Categorie: "Zorg"

AVA wil eigen bijdrage WMO schrappen

Jacqueline Höcker

De ChristenUnie in de gemeenteraad wil de eigen bijdrage van burgers die voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) afschaffen. Een werkgroep onderzoekt overigens of het voorstel van de CU kan. De nieuwe partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil de eigen bijdrage voor de WMO kennelijk voor iedereen naar nul hebben.

Zij zegt gesprekken met zorginstellingen te hebben gehad en dat daarbij duidelijk werd dat de eigen bijdrage helemaal moet verdwijnen. Volgens AVA leidt de eigen bijdrage tot zorgmijding. Ook pleit AVA voor een transparant beleid zonder, waarbij regels worden opgeheven.

‘Instellingen en zorgprofessionals zien door de bomen het bos niet meer en dat kost tijd, tijd die voor inwoners bestemd zou moeten zijn’, zegt de partij. Kandidaat raadslid Jacqueline Höcker: “Ava wil dat de gemeente en gemeenteraad dicht op de uitvoering zitten.” De gemeente moet naar haar mening ook meer overleg en samenwerking stimuleren tussen inwoners, gemeente en Zorginstellingen. “Het blijkt dat goed bedoelde initiatieven van de gemeente niet altijd in overleg gaan met deze zorginstellingen. Met de toenemende vergrijzing, ouderen die thuis blijven wonen en dementerenden worden juist de samenwerkingsverbanden nog belangrijker. Met 10 miljoen euro in de gemeentelijke reserve moet hier verandering inkomen.”

 

 

Uit Amstelveense zorg gevlucht uit schaamte

Herbert Raat en Eefje van Dijk

“Ik schaamde mij voor wat ik deed”, zegt Eefje van Dijk. Die schaamte deed haar stoppen als ziekenverzorgende in het Zonnehuis Westwijk en voor haar werk uitwijken naar de stijlvolle Zorgvilla De Meerlhorst in Heemstede. Die is – samen met drie andere vestigingen en een thuiszorg departement – onderdeel van Nova Zembla Zorg. “Ik werk hier met een goed gevoel”, meldt de Amstelveense die zich dagelijks naar haar werkplek in Heemstede begeeft.

De zorg in Amstelveen kan haar kennelijk worden gestolen. Het verschil is dat in de zorgvilla de 17 bewoners centraal staan voor de ongeveer vijftien medewerkers. Goed, Van Dijk verdient er ook iets meer dan in Amstelveen, mede doordat de populatie er nogal vermogend is.

Maar het ging Van Dijk bij de aftocht uit de zorg in haar woonplaats niet om het geld, vertelt ze. Wel om het gedrag van wie er werkten, vooral in leidinggevende functies en de sfeer die er heerste. “Hier is de insteek anders.” Om het klimaat in de kleinschalige villa op te snuiven ging wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) er heen en kwam onder de indruk.

Lezing over vaak zweverige zelfhulpboeken

Nadat er ’s morgens in het zogenoemde Kenniscafé jongeren het nodige hebben kunnen leren over hun prestatiedruk komt ’s middags om 13.30 in de bibliotheek aan het Stadsplein Eveline Praal (28) praten over zingeving, geluk en opnieuw beginnen. Het is een interactieve lezing voor wie er moeite mee heeft te kiezen uit het grote aanbod boeken in de bieb.

Eveline Praal las heel veel zelfhulpboeken., omdat zij jarenlang onverklaarbare pijn had. Artsen en fysiotherapeuten wezen op stress. Dat was het begin van haar ontdekkingsreis door de wereld van zelfhulp. In deze lezing deelt ze haar verhaal en neemt een groot aantal zelfhulpboeken onder de loep. Want de zelfhulpwereld is oneindig groot en soms wat zweverig. Wat werkt er nou écht?

Eveline Praal is werkzaam als content manager bij Young Capital en bedenker en oprichter van de website Get Up Magazine. Ze hoopt met haar verhalen en interviews mensen te inspireren om hun eigen weg te bewandelen.

Voorlichting Prikkelbare Darm en lastige maag

Susanne Hepp

Woensdagavond 24 januari (19.30 uur) is er in Ziekenhuis Amstelland  een voorlichtingsavond over het Prikkelbare Darm Syndroom. Die wordt samen georganiseerd met de PDS Belangenvereniging.

Naar schatting heeft één op de tien Nederlanders last van maag- en darmklachten zonder dat de dokter daarvoor een oorzaak kan vinden. Heel wat mensen blijven met dit Prikkelbare Darm Syndroom gefrustreerd rondlopen, terwijl er wel manieren zijn om er minder last van te hebben.

Tijdens deze voorlichtingsavond vertelt MDL-arts Suzanne Hepp over de aandoening Prikkelbare Darm Syndroom en de behandelmethoden. Diëtist Annet de Vries vertelt hoe voeding een bijdrage kan leveren aan het beheersen van PDS. Daarnaast zal Ron Hersbach de lezing inleiden en vertellen waar de PDS Belangenvereniging voor staat. Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Ook is er een kleine informatiemarkt.

Info bij Brijder over omgaan met alcoholisten

De stichting Brijder in Haarlem verzorgt op dinsdagavond 16 en 23 januari (19.30 uur) gratis informatieavonden over omgaan met iemand die te veel alcohol drinkt. De avonden zijn bestemd voor partners / kinderen / familieleden / vrienden van mensen met een alcoholprobleem.

Tijdens deze avonden komen vragen aan bod als: Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag? Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker? Hoe kunt u met een drinker omgaan? Welke grenzen kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers/verslaafden en mensen in hun directe omgeving? Kunt u iemand met een alcoholverslaving helpen?

Twaalf mille subsidie inloophuizen kanker

De twee Amstelveense inloophuizen voor kankerpatiënten krijgen samen dit jaar € 12.000 subsidie van de gemeente. Dat komt neer op een verdubbeling (tot nu toe bedrieg de subsidie € 6000). Volgens wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) wil de gemeente met het hogere bedrag de waardering voor vrijwilligers in die huizen onderstrepen.

“Ook in de gemeenteraad is aandacht voor hen gevraagd. De confrontatie met kanker in je omgeving is ingrijpend. Daarom zijn initiatieven als het inloophuis zo van belang. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers komen onze inwoners in contact met lotgenoten en weten ze dat ze er niet alleen voor staan,” zegt hij.

Klachten alle huizen Brentano nu pas openbaar

Een twee maanden geleden via de digitale achterkamer raadsweb naar de leden van de gemeenteraad verzonden kopie van een brief aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ), met klachten over de zorgcentra van Brentano, is nu door wethouder Herbert Raat openbaar gemaakt. De inspectie heeft de klachten eigenlijk naast zich neer – c.q.in een lade – gelegd en is niet van plan de wethouder op de hoogte te houden als die er in de toekomst van anderen bij haar binnen komen.

Dat schrijft zij in antwoord op de op 7 november aan haar gerichte brief, waarover ook de gemeenteraad niets doorgaf aan media en bevolking. Bij de gemeente kwam een reeks van klachten over het Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster, nadat al eerder door B&W bij de inspectie was geklaagd over Nieuw Vredeveld aan de Rembrandtweg.

Raadhuis nu rookvrij

“Ons raadhuis is nu rookvrij”, zei wethouder Herbert Raat van zowel Zorg en Gezondheid als Handhaving (VVD). Samen met de in Amstelveen wonende huisarts Ilona Statius Muller en Bart de Wolf van KWF Kankerbestrijding onthulde hij dinsdag het bord bij de luifel van het raadhuis, waarop staat dat het daaronder verboden is te roken.

Het drietal onthulde nog enkele andere borden die er op wijzen dat Amstelveen op weg is naar een rookvrije generatie. Raat is zelf een ex-roker en weet hoe moeilijk het is van die verslaving af te komen, zei hij. Maar volgens hem moet de gemeente het goede voorbeeld geven en worden door de genomen maatregelen straffe rokers ook gestimuleerd met hun gewoonte te stoppen.

Ontslag directie ziekenhuis kostte ruim half miljoen

Jacques Moors

Het financieel aan een zijden draadje hangende Ziekenhuis Amstelland was in totaal 680.000 euro kwijt aan het opstappen van de bestuurders Jacques Moors en Hans Broertjes. Daarvan betrof € 540.000 hun ontslagpremie. Onder de huidige Wet Normering Topinkomens (WNT) had dat niet meer gekund, maar volgens het ziekenhuis dateerden hun contracten nog van voordat die tot stand kwam.

Dat meldt RTL.Z. Het ziekenhuis zit de laatste jaren zwaar in de rode cijfers. Bovenop een verlies van € 3 miljoen in 2015 kwam in 2016 een verlies van € 1,3 miljoen. De cijfers over het lopende jaar zijn nog niet bekend. Volgens RTL.Z heeft het ziekenhuis, met 800 medewerkers en 88 medisch specialisten, een omzet van minder dan € 100 miljoen en hoort het tot de kleinste ziekenhuizen van Nederland. De accountant maakt zich zorgen over de continuïteit.

Fonds voor suggesties voor zorg en welzijn

Wie een goed idee heeft op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en welzijn kan van 1 januari af geld krijgen van de gemeente voor de uitvoering. De gemeenteraad heeft woensdag besloten een twee jaar durende proef te nemen met een ‘Innovatiefonds Zorg en Welzijn’.

Het doel is de zorg efficiënter te maken en die dichter bij de mensen te blijven. “De meeste mensen hebben op enige manier te maken met zorg en welzijn”, zegt wethouder van jeugdzorg Jeroen Brandes (PvdA). “Vaak loop je uit eigen ervaring tegen dingen aan die beter kunnen. Met dit fonds hopen we inwoners, instellingen en bedrijven te stimuleren om hier ideeën voor te ontwikkelen.”

Volgens wethouder Herbert Raat van zorg (VVD) weten inwoners, bedrijven en instellingen vaak als geen ander wat er anders of beter kan in de zorg. En die krijgen door het nieuwe fonds de ruimte om met nieuwe initiatieven te komen, zegt hij. Het gaat om ouderenzorg, jeugdzorg, armoedebestrijding, gehandicaptenzorg of een andere vorm van hulp. Ook sport, cultuur en onderwijs kan erbij worden betrokken.