Categorie: "Zorg"

Weer meeting ouders verslaafde jongeren

BrijderBrijder Jeugd houdt, zoals elke derde donderdag van de maand, op 16 maart ( 19.30 tot 21.00) weer een ondersteuningsavond voor ouders van jongeren die problematisch gamen, gokken of alcohol of drugs gebruiken. Er is een preventiewerker van Brijder Jeugd aanwezig.

Het doel van de avond is ouders met elkaar in contact brengen zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De preventiewerker opent de avond waarna de ouders zelf voor een groot deel de inhoud bepalen.

De avonden zijn bedoeld voor ouders uit de regio Zuid- en Midden-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelland. De bijeenkomst wordt gehouden op de Richard Holkade nr. 4 te Haarlem (ingang aan de achterzijde van het gebouw aan de Oorkondelaan).

Bowlingactie voor ‘tovertafel’ dagcentrumn

In bowlingcentrum De Kegel houdt de vestiging van Ons Tweede Thuis in Westwijk op donderdag 9 maart een sponsoractie. De opbrengst is bestemd voor het aanschaffen van een zogenoemde ‘tovertafel’. Daarboven kan een beamer worden gemonteerd, waarna op de tafel allerlei spelletjes worden geprojecteerd.

De cliënten van het dagcentrum Westend verkopen om geld in te zamelen lootjes voor € 0,50 aan familie en vrienden. Op zo’n lot staat de vraag hoeveel bowling er omgaan in het uur bowling in De Kegel. De banen daar worden belangeloos door het bowlingcentrum beschikbaar gesteld. We aan de loterij wil deelnemen een lot kopen bij Westeind aan de Augusta de Witlaan 2.

 

Trainingen omgaan met dementen vol

downloadOok in Amstelveen, net als elders in Nederland, lijkt de hoeveel dementerenden snel toe te nemen. Door de gemeente georganiseerde trainingen over omgaan met dementie zitten dan ook allemaal vol. Maar men kan nu zelf zo’n training organiseren dankzij de landelijke campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Het gaat dat om trainingen voor 10 tot 20 bewoners.

Men moet overigens zelf wel voor een locatie, een beamer, een laptop en eventueel koffie en thee zorgen. Want daartoe dient natuurlijk het huis van de gemeente (raadhuis) niet, noch een van de door haar gesponsorde wijkcentra. Er wordt wel een trainer gestuurd. Wie specifieke wensen heeft, kan er een training op maat krijgen. Voor de inhoud en planning van de trainingen kan met contact opnemen met [email protected] of 0800 6002.

Omgaan met mensen met alcoholprobleem

logo-Brijder[1]Brijder verzorgt op donderdagavond 9 en 16 maart (19.30 uur) in het gebouw van de organisatie in Haarlem gratis informatieavonden voor wie te maken hebben men teveel alcohol drinkende mensen. Gert gaat dus om partners, kinderen, familieleden en vrienden van degenen die dat probleem hebben.

Tijdens deze avonden komen vragen aan bod als: Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag?

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker? Hoe kunt u met een drinker omgaan? Welke grenzen kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers/verslaafden en mensen in hun directe omgeving?

Keurmerk kwaliteit en veiligheid ziekenhuis verlengd

NIAZ logoZiekenhuis Amstelland heeft weer verlening van keurmerk gekregen. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) besloot dat het de komende vier jaar weer de NIAZ Qmentum accreditatiestatus mag voeren. Die moet garanderen dat het ziekenhuis is gericht op kwaliteit en veiligheid voor patiënten en medewerkers.

“Wij zijn er vreselijk trots op dat onze organisatie geslaagd is voor deze pittige kwaliteit- en veiligheidstoets van het NIAZ. De accreditatiestatus is een belangrijk ‘keurmerk’ en geeft het vertrouwen aan patiënten, verzekeraars en samenwerkingspartners dat ons ziekenhuis een goed en veilig georganiseerde instelling is”, zegt Ad Huijsmans, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij ziet er ook een aanmoediging in om verder aan de ontwikkeling van kwaliteit te blijven werken. “Op dat punt hebben we van het NIAZ goede aanbevelingen gekregen”.

Nieuwe bestuursvoorzitter ziekenhuis

Esther AgterdenbosDe Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland heeft drs. E. Agterdenbos-van de Ree  tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis benoemd. Zij neemt per 1 juni de functie over die drs. H.F.A.M. Huijsmans, ad interim  waarnam sinds 1 maart vorig jaar. Die nam de directie na het vertrek van de vorige over, nadat een vertrouwensbreuk met de medisch specialisten was ontstaan.

Nadat eerder directielid Hans Broertjes al was vertrokken, volgde bestuursvoorzitter Jacques Moors.  Drs. Agterdenbos  werd vorig jaar bestuurder van  Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Arnhem. De Raad van Toezicht van Stichting Klimmendaal betreurt haar vertrek, maar wenst haar veel succes in haar nieuwe functie.

Esther Agterdenbos (1972) wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het ziekenhuis. Zij heeft in diverse managementfuncties gewerkt bij zorgverzekeraar Agis en in het Rijnstate Ziekenhuis. Als bestuurder van revalidatiecentrum Viareva in Apeldoorn (vanaf 2013) heeft zij de fusie met revalidatiecentrum RMC Groot Klimmendaal in Arnhem begeleid.

Informatieavond over hart- en vaatziekten

Ziekenhuis-Amstelland[1]Dinsdag 21 februari (19.30 uur) is er in Ziekenhuis Amstelland een informatieavond over hart- en vaatziekten en de cardiologische zorg daarvoor. De avond is voor iedereen toegankelijk.

Cardioloog Ersen Cölkesen geeft uitleg over de werking van het hart en over het ontstaan van veel voorkomende hartaandoeningen. Cölkesen deed onderzoek naar preventie van hart- en vaatziekten. Hij zal tijdens de avond hier dan ook uitgebreid bij stil staan.

Spotje KNFG-speurneuzen tegen darmkanker

Speurneuzen centraal in nieuwste tv-commercial van KNGF GeleidehondenKNGF Geleidehonden, gevestigd aan de Amsteldijk-Noord, lanceert vandaag een tv-commercial over honden die worden opgeleid om darmkanker op te speuren.

Deze medische detectiehonden kunnen in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de vroege diagnose van darmkanker. “Want we zijn er niet alleen voor mensen die niet kunnen zien, maar ook voor mensen aan wie nog niets te zien is”, zegt de organisatie.

Die is vooral bekend van de blindengeleidehonden voor visueel beperkte mensen. Maar de laatste jaren bleek in diverse campagnes dat de stichting ook honden opleidt voor mensen met een andere beperking of stoornis, zoals de buddyhond voor veteranen met een posttraumatische stressstoornis. In de nieuwste commercial staat een heel ander type hond in de schijnwerpers: de medische detectiehond.

Ouderenpsycholoog in Alzheimer Café (Luwte)

alzheimer OAIn woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland aan het Wimbledonpark 361 wordt weer een zogenoemd Alzheimer Café gehouden. Dat gebeurt op donderdag 23 februari (19.30-21.00 uur). Simone Klooster, ouderenpsycholoog, zal spreken over de gedrags¬veran-deringen bij dementie en hoe men daar mee om kan gaan. Gespreksleider is Cornelie Swart.

Kenmerkend van dementie zijn de geheugenstoornissen die steeds erger worden. Maar ook het gedrag en zelfs het karakter van een patiënt kunnen tijdens de ziekte veranderen. Ongeveer 85 procent van de mensen met dementie krijgt te maken met stemmingsproblemen zoals depressie, angst, lusteloosheid en prikkelbaarheid.

Ook kunnen mensen met dementie impulsief en ontremd gedrag vertonen. Het is in elk geval goed te bedenken dat de patiënt het niet kan helpen, het veranderende gedrag hoort bij de ziekte. Maar de vraag hoe een mantelzorger daarmee om kan gaan. Ingrijpen, bijsturen, of het laten gebeuren? En hoe verwerkt men het als de partner een ander mens geworden is? Die en andere vragen kan men stellen aan Klooster.

Transferafdeling tussen zieken- en zonnehuis

Opening transferafdeling ZonnehuisZiekenhuis Amstelland en Zonnehuisgroep Amstelland hebben samen een Transfer Afdeling in het Zonnehuis ingericht. Daar kunnen dag en nacht, zeven dagen per week, patiënten van het ziekenhuis, die van de Spoedeisende Hulp (SEH) komen, worden opgenomen. Het gaat dan vooral om ouderen, die eigenlijk geen ziekenhuiszorg nodig hebben, maar ook niet meteen naar huis kunnen.

Steeds meer ouderen komen naar de Spoedeisende Hulp. Vaak is er vervolgens geen medische reden om de patiënt op te nemen, maar die kan eigenlijk ook niet naar huis. Bijvoorbeeld de 90 jarige alleenstaande vrouw, die na een val een gebroken pols heeft en verward is geworden. Op de nieuwe Transfer Afdeling in het Zonnehuis kunnen zulke mensen nu terecht. Het gaat vooral om patiënten met een Eerstelijns Verblijfsindicatie. De afdeling wordt ook geschikt gemaakt voor mensen met verwardheid of dementie.