Categorie: "Politiek"

Coalitiepartner bbA ook trots op kandidatenlijst

Peter Bot

Peter Bot

Zoals lijsttrekkers van alle partijen zegt ook Peter Bot van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) trots te zijn op de sterke kandidatenlijst voor de komende verkiezingen van de gemeenteraad. Anders dan de openbare presentaties van ChristenUnie en PvdA hield ook bbA de ledenvergadering, waarin de ‘waanzinnig sterke lijst’ vorige week werd gepresenteerd, nadrukkelijk besloten. Zoals vrijwel alle politieke partijen in Amstelveen trouwens, daarmee lokaal afwijkend van de landelijke congressen. Ook het verkiezingsprogramma ‘Voor een sterker Amstelveen’ werd door de leden – na enkele kleine wijzigingen – goedgekeurd.

Volgens Bot zijn er mensen ‘van hoge kwaliteit en met hoge kwalificaties’ voor de verkiezingen van de gemeenteraad gevonden. “Zij zijn deskundigen op alle facetten van de samenleving en met hen kunnen we met vertrouwen de verkiezingscampagne in gaan”.

Unaniem keurde de vergadering de door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 maart goed. Aan de lijst werd tijdens de vergadering op nummer elf nog Gaby Laudy toegevoegd. Zij is Hoofd evenementen en ontvangsten van het Rijksmuseum. Aanvankelijk stond voorzitter Paul van der Meer op die plaats. “Maar voor zo iemand schuif ik graag een stukje op. Met haar krijgen we er iemand bij die met haar culturele achtergrond het plaatje bij bbA compleet maakt”, zei Van der Meer.

PvdA wil ‘Samen Verder’

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

“Wij zijn niet tegen mensen die het goed hebben of rijk zijn, maar het zit in onze DNA dat wij altijd opkomen voor minder bedeelden; voor hen doen wij altijd een stapje extra”, zei wethouder Jeroen Brandes donderdagavond bij de presentatie van het verkiezingsprogramma ‘Samen Verder’ op de ledenvergadering van zijn partij.

Een dubbele bodem heeft die titel wel, want de PvdA wil zowel samen met burgers in de wijken als met de nu bestaande coalitie (en dus het college van B&W) verder. Hij gaf toe dat de partij een moeilijke tijd achter de rug heeft. Maar in de afdeling Amstelveen zijn de nodige actieve jongeren gekomen, die stokjes kunnen overnemen. Hij noemde onder anderen campagneleidster Suzanne Piet, die nu trouwens als vierde op de kandidatenlijst voor het raadslidmaatschap staat.

Daarop had ook bestuurslid Ad Verkley eerder gewezen, die een evolutie van de generatie der grijze kameraden naar die der millennials constateerde. Het moet met de partij beter, ook lokaal, beter gaan dan vier jaar geleden, zei hij. Na lijsttrekker Jeroen Brandes, volgen op de kandidatenlijst de nu zittende fractievoorzitter in de gemeenteraad Esther Veenboer, Arnoud van den Bosch (3), Suzanne Piet (4), Guido Dennenbroek (5), (voorzitter) Henk Bleekemolen (6), Dick Loos (7), Annemiek Schaap (8), Peter Veldman (9) en Hans Steenvoorden (10) in de Top 10. Verder: Ad Verkley, Marga Drewes, Dolf Veenboer, Wim Beckers. Dick van Houten, Michel Waterman en Maaike Lursen.

ChristenUnie rekent op twee zetels

Henk Stoffels

Henk Stoffels

Hulp aan kwetsbaren bieden, moet niet ontaarden in moraliseren, maar aan dat laatste ontkomt de ChristenUnie in de gemeenteraad soms niet. Dat bleek dinsdag op de ledenvergadering van de afdeling Amstelveen, die met een aantal wijzigingen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vaststelde. De fractie houdt rekening met ‘het wonder’ dat die van één naar twee raadsleden gaat, zei Henk Stoffels, nu nog burgerraadslid (wel in een raadscommissie maar niet in de raad), tweede op de kandidatenlijst.

Die wordt aangevoerd door Bert de Pijper, nu ook fractievoorzitter. Over het grensgebied tussen moraliseren en helpen ging het vooral toen wat er in het verkiezingsprogramma over gezinnen en huwelijk staat aan de orde was. “Eigenlijk is de ChristenUnie de enige partij die echtscheiding niet als een gewoon verschijnsel ziet”, zei Bert de Bijper. Zowel hij als de rest van de vergadering in De Bolder pleitte voor een soort APK-keuring voor huwelijken en men constateerde dat kinderen veelal de dupe worden, vooral van vechtscheidingen. “Waarom moeten wij er achteraf altijd naar kijken en hulp bieden en niet aan de voorkant”, zei Stoffels, die ter vergadering ook als voorzitter en secretaris werd gekozen. Ad interim, voegde hij er zelf aan toe. Formeel hadden de leden nog geen bestuur gekozen, zodat die taken in feite werden uitgeoefend door nog niet in functie benoemde personen. Eltjo Verweij werd benoemd als penningmeester. Naar een derde bestuurslid zoekt de afdeling nog.

Tophockeyster en Pieter Monkelbaan op lijst BBA

Carole Thate

Carole Thate

Om twee meer bekende mensen of door de partij gewaardeerde mensen voorrang te geven, moesten voormalig raadslid Harrie Pijnenborg en bestuurslid Paul van der Meer hun respectievelijk negende en tiende plaats op de voorlopige kandidatenlijst afstaan.

Het bestuur koos op die plaatsen voormalig tophockeyspeelster Caroline Thate (9) en voormalig voorzitter van onder meer Sporting Martinus en lokale omroep RTVA Pieter Monkelbaan (10).

Over de definitieve lijst beslist donderdag de ledenvergadering. Thate sloot zich aan bij bbA en kwam meteen op de kandidatenlijst, zij het op een onverkiesbare plaats, net als Monkelbaan.

Zij is nu directeur van de World of Johan Cruijff, waarin de nalatenschap van de op 24 maart 2016 overleden beroemde voetballer is ondergebracht. Volgens het bestuur is in de partij enthousiast gereageerd op de aanmelding van de bekende Amstelveners.

BBA wil overlast vuurwerk beteugelen

J. Bakker (bbA)

J. Bakker (bbA)

Niet het consumentenvuurwerk volledig verbieden, maar een systeem invoeren om snel overlast te voorkomen. Niet in brand steken verbieden, maar de brandweer een app in handel geven om er snel bij te zijn als een huis vlam vat, zogezegd. Dat wil coalitiepartij Burgerbelangen (bbA). De fractie in de gemeenteraad vraagt B&W of die het systeem kennen. En om – komt ie weer – onderzoek. 

Die stelde er vorig jaar ook al vragen over aan B&W, maar kreeg nooit constateert de fractie nu. In andere gemeenten – zoals Amersfoort, Utrecht en Hilversum – wordt dat zogenoemde vuurwerkdetectie systeem al toegepast. Er komt steeds meer aandacht voor de aan vuurwerk op (en rond) oudejaarsavond verbonden risico’s, constateert bbA-fractievoorzitter Jitze Bakker, die ook wijst op de overlast die dat ook in Amstelveen met zich meebrengt.

AVA wil verschil in politiek gaan maken

Michel Becker

Michel Becker

De als speerpunten van de nieuwe lokale partij Act!ef voor Amstelveen (AVA) lijken niet echt origineel en ingrijpend te verschillen van waar andere partijen mee komen. Maar tot op het laatste moment wordt aan de onderbouwing ervan in een verkiezingsprogramma gesleuteld. Omdat burgers zélf met ideeën over zowel die als andere punten kunnen komen.

Zo gaat het min of meer ook met de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart, legt Michel Becker (2e op de lijst) uit. Bovenaan staat wel een drietal, dat – in de woorden van Becker – de zaak voorlopig gaat trekken, maar daarna volgen namen in alfabetische volgorde. “Laat de burgers zelf maar kiezen, wie zij in de gemeenteraad willen hebben”, zegt hij. Het trio aan de top heeft wel ervaring in de plaatselijke politiek. Lijsttrekker en oprichter Tim Lechner was raadslid voor de VVD en later voorzitter van de Ouderencombinatie Combinatie Amstelveen (OCA), Michel Bekker zat voor D66 in de raad en stapte later over naar het lidmaatschap van de VVD en Jacqueline Höcker zat voor die andere lokale partij, Burgerbelangen Amstelveen (bbA), in een raadscommissie.

ChristenUnie: ‘Voor Airbnb-beleid is draagvlak nodig’

Bert de Piiper (CU)

Bert de Piiper (CU)

Tijdelijk verhuren van hele of gedeeltelijke woningen via het systeem van Aibnb moet draagvlak in de samenleving hebben, vindt de ChristenUnie (CU) in de gemeenteraad. De fractie komt volgende week, als het beleid voor het tijdelijk verblijf en het delen van woningen wordt besproken, met een motie daarover.

Er moeten bij de invoering van nieuw beleid daarover eerst een aantal vraagpunten moeten zijn beantwoord, zegt de CU. Het draagvlak dat er rond Airbnb moet zijn, geldt zowel voor- als tegenstanders, vindt fractievoorzitter Bert de Pijper. “Daarom is het belangrijk vóór invoering van het nieuwe beleid eerst een aantal vragen daarover te beantwoorden. Anders wordt een goede handhaving onmogelijk”, zegt De Pijper, die ook meent dat goede handhaving zonder draagvlak niet goed mogelijk is.

Vrijwel compleet nieuwe raadsfractie Burgerbelangen

Jacqueline Solleveld

Jacqueline Solleveld

Met vrijwel een compleet uit andere raadsleden bestaande fractie komt de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) na de verkiezingen terug in de gemeenteraad. Als de fractie net zo groot wordt als nu (vier leden) en lijsttrekker Peter Bot wethouder blijft, keert van de nu zittende raadsleden alleen Ewa Petiet terug.

Volgens de partij staan er veel vrouwen (net zoveel als mannen) en nieuwe gezichten op de kandidatenlijst. Het bestuur presenteert het concept aan de ledenvergadering op donderdag 14 december, die dan de definitieve lijst vaststelt.

Dat bbA-wethouder Peter Bot als lijsttrekker wordt voorgesteld, was al bekend. Burgerlid (wel in een raadscommissie maar niet in de gemeenteraad) Jacqueline Solleveld – Olthof is de nummer twee en fractiemedewerker Ruud Kootker staat op plaats drie. Voormalig CDA-raadslid Marga van Herteryck – Prinsen komt op de vierde plaats en het raadslid Ewa Petiet op plaats vijf.

Solleveld is zelfstandig ondernemer en gespecialiseerd in de gezondheidszorg en patiëntenbeweging. Zij werkt onder meer voor het Zorginstituut Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en is partner in de Amstelveense maatschap MJ Partners. Zij is nu voorzitter van het Amstelveen Fonds en was vanaf 2003 ruim 10 jaar betrokken bij de Muziek- en Dansschool Amstelveen, eerst als bestuurder en later als lid van de Raad van Toezicht.

B&W vinden openbare klacht SP ‘ongepast’

Marina Casadei

Marina Casadei

Terwijl B&W ‘maatwerk voor de burger’ hoog in het vaandel en dus ook in hun door de coalitie (VVD, D66, PvdA en Burgerbelangen) gesteunde college programma hebben staan, valt daar in praktijk nogal wat op af te dingen, vindt oppositiepartij SP. Zij komt met het schokkende verhaal over een vluchtelingengezin, dat naar haar mening niet adequaat werd geholpen door de gemeente, en maakte daar onder meer een YouTupe filmpje over. B&W vinden dat de SP het gezin bij klachten terug had moeten verwijzen naar de gemeente, die overigens zelf voor de klachten zorgde.

Dat meldt het college aan de gemeenteraad. In het uiterste geval kan een politieke partij de weg wijzen naar de regionale ombudsman, zeggen B&W.

De gemeente zegt keer op keer dat statushouders gewone geïntegreerde Amstelveners zijn, maar de ambtelijke realiteit laat iets anders zien, meent de fractie van de SP.

VVD: ‘D66 te kritisch over Aibnb’

Paul Feenstra

Paul Feenstra

De verschillen in het lokale liberale kamp bestaan niet of zijn uiterst klein, maar ja met de verkiezingen voor de deur, moet je toch doen of die wel degelijk bestaan. Daarom liet D66 zich iets kritischer uit over Airbnb verhuur dan de VVD, hoewel beide partijen het eigenlijk met het betreffende voorstel van VVD-wethouder Herbert Raat eens zijn.

Je mag je huis of deel daarvan hooguit 30 dagen per jaar verhuren aan vakantiegangers en moet aantonen dat je er zélf in woont, maar bijvoorbeeld ook even met vakantie bent. Dar is de helft van het aantal dagen dat Amsterdam hanteerde, maar die stad wil nu het Amstelveense voorbeeld daarin volgen. Maar hoe gaat de gemeente dat allemaal controleren, vroeg D66 zich af. Die fractie kwam dus met een persbericht naar buiten, waarin nogal kritisch over de uitvoering van de plannen werd gedaan. Die kritiek gaat kennelijk de VVD een beetje te ver. “Daarbij overweegt D66 hierover een motie in te dienen”, zegt VVD-raadslid Paul Feenstra.

Kennelijk zal zijn fractie die eventuele motie niet steunen, war in de voornamelijk liberale coalitie een aardverschuiving zou zijn, hoewel men gewoon het bestaande college van B&W wil houden, dus de politieke soep zal wel niet zo heet worden gedronken als electoraal gegeten.