Meten draagvlak parkeren zonder enquêtes

Zoals alle fractie wil ook de VVD de hoge parkeerdruk in grote delen van Amstelveen snel oplossen. De coalitiepartij behoorde tot de meerderheid van de gemeenteraad die het nieuwe verkeersbeleid van wethouder Jeroen Brandes steunt, dat neerkomt op flexibeler omgaan met betaald parkeren (in combinatie met vergunningen voor bewoners).

Vooral in delen van Amstelveen Noord bestaat steeds meer gebrek aan parkeerplaatsen. Bij een raadscommissie klaagden onlangs diverse bewoners daarover namens de wijk Randwijck.

Naar Amsterdam reizende forenzen blijken – zoals al lang bekend was – een belangrijke oorzaak van de parkeerdruk. Die ontvluchten de hoge parkeertarieven in de hoofdstad. Ook gratis in Amstelveen parkerende reizigers naar Schiphol dragen bij aan het probleem.

Het oude beleid, waarbij met verplichte enquêtes onder inwoners werd gewerkt, maakte de nieuwe flexibiliteit niet mogelijk. De opkomstdrempel voor de enquêtes werd niet gehaald of door gedeeltelijke invoering ontstond er in het resterende deel van de wijk een nog hogere parkeerdruk, die vervolgens niet meer kon worden aangepakt.

“Het probleem in Randwijck was bijvoorbeeld het draagvlak voor maatregelen. De enquêtes gaven een verkeerd beeld”, vindt

Jeroen Brandes

Brandes. “Van de honderd huishoudingen hadden er bijvoorbeeld twintig een eigen oprit, waren er twintig expats, hadden er vijftien helemaal geen auto en bestond hetzelfde aantal uit winkeliers. Je kreeg dus enquête-uitslagen over wat een kwart van de wijk ervan vond. Dat kun je moeilijk een algemeen draagvlak noemen.”

 Korte termijn

“Met het nieuwe beleid kunnen delen van Amstelveen met een zeer hoge parkeerdruk op korte termijn worden ontlast”, zegt VVD-raadslid Janneke Leegstra. “Bewoners en hun bezoekers kunnen zo weer dichtbij de woning parkeren. Door het niet meer houden van enquêtes wordt het wel extra belangrijk om goede afstemming te hebben met betrokkenen in de wijk.”

De VVD zegt het belangrijk te vinden dat bij invoering van betaald parkeren winkels in de wijk goed bereikbaar blijven door het toepassen van blauwe zones, opdat klanten voor een bepaalde tijd gratis voor de deur kunnen parkeren en hun aankopen doen. Met Brandes is de fractie het eens dat het parkeerbeheer alleen kostendekkend moet blijven, met zo laag mogelijke tarieven voor inwoners. “Wij zijn zo ongeveer de goedkoopste gemeente op dat punt in het land”, zegt Brandes. “Een parkeervergunning voor een bewoner kost hier maar veertig euro per jaar.”

 

Lees ook:Enquête in Randwijck over draagvlak betaald parkeren
Lees ook:ChristenUnie tegen betaald parkeren deel Randwijck
Lees ook:Betaald parkeren rond Laanhorn
Lees ook:‘Krakkemikkig’ betaald parkeren in deel Randwijck
Lees ook:Nieuw beleid moet parkeerdruk verminderen

10 reacties op “Meten draagvlak parkeren zonder enquêtes

 1. Frank Bikker

  Een goed bereikbaar OV ook in oost west richting zou kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Minder milieubelasting en minder filevorming m.n. in de spits.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Demofoob en vrouwfoob

  Daar heb je Demofoben van de VVD. Flexibel beleid betekent afschaffen democratische middelen van de enquetes.
  En dat in combinatie met Vrouwfoob is de VVD de partij Voor Vrouwfoben en Demofoben! Janneke Leegstra is de ENIGE vrouw als kandidaat op de eerste 12 verkiesbare plekken.
  Dat noemt zich volksvertegenwoordiging.

    /   Beantwoorden  / 
  1. CeeBee

   Heb jij als VVD-foob misschien nog inhoudelijk commentaar op het nieuwe parkeerbeleid? Voor jouw informatie, dat nieuwe beleid is vrijwel unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Mede ook omdat bewoners die het aangaat er zowat om smeekten.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Demofoob en vrouwfoob

  Het vrijwel unaniem is met de tegenstem van de drie SP leden. Alsof 92 % van de bevolking hiervoor is. Dat gebeurt dus best vaak en toont het deficiet aan van het democratish gehalte van de gemeenteraad aan die slechts door 55,4% van de bevolking is gekozen; 44,6 % kwam niet opdagen maw. Dat 34 voor 3 tegen stemmen is een van de dingen waar de waarnemend burgemeester opdracht over heeft gekregen te onderzoeken hoe dat verder zit in de bestuurscultuur van Amstelveen waar het mogelijk niet zomaar is dat de voormalig burgemeester voortijdig afzwaaide. Een deel van de bewoners smeekte om dit parkeerbeleid, zeker niet 92%! Je kan echt vraagtekens zetten bij het door het gemeentebestuur terugpakken van de macht voor betaald/vergunningenparkeren.

  Het ging mij om de manier waarop in de gemeenteraad de VVD smalend ook aangaf faliekant tegen referenda te zijn en hier verkiezingsretoriek middels een persbericht mee te maken. En toch kunnen we (helaas misschien voor het laatst) ook voor een referendum stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gegeven dat de VVD tegen referenda is, vrouwen (50% van de bevolking) ernstig te kort doet op haar eigen kandidatenlijsten, betekent dat deze partij de benaming Vrouwfoob en Demofoob in Amstelveen (waar ook de Suze Groeneweg laan bestaat), meekrijgt voortaan.

    /   Beantwoorden  / 
  1. CeeBee

   De SP stemde vóór de maatregelen in Randwijck, waarmee dat deel van het beleid zelfs unaniem is aangenomen.

   De rest van je palaver over het vermeende ontbreken van de democratische mechanismes en het (te weinig) aantal vrouwen op een kieslijst neem ik voor kennisgeving aan. Evenals je conclusies, want je raakt maar niet uitgepraat over (VVD)fobieën wel?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Jan De Bellefroid d'Oudoumont

    VVD-beleid is kennelijk zo bedreigend voor bepaalde mensen dat het zelfs tot fobieën leidt….. Dat is niet leuk hoor!

      /   Beantwoorden  / 
 4. Elias

  Mag ik er even geen hout van begrijpen? Meer dan de helft is natuurlijk geen 100%, maar misschien toch wel representatief. Of zijn die anderen allemaal per definitie tegen het liberale beleid in deze gemeente en komen zij daarom niet? Hebben ze toch een kans gemist. Van de enquetes over parkeren deed veel méér dan de helft niet mee. Maar uitgerekend die zorgden dus voor het draagvlak dat de gemeente nu niet wil hebben, begrijp ik?

    /   Beantwoorden  / 
 5. vrouwfobisch en demofobisch

  Als een heel groot gedeelte van de mensen niet stemt betekent dat het draagvlak van besluiten kleiner is.
  Als van de 45% niet stemmers laten we zeggen de helft wel gaat stemmen (bij landelijke verkiezingen komt pak hem beet 80 % stemmen), kan dat de verhouding in de gemeenteraad heel anders maken.

  Dat de enquetes op deze manier niet werken, wil niet zeggen dat ze op een andere manier wel kunnen werken. Er is niet eens naar gekeken.
  Afschaffen van inspraak middels de enquetes is kiezen voor de makkelijkste weg en de macht wegnemen bij de bevolking.

  Er is nu maatschappelijk een grotere discussie bezig over hoe emancipatoir we eigenlijk zijn. Als we als samenleving de SGP verwerpelijk vinden die vrouwen een bepaalde rol willen toebedelen, iets dat van lang geleden is, dan lijkt het er op dat de VVD Amstelveena diezelfde richting opgaat door vrouwen geen kansen te geven. De VVD is de grootste partij en daarmee de machtigste partij in Amstelveen; en die behoeft een kritische benadering. Al is het maar omdat ze anders ongecontroleerd, bij onvoldoende journalistieke controle, haar macht blijft pakken. Amstelveen blinkt uit van weinig transparantie en een weinig democratische werkwijze. Ja, democratie is meer dan de gedachte 50% +1. Vandaar dat de VVD als Vrouwfobisch en Demofobisch kan worden gekenmerkt.

  En ja met het veelal antisociale vrouwfobische en demofobische beleid van de VVD op meerdere fronten kan dat tot fobie-en leiden LOL. Kijk maar hoe het wonen, openbaarvervoer en sociale/WMO beleid hier is en waartoe besloten is wat nog moet worden doorgevoerd.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Elias.

  Blijkbaar hebt u het stuk niet (goed) gelezen, c.q, met een bepaalde bril op. Geconstateerd werd juist dat het draagvlak via de enquetes niet best was te meten. Bovendien wil de gemeente snel kunnen inspelen op grote parkeerdruk en dan praten met allerlei belangengroepen uit bewoners en ondernemers. U vertelt hoe het niet moet, maar draagt geen betere oplossing aan. Heb wel eens gehoord dat Wilders dat ook doet….

    /   Beantwoorden  / 
 7. vrouwfobisch en demofobisch

  De gemeente heeft omdat de enquetemanier haar niet zinde simpelweg de macht naar zich toe getrokken.
  Men had ook meer bekendheid kunnen geven aan de enquetes. Meer promoten, en op logischere manieren onder de aandacht van de bevolking brengen opdat opkomst hoger is, internetadressen bij de BPR gebruiken, electronisch makkelijker toegankelijk te maken te kieen, er zijn echt wel meer manieren te kiezen dan afschaffen van de enquetes.
  Daarnaast: als een wijk of gedeelte van een wijk geen vergunningen/betaald parkeren wenst, dan moet dat kunnen en dan dealt die wijk daarmee. Nu zal eea van bovenop worden opgelegd.

  De gemeente is er voor burgers niet andersom. Praten met belangengroepen en ondernemers is goed, maar onvoldoende als in de praktijk een klein aantal mensen dat op wijkplatforms e.d. komt. Op het moment dat ik kritiek heb op het afschaffen van de mogelijkheid tot het stemmen via enquetes door de burgers, wordt gelijk de Wilderskaart getrokken!?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.