Categorie: "Column"

Wegwezen

Johan Th. Bos

Johan Th. Bos

Nee ik heb niet geschreven over zeg maar het Amsterdamse deel van het ziekenhuis in Amstelveen. Stom misschien, want het was natuurlijk wel in de meeste media gepresenteerd nieuws. In de hoofdstad is te weinig ziekenhuisruimte om te bevallen en daarom komt men hier naar de Laan van de Helende Meesters om dat te doen.

Maar ja, daarmee blijkt onverdraaglijk leed samen te hangen. Het nieuwe leven komt dan op aarde in Amstelveen in plaats van in Amsterdam. Dat staat op het geboortebewijs en in het paspoort. Tragisch natuurlijk. Ik heb zelf twee kinderen van wie er één in Amsterdam en één in Amstelveen werd geboren. Zelf heb ik het niet gemerkt, maar nu ik het laatste nieuws heb gelezen, denk ik inderdaad dat die laatste een enorm leed met zich mee draagt. Ze sprak er nooit over, maar ik denk dat er inderdaad sprake is van verdringing. In Amstelveen worden geboren, lijkt mij zo ongeveer het ergste wat een mens kan overkomen. Kan tot de gruwelijkste psychische klachten leiden.

Vandaar dat men een hoekje Amstelveen als Amsterdam bestempelt. Een soort Amsterdamse ambassade in wat zich nog steeds ‘stad in het groen’ blijft noemen.

Fout

SP logo‘O, o, o, dat loopt fout.” Dacht ik nog. De SP wil dat de gemeente naar omwonenden van Groenhof luistert, die naar hun zeggen overlast gaan ondervinden van uitbreiding van dat winkelcentrum met Lidl. Maar dat zij uitgerekend de SP bereid vinden naar hen te luisteren, is foute boel voor hen. Misschien komt er wel een motie van de SP, die per definitie door de coalitie (meerderheid in de gemeenteraad) wordt verworpen. Het gaat er in de politiek niet om wát je zegt, maar wie dat doet.

Diezelfde SP werd door de gehele raad weggehoond toen zij jaren geleden een subsidie voor de Voedselbank vroeg in een motie. Was absoluut niet nodig in keurig Amstelveen. Een half jaar later vroeg de VVD exact hetzelfde, ook per motie,  en zij kreeg alle handen op elkaar. Iets dergelijks gebeurde ook met keiharde cijfers van de SP, toen het daaraan ten grondslag liggende onderzoek uitwees dat de verplaatsing van een bushalte louter een geste aan KPMG leek. Heel dat onderzoek was ‘politiek’ zei de raad, waarin men kennelijk apolitiek moet handelen, zodat het de vraag is waarom zoveel verschillende fracties nodig zijn. Politiek is in de raad blijkbaar taboe…

Sexy transparantie

Johan Th. Bos

Johan Th. Bos

Transparantie is als seks, denk ik soms. Je kunt er dagenlang over praten, complete congressen erover houden, maar het gaat gewoon om het doen. Iets dergelijks las ik over liefde. De gemeente houdt het bij het eerste. Bij eindeloos praten over transparantie, maar het blijft theorie. Die heeft niets met de praktijk uitstaande. Het is een geliefkoosd praatonderwerp voor lokale politici, maar blijft wat openbaarheid betreft zonder enig gevolg. Het is een politiek correct modewoord.

Verwijzen naar sterk toegenomen technologie is daarbij camouflage. Er kwamen wel websites en sociale media, maar die dienen wat de gemeente betreft alleen voor haar reclame, behoudens mogelijk enkele wettelijke verplichtingen – zoals afgeven van paspoorten – die het vooral voor de ambtenarij gemakkelijker maken. Misschien in dat geval ook voor burgers, maar daar gaat het zelden om.

Schiphol

SchipholMet een weemoedige glimlach neem ik kennis van 1001 acties om het einde van geconstateerde overlast door Schiphol in te binden. Ik kan me nog herinneren dat ik als jonge verslaggever betrokken was bij de organisatie van een meeting in een bomvol Casimir Lyceum, destijds de aula voor de gemeentelijke culturele happenings, want de schouwburg was er nog lang niet.

Die protestbijeenkomst in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw, was georganiseerd en werd uitgezonden door de VARA-radio. Later deed de NCRV het nog eens dunnetjes over. Sindsdien zag en hoorde ik talloze uitzendingen over de last die Schiphol veroorzaakte. Er kwamen steeds andere actievoerders met hun clubjes, die konden rekenen op radio- en televisie-uitzendingen. Maar de luchthaven bleef gewoon uitbreiden, want in Den Haag denkt men nu eenmaal anders over de groei van de mainport dan in Amstelveen.

Politieke soep

Johan Th. Bos

Johan Th. Bos

Eigenlijk zijn SP en ChristenUnie binnen de gemeenteraad de enige echte oppositiepartijen. Soms doet ook GroenLinks nog mee, maar daar blijft het een beetje bij. Voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars, in wie overigens een uitstekend – misschien wel het beste – raadslid vertrok, sprak zelfs eens van een klef gezelschap in dat raadhuis.

Van de wilde Haagse strijd die nu in de verkiezingstijd woedt, is in Amstelveen niet veel te merken. Ook als er voor het plaatselijke bestuur weer gestemd moet worden, haalt de lokale politiek het qua conflictueuze verschillen van inzicht het niet bij wat zich rond de Tweede Kamer afspeelt, waar bijvoorbeeld de PvdA nu verbaal op de VVD schiet en Mark Rutte het ook bij zo ongeveer alle andere partijen moet ontgelden.

In Amstelveen keert in feite alleen de SP zich in niet mis te verstane woorden radicaal tegen veel van het gevoerde beleid en stemt die fractie als enige jaar op jaar tegen de begroting. Men kan het daar mee eens zijn of niet, maar het is in elk geval duidelijk waar die partij voor staat. De SP is het evident met veel van het gevoerde beleid – bijvoorbeeld met de bouw van uitsluitend (middel) dure woningen – niet eens. En ook de verbreding van de A9 had van de SP niet gehoeven. Zoals zoveel door B&W en de meerderheid van de gemeenteraad verdedigde projecten.

Mantelzorg

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Omdat zij geregeld alle bijeenkomsten van mantelzorgers bezoekt, staat zij met foto in kranten, wordt er met haar gepraat en staat zij zo ongeveer model voor die functie. Nu ken ik haar, dus weet dat zij inderdaad een man heeft met gebreken, maar niet van dien aard dat zij er dag en nacht moet wezen. Hij is zeer actief, kan eigenlijk alles zelf, maar komt alleen met haar de deur uit. Zeker met dit weer. Zij rijdt hem dan in de auto waarvoor een invalide-parkeerplaats is geregeld. Soms gaat ze een dag weg, bijvoorbeeld met de mantelzorgers of naar een vriendin.

Hij kan goed voor zichzelf zorgen, koken etc. Dus geen probleem, al laat hij haar graag het werk in huis doen. Dat was vroeger al zo, dus er niet zoveel veranderd op dat punt. Ik schrijf erover omdat zij alle tijd heeft om die bijeenkomsten van mantelzorgers te bezoeken, in tegenstelling tot degenen die écht aan uitputtende mantelzorg doen. Die hebben daar geen tijd voor.

Democratisch ongeluk?

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Je kunt het er niet mee eens zijn, maar in een democratie beslist nu eenmaal de kiezer hoe een gemeenschap wordt bestuurd. Amstelveen is een liberale gemeente, met een voorkeur voor hoge en middeninkomens, alsmede bedrijven, hoewel B&W geneigd zijn dat tegen te spreken.

De grootste fractie in de gemeenteraad wordt gevormd door de VVD, gevolgd door de daarvan qua principes niet te onderscheiden fractie van D66. Samen hebben zij 17 van de 37 zetels. De coalitie die de stad regeert, bestaat verder uit Burgerbelangen (BBA) en PvdA. Wat die laatste er in doet, was qua traditionele opvattingen niet duidelijk, maar ook landelijk hield die ooit uit arbeiders bestaande partij – tot veler verbijstering- een kabinet op de rails, dat voor het eerst sinds jaren de rit uitzat. Bij de lokale partij Burgerbelangen zijn wat veranderingen op til, wordt door insiders  gefluisterd, maar daarvan is nog heel weinig te zien. Tot nu toe heeft zij geen enkele moeite met VVD-standpunten.  Ik heb haar vaak een lokale bijwagen van die landelijke club genoemd. Linda Roos, de belangrijkste oprichtster van de uit actiegroepen voortgekomen partij, maakte er nooit een geheim van landelijk te sympathiseren met ‘rechtse’ groeperingen als Leefbaar Nederland. BBA-wethouder Peter Bot zei trouwens al in verkiezingstijd dat het programma van zijn electorale organisatie vrijwel naadloos aansloot dat bij dat de twee liberale gezelschappen.

Journalistiek als klef doorgeefluik

2012-Johan-bos-beterNieuw is het niet, maar het blijft zorgelijk. Toen VVD-raadslid en toneelspeler Rob Geraerds vertelde dat er in Amstelveen een schouwburg moest komen zoals het Geert Teis Centrum in Stadskanaal, reisden twee redacteuren daarheen af. Zoiets is nu vrijwel uitgesloten. Tegenwoordig mag men blij zijn als de redacteur van het laatste lokale weekblad een persgesprek in het raadhuis bijwoont. Hij heeft in zijn eentje een complete redactie te runnen.

De lokale journalistiek in Amstelveen is verworden tot een doorgeefluik van de overheid. Misschien tot genoegen van het legertje voorlichters aan de andere kant van de tafel, maar de meest snuggere onder hen denken er waarschijnlijk anders over. Zij worden namelijk niet dagelijks getraind in het omgaan met een kritische pers en hun communicatieve taken beperken zich tot het schenken van thee en koffie bij persgesprekken ten raadhuize en het – doorgaans volstrekt overbodig – volgen van wethouders en de burgemeester bij optredens daarbuiten, alsmede het maken van foto’s en schrijven van reclameteksten, die persberichten heten.

Het is geen communicatieve ramp die alleen Amstelveen treft. Overal in het land staan redacties van lokale en regionale media zwaar onder druk. In het jaar 2000 werkten er bij die van het Utrechts Nieuwsblad 130 man. Nu nog 30, hoorde ik op de radio.

Politiek netwerk

GemeentehuisDat lokale en landelijke politici tussen de mensen staan, geloven eigenlijk alleen zijzelf. Dat geldt althans voor de meesten onder hen. Wie het beseft, zich ongelukkig daardoor voelt en probeert er iets aan te doen, wordt naar de marge van de politieke arena gemanoeuvreerd. Hij of zij kan al gauw niet zo goed meekomen in het old boys network, het circuit waarbinnen men altijd dezelfde koppen op recepties ziet.

Politici reageren doorgaans – als het niet anders kan – uitsluitend op wat iedereen via de media verneemt en dus geenszins op iets dat zij zelf hebben ontdekt, ondanks alle zogenoemde controle op regering en gemeentebestuur, waarvoor zij zijn gekozen. Dat is een theorie die vrijwel geen raakvlakken met de praktijk heeft.

Om in Amstelveen te blijven. Vrijwel nergens treft men burgers die bijvoorbeeld iets begrijpen van de krankzinnige aankoop van de tweedehands zwembak in De Poel á € 825.000 (voor 25 mensen) of het beeld Der Bogen voor € 325.000 op het Stadsplein, om maar wat te noemen. Maar de passie voor die transacties kwam niet verder dan de beslotenheid van raadhuis en wat één coalitiepartij daar om onduidelijke redenen zegt goed te vinden, krijgt automatisch bijval van de andere in die bestuurlijke cocon verkerende drie. En daarmee van de meerderheid. Doet een enkele oppositiepartij mee dan is dat meegenomen, maar voor het besluit niet noodzakelijk.

Serious Kerst

Het lukte niet marketing via ruggen

Serious Request in Breda

Serious Request in Breda

Van arme zieke kindertjes te spelen

Goed doel, maar toch het Stadsplein meer te strelen

Naast Breda hoort Amstelveen toch tot muggen

 

Om langs een omweg toch nog in te pluggen

Bij Serious Request, er in te delen

Begon men plaatselijk aan te bevelen

Niet muzikaal afstand te overbruggen

 

Naar ‘t zuiden, daar is massa op de been

Vraag voor een fractie van wat nationaal

Zou kunnen toch een plaat aan in Amstelveen

 

Is het steun of concurrentie om lokaal

Serious Kerst vierentwintig uur aaneen

Eenzaam achter glas te zijn op kleine schaal?

 

Johan Th. Bos