Categorie: "Zorg"

Gemeente wil meer AED’s en training in reanimatie

Rob Ellermeijer

Rob Ellermeijer

Er komt binnen twee maanden een concreet voorstel van B&W om de beschikbaarheid van AED defibrillators – tegen hartfalen – in Amstelveen te vergroten. Dat heeft wethouder Herbert Raat woensdagavond de raadscommissie Burgers en Samenleving toegezegd.

VVD-raadslid Rob Ellermeijer had er om gevraagd. De constateerde dat voor het reanimeren van door een hartstilstand getroffen personen benodigde apparaat wel op vrij grote schaal in de gemeente aanwezig, onder meer bij tal van bedrijven, maar in de weekends en ’s avonds zijn er toch minder beschikbaar.

Ellermeijer had gevraagd of het college de zorg over gebrek aan AED’s in de wijken deelt.

Dat was zo. De gemeente wil de beschikbaarheid ervan wel verbeteren, zei Raat (VVD), die zorg in zijn portefeuille geeft. Bas Zwart van die partij stelde voor in elk geval te zorgen dat alle sportverenigingen zo’n apparaat hebben, maar ook dat velen door training het kunnen bedienen. Intussen is het nog wel een zorg hoe men vandalisme ten opzichte van AED’s voorkomt, zei Raat.

Hospice toch niet begin 2018 open

hospiceHet Hospice Amsteloever gaat niet, zoals eerder gemeld, begin volgend jaar open. De gevonden locatie bleek te duur, melden de initiatiefnemers. Er moest worden gezocht naar een andere plek, die aan hun voorwaarden en de gemeentelijke bestemmingsplannen voldoet en ook financieel haalbaar is.

Op dit moment zijn er twee opties. “Beiden hebben als groot voordeel dat daar heel veel van onze wensen gerealiseerd kunnen worden”, meldt de stichting. “De ene optie is een casco-gebouw dat inwendig nog helemaal ingericht en afgebouwd moet worden, de andere optie moet nog ontworpen en gebouwd worden. In beide gevallen kunnen veel van onze ideeën verwezenlijkt worden. We willen echt een omgeving bieden waarbij het gevoel en de uitstraling past bij een Bijna-Thuis-Huis.”

Psychiater Sinai Centrum komt met boek over geweld

Fedia Jacobs. Foto: amstelveenweb.com

Fedia Jacobs. Foto: amstelveenweb.com

De Amstelveense psychiater Fedia Jacobs (1956), verbonden aan het (Joodse) Sinai Centrum, schreef het boek ‘Van daar naar nu: een handreiking voor beter contact tussen slachtoffers van geweld en hun naasten’. Eind deze maand verschijnt het bij de eveneens Amstelveense uitgeverij Totemboek. 

Oorlogshandelingen, overweldiging in huiselijke kring, geweld jegens politieke tegenstanders, marteling en verkrachting worden ook wel man-made disaster genoemd. Zulke nare ervaringen kunnen bij slachtoffers lang doorwerken. Bijvoorbeeld in de vorm van belastende herinneringen. Geweld kan naderhand op subtiele manier ook de band van de door geweld getroffenen met hun naasten en met zichzelf ontwrichten, constateert Jacobs.

Bevallen met Lachgas in Ziekenhuis Amstelland

maxresdefaultLachgas is de reguliere vorm van pijnbestrijding die sinds kort desgewenst wordt toegediend aan bevallende vrouwen in het Geboortecentrum van Ziekenhuis Amstelland.

Daarmee kwam deze lichte en veilige manier van pijnbestrijding voor iedereen beschikbaar, ook voor vrouwen die zonder medische indicatie toch graag onder begeleiding van hun eigen verloskundige in het ziekenhuis willen bevallen. Ziekenhuis Amstelland is het eerste ziekenhuis in Nederland waar dit kan.

Wanneer het wegzuchten van weeën, een warme kruik, massage, douche of bad, of het aannemen van een andere houding niet meer helpen, kan het gebruik van lachgas een uitkomst bieden tijdens het opvangen van de weeën. Lachgas werkt ontspannend, het werkt snel en je voelt de scherpste pijn niet meer. Het is een milde vorm van pijnbestrijding: het fijne is dat je eigen (eerstelijns) verloskundige het kan toepassen tijdens de poliklinische bevalling in het ziekenhuis.

Bloemetje voor mantelzorgster

mantelzorgHet bleef een beetje ons-kent-ons in CDA-kring, maar raadslid Sandra van Engelen van die partij overhandigde in de Week van de Mantelzorg een bloemetje aan Amandhalia Nasserie. Die is namelijk mantelzorgster van haar man, maar heeft daarnaast nog een drukke baan bij Air France/KLM en kennelijk tal van andere activiteiten.

Zij maakt deel uit van een Indonesische dansgroep en is heel actief binnen het CDA dus. Zodat een buitenstaander zich zou kunnen afvragen wanneer zij dan de mantelzorg doet, dan wel of zij ook wel eens slaapt.

Dagbesteding jongeren met dementie

Herbert Raat

Herbert Raat

Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) open officieel op dinsdag 14 november de dagbesteding voor jonge mensen met dementie in Zonnehuis De Luwte. Die is nieuw in de regio. Ook in De Luwte worden geregeld Alzheimer Cafés gehouden.

Naar schatting lijden in Amstelveen zo’n tweehonderd jonge mensen aan dementie, in Nederland totaal twaalfduizend. Men spreekt over jonge mensen met dementie als de diagnose voor het vijfenzestigste levensjaar is gesteld. Wanneer mensen op die leeftijd dementie krijgen, staan zij nog midden in het leven, met een baan, thuiswonende kinderen en een druk sociaal leven. Daarom richt de zorg van de organisatie zich op het optimaal bestendigen van volwaardig burgerschap.

Brandes: ‘Gemeente steunt mantelzorg’

Links in beeld Jeroen Brandes

Links in beeld Jeroen Brandes

Alsof zij daar zijn voor hebben organiseerde de Stichting Mantelzorg & Meer in de Week van de Mantelzorg voor mantelzorgers diverse activiteiten. Waaronder donderdag (9 november) een rondleiding bij Museum Jan van der Togt, waarbij wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA) zich aansloot. Hij zei dat mantelzorgers belangrijk zijn voor hun naasten en daarmee ook voor de gemeente.

Gesprek met dementie patiënt in AC

-Alzheimer-NederlandIn het Alzheimer Café donderdag 23 november spreekt Job van Amerongen met Harry van der Horst, die de diagnose dementie heeft gekregen, en zijn partner. En ook met mantelzorger Marianne Dubbeldam. Het café, waar men zonder zich aan te melden kan binnen lopen, wordt van 19.30 uur af gehouden in De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland, Wimbledonpark 361.

De onderwerpen die in het Alzheimer Café aan de orde komen, zullen heel herkenbaar zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Zoals de volgende vragen. Voordat je de diagnose dementie krijgt voel je vaak al dat er iets niet goed zit. Hoe is deze periode ervaren door patiënt en partner? En als je dan uiteindelijk de diagnose dementie krijgt, wat betekent dat voor beiden?

Bijeenkomst over jonge dementen

-Alzheimer-NederlandEr komt weer een bijeenkomst voor mantelzorgers en naasten van jonge mensen met dementie. Die wordt op 14 november (18.00 uur) gehouden in ontmoetingscentrum ‘de Meent’, Orion 3.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectgroep ‘jonge mensen met dementie’. Een mantelzorger vertelt aan het begin van de avond haar verhaal zal vertellen, waarna er alle ruimte is om ervaringen uit te willen. En natuurlijk is er weer een stevig aantal betaalde specialisten op het gebied van de mantelzorg aanwezig om vragen te beantwoorden. Zoals een case¬manager, een mantel¬zorgconsulent en een begeleider van dag¬besteding voor jonge mensen met dementie.

Info baas over behandeling bij levenseinde

Baas over eigen behandelingIn Ziekenhuis Amstelland is wordt dinsdag 7 november (19.00 uur) de informatieavond ‘Baas over eigen behandeling’. Die is voor iedereen toegankelijk en wordt georganiseerd in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg.

Het is belangrijk te weten dat een patiënt zelf vorm kan geven aan eigen wensen en beslissingen rondom het levenseinde. De avond gaat over vragen als wat men (nu al) met zijn huisarts bespreekt, wat de rol van de specialist is en hoe het verder gaat in de thuissituatie. En ook: Wie beslist wat over de behandeling tijdens de laatste levensfase? Helpt het om een wilsverklaring te hebben? Wie maakt de keuzes als men dat zelf niet meer kan? Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Een andere vraag is of men nog wel de best mogelijke behandeling krijgt als men zegt niet gereanimeerd te willen wil worden.