Categorie: "Politiek"

Raat, nu fractievoorzitter VVD, leidt coalitie-overleg

Herbert Raat (rechts) en Janneke Leegstra (links) flankeren partijleider Mark Rutte. Foto: Anko Stoffels

Zoals verwacht, is Herbert Raat nu fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Dat heeft de fractie de dag na de verkiezingen besloten. Overigens leidt hij namens zijn grootste partij de onderhandelingen over de coalitie. Qua zetelaantal bleef de vorige trouwens geheel bestaan.

Vrijwel zeker rolt Raat weer als wethouder uit het overleg. Dat ambt, gekoppeld aan dat van locoburgemeester, heeft hij sinds 2010.

Ook vrijwel zeker wordt Janneke Leegstra de nieuwe fractievoorzitter, als Raat wederom het wethouderschap wacht. Haar foto stond op alle posters, samen met die van lijsttrekker Herbert Raat, en zij neemt het stokje over van Kees Noomen (derde op de kandidatenlijst). De fractie, die van 9 naar 10 zetels ging, bestaat uit: Herbert Raat, Janneke Leegstra, Benjamin Smalhout, Rob Ellermeijer, Kees Noomen, Hans Bulsing, Tom Coumans, Paul Feenstra, Arjan Gerritsen en Bas Zwart. Als Raat wethouder wordt, komt vermoedelijk Remco Snoek er bij. Leegstra is de enige vrouw in het gezelschap. Raadslid Inza Gast stond op de kandidatenlijst als nummer 13 en keert dus niet in de raad terug.

 

Floor Gordon nieuwe fractievoorzitter D66

Floortje Gordon (38) wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Dat is tijdens de eerste fractievergadering na de verkiezingen besloten.

Zij neemt het stokje over van Frank Berkhout, die op de vierde plaats staat van de kandidatenlijst. Van hem was al langer bekend dat hij in de nieuwe raad geen fractievoorzitter wilde zijn.

D66 verloor en zetel bij de verkiezingen en heeft er nu zeven. Daarmee is zijn de tweede partij in de raad.

Gordon is een van de meest zichtbare raadsleden, zeker van haar fractie, waar zij woordvoerder was tot nu toe over Wonen en Ruimtelijke Ordening.

Zij is getrouwd, heeft drie kinderen en werkt als manager eb adviseur bij Atos Consulting aan de Burg. Haspelslaan.

Bij de raadsverkiezingen kreeg zijn 501 voorkeurstemmen.

 

 

VVD dankt kiezers voor meerderheid

Lijsttrekker Herbert Raat van de VVD heeft op zijn weblog de kiezers van Amstelveen bedankt. De partij kreeg een kwart van de stemmen, de tweede partij (D66) ongeveer 19 procent. Het betekent dat twee liberale partijen 44% van de stemmen kregen, de andere acht partijen verdeelden de overige 56%. De VVD haalde tien zetels, een meer dan bij de vorige verkiezingen, ondanks uitbreiding van het aantal partijen.

“Fantastisch”, zegt Raat.  “Voor de derde keer mocht ik de lijsttrekker zijn. Een grote eer, maar ook veel verantwoordelijkheid. In 2010 en 2014 bleven we de grootste partij met negen zetels. We zijn nu voor de derde keer achtereen de grootste geworden en hebben zelfs een extra zetel gewonnen.”

Hij vindt dat men in de politiek winst niet cadeau krijgt. De zege is volgens hem niet vanzelfsprekend. “Vaak wordt er gezegd dat Amstelveen een VVD-bolwerk is, maar winst is zeker geen automatisme.”

VVD gegroeid, coalitie behield huidige sterkte

Behoudens een verschuiving van één stem, is de omvang van de bestaande coalitie bij de verkiezingen volledig overeind gebleven. De VVD kreeg een kwart van de stemmen en groeide, als grootste fractie in de gemeenteraad, van negen naar tien zetels. D66 leverde er één en heeft er als tweede partij nu zeven. De lokale partij Burgerbelangen (bbA) en PvdA bleven gelijk, met respectievelijk vier en drie zetels. Het betekent dat de PvdA niet, zoals landelijk wel gebeurde, hier inleverde. De zittende coalitie bestaat uit VVD,D66, Burgerbelangen en PvdA.

Nieuw AVA: 2 zetels

Opvallend was dat de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) meteen twee zetels in de gemeenteraad scoorde. De (ook lokale) Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) werd in zetelaantal gehalveerd en heeft er nu één over. Ook het CDA en de SP daalden beiden van drie naar twee. De winst van GroenLinks, in Amsterdam nu de grootste fractie en ook landelijk fors winnend, bleek in Amstelveen beperkt tot één zetel. De partij steeg van vier naar vijf. De ChristenUnie handhaafde zich met één zetel.

Tien partijen

Door de komst van AVA betekent dat het aantal fracties in de raad steeg van negen naar tien. De versnippering nam ook in deze stad toe, mede doordat er een lokale partij bijkwam. Ook dat is trouwens een nationale trend.

Er kwam in Amstelveen 57,6% van de stemgerechtigden opdagen bij de stembureaus, een hoger percentage dan (rond 50%) in Amsterdam.  Hoe de nieuwe coalitie er uit gaat zien, is nog de vraag. De partijen die nu in het college van B&W vertegenwoordigd zijn, willen dat allemaal blijven. “Laat ze maar doorgaan in de huidige samenstelling”, opperden gisteravond diverse ondernemers. Overigens is vrijdag pas de definitieve uitslag bekend. Dan wordt ook duidelijk welke kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen.

Dreun

De zware dreun die D66 landelijk kreeg beperkte zich in Amstelveen tot verlies van één zetel (van 8 naar 7), waardoor die partij wel de één na grootste in de gemeenteraad blijft. De opvallende winst van de uit het niets komende lokale partij Actief voor Amstelveen zei VVD-lijstrekker Herbert Raat waardering te hebben. Hij feliciteerde haar met de twee behaalde zetels.

Het CDA verloor plaatselijk. In Amstelveen slonk de fractie met een derde: Zij ging van drie naar twee zetels. Dat gold trouwens ook voor de SP, die zowel landelijk als lokaal inleverde. Overigens blijft landelijk het CDA de grootste landelijke partij in gemeenten, wat Mark Rutte tot feliciteren met de ‘nipte winst’ aan het adres van Buma bracht.

 

Uitslagenavond 22.00 uur in raadhuis

Wie wil, kan vanavond (21 maart) naar het raadhuis komen om de uitslagen van de verkiezingen te volgen. De verkiezingsavond begint om 22.00 uur, een uur nadat de stembureaus zijn gesloten.

Na het sluiten van de stembureaus en het tellen van de uitgebrachte stemmen is het wachten op de verkiezingsuitslag, zegt de gemeente. Iedereen is welkom op het raadhuis om te volgen hoe Amstelveen in de diverse wijken heeft gestemd. Ook de  kandidaat-raadsleden kan men daar ontmoeten. RTV Amstelveen doet live-verslag vanaf het raadhuis, meldt de gemeente. Ook via internet is de uitslagenavond live te volgen, via http://amstelveen.raadsinformatie.nl.

 

 

 

 

Toekomstige wethouder?

Huissen (LInks) en Hollander. Foto: amstekveenweb.com

Als het aan GroenLinks ligt, zal onder een nieuw bewind na de verkiezingen het gemeentelijke beleid ingrijpend veranderen. Voorman Jesse Klaver wilde dat ook landelijk, maar kwam buiten het kabinet te staan, ten gunste van de ChristenUnie.

In Amstelveen waant de kandidaat van GroenLinks voor het wethouderschap zich kennelijk al in functie. Bij zijn optreden laat hij zich stelselmatig, onder meer door Stadsdichter Matthijs den Hollander, ‘toekomstig wethouder’ noemen. De man in kwestie, Frans Huissen, gaat zorgen voor wat Den Hollander een ‘cultuuromslag’ op het raadhuis noemde.

Dat die verandering is komt mag intussen worden betwijfeld. Amstelveen is en blijft een liberale gemeente. Verandering vindt daarom eerder plaats bij de partijen die staan te dringen om een wethouder te leveren dan bij het te voeren voortgezette beleid.

Bloedeloos debat raadsverkiezingen

Wie nog twijfelde of hij wel gaat stemmen, doet dat zeker niet na het bloedeloze debat tussen de aan de verkiezingen deelnemende partijen, maandagavond in de schouwburg. Er werd aan het einde daarvan een zogenoemde poll gehouden, maar die betrof alleen de aanwezigen, dus gaf de achterbannen der diverse partijen weer. Want het publiek, dat overigens wel voor een bomvolle tribune zorgde, bestond voornamelijk daaruit. Het debat werd uitgezonden via RTV Amstelveen.

Blijkbaar was met de setting precies de landelijke NOS-lijn gevolgd bij de nationale verkiezingen, wat afwisselend debatten tussen twee kandidaten en vijf lijsttrekkers tot gevolgd had. Die moesten dan antwoorden op tien stellingen over onder meer of er wel of niet lawaai veroorzakende festivals in het Amsterdamse Bos mogen worden gehouden.

Meest in het oog springende vraagstukken waarover werd gesproken, waren natuurlijk de woningbouw, Schiphol en het meer steunen van inburgerende vluchtelingen met verblijfsvergunning (statushouders). Maar daar kwam eigenlijk weinig nieuws uit.

SP niet bij afscheidseten raad – vergadering vroeger

Patrick Adriaans

De SP overweegt een boycot van de laatste vergadering van de nu zittende gemeenteraad. Die begint namelijk al om 16.00 uur, waarna om 17.30 uur het afscheid van ‘oude’ raadsleden start. Reden van de vervroeging – normaal beginnen raadsvergaderingen om 20.00 uur –  is dat de raadsleden ten afscheid een dinertje wacht. De gemeente haast zich te zeggen dat de vergadering om 17.00 uur begint. Een half uur vroeger dus dan de SP zegt en daarmee voor werkenden nog moeilijker bij te wonen.

Dat de ‘openbare’ vergadering vroeger wordt gehouden heeft het presidium (fractievoorzitters) blijkbaar besloten, maar dat besluit tot nu toe aan de openbaarheid onttrokken. Alleen de SP was daar niet mee eens. Volgens die fractie heeft de gemeenteraad ermee ingestemd, maar dat is volledig aan inwoners voorbij gegaan. Mogelijk komt er woensdag nog een officiële uitnodiging de openbare vergadering bij de wonen in het Amstelveens Nieuwsblad. Op de gemeentelijke website is alleen te vinden dat op 28 maart wordt vergadert. Burgemeester Bas Eenhoorn laat weten teleurgesteld te zijn in de houding van de Socialisten.

‘Eigen feestje’

PvdA wil rente sociale lening omlaag

Terwijl rente op spaargelden is te verwaarlozen, betalen mensen die op een sociale lening zijn aangewezen ook in Amstelveen tussen de 5,3 en 12 procent over de hoofdsom. Veel te veel, vindt de Partij van de Arbeid, die zich zorgen maakt. Wie in deze gemeente zo’n lening moet sluiten, komt terecht bij de Kredietbank Nederland, waar die percentages gelden. Fractievoorzitter Esther Veenboer wil van B&W weten hoe het precies zit.

De schuldenaars kunnen bij een gewone bank niet aankloppen, omdat zij te zwaar in de financiële problemen zitten. Maar daar maken juist de instanties die pretenderen ‘sociaal’ geldt te verstrekken juist misbruik van, bleek uit een programma van de consumentenrubriek Kassa.

GroenLinks wil basisinkomen enmeer vrijheid minima

Stieneke Kruijer

GroenLinks wil dat na de verkiezingen in Amstelveen wordt geëxperimenteerd met een Basisinkomen. In andere steden zijn proeven gedaan met regelvrije bijstand. In Amstelveen is soepeler omgang met de regels voor bijstand mogelijk een oplossing voor de conflicten van de gemeente Amstelveen met groepen minima en statushouders. Dat is kan een van de vormen zijn, meent de partij.

Zij wijst er op dat gemeenten nu zelf mogen beslissen hoe zij mensen zonder werk naar een baan begeleidt. Dat kan volgens haar door hulp bij het opstellen van een cv of een sollicitatietraining, maar ook met veel dwang om zo snel mogelijk een baan te vinden, ook als de betrokkene nog bezig is met leren van de taal of als de baan niet goed past bij je opleiding. Met dat laatste, waar zij kennelijk tegen is, deelt GroenLinks in feite ten dele de opvattingen van de SP, die er een demonstratie organiseerde en er een luidruchtige vergadering van een raadscommissie aan overhield.