Masterplan voor ‘Parel aan de Poel’ Bovenkerk

“Het staat er nog niet, maar we zijn optimistisch”, zei voorzitter Rob den Helder van de stichting Bovenkerk vrijdag. Daarna tekenden hij en de wethouders Jeroen Brandes van (wijk) welzijn (PvdA) en Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (bbA), samen met de Ad Verkleij van de Rooms Katholieke parochie een intentieverklaring over de plannen om van Bovenkerk ‘De Parel aan de Poel’ te maken.

De Rooms Katholieke Parochie Amstelland is eigenaar van de St. Urbanuskerk, die net als het Noorddamcentrum een dominerende rol in Bovenkerk speelt. In de intentieverklaring spreken de partijen uit de komende maanden te onderzoeken of de plannen voor uitbreiding van de Urbanuskerk met een parochiecentrum, renovatie en herbestemming van de nu bestaande pastorie en de renovatie of nieuwbouw van het Noorddamcentrum zijn samen te smelten tot één plan.

Bot zei vrijdag het enthousiasme van de Bovenkerkers voor hun buurtschap te hebben gezien. Onlangs was het college van B&W er. “Jullie hebben ons eigenlijk ingepakt die ochtend. Wij geloven ook allemaal wel een beetje in jullie plan voor de Parel aan de Poel.” Volgens Brandes is er sprake van een bewonersinitiatief dat aansluit bij het gemeentelijke beleid. Het gaat er om de diverse bestaande plannen te combineren om van Bovenkerk een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te maken.

Bisdom

De twee wethouders vinden het uniek dat een groep inwoners zich zo bevlogen toont en de plannen zo professioneel aanpakt. Zij

Vlnr: Den Helder, Brandes, Bot en Verkleij

hebben dan ook spontaan de intentieverklaring ondertekent.

De kerk speelt een dominante rol in de gemeenschap. “Het bisdom is hier de gemeenteraad”, grapte Verkleij. Hij onderstreepte dat de St. Urbanus er niet alleen is voor kerkgangers, maar een ontmoetingsplek voor iedereen, waar ook concerten en andere manifestaties worden gehouden. “Eigenaar van een gebouw te zijn is heel leuk, maar soms hebben wij wel eens gedacht: Was die kerk maat in de Poel gezonken. Maar ja, die Poel is niet diep genoeg.” Na de restauratie kreeg St. Urbanus nog meer een functie voor sociale contacten, met volledige instemming van de parochie Amstelland. “Het is een ontmoetingsplaats voor de hele gemeenschap. Ontmoeten en bidden gaan heel goed samen”, zei Verkleij. “Het gaat niet helemaal goed met de kerk als zodanig, maar de St. Urbanus is een plek voor iedereen geworden.”

Haalbaar

Het onderzoek betreft een haalbaarheidsstudie, waarin afspraken gemaakt worden over de ruimtelijke, financiële en juridische randvoorwaarden waarbinnen het totale plan kan worden gecombineerd en gerealiseerd. Als de conclusie luidt dat het gezamenlijke plan haalbaar is, streven betrokken partijen er volgens de intentieverklaring naar uiterlijk voor de zomer van 2018 het plan, eventueel met varianten, voor te leggen en te bespreken met inwoners uit Bovenkerk. De Parochie gaat deze Intentieverklaring – en een eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst – aan onder het voorbehoud van goedkeuring door de Bisschop van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

 VOKA

Tijdens de bijeenkomst werd ook aandacht besteed aan de organisatie VOKA (Voor onze kinderen alles). Jeroen Brandes schonk bloemen aan de afgetreden bestuursleden Anna van den Burg (75), die 30 jaar voorzitter is geweest, en secretaris / penningmeester Ger Tates (78). Hoewel de VOKA onder eigen naam blijft voortbestaan is die nu onder de koepel van een Bewoners Initiatief Groep (BIG) geschoven.

De VOKA is in Bovenkerk al heel lang een begrip. Die werd in 1952 opgericht als buurtvereniging en vijf jaar later statutair omgedoopt tot kinderontspanningsvereniging. Het accent lag van begin af aan gelegen op het organiseren van sportieve, creatieve en ontspannende activiteiten voor de kinderen van Bovenkerk. Er waren ruim 250 gezinnen lid die 10 cent contributie per week betaalden en samen eind vijftiger jaren ruim 600 kinderen onder de 14 jaar hadden. Voor hen werden sportdagen (samen met de buren Roda’23), Sinterklaasfeest, poppenkast, film, handenarbeid, figuurzagen, judo, gymnastiek en een postzegelmarkt georganiseerd.

Met steun van de gemeente kwam er in 1959 een door toenmalig burgemeester Dirk Rijnders geopende speeltuin en kon voor het symbolische bedrag van één gulden het clubgebouw aan de Vierlingsbeeklaan 24 van de KLM worden gekocht.

 Yoga

In de jaren tachtig daalde ook in Bovenkerk het aantal kinderen en nam ook de animo om lid te worden van een ontspanningsvereniging af. Het VOKA-bestuur nam het besluit in 1986 de activiteiten van de clubjes van de vereniging te stoppen. Het bestuur heeft het gebouw toen gratis aangeboden aan de gemeente, maar die weigerde de gift te aanvaarden. VOKA bleef overeind, maar het gebouw wordt voor activiteiten van volwassenen verhuurd. Op dit moment wordt het gebouw onder meer gebruikt door een damesgymclub en een aantal yoga-groepen.

Samen met haar in 2015 overleden vriendin Ria Tates – Meisner, die vanaf de tachtiger jaren secretaris / penningmeester was, vormde Van den Burg de oren en ogen van het VOKA-gebouw. Miltenburg: “Niets ontging dit duo. Zij woonden vlakbij het clubgebouw en hielden er een scherp toezicht op. Zij hebben de verhuur geregeld en het gebouw ook in moeilijke tijden overeind gehouden.”

Renovatie

Ger Tates, weduwnaar van Ria Tates, is hij ook direct betrokken geweest bij de VOKA. Vanaf 2001 zette hij zich in voor het technische beheer van het clubgebouw. Hij heeft de renovatie begeleid en er voor gezorgd dat het gebouw er nu goed onderhouden bij staat.

Miltenburg: “Bovenkerk is Anna van den Burg en Ger Tates veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor de VOKA en voor de haast liefdevolle wijze waarop zij het bestuur per 1-1-2018 hebben overgedragen. Op 14 februari was er in Bovenkerk een goed bezochte bewonersavond is uitgebreid stilgestaan bij de bestuurswisseling bij de VOKA. Het oude bestuur (naast Anna van den Burg en Ger Tates ook Sonja Hijstee (dochter van Anna) en An Broekhuizen (buurvrouw van Anna) is met bloemen en een toespraak uitgeluid. Anna en Ger hebben daarnaast nog een extra cadeau gehad voor hun buitengewone inzet.”

Buffer

Per 1 januari 2018 is het bestuur van de VOKA overgedragen aan het Bewonersplatform Bovenkerk. Rob van den Helden is nu voorzitter, Gerard Miltenburg, secretaris / penningmeester en Ritza Brown bestuurslid. “Wij zijn uiterst content met de erfenis die het oude bestuur hen heeft achtergelaten”, zegt Miltenburg. “Het gebouw ziet er van binnen en van buiten geweldig uit en kan zeker nog een hele tijd mee. Bovendien is de VOKA financieel gezond en is er een goede buffer om eventuele tegenvallers het hoofd te bieden.”

Het nieuwe bestuur hoop, behalve op voortzetting de nu bestaande activiteiten, ook weer kleinschalige kinderactiviteiten naar de VOKA te halen. “Op die manier blijft de VOKA ook in de toekomst een belangrijke functie vervullen voor Bovenkerk.”

 

 

 

 

Lees ook:Weer buurtbijeenkomst Bovenkerk
Lees ook:Waterrecreatie blijft in Bovenkerk als badbeheer VOKA mislukt
Lees ook:B&W omarmen ‘Poelparel’ plannen Bovenkerk
Lees ook:Bewonersbijeenkomst Bovenkerk
Lees ook:Urbanuskerk dicht wegens dreigend gevaar

2 reacties op “Masterplan voor ‘Parel aan de Poel’ Bovenkerk

  1. Gerben

    De scheiding tussen kerk en staat bijna voorbij te Obenkirchen?

      /   Beantwoorden  / 
  2. B. vd Graaf

    Upper church klinkt toch wat beter….

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.