Categorie: "Zorg"

Meeting over jonge dementen nu in Meent

-Alzheimer-NederlandWegens overstelpende belangstelling is het Alzheimer Café op donderdag 30 maart (16.00 uur) verplaatst van De Luwte naar ontmoetingscentrum De Meent aan Orion 3. De bijeenkomst gaat over dementie bij jongeren en is door de projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ van Alzheimer Nederland georganiseerd voor zorgprofessionals. Het thema luidt: ‘bijzondere zorg voor een bijzondere doelgroep’.

Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend. De meeste zorgvoorzieningen voor mensen met dementie zijn gericht op ouderen en voldoen daarom nauwelijks aan de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. Om daar verandering in te brengen is het afdelingsbestuur Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland de projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ gestart.

Meeting zorg-professionals jonge dementerenden

-Alzheimer-NederlandDe projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ houdt donderdag 30 maart om 16.00 uur een bijeenkomst voor zorgprofessionals in woonzorgcentrum ‘De Luwte’ . Het onderwerp van de bijeenkomst is ‘bijzondere zorg voor een bijzondere doelgroep’.

Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend. De meeste zorgvoorzieningen voor mensen met dementie zijn gericht op ouderen en voldoen daarom nauwelijks aan de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. Om daar verandering in te brengen is het afdelingsbestuur Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland de projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ gestart.

Open dag bij Ziekenhuis Amstelland

WZW17_logo_rgb‘Maak kennis met kunde’ is het motto van de landelijke open dag van zorg en welzijn, waarvoor Ziekenhuis Amstelland zaterdag 18 maart een gevarieerd programma zegt te hebben ontwikkeld. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn deuren geopend voor een breed publiek.

Onder meer gaat het er om dat jongeren zich oriënteren op een opleiding of een baan in het ziekenhuis. Daarvoor is het Arbeidsmarktcafé ingericht. Men kan zich laten rondleiden in de technische ruimtes van het ziekenhuis, medische- en verpleegkundige handelingen oefenen en zich op de verpleegafdeling laten informeren over wat er komt kijken bij een opname.

In het laboratorium kunnen bezoekers leren bloedprikken, een longfunctietest of meting van hun bloedsuiker laten verrichten. Ook kan men een kijkje nemen in een ambulance of zelf proberen te opereren met een scope.

Er is een grote informatiemarkt waar o.a. specialisten van het ziekenhuis vertegenwoordigd zullen zijn, zoals de gynaecologen, kinderartsen, cardiologen, neurologen, de longartsen en de vaatchirurgen. Het vaatlaboratorium is open voor een onderzoekje naar aanleg voor spataderen en bij de wondverpleegkundigen kan men een heuse wond laten schminken en deze vervolgens professioneel laten verbinden. Bij de cardiologen kan men zich op de ergometer of cholesterol laten testen.

Alzheimer Café Amstelveen in De Luwte

Alzheimer-cafeIn Woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland aan het Wimbledonpark 361 wordt donderdag 23 maart (19.30 uur) weer een Alzheimer Café gehouden. Job van Amerongen gaat daar in gesprek met mantelzorger Els Keijzer. Zij is één van de 300.000 mantelzorgers in Nederland die dag en nacht verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun thuiswonende partner met dementie.

De onderwerpen die aan de orde komen, zullen voor veel mantelzorgers heel herkenbaar zijn, zeggen de organisatoren. Zoals wanneer men zich realiseert dat het veranderende gedrag van een partner veroorzaakt wordt door dementie. En de fragen die dan komen, zoals: welke stappen moet men zetten en hoe beïnvloedt een partner met dementie het leven van de mantelzorgen, de relatie en sociale contacten en bezigheden?

Ook bij andere huizen Brentano problemen

Sandra van Engelen

Sandra van Engelen

Behalve in Nieuw Vredeveld zijn er ook problemen in andere vestigingen van Brentano, in elk geval bij Klaasje Zevenster. Hoewel wethouder Herbert Raat woensdag tegen de raadscommissie Burgers en Samenleving zei uit andere tehuizen nog geen ernstige klachten te hebben gehad, vreest hij dat ook daar de zorg niet optimaal is. Hij zou vandaag een gesprek met de directie van de verpleeghuiskoepel hebben.

Raat reageerde op vragen van CDA-raadslid Sandra van Engelen, die er aan herinnerde dat haar fractie lang geleden al voorspelde dat in de verpleegcentra zich onacceptabele situaties zouden kunnen voordoen. Zij sprak haar twijfels uit over de bestuurlijke deskundigheid bij Brentano, nu men daar kampt met een chronisch deskundig personeelstekort.

In Nieuw Vredeveld, waarover een lawine van klachten binnen kwam, van zowel familie als (ex-)medewerkers, speelt de ellende volgens Raat al langer. “Het is daar gewoon niet goed gegaan.” Volgens hem heeft de directie nu een plan opgesteld om de zaak op orde te krijgen. Een rol speelt ook dat voor gekwalificeerde verpleegkundigen geen woonruimte in Amstelveen is te krijgen. Raat wil dat de directie van Brentano over de gang van zaken en mogelijke verbeteringen transparant wordt. “Niets is zo erg als het onder een wollen deken verstoppen wat niet goed gaat.”

Goed Nieuw Vredeveld werd tragisch zooitje

Herbert Raat

Herbert Raat

Wat eens de beste zorginstelling voor ouderen van Amstelveen was, is in enkele jaren –sinds overname door Brentano – naar het absolute dieptepunt gedaald. Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) ging er kijken en schrok zich rot. Hij constateerde dat mensen er geen eten kregen, er te weinig plaatsen voor dementerenden zijn en een in zijn ogen onacceptabele situatie is ontstaan.

Hij schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem speelt een rol dat Nieuw Vredeveld van verzorgingshuis naar verpleeghuis is ‘gepromoveerd’. Verzorgingshuizen zijn – volgens experts volstrekt ten onrechte – in Nederland massaal opgeheven, omdat volgens gewijzigde opvattingen ouderen nu eenmaal zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, waarvoor vervolgens geen middelen en helpende vakmensen zijn. De ooit betaalde professionals zijn in dat traject volstrekt vervangen door vrijwilligers, een verdringingsmarkt die door de overheid wordt ontkend. De bezuiniging wordt gepresenteerd als model voor sociale cohesie in de wijken, maar is natuurlijk gewoon een geldkwestie.

Volgens Raat moet er direct worden ingegrepen bij Nieuw Vredeveld. “De telefoon staat nu bij ons roodgloeiend”, vertelde Raat dinsdagmorgen, nadat zijn brief was geopenbaard. Ook e-mails vol klachten stromen binnen. “Er gaan in Nieuw Vredeveld doden vallen”, vertelt een medewerkster, die anoniem wil blijven.

Weer meeting ouders verslaafde jongeren

BrijderBrijder Jeugd houdt, zoals elke derde donderdag van de maand, op 16 maart ( 19.30 tot 21.00) weer een ondersteuningsavond voor ouders van jongeren die problematisch gamen, gokken of alcohol of drugs gebruiken. Er is een preventiewerker van Brijder Jeugd aanwezig.

Het doel van de avond is ouders met elkaar in contact brengen zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De preventiewerker opent de avond waarna de ouders zelf voor een groot deel de inhoud bepalen.

De avonden zijn bedoeld voor ouders uit de regio Zuid- en Midden-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelland. De bijeenkomst wordt gehouden op de Richard Holkade nr. 4 te Haarlem (ingang aan de achterzijde van het gebouw aan de Oorkondelaan).

Bowlingactie voor ‘tovertafel’ dagcentrumn

In bowlingcentrum De Kegel houdt de vestiging van Ons Tweede Thuis in Westwijk op donderdag 9 maart een sponsoractie. De opbrengst is bestemd voor het aanschaffen van een zogenoemde ‘tovertafel’. Daarboven kan een beamer worden gemonteerd, waarna op de tafel allerlei spelletjes worden geprojecteerd.

De cliënten van het dagcentrum Westend verkopen om geld in te zamelen lootjes voor € 0,50 aan familie en vrienden. Op zo’n lot staat de vraag hoeveel bowling er omgaan in het uur bowling in De Kegel. De banen daar worden belangeloos door het bowlingcentrum beschikbaar gesteld. We aan de loterij wil deelnemen een lot kopen bij Westeind aan de Augusta de Witlaan 2.

 

Trainingen omgaan met dementen vol

downloadOok in Amstelveen, net als elders in Nederland, lijkt de hoeveel dementerenden snel toe te nemen. Door de gemeente georganiseerde trainingen over omgaan met dementie zitten dan ook allemaal vol. Maar men kan nu zelf zo’n training organiseren dankzij de landelijke campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Het gaat dat om trainingen voor 10 tot 20 bewoners.

Men moet overigens zelf wel voor een locatie, een beamer, een laptop en eventueel koffie en thee zorgen. Want daartoe dient natuurlijk het huis van de gemeente (raadhuis) niet, noch een van de door haar gesponsorde wijkcentra. Er wordt wel een trainer gestuurd. Wie specifieke wensen heeft, kan er een training op maat krijgen. Voor de inhoud en planning van de trainingen kan met contact opnemen met [email protected] of 0800 6002.

Omgaan met mensen met alcoholprobleem

logo-Brijder[1]Brijder verzorgt op donderdagavond 9 en 16 maart (19.30 uur) in het gebouw van de organisatie in Haarlem gratis informatieavonden voor wie te maken hebben men teveel alcohol drinkende mensen. Gert gaat dus om partners, kinderen, familieleden en vrienden van degenen die dat probleem hebben.

Tijdens deze avonden komen vragen aan bod als: Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag?

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker? Hoe kunt u met een drinker omgaan? Welke grenzen kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers/verslaafden en mensen in hun directe omgeving?