Categorie: "Politiek"

Coalitie: ‘Wat doen we het toch goed’

Frank Berkhout

Frank Berkhout

Wat doen we het met zijn vieren toch vreselijk goed. Dat wordt zo ongeveer de boodschap die woensdag in de algemene beschouwingen van de coalitiepartijen – VVD, D66, Burgerbelangen (bbA) en PvdA – gaat doorklinken. En veelal worden de behaalde wapenfeiten aan de inbreng van de eigen partij toegeschreven, ook was men er dikwijls al in een vorige zittingsperiode van de gemeenteraad (met een andere coalitie) mee bezig. In de politiek gaat het nu eenmaal om het tijdstip waarop het in de laatste jaren voorbereide succes eindelijk wordt binnengehaald.

De fractie van D66 zal woensdag bij de behandeling van de Kadernota (concept volgende begroting) bijvoorbeeld doen alsof dankzij haar (c.q. haar met de betreffende portefeuille belaste wethouder) het nieuwe Hermann Wesselink College er komt. Fractievoorzitter Frank Berkhout kondigt al aan te zullen ingaan op ‘het goede evenwicht tussen hervormingen en investeringen in onderwijs, duurzaamheid en economie’. Berkhout: “De gemeentelijke financiën worden hervormd door te sparen vooraf, in plaats van te teren op de opbrengsten uit grondverkoop. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in structuur van de stad.” Allemaal aan aangekondigd bij de presentatie door B&W van de Kadernota, maar vermoedelijk door alle coalitiefracties nog eens benadrukt als hun grote verdienste en die van B&W, vooral dankzij deelname van D66 in dat college natuurlijk.

Coalitie wil zwemmen in de Poel

Tom Ponjee

Tom Ponjee

Raadslid Tom Ponjee van de VVD is zo blij als een kind. Behalve zijn eigen partij wil heel de coalitie nu dat het waterschap snel zwemwater van de Poel maakt. Of B&W er dus daar op willen aandringen dat die zuivering nog dit jaar tot stand komt. Dan zou alsnog het al jaren op het verlanglijstje van Ponjee staande stadsstrand er alsnog kunnen komen. Als troostprijsje kreeg hij al vast, om dat te vervangen, een badje in de Poel á raison van € 830.000, maar als iedereen gratis in het hele meer kan zwemmen is dat natuurlijk leuker.

De coalitie komt woensdag, zoals bekend, met een motie. Tom Ponjee kreeg in elk geval enthousiaste steun van en Esther Veenboer (PvdA). Zij vonden dat de Poel nu eenmaal een recreatiegebied is van veel Amstelveners en wijzen op de aan de oever van dat meer gelegen ijsbaan, avontuurlijke speelplaats, horeca in het oude dorp en het natuurschoon van het Amsterdamse Bos.

“Het gebied rondom de Poel is bovendien volop in ontwikkeling. De recreatie aan de Poel krijgt in de komende tijd een stevige impuls door de komst van onder andere het drijvend zwembad en een horecavoorziening”, zeggen ze.

D66 wil 70 mille voor museum Jan van der Tiogt

Robert Zuidbroek

Robert Zuidbroek

Museum Jan van der Togt aan de Dorpsstraat, waar onlangs een nieuwe directie aantrad, moet zeventig mille van de gemeente krijgen. Dat vindt coalitiepartij D66 in de gemeenteraad. Bij de behandeling van de Kadernota (concept begroting) komt de fractie met de voorstel daartoe. Het geld is nodig om get museum te helpen ‘verder te professionaliseren’, zegt zij.

Na van het begin af directeur van het museum te zijn geweest gaf beeldend kunstenaar Jan Verschoor onlangs het stokje over aan Heleen van Ketwich Verschuur, die jarenlang commercieel directeur van Hermitage en Nieuwe Kerk in Amsterdam was. Het museum kreeg, behalve een half miljard voor een ingrijpende verbouwing van het pand, nooit een jaarlijkse subsidie van de gemeente, zoals het Cobra Museum. Maar volgens D66 is het niet meer weg te denken uit het Oude Dorp, waar het al meer dan 25 jaar is gevestigd in het voormalige pand van het Amstelveens Weekblad.

Het levert een waardevolle bijdrage aan het culturele aanbod van Amstelveen en haalt regeregeld spraakmakende tentoonstellingen erheen, vindt D66-raadslid Robert Zuidbroek. Hij verwijst onder meer naar de expositie over wijlen Herman Brood. Volgens hem komen na decennia van groei de financiële grenzen van het op eigen kracht draaien in zicht, vooral nu nieuwe ruimte aan het gebouw wordt toegevoegd. De nieuwe directie heeft ambitieuze plannen om de culturele vleugels verder uit te slaan, qua bezoekersaantallen en en bekendheid, meldt Zuidbroek.

CDA: steun ouderenbonden tegen stille armoede

Sandra van Engelen

Sandra van Engelen

De gemeente moet de ouderenbonden financieel gaan steunen. Dat vindt het CDA in de gemeenteraad. De fractie komt daartoe woensdag met een motie bij de behandeling van de zogenoemde Kadernota, die de contouren voor de volgende begroting weergeeft. Er zijn drie ouderenvonden in Amstelveen actief: de KBO (katholiek), de PCOB (protestants) en de ANBO (algemeen).

Zoals vrijwel iedereen ziet ook het CDA het aantal ouderen met financiële problemen toenemen. Maar zij maken te weinig of geen gebruik van de bestaande gemeentelijke regelingen, omdat zij veelal van het bestaan niet weten en de weg erheen niet kennen. Ook hebben sommigen van die generatie schroom om bij de gemeente aan te kloppen, wat volgens CDA-raadslid Sandra van Engelen tot stille armoede leidt. Maar ouderenbonden weten wel wat er in die doelgroep speelt, zegt ze. Van Engelen vindt dat de gemeente daar meer gebruik van moet maken om armoede bij bejaarden op te sporen. “Wij willen dat de gemeente met de bonden overlegt welke rol die daarbij kunnen spelen”, zegt ze. “Daar moet dan wel een tegemoetkoming in de kosten tegenover staan.”

Driekwart ton om slimme stad van AV te maken

Jitze Bakker

Jitze Bakker

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Een slimme, elegante, gewiekste stad moet Amstelveen worden. Een ‘Smart City’, want het moet ter wille van het internationale karakter natuurlijk in het Engels worden gezegd. Coalitiepartijen D66 en Burgerbelangen (bbA), vragen woensdag 75 mille voor de weg naar dat doel. Het heeft allemaal te maken met bereikbaarheid (hoewel de Amstelveenlijn vier haltes inlevert en niet meer tot het CS rijdt), leefbaarheid, welzijn, participatie, zorg, energie en economische vitaliteit, dreunen de fracties op.

Het kan volgens hen allemaal dankzij technologische ontwikkelingen, waarbij het aan digitale verslaving lijdende bbA natuurlijk weer op ICT wijst, en aansluiting bij het al bestaande innovatieplatform van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waarbij Amstelveen met tientallen andere gemeenten is aangesloten. Na bijvoorbeeld een economische en een woon agenda, moet er nu ook een ‘Smart City Agenda’ komen, die de route weergeeft naar het te bereiken doel. De VVD zal er wel mee instemmen, want die ziet er natuurlijk City Marketing brood in, en ook de PvdA sluit zich als slaafse vierde coalitiepartij zoals gebruikelijk naar verwachting aan. Waarmee de zaak dus rond is.

PvdA / bbA: ‘Sportclubs moeten zorgvragen opsporen’

logo_pvda[1]In een motie gaan Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en de Partij van de Arbeid (PvdA) woensdag B&W vragen 25 mille te besteden aan onderzoek dat moet uitwijzen of sport-, cultuur- en kunstinstellingen betrokken kunnen worden opsporen van armoede en andere problemen van kwetsbare inwoners.

Die instanties staan volgens de partijen midden in de Amstelveense samenleving, waarmee zijn toegeven dat de politiek dat niet doet. In kwetsbare situaties weten mensen niet altijd tot wie zij zich moeten wenden, zeggen PvdA en bbA, beide behorend tot de coalitie. Zij denken ook aan samenwerking van de instellingen met wijkteams.

Fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA wijst er op dat docenten in het onderwijs al worden opgeleid om signalen dat er thuis iets mis is bij kinderen op te vangen. “Sporttrainers of muziekdocenten zien hun pupillen ook met regelmaat en hebben ogen en oren”, zegt ze. Due moeten dus ook maar verder kijken dan hun neus lang is als het om kwetsbaarheid gaat. “Het zou mooi zijn als het onderwijs verbinding zou zoeken met sport en cultuur om van elkaar te leren hoe je omgaat met dergelijke situaties.”

VVD / bbA: Polder groen en zwemwater in Poel

VVDNIEUW2logobba[1]Een lawine van moties, waarvan enkele volstrekt overbodige, komt woensdag van de coalitie waarop B&W steunen. De partijen zullen elkaar waarschijnlijk niet laten vallen, maar de doeltreffendheid van sommige voorstellen is ver te zoeken. Zo komen VVD en Burgerbelangen maar weer eens met een motie om de Bovenkerkerpolder groen te houden, waartoe allang is besloten.

De gemeenteraad behandelt woensdag de zogenoemde kadernota, met het concept voor de volgende begroting, waarbij diverse financiële voorstellen door B&W worden gedaan. VVD en Burgerbelangen (bbA) geven toe dat over de polder al eerder besluiten vielen, maar de partijen menen kennelijk dat de raad niet duidelijk genoeg kan zijn. Volgens hen komt er steeds meer druk van buitenaf om te gaan bouwen in het gebied van ‘grote natuurlijke, culturele en ook recreatieve waarde’, waar ‘veel Amstelveners genieten van de wijdse schoonheid van deze polder’.

SP steunt protest brandweer

02IMG_7161_klein formaat cutDe SP bezocht zaterdag (9 juli) de Amstelveense brandweerkazerne om loyaliteit te tonen met de landelijke en dus ook in Amstelveen gevoerde actie van de brandweer tegen een nieuwe cao. Die is volgens de werknemers slechter, doordat brandweerlieden tot 62 jaar moeten door werken, in plaats van op 55-jaruge leeftijd al men pensioen te kunnen. Oorzaak ervan is dat door nieuwe regelgeving niet langer gemeenten werkgever zijn, maar veiligheidsregio’s. Daarbij zijn de arbeidsvoorwaarden van gemeentepersoneel ingevoerd en stichtte de Vereniging Nederlandse Gemeenten een zogenoemde Brandweerkamer die de centrale arbeidsvoorwaarden regelt. Dat laatste gebeurt dus tot ongenoegen van het personeel.

De SP-leden gingen zaterdag met megafoons, afgesteld op sirenefunctie, de kazerne binnen, kregen nog eens voorlichting ober het ontstane conflict en de brandweerlieden een doos met fruit en een taart met het SP logo. Bij de uitrit van de kazerne werden borden geplaatst waaruit bleek dat de SP de actie van de brandweer steunt. Volgens de partij mogen brandweerlieden niet de oud zijn, om de veiligheid van burgers te garanderen.

Burgerbelangen naar Ameland voor lesje energie

IMG_1132   Hoewel van de fractie van Burgerbelangen (bbA) altijd alles digitaal moet, ging zij om daar het grootste zonnepark van Nederland te zien toch fysiek op reis naar Ameland. BBA zit in de coalitie, dus wethouder Peter Bot van die partij, in Amstelveen belast met duurzaamheid, ging ook mee. De hele club zegt van die tweedaagse reis naar de 23.000 zonnepanelen veel te hebben geleerd, zelfs “laaiend enthousiast” te zijn.

Volgens Bot gaat hij met de opgedane kennis in Amstelveen aan de slag. Hoe is niet duidelijk, vertelde hij er ook niet bij, want het dun bevolkte eiland heeft natuurlijk meer grond voor de panelen beschikbaar dan de stad, waar de gemeente afhankelijk is van de eigenaren van daken.

De bbA-afvaardiging kreeg op het raadhuis van Ameland een presentatie van wethouder Nico Oud (duurzaamheid) en projectmedewerker Luc van Tiggelen over de trots van het eiland (‘een mooi uithangbord”, zei Oud), dat uiterlijk 2020 op een duurzame manier wil voorzien in de eigen behoefte aan elektriciteit, warmte en water.

D66 wil nog eerder sparen dan Raat

Harmen van der Steenhoven

Harmen van der Steenhoven

Coalitiepartij D66 wil nog vroeger beginnen met jaarlijkse twee miljoen voor de gemeente te sparen dan wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD). Die wil pas 1 januari 2018 beginnen, maar D66 volgend jaar al. En in 1916 al de helft ervan.

De redenering is verder gelijk aan die van Raat en de rest van de coalitie. Het jaarlijkse inkomen uit grondverkoop (gemiddeld acht miljoen) droogt nu eenmaal op en als de voorzieningen – zoals onderwijs, groen, cultuur en sport – op peil moeten blijven is sparen voor de toekomst nodig. De grond is op.

Vooral grote investeringen in schoolgebouwen, infrastructurele projecten (zoals de verdieping van de A9) en de vernieuwingen van verouderde wijken kunnen straks uit de spaarpot worden betaald, zegt raadslid Harmen van der Steenhoven.

“Gelukkig hebben wij in Amstelveen geen gigantische stadsschuld, zoals de Amsterdam. Juist door nu voor de toekomst te sparen voorkomen wij dat wij straks allerlei leningen moeten gaan afsluiten.”

Zoals gebruikelijk zit D66 volledig op de lijn van de VVD. Van der Steenhoven draagt de koers van Raats financiële beleid een warm hart toe. “Maar wij denken ook al in 2016 en 2017 ruimte te zien om met sparen te beginnen.” Dit jaar zou er nog een miljoen euro kunnen worden bespaard.