Categorie: "Wijknieuws"

Bomgaars weg als ‘wijkvoorzitter’

Lex Bomgaars

W.A. (Lex) Bomgaars stopt als zo’n beetje de spil van de wijk Waardhuizen-Middenhoven. Dat wil zegen als voorzitter van het Wijkplatform en van de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven.

Sinds de oprichting is hij nauw betrokken geweest bij de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhuizen. Hij speelde een belangrijke rol bij de overdracht van het welzijnswerk in de wijken aan de organisatie Participe, nadat de gemeentelijke samenwerking met het voormalige Cardanus was gestopt.

Zijn gezondheidstoestand en ‘andere recente ontwikkelingen’ deden hem volgens de stichting besluiten na ruim 8 jaar zich terug te trekken.

Op eigen verzoek zal hij, na de diverse verantwoordelijkheden te hebben overgedragen, met ’stille trom via de zijdeur vertrekken’.

Het bestuur van de Stichting zegt ‘een solide basis’ te hebben om rustig af te wegen wie hem als voorzitter gaat opvolgen.

 

 

Brandes naar alle wijkcentra

Jeroen Brandes

Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA) bezoekt de komende twee maanden alle wijkcentra in Amstelveen, om persoonlijk te horen wat daar reilt en zeilt. Hij heeft weliswaar veelvuldig contact met wijkcoaches, bewonersinitiatief-groepen en wijkplatforms, maar zegt er de komende periode zelf nogmaals langs te gaan.

Onder meer om inwoners te ontmoeten die gebruik maken van de wijkcentra en informeel met organisaties te praten over wat er goed gaat, beter kan en over of men iedereen bereikt die de gemeente in de wijken wil bereiken. En ook de verbouwingen en nieuwbouw van wijkcentra komen aan de orde.

Alles mag volgens de wethouder worden gevraagd. Hij zegt de agenda helemaal aan de wijkcoach en de mensen wie in de wijkcentra werken over te laten. Dat past naar zijn mening ook in de gemeentelijke beleidsnota ‘bewoners aan zet’ die een paar jaar geleden werd vastgesteld.

“Ik denk dat het dan ook goed is regelmatig in de wijken te controleren of iedereen dat ook zo ervaart”, zegt hij. “Ik ben benieuwd of jongeren steeds meer betrokken zijn bij activiteiten, hoe de nieuwe Bolder door de gebruikers wordt ervaren en vertel de mensen in Alleman en Pluspunt graag over de voortgang van de ontwikkelingen rondom eb verbouwingen van hun wijkcentra”.

Band Spijkerblues in Alleman

De band Spijkerblues geeft vrijdag 26 januari (20.00 uur) een concert in Wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt. Dat gebeurt in het kader van het door stichting Tpodium georganiseerde project Blues in de Wijk.

De band komt uit de regio Haarlem en bestaat uit vier mannen en een zangeres. Hoewel een deel van het repertoire bestaat uit vele nummers van hun favorieten als Susan Tedeschi, Shemekia Copeland, Koko Taylor, Beth Hart, Joe Bonamassa, Sharrie Williams, Shakura s’Aida, Tina Turner, ZZ Top en Herman Brood is de formatie geen ‘Standaard Blues Band’ te noemen.

Spijkerblues zoekt bewust de randjes van het genre op, dat resulteert in een pittige mengeling van blues met een stevig rock/soul en funk ingrediënt. Hun Swingende stijl, Groovy ballads en ook weer Ruige nummers worden afgewisseld door meer herkenbare Boogie- en Rock & Roll tempo’s.

ChristenUnie wil geld in wijken pompen

Bert de Pijper

Er moet meer gemeentelijk geld worden besteed aan investering in (de toekomst van) de wijken. Dat vindt de ChristenUnie in de gemeenteraad, die denkt daarmee een kwaliteitsverbetering teweeg te brengen en de bewoners een goede leefomgeving te kunnen blijven garanderen. “De wijken moeten, wat betreft de ChristenUnie, blijven voldoen aan de Amstelveense maat”, zegt CU-fractievoorzitter Bert de Pijper. “Iedere Amstelvener is waardevol.”

Het geld moet volgens hem worden besteed aan een goede infrastructuur en sociale voorzieningen in een duurzame leefomgeving. Het moet naar zijn mening komen uit de fondsen die bestemd waren voor het sociaal domein, maar naar de algemene reserve zijn gegaan. En ook uit de financiële overschotten, die apart zijn gezet in een fonds “Sparen Vooraf”.

Oud-synagoge Randwijcklaan 13 blijft bestaan

Foto: amstelveenweb.com

Het gebouwtje aan Randwijcklaan 13 blijft bestaan. B&W hebben de gemeenteraad voorgesteld dat en de grond, waarop anders een villa ter waarde van 1,5 miljoen zou verrijzen, over te nemen. Daarmee is ongeveer een miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad nam in december een motie aan, waarin het college werd verzocht zich in te zetten voor behoud van het pand.

Het heeft historische waarde en is een voormalige synagoge en Joodse school geweest. Via een spoedprocedure is het aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Tegen sloop en vervanging door een villa, wat de eigenaar van plan was, kwam veel protest uit de buurt. Dat is anders dan bij de inmiddels ook als gemeentelijk monument aangewezen bunker aan de Wolfert van Borsselenweg, waar bewoners juist juridische procedures hebben aangespannen om die te doen slopen.

Het benodigde geld moet uit de algemene reserves komen. Herplaatsing van het gebouwtje elders in de gemeente is wel onderzocht, maar niet zinnig gevonden. De gemeenteraad krijgt herplaatsing elders in de stad overigens wel als optie voorgelegd, maar B&W geloven er kennelijk niet in. Het houden pand heeft volgens de provincie cultuurhistorische, stedenbouwkundige, architectonische en qua zeldzaamheid waarde. Waarschijnlijk wordt het gebouw omgevormd tot een educatief bezinningscentrum.

GroenLinks wegens verkiezingen wijken in

De verkiezingen komen er aan, dus de diverse politieke partijen in de gemeenteraad trekken weer de wijken in om onder inwoners daar met beloften te strooien en te doen alsof zij naar hen luisteren. Op een enkele uitzondering na zijn zij er nadien weer vier jaar onzichtbaar, dus wie met hen wil spreken (het blijft natuurlijk bij woorden, daden volgen zelden) kan een poging waren. GroenLinks voert zaterdag een huis-aan-huisactie in een wijk. Welke dat wordt, is nog geheim en wil de partij niet zeggen. Volgende week wordt het bekend gemaakt, uitsluitend via Facebook en Twitter. Niet via andere media.

De partij zegt intussen graag in gesprek te gaan met inwoners van Amstelveen.

Nieuwjaarsreceptie Wapenbroeders

Talloze nieuwjaarsrecepties in deze dagen. Ook de Amstellandse veteranen van de regionale afdeling van de Bond van Wapenbroeders kon onder de jaarlijkse traditie dus niet heen. Die hield de receptie dinsdag (9 januari) in wijkcentrum De Bolder. De bezoekers spraken, ondanks de vrolijke wensen, serieus met elkaar over veiligheid, inclusief de digitale.

De Bond houdt trouwens een soosavond op elke tweede dinsdag (19.00 uur) van de maand in wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140. Contactadres: [email protected]

Link naar website van de afdeling: http://www.bondvanwapenbroeders.nl/afdeling-amstelland.html

 

Weer meezingmiddag in De Meent

Het koor ‘Zomaar Gewoon’ houdt op zondag 14 januari vanaf 14.30 uur weer de traditionele meezingmiddag in De Meent, Orion 3. Volgens dirigente Elly Meekel is het overweldigend te zien hoeveel plezier de bezoekers steeds weer beleven aan het (mee)zingen.

Ze vindt zingen gezond voor lijf en leden, het verhoogt naar haar mening de weerstand en verlaagt de stress. De meezingmiddag, vol liedjes die garant staan voor veel sfeer en gezelligheid, wordt gehouden onder het motto ‘het zou stil zijn in het bos als alleen de mooiste vogels zouden zingen’.

Voor iedereen ligt een tekstboekje klaar. Tussendoor is er genoeg tijd voor het bestellen van een drankje en een hapje. Entree gratis.

 

Buurttafel Paaskerk met RK Urbanusparochie

Weer is er een zogenoemde ‘Buurttafel’ in de Paaskerk aan het Augustinuspark 1. Op donderdag 18 januari (18.00 uur) om precies te zijn. De kerk biedt de mensen in de buurt dan de gelegenheid om gezamenlijk te eten en met elkaar te praten.

‘Schuif aan en neem iemand mee’, adviseren de organisatoren. Voor de maaltijd zijn deze keer speciaal de kerkelijke buren van de geloofsgemeenschap St. Urbanus / H. Geest uitgenodigd. Men spreekt met elkaar over mogelijke vormen van samenwerking en zet dat gesprek kennelijk aan tafel voort.

Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl. Inloop vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint rond 18.00 uur. Kosten € 7 voor een (vegetarische) maaltijd met een dessert en iets te drinken. Men kan zich opgeven vóór maandag 15 januari 20.00 uur bij Jacqueline Meij 06-48 75 00 78, [email protected]

 

 

Participevlag feestelijk onthuld

“Wij staan voor meedoen, voor participatie”, zei directeur Sjaak van de Linde van Participe Amstelland. Samen met Stadsentertainer Matthijs den Hollander onthulde hij bij De Meent aan Orion de vlag, waarop het logo van de organisatie staat. Eerder fuseerde Vita met Participe in Alphen, nadat zij samen al in de geen rechtspersoonlijkheid genietende lokale welzijnsorganisatie AanZ hadden geparticipeerd.

Vita, voorheen Stichting Welzijn Ouderen, is een naam die niet meer past bij wat zij doet, zei Van de Linde. Samen met Den Hollander plaatste hij de vlag, die voor die tijd plat op een tafel lag, en enkele kinderen hesen een dergelijke vlak in een andere mast. Tegelijk werd de introductie van de nieuwe naam gevierd in de andere wijkcentra, die allemaal door Participe worden geëxploiteerd.

Volgens Van de Linde is de sociale samenhang in de Amstelveense wijken sterk. Zijn organisatie telt, kennelijk om die cohesie te stimuleren en de wijkcentra op de rit te houden, negentig betaalde medewerkers. Die sturen de 90.000 Amstelveners aan, zei Den Hollander.