Categorie: "Column"

Systeem lag er uit

recycle-computers[1]Opnieuw raakte ik overtuigd van de menselijke kwetsbaarheid die het virtuele tijdperk met zich mee heeft gebracht door het uitvallen van de server – welgemeende excuses trouwens – waarmee ook amstelveen.blog.nl in stand wordt gehouden. Ongeveer anderhalve dag lagen wij er uit.

Behalve een compleet nieuwe branche, dankzij de smartphone, heeft digitalisering een dito vorm van nog steeds groeiende en kennelijk zeer lucratieve criminaliteit opgeleverd. Alsmede gevaren dus.

Ja, ook dit is een digitaal medium. Het betekent afhankelijkheid van computers ook die van elektriciteit om maar wat te noemen. OK, de destijds zeer gevreesde millenniumwissel kwamen wij zonder kleerscheuren door, maar allerlei voorzorgsmaatregelen en mankracht tijdens die beruchte Oudejaarsnacht (ik zie nog de toenmalige gemeentesecretaris en een team in het raadhuis) hadden wel sloten geld gekost.

Geheime democratie

2012-Johan-bos-beterVoorafgaande aan de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) was er donderdagavond weer een besloten meeting voor raadsleden over toerisme. Het seizoen loopt een beetje ten einde dus er zijn op dit moment nog weinig van de geheime bijeenkomsten. De gemeente doet alsof de beslissingen in het beperkte openbare deel van de politieke arena vallen, maar dat is onzin.

Om te beginnen is er het coalitie-overleg, waar de partijen die de basis vormen voor het college van B&W de rijen sluiten. Maar ook andere fracties in de gemeenteraad opereren voornamelijk stiekem. Er zijn meer meetings waar burgers en pers zorgvuldig worden geweerd dan publieke. Die vormen hooguit het topje van de ijsberg. Een paar keer trachtte ik zo’n niet openbare meeting binnen te lopen, maar de toegang werd mij geweigerd. Burgers mogen wel kijken naar het optreden voor de bühne van de elite, die zich volstrekt onverklaarbaar volksvertegenwoordiging noemt, maar natuurlijk niet achter de deuren kijken waar de echte informatie met haar wordt gedeeld.

Druk

Merkwaardig is intussen dat de raadsgriffie veel van die geheime bijeenkomsten en zogenaamde ‘werkbezoeken’ aankondigt, zij het zonder tijdstip van aanvang en locatie. Natuurlijk heeft geen kiezer daar wat aan, maar die melding dient waarschijnlijk alleen om te laten zien hoe druk die gemeenteraad het wel heeft.

Cyber

GemeentehuisEen complete nieuwe branche kwam er bij sinds de smartphone werd geïntroduceerd en bedrijven het volk wijs maakten dat het daar absoluut niet buiten kan. Zodat vrijwel iedereen er nu één heeft en daarmee extra jaarlijkse kosten maakt, want de hoge investeringen van al die providers moeten er wel uit, om even van hun winsten niet te spreken.

Misschien bestaat die nieuwe bedrijfstak nu 10 of 15 jaar. Iedereen kan er nu verbaal of en in te lezen berichtgeving de grootst mogelijke en totaal irrelevante onzin uitgooien. Dat moet van de providers vooral zo blijven. Ik zag commercials waarin werd gezegd dat men zich voor een paar tientjes per maand al ‘suf’ kan lullen. En er zijn massa´s consumenten die dat graag doen en zich dus tegen betaling bij de sekte der gekken aansluiten.

Kneuterig

GemeentehuisVia hun digitale achterkamer raadsweb kregen leden van de gemeenteraad excuses aangeboden van B&W voor het persbericht over de extra overkapping van de A9. Samen met verdieping van de rijksweg in het Oude Dorp kost die de gemeente € 9 miljoen. En ja, het persbericht was er uitgegaan zonder eerst de raadsleden te informeren. Sorry dus.

Volstrekte onzin, die de verslechterde openheid van de gemeente – tegenwoordig transparantie geheten – opnieuw aantoont. Dat is een begrip om vooral over te praten, mits het maar niets met de realiteit krijgt uit te staan. Dat nu even raadsleden niet in het diepste geheim werden geïnformeerd voordat er een persbericht uitging, had volgens mij gewoon een pragmatische reden. Hield verband met het redactioneel sluiten van de lokale weekkrant. Blijkbaar zijn andere media gelijktijdig (maar zeker is dat niet) op de hoogte gesteld.

Clowns

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Soms koester ik een lichte vorm van argwaan jegens burgemeesters. Zij solliciteren naar die post in een gemeente echt niet uitsluitend omdat zij er zo verliefd op werden. Sterker nog: Vaak zijn zij er vóór die sollicitatie nog nooit geweest. Eenmaal aangenomen, c.q. benoemd (want de gekozen burgemeester is vrijwel alleen in Nederland taboe), doen zij doorgaans of het stadsdorp waar zij terecht kwamen uniek is. De burgers en ondernemers zijn eindeloos, evenals de geschiedenis, de natuur prachtig, het verenigingsleven prima enzovoort. Geen superlatief te overdreven om in alle toonaarden te laten weten hoe bijzonder de gemeente wel is waarin zo’n eerste burger terecht komt. Samen vormen wij deze geweldige stad, pleegt zo iemand in toespraken te zeggen.

Totdat een grotere en dus meer lucratieve standplaats lonkt. Slaagt de sollicitatie ook daar dan is er op heel de wereld geen betere plek dan de nieuwe omgeving. Mensen maken Amstelveen wordt Mensen maken Utrecht, bijvoorbeeld. Met evenveel verve voor het voetlicht gebracht.

Amity en bloemenstal

bloem2[1]Als een donderslag bij heldere hemel kwam het nieuws. De internationale school Amity uit India komt er aan en vestigt zich in het voormalige hoofdkantoor van vaten-gigant Van Leer aan de Amsterdamseweg.Media kregen het deze week te horen, maar misschien zijn raadsleden – in het geheim natuurlijk – via hun gebruikelijke achterkamers eerder op de hoogte gesteld.

De burgemeester liet al weten er trots op te zijn die school in Amstelveen te mogen verwelkomen, dus alles zal wel razendsnel in kannen en kruiken worden gegoten. In elk geval voor september.

Rood

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Wie wil, kan de nieuwsbrief van de gemeenteraad ontvangen, waarin staat dat die de rode loper voor inwoners uitlegt. Dat is maar ten dele of nauwelijks waar. Inwoners mogen alleen de maandelijkse theatervoorstellingen rond de piste van de raad bijwonen, geenszins de vele strikt geheime zittingen. Die worden blijkbaar alleen in die nieuwsbrief gepubliceerd om de kiezers te laten weten dat hun lokale vertegenwoordigers het druk hebben.

Aan hun agenda is trouwens wel te merken dat het praatseizoen bijna ten einde is. Voor deze maand staan er nog twee van die sessies zonder publiek op het programma. Op 26 juni wordt de gemeenteraad in het geheim bijgepraat over ICT. Vermoedelijk krijgt de politiek daar te horen dat er scheppen geld bij moeten. Je kunt als gemeente wel prat gaan op digitalisering als maatstaf, maar iedereen weet dat overheid en ICT nooit een gelukkig huwelijk hebben gevormd. Zodat men er niet aan ontkomt expertise van buiten het raadhuis in te huren (kassa!), alles te doen om het cyberverkeer nog enigszins veilig te houden (kassa!) en de snelle ontwikkelingen op dat terrein bij te houden (kassa!).

Vrijwillig…

VrijwilligerscentraleNatuurlijk verdringen vrijwilligers betaalde krachten op de arbeidsmarkt. Wie dat sprookje tegenspreekt, doet het tegen beter weten in. Dat laatste hoop ik althans, want anders mist zo iemand niet alleen elke aansluiting met de realiteit, maar vrees ik ook het ergste voor zijn verstandelijke vermogens.

Wie tegenwoordig een uitkering aanvraagt, krijgt van een zonder verder te kijken de regeltjes volgende ambtenaar te horen dat hij aan het werk moet in een bedrijf of in elk geval als vrijwilliger aan de slag. Participatie heet dat. Doet hij dat niet dan kan zijn toch al niet al te scheutige bijstandsuitkering in gevaar komen. Een kleine ondernemer die wegens ernstige lichamelijke kwalen zijn zaak zag verongelukken, kon uiteindelijk niet anders doen dan – mede op mijn advies – met zijn eveneens zieke vrouw naar het gemeentehuis strompelen. Eerlijk is eerlijk: Hij mocht het heel kleine beetje geld dat hij overhield (waarvan hij trouwens leningen moest aflossen) wel houden. Omdat hij te kreupel was en bijna op de leeftijd dat anderen met pensioen gaan, begreep men op het raadhuis wel dat hij niet meer op of neer kon. Maar zijn vrouw kon tegenover die bijstandsuitkering toch wel wat gaan doen als vrijwilligster? Zij was nog even van haar pensioengerechtigde leeftijd af trouwens….Want vrijwilliger zijn is in veel gevallen geen liefdewerk meer, maar gewoon een keiharde plicht.

Hand

Catharina de Leur

Catharine de Leur

Landelijk lijkt het moeilijker de hand te overspelen dan lokaal. Daar moest ik aan denken toen D66-leider Alexander Pechtold van die kennelijke omissie in het Haagse beleid gebruik maakte door, al vóórdat de ChristenUnie met het totale ‘motorblok’ kon onderhandelen, die partij de laan uit te sturen. Het is blijkbaar een in het karakter van de Democraten ingebakken eigenschap, maar met die diametraal tegenover het christelijke gedachtegoed staande opvattingen kwamen zij in Amstelveen bij de vorige verkiezingen niet zover als zij hadden voorzien.

Ook plaatselijk overspeelde destijds politiek leidster Catharine de Leur van D66 haar hand toen zij de VVD, helaas volgens sommigen toch de grootste partij in deze gemeente, liet weten dat die onder haar voorwaarden kon aanschuiven en anders buiten de coalitie kwam te staan. Maar haar misrekening was het CDA. Zij dacht dat die zich wel bij een verder linkse coalitie met D66 als grootste partij zou aansluiten, maar dat feest ging niet door. Herbert Raat liet zich namelijk niet door tegenspeelster De Leur de kaas van het brood eten en begon (als grootste fractie) een coalitie met de door haar partij nogal verafschuwde ChristenUnie en de Ouderencombinatie (OCA). Die coalitie had een krappe meerderheid, dat is waar. Zoiets als het in de Tweede Kamer zou worden als de CU er bij kwam. Maar als het daar aan D66 ligt, gebeurt dat dus niet.

Nooit weer?

54280_amstelveen_oorlogsmonument_w1024‘Nooit weer’, zei men. Het bleek illusie

Dat weet vandaag toch iedereen

Gepraat over elkaar verbinden

En mensen maken Amstelveen

Blijft pijnlijk toch in woorden steken

Al krijgt een lintje wie méér doet

Vrijwilligers zijn in hun daden

Misschien meer dan van harte goed

 

‘Nooit weer’, klinkt na nog in bezinning

Elk jaar op d’ Amsterdamseweg

Nu samen doen is wat ik daar hoor

Net zoals op naar Nes de weg

Geloof in wereld beter maken

Gun ‘k tegen beter weten in

Maar oorlog valt niet uit te bannen

Op schoolspeelplaats zie ‘k soms ’t begin

 

Terwijl de wereld in de brand staat

Klinkt vrederoepen om ons heen

Nou ja, ’t is slechts verbale oorlog

Die men uitvecht in Amstelveen

Maar alom wordt het branden erger

Dat zal zo blijven, naar ik vrees

Het ligt aan mensen op de aarde

Hun slechtheid kent geen afvalrace

 

Johan Th. Bos