Categorie: "Politiek"

ChristenUnie: Wethouder brengt markt in gevaar

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

De Christen Unie heeft het in de raadsvergadering niet gered, maar briest nog steeds over de mogelijk gemaakte uitbreiding van het aantal verplaatsingen van de vrijdagmarkt. In de gemeenteraad heeft de eenmansfractie zich net als SP en GroenLinks fel verzet tegen verandering van de marktverordening, waardoor de weekmarkt in plaats van maximaal drie nu zeven keer per jaar kan worden verplaatst. Ook de marktkooplieden zijn daar tegen. Maar B&W willen het Stadsplein verlevendigen met evenementen, als die zich aandienen, en daarvoor moet de markt wijken.

“De markt is het sociale gebeuren van het Stadsplein en naar onze mening moet er niet geëxperimenteerd gaan worden met verplaatsingen, omdat er zo nodig op de vrijdag andere evenementen moeten plaatsvinden”, zegt raadslid Bert de Pijper. Hij vindt het onbegrijpelijk dat wethouder Veeningen weigerde een onderzoek te starten naar mogelijk negatieve effecten van de verplaatsing.

Woensdag debat raadsleden-leerlingen vwo

debat xWoensdagavond 7 oktober (19.00 uur) gaan vwo-leerlingen voordebat9 de vierde keer in debat met Amstelveense raadsleden. Iedereen is daarbij welkom. In het Rotary Leerlingen-Raadsleden Debat treden leerlingen van Amstelveen College, Hermann Wesselink College en Keizer Karel College op in de raadzaal van het raadhuis.

De leerlingenteams nemen het in drie debatrondes op tegen de teams van raadsleden. Dat belooft een spannend duel te worden. De tussenstand na de vorige drie debatten is 2 – 1 voor de leerlingen. De vraag is dus of raadsleden het dit jaar lukt de achterstand wg te debatteren en de wisselbeker terug te halen.

Minimabeleid: voor SP ‘onzalig’, D66 blij

Marina Casadei

Marina Casadei

Harmen van der Steenhoven

Harmen van der Steenhoven

Na GroenLinks heeft nu ook de SP in de gemeenteraad zich tegen het nieuwe mininabeleid van B&W verklaard. Daarbij worden allerlei nu bestaande regelingen voor uitkeringsgerechtigden sterk versoberd, omdat het college hen aan het werk wil hebben en ervan uitgaat dat het voor velen nu (door die regelingen) aantrekkelijker is in een uitkering te blijven zitten dan een baan te zoeken.

“Onzalig”, noemt de SP die bezuiniging op minima. D66 vindt de plannen juist verblijdend, wat natuurlijk niet vreemd is want haar eigen wethouder Maaike Veeningen kwam er mee. Te verwachten is dat ook de andere coalitiepartijen klakkeloos de rijen sluiten.

D66 wijst er op dat de groep mensen die aanspraak op minimaregelingen kunnen maken, wordt verbreed, zodat bijvoorbeeld ook ouderen een extra steuntje in de rug krijgen. Onderzoek van de gemeente wees volgens de democraten uit dat het huidige minimabeleid voor een stapeling van regelingen zorgt, die ‘in sommige gevallen’ voor het niet accepteren van een betaalde baan, omdat die financieel ongunstig uitpakt ten opzichte van de een uitkeringssituatie.

GroenLinks: ‘cynische bezuiniging op allerarmsten’

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

GroenLinks is niet te spreken over de bezuinigingen op Amstelveners in de bijstand, die B&W voorstellen  Het idee achter de bezuinigingen is dat mensen dan eerder aan het werk gaan. Volgens de partij is dit een onzalig plan omdat vanuit Den Haag al gekort wordt, het mensen helemaal niet aan een baan helpt, en er een cynisch mensbeeld achter schuilgaat.

B&W stellen voor te bezuinigen op regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Ze zeggen signalen uit de samenleving te hebben gekregen dat nu mensen met een bijstandsuitkering, door alle lokale regelingen, meer inkomen hebben dan sommige werkenden. Als men dan een betaalde baan krijgt zou er een ‘armoedeval’ ontstaan en het college vindt dat werken moet lonen.

GroenLinks heeft forse kritiek op dit plan. Raadslid Stieneke Kruijer: “Iedereen is het ermee eens dat werken moet lonen, maar er is voor veel mensen nu helemaal geen werk. Ook met Prinsjesdag werd duidelijk dat de economie groeit, maar de werkgelegenheid achter blijft. Daarnaast presenteerde het kabinet toen zelf al plannen die een financiële stap vooruit betekenen voor werkenden en een stap achteruit voor mensen in de bijstand. Het gat tussen werkenden en mensen met een uitkering wordt dus al groter. Het college van B&W is dan ook niet bezig een ‘armoedeval’ te verkleinen, maar werkt zo actief mee aan het vergroten van de armoede bij Amstelveners die het al heel zwaar hebben.”

Raat: ‘PvdA moet nu niet middeninkomens claimen’

Raat (rechts) en Asscher

Raat (rechts) en Asscher

De Willem Drees-rede die donderdag door minister en vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) werd uitgesproken, heeft bij diens voormalige woordvoerder en tegenwoordig Amstelveens wethouder Herbert Raat (VVD) niet tot vreugde geleid. Asscher beschuldigde de VVD en D66 ervan uitsluitend voor de hogere inkomens te gaan en de middenklasse niet te zien staan. Die zou beter af zijn bij de PvdA.

Onzin, vindt Herbert Raat in VVD-bolwerk Amstelveen dat desgevraagd. Hij was lijsttrekker bij de lokale verkiezingen voor zijn partij maar in het verleden ook woordvoerder van Asscher, toen nog wethouder in Amsterdam. “Ik ken hem natuurlijk goed”, geeft hij toe. Maar de uitlatingen van zijn voormalige baas leidde bij hem kennelijk toch tot enige wrevel.

Daarbij ziet hij wel een verschil tussen de landelijke en de lokale politiek. Maar ook in Amstelveen gaat de VVD toch voor de hoogste inkomens?

Soms worden groene idealen GroenLinks gekraakt

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

Hoewel hij beseft dat woonruimte in Amstelveen schaars is en hij zelf ook nog op zoek is naar een nieuw huis, vindt raadslid Martin Kortekaas van GroenLinks dat een aantal voor geweld gevluchte Syriërs hier een woning moeten kunnen krijgen. Hij zegt op de gemeentelijke website te blijven strijden voor meer betaalbare woningen ten behoeve van mensen die op de sociale sector zijn aangewezen. Waarmee hij overigens regelrecht ingaat tegen het volledig op doorstroming gerichte beleid van B&W, die vinden dat er in feite al teveel sociale huurwoningen zijn, waar goeddeels de verkeerde mensen (met een te hoor inkomen) in zitten.

Politiek is volgens hem machtsvorming. “Dus dat geeft veel voldoening”, vindt hij. In dat verband citeert hij Oscar Wilde: ‘Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power’.

Hij vindt trouwens dat de gemeenteraad over sommige voor Amstelveen heel belangrijk dossiers weinig te vertellen heeft. “Zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de vervanging van lijn 51, waarover vooral in de stadsregio Amsterdam wordt besloten. Of Schiphol, waarvan we in Amstelveen veel overlast hebben, maar waarover vooral in de Omgevingsraad Schiphol (voorheen de Alderstafel) wordt gesproken.”

‘GroenLinks: ‘Unibail moet stoppen met Schilderswijk’

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

GroenLinks om de gemeenteraad zegt het schokkend te vinden dat Unibail-Rodamco, eigenaar van het Stadshart, nog steeds over uitbreiding denkt ten koste van de Schildersbuurt. Dit heeft volgens de fractie tot hernieuwde onrust in de buurt geleid. Zij meldde dat deze week ook al in een raadscommissie.  Wethouder Herbert Raat liet toen weten dat het standpunt van het  gemeentebestuur niet is veranderd en het de buurt wil behouden. “Unibail moet zijn sloopplannen nu eens definitief uit zijn hoofd zetten”, zegt GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas.

Hij wil dat  Unibail-Rodamco stopt met veroorzaken van door hem gesignaleerde onrust in de Schildersbuurt, die een gevolg is van  het opkopen van woningen en het openhouden van de mogelijkheid van sloop. In juni tekenden B&W een Memorandum van Overeenstemming met Unibail-Rodamco. Raat sprak toen uit dat het college van B&W niet zal meewerken aan wijziging in het bestemmingsplan om sloop mogelijk te maken. Die uitspraak heeft hij deze week naar aanleiding van vragen van GroenLinks herhaald.

Toch blijft Unibail-Rodamco blijkbaar een eigen plan trekken. In de uitspraken van de gemeente ziet het blijkbaar geen reden te stoppen met het maken van uitbreidingsplannen richting de Schildersbuurt. GroenLinks zegt van bewoners te hebben gehoord dat de eigenaar van het Stadshart daaraan vasthoudt en daarom woningen blijft kopen. “Blijkbaar wil UR vooralsnog niet luisteren, maar het moet kraakhelder zijn dat wij pal voor die buurt staan”. zegt Kortekaas.

Weer debatwdstrijd scholieren tegen raadsleden

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317GemeentehuisRaadsleden gaan op woensdagavond 7 oktober om 19.00 uur weer in debat met vwo-leerlingen. De Rotary Leerlingen-Raadsleden debatwedstrijd wordt voor de vierde keer gehouden. Deelnemers zijn leerlingen van het Amstelveen College, het Hermann Wesselink College en het Keizer Karel College. Zij strijden in het debat tegen teams van raadsleden in de raadzaal van het raadhuis.

De leerlingenteams nemen het in drie debatrondes op tegen de teams van raadsleden. De tussenstand na de vorige drie debatten is 2 – 1 voor de leerlingen. Zal het de raadsleden dit jaar lukken om de achterstand weg te debatteren?

De jury onder leiding van voorzitter Kees van Tilburg heeft de taak de winnaar aan te wijzen en de trofee uit te reiken. Het Nederlands Debat Instituut zal beide opponenten op 23 september nog de kneepjes van het debatteren duidelijk maken.

CDA wil onderzoek naar mountainbike-route

CDAFietswinkelBink 024Niet alleen B&W vergaderen buiten de deur ook politieke partijen in de gemeenteraad doen dat. Mogelijk in een vergeefse poging de kloof tussen politiek en de man in de straat te overbriggen. De CDA fractie was maandag bij fietsendetaillist Bink aan de Amsterdamseweg 162. En gaat op basis daarvan B&W vragen te onderzoeken of er een mountainbike-route in het Amsterdamse Bos kan komen.

Wat de fractie er onderling besprak meldt zij niet, maar wel dat op locaties vergaderen ‘een goede gelegenheid’ is om ‘met de hele fractie tegelijk, met mensen buiten de politiek van gedachten te wisselen over de kansen en problemen van Amstelveense inwoners, bedrijven en instellingen.’

Raad laat gemeentelijk vastgoed onderzoeken

RaadzaalOm zicht te krijgen op de totale waarde en de leegstand van gemeentelijk vastgoed laat de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad een onderzoek uitvoeren door bureau BMC. Dat begint vandaag (donderdag 10 september). De raad wil meer grip krijgen op het door B&W gevoerde beleid op dat gebied. Het gaat vooral om zogenoemd maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, sportvoorzieningen en buurthuizen.

Behalve op de omvang en waarde van de totale vastgoedportefeuille, wil de raad antwoord krijgen op de vraag welke ruimte hij nou eigenlijk heeft om de kaders voor het beleid vast te stellen en hoe hij zijn controlerende rol in kan vullen. Daarbij denkt de raad aan de kosten van en inkomsten door het vastgoed. Maar ook wil hij duidelijk krijgen wat zijn sturingsmogelijkheden op het gebied van kostenbeheersing, onderhoud en beheer zijn.