Categorie: "Zorg"

Raat bezorgd over laag inkomen huishoudhulp

Herbert Raat

Herbert Raat

Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) maakt zich zorgen over salarissen van hulpen in de huishouding. Hij zei dat woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving naar aanleiding van vragen van onder meer SP-raadslid Marina Casadei. Volgens haar zijn sommige medewerkers op dat gebied, doordat zij – als gevolg van beleid van de gemeente – bij een andere werkgever in dienst kwamen in salaris omlaag gegaan.

Raat verdeelde de stad in vier districten, met ook vier aanbieders, omdat hij niet langer alle eieren in één mandje wilde leggen, zoals voorheen. Maar mensen die daardoor hun vaste hulp dreigden kwijt te raken, konden die relatie wel voortzetten als de hulp bij het huishouden bereid was van werkgever te veranderen. Dat gebeurde wel, maar volgens Casadei moesten sommigen op de laagste loonschaal bij een nieuwe werkgever beginnen. Zij wees er ook op dat mensen die wat hebben gespaard of een iets hoger inkomen dan minima hebben, vaak veel aan eigen bijdrage moeten betalen en daardoor maar van hulp afzien.

Raat zag dat voor Casadei gesignaleerde gevaar ook wel. “Ik ben het met haar eens dat bij een laag inkomen in feite alles is geregeld wat eigen bijdragen betreft, maar niet bij mensen die iets hebben gespaard”, zei hij. Ook degenen die een vermogen hebben opgebouwd, wat veelal in steen zit, speelt dat een rol. Door een opstapeling van zaken, zijn die de klos, bleek uit zijn woorden. “Dat kan in de duizenden lopen. Wij moeten ons dus afvragen wat we acceptabel vinden.”

Scootmobiel voor revalidanten Zonnehuis

Morgen (vrijdagochtend) overhandigt wethouder Herbert Raat een scootmobiel aan ergotherapeuten van Zonnehuis. De ergotherapeuten kunnen revalidanten met de scootmobiel laten oefenen, zodat die ervaren hoe hun mobiliteit verhoogd kan worden door een scootmobiel.

Een scootmobiel is vaak essentieel om zelf thuis te kunnen blijven wonen, boodschappen te blijven doen en sociale contacten te onderhouden. Voor veel revalidanten is het nu nog een grote stap een scootmobiel aan te vragen. Als ze kunnen oefenen, weten ze beter wat de meerwaarde van dat voertuig is.

 

 

Internetforum ver dementie op komst

-Alzheimer-NederlandIn Amstelveen wordt aan de ziekte dementie veel aandacht besteed. Dat was althans een constatering op de eerste bijeenkomst voor mantelzorgers, familie en naasten van jonge mensen met dementie, die dinsdag 11 april werd gehouden in wijkcentrum Westend plaats. Daar werd besloten een internetforum op te richten waar mantelzorgers en naasten in een veilige omgeving informatie, verhalen en ervaringen kunnen vinden en vragen kunnen stellen aan lotgenoten en professionals.

Het ging in die meeting over hulp aan dementie bij jongeren. In de regio Amsterdam – Amstelland – Meerlanden worden ongeveer 600 mensen op jonge leeftijd getroffen door een vorm van dementie.

Informatie over spataderen

varices2Dinsdag 19 april (19.30 uur) is er bij Ziekenhuis Amstelland een informatieavond over spataderen. Die is voor iedereen toegankelijk.

Het vaatteam in het ziekenhuis is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Tijdens de avond vertelt het uitgebreid over de drie technieken die worden toegepast in Ziekenhuis Amstelland voor de behandeling van grote spataders: Lasertechniek (EVLT),  VNUS Closure en Clarivein: Een nieuwe en bijna pijnloze behandeling met goede resultaten.

“Tijdens de eerste afspraak maken we een echo van de benen waardoor we weten wáár de spatader zich precies bevindt,” vertelt (vaat) chirurg Ariën Stigter. “Daarna vragen we uitgebreid naar de klachten en kijken we naar de uiterlijke kenmerken van de benen. Na ongeveer 1,5 uur weten we welke behandeling het beste past bij de patiënt en dat bespreken we met elkaar.”

Tijdens de informatieavond kan men men zich al goed laten informeren over de mogelijkheden die er zijn, als men binnenkort naar een spreekuur moet.

Inloop is om 19.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van het  ziekenhuis.

Luifel bij Venstra en Bieb nu rookvrije zone

Vlnr: Rienks (Venstra), Raat, huisarts Statius Muller en boekverkoopster Lizet van Zegveld (Venstra)

Vlnr: Rienks (Venstra), Raat, huisarts Statius Muller en boekverkoopster Lizet van Zegveld (Venstra)

Wie uit Boekhandel Libris Venstra op het Stadsplein komt, op de begane grond van het gebouw waarin ook de Bibliotheek is gevestigd, belandt nu – net als in het pand – in een rookvrije zone. Vrijdagmorgen onthulde wethouder Herbert Raat van o.a. Zorg en Handhaving (VVD) een bord waarop staat dat de ruimte onder de overkapping is aangewezen rookvrij gebied. Hij deed de onthulling samen met huisarts Ilona Statius Muller uit de Pijp in Amsterdam, die bij de gemeente op de rookvrije zone aandrong. Zij bezoekt wekelijks de boekhandel een bibliotheek aan het Stadsplein.

Raat, zelf een ex-roker die enkele jaren geleden hevig hoestend stopte, vestigde als eerste de aandacht van een rokende passant op het feit dat het gebied onder de luifel een nieuwe status kreeg. De man doofde onmiddellijk zijn sigaret. “Het gaat er ook om hoe je het tegen de mensen zegt”, constateerde Raat. Hij is van plan met handhavers mee te gaan te komende weken om te laten zien dat men nu eenmaal meer vliegen met stroop dan met azijn vangt.

Alzheimer café april weel vroeger

-Alzheimer-NederlandEr wordt weer een Alzheimer Café gehouden in de Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland, Wimbledonpark 361, op donderdag 20 april (19.30 uur). Wegens Koningsdag op 27 april is het café een week vervroegd.

Gespreksleider Annetje Bootsma, SOG-arts, komt er praten over seksualiteit en intimiteit. Die zijn ook voor mensen met dementie belangrijk. Bootsma spreekt samen met gespreksleider Cornelie Swart over mogelijke problemen op dat gebied bij mensen met dementie.

Intimiteit kunnen delen is een belangrijk en positief aspect voor partners om de zorg goed vol te houden. Ook seksuele gemeenschap kan zowel voor ouderen met dementie als voor hun partners heel fijn zijn omdat men juist minder gehinderd wordt door die nare ziekte en achteruitgang van geheugen.

Voorstelling: beeld van drama van ouderdom

1951bed613f922419fdace8a87832df6_f586Oud worden is een drama. De voorstelling ‘Broos’ over ouderenmishandeling door theatergroep Drang dinsdagmiddag neergezet in het Noorddamcentrum bewees dat opnieuw. Een stuk met een lach en een traan, heette het. Maar de lach is er een om niet te huilen.

De bijeenkomst – vooral bezocht door ouderen, mantelzorgers, zorgverleners en studenten van zorgopleidingen – was georganiseerd door Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in samenwerking met onder meer de gemeente. Ouderenmishandeling is een steeds groter wordend onderwerp, zei wethouder Jeroen Brandes van Welzijn (PvdA) ter inleiding. “Het gaat vooral om bewustwording daarover.” Als de politie er aan te pas komt, is het in wezen al te laat, verzuchtte hij.

De voorstelling, die ook in Amsterdam en andere Amstelland-gemeenten wordt gespeeld, maakt vooral het oudere publiek niet vrolijker. Een kleinzoon maakt evident financieel grof misbruik van zijn oma, niet alleen via de PGB, maar ook door sieraden en geld van haar te stelen (pinpas en portemonnee uit haar tas jatten). Hij isoleert Har van haar familie. Daar staat dan een al gauw overbelaste dochter als mantelzorgster van een moeder met steeds – doordat zij de vele inspanningen niet ziet – onsympathiekere opmerkingen tegenover. En tenslotte is het beeld van een verpleeghuis ook diep tragisch. Als iemand het over de hel daar heeft, reageert een bewoner: ‘Kijk om je heen, daar zitten we al.’

Raat wil dat huishoudhulp blijft bij WLZ-mensen

leia-hulp-in-de-huishouding-den-haag[1]Door een ingreep van het Rijk dreigen tachtig zwaar gehandicapte Amstelveners weer eens een andere hulp in de huishouding te krijgen. De gemeente is daar tegen en heeft de aanbieders die tot nu toe die hulp leverden, op het hart gebonden daarmee door te gaan. Kosten die daaruit voortvloeien neemt de gemeente voor haar rekening, heeft wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) de gemeenteraad laten weten.

De wijziging komt er op neer dat sinds 1 april mensen met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (WLZ) de hulp in het huishouden niet langer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, maar onder die van het Zorgkantoor. Die overgang verloopt niet soepel, constateert Raat.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) mag er dan afspraken over hebben gemaakt, maar de praktijk is ook hier weerbarstiger dan de theorie. De gemeente heeft de indicatie ingetrokken en het Zorgkantoor heeft de betreffende inwoners geïnformeerd en is nu aan zet op de hulp bij het huishouden te regelen. Probleempje: De bij dat kantoor aangesloten aanbieders zijn veelal niet dezelfde als die waarmee de gemeente werkt, met het gevolg dat dus de vaste hulpen dreigen ook te vertrekken. “Hierop heeft een deel van de klanten contact opgenomen met de gemeente en aangegeven dat zij niet begrijpen waarom de hulp via de Wmo stopt”, meldt Raat.

Extra geld nodig voor zorg jong volwassenen

Brandes

Brandes

Aan de onduidelijke situatie die is ontstaan voor jongeren die iets ouder zijn dan 18 jaar en zorg nodig hebben, gaat het ministerie van VWS mogelijk wat doen. Het onderzoekt de mogelijkheid een maatregel jeugdbescherming te verlengen naar 23 jaar. Wethouder Jeroen Brandes, die eerder een brief naar het ministerie schreef, heeft dat aan de gemeenteraad laten weten.  Voor communicatie over zorg aan jong volwassenen moet wel extra geld op tafel komen, meldt hij.

Die had eerder een motie aangenomen om het doolhof waarin nu jongeren terecht komen die net de 18 zijn gepasseerd en zorg nodig hebben op de lossen. In de brief aan VWS vroeg Brandes aandacht voor het probleem, dat ontstaat doordat allerlei wetten na de Jeugdwet (tot 18 jaar) langs elkaar geen werken. Het ministerie heeft de gemeente gevraagd over de kwestie mee te denken.

In de regio, waar Brandes de zaak ook met andere gemeenten besprak, blijk men ook met de kwestie in zijn maag te zitten. “Het is een probleem dat door alle partijen wordt herkend en van belang wordt geacht. De brief aan de staatssecretaris werd breed ondersteund:, meldt Brandes aan de raad.

Borstvoeding certificaat voor ziekenhuis

BorstvoedingscertificaatHet Vrouw en Kind Centrum (VKC) van Ziekenhuis Amstelland is gecertificeerd op het gebied van zorg voor borstvoeding. Dat centrum bestaat uit drie afdelingen: de kraamafdeling, kinder- en couveuseafdeling. Zij kregen donderdag het officiële internationale certificaat voor zorg voor borstvoeding.

Het keurmerk staat voor optimale zorg en aandacht op het gebied van borstvoeding. De teams van de drie afdelingen zeggen ‘zeer trots’ te zijn op deze erkenning. De medewerkers van het VKC zijn de afgelopen maand getoetst op hun handelen betreffende zorg voor borstvoeding aan kraamvrouwen.