Categorie: "Politiek"

Brandes: PvdA verloor landelijk meer dan lokaal

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Hoewel de PvdA bij de landelijke verkiezingen dramatisch verloor, kwam de klap in Amstelveen minder hard aan, constateert wethouder Jeroen Brandes van die partij. Hij wijst er op dat meer kiezers dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partij steunden. Overigens was het opkomstpercentage toen ook veel lager. Maar: “Landelijk is echt anders dan lokaal”, zegt Brandes, Hij schrijft dat men een ‘realistische en positieve’ kijk op de ontwikkelingen moet houden.

Na felicitaties aan het adres van winnaars D66 en GroenLinks, constateert Brandes dat de VVD de grootste partij blijft, ondanks verlies. Over zijn eigen partij zegt hij: “Ja, we hebben landelijk verloren t.o.v. van 4 jaar geleden. En flink ook. Een pijnlijke nederlaag. Landelijk bonden we nog maar 5,7% van de kiezers aan onze partij.” Maar in Amstelveen lag dat percentage hoger namelijk 6,9. Brandes: “Appels en peren vergelijken, gaat niet, maar enige nuance is wel op zijn plek. We kunnen elkaar ook helemaal de put in praten. De PvdA in Amstelveen heeft een realistische en positieve kijk op zaken!”

“In 2014 steunden 2857 kiezers onze partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wij kozen ondanks een nederlaag voor het deelnemen in het college. Onze partij is een bestuurspartij, die verantwoordelijkheid draagt en in Amstelveen duidelijk laat zien een volwaardige collegepartij te zijn. In 2015 gaven 3367 kiezers tijdens de provinciale staten verkiezingen het vertrouwen in ons.”

Stabiel

“Het huidige college van B&W in Amstelveen bleek stevig financieel solide, dat ruimte hield voor investeringen in mensen, wijkcentra, onderwijs en degelijke keuzes op woningbouwgebied maakte. Uiteraard zouden wij als PvdA als wij het alleen voor het zeggen hadden hier nóg uitgesprokener keuzes in maken. Lokale lasten blijven laag en konden zelfs verminderd worden en zorggarantie staat en blijft hoog in het vaandel staan. Met de komende infrastructurele transformatie van de stad en de ontwikkelingen binnen de stad, is het ook noodzakelijk dat deze stabiliteit blijft.”

“PvdA kiezers zagen ook hoe hun partij vertegenwoordigd is. Tijdens de verkiezingen van afgelopen week bleken 3438 kiezers het vertrouwen te blijven geven.”

Appels en peren….

Brandes: “Sinds 2012 neemt het aantal PvdA stemmers dus bij elke verkiezing toe ( in absolute aantallen ). Daar gaat het om. Ons potentiele achterban groeit. Opkomstpercentages zijn verschillend, de deelnemende partijen zijn verschillend. Hoe je e.e.a. ook uitrekent het blijven 3 stevige zetels en er zit meer in.

Landelijk is echt anders dan lokaal. Het is appels met peren vergelijken!

De komende jaren zal de PvdA in Amstelveen blijven werken aan ontwikkelingen op het gebied van werk, wonen en zorg. Blijven werken aan wijkgericht werken. Blijven inzetten voor mensen die enige vorm van ondersteuning nodig hebben. Blijven meedoen! Samen voor Amstelveen.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan zullen we onze kiezers in Amstelveen er opnieuw van overtuigen dat de PvdA in Amstelveen er staat. Zoals Lodewijk Asscher aangaf. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg! Tot slot zal ik namens de partij, en samen met mijn fractie blijven uitstralen dat we trots zijn op onze club, en dat we dapper deze storm doorstaan. De afdeling Amstelveen heeft er ongelofelijk veel zin in.”

 

 

 

SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

B&W hullen zich kennelijk in zwijgzaamheid over het feit dat een hoorzitting over bezwaarschriften tegen de verbouwing van Groenhof wordt gehouden als de gemeenteraad daarover al heeft beslist. De SP-fractie stelde daarover schriftelijke vragen en wilde die hoorzitting vervroegen. Nu dat niet is gebeurd overweegt zij een motie van afkeuring voor in elk geval wethouder Jeroen Brandes.

Morgen, woensdag 22 maart, besluit de gemeenteraad erover en van de gemeente is nog niets vernomen, vertelt SP-raadslid Patrick Adriaans.

Donderdag mogen de bezwaar makende omwonenden met de (ambtelijke) Commissie voor de Bezwaarschriften gaan praten, min of meer als mosterd na de maaltijd.

VVD blijft ook in Amstelveen grootste partij

VVDNIEUW2Overeenkomstig de landelijke uitslag blijft ook in Amstelveen de VVD de grootste partij met 28,1% van de stemmen, hoewel ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen (35%) een daling valt waar te nemen. D66, nu de tweede partij in de gemeenteraad, steeg ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen van 13 naar 18 procent. Daarmee blijft Amstelveen een overwegend liberale gemeente. 

Dankzij de populariteit van Jesse Klaver werd grote winnaar GroenLinks met 10,8% de derde partij in Amstelveen bij de woensdag gehouden landelijke verkiezingen, (was 3%). De opkomst van de kiezers was iets groter dan vorige keer, namelijk 82,81%, tegenover 78,8%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bleef de opkomstteller steken bij 54,76%.

Hoorzitting bezwaren Groenhof ná besluit raad

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

Een dag nadat de gemeenteraad op 22 maart al over de omstreden uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof gaat beslissen, wordt pas een hoorzitting over de bezwaarschriften van omwonenden daartegen gehouden. De SP zegt grote moeite met die gang van zaken te hebben en vraagt B&W die hoorzitting eerder te houden, zodat alle partijen over de kwestie eerst kunnen worden gehoord.

De hoorzitting van de commissie bezwaarschriften is in principe openbaar, maar de gemeente loopt kennelijk met die openbaarheid niet te koop. Media worden er tot nu toe standaard niet voor uitgenodigd.

Om de uitbreiding met onder meer een derde supermarkt (Lidl) mogelijk te maken te maken moet de gemeente een stuk grond aan de eigenaar van het centrum verkopen. Dat kan B&W zelf doen, maar de gemeenteraad is wel nodig voor toestemming om dat terrein aan de openbare ruimte te onttrekken. Daarmee hadden diverse fracties nogal moeite, omdat zij wilden weten wat er dan op die grond gaat worden gebouwd, vooral nu omwonenden moeite hebben met de uitbreiding wegens door hen verwachte overlast. Zij hebben bij een raadscommissie ingesproken. Op voorstel van de SP is het besluit van de gemeenteraad uitgesteld voor overleg tussen de diverse partijen, maar dat heeft blijkbaar niet tot een oplossing geleid. Inmiddels zijn er bezwaarschriften ingediend door bewoners die zich onvoldoende gesteund voelen door de gemeente.

Brandes: ‘Wees trots op de PvdA’

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

“Wees er trots op dat je bij deze club hoort”, zei wethouder Jeroen Brandes vrijdagavond in P60. Daar werd een soort verkiezingsfeest door de PvdA gehouden. Uit de regio kwamen enkele tientallen ‘kameraden’ (zo noemde voorzitter Ad Verklei van de afdeling Amstelveen de aanwezigen) naar het poppodium om dreunende muziek uit de speakers te horen, die bij de gemiddelde leeftijd van de bezoekers niet paste.

Brandes liet voor zijn koste toespraak het nummer ‘I wanna see you be brave’ draaien, waarvan de tekst op een groot scherm verscheen. “Wees dapper en trots”, zei hij. Hij bedoelde: In weerwil ban de peilingen die er voor de PvdA niet goed uitzien. Maar het heeft volgens hem geen zin keer op keer tegenover andere partijen in de verdediging te gaan. “Het gaat er ok waar we voor staan. Dat is voor goede banen, met vaste contracten. Wij durven keuzes te maken.”

Net als landelijk regeert hij lokaal als PvdA-er samen met de VVD. “Maar ik werk liever samen met de VVD dan met een partij die mensen uitsluit.”

Verklei had aan het begin van wat hij een ‘politiek feest’ noemde er aan herinnerd dat in Amstelveen de PvdA deel uitmaakt van een door de VVD gedomineerde coalitie, waarin “D66 de tweede viool speelt”. Volgens hem bracht de PvdA-wethouder er in het sociale aspect zichtbaar te maken in het college van B&W.

(D66) Busje komt zo…

D66 Bustour TK2017 foto: Jeroen MooijmanJa hoor, het busje van D66 komt zo weer. Vrijdag (10 maart) is het om 9 uur op het Stadsplein, met aan boord Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (die daar de wettelijke bepaling dat iedereen is er met 1 stem meerderheid doorkreeg) en Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Wie met ze praten wil moet snel zijn, want om half elf word de bus weer in Heemstede verwacht. En ook andere stede in Noord-Holland staan nog op het programma.

De bustocht maakt deel uit van de verkiezingscampagne van de Democraten, die – zoals alle andere partijen – nu het land in gaan om met nooit in vervulling gaande beloften te strooien ten einde kiezers binnen te halen, die tot de volgende verkiezingen geacht worden weer te zwijgen.

Partij voor de Dieren naar Muziekschool

dieren partijNa diverse andere landelijke partijen doet ook de – niet in de gemeenteraad vertegenwoordigde – Partij voor de Dieren de gemeente Amstelveen aan. Op zondag 12 maart (want de fractie in het Binnenhof is nu eenmaal Zevende Dag Adventist met dus zaterdag heiliging) zijn Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en kandidaat-Kamerlid Lammert van Raan, statenlid in Noord-Holland, om 14.15 in de Muziek- en Dansschool aan het Stadsplein. Men kan daar hun lezing ‘Idealisme is het nieuwe realisme’ komen beluisteren. Na de lezing kan men met de politici in gesprek te gaan.

Ouwehand en Van Raan zeggen de ‘expressieve politiek’ te willen bedrijven. Ouwehand: “We laten zien dat idealisme het nieuwe realisme is waar de wereld dringend behoefte aan heeft. Aan de hand van onze successen in tien jaar Partij voor de Dieren in de Kamer én de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma maken we duidelijk dat wij hét politieke alternatief voor de gevestigde orde bieden. Het is tijd voor Plan B, omdat er geen planeet B is.”

Reclame voor reclame en funest leenstelsel

Eric Smaling (links) en Patrick Adriaans. Foto: amstelveenweb.com

Eric Smaling (links) en Patrick Adriaans. Foto: amstelveenweb.com

Terwijl bijvoorbeeld D66 driftig op de trom slaat, omdat zich in haar ogen groot nieuws voordoet als een clubje landelijke bestuurders hier reclame komt maken, blijken andere partijen te beseffen dat nu eenmaal alle politieke stromingen stad en land afreizen om in deze verkiezingstijd mensen op beloften te trakteren die zij toch niet nakomen. Amstelveenweb.com ontwaarde toevallig op het Stadsplein het SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling. Hij was er tijdens een weekmarkt samen met raadslid en partijgenoot Patrick Adriaans aan het flyeren.

Dat reden trouwens ook andere politieke clubs, zoals VVD en CDA. Maar D66 kondigde vooraf aan dat haar door heel Nederland reizende verkiezingsbus een uurtje in het Stadshart zou staan. En ja hoor, het busje kwam. Met aan boord Marietje Schaake van de Brusselse papieren tijger, die om onduidelijke redenen parlement heet, een Tweede Kamerlid (Paul van Meenen) en een kandidaat voor dat orgaan (Matthijs Sienot). Natuurlijk voegden zich ook lokale D66-ers er bij. Zaterdag komt de reclame-bus opnieuw, meldt de afdeling.

D66-bus zaterdag op Stadsplein

downloadNu talloze een plaats in de Tweede Kamer mikkende partijen weer door het land gaan om met beloften kiezers te paaien, komt ook D66 niet onder dat campagne geheten carnaval uit. Die doet zaterdag 4 maart een bustour door in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Hoewel het natuurlijk met het beleid in deze stad geen fluit heeft te maken, komt een gezelschap kandidaten, een Europarlementariër en een Eerste Kamerlid.

De bus rijdt trouwens tot 15 maart door heel Nederland. Op 4 maart is die om 11.15 uur op het Stadsplein. Met aan boord kandidaat-Kamerleden Paul van Meenen en Matthijs Sienot. Ook kandidaat-Kamerlid Antje Diertens, Europarlementariër Marietje Schaake en Eerste Kamerlid Petra Stienen sluiten een gedeelte van de dag aan.

Pro Demos poogt politiek leuk te maken in bieb

Bibliotheek logoTerwijl zo langzamerhand alleen politici zelf nog geloven in hun verhalen, probeert de organisatie ProDemos mensen – en vooral jongeren – ervan de overtuigen dat democratie bestaat en politiek interessant is. Op woensdag 8 maart (19.30 uur) houdt die club een zogenoemde verkiezingsspecial in de bibliotheek aan Stadsplein. De toegang is gratis, maar men moet wel vooraf reserveren via www.debibliotheekamstelland.nl

Het gaat er die avond om de bezoekers iets meer van de spelregels bij te brengen, met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen. ProDemos zegt speciaal naar Amstelveen te komen voor alle stemmers die nog niet zo veel weten over politiek, maar er wel meer van willen weten, en liefst nou eens op een leuke manier.