Categorie: "Ingezonden brieven"

Armoedeval is gewoon bezuiniging

GemeentehuisWil Groeneweg Roode reageert op de melding op de gemeentelijke pagina in de lokale krant dat de gemeente de armoedval voor mensen die uit een uitkering komen en naar een baan gaan, wil verkleinen. Volgens haar is het een doodgewone bezuiniging van de gemeente ten koste van de minima. Zij hoopt dat politieke partijen in de raadscommissie Burgers en Sameleving aanstaande woensdag kritische vragen stellen an veramtwoordelijk wethouder Maaike Veeningen (D66).

 (Door Wil Groeneweg Roode)

‘Mijn hoop is gevestigd op alle politieke partijen met lef, moed en daadkracht om kritische vragen te stellen aan wethouder Veeningen. Want is het niet zo dat alle mensen met kleine baantjes en daardoor onder bijstandsniveau moeten leven aanvullende bijstand ontvangen? En dat dus ook deze doelgroep moet gaan inleveren? Een alleenstaande moeder met twee kinderen die dus al lang werkt moet extreem inleveren. Maar zoals u allemaal weet is er bijvoorbeeld in de thuiszorg geen 40 uur te werken. De reistijd telt immers niet mee tussen de cliënten door. Een burger die uren bij elkaar sprokkelt en die het niet lukt om een minumum inkomen te vergaren krijgt van dit college de kous op de kop. Deze vrouw gaat ongeveer 1100 euro inleveren per jaar. Hoe zo, werken loont?’

‘En hoeveel mensen in de bijstand werken al? Het antwoord is nergens te vinden in de stukken van de wethouder. En waarom wil zij het woonlastenfonds opheffen? Dit terwijl de huren al enorm hoog zijn in Amstelveen en dit een noodzakelijke bijdrage is voor minima.’

‘En waarom de vergoedingen voor kinderen ombuigen naar tegemoetkomingen? Deze regelrechte bezuiniging is onvoorstelbaar omdat het om kinderen gaat. Het is het uitsluiten van kinderen in onze maatschappij met alle gevolgen van dien. Waar moet je het geld vandaan halen als de gemeente alleen nog maar een tegemoetkoming wil geven in plaats van een vergoeding?’

Keihard

‘Keiharde bezuinigingen over de ruggen van de minima. En dit terwijl het college weet dat de meerderheid van mensen in de bijstand of aanvullende bijstand heeft of schulden. Zij vertegenwoordigen het grootste percentage cliënten bij Balans, de afdeling bij de gemeente die mensen moet helpen om in de schuldsanering te komen’

‘Kom er niet mee aan als college dat je de armoedeval wil verkleinen. Het zou het college sieren om inderdaad mensen en gezinnen met een iets hoger inkomen ook in aanmerking te laten komen voor de Amstelveenpas. Dat is echt het verkleinen van de armoedeval! Maar keihard bezuinigingen op minima, zogenaamd om te stimuleren dat werken loont. is een gotspe. Want waar zijn die banen? Die banen die maken dat je een ruim inkomen kan verdienen? Die zijn er niet voor minima. En al helemaal niet voor de oudere burger die van de WW in de bijstand is gekomen en niet verder komt dan krantenwijken lopen. Want die zijn er wel, de kleine baantjes waar deze mensen al lang werkzaam in zijn. En dan heb ik het niet eens over een deel van mensen in de bijstand die er nooit meer uitkomen, niet omdat ze dat niet willen maar omdat ze ziek zijn of gehandicapt. Afhankelijk zijn van bijstand is waar niemand in terecht wil komen. Politieke Partijen in Amstelveen; stel vragen aan deze wethouder.’

 

 

 

Vragen over garantiebanen

LogoAMGroepIn een Open Brief richt de heer Frank Bikker zich tot wethouder Maaike Veeningen, verantwoordelijk voor Werk en Inkomen binnen het college van B&W. Zij is onder meer bestuurslid van de over de jaar op te heffen AM Groep, de regionale sociale werkvoorziening.

  Geachte mevrouw Veeningen,

 Naar aanleiding van de berichten verschenen op de website van de gemeente Amstelveen op 16 december 2014 en de recentere in de plaatselijke pers rondom de voormalige sociale werkplaats heb ik wat vragen.  In het bericht van 16-12-2014 stond dat de regering 125.000 zogenaamde garantiebanen zou verstrekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van die 125.000 zou de (lokale) overheid er 25.000 voor zijn rekening nemen. De evaluatie zou in 2016 zijn.

Ook ‘trollen’ verrijking democratie

Ruud Oord

Ruud Oord

DOOR FRANK BIKKER

Geachte hr. Oord,

U stelt dat het niet altijd duidelijk is dat de artikeltjes in dichtbij.nl niet duidelijk zijn te onderscheiden van de redactionele artikelen. Ik vind dat feitelijk onwaar, omdat het er altijd bij staat.
Daarnaast stelt u dat er af en toe onjuistheden in de artikeltjes staan. Dat zal u heus wel eens gelijk in hebben, maar wat dan nog? Soms staan er ook zaken in, waarvan B&W nog niet van op de hoogte waren. Ik doe u enkel herinneren aan een stukje van mij over de sluiting van Olmenhof een poosje geleden. Daar stonden zaken in waar de hr. Raat en de toenmalige wethouder mevr. Koops niet van op de hoogte waren. Ook stonden er zaken van mijn kant in die niet klopten. Daar is in een open reactie vanuit de gemeente allemaal op gereageerd en actie op ondernomen.
Het kan zelfs op kleine zaken bijdragen aan een efficiëntere of eerlijker gang van zaken. Ik doel hier bijvoorbeeld op een voorlichtingsavond betreffende autistme in de bibliotheek waar 12,50 euro p.p. voor werd gevraagd. Hier reageerde ik op door te stellen dat dit niet eerlijk was tov van de minima. De hr. Raat nam dit vervolgens over door te zeggen dat dit soort voorlichting voor iedereen toegankelijk moest zijn.
Ik noem dat een verrijking van de democratie en natuurlijk spuien mensen hun zienswijze op zo’n medium en natuurlijk zitten er “trollen” tussen, maar dat is toch inherent aan de formule van dichtbij.nl.
Daarnaast ik heb op de redactie dichtbij.nl burelen nog nooit een critische houding t.a.v. de gemeente weten te bespeuren. Zij nemen gewoon de zaken over die de gemeente op haar website publiceert. Zij hebben ook daarvoor niet de menskracht in huis. Ik zou juist blij zijn dat er nog mensen zijn die de gemeentepolitiek volgen, want zelf doen de meeste partijen geen moeite om na de verkiezingen met hun kiezers open en bloot te communiceren.
Voor de verkiezingen wel. Ik kreeg diverse openbare reacties van de politieke partijen, erna slechts één.
Trouwens wat let u om van dichtbij.nl ook gebruik te maken, maar dan in uw voordeel? Niets toch???

Hoogachtend,
“een stukjesschrijver”
Frank Bikker.

P.S. Ik publiceer dit expres bij Amstelveen Blog, zodat u ziet dat ik hier ook volop de gelegenheid krijg om een stukje te schrijven.

‘Toekomst welzijn in handen van incompetente figuren’

2013-gondelkoerier09[1]Volgens vrijwilliger van De Meent en hoofdredacteur van wijkblad Gondelkoerier Jan Demming heeft de nieuwe welzijnsorganisatie AanZ Amstelveen met het ontslag van twee beheerders van het wijkcentrum en het veroorzaken van deining onder vrijwilligers de knuppel in het hoederhok gegooid. Voor zover gemeenteraad en college van B&W dat nog niet hadden gedaan. Demming zegt de knuppel met liefde op te rapen.

‘Waarom vrijwillig afval opruimen als ik er voor betaal?’

Amstelvener Jan van der Kraats zal zeker niet als zogenoemde ‘zapper’ bij de gemeente melden, om met een daartoe beschikbaar gesteld apparaat zwerfvuil in bosjes en op straat te verwijderen. Hij heeft naar zijn zeggen in de lokale pers met verbazing de gemeentelijke oproep gelezen mee te helpen met het reinigen van de leefomgeving en daartoe grijpers en zakken te komen ophalen. ‘Waar gaat het naar toe?’ vraagt hij in een brief aan de gemeentelijke afdeling Natuur en Milieu Educatie (NME), die blijkbaar voor de actie verantwoordelijk is. Van der Kraats: ‘De gemeente vraagt ons al plastic in te zamelen en die in de door de haar gratis aangeboden zakken te doen en wekenlang in ons huis te bewaren. Nu vraagt de gemeente om het zwerfvuil op te rapen en stelt hiervoor een grijper en plastic zakken beschikbaar. In de winter verstrekte de gemeente zogenaamd strooizout om rond huis of bedrijf te strooien.’

Mag het een onsje minder zijn?

Door Jacqueline Koops, fractievoorzitter ChristenUnie

Als vrouw maak ik me al tijden ernstig zorgen over de waardigheid van de vrouw in onze maatschappij en dan met name wat we onze jongeren daarover leren. In onze huidige tijd wordt de vrouw op zenders als MTV of TMC neergezet als een schaars geklede dame die zich laat omringen door pooierachtige figuren en gewillig is om verleidelijke acts te laten zien.