

d66-logo-nieuw[1]VVDNIEUW2Vier landelijke partijen gaan aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen met elkaar in debat op Uilenstede. Dat gebeurt op maandag 13 maart (20.00 uur) in café Il Caffè, Uilenstede 346. De vier partijen zijn: VVD, D66, GroenLinks en de PvdA.

Zij vaardigen allemaal een kandidaat-Kamerlid er voor af. De avond duurt tot 22.00 uur en wordt georganiseerd door de bewonersvereniging op Uilenstede, in samenwerking met de plaatselijke afdelingen van de vier partijen. Inloop vanaf 19.30 uur.

De vier politieke partijen halen traditiegetrouw de meeste stemmen op de studentencampus. Kandidaat-Kamerleden van de vier partijen zullen een uur lang debatteren aan de hand van vier verschillende stellingen. Daarna is er een half uur ruimte voor vragen uit het publiek. De avond wordt nog interactiever gemaakt doordat de reacties vanuit het publiek op de stellingen verzameld zullen worden. De partijen en de bewonersverenging kozen specifiek voor Uilenstede als locatie omdat daar veel jongeren wonen die deze keer voor het eerst kunnen stemmen voor de Tweede Kamer. Maar ook anderen binnen en buiten Amstelveen zijn welkom, zeggen de organisatoren.

Geloof en (of in?) politiek…

PelgrimskerkGeloven doet men in de kerk, wordt – volgens veel christenen overigens ten onrechte – gezegd. Maar het gaat dat wel om geloof in God. Of men, al dan niet op christelijke basis, ook in politiek kan geloven is de vraag die maandag 27 februari (20.00 uur) aan de orde komt in een debat in de Pelgrimskerk aan de Van Boshuizenstraat 560 (ingang Backershagen 12) te Buitenveldert.

Theoloog Ruard Ganzevoort, Eerste Kamerlid voor Groen Links, en waarnemend directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Arjen Siegmann komen er over praten. Onder leiding van Julia van Rijn debatteren zij met elkaar en de zaal.

VVD-taart bij De Schakel

schakelHet was zaterdag weer zover. Nadrukkelijk buiten aanwezigheid van de media kwam het in Amstelveen wonende VVD-Statenlid Petra Kirch in deze stad taarten uitdelen. Samen met wethouder Herbert Raat en burgerraadslid Bas Zwart van haar partij bezocht zij de Schakel, om daar vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten in het zonnetje te zetten.

De Schakel is een vereniging die zich tot doel stelt vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen en te verbeteren.

Elk jaar rondom Valentijnsdag worden in de gemeenten van Noord-Holland mensen en organisaties door de VVD in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan de gemeenschap in hun buurt, wijk, dorp, stad, of regio. De VVD Taartenactie vond dit jaar voor het elfde keer plaats. In totaal werd er aan meer dan 30 genomineerden een taart uitgereikt, verdeeld over de hele provincie Noord-Holland.

Politieke info in Buurtkamer op weg naar verkiezingen

MOC. Foto: Amstelveenweb.com

MOC. Foto: Amstelveenweb.com

In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn er de nodige politieke happenings in de Buurtkamer Keizer Karelpark aan de Lindenlaan 75 (MOC). Op woensdag 15 februari, 20.00 uur, is daar bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst met Pro Demos. Onder het motto: ‘Huis voor democratie en rechtsstaat uit den Haag’.

Daarbij gaat het er om wat de Tweede Kamer eigenlijk doet. Ofwel: Wie beslist wat en hoe kan men daarop invloed hebben? Het wordt een interactieve avond, met politieke bingo, film en spel. Er is gratis koffie en thee. En ook de entree is gratis.

Op woensdag 1 maart, 10.00-12.00 uur, is er de multiculturele vrouwengroep die alle politieke partijen in Amstelveen uitnodigt om hun standpunten te komen belichten. Dit alles in een pittig debat. Vragen staat vrij.

BBA neemt afscheid van haar gezicht in de wijk

image003De lokale partij Burgerbelangen (bbA) heeft afscheid genomen van Jaap Prent. Daarmee verliest zij, althans wanneer er geen opvolger voor hem komt, zo ongeveer de enige lokale politicus die altijd was te zien in wijkvergaderingen. In de wijken zijn, afgezien van verkiezingstijd, raadsleden vrijwel nooit te zien. In die zin was Jaap Prent een soort gezicht van de lokale politiek, primair van zijn eigen Burgerbelangen natuurlijk, waaraan hij sinds het prille begon was verbonden.

Vijftien jaar lang probeerde hij via de politiek de lokale samenleving te dienen. Hij maakte enige tijd deel uit van de gemeenteraad, later plaatsvervangend lid van raadscommissies (‘burgerraadslid’) en kende het ‘kleine leed’ van burgers, waaraan politici doorgaans voorbij gaan.

Dat bracht hij ook in tijdens fractievergaderingen, meldt de partij. Die zegt ook dat hij ‘met grote hardnekkigheid’ er bij de fractieleden op aandrong óók bijeenkomsten en vergaderingen in de wijken te bezoeken. Goeddeels tevergeefs overigens. “De burgers zijn vooral geïnteresseerd in wat in hun eigen straat gebeurt. Als vertegenwoordiger van die burger moet je je dat altijd realiseren”, zegt Jaap Prent. Daarmee raakte hij de essentie van de functie der lokale volksvertegenwoordigers.

PvdA wil armoede onder kinderen bestrijden

Esther Veenboer

Esther Veenboer

In Nederland leven 421 duizend kinderen in armoede, waardoor zij bijvoorbeeld niet mee kunnen op een schoolreisje. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft 100 miljoen euro voor hen vrij gemaakt, maar de PvdA in de gemeenteraad wil nu weten hoeveel van die arme kinderen er in Amstelveen zijn. Zij heeft er schriftelijke vragen over aan wethouder Maaike Veeningen (D66) gesteld en gaat er na beantwoording daarvan, met haar en andere partijen in de raad over praten.

De 100 miljoen wordt verdeeld over gemeenten voor bestrijding van armoede onder kinderen. PvdA-fractievoorzitter Esther Veenboer vraag de wethouder wat daarvan in Amstelveen terecht komt en wat er mee wordt gedaan. Volgens haar is het aantal huishoudens in armoede de afgelopen vier jaar fors gedaald, maar kan het nog beter. “Ook in Amstelveen groeien er kinderen op die in armoede leven en dat zou niet mogen, zeker niet in Amstelveen”, zegt Veenboer. “Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. We doen als stad al veel maar wij gaan ons sterk maken om deze middelen goed terecht te laten komen in Amstelveen.”

Storm van bezwaren tegen vergroting Groenhof

Patrick Adriaans SP

Patrick Adriaans SP

De plannen voor uitbreiding van Groenhof, met onder meer een derde supermarkt, stuiten grote bezwaren bij bewoners van omwonenden in de erbij gelegen flatgebouwen Cirrus en Stratus. Dat blijkt althans uit een door de SP gehouden enquête. De gemeente heeft vrijwel niemand van hen gehoord (99,9%) en 46% van de vijftig respondenten is van plan bezwaar tegen de plannen te maken.

Aan de gemeenteraad hebben B&W gevraagd een deel van de openbare ruimte aan de openbaarheid te onttrekken, opdat het college de grond voor de uitbreiding met een Lidl vestiging kan verkopen aan eigenaar Segesta van het winkelcentrum. De opstandige bewoners vrezen vooral toenemende parkeerdruk, overlast door laden en lassen en versmalling bij de nooduitgang van de Stratusflats.

Volgens B&W moeten de bewoners het maar met de eigenaar uitzoeken en hebben zij alleen even de toestemming van de gemeenteraad nodig om de grond aan de openbaarheid te onttrekken. Wat er vervolgens op die grond gaat gebeuren, weet de raad net of nauwelijks. “Als we nu het besluit nemen, dwingen we de bewoners massaal bezwaar in te dienen. De bewonersverenigingen hebben al aangegeven zeker bewaar te maken”, waarschuwt SP-raadslid Patrick Adriaans zijn collega’s.

Plasman: ‘Niet stemmers gedwarsboomd in AV’

Plasman

Plasman

 Amstelveen maakte het wel enorm bont, vindt advocaat Peter Plasman. Hij heeft met het oog op de komende  Tweede Kamerverkiezingen een partij opgericht van niet-stemmers. Hun vertegenwoordigers zullen dus in de kamer ook nooit stemmen, belooft Plasman. Dat is eigenlijk het complete programma.

Degenen die nooit gingen stemnen of dat deze keer niet doen vormen wel de grootste partij onder de Nederlanders, rekent Plasman het electoraat voor. Zijn achterban bestaat dus uit degenen niet genoeg hebben van politiek of altijd al apolitiek geweest zijn.

Om erkenning te krijgen, moest Plasman ondersteuningsverklaringen uit alle districten hebben Die zijn te downloaden van de website en moeten daarna worden ingeleverd op het gemeentehuis. Daarop komt dan een stempel van een ambtenaar.

Maar de ambtenarij in Amstelveen werkt daaraan niet mee, klaagde Plasman in het radioprogramma Zwarte Prietpraat van Prem Radhakishun (Powned) . Hij zei letterlijk: “In Amstelveen heeft men het gepresteerd iemand om te praten om niet mee te doen. Ik ben daar echt van geschrokken.”

B&W: ‘Communicatie Groenhof zaak van eigenaar’

Peter Bot

Peter Bot

Het gaat bij winkelcentrum Groenhof om een te kleine uitbreiding voor een gemeentelijke startnotitie en de bewoners moeten maar met eigenaar Segesta gaan praten als zij bezwaren hebben. Of de gemeenteraad nu alleen maar even wil instemmen het onttrekken van een voor Lidl benodigd stuk grond, dat daarna door de eigenaar wordt verkocht.

Dat is ongeveer wat B&W aan de gemeenteraad schrijven, nadat in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) vorige week onenigheid was uitgebroken over dat ontheffingsvoorstel. De commissieleden begrepen, de door bezwaar insprekende bewoners, niet allemaal waarom de raad alleen moest instemmen met het onttrekken van de grond, die vervolgens door B&W kon worden verkocht, en niet goed wisten war daarop dan wel zou gebeuren ten nadele van die omwonenden.

In de schriftelijke toelichting zeggen B&W nu dat het allemaal op wetgeving en de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ steunt. In de volgende vergadering van de raadscommissie geven ambtenaren aanstaande dinsdag een technische uiteenzetting. Maar de gemeenteraad heeft, anders dan B&W, eigenlijk niks te zeggen over de verbouwing, op basis van wetgeving, staat er in de brief.