ChristenUnie tegen betaald parkeren deel Randwijck

Bert de Pijper (CU)

De ChristenUnie in de gemeenteraad stemt woensdag tegen het voorstel van wethouder Jeroen Brandes van Verkeer (PvdA) in een deel van Randwijck betaald pareren in te voeren. Met andere tegenstanders in de wijk is de fractie het eens dat de enquête onder wijkbewoners die aan het voorstel te grondslag lag niet deugde. “Om die reden vraagt de ChristenUnie aan de wethouder het raadsvoorstel terug te nemen”, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper.

Weigert de wethouder dat te doen, dan overweegt de ChristenUnie een hoofdelijke stemming te vragen en zelf tegen het raadsvoorstel te stemmen. Om betaald parkeren te kunnen invoeren, moet volgens de Parkeernota een meerderheid van de bewoners in het potentiële vergunning gebied voor invoering daarvan zijn. Daaraan wordt voldaan als minimaal 50% + 1 van de respondenten voor invoering is.

Maar het raadsvoorstel voorziet niet in betaald parkeren voor de hele wijk, maar voor slechts een klein gedeelte ervan de wijk. Die keuze is gebaseerd op de interpretatie van een deel van de enquête dat door een klein aantal bewoners is ingevuld.

“De uitkomst van dat deel van de enquête kan niet als maatgevend worden beschouwd voor de wens van alle bewoners van de wijk Randwijck. Daarom doet zich nu de situatie voor dat enkele straten wél betaald parkeren zouden moeten krijgen, maar de meeste niet. Dat is een onwenselijke situatie. De ChristenUnie is daarom van mening dat niet de uitkomst van deze enquête, maar met name de parkeerdruk in alle straten van de wijk Randwijck, maatgevend zou moeten zijn voor de vraag of er betaald parkeren wordt ingevoerd”, zegt De Pijper.

Uit de commotie, die na het bekend worden van dit raadsvoorstel onder de bewoners van de wijk Randwijck is ontstaan, blijkt volgens hem dat het een weinig doordacht voorstel is. Het doet geen recht aan de parkeerproblematiek in de hele wijk, zegt hij. De Pijper wil dat wethouder met een nieuw voorstel komt dat de parkeerproblematiek in de hele wijk oplost.

 

 

Lees ook:Enquête in Randwijck over draagvlak betaald parkeren
Lees ook:‘Krakkemikkig’ betaald parkeren in deel Randwijck
Lees ook:Betaald parkeren rond Laanhorn
Lees ook:Betaald parkeren in Randwijck
Lees ook:Raad akkoord met ‘slecht’ parkeerbeleid Randwijck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.