Categorie: "Overheid"

Jagershuis misschien weer ‘historisch’ hotel

Voormalig hotel en restaurant Het Jagershuis krijgt nu toch een uitstraling die in overeenstemming is met de historische waarde van het door het Rijk beschermde dorpsgezicht, dat voor dat deel van de aan de Amstelzijde geldt. De eigenaar van het in verval geraakte pand en de gemeente hebben daartoe de intentie uitgesproken. Omwonenden worden betrokken bij de planontwikkeling.

Tegen wat de eigenaar met de locatie oorspronkelijk van plan was, kwamen zowel omwonenden als B&W in actie. Het Rijk wilde trouwens het Jagershuis afvoeren van de lijst van monumenten. Tegen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed loopt daarover nog een procedure bij de rechtbank van Amsterdam. In deze kwestie is de gemeente geen partij. Eigenaar Breevast en gemeente hebben afgesproken in afwachting van de uitspraak geen concrete plannen te ontwikkelen.

Gratis compost uit dank voor scheiden afval

Wethouder Bot (links) met medewerkers van gemeente op de werf.

Het is zaterdag 17 maart weer landelijke compostdag. Van 08.30 uur af delen werkers van de gemeente op de gemeentewerf (Langs de Werf 10 op bedrijventerrein Legmeer) dan gratis zakken compost à 20 liter uit aan Amstelveners. Die moeten dan wel een legitimatie meenemen.

Met het presentje waardeert de gemeente inwoners voor hun inspanning groente-, fruit- en tuinafval (GFT) te scheiden. Het sorteren en scheiden van afval wordt door de gemeente gestimuleerd om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk restafval overblijft, zegt BBA-wethouder Peter Bot van Afvalbeheer.

Nieuwe inzameling afval start op 6 april

Foto: amstelveenweb.com

Het zogenoemde ‘Anders Inzamelen’ door de gemeente, bedoeld om vooral het restvuil omlaag te krijgen, begint vrijdag 6 april in een deel van de Westwijk en is naar verwachting in november klaar. Dat schrijft wethouder Peter Bot (bbA) aan de gemeenteraad.

Geleidelijk wordt het systeem in alle wijken ingevoerd. De belangrijkste verandering is dat de gemeente het restafval in heel Amstelveen ondergronds inzamelt. Dat is vooral voor de laagbouw een omschakeling. Bewoners van de hoogbouw brachten hun restafval al naar ondergrondse containers op een tiental hoogbouwcomplexen na, schrijft het college. Die tien krijgen nu ook ondergrondse containers, waartegen men onder meer in het Stadshart protesteert, omdat men naar de opvatting van bewoners te ver moet lopen. ‘In nieuwere delen van Amstelveen plaatsen we al ondergrondse containers’, melden B&W.

A’veen laagste doorsnee inkomen AM-gemeenten

Het gemiddelde inkomen van ingezetenen is in Amstelveen lager dan dat van burgers in alle buurtgemeenten binnen de regio Amstelland en de Meerlanden. Alleen Amsterdam, met relatief veel statushouders en uitkeringsgerechtigden, ligt het lager. Maar in Ouder-Amstel, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn hoger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een gegevens uit 2015, met berekend naar het prijspeil anno 2017.

Volgens het CBS ligt in randgemeenten rond de grote steden het gemiddelde inkomen hoger dan in die steden zelf. Terwijl Amsterdam op 21,6 duizend euro uitkomt, is het in Amstelveen 27 duizend. Maar in Ouder-Amstel 29,9 duizend, in Aalsmeer 28,3, in Haarlemmermeer 28,2 en in Uithoorn 27,2 duizend.

In de grote steden ligt het doorsnee gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens doorgaans op een lager niveau. Dit geldt met name voor Groningen en Nijmegen, twee grote steden met relatief veel studenten, meldt het CBS. In Amstelveen speelt de studentenwijk Uilenstede wat dat betreft logischerwijs ook een rol.

Amstelveens Stadsplein in Berlijn

Burgemeester Bas Eenhoorn was te gast in de Amstelveense partnerstad Tempelhof-Schöneberg, een deel van Berlijn, ter ere van de officiële opening van een bijzondere fototentoonstelling.

In het metrostation Viktoria-Luise-Platz hangen 14 levensgrote foto’s van de Berlijnse partnersteden. Amstelveen koos voor een foto van het Stadsplein, tijdens de viering van het 60-jarig jubileum van de stedenband.

Die dag bouwde kunstenares Stephanie Rhode samen met Amstelveense vrijwilligers en jongeren uit de partnersteden een kleurig labyrint. Dit stond symbool voor de jarenlange samenwerking tussen de steden waar we steeds aan onderling begrip hebben gewerkt.

 

 

Randwijcklaan 13 nu officieel van gemeente

De voormalige synagoge aan de Randwijcklaan 13 is nu officieel eigendom van de gemeente. Vorige week werd de overdracht voltooid en kreeg zij de sleutel. De gemeenteraad stelde in februari € 1 miljoen beschikbaar voor de aankoop.

Wethouder Herbert Raat (VVD) zegt alle lof voor de omwonenden, voormalige eigenaren en direct betrokkenen te hebben. “Zij hebben zich allemaal ingezet voor het behoud van de voormalige sjoel. En terecht, Randwijcklaan 13 is een onderdeel van de Amstelveense geschiedenis. We hopen met het behoud en een toekomstige invulling een stukje van deze historie over te dragen aan onze kinderen en kleinkinderen,” zegt hij.

Historisch en monumentaal

Volgens de onafhankelijke adviesorganisatie MOOI Noord-Holland, die een onderzoek instelde, zijn in de loop der jaren vergelijkbare gebouwen verdwenen. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit bracht begin februari een positief advies uit over de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Zij oordeelde dat het gebouw aan de Randwijcklaan 13 heel bijzonder is. Zowel het object zelf als de locatie is volgens haar van grote waarde in de geschiedenis van Amstelveen. De komende tijd kijkt de gemeente naar een invulling voor het gebouw, passend bij de historie, locatie en mogelijkheden.

 

 

Door diefstal dossier van klant sociale dienst op straat

Door diefstal van een tas van een vrouwelijke ambtenaar van de gemeente, blijkt een compleet dossier over iemand in het – wat het – ‘sociale domein’ (vermoedelijk een uitkeringsgerechtigde) ook enkele dagen de mist in te zijn geweest. Dat melden B&W aan de gemeenteraad.

In de brief wordt de zaak een ‘veiligheidsincident’ genoemd, waarvan zich er trouwens meer voordeden sinds professionalisering van het veiligheidsbeleid in 2016. Alle incidenten, ook het onderhavige, werden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Digitaal veel te verbeteren in Amstelveen

Amstelveen is niet helemaal klaar om de ‘Smart City’ te zijn op het gebied van internet en andere digitale ontwikkelingen. Dat blijkt uit in opdracht van de gemeente vorig jaar uitgevoerd onderzoek. Er moeten meer glasvezel verbindingen komen, de zogenoemde verglazing, vindt de gemeente. Maar dat is volgens haar een taak van de markt, waarbij zij zelf hooguit als mediator kan optreden.

Bij het onderzoek zijn steekproefsgewijs 5.449 adressen en gebouwen getoetst op maximale internetsnelheid over coax, koperlijnen en glasvezel. Daaruit bleek dat ruim een derde van de adressen een kopernetwerk heeft met een capaciteit van maximaal 0 tot 30 Mb/s. Volgens de EU moet in 2020 elk huishouden minimaal over 30Mb beschikken, maar dat is volgens de onderzoekers in de praktijk te onvoldoende, omdat voor een basispakket met digitale HD tv, internet en telefoneren al 40 Mb nodig is. Vandaar dat de provincie een ondergrens van 100 Mb aanhoudt.

‘Gewoon vuilniszak naast container dumpen’

Ben Jonker

Uit de wijken waarin het nieuwe systeem van afvalverwerking al is ingevoerd komen klachten over de uitvoering daarvan. Wie een rijtjeshuis bewoont, moet nu – evenals trouwens de flatbewoners – naar een ondergrondse container voor restvuil.

Voormalig fractieleider van het CDA in de gemeenteraad, Ben Jonker, meldde aan de gemeente: “Vanaf mijn woonadres is het 200 meter lopen naar de dichtstbijzijnde centrale container. Bij aankomst is de container vol of mijn pas werkt niet. Moet ik dan naar een andere container lopen die misschien 300 meter verderop is? Hoe stelt u zich dat voor?”

Hij heeft zelf een eenvoudige oplossing. “Ik zet de zak naast de container en stuur een e-mail naar de gemeente. Die kan dan actie ondernemen om te zorgen dat de container weer werkt en het afval buiten de container opruimen. Voor de burgers ligt in dit geval de schuld bij de gemeente, die eigenlijk een boete zou moeten krijgen.”

 

Presentatie historische boeken: ‘Dit is het begin’

Foto: Twycer / www.twycer.nl

Hij had het druk met ceremoniële bezigheden die middag. Binnen enkele uren was wethouder Herbert Raat van onder meer Financiën en Zorg (VVD) aanwezig bij de start van de bouw van het NTC, onthulde hij daarna een € 15.000 kostend aquarium in kinderdienstencentrum Nifterlake (onderdeel van Ons Tweede Thuis) om vervolgens spoorslags naar de Johanneskapel aan de Amsterdamseweg te rijden, waar hij de eerste exemplaren van twee historische boeken overhandigde. Vooral voor dat laatste heeft hij zich de laatste jaren ingezet.

Raat overhandigde het geactualiseerde ‘De Westkant van de Amstel – Duizend jaar Amstelveen in de stroom van de tijd’ aan P. van Schaik, die samen met M.D.M. Munster het auteurskoppel ervan vormde, en het ook heruitgegeven boek over de Amstelveen tijdens de tweede wereldoorlog ‘Jaren van Verduistering’ van wijlen Tini Visser aan weduwe Frieda van Diepen van burgemeester Otto van Diepen die voor samenstelling van dat laatste boek de opdracht gaf.