Regio Amstelland heeft weinig met landschap

In de regio Amstelland-Meerlanden, waartoe Amstelveen behoort, hebben inwoners minder met behoud van landschap en monumenten dan in de rest van de provincie Noord-Holland. Zij scoren tien procent lager dan het provinciaal gemiddelde.

Zij voelen bovendien, samen met inwoners van Amsterdam, het meest voor

Inwoners van Amstelland-Meerlanden staan het meest open voor experimenten met woningbouw op hindergevoelige plekken: 39% vindt dit belangrijk, tegenover 33% van alle Noord-Hollanders. Inwoners van de regio lijken zich ook het minste zorgen te maken over wateroverlast en kustbescherming, vergeleken met alle Noord-Hollanders hechten zij 6-10% minder belang aan deze provinciale uitdagingen.opwekking duurzame energie, ook als dat ten koste gaat van het landschap.

Kwaliteit grondwater

Als Noord-Hollanders moeten kiezen tussen hoogbouw of laagbouw, investeren in een netwerk van wegen / fiets / OV of een digitaal netwerk, behoud van het landschap of ruimte voor het opwekken van duurzame energie, bouwen in de stad of juist in de buitengebieden en investeren in kansrijke of kansarme gebieden, dan geven zij geen eenduidig signaal af. De uitkomsten gaan richting 50/50 en zijn niet regioafhankelijk.

Wanneer gevraagd wordt welk belang mensen hechten aan de verschillende uitdagingen die tussen nu en 2050 op de provincie afkomen verkiest een ruime meerderheid (60 tot 76%) investeren in de kwaliteit van het grondwater, schone lucht, schoner openbaar vervoer en ‘geen hinder van Schiphol en andere industrie’ boven andere, economisch wellicht aantrekkelijker, maar ook meer ‘vervuilende’ beleidsopties.

Voorzieningen

Duidelijk is ook dat Noord-Hollanders voor de toekomst van de provincie veel belang hechten aan het behoud van gemeenschappelijke voorzieningen zoals dorpswinkels, scholen, sportclubs en zorgvoorzieningen, en zaken als luchtkwaliteit, een groene leefomgeving en een gezonde voedselproductie.

Na de zomer van 2018 wordt in de Omgevingsvisie NH2050 vastgelegd, hoe Noord-Holland om zal gaan met belangrijke uitdagingen als verstedelijking, klimaatverandering en nieuwe vormen van mobiliteit. Dit najaar bepalen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten de hoofdlijnen.

Jouw Noord-Holland

Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ kan iedereen hierover meedenken en -praten. In twee kwantitatieve onderzoeken is een representatieve groep van zo’n 3.000 Noord-Hollanders bevraagd. In huiskamergesprekken in elke regio en op de evenementen Bevrijdingspop Haarlem en SAIL Den Helder gingen Gedeputeerden in gesprek met ongeveer 500 Noord-Hollanders. De Facebookpagina Jouw Noord-Holland heeft inmiddels 6.000 volgers en bereikte tot nu toe circa 650.000 unieke personen.

 

 

 

 

Noot voor de redactie

Het onderzoeksrapport is hier de downloaden. Er zijn ook onderzoeksgegevens per regio beschikbaar. Voor meer informatie, interviewaanvragen en uitkomsten van het onderzoek kunt u contact opnemen met Mieke Hageman: [email protected], 020-5205280.

 

 

Lees ook:Helft regio positief over vakantie in NH
Lees ook:Inwoners Amstelland: leefomgeving belangrijkst
Lees ook:Provincie wil balans leefomgeving en economie
Lees ook:Gratis cursus Politiek Actief van de provincie
Lees ook:Informatie over onderhoud Legmeerdijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.