Categorie: "Onderwijs"

D66 met taartjes naar school ‘Omnibus’

Tawros Aslanjan (D66)

Tawros Aslanjan (D66)

Als VVD-wethouder Herbert Raat van Financiën (voorheen van onderwijs) geen gelegenheid voorbij laat gaan om te zeggen dat de gemeente veel geld voor onderwijs reserveert, zit hij daarmee natuurlijk aan het adagium van D66. Landelijk en ook plaatselijk laat die partij zich er voorstaan zo ongeveer de reddende engel van het schoolwezen en de kwaliteitsverbetering daarvan te zijn.

Dat de plannen voor bijvoorbeeld betere huisvesting van scholen lokaal al klaar lagen en de lokale politiek van links tot rechts het ermee eens was, neemt natuurlijk niet weg dat D66 zo ongeveer verplicht is op hetzelfde aambeeld te blijven hameren. De club leverde deze reis ook de wethouder voor onderwijs in de persoon van Maaike Veeningen. Vandaar dat de plaatselijke afdeling taartjes ging uitdelen bij de Brede School ‘Omnibus’ voor de recente prestaties op het gebied van kwaliteitsverbetering die door de onderwijsinspectie zijn geconstateerd.

Raadslid Tawros Aslanjan en bestuurslid Tijmen van der Knaap kwamen met feestelijke D66-cupcakes langs om de school in het zonnetje te zetten.

 

De directe aanleiding voor het bezoek van D66 vormde de recent afgegeven betere beoordeling van de onderwijsinspectie voor BS Omnibus. De school kreeg de beoordeling ‘goed’ op Actieve Betrokkenheid, Taakgerichtheid en Pedagogisch Klimaat. En voor alle andere onderdelen voldoende. Volgens de Democraten is om ‘goed’ en ‘voldoende’ te scoren veel en extra inzet door het personeel voor nodig geweest in het afgelopen jaar.

Ouders

D66: ‘De basisschool heeft een unieke plek in het Amstelveense scholenlandschap door vol in te zetten op de positieve aspecten van multiculturele diversiteit. De zeventien personeelsleden van de basisschool nodigen leerlingen uit om overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen bespreekbaar te maken. Daarmee worden leerlingen aangemoedigd hun eigen identiteit te vormen, maar daarbij ook respect te hebben voor de ander. Ook worden ouders actief bij deze aanpak betrokken.”

D66 Amstelveen zegt trots te zijn op de inzet van de docenten van BS Omnibus voor het verbeteren van het leerklimaat en de onderwijskwaliteit. “Ik weet persoonlijk hoe het is op een school te zitten met kinderen uit verschillende achtergronden”, zegt Tawros Aslanjan. “Dat is niet altijd even makkelijk voor de docenten. BS Omnibus bewijst dat betere onderwijsprestaties dan gewoon mogelijk zijn. Lokaal en landelijk zou meer geld vrijgemaakt moeten worden om deze geweldige ploeg van docenten te helpen de kwaliteit nog verder te verbeteren’.

Men kan dus voorstellen van D66 tegemoet zien om meer geld te sturen naar bijvoorbeeld Omnibus.

 

AC-leerlingen winnen wedstrijd met werkstuk

Uitreiking_PWS-prijs_2016-2017Drie vwo-leerlingen van het Amstelveen College hebben met het jaarlijkse profielwerkstukkenproject van de Atlantische Commissie gewonnen. Aya Bergkamp, Sabine Brander en Laura Gerritse deden daar mee met hun profielwerkstuk over ‘De Koerdische droom’. Tijdens een studiedag op 7 maart in Utrecht over het landelijke verkiezingsjaar 2017 en het migratievraagstuk kregen de leerlingen te horen dat hun werkstuk met het predicaat ‘excellent’ de beste was van de 19 inzendingen.

De Atlantische Commissie is een forum voor debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Binnen het profielwerkstukkenproject voor ambitieuze havo- en vwo-eindexamenleerlingen moesten de deelnemende groepjes een onderwerp kiezen binnen het thema Internationale Vrede en Veiligheid. De leerlingen kregen tussentijdse begeleiding vanuit de Commissie en woonden diverse interessante ‘side-events’ bij. Zo maakten ze kennis met het Haagse netwerk.

Complex

In hun werkstuk onderzochten de leerlingen hoe een democratie eruit zou zien in een verenigd Koerdistan. Volgens de jury hebben ze op geslaagde wijze het complexe Koerdische vraagstuk uitgewerkt. Allereerst gaven ze een knap overzicht van de verschillende Koerdische bevolkingen – die verspreid leven over Syrië, Iran, Irak en Turkije – en de mate waarin zij streven naar autonomie. Daarna schetsten ze we wat er komt kijken bij een democratisch verenigd Koerdistan, een situatie die nu niet bestaat. Hiervoor onderzochten ze wat een democratie eigenlijk is, hoe democratisch de Koerden nu zijn en welke vorm van politieke samenwerking mogelijk zou zijn tussen de Koerden. Tenslotte analyseerden zij wat de voor- en nadelen zouden zijn van dit verenigde, democratische Koerdistan.

Kort samengevat luidt de conclusie van het onderzoek dat alle Koerden streven naar meer rechten en autonomie. Sommige Koerden zijn hier al verder in dan andere, want in Irak en Syrië is er al een gedeeltelijk autonome regio en in Turkije en Iran niet. Door de cultuurverschillen, politieke verschillen en de situatie in de omliggende landen is het lastig deze Koerdische droom op korte termijn te verwezenlijken.

 

 

 

Jubilerende muziekschool houdt open dag

Hans Swart dirigeert een bamboefluitgroep

Hans Swart dirigeert een bamboefluitgroep

De Muziek- en Dansschool Amstelveen bestaat op 25 maart 65 jaar. Daarom wordt op 1 april (14.00 tot 16.30 uur) een open dag gehouden, waar men kennis kan maken met wat dat instituut nu allemaal doet. Zoals mensen leren zingen, muziek spelen, dansen en acteren. De school is al jarenlang gehuisvest aan Stadsplein 99.

Tijdens de Open Dag kunnen de bezoekers allerlei instrumenten uitproberen: saxofoon, basgitaar, viool, harp, piano, drums et cetera. Er zijn ook demonstraties en workshops op het gebied van ballet, dans, zang, musical en acteren. Er staan docenten klaar die graag advies geven en helpen om een goede keuze te maken.

Muziek- en Dansschool Amstelveen verzorgt al 65 jaar muziek- en dansonderwijs van hoge kwaliteit, met als belangrijke uitgangspunten: jong beginnen, samen spelen en regelmatig optreden voor publiek. Daarom biedt MDA leerlingen vanaf dag één een podium waar zij alles wat ze leren met anderen kunnen delen tijdens diverse voorstellingen en optredens.

Daarbij is voor wie lessen volgt en nog onder de 21 jaar is, deelname aan ensembles, orkesten, bands en koren gratis.

Muziek- en Dansschool Amstelveen, ooit gesticht en jarenlang geleid door Hans Swart, biedt cursussen voor kinderen, jongeren, volwassenen, docenten en medewerkers in de kinderopvang op het gebied van muziek, dans, musical en toneel.

Van meet af aan groeide de school, die in achtereenvolgens op diverse locaties was gevestigd. Hans Swart bleek een bevlogen eerste docente en directeur, die in Amstelveen het muziekonderwijs vurig heeft gestimuleerd. In de beginjaren maakte zij veel werk van het zogenoemde Orf-instrumentarium, waartoe onder meer fluiten behoren.

 

Open Dag MBO College Amstelland

mboHet MBO College Amstelland aan de Maalderij 37 – onderdeel van het ROC in Amsterdam – houdt donderdag 16 maart (16.00-20.00 uur) haar derde en laatste open dag. Het high-tech college verzorgt een scala aan top mbo-4 opleidingen. Tijdens de open dag kan men zich te oriënteren op een opleiding. Over de diverse opleidingsrichtingen vertellen docenten en studenten.

MBO College Amstelland richt zich met een breed aanbod aan niveau 4 opleidingen vooral op de doorstroom naar een passend vervolg op het hbo. Met zogenaamde flex-trajecten zijn er mogelijkheden voor maatwerk om een vervolgstudie makkelijker te maken. Op deze Open Dag presenteren de onderwijspartners Hogeschool van Amsterdam en Inholland zich ook met gerichte informatie over vervolgstudies op het hbo.

Doron wint voorronde voorleeswedstijd

foto Doron met juryDoron Rookmaaker van de openbare basisschool Michiel de Ruyter mag door naar de volgende ronde. Hij won maandag 6 maart de door Bibliotheek Amstelland georganiseerde de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Die wordt voor de 24ste keer gehouden. Ook in Amstelveen.

De kinderen die deelnemen, afkomstig uit de groepen 8, zijn op hun basisschool allemaal winnaar van de voorleeswedstrijd. Stuk voor stuk zijn zij ‘Voorleeskampioen van de school’.

Tijdens de voorronde in de bibliotheek traden de voorleeskampioenen van 15 basisscholen uit de regio Amstelland voor het voetlicht. Zij lazen een fragment voor uit hun favoriete jeugdboek. De voorleeskampioenen streden om een plek in een van de zes kwartfinales. Wie door ging naar die volgende ronde, bepaalde een jury, bestaande uit: Ada Ruiter, Jeugdspecialist bij Boekhandel Venstra (rechts op foto), Sherryl Salarony, leerkracht groep 8, Kindercampus King (midden op foto) en Gertrude Hoogendoorn, Hoofd Educatie & Programmering bij de Bibliotheek Amstelland (links op foto)

Reclame voor reclame en funest leenstelsel

Eric Smaling (links) en Patrick Adriaans. Foto: amstelveenweb.com

Eric Smaling (links) en Patrick Adriaans. Foto: amstelveenweb.com

Terwijl bijvoorbeeld D66 driftig op de trom slaat, omdat zich in haar ogen groot nieuws voordoet als een clubje landelijke bestuurders hier reclame komt maken, blijken andere partijen te beseffen dat nu eenmaal alle politieke stromingen stad en land afreizen om in deze verkiezingstijd mensen op beloften te trakteren die zij toch niet nakomen. Amstelveenweb.com ontwaarde toevallig op het Stadsplein het SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling. Hij was er tijdens een weekmarkt samen met raadslid en partijgenoot Patrick Adriaans aan het flyeren.

Dat reden trouwens ook andere politieke clubs, zoals VVD en CDA. Maar D66 kondigde vooraf aan dat haar door heel Nederland reizende verkiezingsbus een uurtje in het Stadshart zou staan. En ja hoor, het busje kwam. Met aan boord Marietje Schaake van de Brusselse papieren tijger, die om onduidelijke redenen parlement heet, een Tweede Kamerlid (Paul van Meenen) en een kandidaat voor dat orgaan (Matthijs Sienot). Natuurlijk voegden zich ook lokale D66-ers er bij. Zaterdag komt de reclame-bus opnieuw, meldt de afdeling.

Grote behoefte aan taalcoaches

wereldbuurOmdat de stroom vreemdelingen blijft groeien, zijn er ook in Amstelveen zogenoemde taalcoaches nodig. Dat zijn vrijwilligers die, naast door professionals gegeven taallessen aan de anderstaligen, wekelijks met de mensen praat. Dat wordt geregeld door de Stichting Wereldbuur, die dus nijverig op zoek is naar die taalcoaches. De coördinatie is in handen van Vrijwilligerscentrale Amstelland. 

In principe gaat het om 1,5 uur per week, gedurende 12 maanden (minimaal 6 maanden), thuis of op een openbare plek zoals de bibliotheek of een wijkcentrum.

Wie zich wil aanmelden kan dat doen via [email protected] of langskomen bij Het Taalhuis in de Bibliotheek aan het Stadsplein 102. Inloopspreekuren: dinsdag en donderdag van 13.00-16.00 uur en vrijdag van 11.00-14.00 uur.

Schooltuinen ook buiten school om te krijgen

34679_fullimage_groene vingers270_270x150Ook buiten een school om kunnen kinderen terecht op de Amstelveense schooltuinen, waarvan de gemeente vier complexen heeft. Ongeveer 600 kinderen komen er via school wekelijks de handen uit de mouwen steken. Spitten, planten, oogsten en natuurlijk eten uit hun eigen moestuin.

Maar ook in hun vrije tijd kunnen kinderen er terecht en een eigen tuintje aanleggen. Op woensdag 1 of 8 maart kan men zijn kinderen tussen 13.30 en 15.00 uur op één van drie schooltuincomplexen aanmelden. De zogenoemde ‘vrije groepen’ zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Open dag bij Montesorrischolen

Ook op de Amstelveense Montessorischolen wordt op 8 maart (ook Vrouwendag trouwens) de landelijke Montessoridag gehouden. Dat zijn De Linde aan de Lindenlaan 334 en het Montessori Kind Centrum Mio Mondo aan de Burgemeester Haspelslaan 137.

De Linde

De Linde

Op een montessorischool werken kinderen en leerkrachten in een omgeving die is aangepast bij op de ontwikkelingsfase van het kind, zeggen de scholen. ‘Kinderen gaan hier graag zelf aan de slag,’ is het thema. De bedoeling is dat de omgeving hen uitdaagt.

Tijdens de Landelijke Montessoridag op 8 maart kan men tussen 9 en 10 uur kennismaking met het montessorionderwijs. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen, waarbij leerlingen van de school vertellen waarom zij het montessori onderwijs zo prettig vinden, wat er van hen wordt verwacht en hoe de leerkrachten hen helpen zo veel mogelijk zelf te doen.

Verkeer bij scholen gecontroleerd

school[1]Er schijnt nu wat te gaan gebeuren aan de gevaarlijke verkeerschaos bij scholen, vooral in het spitsuur. Na de voorjaarsvakantie gaan gemeente en politie daar een week lang controleren. Misschien niet handig dat zij dat nu al hebben aangekondigd, zodat notoire overtreders bij het brengen van kinderen naar scholen daar rekening mee kunnen houden.

Het gemeentelijke team Handhaving Openbare Ruimte doet de controles samen met de betreffende wijkagent. Onder meer op Orion is het nu ’s morgens een complete chaos. Dat komt door dubbel, bij stopverboden of gewoon op het trottoir parkeren en stil staan op de rijweg. En ook parketer buiten de daarvoor aangegeven vakken op een woonerf. Ook komt het voor dat men gewoon tegen de rijrichting in rijdt, dus een inrijverbod negeert.