Categorie: "Politiek"

Partij voor de Dieren wil in gemeenteraad

Speurneuzen centraal in nieuwste tv-commercial van KNGF GeleidehondenDe Partij voor de Dieren (PvdD) houdt morgenavond (donderdag 7 september) om 19.30 uur een informatieavond omdat zij mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De bijeenkomst vindt plaats in het voormalige station aan de Stationsstraat 28. Een werkgroep stelt zich daar voor en meldt druk doende te zijn met het kiezen van kandidaten voor de gemeenteraad.

Linda Roos ziet nu meer respect in raad

Linda Roos

Linda Roos

(Door Frits Suer)

Na bijna 24 haar neemt Linda Roos, langst zittend raadslid, op 27 september afscheid van de gemeenteraad. Zij stichtte de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), voortgekomen uit de actiegroep voor het behoud van het voormalige Leger des Heilsgebouw. dat overigens toch werd gesloopt. Andere kroonjuwelen van bbA: Heemparken en Bovenkerkerpolder. Bij haar afscheid noemt ze die niet als eerste, maar wel de naar haar inzicht verbeterde verhoudingen in de raad.  ”Onze samenwerking met andere partijen is veel beter dan vroeger. Dat vind ik eigenlijk het grootste succes”.

Linda Roos: “De grote winst van de laatste jaren is dat er niet op de man wordt gespeeld. De politiek wordt in het raadhuis bedreven en dat mag er best stevig aan toe gaan, maar buiten de raadszaal is iedereen respectvol naar elkaar toe. We gaan goed met elkaar om en daar mag Amstelveen heel blij mee zijn”.

GroenLinks en SP willen zwemles asielzoekers

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

GroenLinks, de SP en het bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg (ooit opgezet voor vrijwilligers bij de noodopvang voor vluchtelingen) maken zich er zorgen over dat er al diverse kinderen uit onder meer Syrië te water raakten en/of zijn verdronken. De raadsleden Slump en Kruijer van GroenLinks hebben er inmiddels vragen over gesteld aan B&W. Zij willen dat de gemeente zwemlessen voor asielzoekers en statushouders betaalt.

De Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) houdt een pleidooi voor het voorkomen van zulke ongelukken door het aanbieden van zwemlessen.

Ouderenpartij: ‘Lechner blijft wel bestuurslid’

De lokale partij Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) zegt dat haar opgestapte (zieke) voorzitter Tim Lechner, voormalig VVD-raadslid, wel bestuurslid blijft. Eerder vertelde Lechner aan RTVAmstelveen, waar hij coördinator is, dat volgens hem de partij ‘totaal onbestuurbaar’ is geworden. “Afspraken worden niet nagekomen of teruggedraaid, de partij en fractie staan bol van persoonlijke belangen, tegenstellingen en intriges,” voegde hij er aan toe.

Tim Lechner

Tim Lechner

OCA zegt dat vorige week de besloten ledenvergadering, waar geen pers werd toegelaten, rustig verliep. De partij is overigens uiterst summier wat de verslaggeving betreft. Dagvoorzitter was het lid Bomgaars.

Volgens OCA sprak de vergadering voor zowel bestuur als de gemeenteraadsfractie waardering uit en is de partij, ondanks een gehavend bestuur, klaar voor de komende verkiezingen.

Met het oog daarop is een programma gepresenteerd, waarop de leden nog commentaar kunnen leveren.

Over wat er nu in het programma staat doet OCA in haar persbericht geen mededelingen, behalve dan dat de Ouderen Combinatie ‘veel aandacht’ voor ouderen vraagt.

Voorzitter Lechner stapt op bij OCA in chaos

Tim Lechner

Tim Lechner

De chaos bij de lokale politieke partij Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) blijkt compleet. Vrijwel het complete bestuur is opgestapt, inclusief voorzitter Tim Lechner. Dat blijkt uit berichtgeving op de website van RTVAmstelveen, waar scheidend OCA-voorzitter Lechner coördinator is.

Nadat amstelveen.blog,nl het vertrek van de pas aangetreden secretaris Joop Siemers en ziekte van Lechner meldde, zodat Veerle de Robles-Theunissen ad interim beide functies vervulde, blijkt die laatste er nu ook de brui aan te geven. Van het bestuur is dan alleen penningmeester Peter van der Voort over.

Jaap Prent vervangt Linda Roos (bbA) in gemeenteraad

Prent bij uitreiking Lintje (links burgemeester Jan van Zanen). Foto: amstelveenweb.com

Prent bij uitreiking Lintje (links burgemeester Jan van Zanen). Foto: amstelveenweb.com

Jaap Prent (79) komt voor Burgerbelangen Amstelveen (bbA) terug in de gemeenteraad, als opvolger van Linds Roos. Die neemt na 23 jaar eidn september afscheid van de raad. Zij was de oprichtster van de lokale partij, voortgekomen uit een actiegroep tegen de sloop van het voormalige Leger des Heilsgebouw naan de Amsterdamseweg (de actie mislukte trouwens).

Bij de benoeming van Prent is er rekening gehouden met het feit dat over een half jaar na zijn aantreden de raadsverkiezingen zijn. Jaap Prent is al bijna zestien jaar lid van bbA, was tot februari van dit jaar gedurende vele jaren zogenaamd burgerlid van de bbA-fractie (inhoudende dat hij wel in een raadscommissie, maar niet in de gemeenteraad zit).

Weer deining in Ouderenpartij OCA

Tim Lechner

Tim Lechner

Er is weer deining ontstaan in de gelederen van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA). Secretaris Joop Siemers, die overigens op tal van lokale organisaties een stempel drukt, is na ruim een jaar geleden te zijn aangetreden weer opgestapt en campagneleider voor de komende verkiezingen Chris de Veth, eveneens een nieuweling, door het bestuur aan de kant gezet. Zowel hij als oud-directeur van het Sportbedrijf Dirk Landsaat, evenals Siemers bestuurslid van de lokale zender RTV Amstelveen, waar voorzitter Tim Lechner coördinator is, maakten deel uit van de kiescommissie. Die stelde destijds de net – en voor het eerst – binnen gekomen Siemers aan een ledenvergadering in De Meent meteen voor als bestuurslid. Landsaat heeft inmiddels zijn lidmaatschap van OCA weer opgezegd. Het was van zeer korte duur.

Lechner is overigens ziek en voorlopig niet in staat de voorzittershamer te hanteren. Zowel hij als Siemers waren raadslid van de VVD, een partij waarmee OCA in de volgende coalitie wil. Op deining in de gelederen lijkt de partij een abonnement te hebben. Raadslid Henk Fokkink uit de vorige raadsperiode spande een geruchtmakende rechtszaak – ten diepste over de rangorde op de kieslijst – tegen het bestuur aan, die hij overigens verloor. Het rumoer heeft de partij geen goed gedaan, constateerde voorzitter Tim Lechner tijdens een vorige ledenvergadering. “De partij heeft een enorm verleden aan onmin”, zei hij toen. “Ik wil dat niet langer laten bestaan en voorzitter zijn van een partij waarvan de leden elkaar met respect behandelen en het verleden maar eens het verleden laten zijn.”

CDA: Bescherm privacy in Smart City

Gerard Hulsman

Gerard Hulsman

Het is goed dat Amstelveen op weg is om een Smart City te worden, maar daarbij moet steeds worden gewaakt gewaakt worden voor de privacy van burgers. Dat wordt gezegd in een door raadslid Gerard Hulsman van het CDA ingediende en door de gemeenteraad aanvaarde motie.

De motie werd woensdag mede ingediend door Floortje Gordon van D66 en Joep van Erp van de SP. De gemeente heeft aangekondigd onder de vlag van Smart City projecten te starten om met nieuwe technologie haar dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Deze projecten worden deels door of in samenwerking met derde partijen gerealiseerd.

GroenLinks wil basisinkomen i.p.v. bijstand

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

Er zou eigenlijk in Amstelveen een basisinkomen moeten komen. Verschillende gemeenten experimenten met uiteenlopende vormen daarvan en Amstelveen zou hun voorbeeld moeten volgen vindt GroenLinks in de gemeenteraad.

“Amstelveen zou een ideale stad zijn om ook eens andere vormen te proberen dan de steeds meer doodlopende weg van de bijstand”, zei fractievoorzitter Martin Kortekaas vorige week. B&W proberen sinds hun aantreden mensen zo snel mogelijk uit de bijstand naar betaald werk te loodsen, maar hun straffe beleid op dat punt blijkt volgens hem niet te werken. “Het doel dat het college zichzelf had gesteld om het aantal mensen in de bijstand te verminderen wordt niet gehaald.” Integendeel: Het aantal mensen in de bijstand neemt allen maar toe.

Kortekaas: ‘Het zou het college sieren als het een deel van het geld dat Amstelveen in he Sociaal Domein overhoudt, inzet om mensen zonder betaalde baan de vrijheid en de kans te geven via scholing of vrijwilligerswerk hun kansen te vergroten. Nu biedt Amstelveen naar eigen zeggen maatwerk aan mensen in de bijstand, maar dat maatwerk kan dan weer niet zover gaan dat mensen vrijgesteld kunnen worden van het zoeken naar een betaalde baan. En toch kan dat soms voor mensen het beste zijn. Dat ze even niet de verplichte re-integratie doorlopen en naar een betaalde baan zoeken, als dat als het ware de ruime maat is die hen past.”

Amstelveen traag met duurzaamheid

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

Met de duurzaamheid gaat het in Amstelveen niet al te snel, vindt vooral GroenLinks in de gemeenteraad. Ook de VVD juist die nu toe trouwens, mots er aan kan worden verdiend. Het is geen onderwerp dat de gemiddelde VVD-stemmer hoog op zijn prioriteitenlijst had staan, zei fractievoorzitter Kees Noomen van die partij vorige week in zijn algemene beschouwing bij de Kadernota 2018 (kaders voor de begroting).

Maar dat verandert volgens hem als grote windmolenparken op zee zonder subsidie kunnen worden gebouwd. “Ook omdat GroenLinks tot twee keer toe de kans heeft gehad het verschil te maken in Den Haag, maar dat liet afweten, moet de VVD het zelf maar doen”, zei Noomen. Maar tot nu toe is er in Amstelveen eigenlijk weinig op het gebied van duurzaamheid gebeurd, constateerde hij. Wethouder Peter Bot, die de betreffende portefeuille heeft, paart een groot hart voor het onderwerp aan de herhaalde boodschap dat alles wel traag gaat, maar op den duur wel goed komt, zei Noomen.

Maar Groenlinks fractieleider Martin Kortekaas vindt het zo traag gaan dat wat hem betreft een duurzaamheidsklok en een energieklok – meetinstrumenten – wel nodig zouden zijn. Want het aftellen naar 2040 is begonnen, als de gemeente fossielvrij moet zijn.