Categorie: "Politiek"

BBA neemt afscheid van haar gezicht in de wijk

image003De lokale partij Burgerbelangen (bbA) heeft afscheid genomen van Jaap Prent. Daarmee verliest zij, althans wanneer er geen opvolger voor hem komt, zo ongeveer de enige lokale politicus die altijd was te zien in wijkvergaderingen. In de wijken zijn, afgezien van verkiezingstijd, raadsleden vrijwel nooit te zien. In die zin was Jaap Prent een soort gezicht van de lokale politiek, primair van zijn eigen Burgerbelangen natuurlijk, waaraan hij sinds het prille begon was verbonden.

Vijftien jaar lang probeerde hij via de politiek de lokale samenleving te dienen. Hij maakte enige tijd deel uit van de gemeenteraad, later plaatsvervangend lid van raadscommissies (‘burgerraadslid’) en kende het ‘kleine leed’ van burgers, waaraan politici doorgaans voorbij gaan.

Dat bracht hij ook in tijdens fractievergaderingen, meldt de partij. Die zegt ook dat hij ‘met grote hardnekkigheid’ er bij de fractieleden op aandrong óók bijeenkomsten en vergaderingen in de wijken te bezoeken. Goeddeels tevergeefs overigens. “De burgers zijn vooral geïnteresseerd in wat in hun eigen straat gebeurt. Als vertegenwoordiger van die burger moet je je dat altijd realiseren”, zegt Jaap Prent. Daarmee raakte hij de essentie van de functie der lokale volksvertegenwoordigers.

PvdA wil armoede onder kinderen bestrijden

Esther Veenboer

Esther Veenboer

In Nederland leven 421 duizend kinderen in armoede, waardoor zij bijvoorbeeld niet mee kunnen op een schoolreisje. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft 100 miljoen euro voor hen vrij gemaakt, maar de PvdA in de gemeenteraad wil nu weten hoeveel van die arme kinderen er in Amstelveen zijn. Zij heeft er schriftelijke vragen over aan wethouder Maaike Veeningen (D66) gesteld en gaat er na beantwoording daarvan, met haar en andere partijen in de raad over praten.

De 100 miljoen wordt verdeeld over gemeenten voor bestrijding van armoede onder kinderen. PvdA-fractievoorzitter Esther Veenboer vraag de wethouder wat daarvan in Amstelveen terecht komt en wat er mee wordt gedaan. Volgens haar is het aantal huishoudens in armoede de afgelopen vier jaar fors gedaald, maar kan het nog beter. “Ook in Amstelveen groeien er kinderen op die in armoede leven en dat zou niet mogen, zeker niet in Amstelveen”, zegt Veenboer. “Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. We doen als stad al veel maar wij gaan ons sterk maken om deze middelen goed terecht te laten komen in Amstelveen.”

Storm van bezwaren tegen vergroting Groenhof

Patrick Adriaans SP

Patrick Adriaans SP

De plannen voor uitbreiding van Groenhof, met onder meer een derde supermarkt, stuiten grote bezwaren bij bewoners van omwonenden in de erbij gelegen flatgebouwen Cirrus en Stratus. Dat blijkt althans uit een door de SP gehouden enquête. De gemeente heeft vrijwel niemand van hen gehoord (99,9%) en 46% van de vijftig respondenten is van plan bezwaar tegen de plannen te maken.

Aan de gemeenteraad hebben B&W gevraagd een deel van de openbare ruimte aan de openbaarheid te onttrekken, opdat het college de grond voor de uitbreiding met een Lidl vestiging kan verkopen aan eigenaar Segesta van het winkelcentrum. De opstandige bewoners vrezen vooral toenemende parkeerdruk, overlast door laden en lassen en versmalling bij de nooduitgang van de Stratusflats.

Volgens B&W moeten de bewoners het maar met de eigenaar uitzoeken en hebben zij alleen even de toestemming van de gemeenteraad nodig om de grond aan de openbaarheid te onttrekken. Wat er vervolgens op die grond gaat gebeuren, weet de raad net of nauwelijks. “Als we nu het besluit nemen, dwingen we de bewoners massaal bezwaar in te dienen. De bewonersverenigingen hebben al aangegeven zeker bewaar te maken”, waarschuwt SP-raadslid Patrick Adriaans zijn collega’s.

Plasman: ‘Niet stemmers gedwarsboomd in AV’

Plasman

Plasman

 Amstelveen maakte het wel enorm bont, vindt advocaat Peter Plasman. Hij heeft met het oog op de komende  Tweede Kamerverkiezingen een partij opgericht van niet-stemmers. Hun vertegenwoordigers zullen dus in de kamer ook nooit stemmen, belooft Plasman. Dat is eigenlijk het complete programma.

Degenen die nooit gingen stemnen of dat deze keer niet doen vormen wel de grootste partij onder de Nederlanders, rekent Plasman het electoraat voor. Zijn achterban bestaat dus uit degenen niet genoeg hebben van politiek of altijd al apolitiek geweest zijn.

Om erkenning te krijgen, moest Plasman ondersteuningsverklaringen uit alle districten hebben Die zijn te downloaden van de website en moeten daarna worden ingeleverd op het gemeentehuis. Daarop komt dan een stempel van een ambtenaar.

Maar de ambtenarij in Amstelveen werkt daaraan niet mee, klaagde Plasman in het radioprogramma Zwarte Prietpraat van Prem Radhakishun (Powned) . Hij zei letterlijk: “In Amstelveen heeft men het gepresteerd iemand om te praten om niet mee te doen. Ik ben daar echt van geschrokken.”

B&W: ‘Communicatie Groenhof zaak van eigenaar’

Peter Bot

Peter Bot

Het gaat bij winkelcentrum Groenhof om een te kleine uitbreiding voor een gemeentelijke startnotitie en de bewoners moeten maar met eigenaar Segesta gaan praten als zij bezwaren hebben. Of de gemeenteraad nu alleen maar even wil instemmen het onttrekken van een voor Lidl benodigd stuk grond, dat daarna door de eigenaar wordt verkocht.

Dat is ongeveer wat B&W aan de gemeenteraad schrijven, nadat in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) vorige week onenigheid was uitgebroken over dat ontheffingsvoorstel. De commissieleden begrepen, de door bezwaar insprekende bewoners, niet allemaal waarom de raad alleen moest instemmen met het onttrekken van de grond, die vervolgens door B&W kon worden verkocht, en niet goed wisten war daarop dan wel zou gebeuren ten nadele van die omwonenden.

In de schriftelijke toelichting zeggen B&W nu dat het allemaal op wetgeving en de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ steunt. In de volgende vergadering van de raadscommissie geven ambtenaren aanstaande dinsdag een technische uiteenzetting. Maar de gemeenteraad heeft, anders dan B&W, eigenlijk niks te zeggen over de verbouwing, op basis van wetgeving, staat er in de brief.

SP wil transparantie gemeente rond Groenhof

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

Kennelijk los of voordat er een (geheime) informatiebijeenkomst komt, gaat de SP praten met omwonenden van Groenhof. De eigenaar van dat winkelcentrum wil het uitbreiden en de gemeente wil daarvoor grond verkopen. B&W hebben de raad voorgesteld die vast aan de openbare ruimte te onttrekken. Tegen de uitbreiding kwamen veel bezwaren om omwonenden. De SP eist meer transparantie.

De raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur was er ook niet onverdeeld gelukkig mee en wilde meer informatie. De SP vindt dat de bewoners beter gehoord moeten worden en gaat daarom woensdag (1 februari) op bezoek bij de bewoners. “In tegenstelling tot het college van B&W vindt de SP een zuivere transparante belangenafweging wel belangrijk”, zegt SP-raadslid Patrick Adriaans. “Op vragen van onze fractie hoe de belangen afgewogen zijn bleef het college het antwoord schuldig. Na de commissievergadering komt er opeens allerlei informatie boven borrelen om er vooral op te wijzen dat ambtelijke juist heeft gehandeld. Het gaat niet meer over de inhoud, alleen over de vorm.”

Klacht over NTC: ‘Netjes krijgt Carte Blanche’

Patrick Adriaans (SP)

Patrick Adriaans (SP)

Tegen onderdelen van het nationaal tenniscentrum (NTC) dat bij De Kegel aan de Bovenkerkerweg komt, lopen omwonenden te hoop. Onder meer moesten dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) twee geplande nieuwe tennisbanen het ontgelden. Bewoners van de daar liggende zeven villa’s in de Gated Community hadden bezwaren. De privacy gaat goeddeels naar de haaien en de dertig meter die de villa’s ervan af komen te liggen, zijn in strijd met de uitspraak van de Raad van State dat er minstens vijftig meter tussen moet zitten.

Verder vreest men nog meer lichtoverlast, doordat er masten van 15 meter hoogte komen. “Je kunt nu al de krant bij het licht van buitenaf lezen ’s avonds, dat wordt alleen maar erger”, zei een van de insprekers.

Haalbaar

Ook uit andere woningen kwamen er protesten. Onder meer vindt men de woontoren die op de plek van de bowlingbaan (en daarvoor) verrijst niet gepast. Evenals de uitbreiding van het erbij gelegen hotel met 25 á 30 kamers. Een vertegenwoordigster van de firma Netjes, eigenaar van De Kegel, betoogde dat heel het plan voor het NTC ( met ook het hoofdkantoor van de tennisbond) pas door de bouw van woningen financieel haalbaar wordt. Bewoners van de Bovenkerkerweg vrezen ook enorme verkeersdruk, die nu al groot is.

Minister Hennis bij Amstelveens VVD-etentje

Jeanine_Hennis-Plasschaert_2015_(1)Voor de negende keer hield de VVD maandag een diners voor ondernemers, waarbij deze keer Minister van Defensie, Jeanine Hennis, aanwezig was. Uiteraard werd amstelveen.blog.nl er gemeden, ook als is volgens de plaatselijke VVD-afdeling de happening tot een nationaal begrip uitgegroeid.

Achteraf kwam de lokale afdeling wel met een persbericht over het ‘verbinden van ondernemers en politiek’. Er worden elk jaar VVD-prominenten uitgenodigd voor het diner, samengesteld door de keukenbrigade van ‘sterrenkok’ Stefan van Sprang van restaurant Aan de Poel. Ondernemers kunnen tijdens de avond in een culinaire ambiance in discussie gaan met lokale raads- en bestuursleden, maar ook met (kandidaat-) kamerleden en ministers. Er wordt op de avond gediscussieerd over zowel lokale, nationale als internationale politiek.

De aanstormende landelijke verkiezingen waren leidraad tijdens de 9e editie, geleid door Bartho Boer, korte tijd werkzaam bij de gemeente, beoogd gemeentesecretaris als opvolger van Rein Schurink, mar voortijdig vertrokken naar de NS.

GL: Veeningen moet harder zijn tegen Schiphol

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

Namens Amstelveen moet wethouder Maaike Veeningen bij Schiphol aandringen op een bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving rond de luchthaven. Dat vindt raadslid Tessa Wijnen van GroenLinks. Zij heeft er schriftelijke vragen over aan de wethouder gesteld. Voordat wordt ingestemd met verdere groei van Schiphol moeten er volgens de fractie voldoende en ‘houdbare’ afspraken over terugdringing van de overlast worden gemaakt. De gemeentelijke inzet en die van de luchthaven zijn nu volgens haar onvoldoende.

Van Wijnen wijst er op dat vorige week Schiphol in het nieuws kwam, omdat al dit jaar het maximum aantal vluchten dat is afgesproken met de omgeving, overschreden zal worden. De luchthaven houdt zich ook niet aan de afspraken over vermindering van het aantal nachtvluchten, bleek uit het nieuws.

Andere spreker ‘Verschil in culturen’

Niet de eerder aangekondigde prof. dr.  Hein van Dongen komt woensdag 18 januari (20.00 uur) naar de bijeenkomst  ’Verschil in Culturen’. Die wordt gehouden in  de  Buurtkamer Keizer Karelpark (MOC) aan de Linderlaan 75 en georganiseerd door GroenLinks. Door omstandigheden kan Hein van Dongen de lezing niet verzorgen, meldt de partij. In zijn plaats komt nu  Daniel Doodkorte. Hij is docent filosofie aan de Universiteit Amsterdam en directeur van de stichting Filosofie Oost-West.

De bijeenkomt op 18 januari is vrij toegankelijk. Vanaf 19.30 is de zaal open.