Categorie: "Bovenkerkerpolder"

Golfweg misschien toch via Amsteldijk

Gedeputeerde Talsma

De toegang naar het golfcentrum in de Bovenkerkerpolder komt misschien toch via de Amsteldijk. Gedeputeerde Tjeerd Talsma gaat met de bewoners daar praten. Tot nu toe wilde de provincie ontsluiting via het voormalige A3 tracé, B&W namen dat standpunt over, maar het stuitte op bezwaar van omwonenden en een deel van de gemeenteraad. Een andere optie was ontsluiting via de Middenwaard, maar daar ziet Talsma niets in, omdat er een woonwijk komt. Maar meer verkeer op de Amsteldijk kan de veiligheid schaden, vonden GS en wethouder Levie. Talsma is bij de golfbaan gaan kijken en heeft met de actiegroep tegen de A3-weg gesproken.

SP: ‘Gemeente weet niet wat beschermd gebied betekent’

Remine Alberts

De SP in Provinciale Staten is fel tegenstander van de 3 meter brede verbindingsweg uit Groenelaan naar het parkeerterrein van het nieuwe golfcentrum. Dat wordt een weg door de Bovenkerkerpolder, zegt de fractie, die wil dat het provinciebestuur niet ‘nog meer verstoring van het natuur- en stiltegebied’ accepteert en aanleg van de weg blokkeert. De fractie heeft schriftelijek vragen aan GS gesteld. Het golfterrein is volgens de SP toch al omstreden.  “Het provinciebestuur heeft eerder het verzet tegen een golfbaan gestaakt, maar nu moet het niet ook nog een weg ernaartoe accepteren,” zegt fractievoorzitter Remine Alberts. Volgens haar was aanleg van de golfbaan eigenlijk niet mogelijk, omdat het terrein gepland was in een erkend natuur- en stiltegebied en aan de rand van het Groene Hart. Dat de aanleg toch doorging komt doordat VROM en de provincie hun verzet staakten, zegt Alberts.

VVD wil duidelijkheid over ontsluiting golfbaan

Walter Vervenne

Hoe kom je nou eigenlijk bij dat golfcentrum in de Bovenkerkerpolder. VVD-raadslid Walter Vervenne gaat het in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur toch maar eens even vragen aan wethouder John  Levie. En bewoners van Groenelaan met hem. Op de gemeentelijke website staat namelijk dat de ontsluiting van het centrum via het voormalige A3-tracé gaat plaatsvinden. Dat betekent dat het verkeer erheen door de wijk wordt geleid. Maar op dit moment gebeurt dat nog via de Amsteldijk, waarnaar het golfbaan trouwens is genoemd. De VVD wil hom of kuit en welke afspraken er door de gemeente zijn gemaakt.

D66 tegen weg door Bovenkerkerpolder

Maaike Veeningen

Dat er in de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam wordt gesproken over een nieuwe verbindingsweg tussen de omgelegde N201 en de A9, dwars door de Bovenkerkerpolder, heeft D66 doen schrikken. De gemeente moet duidelijk uitspreken dat zij die weg niet wil, vindt de fractie. Zij komt met een motie daarover. D66 wijst er op dat de woensdagavond door de gemeenteraad te behandelen structuurvisie voor Amstelveen een dergelijke weg door de polder niet expliciet uitsluit. Maar juist die visie voor de komende jaren is volgens haar het aangewezen instrument voor Amstelveen om er een duidelijk standpunt over in te nemen. In de motie roept de fractie B&W op zich in de structuurvisie expliciet tegen een verbindingsweg tussen de N201 en de A9 te keren.

Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum

John Levie

Sport- en cultuurwethouder John Levie open samen met twee van zijn voorgangers – Remco Pols en Rien Alink – donderdag (15 september)  golfcentrum Amsteldijk in de Bovenkerkerpolder officieel openen. Alle drie waren zij in de loop der jaren bij de voorbereidingen en het juridische gevecht betrokken. De openingshandeling vindt plaats tijdens een bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Amstelveen. Zondag (18 september) is er een open dag, waarop men een jaarkaart voor het trainingscentrum kan aanschaffen. Van maandag af kan men er dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur golfen. Voor het trainingscentrum is ook een maandabonnement af te sluiten. Ger en Tineke Loogman, die zeven jaar juridische strijd en voorbereiding achter de rug hebben, zeggen de opening als een mijlpaal in hun leven te ervaren.

Vele regen goed voor grasgroei golfcentrum

De aanhoudende regen van de laatste weken is oor de aanleg van golfcentrum Amsteldijk in de Bovenkerkerpolder alleen maar goed geweest. Het gras groeide er extra snel door. Inmiddels sloegen leden van diverse Rotaryclubs in de regio er op dinsdag 9 augustus al een balletje. Ongeveer 80 Rotaryleden waren er te gast voor een barbecue. De inpandige verbouwing van de boerderij tot clubhuis was toen overigens nog net niet helemaal klaar.  Behalve de barbecue was er ook een sportief programma. De Rotarians kregen de eer als eersten het eerste voltooide onderdeel van het golfcentrum te testen. Na een welkomstwoord van voorzitter Remmert van Doorne en een korte speech van golfbaaneigenaar Ger Loogman sloegen zij een balletje op de Wereld van Chipping!

Niet alleen de geoefende golfspelers in het gezelschap, ook anderen sloegen hun slag. Golf pro Jan Zwemmer (foto voorgrond) instrueerde beginnende golfers. Alle afslagmatjes stonden vol.

Open dag golfcentrum gaat niet door

De Open Dag van Golfcentrum Amsteldijk, die zondag 26 juni zou worden gehouden, gaat niet door. Volgens eigenaar Ger Loogman van het golfcentrum in worden, in de Bovenkerkerpolder, zijn er op het ogenblik teveel zieken binnen zijn organisatie. Daarom wordt de open dag verschoven naar een datum na de zomer.  Inmiddels heeft, zoals bekend, de voorzieningenrechter het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen, dat was ingediend door de zich nog steeds tegen het golfcentrum verzettende stichting Beschermers Amstelland. Ook heeft een meerderheid van Provinciale Staten aan gedeputeerde Talsma opdracht gegeven het dossier Golfbaan Bovenkerkerpolder te sluiten.

Raad van State: Geen schorsing bouw golfbaanterrein

De bouw van opstallen op het terrein van de golfbaan in Bovenkerkerpolder kan doorgaan en hoeft te worden opgeschort. Stichting Beschermers Amstelland had de Raad van State gevraagd een voorlopige voorziening te treffen om de werkzaamheden te schorsen, in afwachting van een uitspraak in een bodemprocedure. Maar de afdeling bestuursrechtspraak heeft daarop woensdag afwijzend gereageerd. De door de gemeente afgegeven bouwvergunningen blijven daardoor van kracht. De voorlopige voorziening was gevraagd naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 4 maart, inhoudende dat de gemeente de bouwvergunningen terecht heeft verleend voor het gedeeltelijk verbouwen van een boerderij tot clubgebouw, verlichting, schuilhutten en afslagplekken op de golfbaan.Wethouder John Levie van Ruimtelijke Ordening zegt te hopen dat de stichting op basis van het vonnis van de Raad van State verder afziet van een bodemprocedure, die opnieuw veel kosten en ambtelijke inzet betekent.

Golfcentrum begint al groen te worden

Golfcentrum Amsteldijk begint steeds meer vorm te krijgen, mede dor het warme weer van de laatste weken. Nu komen de eerste grasspietjes al bover de grond uit. Behalve Heijmans Sport en Groen, met vijftien grondverzetmachines, zijn veel onderaannemers er aan het werk. Dagelijks werken er circa dertig tot veertig mensen. De drainage is voor het grootste deel al geplaatst. Eind deze maand ligt er ongeveer 22 kilometer drainagebuis van verschillende diameters onder het Golfcentrum. Ook is gestart met plaatsing van de beregeningsinstallatie voor de teeboxen, fairways en greens. De afwerking van de holes 1, 2 en 3 verkeer in de afrondende fase. Volgende week worden de fairways bezand en kan men tot inzaaien over gaan. Een deel van natuurlijke oevers in het buitengebied langs de watergangen is al ingezaaid. Behalve het goede weer zorgen ook de vochtige omstandigheden van het aangrenzende water  ervoor dan men daar het gras bijna kan zien groeien, meldt initiatiefnemer Logman. Binnenkort begint ook  met de aanleg van diverse beschoeiingen en worden kabels en leidingen in de grond verwerkt.

“De vaart zit er goed in,”  zegt Ger Loogman. Met de regioconsul van de Nederlandse Golf Federatie werd deze maand gesproken over de opmeting van de baan en de toekenning van de A-status. In september wordt de volwaardige 9 holes baan opgemeten. Nu meten de 9 holes nog 2.605 meter, genoeg voor de A-status, met een aantal aanpassingen zal de baan nog langer worden.

Ministerie staakt strijd tegen bouwvergunningen golfbaan

Terwijl Stichting Beschermers Amstelland bij de Raad van State in beroep gaat tegen de verleende bouwvergunningen voor het golfcentrum in de Bovenkerkerpolder, ziet het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (opvolger van VROM), de andere tegenstander, daarvan af. Beide partijen hebben zich steeds verzet tegen de (ver)bouwplannen van de opstallen op het terrein. De rechter bepaalde begin maart dat  de gemeente terecht de vergunningen had gegeven. De politiek begint zo langzamerhand genoeg te krijgen van de tegen de golfbaan strijdende stichting, blijkt uit gesputter van diverse raadsleden over de gang van de stichting van de Raad van State. Zij heeft ook de voorzieningenrechter gevraagd te voorkomen dat er gaat worden gebouwd, zolang de RvS nog geen uitspraak heeft gedaan. Volgens initiatiefnemer Loogman van de golfbaan had na de jongste gerechtelijke uitspraak duidelijk moeten zijn dan verder procederen nauwelijks kans van slagen heeft, al beweert de advocaat van Beschermers Amstelland uiteraard het tegendeel.