GroenLinks: mosquito schendt grondrechten

Ben Jonker...hoezo onrecht?...

Ben Jonker...hoezo onrecht?...

Niet het college maar exclusief de burgemeester moet uitmaken wanneer en waar de mosquito wordt ingezet tegen overlast veroorzakende jongeren. VVD en PvdA pleitten daarvoor in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen. PvdA-raadslid Houwink ten Cate en andere commissieleden zeiden blij te zijn dat er nu een wettelijk kader is gevonden voor het gebruik van het een irritante hoge – alleen dor jongeren te horen –  toon voorbrengende apparaatje. De inzet ervan is nu geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De PvdA had eerder het ontbreken van een juridische basis ervoor geconstateerd en staat overigs huiverig tegenover het geluidskanonnetje. “Maar er komt nu een einde aan het onrechtmatig gebruik ervan,” zei Houwink ten Cate. Maar GroenLinks is daar niet van overtuigd. De mosquito is nog steeds in strijd met diverse grondrechten, constateerde GL-commissielid Cohen. Hij zag in de exclusieve gerichtheid op jongeren en vorm van discriminatie en in de APV geen bescherming van de grondrechten van iedere burger.

 Ook D66 meldde, bij monde van fractievoorzitter De Leur, “enige twijfel” te hebben. Volgens haar speelt landelijk in de discussie over het apparaat mee dat ook sommige ouderen er last van hebben, nog afgezien van babies waarvoor dat zeker geldt. Er moeten alternatieven worden onderzocht voor de mosquito vindt zij. CDA-fractievoorzitter Jonker zei zich te verbazen over de moeite die GroenLinks en D66 ermee hebben dat overlast veroorzakende jongeren onrecht wordt aangedaan. “Zij doen iedereen in hun omgeving onrecht aan en schenden hun grondrechten,” zei hij. Wat heb betreft dus geen medelijden met de jeugdige etterbakken.

Burgemeester Van Zanen zei wel oog te hebben voor de principiële aspecten die aan de mosquito kleven, maar vindt het inzetten daarvan als uiterste middel gerechtvaardigd.

Lees ook:Houwink ten Cate ook tegen juridische basis mosquito
Lees ook:PvdA wil verwijdering mosquito
Lees ook:PvdA: Mosquito wettelijk ontoelaatbaar
Lees ook:Mosquito tegen overlast blijft gehandhaafd
Lees ook:College wil mosquito in APV regelen

7 reacties op “GroenLinks: mosquito schendt grondrechten

 1. Jan Demming

  Hoewel GroenLinks mij zeer lief is, wil ik in dit geval van die partij graag horen welk alternatief zij ziet voor de mosquito. Want het is iets te makkelijk gesteld dat de inzet van dit apparaat in strijd is met met diverse grondrechten. Hoe zit het dan met de rechten die de slachtoffers van het geweld van sommige jongerengroepen ondervinden? Het doet mij weer denken aan een fenomeen die we de laatste tijd té veel zien: de schuldige in bescherming nemen en de dader(s) laten stikken.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Axel Boomgaars

  Ik verbaas me erg over de opmerking van meneer Jonker. Omdat een bepaalde groep (grond)rechten van anderen schendt, moet hen hun grondrechten ook maar ontnomen worden? Dat impliceert hij door die uitspraak wel, los van het feit of het nu wel of niet in strijd is met de grondrechten.
  Het is een pilaar van onze rechtsstaat dat iedereen altijd aansprak maakt op zijn of haar rechten, ondanks of iemand nu dader of slachtoffer is. Als dit echt het gedachtegoed is wat het CDA bij monde van meneer Jonker wil aanmoedigen, dan vind ik dat toch schrikbarend.

  Ondanks dat daders gestraft moeten worden, behouden zij hun rechten en moet de inzet van de mosquito geen rechtsproblemen opleveren voor ‘onschuldigen’. Ik ga zeker mee in de opvattingen van GroenLinks wat dat betreft. Er zou dan inderdaad eigenlijk wel een alternatief gepresenteerd moeten worden.
  De rechtsen van de slachtoffers moeten allicht ook beschermd worden. Ik vind het een te simplistische benadering om te stellen dat daders maar beschermd worden en slechtoffers niet geholpen zijn. Dat is uiteindelijk iets waar iedereen recht op heeft en geen enkele partij zal zeggen dat dat haar insteek is. Het vergt echter moeite om in dit soort zaken goede afwegingen te maken en oplossingen te vinden.

  Daders moeten gestraft en slachtoffers geholpen, maar de mosquito is ook geen strafmiddel, maar een preventiemiddel. Niet alleen daders krijgen te maken met het apparaat, maar ook mensen die niets verkeerd gedaan hebben. Die mensen hun rechten mogen zeker niet geschonden worden.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Jan Demming

  Wat het laatste betreft: ook niet-relschoppers worden in het stadion gefouilleerd op vuurwerk of -wapens. Dat de goeden onder de kwaden moeten lijden is helaas van alle tijden. Maar om even te blijven ‘hangen’ bij de mosquito: welke niet hangjongere blijft ‘s avonds laat en ‘s nachts bij de ingang van het winkelcentrum van Middenhoven z’n vertier zoeken?

    /   Beantwoorden  / 
 4. Jan Demming

  Mevrouw De Leur (D66) blijkt al helemaal niet te weten waar het om gaat. Omdat de mosquito pas ‘s avonds laat in werking wordt gesteld, mag je toch aannemen dat zich dan geen babies in de buurt bevinden die op zoek zijn naar rottigheid.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Axel Boomgaars

  Het gaat er niet om dat hangjongeren daar niet zouden mogen zijn, maar dat ze geen overlast mogen veroorzaken. Voor zover ik weet is er geen samenscholingsverbod en mogen jongeren daar in principe ‘s nachts ook gewoon staan.
  Uw vergelijking gaat dan ook in zoverre niet op dat een fouillering maar even tijd kost en geen hele nachten. Dit instrument is vele malen heftiger dan dat en daarom zou hier nog veel voorzichtiger mee omgesprongen moeten worden en liever eigenlijk niet gebruikt.

  Nu weet ik niet genoeg van de exacte werking van de mosquito af, maar ik kan me voorstellen dat, wanneer in een woning bij het apparaat in de buurt een raam open staat waar kinderen in de kamer liggen te slapen, dat last zou kunnen bezorgen.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Jan Demming

  Hangjongeren hebben de nare gewoonte uit veelal vrij grote groepen te bestaan. En ze hebben allemaal wel wat te vertellen, met als gevolg een grote kakofonie van stemmen. En ik kan u verzekeren dat dit heel vervelend is als je van plan bent om te gaan slapen. Van de omwonenden van het winkelcentrum, waar twee mosquito’s schijnen te hangen, heb ik alleen maar positieve geluiden gehoord. Die zijn er blij mee. Dus is het voor tegenstanders van het apparaat zaak om de omwonenden duidelijk te maken dat de mosquito een onding is.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Marjolijn

  Hierbij wil ik iets van mijn hart. Het geluid van de Mosquito is hard, keihard. Het geeft zelfs bij mij gezondheidsklachten. Oorsuizen wel te verstaan. En ik kan u vertellen dat dit nieuwe geluid in mij, het kwaliteit van het leven heeft verslechterd. De toon hoorde ik elke keer kort als passant. En nu is het geluid op een of andere manier blijvend. Onderzoeken naar deze marteltuigen zijn er nog niet voldoende gedaan. Ik verwacht dan ook dat het dezelfde traject ingaat als ASBEST mensen!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.