Categorie: "Politiek"

Spreekuur SP in wijkcentrum De Meent

SP logo

De Meent. Foto: amstelveenweb.com

De Meent. Foto: amstelveenweb.com

Van maandag 7 september van is er maandelijks van 19.00 tot 20.00 uur in De Meent een spreekuur van de SP. Wie hulp of informatie nodig heeft over bijvoorbeeld uitkeringen of zijn verhaal kwijt wil over bijvoorbeeld ervaringen met zijn PGB of WMO-aanvraag kan daar terecht.

Maar ook met allerlei andere problemen met overheid en andere instanties natuurlijk. Vooral over lokale kwesties. Er is altijd iemand van de gemeenteraadsfractie aanwezig en / of een SP-lid die de tijd neemt naar de verhalen te luisteren en met raad en daad terzijde te staan.

ChristenUnie betreurt ‘onchristelijk’ college

Bert de Pijper

Bert de Pijper

De ChristenUnie in de gemeenteraad betreurt het dat in het college van B&W voor het eerst geen christelijke partij is vertegenwoordigd. Fractievoorzitter Bert de Pijper zei dat bij de behandeling van de Kadernota, waarin het financiële beleid voor volgend jaar staat. Wethouder Herbert Raat reageerde daarop dat de burgemeester tot het CDA behoort.

Overigens staat de burgemeester formeel boven de politieke partijen en werd onlangs in Maastricht er één benoemd die van geen enkele partij lid is. Echt christelijk, zoals de ChristenUnie pretendeert te zijn, is trouwens het CDA ook niet meer: de grondslag is blijkbaar zo ruim dat bijvoorbeeld Islamieten het in de politieke gremia kunnen vertegenwoordigen.

De Pijper zei verder onder meer te betreuren dat er geen draagvlak bestaat voor stoplichten met regensensoren.

OCA wil wethouder voor ouderen

 

Cor Spinhoven

Cor Spinhoven

De fractie van de Oderencombinatie Amstelveen (OCA) betreurt het dat noch jongeren-, noch  ouderenbeleid specifiek tot de verantwoordelijkheid van één der wethouders behoort. En vooral dat in de zogenoemde Kadernota, met de contouren voor de komende begroting, nergens over de noodzaak van bouwen (van aangepaste woningen) voor ouderen wordt gesproken.

Een derde van de bewoners in Amstelveen is 55 jaar of ouder en de komende jaren stijgt dat aandeel in de populatie alleen maar, zei fractievoorzitter Cor Spinhoven woensdag bij de behandeling van die nota.

‘Duurzaam is mooi, mits niet te duur’

 

Kees Noomen

Kees Noomen

Duurzaamheid is  mooi, maar niet tot elke prijs. Dat vindt de VVD in de gemeenteraad. En met prijs wordt dan die in geld bedoeld. Voor andere partijen, zoals GroenLinks, kan verbetering van de lucht en vermindering van energievberruik (om maar wat te noemen), niet gauw teveel geld kosten. Het is een van de politieke verschillen die in de gemeenteraad nog zijn te bespeuren.

Terwijl fractievoorzitter Axel Boomsma van GroenLinks 2040, het jaar waarin de regio energieneutraal wil zijn, wel heel ver weg vindt, vraagt zijn collega van de VVD, Kees Noomen, zich af wat daar tot nog toe in is geïnvesteerd en in hoeveel jaar die investeringen terug worden verdiend.

GL: ‘Behoud kwaliteit is alleen te hopen’

 

Axel Bomgaars

Axel Bomgaars

“Hetzelfde doen voor minder geld blijkt in de praktijk wel vaker een verkooppraatje dat niet uitkomt,”  zei GroenLinks-fractevoorzitter woensdagavond bij de behandeling van het in de Kadernota vastgelegde financiële beleid voor 2016 en komende jaren.  

Hij plaatste daarmee in feite dezelfde vraagtekens als de SP bij de kernboodschap van B&W. Die luidt: Er moeten miljoenen worden bezuinigd (omgebogen, heet dat in bestuurlijk jargon), maar de kwaliteit van de voorzieningen blijft gelijk of wordt nog verbeterd. Dat er twee miljoen op sport en cultuur wordt bezuinigd staat vast voor B&W, wat de gevolgen ook zijn, betoogde Boomgaars. “Vooralsnog is het dus voorala de hoop dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit. De wethouder Cultuur zei in de raadscommissie bijvoorbeeld dat als de helft van de voorzieningen om zeep worden geholpen, ze misschien met reparatievoorstellen komt. Dat gaat mijn  fractie te ver.

BBA: ‘De wijken in’

 

Jitze Bakker

Jitze Bakker

Zoals het een coalitiepartij betaamt in Amstelveen staat ook Burgerbelangen (BBA) weer te juichen over de gemeentelijke Kadernota (voorlopige begroting). Dat bleek bij de behandeling ervan, woensdag.  Fractievoorzitter Jitze Bakker, die lovend de andere coalitiepartijen en B&W napraatte, wilde nog wel even kwijt dat het maatwerk van de gemeente moet worden opgeschaald tot ‘persoonlijk maatwerk’.

Evenals GroenLinks betoogde hij dat het bij het besturen van de stad niet alleen om euro’s gaat, maar ‘om het gevoel dat je luistert’.

Bakker: “Dat stelt ook een grote opgave aan vernieuwing in regelgeving, bevoegdheden en vernieuwing in systemen.” Hij vindt intussen dat het goed gaat met de zorg in Amstelveen, hoewel daar in de samenleving verschillend over wordt gedacht en hijzelf tegelijk ook moest toegeven dat er nog geen informatie beschikbaar is over de geleverde zorg.

CDA wil middeldure- en seniorenwoningen

Jan-Willem Groot

Jan-Willem Groot

Woningbouw in Amstelveen moet zich richten op middeninkomens en senioren. Dat vindt het CDA. Fractievoorzitter Jan-Willem Groot zei woensdag in de gemeenteraad dat daardoor de door B&W beleden doorstroming op de woningmarkt op gang komt.

Volgens hem blijft het aanbod achter bij de vraag maar middeldure huur- en koopwoningen. Zijn fractie wil met aanvullingen komen op de aan de raad voorgelegde Woonagenda, want niet alles wat zij wil staat er in.

Supermarktcursus herkenning Alzheimer

Anne-Mieke van der Vet

Anne-Mieke van der Vet

D66 Amstelveen heeft tijdens de behandeling van de kadernota op 1 juli jl. met de motie ‘Ik begrijp u’ het college opgeroepen de cursus voor personeel van supermarkten van stichting Alzheimer Nederland ook in Amstelveen uit te rollen. De cursus is bedoeld om supermarktpersoneel om te leren gaan met dementerende klanten. De motie werd mede ingediend door de ChristenUnie en is gesteund door de VVD, PvdA, OCA en BBA. GroenLinks, SP en CDA waren tegen.

Via de cursus leert het personeel gedrag te herkennen en het belang van geduld, oogcontact en begrip tonen. Er wordt gewerkt met acteurs, die het personeel confronteren met verschijnselen van (beginnende) dementie. Volgens de partij zou zo´n cursus ook in Amstelveen veel voordeel kunnen opleveren voor dementerende ouderen. Door een dagelijkse bezigheid, zoals boodschappen doen, gemakkelijker te maken ontlast men de dementerende en diens omgeving.

B&W vaag over uitwerken bezuinigingen

 

Joep van Erp

Joep van Erp

Met alleen de SP tegen ging de gemeenteraad woensdag akkoord met het op minder inkomsten gebaseerde financiële beleid van de lokale overheid voor de komende jaren.  Dat is neergelegd in de zogenoemde Kadernota, waarin de contouren staan voor de begroting van volgend jaar en de richting voor de komende jaren. “Deze kadernota is anders dan alle voorgaande”, zei wethouder Herbert Raat  van Financiën (VVD).

Hij kreeg van SP-fractievoorzitter Joep van Erp te horen dat de toekomstige beleid op het punt van bezuinigingen eigenlijk vaag is. Er gaat bijvoorbeeld minder geld naar cultuur en sport, maar onduudelijk is de onderbouwing daarvan. “Uw keuze is niet kiezen”, verweet Van Erp B&W.

CDA: Minder bezuinigen op sport

 

Jan-Willem Groot

Jan-Willem Groot

Tegen het schrappen van de helft van het vrij te besteden geld van het Sportbedrijf,  zoals B&W willen, verzet zich het CDA in de gemeenteraad. Met steun van SP en Ouderencombinatie (OCA).  B&W willen zes ton omlaag, die drie fracties twee ton minder. Woensdag komen zij  met een amendement bij de behandeling van de zogenoemde Kadernota (voorlopige begroting voor 2016).

De fractie vindt dat in sport blijven moet worden geïnvesteerd.  Dat is volgens CDA-fractievoorzitter Jan-Willem Groot heel belangrijk, omdat sport dat nu eenmaal is voor de gezondheid, sociale samenhang en vorming van kinderen. “Sportvoorzieningen moeten dus toegankelijk blijven voor alle Amstelveners,” zegt hij.