Categorie: "Gedichten"

Ander woord

Je denkt misschien: dat kan naar alle zijden

Wanneer de overheid van buigen spreekt

Maar in ´t jargon, dat rookgordijnen kweekt

Gebruikt zij buigen slechts in slechte tijden

Er wordt dan naar één kant steeds omgebogen

En consistent ook altijd naar omlaag

Een ander woord voor knijpen of uitpersen

Dus voor wie subsidie krijgt een plaag

Waar iedereen bezuinigen zou zeggen

Slaat bij de overheid het eufemisme toe

Zodat de politiek weer wat heeft uit te leggen

En daarvan wordt de kiezer nou zo moe

Ach, zij waren altijd specialisten

Politici, in buigen, draaien enzovoort

Dat mogen wij geen liegen of zo noemen

Maar and’re inhoud geven aan een woord

Johan Th. Bos

 

 

Mediabeleid (sonnet)

Het is nu geen vak meer, zoals lang geleden

Dat van journalist, het blijkt nu, tragisch wel

‘t Ambacht is verworden tot een jokerspel

Men leeft met smartphone heden in het heden

 

Iedereen die wil, doet de werkzaamheden

Van journalisten, het is een groeimodel

Zet vakmassa’s van de scholen buitenspel

Terwijl in de redacties wordt gesneden

 

Nu wordt een raadslid dat uit een fractie viel

Hoofdredacteur die dus heel een zender leidt

Iedereen beheerst immers toch wel die stiel

 

Hoewel zij breed medialandschap belijdt

Kiest de gemeente voor de achilleshiel

Steunt slechts ’t amateurkanaal: dat heet beleid 

 Johan Th. Bos

Digitaal

Dit is de complete digitale tijd

Wie snelle opmars van de laatste jaren

Niet bijhield, ja die zit nu op de blaren

Bij winkels, zorg en lokale overheid

 

Er is nu een digitale kloof, die scheidt

En leeftijdsgrenzen hard zal openbaren

Revolutie kan geen generatie  sparen

Alles is aan vooruitgang is toegewijd

Zieke zorg

De zorg is ziek, dat weet toch iedereen

Al zullen managers dat tegenspreken

Zij zitten warm in hun vergulde deken

Bureaus en bedden, bij lange na niet één

 

Van zorgbehoevenden zagen zij er geen

Zij hebben zelden naar hen omgekeken

Zijn uit machinehallen neergestreken

En letten slechts op de ‘grote lijn’ alleen

Cultuur op Stadsplein

 Misschien ben ik cultuurbarbaar

Het zal wel, ik ben niet wijzer

Waar anderen schoonheid in zien

Zie ik de kleren van de keizer

Die liep dus in zijn blootje rond

Cultuurminaars zagen dat niet

Die prezen zijn uniek kostuum

Zij zagen wat geen ander ziet

Scheiding

Niet alleen de ruimte blijft dus toch verdeeld

Nu er geen tunnel komt ook populatie

Want wie niet investeert valt uit de gratie

Bij wie menen dat de stad niet wordt geheeld

 

Het heeft alleen maar zestig miljoen gescheeld

Bedragje dat toch schreeuwt om acceptatie

Vinden de tunnelfreaks, zij zien een situatie

Van onleefbaarheid en evacuatie

 

Een weg blijft scheiden, zoals ’t altijd al was

Niet meer alleen het noorden van het zuiden

De verbrede weg is al de kwade as

 

Want leefbaarheid verdrinkt in het moeras

Dus tegenstanders laten klokken luiden

Vinden ’t Stadsbestuur geen ondernemersras

 

 

Sonnet der slimheid

Slim

Het ging altijd sloom en stom in Amstelveen

Bestuurders waren niet slim en dus te duur

Maar slimmeriken kennen nu het heilig vuur

En bezuinigen is slim zijn nog alleen

 

Slimmer kan heel het beleid en wel meteen

Want er zit een slim gezelschap aan het stuur

Coalitie eensgezind op avontuur

Weet: meer kan voor minder door de wijken heen

 

Sleutelwoord bij het begroten is dus: slim

Maar uitvoerders lijken in alle staten

Vijf miljoen korting is toch een hele klim

 

De rekenmeesters zeggen dat de baten

Komen uit tekorten, dat is superslim

Zorg of Sportbedrijf heeft ‘t niet in de gaten

Welstand regels

Een lang debat, want ieder kon begrijpen

Het onderwerp en dat komt hoogst zelden voor

De gemeenteraad haalde dus even door

Lokale politiek kon messen slijpen

 

Bij iets simpels moet die de kans wel grijpen

Dan is ‘t gekrakeel in het vals zingend koor

Het gemiddeld raadslid is een kletsmajoor

Hoeft zich vier jaar voor onzin niet te knijpen

 

Minder regels moeten er zijn in de stad

Daarover blies men eenstemmig de bazuin

De coalitie eerst, wat effecten had

 

Voor het opruimen van welstand regelpuin

Helaas, want wat men toch min of meer vergat:

Regeltjes zijn vrucht van eigen achtertuin

 

Johan Th. Bos

 

 

 

Democratie

Je bent te dom om een winkel te runnen

Geen nood, een hele stad, dat moet toch wel gaan

Je bent op partijmeetings altijd spontaan

Een grote bek, dus dan moet ‘t echt wel kunnen

 

En je vergaart wat mensen die ’t je gunnen

Netwerken, vitaminen van het bestaan

Houd vooral de landelijke onzin aan

Al moet je die soms plaatselijk verdunnen

 

 Je hebt vier jaar om onzin uit te kramen

Als amateur strooi je dan beloften rond

Verkiezingstijd, dus roep je ja en amen

 

Alleen hij die niet stemt, rook altijd al lont

Maar jij blijft met je machthebbers tezamen

Wat in de kroeg ziek heet, dat noem jij gezond