Categorie: "Zorg"

Rouw en verdriet bij dementie

-Alzheimer-Nederland‘Rouw en verdriet bij dementie’ is het onderwerp van het Alzheimer Café op donderdag 22 juni, in De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland aan het Wimbledonpark 361. Het programma begint om  19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.  Bij het overlijden van een naaste doorlopen mensen een rouwproces. Maar er kan ook verlies, en dus rouw, zijn vóór de dood. Joke Schippers van het ‘Centrum voor steun bij rouw en verlies’ zal met gespreksleider Job van Amerongen spreken over het rouwproces bij dementie.

Mensen met dementie verliezen grip op hun leven, zij worden in toenemende mate afhankelijk van mantelzorgers. En als uiteindelijk de gang naar verzorgings- of verpleeghuis wordt gemaakt verliezen patiënten niet alleen hun onafhankelijkheid maar ook hun vertrouwde omgeving en contacten. Dit proces kan tot diepe rouw leiden.

Hospice aan Laan van de Helende Meesters

Naar een pakkende naam wordt nog gezocht, maar voorlopig wordt gewerkt als Hospice Amstelland. Suggesties voor een nieuwe naam kan men tot 1 juni inzenden: [email protected] In januari krijgt Amstelveen zijn eerste hospice. Het wordt geopend aan de Laan van de Helende Meesters 472, waar nu hard wordt gewerkt aan een tehuis voor terminaal zieken.

Het is de bedoeling dat die in de laatste fase van hun leven in een huiselijke sfeer medische en andere zorg krijgen. Op dit moment zijn terminaal zieken verplicht naar een hospice buiten Amstelveen te gaan, als zij niet thuis kunnen worden verzorgd.

Duofiets proberen bij Alleman en Huis a.d. Poel

Duo fietsenIn het Huis aan de Poel en Wijkcentrum Alleman kan men maandag 22 mei (11.00 uur) proberen op een duofiets te rijden. Bij een duofiets is er één bestuurder en één bijrijder die naast elkaar zitten. De bestuurder remt en stuurt en de bijrijder kan meetrappen maar dat hoeft niet.

De actie start op 22 mei om 11.00 uur met een kopje koffie bij ‘t Huis aan de Poel. Daar zijn enkele vrijwilligers met duofietsen aanwezig. Zij leggen uit hoe de fiets werkt en men kan een proefrondje fietsen. Na 12.00 uur gaat het promotieteam richting wijkcentrum Alleman. Daar kan men van 13:30 tot 14:30 uur de fiets uitproberen.

Alzheimer Café over ontspanning

-Alzheimer-NederlandIn het zogenoemde Alzheimer Café Amstelveen wordt donderdag 25 mei (19.30-21.00 uur) een interactieve avond over ontspanning gehouden. Locatie van het café is het woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland, Wimbledonpark 361. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Het gaat er om mensen met dementie en hun naasten een goede afleiding van de nare ziekte te bieden. In het Alzheimer Café Amstelveen komen zowel theorie als praktijk van creatieve en ontspannende activiteiten aan de orde. De avond wordt geleid door Cornelie Swart.

Wethouder loopt mee in zorgelijk Nieuw Vredeveld

Herbert Raat

Herbert Raat

Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) is voornemens een dag te gaan meelopen in het zorgwekkende zorgcentrum Nieuw Vredeveld, ooit het beste tehuis van Amstelveen, maar nu eigendom van Brentano en gedevalueerd. Raat, die eerder grote zorgen had over de behandeling die bewoners in Nieuw Vredeveld ten deel viel, gaat samen met medewerkers van het Zorgkantoor er een dag heen.

Hij hoopt dan te zien hoe het er in de praktijk toegaat en of het verbeterplan van de organisatie inderdaad tot verbeteringen heeft geleid.

Het plan voor de vestiging is opgesteld door Brentano. Volgens Raat moeten voor de zomer de vruchten daarvan duidelijk te zien zijn. De gemeente kreeg eerder een lawine van klachten over het zorgcentrum aan de Rembrandtweg. Men toestemming van de betrokkenen werden die geanonimiseerd doorgegeven aan het Zorgkantoor. Dat is uiteindelijk verantwoordelijk voor wat er gebeurt in Nieuw Vredeveld. Raat heeft topfunctionarissen van het Zorgkantoor voor een gesprek.

 

Overschot zorgbegroting impliceert niet minder zorg

Herbert Raat

Herbert Raat

Terwijl sommige fracties in de gemeenteraad kritische opmerkingen maakten over waar het geld vorig jaar allemaal heen is gegaan en graag andere accenten hadden willen zien, juichte de coalitiepartijen over de jaarrekening 2016. “Het is de beste programmarekening ooit”, zei Inza Gast van de VVD, die overigens de speech van haar niet aanwezige fractievoorzitter Kees Noomen voorlas. Er zat 14 miljoen saldo tussen begroting en jaarrekening.

Die fractie van de VVD wilde overigens wel weten naar wie het wachtgeld van ex-wethouders gaat en had, net als trouwens de meeste oppositiepartijen, vragen over de ICT. Het gaat op dat digitale terrein bij de gemeente niet goed, was Noomen wel met hen eens. “Hebben wij wel goed gehandeld?” vroeg zij zich af. De informatie erover is nogal karig.

De SP constateerde opnieuw dat er ten aanzien van de begroting een slordige twee miljoen op het sociale domein overbleef, maar Ruud Oord van coalitiepartij Burgerbelangen (BBA) zei het juist goed te vinden dat er royaal op dat terrein is begroot. “Je hoort gepiep als het geld op is”, constateerde hij. Daarmee weerlegde hij in feite de kritiek van degenen die beweren dat er door minder zorg te verlenen geld overbleef, dat nu weer naar de algemene reserve gaat. Omdat de gemeente nog niet goed wist hoe het zou lopen op het sociale terrein, nadat het Rijk dat volledig over de schutting van de gemeenten heeft gegooid, is er een begroting gemaakt, waarvan geld overbleef. Tegenstanders van het beleid verwijten B&W nu in feite dat er gestolen is van de zorg ten faveure van de algemene reserves.

CDA wil training hulpverleners tegen bloedingen

Gerard Hulsman

Gerard Hulsman

Het CDA wil dat hulpverleners worden getraind in het herkennen en stelpen van ernstige bloedingen. Dat is volgens de fractie in de gemeenteraad nu niet altijd het geval. Ook moet worden gestimuleerd dat hulpmiddelen beschikbaar komen op plekken waar die nodig zijn, vindt zij. “In elk geval op locaties die door de gemeente worden beheerd”.

CDA-raadslid Gerard Hulsman dient vanavond (woensdag) een motie erover in tijdens de raadsvergadering. “Hoewel de kans daarop gelukkig heel klein is, kan Amstelveen getroffen worden door een ernstig ongeluk, een aanslag of een andere calamiteit. Als zoiets gebeurt, kunnen levens worden gered wanneer slachtoffers met ernstige bloedingen direct geholpen worden,” vindt hij.

VU Medisch Centrum verzorgt onder de titel “Stop de bloeding – Red een leven” gecertificeerde cursussen en biedt hulpmiddelen aan voor het herkennen en stelpen van bloedingen. Raadslid Gerard Hulsman sprak met de mensen daarachter. “Duidelijk werd in elk geval dat mensen met een ernstige bloeding binnen een paar minuten kunnen overlijden aan bloedverlies”, zegt hij.

‘Oefen scootmobiel’ voor Zonnehuis

 

“Wij hopen dat iedereen die het nodig heeft er een krijgt”, zei wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) vrijdagmorgen. Het was binnen zes weken geregeld en hij kon nu aan het Zonnehuis een scootmobiel overhandigen. Dat voertuig is om te oefenen. Als het daarmee goed gaat, kunnen mensen die er revalideren of vaste bewoners van het verpleeghuis een eigen exemplaar aanvragen bij de gemeente. Die verstrekt materiaal op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

DSC_2046-low res“Ik hoop dat dit het begin is van meer verstrekkingen. Trek aan de bel. Als wij iets kunnen doen, dan doen wij het”, zei Raat. Eric van Es, bewoner van het Zonnehuis, reed een proefrondje door het gebouw. Hij is een geoefende berijder van een scootmobiel, want heeft er zelf één. Het exemplaar in het Zonnehuis heeft drie, die van Eric van Es vier wielen. Dat lijkt stabieler, maar er zitten ook nadelen aan. “Hierop kan ik mijn voeten beter kwijt. Op die van mij zitten wielen, waar ik nu mijn voeten kan zetten”, vertelde hij.

Niet scheuren

Bij de overhandiging waren onder meer directeur Nico Groot van het Zonnehuis, manager behandeling drs. H. van Willenswaard en ergotherapeut Dieke Davelaar aanwezig. “Wij willen op het moment dat men hier is al kijken of men thuis via de WMO een scootmobiel kan aanvragen”, zei Van Willenswaard. Daarover had een delegatie van het Zonnehuis met de gemeente gesproken. De oplossing was snel gevonden: Een oefenmobiel. “Die is ook geschikt voor onze eigen bewoners op de chronische afdeling, zodat zijn Amstelveen in kunnen.”

BN´ers op tv aan de slag voor KNGF

Speurneuzen centraal in nieuwste tv-commercial van KNGF Geleidehonden In de tweede editie van het tv-programma Mud Masters VIPS: helden over de hindernis gaan Tim Douwsma, Jaap Jongbloed, Yvonne Coldewijer, Roy Donders, Evelien de Bruijn en Dylan Haegens samen met een vriend, vriendin of familielid de sportieve uitdaging aan om voor KNGF Geleidehonden mee te doen aan een heftig obstacle run parcours.

Met hun inzet vragen zij aandacht voor de geleidehonden. De race staat symbool voor de hindernissen die mensen met een visuele, lichamelijke of psychische beperking elke dag met hulp van hun geleidehond overwinnen. Vanaf vandaag roepen de BN´ers op om hen te sponsoren voor de race via de speciale actiewebsite. Met foto´s en video´s delen zij hun trainingsmomenten en vragen zij hen te steunen ten behoeve van de opleiding van meer geleidehonden. Zaterdag 17 juni om 20.30 uur is ‘Mud Masters VIPS: helden over de hindernis’ te zien bij SBS6.

Raat bezorgd over laag inkomen huishoudhulp

Herbert Raat

Herbert Raat

Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) maakt zich zorgen over salarissen van hulpen in de huishouding. Hij zei dat woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving naar aanleiding van vragen van onder meer SP-raadslid Marina Casadei. Volgens haar zijn sommige medewerkers op dat gebied, doordat zij – als gevolg van beleid van de gemeente – bij een andere werkgever in dienst kwamen in salaris omlaag gegaan.

Raat verdeelde de stad in vier districten, met ook vier aanbieders, omdat hij niet langer alle eieren in één mandje wilde leggen, zoals voorheen. Maar mensen die daardoor hun vaste hulp dreigden kwijt te raken, konden die relatie wel voortzetten als de hulp bij het huishouden bereid was van werkgever te veranderen. Dat gebeurde wel, maar volgens Casadei moesten sommigen op de laagste loonschaal bij een nieuwe werkgever beginnen. Zij wees er ook op dat mensen die wat hebben gespaard of een iets hoger inkomen dan minima hebben, vaak veel aan eigen bijdrage moeten betalen en daardoor maar van hulp afzien.

Raat zag dat voor Casadei gesignaleerde gevaar ook wel. “Ik ben het met haar eens dat bij een laag inkomen in feite alles is geregeld wat eigen bijdragen betreft, maar niet bij mensen die iets hebben gespaard”, zei hij. Ook degenen die een vermogen hebben opgebouwd, wat veelal in steen zit, speelt dat een rol. Door een opstapeling van zaken, zijn die de klos, bleek uit zijn woorden. “Dat kan in de duizenden lopen. Wij moeten ons dus afvragen wat we acceptabel vinden.”