Categorie: "Zorg"

AVA wil investering in zorg verwarde mensen

Jacqueline Höcker

De gemeente moet geld uittrekken voor zorgprofessionals die het toenemende aantal verwarde mensen in de stad. Dat vindt de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA).

Die zegt van de politie te hebben gehoord dat wijkagenten soms vier uur of langer bij zo iemand te blijven, omdat professionals op dat gebied uit Amsterdam moeten komen. Of de agent moet wachter op een psycholance, een ambulance voor mensen – met gespecialiseerde verpleegkundigen aan boord – die door hun psychische toestand een gevaar voor zichzelf of hun omgeving opleveren.

Volgens AVA is ook het aantal verwarde mensen uit Amstelveen bij de VU opgelopen. “Uit cijfers blijkt dat er 2013 in Amstelveen 277 meldingen waren van mensen met verward gedrag waar de politie bij betrokken was. In 2017 waren dit er 402”, zegt kandidate Jacqueline Höcker van de partij.

Overigens zegt het aantal meldingen niets over de omvang van de groep verwarde personen, omdat soms meer meldingen dezelfde persoon betreffen. De politie noemt de stijgende trend opvallend en zorgelijk, zegt Höcker.

Gemeente steunt proef met E-health

Raat te midden van de initiatiefnemers.

Met een subsidie van achttien mille steunt de gemeente de gemeente het initiatief Vital10 van de inwoners Sabine Pinedo en Roderik Kraaijenhagen. Zij zijn zijn gespecialiseerd in E-health, waarbij met digitale hulpmiddelen en direct beschikbare professionele ondersteuning verantwoordelijkheid kunnen dragen voor en sturen op hun gezondheid. De theorie is dat zorgverleners als huisartsen daardoor worden ontlast, terwijl die toch op de hoogte blijven over hun patiënten.

Wethouder Zorg Herbert Raat (VVD): “E-health geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld thuis of op werk je gezondheid in de gaten te houden. Complimenten voor de initiatiefnemers dat Vital10 beschikbaar komt voor Amstelveen. Het is belangrijk dat zowel de gemeente als onze inwoners hier ervaring mee op doen. Zodat we ons goed voorbereiden op de zorg van de toekomst.”

Foto’s van geboorte mogelijk in ziekenhuis

Door een professionele fotograaf kan men nu een bevalling in Ziekenhuis Amstelland laten fotograferen. Dat gebeurde vrijdagavond voor het eerst, tijdens een geplande keizersnede. Het ziekenhuis is trots op die primeur. “Een bijzonder moment voor ouders, maar ook een bijzondere aangelegenheid voor de medewerkers op de OK”, staat er in een persbericht.

Er zijn afspraken met de twee geboortefotografen gemaakt over de toegang tot de operatiekamer (OK). Ook gynaecoloog Katinka Overmars, die de keizersnede uitvoerde, zegt blij te zijn met de fotoservice. “Ouders kunnen we daarmee tegemoetkomen als zij de geboorte van hun kindje door een professionele fotograaf willen laten vastleggen, ook als  het om een keizersnede gaat”, zegt ze.

Voorlichting voor omgeving alcolholverslaafden

Brijder verzorgt op dinsdagavond 13 en 20 maart (19.30 uur) in Haarlem gratis informatieavonden over het omgaan men mensen die teveel alcohol drinken. De avonden zijn bestemd voor partners, kinderen, familieleden en vrienden van mensen met een alcoholprobleem.

Tijdens deze avonden komen vragen aan bod als: Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag?

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker? Hoe kunt u met een drinker omgaan? Welke grenzen kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers / verslaafden en mensen in hun directe omgeving? Kunt u iemand met een alcoholverslaving helpen?

Groot aquarium in Nifterlake onthuld

Er waren donderdag heel wat genodigden naar Nifterlake aan Hoeksewaard gekomen, want (betaald) parkeren kon men nog minder dan anders in Randwijck. In de hal van het gebouw voor dagbesteding door kinderen met een ontwikkelingsachterstand onthulde oud-directeur van Artis Maarten Franjehuis met enkele van de kinderen, Jens en Mark Bressers, een tropisch aquarium van liefst drie meter lengte. Wethouder Herbert Raat was er wel bij, werd ook publiekelijk verwelkomd, maar moest tijdens de ceremonie weg voor die in de Johanneskapel, waar hij historische boeken presenteerde.

De Rotary Amstelveen Amstel (RANA) bracht samen met ouders en een veiling ruim € 20.000 op. Aquarialease,com in Uithoorn leverde dat en zorgt ook voor het onderhoud.

Weer zwangerschapsmarkt in ziekenhuis

Katinka Overmars

Er komt weer een zwangerschapsmarkt ion Ziekenhuis Amstelland. Die wordt gehouden op donderdagavond 8 maart van 19.00 tot 21.30 uur. Zwangere vrouwen en hun partners kunnen er terecht voor informatie over aangeboden diensten en producten ter voorbereiding van de bevalling.

Er is een gevarieerd programma met een rondleiding door het Geboortecentrum, een lezing en een vol marktplein met informatieve kraampjes van de partijen  waarmee het ziekenhuis samenwerkt. Er is onder meer informatie over acupunctuur, diëtetiek, yoga, bekkenfysiotherapie, psychische gesteldheid en geboortefotografie.

In de lezing vertellen gynaecoloog Katinka Overmars en kinderarts Ilse Westerbeek over de geboortezorg in Ziekenhuis Amstelland en de keuzes die men daarin heeft. In deze editie is er veel aandacht voor lifestyle, voeding en bewegen. De eerste 1000 dagen vanaf de bevruchting zijn, zoals steeds vaker uit onderzoek blijkt, heel bepalend voor een nieuw leven. Dat is de periode in de buik tot en met het tweede levensjaar. Kinderarts Ilse Westerbeek is gepromoveerd op een voedingsonderzoek bij prematuur geboren kinderen.

Gemeente betaalt 10 mille voor hospice Ouderkerk

Een Amstelveens hospice, Amsteloever genaamd, had er al moeten zijn, maar de stichting die zich daarvoor in zet kreeg onder meer financieel de zaak niet rond. Intussen wordt wel binnenkort Hospice Zuider-Amstel geopend in Ouderkerk aan de Amstel. De gemeente schenkt daaraan € 10.000, onder meer bestemd voor inde inrichting.

Het hospice Zuider-Amstel wil in het derde kwartaal van 2018 haar deuren openen in Ouderkerk aan de Amstel. Een dergelijke voorzienig dichtbij huis isn volgens wethouder Zorg Herbert Raat (VVD) van groot belang. “Niet alleen voor mensen in hun laatste levensfase, maar ook voor hun naasten. Daarom ondersteunen we dit initiatief in Ouderkerk aan de Amstel waar ook Amstelveense inwoners gebruik van kunnen maken”, zegt hij.

Meeting voor jonge mensen met dementie

De Meent

Voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie en hun naasten is de bijeenkomst op 20 februari om 18.00 uur in Den Meent (Orion 3).

Het thema van de bijeenkomst is het ziekteverloop en het veranderend gedrag bij dementie. Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie bij het Alzheimer Centrum van het VUmc, zal informatie over dit onderwerp geven. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Jonge mensen met dementie zijn van harte welkom. Een professional zal voor de hen een alter¬natief programma aan¬bieden in een andere ruimte.

De avond begint om 18.00 uur. Rond 19.00 uur is er een pauze waarin de bezoekers een maaltijd aange¬boden krijgen door Alzheimer Nederland. Na de pauze wordt de bijeenkomst vervolgd tot 20.15. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen aan Jeantien Brugma: [email protected]

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectgroep ‘jonge mensen met dementie’. Voor informatie: www.alzheimer-nederland.nl/projectgroep

 

 

Gedragsverandering thema van Alzheimer Café

‘Omgaan met gedragsverandering’ is het onderwerp van het Alzheimer Café Amstelveen, dat 22 februari (19.30 uur) wordt gehouden in De Luwte aan het Wimbledonpark 6.

Gespreksleider Job van Amerongen zal met José Groenendaal, coördinator dagbehandeling bij Klaasje Zevenster, spreken over de gedrags¬veran¬deringen bij dementie en hoe men daar mee om kunt gaan.

Kenmerkend van dementie zijn de geheugenstoornissen die steeds erger worden. Maar ook het gedrag en zelfs het karakter van een patiënt kunnen tijdens de ziekte veranderen. Ongeveer 85 procent van de mensen met dementie krijgt te maken met stemmingsproblemen zoals depressie, angst, lusteloosheid en prikkelbaarheid. Ook kunnen mensen met dementie impulsief en ontremd gedrag vertonen. Kortom, leven met iemand met dementie betekent vaak leven met een veranderende naaste.

Campagne tegen depressie in Westwijk

Hugo van der Kooij. Foto: amstelveenweb.com

“Goed dat ook de politiek aanwezig is”, zei wijkcoach Hugo van der Kooij woensdag in het wijkcentrum Westend. Hij overdreef een beetje, want behalve wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD), die de aftrap gaf voor een op depressie patiënten gerichte campagne, was alleen raadslid Rob Ellermeijer er, óók een VVD-er.

Zowel Ellermeijer als Raat wonen in Westwijk en daar is in feite de kiem gelegd voor de landelijke campagne om depressie bespreekbaar te maken en die vroeger te signaleren. Er waren naar de start zo’n twintig hulpverleners en ambtenaren naar het wijkcentrum gekomen. Die bestond uit het onthullen van een poster, wat Raat samen met initiatiefneemster Brigitte van Oosten, huisarts, deed. Er is een lange voorbereiding aan het project vooraf gegaan, meldde Van der Kooij. Uit diverse geledingen in vooral Westwijk, maar eigenlijk uit heel Amstelveen-Zuid kwamen signalen dat velen aan depressie lijden. De aanpak daarvan vergt samenwerking tussen allerlei partijen, zoals huisartsen en tal van andere onderzoekers.