Categorie: "Ingezonden brieven"

Ook ‘trollen’ verrijking democratie

Ruud Oord

Ruud Oord

DOOR FRANK BIKKER

Geachte hr. Oord,

U stelt dat het niet altijd duidelijk is dat de artikeltjes in dichtbij.nl niet duidelijk zijn te onderscheiden van de redactionele artikelen. Ik vind dat feitelijk onwaar, omdat het er altijd bij staat.
Daarnaast stelt u dat er af en toe onjuistheden in de artikeltjes staan. Dat zal u heus wel eens gelijk in hebben, maar wat dan nog? Soms staan er ook zaken in, waarvan B&W nog niet van op de hoogte waren. Ik doe u enkel herinneren aan een stukje van mij over de sluiting van Olmenhof een poosje geleden. Daar stonden zaken in waar de hr. Raat en de toenmalige wethouder mevr. Koops niet van op de hoogte waren. Ook stonden er zaken van mijn kant in die niet klopten. Daar is in een open reactie vanuit de gemeente allemaal op gereageerd en actie op ondernomen.
Het kan zelfs op kleine zaken bijdragen aan een efficiëntere of eerlijker gang van zaken. Ik doel hier bijvoorbeeld op een voorlichtingsavond betreffende autistme in de bibliotheek waar 12,50 euro p.p. voor werd gevraagd. Hier reageerde ik op door te stellen dat dit niet eerlijk was tov van de minima. De hr. Raat nam dit vervolgens over door te zeggen dat dit soort voorlichting voor iedereen toegankelijk moest zijn.
Ik noem dat een verrijking van de democratie en natuurlijk spuien mensen hun zienswijze op zo’n medium en natuurlijk zitten er “trollen” tussen, maar dat is toch inherent aan de formule van dichtbij.nl.
Daarnaast ik heb op de redactie dichtbij.nl burelen nog nooit een critische houding t.a.v. de gemeente weten te bespeuren. Zij nemen gewoon de zaken over die de gemeente op haar website publiceert. Zij hebben ook daarvoor niet de menskracht in huis. Ik zou juist blij zijn dat er nog mensen zijn die de gemeentepolitiek volgen, want zelf doen de meeste partijen geen moeite om na de verkiezingen met hun kiezers open en bloot te communiceren.
Voor de verkiezingen wel. Ik kreeg diverse openbare reacties van de politieke partijen, erna slechts één.
Trouwens wat let u om van dichtbij.nl ook gebruik te maken, maar dan in uw voordeel? Niets toch???

Hoogachtend,
“een stukjesschrijver”
Frank Bikker.

P.S. Ik publiceer dit expres bij Amstelveen Blog, zodat u ziet dat ik hier ook volop de gelegenheid krijg om een stukje te schrijven.

‘Toekomst welzijn in handen van incompetente figuren’

2013-gondelkoerier09[1]Volgens vrijwilliger van De Meent en hoofdredacteur van wijkblad Gondelkoerier Jan Demming heeft de nieuwe welzijnsorganisatie AanZ Amstelveen met het ontslag van twee beheerders van het wijkcentrum en het veroorzaken van deining onder vrijwilligers de knuppel in het hoederhok gegooid. Voor zover gemeenteraad en college van B&W dat nog niet hadden gedaan. Demming zegt de knuppel met liefde op te rapen.

‘Waarom vrijwillig afval opruimen als ik er voor betaal?’

Amstelvener Jan van der Kraats zal zeker niet als zogenoemde ‘zapper’ bij de gemeente melden, om met een daartoe beschikbaar gesteld apparaat zwerfvuil in bosjes en op straat te verwijderen. Hij heeft naar zijn zeggen in de lokale pers met verbazing de gemeentelijke oproep gelezen mee te helpen met het reinigen van de leefomgeving en daartoe grijpers en zakken te komen ophalen. ‘Waar gaat het naar toe?’ vraagt hij in een brief aan de gemeentelijke afdeling Natuur en Milieu Educatie (NME), die blijkbaar voor de actie verantwoordelijk is. Van der Kraats: ‘De gemeente vraagt ons al plastic in te zamelen en die in de door de haar gratis aangeboden zakken te doen en wekenlang in ons huis te bewaren. Nu vraagt de gemeente om het zwerfvuil op te rapen en stelt hiervoor een grijper en plastic zakken beschikbaar. In de winter verstrekte de gemeente zogenaamd strooizout om rond huis of bedrijf te strooien.’

Mag het een onsje minder zijn?

Door Jacqueline Koops, fractievoorzitter ChristenUnie

Als vrouw maak ik me al tijden ernstig zorgen over de waardigheid van de vrouw in onze maatschappij en dan met name wat we onze jongeren daarover leren. In onze huidige tijd wordt de vrouw op zenders als MTV of TMC neergezet als een schaars geklede dame die zich laat omringen door pooierachtige figuren en gewillig is om verleidelijke acts te laten zien.