Categorie: "Politiek"

Raat: ‘Rutte, er tegenaan met asielzoekers’

Herbert Raat

Herbert Raat

In Nieuwsuur liet wethouder Herbert Raat deze week zijn teleurstelling blijken over de opstelling van de regering in het Europese vluchtelingenprobleem. Zeker nu Nederland voorzitter is van de EU. “Durf het dan ook op de agenda te zetten en in Brussel met de vuist op tafel te slaan. Zij vragen dappere wethouders, wij een dapper kabinet,” zei hij.

Want naar zijn mening kan de instroom niet eindeloos doorgaan. Amstelveen moet twee keer zoveel asielzoekers huisvesten als vorig jaar. Dat staat dus helemaal los van de noodopvang van 400 vluchtelingen in Kronenburg.

Raat: “Hier komen rond de 500 sociale huurwoningen vrij, een derde gaat nu naar asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Als dat er nog meer worden, lopen we vast.”

De gemeente kan de instroom nu nog bet aan, vindt de wethouder, maar hij vraagt zich af of dat de komende jaren zo blijft. “Als we kijken naar 2015, denk ik dat gemeenten heel erg hun best hebben gedaan. Maar op een bepaald moment houdt het wel op.” Het heeft volgens hem ook met draagvlak in de gemeente te maken. “Als woningen en onderwijs beheerst worden door mensen die hier naartoe komen en er geen aandacht meer is voor degenen die hier al wonen, raakt de balans kwijt”, zegt Raat.

SP-Kamervragen over Huishoudhulp A’veen

SP logoNiet alleen bij cliënten en medewerkers heeft de situatie in de hulp bij het huishouden in Amtelveen tot onzekerheid geleid, maar ook in de Tweede Kamer. Daar stelde de SP-fractieleden Leijten en Van Gerven vragen aan staatssecretaris Van Rijn. Amstelring mag van 1 februari daarvoor niet meer zorgen en in plaats daarvan zijn via een aanbesteding vier verschillende organisaties aan het werk gezet, even zoveel delen van de stad.

In Amstelveen leidde de aanbesteding tot een protestdemonstratie bij en in het raadhuis. En tot vragen van de socialistische raadsfractie, die kritisch staat tegenover de gang van zaken. Hulpen bij het huishouden werden volgens de lokale en landelijke SP voor een onmogelijke keuze gesteld: blijven bij het gezin dat zij ondersteunen, maar dan wel overstappen naar een nieuwe werkgever. En die kan niet garanderen dat een medewerker hetzelfde aantal uren gaat werken en het salaris gelijk blijft, constateert de SP.

SP: “TTIP dichter bij Amstelveen dan u denkt”

Joep van Erp

Joep van Erp

Op 27 januari organiseert de SP een informatie en discussie avond over het handelsverdrag TTIP in de Meent. Dit handelsverdrag tussen VS en EU waar nu over onderhandeld wordt, lijkt wellicht een ver van mijn bed show, maar heeft op de Amstelveense overheid en samenleving meer impact als op het eerste gezicht zou lijken. Daarnaast is er binnen het MKB veel discussie over of dit verdrag een vloek of een zegen is. Reden genoeg om met elkaar van gedachten te wisselen.

De avond zal worden ingeleid door Geert Ritsema, TTIP-expert van Milieudefensie. Hij zal toelichting geven op wat het verdrag inhoudt en wat het betekent voor lokale overheden. Daarna is er ruimte voor discussie. Om de discussie zo breed mogelijk te voeren worden alle belanghebbenden uitgenodigd. Uiteraard zijn alle inwoners van Amstelveen welkom. Nadrukkelijk hebben we uitgenodigd en ook toezegging gekregen van de Ondernemersvereniging Amstelveen om met een afvaardiging te komen. Ook de lokaal vertegenwoordigde politieke partijen en andere belanghebbende organisaties worden uitgenodigd, want TTIP gaat ons allemaal aan.

CU blij dat ambtenaar event coördinator wordt

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Dat de ‘evenementencoördinator’, een nieuwe functie bij de gemeente, nu uit het bestaande ambtelijke apparaat komt, beschouwt de ChristenUnie – die daartoe een motie indiende – aks een o0verwinning. Maar tegenstanders vragen zich af of de beschikte persoon binnen het raadhuis wel is te vinden.

“Er zal nu geen dure evenementencoördinator van buiten de ambtelijke organisatie worden benoemd”, zegt CU-fractievoorzitter Bert de Pijper, die dar als een goed voorbeeld beschouwt. Maar als die nieuwe functie een full time baan betreft, moet toch elders weer iemand extra worden aangenomen, zeggen tegenstanders. En zo’n coördinator moet met hippe organisatoren van festivals praten, de scene kennen enzovoort. “Het is de vraag of er een ambtenaar in het pand rondloopt, die daarvoor geschikt is en enige ervaring heeft op dat gebied”, zegt een tegenstander.

Horeca Uilenstede blijft na 02.00 uur dicht

Burg. Mirjam van 't Veld

Burg. Mirjam van ‘t Veld

De horeca in Uilenstede blijft niet langer open dan elders in Amstelveen: tot 02,00 uur en in het weekend 03.00 uur.  GroenLinks kwam woensdag met een motie om het mogelijk te maken dat op de studentencampus ondernemers de sluitingstijd zelf mogen bepalen. Er zou althans een jaar lang een proef mee moeten worden genomen. Daarna zou – als die proef goed uitvalt – de vrije sluitingstijd over de rest van de stad kunnen worden uitgebreid, zei GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars. Burgemeester Mirjam van ’t Veld voelde er niets voor, maar gaat wel met hem en andere raadsleden aan tafel zitten. De motie, mede ingediend door D66, werd ingetrokken.

De zaak kwam aan de orde bij de behandeling door de gemeenteraad van de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die minder regels bevat dan er bestonden. Maar er kunnen er nog wel meer af, zei raadslid Aslanjan van D66. Zijn amendement om de verboden op flyeren, optreden van straatartiesten, handelsreclame op aanplakborden, vervoer van plakgereedschap en het op straat te koop aanbieden van voertuigen op te heffen , werd – met de stemmen van Ouderencombinatie (OCA)en ChristenUnie tegen – aangenomen.

D66: legt verhuur vakantiewoning aan banden

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Als iemand zijn huis beschikbaar wil stellen voor de vakantie van anderen is dat prima, maar er mag geen overlast ontstaan en een woning niet aan het lokale bestand worden onttrokken. Dat zegt coalitiepartij D66, die er samen met VVD en CDA schriftelijke vragen aan het college over gaat stellen. In elk geval moet iemand die van een vakantiewoning gebruik maakt, op straffe van een boete, toeristenbelasting betalen die vervolgens aan de gemeente behoort te worden afgedragen, vindt D66.

Internationaal wordt via de websites als Airbnb, wereldwijd marktleider op dit gebied, vakantie-onderdak aangeboden, variërend van complete woningen tot kamers. Ook in Amstelveen. Maar door toenemende populariteit van dergelijk verhuur ontstaat het gevaar van onttrekking aan de woningvoorraad, doordat woningen bijvoorbeeld voor een heel jaar worden aangeboden. Dat wil D66 voorkomen. Er moet volgens de fractie , die ook concurrentie voor hotels vreest, een ‘Airbnb beleid’ bij de gemeente komen.

D66 wil opheffen verbod flyers en straatmuzikanten

Tawros (D66)

Tawros Aslanjan (D66)

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Terwijl het door B&W voorgestelde schrappen van verboden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) D66 niet genoeg is, willen andere fracties in de gemeenteraad er juist weer méér. De ChristenUnie komt woensdag met een amendement bij de nota over het evenementenbeleid om alle vechtsporten uit Amstelveen te weren en GroenLinks wil daarin een verbod op het oplaten van ballonnen. BBA (Burgerbelangen) wil in de APV een verbod zien op het bezit van laserpennen (omdat gebruik daarvan een gevaar voor vliegtuigen kan opleveren).

Omdat de Democraten voorop lopen met voorstellen om de stad (en vooral het Stadshart) te laten bruisen, zien zij niks in het nu nog vastgelegde verbod op het optreden van straatartiesten (muzikanten, tekenaars enzovoort). Ook het uitdelen van flyers moet, anders dan in de APV vastgelegd, kunnen, evenals het aanbieden op straat van voertuigen. Er wordt op die punten toch nauwelijks gehandhaafd en als dat wel gebeurt, kost dat ambtelijke capaciteit en geld, wat weer aan andere handhavingstaken wordt onttrokken, redeneren de democraten.

BBA wil laserverbod in APV

logobba[1]De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mag dan dunner zijn geworden, omdat B&W nu eenmaal zeggen te streven naar minder regels, er moet wat Burgerbelangen Amstelveen (BBA) betreft wel weer iets bij. Namelijk een verbod op het gebruik van lasers rondom aanvliegroutes van Schiphol. Overigens is het in gevaar brengen van de luchtvaart wegens landelijke wetgeving al verboden, dus een regeling in de APV is in zekere zin dubbelop.

De laatste weken is diverse keren in het nieuws geweest dat tussen juli en oktober tientallen keren met krachtige laserstralen in de cockpits van landende vliegtuigen geschenen, wat tot levensgevaarlijke situaties en schade aan de ogen van piloten kan leiden.

Burgemeester: Horeca Uilenstede niet lager open

Axel Boomgaars

Axel Boomgaars

Burgemeester Mirjam van 't Veld

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

De horeca in Uilenstede mag niet langer open blijven dan in de rest van de stad. De vrije sluitingstijd, waarop GroenLinks heeft aangedrongen, gaat wat burgemeester Mirjam van ’t Veld betreft niet door. Dat zei ze  donderdag tegen de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), die de nieuwe Alpgemene Plaatselijke Verordening besprak.

Dat getrompetter over de vermindering van regeltjes in die APV, onder meer in persberichten van het reclamebureau van B&W (de afdeling communicatie), had van GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars best een toontje lager gemogen. Want zoveel minder regels staan er in de nieuwe nu ook weer niet, al houdt het college vol dat het om 10% gaat. Boomgaars was er wel blij mee dat de Mosquito (een instrument om met een een hoog geluid jongeren te verdrijven) er uit is verdwenen. Een vreugde die hij deelde met onder anderen raadslid Aslanjan van D66.

Geluid punt van zorg bij meer evenementen

Pier Rienks

Pier Rienks

Joep van Erp

Joep van Erp

Geluid mag dan een punt van zorg blijven, zoals CDA-er Rienks het donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen noemde, de gemeente wil vooral de mogelijkheden voor ‘middelgrote’ evenementen (tot 5000 bezoekers) verruimen. Grotere mogen alleen op het evenemententerrein (Land van Bosse) in het Amsterdamse Bos plaats vinden, maar er kunnen er in totaal wel zeven in plaats van nu vijf komen. B&W zien in het aangepaste beleid een mogelijkheid voor citymarketing. Er komt een speciale evenementen coördinator. De gemeente wil evenementen stimuleren.

Namens de vereniging ‘Het Amsterdamse Bos’ klaagde Floris van der Schalk wel over geluid. Vooral de doordringende bastonen zijn voor omwonenden ondraaglijk, zei hij. Samen met vliegtuiglawaai vormen de toenemende muziekfestivals een storend element in het Bos, vindt Van der Schalk. De geluidsoverlast zou voor omwonenden en bezoekers van het Bos wat hem betreft beperkt moeten worden. En hij miste in de aan de gemeenteraad voorgelegde nota erover een verbod op stampende bastonen. Maar ook die lijken nu meer ruimte te krijgen. “Maar dat ongedaan”, zei hij tegen de commissie. SP-fractievoorzitter Joep van Erp benadrukte dat het plezier van liefhebbers van festivals niet het woongenot en de leefbaarheid van anderen in de weg mag staan.