Categorie: "Schiphol"

Schiphol drukker dan ooit

SchipholSchiphol denkt dat dit de druktste zomer in de 100-jarige geschiedenis van de luchthaven wordt. Voor het eerst wordt de grens van 200.000 passagiers per dag doorbroken. In de zomervakantie loopt de teller bijna dagelijks op tot 200.000 of meer aankomende, vertrekkende en overstappende reizigers.

De eerste in een reeks piekdagen was zaterdag met rond de 215.000 passagiers. In juli en augustus reizen circa 12,7 miljoen passagiers via Schiphol. Vorig jaar waren er ruim 10,6 miljoen. De verwachting is dat Schiphol dit jaar in totaal zal uitkomen op circa 63 miljoen passagiers.

Bewoners: ‘Schiphol sjoemelt met cijfers’

SchipholDe bewonersdelegatie in de zogenoemde Omgevingsraad vindt dat de luchthaven heeft gesjoemeld met cijfers om de tweede kamer en kabinet om de tuin te leiden. In de actieagenda over Schiphol ligt volgens haar het accent teveel op de economie, ten koste van het milieu.

Het verhaal dat Schiphol spectaculaire resultaten zou hebben bereikt bij hinderbeperking is volgens de bewoners niet onderbouwd.

Het gesjoemel met cijfers houdt onder meer in dat glijvluchtlandingen en de nieuwe startprocedure veel te rooskleurig zijn voorgesteld, het aantal ernstig gehinderden zwaar is onderschat en de beloofde vermindering van nachtvluchten met oneigenlijke argumenten geschrapt, vinden de omwoneden.

Schiphol wil daarmee extra groeiruimte na 2020 verwerven, zeggen zij. “Om onder de overeengekomen groeibeperkingen uit te komen, wordt gemorreld aan het Aldersakkoord via een doorzichtige poging om de vierde-baanregel ter discussie te stellen en door 50-50 verdeling van de milieuwinst na 2020 eenzijdig te interpreteren.”

De bewoners hebben deze volgens hen onjuiste voorstelling van zaken aan de kaak gesteld bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu (het bevoegd gezag voor Schiphol). “Op ons verzoek zal de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage met voorrang adviseren over de betwiste berekeningen.” De commissie heeft hen ppl ontvangen om de twijfels en bezwaren toe te lichten.

Mogelijk meer gebruik Buitenveldertbaan

SchipholWeer kan er in Amstelveen overlast ontstaan doordat de Buitenveldertbaan vaker dan normaal wordt gebruikt. Dat geldt trouwens ook voor de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Dat komt doordat er regulier onderhoud moet worden gepleegd aan de Polderbaan (18R/36L).

Die is daardoor van maandag 4 juli 7:00 uur tot maandag 11 juli 6:00 uur buiten gebruik. Aansluitend wordt de Polderbaan van maandag 11 juli tot zaterdag 16 juli ’s avonds en ‘s nachts tussen 23.00 uur en 6:00 uur buiten gebruik gesteld voor veegwerkzaamheden en verlichting- en baancontroles.

Fietstochten op jubilerend Schiphol

SchipholZondag 4 september gaat voor het eerst een nieuw (gratis) fietsevenement van start: de Ronde van Schiphol. Die wordt georganiseerd ter ere van de 100ste verjaardag van de luchthaven. Buurtbewoners van alle leeftijden kunnen meedoen aan fietsroutes van 26 of 40 kilometer.

De routes gaan langs bijzondere locaties op Schiphol, zoals spottersplaatsen, de sneeuwvloot, de brandweer en gezellige stempelposten. Inschrijven kan gratis tot en met 29 juli. Het is een initiatief van het Schipholfonds, dat activiteiten om in beweging te blijven organiseert en financiert.

Dit project is ook bedoeld om Nederland als fietsland nog beter op de kaart te zetten. Als de Ronde van Schiphol een succes blijkt, wordt het sportieve evenement mogelijk volgend jaar weer georganiseerd.

Mogelijk meer herrie door onderhoud Kaagbaan

SchipholOmdat van 20 tot 27 juni aan de zogenoemde Kaagbaan van Schiphol wordt gewerkt wegens periodiek onderhoud, krijgen bewoners onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan mogelijk meer overlast te verwerken. Dat geldt trouwens ook voor de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en mogelijk de Schiphol-Oostbaan.

Die andere banen worden vaker ingezet als aan de Kaagbaan onderhoudt wordt gepleegd.

Schiphol zegt omwonenden om begrip te vragen. Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met het Bewoners aanspreekpunt Schiphol (Bas). Dit kan via telefoonnummer: 020-601 55 55 of door het raadplegen van de website: www.bezoekbas.nl – Planning Baanonderhoud.

 

 

SWAB boos op wethouder Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

De Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) is boos op wethouder Maaike Veeningen. Die doet vrijwel niks voor Amstelveners tegen overlast door vliegtuigen, zei voorzitter Jan Griese dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. De wethouder vertegenwoordigt Amstelland-gemeenten in een adviesraad, maar zij noch haar ambtenaren kwamen in beweging na talloze mails van de SWAB, meldde de inspreker.

Uit de commissie kwam, vooral van de coalitiepartijen, herhaaldelijk de vraag wat Griese dan concreet van de wethouder verwacht. Linda Roos van Burgerbelangen stelde voor een brief namens de raad aan de voor Schiphol verantwoordelijke minister te sturen om de Amstelveense belangen nog eens onder de aandacht te brengen. Kan nooit kwaad, zei Griese, maar hij bleef bij zijn kritiek op het onzichtbaar zijn van de wethouder als het daarom gaat. Vooral om de overlast door geluidhinder. Voor zijn stichting is fijnstof een bijzaak.

Onzichtbaar

Hij vond de onzichtbaarheid van de wethouder, als het om de hinder door volgens hem overmatig gebruik van de Buitenveldertbaan gaat, des te vreemder omdat de vorige complete gemeenteraad, nota bene mede op voorstel van de eigen fractie (D66) van de wethouder, waarvan zij toen nog fractievoorzitter was, besloot tot een second opinion onderzoek. Bureau Helios, dat het uitvoerde, kwam met niet malse kritiek over de verklaarde cijfers omtrent het gebruik van de Buitenveldert baan. In de experimenteerjaren (2011 en 2012) met de nieuwe aanpak van het banengebruik was er sprake van 50 tot 55% overschrijding van het geprognotiseerde gebruik van de Buitenveldertbaan.

Buitenveldertbaan vaker ingezet

SchipholVan maandag 6 juni 06:00 uur tot maandag 13 juni 06:00 uur wordt de Aalsmeerbaan (18L-36R) buiten gebruik gesteld voor regulier onderhoud. Daardoor worden Zwanenburgbaan (zuid) en Buitenveldertbaan vaker ingezet voor vliegverkeer. Het afwijkende baangebruik kan leiden tot overlast.

Schiphol vraagt omwonenden om begrip. Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met het Bewoners aanspreekpunt Schiphol (Bas). Dit kan via telefoonnummer: 020-601 55 55 of door het raadplegen van de website: www.bezoekbas.nl – Planning Baanonderhoud.

D66 wil vliegtuig-app over baangebruik

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Uitbreiding van het Schiphol os toch niet tegen te houden, lijkt D66 nu door te hebben, maar de coalitiepartij wil wel graag weten wanneer elke baan in gebruik is, c.q. wordt genomen. Kennelijk om zich te kunnen voorbereiden op de veronderstelde hinder. Daarom pleit de fractie in de gemeenteraad voor een app (een programma op een smartphone). Aan B&W, die overigens de app niet kunnen ontwikkelen, heeft zij vragen gesteld het toegenomen gebruik van de Buitenveldertbaan.

De fractie wil onder meer van het college weten welke inspanningen het leverde om eenduidige en controleerbare hinder beperkende maatregelen op te nemen in het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit (LVB).

Volgens de partij moet de luchthaven beter uitleggen waarom een baan in gebruik wordt genomen. Zij wil dat de app er snel komt, waarmee iedere burger het realtime baangebruik en een voorspelling van het baangebruik voor de komende dagen kan vinden.

B&W: ‘Gevaar ultrafijnstof nog niet bewezen’

SchipholZoals bij de overheid gebruikelijk, vindt eigenlijk ook de gemeente dat eerst tientallen jaren onderzoek nodig is om een gevaarlijke stof gevaarlijk te noemen. Zo staat het er niet letterlijk, maar de antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van GroenLinks over de gevolgen van ultrafijnstof voor de volksgezondheid komen er eigenlijk wel op neer.

Het tv-programma Zembla, dat vaker gaten schoot in de controlerende functie van de (landelijke) politiek en waardoor destijds bijvoorbeeld de parlementaire enquête over de bouwfraude begon, gaf aan dat door vliegtuigen veroorzaakte ultrafijnstof niet bewezen ongevaarlijk is. Hetgeen GroenLinks-raadslid Kortekaas tot de vraag bracht of B&W daar plaatselijk iets aan denken te doen en zo ja wat.

Buitenveldertbaan weer in gebruik

naamloosDe Buitenveldertbaan (09/27) op Schiphol is na groot onderhoud maandag 25 april weer in gebruik genomen. Hij was sinds zaterdag 5 maart dicht wegens werkzaamheden. Ook is het tunneldak van de 1e Schipholtunnel vernieuwd.

Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de Buitenveldertbaan opnieuw geasfalteerd en de hemelwaterafvoer en riolering bij de baan geïnspecteerd, gerepareerd en waar nodig vervangen. Aan weerszijden van de baan zijn nieuwe afwateringsgoten neergelegd van in totaal 6 kilometer. Bovendien is er aangepaste aanvlieg- en baanverlichting aangebracht die voldoet aan de vernieuwde EASA-regelgeving.