Categorie: "Bovenkerkerpolder"

Open Dag bij Golfcentrum

Ger Loogman

Een kunstexpositie, rondleidingen en allerlei attracties zijn de onderdelen van het programma van de Open Dag, die Golfcentrum Amsteldijk op Tweede Paasdag (25 april) houdt, van 12.00 tot 17.00 uur.  Bezoekers kunnen dan ook de vorderingen in de voortgang van de aanleg. De dag staat volgens eigenaar Ger Loogman in het teken van de familie. ‘Het hele gezin krijgt de mogelijkheid op een laagdrempelige manier kennis te maken met golf,’ zegt hij. “Ook de paashaas ontbreekt niet.’ Om geïnteresseerden in aanraking te brengen met de golfsport – zowel volwassenen als jeugd (van circa 8 jaar af) – zijn diverse professionals. In de “stal” is een volledig informatiecentrum ingericht. In en om die stal exposeert ook Amstelveense kunstenares Pascale Bazille schilderijen. Zij gebruikt in haar schilderijen een breed scala aan materialen zoals waterverf, acrylverf en olieverf.

Beschermers Amstelland naar Raad van State tegen golfbaan

Hoewel de aanleg ervan onverdroten doorgaat en eigenaar Loogman  begin volgend haar de golfbaan in de Bovenkerkerpolder in gebruik denkt te nemen, blijft Stichting Beschermers Amstelland het juridische gevecht ertegen voortzetten. Zij gaat in hoger beroep bij de Raad van State  tegen de gerechtelijke uitspraak dat de gemeente de bouwvergunningen voor enkele opstallen op het terrein wel degelijk mocht afgeven. Maar de stichting, VROM en de provincie kwamen daartegen in verzet. Een bestuursrechter gaf de gemeente gelijk. Dat de stichting nu in hoger beroep gaat is gebaseerd op het peilen van de mening onder haar achterban. Driehonderd donateurs zijn het volgens haar eens met de nieuwe juridische stap, ondanks daaraan verbonden hoge kosten.  Volgens voorzitter Kees van Tilburg zijn er voldoende argumenten om de Raad te overtuigen.  Loogman Vastgoed BV laat weten de zaak met vertrouwen tegemoet te zien.

Rechter: beroep bouwvergunning golfcentrum ongegrond

Ger Loogman

De gemeente heeft terecht de bouwvergunningen afgegeven voor het golfcentrum in de Bovenkerkerpolder. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank vrijdag (4 maart) uigesproken. De rechter acht de tegen de afgifte aangetekende beroepen, door onder meer de Stichting Beschermers Amstelland, ongegrond. Het betekent dat Loogman Vastgoed, die bezig is met de aanleg van Golfcentrum Amsteldijk ook het daarbij geplande clubhuis kan laten bouwen, evenals verlichting, schuilhutten en afslagplekken. Tenzij de Raad van State in hoger beroep nog anders beslist. Wethouder John Levie maakt uit de uitspraak op dat B&W terecht vertrouwen hebben gehad in het advies van de door haar ingeschakelde prof. Koeman. “Op basis van dat advies zijn B en W ervan uitgegaan dat de plannen van de familie Loogman passen in het bestaande bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder,” zegt Levie. “De rechtbank heeft het gemeentebestuur op alle punten in het gelijk gesteld. Onze inspanningen om zorgvuldig te werk te gaan, zijn door de rechtbank erkend.”

Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door

De gerechtelijke uitspraak over de door de gemeente afgegeven bouwvergunningen en door tegenstanders betwiste bouwvergunningen voor een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder is zes weken uitgesteld. Die zou uiterlijk 24 februari worden gedaan, maar een dag tevoren kreeg de advocaat van Leegman Vastgoed, die de golfbaan aanlegt, te horen dat het later wordt. Intussen gaat de aanleg van Golfcentrum Amsteldijk volgens planning gewoon door en wordt de opening begin volgend jaar verwacht, meldt Loogman. In hoger beroep heeft stichting Beschermers Amstelland bezwaar gemaakt tegen vijf door de gemeente verleende bouwvergunningen. Maar die hebben betrekking op opstallen, waarvan de bouw inderdaad nog niet is begonnen. Mochten de tegenstanders hun zin krijgen dat wordt een clubhuis in een van de bestaande stallen op de door Loogman aangekochte gronden ingericht.

‘Overheden verdienen geen schoonheidsprijs in golfbaanzaak’

De diverse overheden – Rijk, Provincie en Gemeente – verdienen wat de procedures rond de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder, Dat was donderdag, tijdens de zitting bij de bestuursrechter in een bodemprocedure tegen de golfbaan, niet alleen de opvatting van de rechter, maar ook van de andere betrokken partijen. Inclusief de overheden zelf. VROM, Stichting Beschermers Amstelland en enkele particulieren in de polder hebben, zoals bekend, de door het Amstelveense college van Burgemeester & Wethouders aan Loogman Vastgoed afgegeven bouwvergunningen voor Golfcentrum Amsteldijk aangevochten.

GS: golfbaan niet meer tegen te houden

Gedeputeerde Laila Driessen (VVD)

De aanleg van de golfbaan in de Bovenkerkerpolder is niet meer tegen te houden. Tot die conclusie zijn Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland gekomen. Zij willen de strijd er tegen staken, omdat het afkopen en schadeloos stellen van initiatiefnemer Loogman de provincie vele miljoenen zou gaan kosten. Dat geld is er niet. Niet alleen zouden de gronden moeten worden aangekocht, maar ook de in de aanleg gepompte investeringen vergoed. In een geheime vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG) heeft gedeputeerde Driessen dat maandag meegedeeld. Stichting Beschermers Amstelland is het er niet mee eens en blijft tegen het golfcentrum strijden. Zij bleek de geheime stukken voor de besloten commissievergadering al in haar bezit te hebben.

Aanleg golfbaan gaat ondanks winterweer onverdroten door

Sneeuw en vorst kunnen de voortgang van de golfbaanaanleg in de Bovenkerkerpolder niet tegenhouden. Ondanks het strenge winterweer gaan de werkzaamheden voor het realiseren van Golfcentrum Amsteldijk nog gewoon door. Het laatste halfjaar zijn er 4500 vrachtwagens vol grond aangevoerd voor de noodzakelijke verhogingen. Nadat de rechter uitsprak dat de aanleg niet kon worden tegengehouden kan tekenden eigenaar Loogman Vastgoed en Heijmans Sport en Groen een geüpdate opdracht. Initiatiefnemers Ger en Tineke Loogman kregen na ruim een jaar vertraging de lichten voor hun plannen op groen.

GroenLinks: ‘Plan weg door polder mlet snel van tafel’

Harmen Binnema

Een snelweg door de polder? Geen sprake van, als het aan GroenLinks ligt. De fractie van die partij in zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad zijn mordicus tegen aan leg van een verbindingsweg door de polder tussen A9 en N210, waaraan Gedeputeerde Sateten lijken te denken. De Statenfractie zegt hoogst verbaasd te zijn over de plannen, waarvoor gedeputeerde Post steun heeft gezocht – maar niet gekregen – bij B&W van Amstelveen. GroenLinks vindt dat de polder open en groen moet blijven, wegens de aanwezige ecologische en recreatieve en natuurwaarden. Overigens heeft de Statenfractie om die reden ook tegen de aanleg van een golfbaan gestemd, een meerderheidsstandpunt dat door Gedeputeerde Staten werd  overgenomen, ook tegen de wil van de gemeente Amstelveen in.  

Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder

Ger Loogman

De provincie wil blijkbaar de gronden in de Bovenkerkerpolder kopen van eigenaar Loogman Vastgoed, die daarop een golfcentrum aanlegt. Een woordvoerster bevestigt met Loogman in gesprek te zijn, maar wil op de inhoud daarvan niet ingaan. Vorige week donderdag meldden zich namens de provincie drie taxateurs om de waarde van het complex te taxeren. Volgens Ger Loogman wilde Noord-Holland al vóór de zomer met hem over uitkomen met hem praten. Het is, nu een uitspraak van de voorzieningenrechter negatief voor de provincie uitviel, nog haar enige mogelijkheid om de opening van het golfcentrum – begin volgend jaar – te verhinderen, constateert Loogman.

Provincie wil weg door Bovenkerkerpolder

Weth. John Levie

De provincie Noord-Holland lijkt dwars door de Bovenkerkerpolder een verbindingsweg te willen aanleggen tussen de omgelegde N201 en de A9. Die moet gaan lopen van de dichtbij de Zijdelweg naar ongeveer het nieuwe KPMG hoofdkantoor. B&W hebben dat vrijdag aan de gemeenteraad meegedeeld.  Gedeupteerde Staten baseren n zich op een vervolgstudie over de N201 en constateert dat een rondweg om Amstelveen te voorkeur verdient om A9 en N201 met elkaar te verbinden. Volgens die studie zou het ook niet meer nodig zijn ten oorsten van de Zijdelweg de N201 uit tweemaal twee rijbanen te laten bestaan, terwijl Amstelveen daar juist aan hecht.  Het ziet er naar uit dat het verkeer als er maar twee rijbanen overblijven alsnog in een trechter terecht komt. Gedeputeerde Post heeft bij de gemeente overigens ook geinformeerd naar de bereidheid een eventuele financiele bijdrage aan de verbindingsweg. B&W voelen daar, nog afgezien van hun verzet tegen de weg, helemaal niets voor. De verbindingsweg zou parallel aan de Nesserlaan moeten gaan lopen en over het voormalige A3 tracé.