Categorie: "Bedrijfsleven en economie"

Gemeente onderzoekt nu zelf aantrekkelijkheid voor bedrijfsleven

Nadat onderzoek van de Rabobank uitwees dat het schrijnende tekort aan woningen Amstelveen minder aantrekkelijk maakt als vestigingsplaats voor bedrijven, gaat de gemeente nu ook zelf maar eens onderzoek doen naar die aantrekkelijkheid. B en W noemen dat het begin van citymarketing, die zij eerder overigens onnodig vonden. Er wordt een klankbordgroep gevormd, waarin het bedrijfsleven is vertegenwoordigd. Begin 2006 worden de onderzoeksresultaten verwacht. Het onderzoek richt zich op zowel (voorheen) geïnteresseerde als al in Amstelveen gevestigde bedrijven.

In de gemeentelijke nota Economisch Beleid 2003 – 2013 staat dat er duidelijkheid moet komen over het beeld van Amstelveen als vestigingsplaats. Die is er nu niet. Het bedrijfsleven in Amstelveen heeft die conclusie bevestigd.