Categorie: "Politiek"

VVD: ‘Transfer burgemeester’

Kees Noomen

Kees Noomen

Moet voor een burgemeester niet, net als voor een voetballer die bij een andere club gaat spelen, eigenlijk een transfersom bij de volgende werkgever worden gevraagd? Fractievoorzitter Kees Noomen kwam met die merkwaardige suggestie in het begrotingsdebat van woensdagavond in de gemeenteraad.

Hij constateerde dat burgemeester Mirjam van ’t Veld wel heel snel weer is verdwenen en suggereerde dat men haar huidige werkgever, ziekenhuis Gelderse Vallei (waar zij voorzitter van de Raad van Bestuur werd) een rekening zou kunnen sturen.

SP weer tegen begroting

Joep van Erp

Joep van Erp

Met, zoals gebruikelijk, de SP tegen heeft de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar goedgekeurd. De socialisten hadden best gewild dat die begroting ook de húnne was, maar raadslid Joep van Erp constateerde dat geen enkele suggestie van zijn fractie door de gemeenteraad is overgenomen.

In grote lijnen sluit het financiële beleid van de gemeente niet aan bij het gedachtegoed van de SP, zei hij.

Bot weer lijsttrekker Burgerbelangen

Wethouder Peter Bot

Wethouder Peter Bot

Zoals viel te verwachten is wethouder Peter Bot weer lijsttrekker voor Burgerbelangen Amstelveen (bbA) bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het bbA-bestuur draagt hem althans voor op de ledenvergadering van donderdag 14 december, als de definitieve kandidatenlijst wordt vastgesteld. Fractievoorzitter Jitze Bakker komt niet in de raad terug.

Bot wil door als wethouder, net als trouwens diens collega’s in B&W: Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66) en Jeroen Brandes (PvdA).

Ex-raadslid CDA nu op kandidatenlijst bbA

Marga van Herteryck

Marga van Herteryck

Voormalig CDA coryfee Marga van Herteryck keert terug naar de lokale politiek. Maar nu voor de plaatselijke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), die overigens haar wethouder Peter Bot opnieuw tot lijsttrekker heeft uitgeroepen.

Van Herteryck was acht jaar lang (van 2006 tot 2014) lid van de gemeenteraad voor hert CDA en maakte in die tijd ook deel uit van de raadscommissie Burgers & Samenleving. Volgens bbA staat zij op de concept kieslijst, maar volstrekt onduidelijk is of zijn een verkiesbare plaats heeft en daarmee opnieuw kans op het raadslidmaatschap.  De definitieve lijst wordt in de ledenvergadering op donderdag 14 december vastgesteld.

Fractieleider Spinhoven uit OCA, blijft in raad

Cor Spinhoven (OCA), fractieleider.

Cor Spinhoven

Cor Spinhoven is niet langer fractievoorzitter van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) in de gemeenteraad. Hij heeft zich als lid uit die lokale partij teruggetrokken en vormt tot de volgende raadsverkiezingen de eenmansfractie Lijst Spinhoven. Naar zijn zeggen is hij door de OCA, die de laatste tijd opnieuw bol staat van onderlinge ruzies tussen de leden, op een ‘schandalige wijze’ naar een niet verkiesbare plaats op de kandidatenlijst geëindigd.

“Dit heeft mij persoonlijk diep geraakt”, zei hij woensdagavond aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad. “Ik heb mij 3,5 jaar met hart en ziel ingezet voor deze partij en de vele Amstelveense kiezers die op mij hebben gestemd. De teleurstelling is dat ook erg groot. Maar ik mag dan deze interne partijstrijd hebben verloren, ik geeft mij niet gewonnen.”

Liberalen tegen verkeerscontrole Stadshart

Tawros Aslanjan (D66)

Tawros Aslanjan (D66)

Dat de politie op 2 november voor een omvangrijke verkeerscontrole het Stadshart koos, waar verkeer door motoragenten heen werd geleid, is verkeerd gevallen bij de twee liberale fracties (VVD en D66) van de coalitie. Zoiets moet op koopavond niet gebeuren op een plein in het hart van de gemeente waar alle culturele instellingen en een winkelcentrum zich bevinden, vinden de partijen. Zij gaan over de kwestie vragen stellen aan burgemeester Bas Eenhoorn.

Op het Stadsplein werden de verkeersdeelnemers doorgelicht door Belastingdienst, Douane Nederland, Koninklijke Marechaussee, Politie Landelijke Eenheid en de gemeente.

Wil Roode bij Top 5 op SP-kandidatenlijst

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

Nadat raadslid Patrick Adriaans al voor de SP als lijsttrekker is aangewezen, bracht die partij nu de concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten. Op 15 november stelt de ledenvergadering van de SP Amstelveen de definitieve lijst vast. Dat die anders uitvalt, wordt niet aangenomen.

Joep van Erp, tot voor kort fractievoorzitter, verhuisde op eigen verzoek naar de vierde plaats op de lijst en Adriaans nam zijn functie in de fractie over. Die is in het dagelijks leven activiteitenbegeleider bij Nieuw Amstelrade en actief als vakbondslid. Op de tweede plaats staat raadslid Marina Casadei (vrijwilligerscoördinator bij Humanitas).

Scholieren wonnen debat van raad

DebatOpnieuw hebben de scholieren het ruimschoots van de raadsleden gewonnen in de woensdag in het raadhuis gehouden debatwedstrijd. Die was weer georganiseerd door de Rotaryclub. De scholieren staat, gerekend over het aantal jaren dat die strijd wordt aangebonden, nu met 4-2 voor.

Elke school voor voortgezet onderwijs (Hermann Wesselink, Keizer Karel en Amstelveen CVollege) leverde, net als de gemeenteraad drie teams. Beste team kwam van KKC en de jury riep raadslid Floor Gordon tot beste debater uit. De oorkonde voor de meest explosieve uitspraak van de avond ging naar Maarten Born, een goede debater, die Floor Gordon verbeterde. Het D66 raadslid had gezegd dat zij van communicatie via smartphones door tieners toch niks begreep, omdat een banaan met de smiley wel kon betekenen: Wil met me naar bed? Nee, bracht Maarten tegenin. “Daar gebruiken wijn de aubergine voor, niet de banaan.”\

Weth. Herbert Raat weer lijsttrekker VVD

Herbert Raat

Herbert Raat

Wethouder Herbert Raat wordt weer lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Dat heeft de maandag gehouden ledenvergadering van de afdeling Amstelveen en omstreken unaniem besloten, meldt zij.

Media werden er, zoals te doen gebruikelijk voor alle politieke partijen in deze stad (met uitzondering van de ChristenUnie), niet uitgenodigd. De wethouder heeft volgens een persbericht van de partij gezegd het een voorrecht te vinden opnieuw als lijsttrekker te zijn gekozen en leden, bestuur en fractie te hebben bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen.

Kandidatenlijst GroenLinks vol nieuwelingen

20171029_201840Ook GroenLinks heeft nu de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Lijsttrekker is fractievoorzitter Martin Kortekaas en als tweede op de lijst staat raadslid Stieneke Kruijer. In de Top 5 komen verder geen van de zittende raadsleden voor.

De raadsfractie bestaat uit vier leden, van wie Gert jan Slump nu naar de zesde plek op de lijst is gezakt en Tessa van Wijnen naar de 22e. Lijstduwer is voormalig fractievoorzitter Axel Boomgaars, vermoedelijk het beste raadslid van de laatste jaren, als 25e.