Categorie: "Politiek"

CU: ‘Dereguleer huishoudelijke hulp minima’

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

Het nu zittende college van B&W mag dan (net als vorige trouwens) het dereguleren hoog in het vaandel hebben, dat moet dan ook gelden voor het op de gezinnen met een minimaal inkomen gerichte beleid. Dat zegt raadslid Jacqueline Koops van de ChristenUnie. Minder regeltjes dus ook voor die minima, vindt ze. Maar die zadelt het nieuwe college van B&W juist met méér regels op, zegt Koops. “En verschaft zichzelf en de ambtenaren daardoor ook dubbel meer werk.”

De gemeenteraad beslist woensdag over het nieuwe Wmo-beleid. Dat gaat over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het komende jaar gaan veel taken daaronder vallen, die voorheen bij het Rijk lagen. B&W hebben voorgesteld niet langer mensen met een zeer beperkt inkomen vrij te stellen van een eigen bijdrage. Maar volgens Koops kunnen de laagste inkomens dat vaak niet betalen.

ChristenUnie wijzigt mogelijk grondslag

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

In de ChristenUnie gaan eindelijk stemmen op om de grondslag te wijzigen. Daarin wordt verwezen naar de Drie Formulieren van Eenheid, waarmee evangelische christenen en katholieken onmogelijk kunnen instemmen. Dat bijvoorbeeld het evangelische raadslid Jacqueline Koops, vier jaar lang wethouder, en haar voorganger in de raad Bert de Pijper, de partij vertegenwoordigden, houdt in dat zij met een grondslag instemden waar zij in feite niet achter kunnen staan.

In de Drie Formulieren ven Eenheid, waarmee men – de grondslag van de partij aanvaardend – als lid instemt, wordt de zogenoemde ‘geloofsdoop’ (doorgaans door onderdompeling) een ketterij genoemd en de rooms katholieke kerk ‘een vervloekte afgoderij’.  De Drie Formulieren zijn in feite de weergave van de gereformeerde belijdenis. Daarin ligt onder meer de kinderdoop vast, terwijl evangelikale christenen – zoals baptisten en leden van de CAMA-kerk van De Pijper – geloven in een doop op basis van een persoonlijk geloof, omdat in de Bijbel nergens kinderdoop voorkomt.

SP is enige tegen WNL-functie burgemeester

 

Joep van Erp

Joep van Erp

De SP vindt het toetreden van burgemeester Mirjam van ’t Veld tot de Raad van Toezicht van omroep WNL onnodig en ongewenst. Zij is de enige politieke partij in de gemeenteraad die op vragen over het onderwerp wil reageren. In het zogenoemde presidium, waarvan alle fractievoorzitters deel uitmaken, heeft de SP ook als enige geadviseerd de nevenfunctie niet te aanvaarden.

 SP-fractievoorzitter Joep van Erp verwijst naar artikel 67 in de Gemeentewet, waar staat dat een burgemeester geen nevenfunctie moet vervullen, die een goede vervulling van het burgemeestersambt of (het vertrouwen in) onpartijdigheid kan schaden.

Amstelveen niet in DB regioraad

 

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

Voor het eerst sinds jaren is Amstelveen niet vertegenwoordigd in het  dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam. (SRA). Het Amstelveense regioraadslid Tessa van Wijnen (GroenLinks) kreeg het te horen tijdens de eerste vergadering van de nieuwe regioraad. In de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur uitte zij jaar teleurstelling.

Zij wilde eigenlijk wel even weten hoe de onderhandelingen tussen B&W en de SRA daarover waren verlopen. Maar wethouder Peter Bot vond het een beetje onnodig daarover weer een brief naar de gemeenteraad te sturen. Van Wijnen heeft de vergadering van de Regioraad bijgewoond en daar gehoord hoe de vork in de steel zit, redeneerde hij.

Maar andere fracties in de Amstelveense raad niet dus, reageerde Van Wijnen. Volgens Bit heeft Amstelveen geen enkel recht op een zetel in het DB.

Luisteren naar burgers blijft lastig voor raad

Axel Boomgaars

Axel Boomgaars

Hoe je het wendt of keert, verbetering van de participatie van burgers in het gemeentelijke beleid – zegt maar hen invloed laten hebben op wat er allemaal in de ivoren toren aan De Poel wordt besloten – is gewoon een bestuurscultuur. Die conclusie trok fractievoorzitter Axel Boomgaars van GroenLinks vorige week in de gemeenteraad. En eigenlijk konden de andere fracties daar ook niet omheen.

De raad besprak een door zijn Rekenkamercommissie op tafel gelegd rapport, overigens gemaakt door een ingehuurd bureau, waarin nogal wollig wordt vastgesteld dat het allemaal eigenlijk allemaal niet beter hoeft, maar toch moet worden verbeterd. Geen normaal mens die dar begrijpt, maar raadsleden zijn kennelijk ook geen normale mensen. Zij gaven op basis van het rapport in elk geval B&W de opdracht met een ‘participatievisie’  te komen in de loop van volgend jaar. Want zij konden er natuurlijk niet omheen dat het met diverse grote projecten faliekant is misgegaan, zoals met jet parkeerbeleid en de geplande uitbreiding van het winkelcentrum, waarvoor de hele Schilderswijk tegen de grond zou moeten. Dat laatste gaat na een golf van protest niet door, overigens.

Promotieteam voor scheiden plastic

 

Peter Bot

Peter Bot

De gemeente blijft het gescheiden aanleveren van plastic afval bevorderen. Deze maand (juni) deelt een ingehuurd promotieteam in haar gratis opdracht gratis zakken – ook plattic – uit in de lokale winkelcentra om inwoners te stimuleren meer plastic verpakkingen gescheiden aan te bieden.

Wethouder Peter Bot, die Afvalbeheer van zijn partijgenoot John Levie overnam,  herhaalt nog maar eens dat apart inzamelen van die verpakkingen goed is voor het milieu, omdat zij worden hergebruikt. “Daarnaast leveren plastic verpakkingen geld op, wat weer gunstig is voor de afvalstoffenheffing,” zegt hij.

Vorig jaar werd gemiddeld zes kilo plastic per inwoner gescheiden ingezameld. Bot vindt dat een ‘mooie prestatie’, maar het kan volgens hem nog beter. Het inzamelsysteem is in 2013 uitgebreid met twee perscontainers voor plastic verpakkingsafval bij de winkelcentra Kostverlorenhof en Groenhof.

D66 volgens EP-verkiezing grootste in AV

Frank Berkhout

Frank Berkhout

Als we de verkiezingsuitslag voor het Europese Parlement mogen geloven, is D66 nu de grootste partij in Amstelveen. En niet, zoals tot nu toe, de VVD. De Democraten kregen ruim 22% van de meer dan 25 duizend uitgebrachte stemmen. Er waren overigens bijna 60.000 duizend stemgerechtigden. De VVD eindigde bij de verkiezingen met meer dan 18% op de tweede plaats, de PVV 10% op de derde (maar die zit niet in de gemeenteraad) en de PvdA met 9.9 % op de vierde plaats.

Het maakt duidelijk dat keuzes voor landelijke partijen niets hebben te maken met de lokale prestaties daarvan. Hooguit met de samenstelling van de bevolking in een gemeente. Dankzij het Pechthold effect kreeg D66 in Amstelveen ook voor het eerst zes zetels in de raad. Jaren geleden had zij er nog twee. Bij een Haagse daling van het zetelaantal volgt dat in Amstelveen.

CDA ziet Amstelveens belang in EP

 Logo-CDA[1]Zoals de meeste politieke partijen trapt ook het CDA de open deur in de verkiezingen voor het Europees Parlement (het geld verslindende gezelschap in Brussel, c.q. Straatsburg, waarvan ook onbekende Nederlanders deel uitmaken) belangrijk te vinden. Het CDA ziet zelfs Amstelveense belangen bij het EP liggen.

“De grote in Amstelveen gevestigde bedrijven hebben profijt van Europa, maar het CDA pleit ook voor een sterkere positie van het MKB. Dat staat midden in de samenleving en zorgt voor werkgelegenheid”, zegt de fractie in de gemeenteraad.

Rutte: In Brussel gaat het om Amstelveen

DSC_0026Omgeven door tv-camera’s (van onder meer RTL4, NOS, RTV Amstelveen en de Vlaamse VRT) was premier Mark Rutte zaterdag even in het Stadshart. Hij was er op uitnodiging van de lokale VVD, om de campagne van die partij voor de verkiezingen voor het Europese Parlement te steunen.

Zodat ook alle lokale VVD-politici er waren. En uit Aalsmeer was VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad Robert van Rijn gekomen, omdat die hogere aspiraties heeft dan de politiek van het bloemendorp en graag zo zoveelste onbekende Nederlander in Brussel wil worden. Rutte man dan premoer voor alle Nederlanders zijn, op 22 mei moet men toch wat hem betreft maar VVD stemmen, hoewel dat smaldeel in Brussel volledig verdwijnt in een grote liberale fractie waarbinnen de standpunten over tal van zaken volstrekt uiteen lopen.

Politiek mag nu wél flyeren in Stadshart

 

Herbert Raat

Herbert Raat

Een voorstel van de SP haalde het destijds niet in de gemeenteraad, maar nu willen B&W alsnog toe gaan staan wat niet mocht. Politieke Partijen mogen in het Stadshart flyers uitdelen. De SP kreeg er vier jaar geleden nog een boete voor, omdat het in strijd was met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zij had vergunning aan de burgemeester moeten vragen, maar wist dat niet.

B&W willen nu voor politieke partijen van het gezeur af. Verscheidene ervan hebben toestemming gevraagd te mogen flyeren en het college wil een soort gezamenlijk pardon voor die clubs. Ze hoeven hun plannen alleen even te melden bij de betreffende gemeentelijke afdeling, laat wethouder Herbert Raat in een brief aan de gemeenteraad weten. En als een partij op vrijdag wenst te folderen, wordt gevraagd dat ook even te doen bij de marktmeester.