B&W: Zwartboek SP bevat onjuistheden

Zoals viel te verwachten, zeggen B&W zich niet te herkennen in het door de SP aangeboden Zwartboek 2.0 over wantoestanden bij de gemeentelijke behandeling van statuszoekers en minima. Aan de gemeenteraad schrijft het college volledig afstand te nemen van de in het zwartboek gedane beschuldigingen aan het adres van ambtenaren, die volgens de SP in een aantal gevallen respectloos, intimiderend en bedreigend zouden hebben gehandeld.

“De situaties die SP aanhaalt zijn grotendeels bekend bij het college”, melden B&W aan de raad. Zij vinden het naar hun zeggen niet juist in het openbaar op individuele casussen in te gaan. Het college zegt overigens wel dat die allemaal ‘eenzijdig, selectief en soms zelfs onjuist’ zijn weergegeven.

De steun die door de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) en de SP-hulpdienst werd gegeven aan van de gemeente afhankelijke statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en mensen met een minimaal inkomen werkt volgens B&W vaak belemmerend en soms zelfs contraproductief.

“Met bijna 5000 Amstelveners die ondersteuning van de gemeente ontvangen, van wie bijna 2000 minima en 1500 bijstandsgerechtigden, gaat er natuurlijk weleens iets mis”, geven B&W toe. Maar meestal gaat het goed, laten zij daarop volgen. Dat is althans het beeld dat door de (gemeentelijke) onderzoeken naar ervaringen van cliënten volgens het college opdoemt.

“Waar het in individuele gevallen fout gaat in de uitvoering is het college altijd bereid deze opnieuw tegen het licht te houden. Waar een verschil van inzicht blijft zijn de gangbare procedures, via bezwaar en beroep of de klachtencoördinator en de ombudsman, de aangewezen plek om tot een onafhankelijk oordeel te komen.”

Gelijk

Overigens gebeurt het zelden dat klachten van cliënten door de gemeente worden erkend. Volgens B&W is in veel van de in het zwartboek gemelde situaties de gebruikelijke klachtenprocedure gevolgd. “In enkele gevallen heeft dat tot aanpassingen geleid”, schrijven zij. “Het gevoerde beleid is voor alle Amstelveners gelijk. Statushouders zijn Amstelveners. In alle gevallen betrekken wij alle persoonlijke mogelijkheden of beperkingen van cliënten in de toepassing van dat beleid.”

Volgens B&W worden de ambtelijke medewerkers van de gemeente daarin getraind. Als de SP het met het beleid niet eens is, moet die dat maar in de gemeenteraad aan de orde stellen, vindt het college.

VMA is de voortzetting van het door B&W opgeheven officiële adviesorgaan Participatieraad Minima Amstelveen (PMA). Een sleutelpositie daarin heeft Wil Roode, die inmiddels op de kandidatenlijst van de SP staat, na voorheen lid te zijn geweest van de Partij van de Arbeid.

 

Lees ook:Politiek gispt zwartboek minima SP
Lees ook:SP gaat vuile sociale was gemeente buiten hangen
Lees ook:‘Statushouders en minima dupe van gemeente’, zegt SP
Lees ook:SP maakt zwartboek over WMO-loket
Lees ook:FNV veroordeelt opheffing PMA door B&W

3 reacties op “B&W: Zwartboek SP bevat onjuistheden

 1. Frank Bikker

  Zeer vreemd dat het eerste zwartboek raadsbreed door hetzelfde college werd aangenomen en nu niet. Nu is het plotseling eenzijdig, selectief en onjuist.

    /   Beantwoorden  / 
 2. p.g. van faassen

  Ja, het blijft een dingetje met al die gescripte verhalen van de SP.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Jan Vink

  Een en ander valt voor mij niet gemakkelijk te controleren, wel kan ik meedelen dat ook in de Participatie Raad Sociaal Domein wel degelijk getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van het huidige client ervaringsonderzoek. Tijdens hun bijeenkomst d.d. 13 februari jl. bleek er zelfs onder de leden van die raad grote onduidelijkheid over o.m. de interpretatie van sommige vragen.
  Ook werd m.n. vanuit de clientenraad voor de minima aangegeven dat de vragen voor heel veel cliënten veel te moeilijk gesteld worden.
  Juist vanwege alle commotie de laatste tijd over het minima beleid ben ik gisteren bewust naar bovengenoemde bijeenkomst gegaan. Met alle respect voor de leden van deze raad, kreeg ik nou niet de indruk dat zij het gevoel hebben echt mee te kunnen participeren. Na het eerste cliënt ervaringsonderzoek (2016) werd al de nodige zorg over de uitvoering en lay-out geuit. Tot hun verbazing kon men weinig tot niets terugvinden in de versie van 2017.
  Resumerend: ik denk dat B&W nu wat te eenzijdig de bekende bal bij de SP neerleggen en er beter aan zouden doen om nog eens kritisch te kijken naar de door hen ingezette beleidsinstrumenten, in de hoop dat daardoor het geluid van kansarme groepen beter tot hun recht kan komen. Laten we ons, als het om deze groepen gaat, minder focussen op de verschillen en meer op wat we als politiek kunnen bereiken.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.