Categorie: "Politiek"

Politiek voetbalveldje…

11261700_515117191962907_8602521081769718079_n“Het leuke van lokale politiek is dat je vaak direct resultaat ziet van je werk”, vindt wethouder Herbert Raat. Hij meldt dat althans op facebook. Begin dit jaar vroeg raadslid Tessa van Wijnen van GroenLinks aandacht bij de wethouders Peter Bot en Raat voor het speelveld bij Sint Philipsland. Het ligt aan een drukke weg en er spelen jonge kinderen. Die twee zijn lastig te combiberen. Vandaar dat de gemeente weinig voelde voor voetbal op die locatie. Maar op verzoek van Tessa van Wijnen kwam daar toch verandering in. Nu staan er zowel een beschermend hek en doeltjes. “Gisteren kwam ik toevallig langs en onze jonge voetballers zijn zeer tevreden:, zegt Raat.

SP en GroenLinks in actie tegen zorgbezuiniging

zorgstadspleinDe Amstelveense afdelingen van SP en GroenLinks hebben nu bijna duizend handtekeningen verzameld voor de volkspetitie ‘Red de Zorg’, een landelijke actie op initiatief van de FNV en CNV. Het is de bedoeling 300.000 handtekeningen op te halen om een protest te laten horen tegen de bezuinigingen op de zorg. De lokale vertegenwoordigers van beide politieke partijen staan zaterdag 6 juni weer op het Stadsplein. Intussen kan men ook individueel tekenen en informatie inwinnen via www.fnvvoorzorg.nl.

Er wordt bezuinigd op verpleeghuizen, de druk op zorgmedewerkers neemt toe, en mensen worden steeds meer op zichzelf aangewezen, zeggen de twee partijen.  Volgens SP-fractievoorzitter Joep van Erp valt er veel te verbeteren in de zorg. “Doe wat tegen de verspilling. Mevrouw van der Zijden liet me laatst een karrenvracht aan teveel verstrekte medicijnen en verbandmiddelen zien. Deze worden niet teruggenomen. Doe hier iets aan”, verzucht hij.

Geen Serious Request op Stadsplein

 

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Het fenomeen Serious Request komt niet naar Amsteveen. De stad stelt zich toch maar niet kandidaat. B&W raden dat althans af, omdat de begroting er niet in voorziet. Hoewel de kosten ervan allang bekend waren, tonen PvdA en D66 zich nu opeens teleurgesteld over wat Amstelveen er financieel in moet steken om zich kandidaat te stellen voor de komst van het ‘Glazen Huis’ naar het Stadshart.

De gemeenteraad had eenparig om een onderzoek gevraagd en B&W kwamen nu, in antwoord daarop,  met een uitgebreide rapportage. Daarin staat onder meer dat het evenement Serious Request in elk geval een slordige half miljoen euro kost, een bedrag dat, door navraag bij steden die het al eens binnen hun grenzen beleefden, dus allang bekend was.

Ambtenaren negeerden inkoopregels

 

Herbert Raat

Herbert Raat

Slechts enkele uren voordat de gemeenteraad zich erover uit moest spreken, kreeg die van B&W een verbeterplan toegestuurd voor de inkopen een aanbestedingen bij de gemeente. Daar mankeerde namelijk tot nu toe zoveel aan dat de accountant geen volledig goedkeurende verklaring wilde afgeven. Overigens heeft die (PWC)ook jarenlang zitten slapen, zoals VVD-er Kees Noomen in een raadscommissie opmerkte, omdat hij op niet overeenkomstig Brusselse richtlijnen aanbestedingsprocedures werd gewezen door de interne gemeentelijke controller. Het was het accountantsbureau kennelijk zelf niet opgevallen.

De gang van zaken bij de gemeente resulteerde ook in een ambtelijk integriteitprobleem. Een ambtenaar werd ontslagen, omdat hij kennelijk werkzaamheden op het terrein van bestratingen gunde aan twee bedrijven, waarmee de banden inmiddels zijn verbroken. Eén ervan stapte naar de rechter.

GroenLinks tegen zwembad in Poel

 

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

GroenLinks ziet helemaal niks in de zwembak op pontons, die in De Poel wordt gehesen en door de gemeente ten onrechte ‘strand’ wordt genoemd. De fractie stemt woensdag in de gemeenteraad tegen het voorstel van B&W daarvoor € 750.000 uit te geven. Ook andere oppositiepartijen, zoals SP en ChristenUnie, hebben moeite met het kostbare project, al kunnen de pontons – die eerst in Amsterdam lagen – dan voor blijkbaar een prikkie van ruim drie ton (inclusief vervoer) tweedehands worden overgenomen. Maar daar komen allerlei kosten bij.

De tegenstanders zullen vermoedelijk niet kunnen voorkomen dat de plannen voor het zwembad aan de Poel doorgaan omdat de coalitie nu eenmaal slaafs B&W volgt en in de meerderheid is. Het voorstel kwam oorspronkelijk van de VVD, de grootste fractie, die een stadsstrand in het Oude Dorp aan de Poeloever wilde. Maar dat komt er niet, omdat die Poel nu eenmaal geen zwemwater heeft.

Deining bootvluchteling-tweet Jonker

Ben Jonker

Ben Jonker

Hij is verkeerd begrepen, vindt voormalig CDA-fractievoorzitter Ben Jonker. Waarschijnlijk slachtoffer van het feit dat in het beperkte aantal toegestane tekens op twitter nu eenmaal weinig ruimte is voor nuance. Al denkt hij daar zelf waarschijnlijk anders over. Hij is altijd een mar van weinig woorden geweest. Maar er is wel alom deining over zijn tweet over de telkens verdrinkende bootvluchtelingen ontstaan. Die luidde: ‘Als er genoeg verdrinken houdt het vanzelf op. Boten terug naar haven van vertrek. Kustwacht buiten 3-mijlszones patrouilleren.’

Geen gelukkige uitspraak, maar totaal verkeerd begrepen, meent Jonker. Hij laat weten niet te hebben bedoeld dat zoveel mogelijk vluchtelingen moeten verdrinken, maar dat als er veel mensen dat wel doen, geen mens meer op zo’n gevaarlijke boot stapt. In de trant: Schip gestrand is een baken op zee dus.

ChristenUnie ziet geen strand in zwembak

 

Maria Vlaar

Maria Vlaar

Over het speeltje van de VVD (en inmiddels ook van D66), het zogenoemde stadsstrand – dat geen strand, maar gewoon een drijvende zwembak in de Poel wordt – lijken de ChristenUnie en SP nogal kritisch.

Het op vijf pontons drijvende zwembad komt aan de noordelijke Poeloever, is voor ruim drie ton overgenomen van Amsterdam, maar kost de gemeente alles bij elkaar 750.000 euro en zou voor de zomer er liggen.

Maar door een misrekening bij B&W gaat dat niet door. Zij hadden even een paar noodzakelijke (bureaucratische) procedures over het hoofd gezien, die natuurlijk tijd vreten.

SP: Datanetwerk in Amstelveen is boemeltrein

 

Joep van Erp

Joep van Erp

Het voor datacommunicatie in Amstelveen beschikbare netwerk van de KPN heeft de snelheid van een boemeltreintje, vindt de SP. De fractie in de gemeenteraad vraagt B&W schriftelijk of die daar iets aan kunnen doen, zodat Amstelveners niet voor en wat sneller netwerk louter zijn aangewezen op Ziggo.

Burgemeester & Wethouders kwamen in februari vorig jaar met de melding naar buiten dat KPN gaat kabelnetwerk ging verbeteren. Toenmalig wethouder Groot vertelde in een persbericht dat het netwerk zou worden aangepast aan de eisen van deze tijd.  Eind 2014 zou volgens KPN in heel Amstelveen de k;us zijn geklaard.

“En dat wordt hoog tijd, want dan pas kunnen de inwoners kiezen tussen verschillende providers en zijn niet meer afhankelijk van Ziggo als het om een snel netwerk gaat”, zegt SP-fractievoorzitter Joep van Erp. Maar hij stelt wel vast dat het inmiddels april is en van de aangekondigde verbetering weinig is te merken.

Raat wist niet tijdig van fraude

 

Herbert Raat

Herbert Raat

Wist wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) een jaar geleden nou wel of niet al dat het met de boekhouding van en inkoop door de gemeente niet goed zat? Een deel van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) wilde dat donderdagavond toch wel graag weten. Zoals bekend heeft de accountant geen goedkeurende verklaring voor de Programmarekening 2014 (zeg maar de winst- en verliesrekening) afgegeven, omdat er sprake was van niet naleven van de Europese regels voor aanbesteding en van fraude, die tot ontslag van een ambtenaar en het verbreken van de banden met twee bedrijven leidde.

Volgens Raat zijn de fouten aan het licht gekomen dankzij opmerkzaamheid van de eigen controller, die er de accountant (PWC) op wees. Zodat ook die kennelijk zat te slapen, omdat hij – de aanbesteding ging al jaren fout – het niet zelf zag. Raat prees ook de rest van het ambtelijke apparaat. “Wij hebben mensen in onze organisatie, die zeggen dat iets niet goed gaat”, zei hij. Maar Joep van Erp (SP) wilde weten of die ook worden beschermd wanneer zij als klokkenluider van bijvoorbeeld integriteitsproblemen buiten het raadhuis hun verhaal ophangen.

VVD en D66 willen beter parkeren in OD

 

V;nr:  Inza Gast, Paul Feenstra (VVD), Edwin van der Waal en Tawros Aslanjan (D66).

V;nr: Inza Gast, Paul Feenstra (VVD), Edwin van der Waal en Tawros Aslanjan (D66).

 

De liberale fracties in de coalitie binnen de gemeenteraad, VVD en D66 (samen goed voor 17 van de 37 zetels) maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het Oude Dorp. Daar zitten namelijk nogal wat ondernemers – beide zijn echte ondernemerspartijen  - en bovendien heeft de voorzitter van de lokale VVD de Bajes aan de Stationsstraat gekocht als huisvesting voor zijn bedrijven. Dus daar moet wel allemaal rekening mee worden gehouden. In de komende vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur  gaan de twee fracties dus mondeling vragen stellen over die verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Die zijn natuurlijk al bekend bij B&W en de antwoorden daarop doorgesproken, dus het wordt een voorstelling voor de bühne. Zo  werkt politiek nu eenmaal. De twee fracties voeren aan dat het Oude Dorp is uitgegroeid tot een populaire ontmoetingsplaats voor veel inwoners van Amstelveen, waaraan horeca dus een belangrijke bijdrage leverde. Maar dat moet allemaal niet ten koste gaan van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De verkeersdruk in het Oude Dorp is flink toegenomen, constateren de fracties.  En Dorpsstraat en Stationsstraat worden soms gebruikt als sluiproute. En daar komt de populariteit van het uitgansgebied nog eens bij, zeggen de fracties. Dat kan volgens hen voor gevaarlijke sitiaties zorgen.