Categorie: "Onderwijs"

International School ‘beste werkgever’

Keurmerk ‘Beste Werkgever’ is door Effectory uitgereikt aan de International School of Amsterdam (ISA) in de categorie Non Profit. De school is gevestigd aan de Sportlaan. Overigens werden meer organisaties in de sectie Non Profit tot Beste Werkgever uitgeroepen, namelijk: Gemeente Peel en Maas, Deltion College, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Woonstichting ‘thuis en VPRO.

Er waren ook andere categorieën waarin ‘beste werkgevers’ werden gekozen. In totaal beoordeelden 636.978 medewerkers van bedrijven en instellingen hun werkgever. Per sector zijn de winnaars zich een jaar kan ‘Beste Werkgever 2017-2018’.

Volgens de organisatie kenmerken de winnaars zich door ‘betrokkenheid en bevlogenheid’. Medewerkers gaven de school een 8,3 voor betrokkenheid, die bij organisaties zonder her keurmerk 7 zou bedragen.

Boek Astrid Lindgren voor alle leerlingen groep 8

Donderdagmorgen (15 februari) om half tien overhandigt wethouder Maaike Veeningen van Onderwijs (D66) het eerste exemplaar van het boek ‘Ronja de Roversdochter’ van Astrid Lindgren aan kinderburgemeester Varvara Denisova.

Dat gebeurt bij boekhandel Venstra aan het Stadsplein.

In de winkel zijn dan ook leerlingen uit groep acht van de Piet Heinschool aanwezig.

De overhandiging vindt plaats in het kader van de landelijke campagne Geef een boek cadeau!, die vrijdag 9 februari is gestart.

De gemeente heeft taalontwikkeling als een speerpunt op de Onderwijsagenda staan en op grond daarvan besloten de ‘jonge’ kinderboekenklassieker Ronja de Roversdochter cadeau te doen aan alle 8e-groepers op de Amstelveense basisscholen.

Volgens Venstra is het een gebaar dat de leesbevordering dient en het stimuleren van het eigen boekenbezit steunt.

 

 

 

Gaat Amity open en is subsidie terecht, vraagt CU

Is het juist dat de gemeente razendsnel met een van het bestemmingsplan afwijkende omgevingsvergunning kwam om de internationale school Amity naar Nederland te halen, waarvoor trouwens nauwelijks potentiële leerlingen zijn, de onderwijsvergunningen niet rond zijn en veertien docenten werkeloos thuis zitten? Dat wil de ChristenUnie in de gemeenteraad via schriftelijke vragen aan B&W graag weten naar aanleiding van een artikel van Follow the Money, dat de zaak onderzocht.

De school komt volgens de plannen in het Van Leer-gebouw, maar de daar gevestigde D&B The Facility Group spande een rechtszaak aan, onder meer omdat het gebouw al als behuizing voor Amity was aangewezen, zonder dat het bestemmingsplan dat toeliet. Is het waar dat de gemeente tussen beide partijen sprong met de omgevingsvergunning? Ook dat wil de ChristenUnie graag weten.

D&B The Facility Group kreeg overigens gelijk van de rechter, maar kreeg een dag voor die uitspraak een bedrag van eigenaar Rijsterborgh aangeboden en moet uiterlijk 31 augustus van dit jaar vertrekken. Daarmee heeft het bedrijf ingestemd. Amity kan nu over het pand beschikken. De huurprijs bedraagt € 270.000 per jaar, exclusief servicekosten en BTW.

Campagne om jongeren naar stembus te lokken

“Het maakt geen bliksem uit waar je op stemt, als je maar komt”, zei raadslid Hans Bulsing van de VVD. Hij was maandag een van de weinige raadsleden die de aftrap door burgemeester Bas Eenhoorn van de op jongeren gerichte campagne ‘Jouw stem heeft toekomst’ bijwoonde. Die startte bij MBO College Amstelland aan de Maalderij.

Van de raadsleden waren er, buiten Bulsing, alleen vertegenwoordigers van SP en GroenLinks. Leerlingen van het MBO mogen nog niet of juist net wel stemmen tijdens de raadsverkiezingen op 21 maart. Iedereen die dan 18 jaar is mag de voorkeur voor een partij laten blijken.

Of de leerlingen dat ook doen, vroeg de burgemeester, die hen interviewde. Hij kreeg zowel bevestigende als wat dat betreft weinig hoopgevende antwoorden. “Ik ga absoluut stemmen”, zei een jongen. Maar een meisje dat volgende week 18 wordt, wist het nog niet.

Seminar over combinatie topsport en studie

Peter Verdaasdonk

Onder het motto ‘De uitdaging van een dubbele carrière’ wordt donderdag 8 maart (19.00 uur) een seminar gehouden bij MBO College Amstelland aan de Maalderij 37. Het gaat daar over de persoonlijke ontwikkeling voor topsporters.

Organisaties op het gebied van sport, onderwijs en ondernemingen zorgen samen voor de organisatie. Topsport vereist nu eenmaal enorme inspanningen, waarbij het belang van de combinatie topsport en studeren regelmatig wordt onderschat. Terwijl een opleiding juist zo ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van een jong talent tijdens en na de topsport carrière. Niet alleen voor financiële onafhankelijkheid, maar nog veel belangrijker, voor persoonlijke ontwikkeling als individu. Daarom slaan Stichting Sportbedrijf Amstelveen, MBO College Amstelland, Hogeschool van Amsterdam / Topsport Academie Amsterdam en Ondernemersvereniging Amstelveen de handen ineen voor een seminar. Daar gaan, hopen de organisatoren, topsporters, trainers, docenten, ondernemers en ouders met elkaar in gesprek en delen zij hun ervaringen om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Enquête GroenLinks over bestemming Griffioen

Lennart Looze. Foto: Katja Mali Fotografie.

Het gebouw waarin nu het cultuurcentrum Griffioen van de Vrije Universiteit is gevestigd, moet na de verhuizing ervan naar Amsterdam, blijven bijdragen aan Uilenstede. Dat moet een bruisend centrum voor studenten worden, vindt GroenLinks.

Van die partij staat de op Uilenstede wonende student politicologie Lennart de Looze op een verkiesbare plaats als kandidaat gemeenteraadslid. Die hoort graag van andere studenten op Uilenstede hun mening en heeft daarom een enquête gelanceerd. Ook andere, niet in Uilenstede wonende Amstelveners kunnen hun mening geven. Daar richt de partij zich vooral op de bezoekers van het cultuurcentrum.

“Wij willen van de inwoners horen wat zij graag met het leegkomende gebouw van de Griffioen op Uilenstede zouden doen,” zegt hij.  De enquête van GroenLinks is te vinden op de website amstelveen.groenlinks.nl en de sociale mediakanalen van de partij. Het invullen duurt maximaal 5 minuten, zegt de partij. GroenLinks zal de uitkomsten ook op haar website publiceren. De Looze: “We zullen de peiling meenemen op het moment dat de plannen voor het theatergebouw op Uilenstede besproken worden in de Amstelveense gemeenteraad. Uiteraard leggen we de uitkomst ook voor aan DUO, de eigenaar van het gebouw.”

Website amstelveen.groenlinks.nl. Facebook: nl-nl.facebook.com/groenlinksamstelveen

 

 

 

Lezing ‘Vlinders’ bij Volksuniversiteit Amstelland

Op zaterdag 3 februari om 14:00 uur geeft vlinderkweker Bart Coppens de lezing ‘Vlinders’ bij de Volksuniversiteit aan het Stadsplein, tegenwoordig onderdeel van de culturele organisatie Platform C.

Als hobbyist kweekt hij meer dan 60 soorten vlinders thuis, met name nachtvlinders uit de familie Saturniidae. Ook schrijft Coppens wetenschappelijke publicaties over de vlinders die hij kweekt en geeft lezingen op scholen en andere onderwijsinstellingen.

Tijdens de lezing komt men meer te weten over de biologie van de vlinder en het is bovendien een unieke kans om de bijzondere vlinders, rupsen en cocons van dichtbij te aanschouwen, zegt de Volksuniversiteit. Wie bij de lezing wil zijn moet € 12,50 betalen.

Kijk voor uitgebreide informatie en inschrijfmogelijkheden op de website:

www.vu-amstelland.nl.

 

 

D66 heeft vragen over leraren bij ‘passend onderwijs’

Net als andere fracties tamboereert in de verkiezingstijd ook D66 op het zogenoemde ‘passend onderwijs’ in Amstelveen. Raadslid Anne-Mieke van der Vet gaat het onderwerp agenderen voor de raadscommissie Burgers en Samenleving, zodat de wethouder van Onderwijs van diezelfde partij, Maaike Veeningen, een promotioneel praatje kan houden.

Van der Vet geeft ‘haar’ wethouder de kans uit de doeken te doen wat er in de achterliggende jaren onder haar bewind allemaal is verbeterd. Maar ook of onder het geweld van de landelijke veranderingen ook de onderwijzers en schooldirecties daarin wel zonder kleerscheuren zijn meegegaan. “Het idee van passend onderwijs is prachtig. Minder bureaucratie, meer individueel maatwerk voor leerlingen, minder stigma’s, op je buurtschool in de wijk les krijgen, geen thuiszitters meer, betere afstemming onderwijs en zorg. Maar ik ben benieuwd hoe de diverse evaluaties van het passend onderwijs die in Nederland zijn gedaan, zich verhouden tot de realiteit in het klaslokaal,” zegt Van der Vet.

Directies en onderwijskoepels zien weinig problemen, die vaak ‘opstartstrubbelingen’ worden genoemd, constateert ze. De evaluaties zijn namelijk op de leerlingen en niet op de onderwijskrachten gericht. De D66-fractie constateert een lerarentekort, moet moeite voor Amstelveense scholen om vacatures te vervullen te vervullen. Daarbij speelt ook het woonprobleem.

Woning

Van der Vet: “Voor leraren is het lastig een betaalbare woning te vinden. Wij hebben daar als fractie al eerder aandacht voor gevraagd.”

Leerlingen moeten volgens haar niet elke dag een andere meester of juf krijgen. “Je kunt wel ruimte scheppen voor plusleerlingen, cultuur of extra aandacht binnen het passend onderwijs, maar alles staat of valt met goede en voldoende docenten.”

 

 

Lubach en Felicia in ‘Amstelveen Ontvangt’

Arjen Lubach en Igmar Felicia blijken maandag, uiteraard weer buiten de media om, te gast te zijn geweest bij de vierde editie van ‘Amstelveen Ontvangt’, onderdeel van de gemeentelijke onderwijsagenda. Het uitnodigen van bekende sprekers moet  leerlingen  inspireren en informeren over hun toekomstmogelijkheden, laat de gemeente weten.

Die kwamen van het Keizer Karel College en het MBO College Amstelland. Een ‘college tour’ setting vormde het decor. De bekende radio deejay Igmar Felicia van Qmusic interviewde Arjen Lubach en door het toegooien van een ‘bal microfoon’ mochten leerlingen ook hun eigen vragen stellen aan de presentator van Zondag met Lubach.

Gemeente maakt analyse nodige kinderopvang

Het pand waarin Enjoy! Kinderopvang aan de Amsterdamseweg is gevestigd, kan wat de wethouders Herbert Raat van Vastgoed (VVD) en Maaike Veeningen van Onderwijs (D66) langer worden verhuurd dan – zoals nu – een jaar. Bijvoorbeeld voor vijf jaar. Het bedrijf heeft dan meer zekerheid en kan in het gebouw investeren. De gemeente gaat op basis van de prognoses een analyse maken van de benodigde huisvesting voor onderwijs en kinderopvang in de komende jaren per wijk.

De twee wethouders brachten vorige week een bezoek aan Enjoy. Nu er steeds meet kinderen in Amstelveen komen en wijken verjongen wordt de druk op scholen en kinderopvang groter en die neemt komende jaren nog toe, constateren zij. Ook al door aantrekkende economie, waardoor er steeds meer werkende ouders zijn, en een hogere kinderopvangtoeslag. Vooral in Amstelveen-Noord, waar Enjoy zit, is dat moeilijk op te lossen door bouwbeperkingen wegens de luchtvaart.