Categorie: "Onderwijs"

Schooltuinen ook buiten school om te krijgen

34679_fullimage_groene vingers270_270x150Ook buiten een school om kunnen kinderen terecht op de Amstelveense schooltuinen, waarvan de gemeente vier complexen heeft. Ongeveer 600 kinderen komen er via school wekelijks de handen uit de mouwen steken. Spitten, planten, oogsten en natuurlijk eten uit hun eigen moestuin.

Maar ook in hun vrije tijd kunnen kinderen er terecht en een eigen tuintje aanleggen. Op woensdag 1 of 8 maart kan men zijn kinderen tussen 13.30 en 15.00 uur op één van drie schooltuincomplexen aanmelden. De zogenoemde ‘vrije groepen’ zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Open dag bij Montesorrischolen

Ook op de Amstelveense Montessorischolen wordt op 8 maart (ook Vrouwendag trouwens) de landelijke Montessoridag gehouden. Dat zijn De Linde aan de Lindenlaan 334 en het Montessori Kind Centrum Mio Mondo aan de Burgemeester Haspelslaan 137.

De Linde

De Linde

Op een montessorischool werken kinderen en leerkrachten in een omgeving die is aangepast bij op de ontwikkelingsfase van het kind, zeggen de scholen. ‘Kinderen gaan hier graag zelf aan de slag,’ is het thema. De bedoeling is dat de omgeving hen uitdaagt.

Tijdens de Landelijke Montessoridag op 8 maart kan men tussen 9 en 10 uur kennismaking met het montessorionderwijs. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen, waarbij leerlingen van de school vertellen waarom zij het montessori onderwijs zo prettig vinden, wat er van hen wordt verwacht en hoe de leerkrachten hen helpen zo veel mogelijk zelf te doen.

Verkeer bij scholen gecontroleerd

school[1]Er schijnt nu wat te gaan gebeuren aan de gevaarlijke verkeerschaos bij scholen, vooral in het spitsuur. Na de voorjaarsvakantie gaan gemeente en politie daar een week lang controleren. Misschien niet handig dat zij dat nu al hebben aangekondigd, zodat notoire overtreders bij het brengen van kinderen naar scholen daar rekening mee kunnen houden.

Het gemeentelijke team Handhaving Openbare Ruimte doet de controles samen met de betreffende wijkagent. Onder meer op Orion is het nu ’s morgens een complete chaos. Dat komt door dubbel, bij stopverboden of gewoon op het trottoir parkeren en stil staan op de rijweg. En ook parketer buiten de daarvoor aangegeven vakken op een woonerf. Ook komt het voor dat men gewoon tegen de rijrichting in rijdt, dus een inrijverbod negeert.

Bijna 7 ton voor huisvesting scholen

School of UnderstandingDiverse basisscholen moeten door een gestegen leerlingenaantal hun huisvesting uitbreiden. Aan de gemeenteraad wordt daarvoor in totaal € 671.500 gevraagd. Het gaat om de gebouwen van De Karel Eymanschool, de School of Understanding en school voor speciaal onderwijs De Schakel.

Het voorstel is tijdelijk bestaande gebouwen in te zetten voor het groeiende leerlingental. De Karel Eykman neemt enkele lokalen van gebouw De Overloop aan de Asserring in gebruik (kosten ruim 130 mille), in afwachting van een permanente oplossing aan de Jane Addamslaan. De School of Understanding gaat tijdelijk naar Landtong 18 in afwachting van aanbouw aan de Pandora 4a-5.

‘Alle eendjes ….”

34552_fullimage_Maaike Veeningen vogelvlotten 270 (1)‘Alle eendjes zwemmen in het water”, zongen vorige week, begeleid door de ‘Heer Dinges’ op gitaar, de honderden kinderen van basisschool Het Palet aan de Benderslaan. Een toepasselijk lied, want kinderburgemeester Melle Vos en wethouder van onderwijs Maaike Veeningen openden samen de gloednieuwe vogelvlotten in het in het Wilhelminaparkje gelegen watertje.

Het was een idee van wijkplatform Keizer Karelpark, maar uitgewerkt door de kinderen en gesponsord door winkelier Van Ingen. Er waren veel buurtbewoners aanwezig.

 

 

 

 

Eerste internationale ‘thema’s’ Piet Hein klaar

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

De openbare basisschool Piet Hein kreeg € 26.500 gemeentelijke subsidie wegens invoering van het programma International Primary Curriculum (IPC). Andere basisscholen hebben dat nog niet. De subsidie is aangevraagd op basis van een in de zogenoemde Onderwijsagenda vastgelegde regeling, inhoudende dat scholen voor bijzondere projecten geld aan de gemeente kunnen vragen. Zij moeten dan een kwart ervan zelf betalen.

“Jaarlijks kunnen scholen subsidieaanvragen indienen voor projecten die bijdragen aan de doelen en ambities uit de onderwijs agenda”, zegt een woordvoerster. “De Piet Hein school deed dat vorig jaar voor IPC.” Er waren trouwens ook andere scholen die voor bepaalde onderwijsprojecten subsidie vroegen.

MBO College Amstelland 5e in debatwedstrijd

MBO-College-Amstelland-JPEG[1]Voor de 11e keer werd vrijdag het landelijk MBO Debattoernooi gehouden. Mbo-studenten uit heel Nederland verzamelden zich in Den Haag om te strijden om de titel mbo-debatkampioen. Het MBO College Amstelland uit Amstelveen behaalde de 5e plek. ROC Tilburg (Juridische Opleiding) bleek uiteindelijk de beste debaters in huis te hebben, die de finale wonnen van een team van ROC Rijn IJssel uit Arnhem. De finalejury wees daarnaast Sjoerd Leukfeldt van ROC Rijn IJssel als Beste Spreker aan.

Het landelijke MBO Debattoernooi is de grootste studentencompetitie binnen het mbo en wordt al elf jaar georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut, met steun van Fonds21, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Fonds 1818. Het ROC Mondriaan Den Haag was voor het 3e jaar op rij gastheer.

Inschrijvingdag na Open dagen Panta Rhei

foto001Scholengemeenschap Panta Rhei aan Pandora hield op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari de jaarlijkse open dagen. In de bovenbouw werden de beroepsgerichte examenprogramma’s gepresenteerd. Op woensdag 15 februari is er nog een lesjesmiddag. Inloop om 13.30 uur en start om 14.00 uur. De eerste inschrijvingsronde duurt voor alle leerlingen uit Amstelveen, Amsterdam en Amstelland t/m 10 maart. Vanaf maart is er een aantal inschrijfmiddagen.

De 8e-groepers en hun ouders kregen informatie op de twee jaarlijkse open dagen over de twee nieuwe profielklassen in de onderbouw: de game & technologieklas en de kookklas. Net als in de reeds bestaande expressieklas en sportklas, krijgen leerlingen in deze klassen extra les op het gebied van hun belangstelling.

Bij de vakken in de onderbouw waren pizzabroodjes, biologieproefjes en een programmeerspelletje van Lego WeDo enkele foto004aansprekende onderdelen. Rijen stonden er voor de VR-experience in de aula, waar bezoekers op een VR-bril een film konden bekijken over een schooldag op Panta Rhei. Voor de 2e-jaars leerlingen en hun ouders waren deze open dagen een uitstekende gelegenheid om zich te oriënteren op de naderende keuze voor hun bovenbouwopleiding.

De open dagen maakten zichtbaar dat onderwijs van nu draait om ‘ervaren’ en ‘doen’. In het onderwijs van Panta Rhei en met name in de nieuwe beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw is veel aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, ICT en kritisch denken. Dit contextrijke onderwijs bereidt de leerlingen voor op de arbeidsmarkt en de maatschappij en zorgt voor goede doorstroming naar het mbo.

Meer informatie: http://www.sgpantarhei.nl/Groep_8

 

Valentijnsmarkt van ondernemers AC

Amstelveen-College[1]De leerlingen van het Amstelveen College die het plusprofiel Ondernemerschap doen uit de leerjaren 1 en 2 zijn dertien kleine bedrijfjes gestart. Die onderneminkjes verkopen donderdag 9 februari tussen 14.20 en 16.30 uur hun producten voor het goede doel in de aula van de school aan de Sportlaan 27.

Om hun bedrijfje en de Valentijnsmarkt tot een succes te maken, kregen de leerlingen les in marketing. Er werd marktonderzoek gedaan naar de behoefte van hun potentiële doelgroep. Ook stelden de leerlingen een financieel plan op. Naast dat zij er heel veel van hebben geleerd, steunen ze met de markt ook een goed doel.

Cursus Hulp bij inburgeringsexamen voor expats

VolksuniversiteitBij Volksuniversiteit Amstelland aan het Stadsplein 97 gaat dinsdag 7 februari (19.00 uur) de cursus Hulp bij inburgeringsexamen voor expats van start (10 lessen van 2 uur á € 160).

Die is bestemd voor expats die Nederlands beheersen op A2 niveau en willen inburgeren. In de lessen wordt primair aandacht besteed aan de onderdelen KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) en het portfolio ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt). Daarnaast zijn er ook de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven. Tenslotte wordt geoefend met examenopdrachten voor alle onderdelen van het examen.