Categorie: "Zorg"

Extra geld nodig voor zorg jong volwassenen

Brandes

Brandes

Aan de onduidelijke situatie die is ontstaan voor jongeren die iets ouder zijn dan 18 jaar en zorg nodig hebben, gaat het ministerie van VWS mogelijk wat doen. Het onderzoekt de mogelijkheid een maatregel jeugdbescherming te verlengen naar 23 jaar. Wethouder Jeroen Brandes, die eerder een brief naar het ministerie schreef, heeft dat aan de gemeenteraad laten weten.  Voor communicatie over zorg aan jong volwassenen moet wel extra geld op tafel komen, meldt hij.

Die had eerder een motie aangenomen om het doolhof waarin nu jongeren terecht komen die net de 18 zijn gepasseerd en zorg nodig hebben op de lossen. In de brief aan VWS vroeg Brandes aandacht voor het probleem, dat ontstaat doordat allerlei wetten na de Jeugdwet (tot 18 jaar) langs elkaar geen werken. Het ministerie heeft de gemeente gevraagd over de kwestie mee te denken.

In de regio, waar Brandes de zaak ook met andere gemeenten besprak, blijk men ook met de kwestie in zijn maag te zitten. “Het is een probleem dat door alle partijen wordt herkend en van belang wordt geacht. De brief aan de staatssecretaris werd breed ondersteund:, meldt Brandes aan de raad.

Borstvoeding certificaat voor ziekenhuis

BorstvoedingscertificaatHet Vrouw en Kind Centrum (VKC) van Ziekenhuis Amstelland is gecertificeerd op het gebied van zorg voor borstvoeding. Dat centrum bestaat uit drie afdelingen: de kraamafdeling, kinder- en couveuseafdeling. Zij kregen donderdag het officiële internationale certificaat voor zorg voor borstvoeding.

Het keurmerk staat voor optimale zorg en aandacht op het gebied van borstvoeding. De teams van de drie afdelingen zeggen ‘zeer trots’ te zijn op deze erkenning. De medewerkers van het VKC zijn de afgelopen maand getoetst op hun handelen betreffende zorg voor borstvoeding aan kraamvrouwen.

Bijeenkomst mantelzorg jongeren met dementie

-Alzheimer-NederlandNa de bijeenkomst voor zorgprofessionals over jonge mensen met dementie komt er op 11 april (17.00 uur) een voor mantelzorgers en naasten van dergelijke patiënten. Die wordt gehouden in wijkcentrum Westend aan het Westwijkplein 3 en is georganiseerd door de projectgroep ‘jonge mensen met dementie’ van de regionale afdeling van Alzheimer Nederland.

Het doel van deze bijeenkomst is delen van ervaringen, leggen van contacten en krijgen van informatie. Om iets te kunnen betekenen en te bereiken voor jonge mensen met dementie heeft de projectgroep de input van mantelzorgers en naasten hard nodig. Die hoopt dan ook dat velen van hen op 11 april komen.

‘Directie Brentano incompetent’

Nieuw Vredeveld. Foto: Amstelveenweb.com

Nieuw Vredeveld. Foto: Amstelveenweb.com

Volgens medewerkers die anoniem willen blijven is de situatie bij Nieuw Vredeveld en heel de zorgkoepel Brentano nog erger dan wethouder Herbert Raat in een brief aan de gemeenteraad schreef. Hij wil desnoods extra geld vrij maken voor tijdelijke aanvulling (en vervanging voor op cursus gestuurde verzorgenden), maar dat is water naar de zee dragen, melden bronnen. De directie van Brentano zou gewoon de competentie missen om de zaak goed te runnen.

Ook het CDA in de gemeenteraad maakt zich in die zin zorgen. Raadslid Sandra van Engelen zei dat een ‘deskundig bestuur’ nodig is. De nu bij Nieuw Vredeveld ontstane problemen, waar bewoners soms niet te eten krijgen en de verzorging ondermaats is, zag zij allang aankomen. Personeel is op grote schaal uit de zorg verdwenen en daarmee veel kennis, constateert ze. En men moet ook niet teveel verwachten van geld voor vervanging tijdens de opleiding, want verpleegkundigen op niveau 4 en 5 zijn uiterst schaars. Er is meer vraag dan aanbod. Bovendien kun je in Amstelveen als verpleegkundige niet of nauwelijks een woning krijgen. Van Engelen vindt dat moet worden gezocht naar ex-verpleegkundigen, die mogelijk snel kunnen worden bijgeschoold.

Meeting over jonge dementen nu in Meent

-Alzheimer-NederlandWegens overstelpende belangstelling is het Alzheimer Café op donderdag 30 maart (16.00 uur) verplaatst van De Luwte naar ontmoetingscentrum De Meent aan Orion 3. De bijeenkomst gaat over dementie bij jongeren en is door de projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ van Alzheimer Nederland georganiseerd voor zorgprofessionals. Het thema luidt: ‘bijzondere zorg voor een bijzondere doelgroep’.

Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend. De meeste zorgvoorzieningen voor mensen met dementie zijn gericht op ouderen en voldoen daarom nauwelijks aan de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. Om daar verandering in te brengen is het afdelingsbestuur Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland de projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ gestart.

Meeting zorg-professionals jonge dementerenden

-Alzheimer-NederlandDe projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ houdt donderdag 30 maart om 16.00 uur een bijeenkomst voor zorgprofessionals in woonzorgcentrum ‘De Luwte’ . Het onderwerp van de bijeenkomst is ‘bijzondere zorg voor een bijzondere doelgroep’.

Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend. De meeste zorgvoorzieningen voor mensen met dementie zijn gericht op ouderen en voldoen daarom nauwelijks aan de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. Om daar verandering in te brengen is het afdelingsbestuur Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland de projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ gestart.

Open dag bij Ziekenhuis Amstelland

WZW17_logo_rgb‘Maak kennis met kunde’ is het motto van de landelijke open dag van zorg en welzijn, waarvoor Ziekenhuis Amstelland zaterdag 18 maart een gevarieerd programma zegt te hebben ontwikkeld. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn deuren geopend voor een breed publiek.

Onder meer gaat het er om dat jongeren zich oriënteren op een opleiding of een baan in het ziekenhuis. Daarvoor is het Arbeidsmarktcafé ingericht. Men kan zich laten rondleiden in de technische ruimtes van het ziekenhuis, medische- en verpleegkundige handelingen oefenen en zich op de verpleegafdeling laten informeren over wat er komt kijken bij een opname.

In het laboratorium kunnen bezoekers leren bloedprikken, een longfunctietest of meting van hun bloedsuiker laten verrichten. Ook kan men een kijkje nemen in een ambulance of zelf proberen te opereren met een scope.

Er is een grote informatiemarkt waar o.a. specialisten van het ziekenhuis vertegenwoordigd zullen zijn, zoals de gynaecologen, kinderartsen, cardiologen, neurologen, de longartsen en de vaatchirurgen. Het vaatlaboratorium is open voor een onderzoekje naar aanleg voor spataderen en bij de wondverpleegkundigen kan men een heuse wond laten schminken en deze vervolgens professioneel laten verbinden. Bij de cardiologen kan men zich op de ergometer of cholesterol laten testen.

Alzheimer Café Amstelveen in De Luwte

Alzheimer-cafeIn Woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland aan het Wimbledonpark 361 wordt donderdag 23 maart (19.30 uur) weer een Alzheimer Café gehouden. Job van Amerongen gaat daar in gesprek met mantelzorger Els Keijzer. Zij is één van de 300.000 mantelzorgers in Nederland die dag en nacht verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun thuiswonende partner met dementie.

De onderwerpen die aan de orde komen, zullen voor veel mantelzorgers heel herkenbaar zijn, zeggen de organisatoren. Zoals wanneer men zich realiseert dat het veranderende gedrag van een partner veroorzaakt wordt door dementie. En de fragen die dan komen, zoals: welke stappen moet men zetten en hoe beïnvloedt een partner met dementie het leven van de mantelzorgen, de relatie en sociale contacten en bezigheden?

Ook bij andere huizen Brentano problemen

Sandra van Engelen

Sandra van Engelen

Behalve in Nieuw Vredeveld zijn er ook problemen in andere vestigingen van Brentano, in elk geval bij Klaasje Zevenster. Hoewel wethouder Herbert Raat woensdag tegen de raadscommissie Burgers en Samenleving zei uit andere tehuizen nog geen ernstige klachten te hebben gehad, vreest hij dat ook daar de zorg niet optimaal is. Hij zou vandaag een gesprek met de directie van de verpleeghuiskoepel hebben.

Raat reageerde op vragen van CDA-raadslid Sandra van Engelen, die er aan herinnerde dat haar fractie lang geleden al voorspelde dat in de verpleegcentra zich onacceptabele situaties zouden kunnen voordoen. Zij sprak haar twijfels uit over de bestuurlijke deskundigheid bij Brentano, nu men daar kampt met een chronisch deskundig personeelstekort.

In Nieuw Vredeveld, waarover een lawine van klachten binnen kwam, van zowel familie als (ex-)medewerkers, speelt de ellende volgens Raat al langer. “Het is daar gewoon niet goed gegaan.” Volgens hem heeft de directie nu een plan opgesteld om de zaak op orde te krijgen. Een rol speelt ook dat voor gekwalificeerde verpleegkundigen geen woonruimte in Amstelveen is te krijgen. Raat wil dat de directie van Brentano over de gang van zaken en mogelijke verbeteringen transparant wordt. “Niets is zo erg als het onder een wollen deken verstoppen wat niet goed gaat.”

Goed Nieuw Vredeveld werd tragisch zooitje

Herbert Raat

Herbert Raat

Wat eens de beste zorginstelling voor ouderen van Amstelveen was, is in enkele jaren –sinds overname door Brentano – naar het absolute dieptepunt gedaald. Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) ging er kijken en schrok zich rot. Hij constateerde dat mensen er geen eten kregen, er te weinig plaatsen voor dementerenden zijn en een in zijn ogen onacceptabele situatie is ontstaan.

Hij schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem speelt een rol dat Nieuw Vredeveld van verzorgingshuis naar verpleeghuis is ‘gepromoveerd’. Verzorgingshuizen zijn – volgens experts volstrekt ten onrechte – in Nederland massaal opgeheven, omdat volgens gewijzigde opvattingen ouderen nu eenmaal zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, waarvoor vervolgens geen middelen en helpende vakmensen zijn. De ooit betaalde professionals zijn in dat traject volstrekt vervangen door vrijwilligers, een verdringingsmarkt die door de overheid wordt ontkend. De bezuiniging wordt gepresenteerd als model voor sociale cohesie in de wijken, maar is natuurlijk gewoon een geldkwestie.

Volgens Raat moet er direct worden ingegrepen bij Nieuw Vredeveld. “De telefoon staat nu bij ons roodgloeiend”, vertelde Raat dinsdagmorgen, nadat zijn brief was geopenbaard. Ook e-mails vol klachten stromen binnen. “Er gaan in Nieuw Vredeveld doden vallen”, vertelt een medewerkster, die anoniem wil blijven.