Categorie: "Bedrijfsleven en economie"

Timo Huges nieuwe topman bloemenveiling

Timo Huges (40) wordt de nieuwe directievoorzitter van Bloemenveiling Aalsmeer. Hij volgt per 1 mei Philip Smits op, die directeur van The Greenery werd. Huges is nu nog lid van het managementteam van Koninklijke Frans Maas Groep NV. Hij heeft een grote internationale ervaring. Volgens hetveilingbestuur maken zijn logistieke achtergrond en ondernemerservaring hem heel geschikt voor zijn nieuwe functie.

Rabobanken tekenen fusie-intentie

De Rabobanken van Amstelveen, Ouder-Amstel en Weesp-Muiden hebben een verklaring getekend waarin zij de intentie uitspreken tot een fusie te komen. Daar is een lange periode van overleg en onderzoek aan vooraf gegaan. Volgens interim-directeur Segaar van de bank in Amstelveen moet een fusie optimale dienstverlening in de toekomst garanderen. De drie besturen verwachten synergetische voordelen van de schaalvergroting. Er is nu een commissie benoemd die de mogelijkheden voor de fusie verder onderzoekt. Haar rapportage wordt in de loop van dit jaar voorgelegd aan de respectieve ledenvergaderingen.

Gemeente onderzoekt nu zelf aantrekkelijkheid voor bedrijfsleven

Nadat onderzoek van de Rabobank uitwees dat het schrijnende tekort aan woningen Amstelveen minder aantrekkelijk maakt als vestigingsplaats voor bedrijven, gaat de gemeente nu ook zelf maar eens onderzoek doen naar die aantrekkelijkheid. B en W noemen dat het begin van citymarketing, die zij eerder overigens onnodig vonden. Er wordt een klankbordgroep gevormd, waarin het bedrijfsleven is vertegenwoordigd. Begin 2006 worden de onderzoeksresultaten verwacht. Het onderzoek richt zich op zowel (voorheen) geïnteresseerde als al in Amstelveen gevestigde bedrijven.

In de gemeentelijke nota Economisch Beleid 2003 – 2013 staat dat er duidelijkheid moet komen over het beeld van Amstelveen als vestigingsplaats. Die is er nu niet. Het bedrijfsleven in Amstelveen heeft die conclusie bevestigd.