Categorie: "Zorg"

Weer klachtenregen over Nieuw Vredeveld

Herbert Raat

Herbert Raat

“Binnen twee jaar is Nieuw Vredeveld weg”, zegt een medewerkster van wat ooit het beste zorgcentrum van Amstelveen was. Nadat hij in maart al alarm had geslagen, heeft zorgwethouder Herbert Raat (VVD) nu opnieuw een aangetekende brandbrief naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd, waarin hij vraagt onmiddellijk in te grijpen.

Hij deed dat op basis van hem door familie van bewoners gesignaleerde wantoestanden in het gebouw aan de Rembrandtweg. Die stuurde hem foto’s van ernstig vervuilde kleding en uitwerpselen op vloeren.

In een brief aan de (telefonisch voor hem onbereikbare) directie van Brentano, waaronder ook bijvoorbeeld ’t Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster vallen, maakt Raat zijn zorg voor kwetsbare inwoners van Amstelveen kenbaar. Hij heeft eerder aangeboden geld voor te schieten in hun belang en herhaalt dat aanbod.

Hospice heet Amsteloever

hospiceHet Amstelveense Hospice krijgt zes kamers, wordt gevestigd aan de Laan van de Helende Meesters en gaat ‘Amsteloever’ heten. Die niet opzienbarende naam werd bekend gemaakt tijdens de talkshow BV Amstelveen in Grand Café ‘t Oude Dorp op 26 juni.

Negentig burgers hadden suggesties voor de naam naar het blad AmstelveenZ gestuurd, waarin het bestuur een oproep had gedaan. Op basis van de naam en de visie van het hospice heeft Ruud Licht van Studio Waterloo een logo en huisstijl ontwikkeld. Het beeldmerk bestaat uit een hart met daarin een traan: verdriet omgeven door liefde. In het hart is ook het blad van een waterlelie te herkennen welke langs de oever van de Amstel veel voorkomt.

Vakantiebaan in de zorg

IMG_5505Na jaren in een kaaswinkel en bij de Jumbo te hebben gewerkt na schooltijd en in vakanties heeft de 19-jarige Sandra de Wit haar droombaantje. Niet iets waar je meteen aan denkt, maar Sandra is duidelijk: “Het is echt de ideale bijbaan.” Zij vond die in een het verpleeghuis van de Zonnehuisgroep Amstelland.

“Logisch dat geen enkele scholier of student zich realiseert hoe fijn een baantje als vakantiekracht is in een verpleeghuis,” vindt Sandra. “Maar ik vind het een aanrader.”

‘Droomvakantie’ bewoners De Luwte

2017-06-27 Droomvakantie De Luwte 2Twintig bewoners van verpleeghuis De Luwte gingen maandag op vakantie naar Drenthe, begeleid door een even groot aantal begeleidende medewerkers en vrijwilligers. De vakantie in Drenthe is voor de bewoners de eerste in lange tijd. “Al 20 jaar ben ik niet op vakantie geweest,” vertelde een van de vakantiegangers. “Het is een droom dat het weer kan.”

Niet vanzelfsprekend

“Twee jaar geleden hebben we voor het eerst een vakantieweek georganiseerd”, zegt Natasja Wakker van De Luwte. “Deze mensen hebben veel zorg nodig dus een uitje is niet vanzelfsprekend. Integendeel. We wilden dit graag mogelijk maken voor de bewoners. Voor henzelf en voor familie is het fijn dat zorgmedewerkers die ze kennen meegaan.”

Zestig deelnemers Dementie Symposium

dementiesyposiumZestig mantelzorgers, mensen met dementie, vrijwilligers en professionele hulpverleners (uit heel Nederland) woonden donderdag het Dementie Symposium in wijkcentrum Westend bij.

Er waren presentaties van de projecten Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden, Leerplein Dementie en Dementie Thuis. Vita Amstelland, die de bijeenkomst had georganiseerd, presenteerde de zogenoemde Individuele Activiteitenbegeleiding, waarmee zij onlangs is gestart. Ons Tweede Thuis had voor zelfgebakken appeltaart gezorgd.

Gemeente betaalt verblijf in Joods hospice

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoewel het in Amsterdam (aan de Amstelveenseweg) ligt, geeft Amstelveen toch geld aan het Joodse Hospice Immanuel. De helft van de bewoners ervan komt namelijk uit Amstelveen en Amsterdam liet weten niet meer alle kosten op zich te willen nemen.

Daarom betaalt Amstelveen de helft ervan. Dat komt voor dit jaar(sinds 1 januari 2017) neer op € 16.000. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 komen de Amstelveense inwoners voor verblijf in het hospice in aanmerking voor hulp bij het huishouden. Zij zouden dan wel individueel een aanvraag daarvoor kunnen indienen bij de gemeente. Maar een ernstig zieke inwoner moet gewoon de hulp krijgen die hij of zij nodig heeft zonder belast te worden met de administratieve afhandeling die dat meebrengt, vindt wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD).

Ook symposium over dementie

vitawelzijnenadvies1[1]Dementie wordt nu een hot item in Amstelveen. Organisaties struikelen over elkaar om de aandacht er op te vestigen. Volgende week dinsdag (20 juni) is er een bijeenkomst over jonge dementen in De Meent en twee dagen later (donderdag 22 juni) het bekende Alzheimer Café van Alzheimer Nederland in de Luwte. Daar kunnen dan ook misschien nog net degenen heen die ’s middags het dementiep-symposium van Vita Amstelland hebben bezocht in Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, dat om 14.oo uur begint.

En intussen probeert D66 er toch een klein beetje politieke winst uit te slaan door er op te wijzen in de gemeenteraad al enkele jaren aandacht voor het onderwerp te hebben gevraagd. “Zo zijn er door onze inzet (gratis) trainingen door de gemeente georganiseerd”, haast de fractie zich te melden. Zij noemt dat een ‘eerste stap’ om ‘dementie en de verschijnselen ervan bekender en minder ‘vreemd’ te maken’.

Meeting voor naasten jongeren met dementie

de_meent_amstelveen_0[1]Ook in De Meent aan Orion 3 wordt een bijeenkomst voor mantelzorgers en naasten van jonge mensen met dementie gehouden. Dat gebeurt op dinsdag 20 juni (19.30 uur). Het gaat voor om mantelzorgers en naasten van jonge mensen met de kwaal.

Voor de pauze zal Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie bij het Vumc, vertellen over ge¬drags¬veranderingen bij jonge mensen met demen¬tie. Hoe moet je daar mee omgaan? Wat kan je nog ver¬wachten? Na de pauze zal hij vragen beantwoorden. Ook zullen een casemanager en een mantel¬zorgconsulent van Mantelzorg en Meer aanwezig zijn aan wie men vragen aan kan stellen. Uiteraard is er ruimte om ervaringen te delen en contacten te leggen.

De organisatoren vinden het fijn te weten op hoeveel mensen ze ongeveer kunnen rekenen. Daarom het vriendelijke verzoek een mailtje te sturen naar [email protected] als men van plan is te komen.

Rouw en verdriet bij dementie

-Alzheimer-Nederland‘Rouw en verdriet bij dementie’ is het onderwerp van het Alzheimer Café op donderdag 22 juni, in De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland aan het Wimbledonpark 361. Het programma begint om  19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.  Bij het overlijden van een naaste doorlopen mensen een rouwproces. Maar er kan ook verlies, en dus rouw, zijn vóór de dood. Joke Schippers van het ‘Centrum voor steun bij rouw en verlies’ zal met gespreksleider Job van Amerongen spreken over het rouwproces bij dementie.

Mensen met dementie verliezen grip op hun leven, zij worden in toenemende mate afhankelijk van mantelzorgers. En als uiteindelijk de gang naar verzorgings- of verpleeghuis wordt gemaakt verliezen patiënten niet alleen hun onafhankelijkheid maar ook hun vertrouwde omgeving en contacten. Dit proces kan tot diepe rouw leiden.

Hospice aan Laan van de Helende Meesters

Naar een pakkende naam wordt nog gezocht, maar voorlopig wordt gewerkt als Hospice Amstelland. Suggesties voor een nieuwe naam kan men tot 1 juni inzenden: [email protected] In januari krijgt Amstelveen zijn eerste hospice. Het wordt geopend aan de Laan van de Helende Meesters 472, waar nu hard wordt gewerkt aan een tehuis voor terminaal zieken.

Het is de bedoeling dat die in de laatste fase van hun leven in een huiselijke sfeer medische en andere zorg krijgen. Op dit moment zijn terminaal zieken verplicht naar een hospice buiten Amstelveen te gaan, als zij niet thuis kunnen worden verzorgd.