Categorie: "Column"

Wonen

Toch vreemd. Terwijl alle andere partijen in de gemeenteraad een mening hebben over de woningmarkt, wil de VVD er nog niets over kwijt. In het blad Amstelveenz meldt voorzitter Claudio Mancinelli dat geen bijdrage kan worden geleverd aan de rubriek ‘De politiek over’, waarin dat hoofdstuk de woningmarkt als eerste aan bod kwam, omdat de VVD nog druk doende is met een partijprogramma. De vraag is dus of de grootste fractie in de gemeenteraad voor de lokale verkiezingen met iets totaal nieuws komt.

Woningmarkt op slot voor lage inkomens

Laten we er nou eindelijk gewoon duidelijk over zijn: Amstelveen is geen stad voor mensen met een modaal of nog lager inkomen. Die kunnen er gewoon niet meer bij. Tenzij zo iemand een tot statushouder gepromoveerde vluchteling is. De gemeente is wettelijk verplicht voor die groep honderden goedkope woningen beschikbaar te stellen. Dat lukt niet of nauwelijks.

Sociale huurwoningen zijn er hier gewoon te weinig om de ellenlange wachtlijsten weg te werken. Wie als Amstelvener toch een goedkoop huis wil, moet het elders zoeken, bijvoorbeeld in Almere. De Amstelveense voordelige woningmarkt zit op slot. De meerderheid van de gemeenteraad wil hooguit voor de middenklasse bouwen, die inderdaad ook niet aan een huis kan komen.

Verkiezingen veranderen niets

Als de VVD de grootste partij in Amstelveen blijft, ligt in feite de volgende coalitie al vast. En daarmee het college van B&W. Er komt wel een nieuwe burgemeester, via een unieke lachwekkende procedure, die verder nergens ter wereld wordt gevonden. Maar de wethouders blijven gewoon zitten. Dat willen zijn althans.

Gebeurt ook als het Pechtold-effect uit Den Haag nog even plaatselijk doorwerkt, want lokale fracties van landelijke partijen liften qua omvang nu eenmaal mee op de ontwikkelingen in de Tweede Kamer. VVD-wethouder Raat wordt naar men kan verwachten weer lijsttrekker en benoemt de drie nu zittende volgelingen om zich heen. Tenzij zich natuurlijk gigantische politieke veranderingen in deze stad voordoen, maar dat wonder gaan we waarschijnlijk niet beleven.

Lange koopzondag mislukt…

Een politieke botsing tussen ethisch oorlog voerende fracties van D66 en de ChristenUnie in de gemeenteraad was een gevolg van het voorstel der democraten een volledige koopzondag in te voeren. Dat de winkels op zondag pas om 12.00 uur open gingen, was volgens de voorstanders van dag en nacht in touw zijn van de ondernemers een armzalige vertoning.

Zo dachten ook de VVD en heel de rest van de coalitie (PvdA en Burgerbelangen) er over. Uit de oppositie kregen zij steun van GroenLinks en Ouderencombinatie.

Genderneutraal

De krankzinnige discussie over genderneutraliteit woedt volgens een woordvoerder nu ook in de gemeentelijke gelederen. Er werd al even herinnerd aan het regenboog-zebrapad in het Stadshart en de regenboogvlag die op onder meer tijdens Euro Pride en de Coming Out Day boven het raadhuis wappert.

Voorheen konden vooral lesbiennes en homo’s uit de kast komen, maar daar zijn inmiddels biseksuelen en transgenders aan toegevoegd.

Driekwart Amstelveens werknemers werkt elders

Dat zoveel mogelijk nationale en internationale bedrijven naar Amstelveen lokken goed is voor de plaatselijke werkgelegenheid, zoals sommige politici graag volhouden, is maar ten dele waar. Nog niet eens een kwart van de Amstelveense werkenden (22,8%) werkt in de eigen woonplaats. Gemiddeld moet die andere ruim driekwart van de Amstelveense werknemers bijna 15 kilometer reizen om op hun werk te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Natuurlijk moet men het allemaal regionaal bekijken, binnen de zogenoemde Metropool Regio Amsterdam (MRA), waarbij tientallen gemeenten zijn aangesloten, zonder trouwens enige democratische legitimiteit. Maar het is dus onzin dat zelfs in haar verdediging voor een McDonalds bij de N201 het raadslid Linda Roos van Burgerbelangen de lokale werkgelegenheid in stelling bracht. Want ja, we kunnen nu wel tegen zijn, maar dan verdwijnt die fast food horecanering naar een andere gemeente, betoogde zij serieus. En dat zou volgens haar een gemiste kans voor de werkgelegenheid zijn.

Onenigheid over vermeende geboorte AV

Eigenlijk heb ik altijd getwijfeld aan die geboortedatum van Amstelveen. Met veel ophef omgeven, werd een ‘geboorteakte’ in het Amsterdamse stadsarchief gevonden en een paar dagen in het Van der Togt Museum tentoongesteld. Datum: 25 mei 1399. Maar toen al herinnerde ik me dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw de gemeente bijzondere gasten als relatiegeschenk een boek toe stopte dat over acht eeuwen Amstelveen ging. Dat was door historicus J.W. Groenbeek in opdracht van de gemeente geschreven.

Als ik acht eeuwen van 1960 aftrek, komt ik toch halverwege de twaalfde eeuw uit. Dat Amstelveen ouder moet zijn dan wat die zogenoemde geboortedatum suggereert, betogen ook lokaal historicus Van Schaik, van wiens hand geregeld artikelen zijn te lezen in het blad Amstelmare van de Vereniging Historisch Amstelveen. Daar wijst AmstelveenZ op.

Reclame

Doordat er in Amstelveen – mede om financiële redenen – in feite geen kritische pers bestaat, die zich met onderzoeksjournalistiek kan bezig houden, fungeert ook de gemeentelijke afdeling communicatie voornamelijk als reclamebureau. Zij ziet de lokale media kennelijk voornamelijk als eigen kanalen, om de standpunten van B&W door te geven. In zekere zin is dat jammer voor degenen die er werken. Ooit leerden zij misschien op school hoe om te gaan met communicatieve tegenwind, maar bij de gemeente hebben zij daar in de praktijk vrijwel nooit mee te maken. Maar als er wel een briesje opsteekt, weten zij het, niet dagelijks getraind er in, ook niet meer.

Gevolg van het communicatief rustige vaarwater is ook dat zij in zo’n geval blijkbaar geen of verkeerde adviezen geven aan de bestuurders. Ik moest er aan denken toen RTV Noord-Holland aan de netelige zaak van de Pizzeria in het Oude Dorp aandacht besteedde. Die kwam neer op herhaaldelijk en langdurig met de omwonenden praten, terwijl de gemeente zich hulde in veelzeggend zwijgen. Zelfs zogenoemde woordvoerders, behorend tot het communicatieteam, maakten geen gebruik van de journalistiek correct geboden gelegenheid tot wederhoor. Wethouder Raat kwam ook zelf niet en niemand in het raadhuis stond de verslaggever te woord. Nou ja, er werd volgens hem alleen verwezen naar een door de wethouder aan de gemeenteraad gestuurde brief. Natuurlijk denken tv-kijkers dat de bewoners gelijk hebben, de gemeente wel wat zal hebben te verbergen en eigenlijk met een mond vol tanden staat.

Hinder

Op het gevaar af als minkukel te worden beschouwd, die absoluut geen verstand van dat vak heeft, denk ik toch dat ik als communicatie adviseur van het medium – televisie – gebruik had gemaakt. Aan de wethouder de raad gegeven geboden wederhoor te benutten om de bestuurlijke kant van de zaak te belichten. Het gaat om een hinder veroorzakende afvoerpijp, waardoor doet de huizen vervuilt. Maar natuurlijk ook om de ingrijpende gevolgen die het voor de betreffende ondernemer zou hebben als diens zaak gesloten moet worden. Ik begrijp volkomen kool en geit.

Het gaat in Amstelveen altijd fout als er een crisis dreigt. De communicatie experts zagen geen kans het tij te keren toen in het Stadshart destijds de pleuris uitbrak, omdat mensen in de Schildersbuurt als donderslag bij heldere hemel per brief werd meegedeeld dat hun woningen – wegens uitbreidingsplannen van het winkelcentrum – op de nominatie stonden te worden gesloopt. Voor, tijdens en na de crisis, die in B&W tumult teweeg bracht, heb ik niets gemerkt van enige gemeentelijke communicatie.

Crisis

Laat ik eerlijk zijn: Amstelveen staat kennelijk daarin niet alleen. Voor de netelige kwestie rond de Noord-Zuidlijn, die aan de lopende band voor ellende en tegenstand van publiek zorgde, werd tenslotte een in crisis gespecialiseerd bureau ingehuurd voor de communicatie. “Wij worden altijd gevraagd als de zaak totaal is misgelopen”, vertelde de manager van dat bedrijf mij destijds. Sindsdien lees ik nauwelijks nog een onvertogen woord over de lijn. De strategie is van zoveel mogelijk onder de pet houden, verschoven naar totale openheid en ook slechte boodschappen als eerste brengen.

Misschien kan Amstelveen er iets van leren. Maar misschien komen stormen hier zo weinig voor dat men daar in het raadhuis niet op is gericht. Met wethouders reizen altijd woordvoerders mee. Wat die doen, behalve mogelijk thee schenken en foto’s maken, is mij een raadsel. Als het woord werkelijk moet worden gevoerd, doen zij het niet. Maar doorgaans is dan ook geen reclame uit te slepen…

 

 

Verkiezingen

Johan Th. Bos

De stoelendans in de coalitie binnen de gemeenteraad lijkt nu heel langzaam te beginnen, hoewel de verkiezingen nog ongeveer driekwart jaar zijn verwijderd. Nou ja, VVD en D66 zullen wel terug keren zolang Pechtold in Den Haag die laatste club blijft leiden. Met een beetje geluk blijft D66 dan lokaal de tweede partij, met acht zetels in de gemeenteraad, of de club groeit – om volstrekt onduidelijke plaatselijke redenen – uit tot de grootste fractie.

Alleen de ronduit gluiperige en schandalige manier waarop de baas in Den Haag in eerste instantie met de ChristenUnie omsprong, kan ook in Amstelveen enig roet in het eten gooien. Dan blijft de VVD dus gewoon de grootste, met D66 en de lokale partij Burgerbelangen als liberale bijwagens.

Die drie lijken alles ook zo te willen houden als het nu is. De collegetoekomst voor de PvdA is het onzekerst. Als die partij – zoals voor nationale partijen gebruikelijk is – de landelijke trend volgt, blijven zelfs de drie zetels in de gemeenteraad niet overeind. Het gevecht speelt zich dus af rond de vierde wethouderszetel, nu bezet door Jeroen Brandes met steun van een ja-knikkende PvdA-fractie.

PvdA en verkiezingen

Esther Veenboer

Terwijl in Amstelveen al jaren een volstrekt overheersend liberaal bestuursbeleid wordt gevoerd, meent de PvdA in de gemeenteraad B&W ‘zonder voorbehoud’ te kunnen complimenteren. Fractieleider Esther Veenboer deed dat woensdag bij de behandeling van de Kadernota. Haar partij maakte dan ook deel uit van de coalitie en leverde een wethouder. De rode veren van weleer zijn zo niet verdwenen dan toch onzichtbaar geworden. De andere partijen met een vertegenwoordiger in het college zijn VVD, D66 en Burgerbelangen Amstelveen (bbA).

En de PvdA voelt zich in dat gezelschap kennelijk helemaal thuis. In het vorige college van B&W zat de PvdA niet. Een in het oog springend verschil met de VVD was dat zij in verkiezingstijd sociale huurwoningen wilde bouwen, zoals nu de SP. De PvdA hoort men daar nu niet meer over en zij sloot zich aan bij het coalitiebeleid omtrent wonen, waarin doorstroming leidend is en sociale woningbouw ongeveer taboe. Hoewel PvdA-raadslid Harry van den Bergh min of meer terug trekt op de oude stellingen en meldde dat doorstroming in de praktijk niet lukt.