Categorie: "Gezondheid"

Bijeenkomst over gezond oud worden

Arts en verouderingswetenschapper David van Bodegom houdt in De Meent aan Orion 3 maandag 22 februari (19.00 uur) een bijeenkomst over ‘Gezond ouder worden’. Behalve zijn lezing zijn er het koor ‘Zomaar Gewoon’ en een informatiemarkt.

Van Bodegom geeft tips voor langer gezond leven. Hij vindt veel gezondheidsklachten uit leefstijl voorkomen. Aanpassingen thuis, onderweg, op het werk, school of in de wijk helpen naar zijn mening gezonde keuzes te maken.

Hij baseert zijn opvattingen onder meer op een bezoek aan Ghana, waar hij veel fitte en gezonde ouderen zag. Bij medisch onderzoek bleek dat zij een andere lichaamsbouw en stofwisseling hebben dan ouderen in Nederland.

Informatie voor naasten van alcohollisten


De organisatie Brijder verzorgt op dinsdagavond 1 maart en dinsdag 8 maart in Haarlem gratis informatieavonden. Die zijn bestemd voor partners / kinderen / familieleden / vrienden van mensen met een alcoholprobleem.

 Tijdens deze avonden komen vragen aan bod  als:  Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag? Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker? Hoe kunt u met een drinker omgaan? Welke grenzen kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers/verslaafden en mensen in hun directe omgeving? Kunt u iemand met een alcoholverslaving helpen?\

Informatieavond over borstkanker

Samen met het VUmc Cancer Center Amsterdam houdt Ziekenhuis Amstelland dinsdag 2 februari 2016 (van 18.30 tot 21.30 uur) een interactieve informatieavond over borstkankerzorg. Die staat in het teken van de geïntensiveerde samenwerking van beide ziekenhuizen op het gebied van borstkanker.

De avond bestaat uit vier gedeeltes: een informatiemarkt, een lezing over de nieuwste inzichten over erfelijkheid van borstkanker en een modeshow van lingerie, badkleding en eigentijdse hoofddeksels (met toelichting over prothesen) en tot slot een interactieve toelichting op het revalidatie programma onder het motto “Fit blijven helpt”.

De aanwezigen worden uitgenodigd deel te nemen aan oefeningen. Bezoekers kunnen alle onderdelen bezoeken of een of enkele ban het programma.

Op de informatiemarkt kan men gesprekken voeren met Inloopcentrum Amstelveen, Inloopcentrum Adamas en Inloopcentrum ‘t Anker, Hippe Muts,Armalei, Marilinge, Mammella Specials, Basko Healthcare (deelprothesen), Anita prothesen, Reade & Fysiotherapie Amstelland, Pink Ribbon, Look Good-Feel Better, A Sister’s Hope, Borstkankervereniging Nederland, Saskia van Rijn praktijk voor beeldende therapie, Inloopatelier voor kankerpatienten Amstelveen, Stichting Mammarosa Amsterdam, Pruik bij u Thuis, Sjoerd Appij Pruikenmakers, Yogastudio JYO Amsterdam, OncoKompas.

Eigen zorgverlener goedkoper dan via bedrijf

Herbert Raat

Het uurtarief dat een houder van een Persoon Gebonden Budget (PGB) betaalt aan een zorgverlener ligt veelal lager dan de uurtarieven die de gemeente betaalt aan de gecontracteerde zorgaanbieders. Dat komt doordat die grote organisaties meer overheadkosten hebben dan een PGB-houder. Dat schrijft wethouder Herbert Raat aan de gemeenteraad.

De begeleiding van hulpbehoevenden ging over van de AWBZ naar de Wmo en kwam op het bordje van de gemeente. Die verstrekte daartoe meer PGB’s dan voorheen. Naast de bestaande mogelijkheid om die te verstrekken voor hulp bij het huishouden gaan nu ook pgb’s naar begeleiding in de vorm van dagstructurering en individuele begeleiding. De betaling van die budgetten gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rechtstreeks naar de zorgverlener. Op dit moment zijn er 118 pgb’s door de gemeente verstrekte PGB’s.

Zij is er verantwoordelijk voor dat die worden besteed aan het doel waarvoor zij zijn bestemd. Die besteding wordt zowel arbeidsrechtelijke (door de SVB) als zorginhoudelijk (door de gemeente) gecontroleerd.

De arbeidsrechtelijke controle van zorgovereenkomsten tussen pgb-houder en hulpverlener door de SVB heeft onder meer betrekking op naleving in de zorgovereenkomsten aan wet- en regelgeving (zoals op het gebied van minimumloon en arbeidstijdenwet) er de opgestuurde declaraties of facturen.

Raat: ‘Wachttijd hulp dementie moet korter’

Herbert Raat

Voor het krijgen van professionele hulp aan familie en vrienden van mensen met dementie staan nu acht Amstelveners op een wachtlijst. De wachttijd varieert van vier tot 29 dagen. Dat heeft wethouder Herbert Raat van Zorg aan de gemeenteraad laten weten. De communicatie met de zorgbehoevenden moet beter worden, schrijft hij op zijn weblog. “Soms worden mensen nodeloos ongerust gemaakt.”

Vier van de acht wachtenden krijgen waarschijnlijk een WMO-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), twee een indicatie op basis van de Zorgverzekeringswet (Zwv) en voor twee anderen óf een Zwv-indicatie óf een indicatie krachtens de Wet langdurige zorg. “Op dit moment onderzoek ik of we de wachttijden kunnen verkorten samen met betrokken partijen, waaronder de Ketenzorg Dementie en zorgverzekeraar/zorgkantoor Zorg&Zekerheid”, meldt Raat op zijn weblog.

Raat: “Je kunt wel zeggen: acht mensen, dat valt toch mee? Maar als het jouw vader, moeder of partner betreft dan valt het niet mee en wil je hulp. Daarom ga ik de schouders er onder zetten om wachttijden te bekorten.”

Meeste huisartsen in groepspraktijk

Van de 42 in Amstelveen actieve huisartsen, zijn er dertig verbonden aan een groepspraktijk. Dat komt neer op 71%, meer dan het dubbele van het landelijke percentage van 33. Van de overige twaalf artsen werken er zeven zelfst6andig (28%) en werken er vijf in een duo- of trio verband.

Dat blijkt uit cijfers van de Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA). B&W constateren dat er door de huisartsen wijkgericht wordt gewerkt, wat aansluit bij het gemeentelijke beleid. De huisartsen zeggen in de wijken samen te werken met allerlei zorginstanties, zoals Vita, Amstelring Thuiszorg en GGZ Ingeest.

Brijder Jeugd: hulp ouders verslaafde jongeren

Brijder Jeugd organiseert iedere eerste donderdag van de maand een ondersteuningsavond voor ouders van jongeren die problematisch gamen, gokken of alcohol of drugs gebruiken. Op de avonden is een preventiewerker van Brijder Jeugd aanwezig. De eerstvolgende bijeenkomst wordt geh0uden op donderdag 3 december (19.30 tot 21.00 uur) op Spaarne 106, 2011 CM Haarlem.

Het doel van de avond is ouders met elkaar in contact brengen zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De preventiewerker opent de avond waarna vervolgens de ouders zelf voor een groot deel de inhoud bepalen.

Bijeenkomst over ouderengeneeskunde

Dr. Marijke Trappenburg

Internist Ouderengeneeskunde dr. Marijke Trappenburg houdt donderdag 26 november (19.30 uur) in Ziekenhuis Amstelland aan de Laan van de Helende Meesters 8 een presentatie over haar discipline. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de entree gratis.

Dr. Trappenburg gaat in op de geheimen van de ouderengeneeskunde, die zich in groeiende belangstelling mag verheugen. Mensen willen vaak zo lang mogelijk en zo goed mogelijk kunnen leven. Waarom worden we steeds ouder, waarom verouderen we en wat kunnen we er tegen doen? Die vragen komen aan de orde.

Zij vertelt ook welke voor patiënten bij haar in het Behandelcentrum komen en waarom. En wat daar wordt daar onderzocht en welke behandeling daar uit voort zou kunnen vloeien.

Stress en de rol van psychische klachten

Stress speelt een belangrijke rol in het ontstaan en het beloop van psychiatrische stoornissen zoals depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie. Stress kan op diverse tijdstippen tijdens het leven en op meerdere manieren plaatsvinden. De lezing “Stress is een keuze? De rol van stress bij psychische klachten’ door dr. Christaan Vinkers op zaterdag 7 november bij de volksuniversiteit aan het Stadsplein probeert op een wetenschappelijke manier antwoord te geven op verschillende vragen.

Informatie over Prikkelbare Darm

Maarten Tushuizen

Ziekenhuis Amstelland houdt samen met de PDS Belangenvereniging op donderdag 12 november voorlichtingsavond over het Prikkelbare Darm Syndroom. Diarree, obstipatie, winderigheid en een ‘borrelende buik’. Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft last van het Prikkelbare Darm Syndroom. Het zijn vaak maag- en darmklachten waarvoor de dokter geen oorzaak kan vinden. Afgezien van de lichamelijke ongemakken kan PDS het leven heel erg negatief beheersen.

Tijdens de informatieavond vertelt MDL-arts Maarten Tushuizen een verhaal over de aandoening Prikkelbare Darm Syndroom en de behandelmethoden. Diëtisten Annet de Vries en Inge Magnin vertellen hoe voeding een bijdrage kan leveren aan het beheersen van PDS. Daarnaast zal Ron Hersbach de lezingen inleiden en uitleggen waar de PDS Belangenvereniging voor staat. Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor vragen. Ook is er een kleine informatiemarkt.

Meer informatieavonden

November is voorlichtingsmaand bij Ziekenhuis Amstelland. Naast deze bijeenkomst zijn er ook voorlichtingsavonden over diabetes (18 november), ouderengeneeskunde (26 november) en prostaatkanker (30 november). Kijk voor meer informatie op onze website onder patiënten/voorlichting.