Categorie: "Politiek"

Gemeenteraad komt praten met wijk KKP

logobba[1]De lokale partij Burgerbelangen (BBA) heeft het voortouw genomen van een ontmoeting tussen lokale politiek en inwoners. Raadsleden uit alle fracties zijn volgens BBA donderdag 6 april aanwezig bij een zogenoemd ‘werkbezoek’ aan de wijk Keizer Karelpark. Er zijn overigens aparte bijeenkomsten voor ondernemers en overige wijkbewoners.

Onder het motto ‘Praat met de Raad’ zijn van 18.00 tot 19.30 uur ondernemers welkom in lunchroom Italy aan de Van der Hooplaan 231A en van 19.30 tot 21.30 uur wijkbewoners in het Rode Kruis gebouw aan de Van der Leeklaan 3.

GroenLinks: ‘Gemeente heeft grote ICT-problemen’

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

Terwijl de gemeente zegt steeds meer te willen digitaliseren, is het wat ICT betreft blij haar al jarenlang een zooitje. Dat komt zelden naar buiten, want de haar communicatie is nu eenmaal primair op reclame gericht en daarvoor werkt wat faalt natuurlijk niet mee. GroenLinks Amstelveen wil nu meer duidelijkheid over crisis bij gemeentelijke ICT aanpak, nadat kennelijk raadsleden daar in de gebruikelijke achterkamers over zijn geïnformeerd.

Volgens de fractie lieten B&W weten dat er grote problemen zijn bij het programma Digitaal Werken. Dat werd twee jaar geleden gestart om de website Amstelveen.nl en de digitale dienstverlening te optimaliseren. De gemeente is daar kennelijk nog niet in geslaagd en GroenLinks wil dat de gemeenteraad vaker en beter geïnformeerd wordt. Ook in een rapport van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werd dat in oktober 2016 aanbevolen.

Het vervangen van de website Amstelveen.nl en het digitaliseren van de diensten van de gemeente hebben grote vertraging opgelopen. De nieuwe website komt er niet vóór najaar 2017, dat is minstens een jaar later dan eerder afgesproken, constateert GroenLinks.

Volgens de fractie blijven inwoners en bedrijven in Amstelveen zitten met een gemeentelijke website die steeds meer achterloopt. “Klantonvriendelijk,” noemt fractievoorzitter Martin Kortekaas de site. “Je zoekt je rot en de website biedt geen mogelijkheden voor het optimaliseren van de gedigitaliseerde diensten.”

BBA: Amsterdam doet maar raak ten koste van AV

Linda Roos

Linda Roos

Kritiek op de gemeente heeft Burgerbelangen Amstelveen (BBA) eigenlijk nooit, want ja de lokale partij hoort nu eenmaal bij de coalitie waarop het stadsbestuur steunt. Maar om zich toch eens van een kritische kant te laten zien, krijgt Amsterdam nu de volle laag.

Die buurgemeente bleef in gebreke bij het informeren van de Amstelveners over de werkzaamheden aan en het afsluiten van de Nieuwe Kalfjeslaan, de weg die rondom de hockeyvelden loopt en naar de manege gaat. De ingang Kalfsjeslaan wordt ook door honderden Amstelveners gebruikt om naar de hockeyvelden en de manege te rijden. BBA wil dat B&W – die de ellende kennelijk nog net was opgevallen – hun Amsterdamse collega’s daarover aanspreken.

Automobilisten die willen parkeren worden nu verwezen naar de recreatievelden ten noorden van de weg, maar in de eerste week van februari was er helemaal geen verwijzing en moesten automobilisten hun eigen weg maar zoeken, klaagt BBA.

Casadei (SP): “Praten met burgers top van raadswerk”

Marina Casadei

Marina Casadei

Eerlijk is eerlijk, geen fractie in de gemeenteraad gaat zo intensief met Amstelveners in de diverse wijken in gesprek als de SP. Zelfs VVD-wethouder Herbert Raat gaf ooit toe dat die partij ‘in de haarvaten van de samenleving’ zit. Daardoor ontstaan ook soms rapporten, die als het even kan door de rest van de politieke arena als ‘politiek gekleurd’ terzijde worden geschoven. Kennelijk mag met in de gemeenteraad alleen politiek doen in verkiezingstijd.

SP-raadslid Marina Casadei laat op haar raadsweblog weten in gesprek gaan met inwoners het belangrijkste van het raadswerk te vinden. Mogelijk zeggen ook andere raadsleden dat soms wel, maar zij komen er in de praktijk niet of nauwelijks aan toe.

Dat de SP een zetel verloor in de Tweede Kamer, na een ook voor de Amstelveense leden vermoeiende campagne (“wij zijn nog steeds bezig met afkicken’), is volgens Casadei geen ramp. “Het is een motivatie voor ons om nog beter ons best te doen om mensen te interesseren in de politiek en dan liefst in de SP”, schrijft ze. “Wij gaan door met het bezoeken van Amstelveners in de wijken om met ze in gesprek te gaan. Alleen zo kun je te weten komen wat mensen bezig houdt.”

Nieuw burgerraadslid BBA

Jacqueline Solleveld

Jacqueline Solleveld

Zowel een burgerraadslid als de plaatsvervangende regionale ombudsman en tegelijk kinderombudsman (in dit geval –vrouw) werden woensdag in de raadsvergadering beëdigd.

Een zogenoemd burgerlid behoort wel tot een raadscommissie, maar niet tot de gemeenteraad. In de persoon van Jacqueline Solleveld-Olthof kreeg de fractie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) er een bij. Zij werd woensdag dus beëdigd. Haar belangstelling gaat vooral uit naar wonen, milieu en het sociaal maatschappelijk terrein. Jacqueline Solleveld is sinds februari 2016 zelfstandig ondernemer en werkt onder meer voor het Zorginstituut Nederland aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor diabetes, stoma- en continentie hulpmiddelenzorg.

Zij is partner in de Amstelveense maatschap MJPartners, een bedrijf dat opdrachten uitvoert van organisaties en bedrijven die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen die het functioneren van die bedrijven kunnen beïnvloeden. Dat kan dan gaan van strategisch advies tot verandertrajecten van bijvoorbeeld een subsidie afhankelijke organisatie naar sociaal ondernemerschap. Ook helpt de onderneming bedrijven bij de invulling van hun (nieuwe) maatschappelijke rol.

VVD: scheiden huisvuil moet lonen voor burger

Janneke Leegstra

Janneke Leegstra

Steeds meer scheiden van huisvuil is wel mooi, maar Amstelveners moeten voor de daardoor ontstane lagere kosten bij de lokale overheid wel worden beloond. VVD-raadslid Janneke Leegstra zei dat woensdagavond bij het vaststellen van het Grondstoffenplan 2017-2021 door de gemeenteraad. Wethouder Peter Bot zei de mogelijkheden te onderzoeken voor verlaging van de afvalstoffenheffing, waarop Leegstra aandrong.

Bot wees er wel op dat om de scheiding mogelijk te maken eerst € 3.1 miljoen moet worden geïnvesteerd. “Dat moeten we eerst terug verdienen”, zei hij. Het CDA koos voor een beloning achteraf. Maar de VVD wil boter bij de vis.

De nieuwe inzamelmethode, volgend jaar startend om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding en restafval, houdt in dat restafval alleen nog naar ondergrondse containers wordt gebracht en niet meer aan huis opgehaald. De beter gescheiden grondstoffen leveren – naast de positieve effecten op het milieu – ook meer geld op. De VVD wil deze opbrengsten direct teruggeven aan de inwoners van Amstelveen en niet pas mogelijk na enkele jaren. De resultaten van het onderzoek van Bot worden meegenomen in de behandeling van de kadernota 2018.

Raad: besluit Groenhof voor hoorzitting bezwaren

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

Met de SP-fractie tegen stemde de gemeenteraad woensdag in met het onttrekken aan de openbaarheid van een stuk grond bij Groenhof. Die toestemming hadden B&W nodig op grond van de Wegenwet. Het terrein wordt verkocht aan de eigenaar van het onder meer met een derde supermarkt (Lidl) uit te breiden winkelcentrum. Omwonenden maken bezwaar tegen de uitbreiding en pas vandaag, donderdag (een dag nadat de raad het besluit heeft genomen), is daarover een hoorzitting. De SP vond dat geen juiste procedure, de rest van de raad en het college van B&W wel.

Patrick Adriaans van de SP had van tevoren gedreigd met een motie van afkeuring tegen onder meer portefeuillehouder wethouder Jeroen Brandes, maar vond dat achteraf toch wel een zwaar middel. Hij had er overigens de raad niet voor meegekregen, waarvan onder meer D66 en PvdA (Brandes’ eigen partij) alleen al de dreiging politiek incorrect vonden.

Volgens Adriaans namen B&W te weinig een regierol op zich. Zij spanden zich te weinig in om tot een oplossing te komen, nu eigenaar en omwonenden overhoop liggen. “Het ontbreekt aan draagvlak”, zei Adriaans. Maar volgens Brandes is er keer op keer contact geweest tussen gemeente, eigenaar en omwonenden. Hij wierp de suggestie van Adriaans zich te weinig inspanningen te hebben getroost verre van zich.

AV adopteert namen slachtoffers holocaust

Esther Veenboer

Esther Veenboer

In een nog op te richten nationaal Holocaust Namen Monument worden namen van uit Amstelveen in wereldoorlog 2 weggevoerde inwoners geadopteerd. Daartoe besloot de gemeenteraad woensdagavond. Hij nam unaniem een door fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA ingediende motie aan bij de behandeling van een krediet voor het verhogen van het historisch besef in de stad, onder het motto ‘mensen maken Amstelveen’.

De raad ging ermee akkoord dat voor het project € 142.000 wordt uitgetrokken, nadat er overigens al eerder geld zestig mille aan was uitgegeven. Volgens B&W is de gemeente in het verleden nogal onzorgvuldig met haar geschiedenis omgegaan. Lessen uit de lokale geschiedenis vormen volgens de gemeenteraad een belangrijke basis voor gesprek over een ‘samenleving die niemand buitensluit’. Er zijn of worden vier projecten gestart: ‘Nooit meer terug gekomen’, het scholenproject ‘Herdenken en ontmoeten’, een digitale beeldbank (met historische foto’s van Amstelveen) en het opnieuw uitgeven van enkele historische boeken, waaronder ‘Jaren van verduistering’ van Tiny Visser over de oorlogsjaren.

Brandes: PvdA verloor landelijk meer dan lokaal

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Hoewel de PvdA bij de landelijke verkiezingen dramatisch verloor, kwam de klap in Amstelveen minder hard aan, constateert wethouder Jeroen Brandes van die partij. Hij wijst er op dat meer kiezers dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partij steunden. Overigens was het opkomstpercentage toen ook veel lager. Maar: “Landelijk is echt anders dan lokaal”, zegt Brandes, Hij schrijft dat men een ‘realistische en positieve’ kijk op de ontwikkelingen moet houden.

Na felicitaties aan het adres van winnaars D66 en GroenLinks, constateert Brandes dat de VVD de grootste partij blijft, ondanks verlies. Over zijn eigen partij zegt hij: “Ja, we hebben landelijk verloren t.o.v. van 4 jaar geleden. En flink ook. Een pijnlijke nederlaag. Landelijk bonden we nog maar 5,7% van de kiezers aan onze partij.” Maar in Amstelveen lag dat percentage hoger namelijk 6,9. Brandes: “Appels en peren vergelijken, gaat niet, maar enige nuance is wel op zijn plek. We kunnen elkaar ook helemaal de put in praten. De PvdA in Amstelveen heeft een realistische en positieve kijk op zaken!”

“In 2014 steunden 2857 kiezers onze partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wij kozen ondanks een nederlaag voor het deelnemen in het college. Onze partij is een bestuurspartij, die verantwoordelijkheid draagt en in Amstelveen duidelijk laat zien een volwaardige collegepartij te zijn. In 2015 gaven 3367 kiezers tijdens de provinciale staten verkiezingen het vertrouwen in ons.”

Stabiel

“Het huidige college van B&W in Amstelveen bleek stevig financieel solide, dat ruimte hield voor investeringen in mensen, wijkcentra, onderwijs en degelijke keuzes op woningbouwgebied maakte. Uiteraard zouden wij als PvdA als wij het alleen voor het zeggen hadden hier nóg uitgesprokener keuzes in maken. Lokale lasten blijven laag en konden zelfs verminderd worden en zorggarantie staat en blijft hoog in het vaandel staan. Met de komende infrastructurele transformatie van de stad en de ontwikkelingen binnen de stad, is het ook noodzakelijk dat deze stabiliteit blijft.”

“PvdA kiezers zagen ook hoe hun partij vertegenwoordigd is. Tijdens de verkiezingen van afgelopen week bleken 3438 kiezers het vertrouwen te blijven geven.”

Appels en peren….

Brandes: “Sinds 2012 neemt het aantal PvdA stemmers dus bij elke verkiezing toe ( in absolute aantallen ). Daar gaat het om. Ons potentiele achterban groeit. Opkomstpercentages zijn verschillend, de deelnemende partijen zijn verschillend. Hoe je e.e.a. ook uitrekent het blijven 3 stevige zetels en er zit meer in.

Landelijk is echt anders dan lokaal. Het is appels met peren vergelijken!

De komende jaren zal de PvdA in Amstelveen blijven werken aan ontwikkelingen op het gebied van werk, wonen en zorg. Blijven werken aan wijkgericht werken. Blijven inzetten voor mensen die enige vorm van ondersteuning nodig hebben. Blijven meedoen! Samen voor Amstelveen.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan zullen we onze kiezers in Amstelveen er opnieuw van overtuigen dat de PvdA in Amstelveen er staat. Zoals Lodewijk Asscher aangaf. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg! Tot slot zal ik namens de partij, en samen met mijn fractie blijven uitstralen dat we trots zijn op onze club, en dat we dapper deze storm doorstaan. De afdeling Amstelveen heeft er ongelofelijk veel zin in.”

 

 

 

SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

B&W hullen zich kennelijk in zwijgzaamheid over het feit dat een hoorzitting over bezwaarschriften tegen de verbouwing van Groenhof wordt gehouden als de gemeenteraad daarover al heeft beslist. De SP-fractie stelde daarover schriftelijke vragen en wilde die hoorzitting vervroegen. Nu dat niet is gebeurd overweegt zij een motie van afkeuring voor in elk geval wethouder Jeroen Brandes.

Morgen, woensdag 22 maart, besluit de gemeenteraad erover en van de gemeente is nog niets vernomen, vertelt SP-raadslid Patrick Adriaans.

Donderdag mogen de bezwaar makende omwonenden met de (ambtelijke) Commissie voor de Bezwaarschriften gaan praten, min of meer als mosterd na de maaltijd.