Categorie: "Overheid"

Lex Vonk directeur AM Match

1c24bdbEr is een nieuwe directeur voor AM match, de omgebouwde voormalige AM Groep, een werkvoorzieningsschap voor de regio. Lex Vonk is in die functie benoemd door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie.

Vonk heeft bedrijfskundige economie gestudeerd en heeft daarna gewerkt in het bankwezen. In verschillende nevenfuncties laat hij volgens het bestuur maatschappelijke betrokkenheid zien. Ook is Lex Vonk van 2005 tot 2011 eerst medeoprichter en daarna voorzitter geweest van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform.

AM match is op 1 juli 2016 voortgekomen uit de voormalige AM Groep. AM match is actief in de regio Amstelland en Meerlanden en voert in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn de nieuwe Participatiewet uit. AM match richt zich op de doelgroep uit de Participatiewet met een loonwaarde van 40 – 70 % met als doel deze kandidaten te plaatsen bij reguliere werkgevers.

Convenant tegen identiteitsfraude

79752_424_1191844452807-Raadhuis__372x182[1]Donderdag (6 april) tekenen diverse Noord-Hollandse gemeenten een convenant voor het tegengaan van de groeiende identiteitsfraude. De ondertekening vindt plaats in het raadhuis van Amstelveen, om 10.00 uur.

Er is geconstateerd dat er in toenemende mate identiteitsfraude wordt gepleegd. Een deel ervan wordt veroorzaakt door onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie personen (BRP), het voormalige bevolkingsregister.

De BRP is sinds 1 januari 2010 de aangewezen registratie van persoonsgegevens voor de gehele overheid en de afnemers zijn verplicht deze gegevens te gebruiken.

Pianist Rudolf Jansen geridderd

RJ 10Wegens zijn verdiensten voor de klassieke muziek is pianist Rudolf Jansen benoemd tot Ridder in de Orde van De Nederlandse Leeuw. De bij die Koninklijke Onderscheiding behorende versierselen werden hem zondag (2 april) uitgereikt door locoburgemeester (en wethouder van cultuur) Maaike Veeningen.

Dat gebeurde voorafgaand aan een muzikaal eerbetoon in het Koninklijk Concertgebouw. Jansen was jarenlang betrokken bij een veelheid aan activiteiten – programmatisch, organiserend en adviserend – bij de in brede kring gewaardeerde Kleine Zaal-concerten. Zowel nationaal als internationaal staat hij bekend als een zeer inspirerende persoonlijkheid waar een carrière vol muzikale initiatieven, projecten, uitdagingen en successen aan ten grondslag ligt.

 

Hij maakte en gaf concerten in alle uithoeken van ons eigen land. Zowel als solist als met vocale partners. ‘Overal waar hij optrad wist hij met virtuositeit en expressiviteit de piano te bespelen en daarmee het publiek in vervoering te brengen’, zegt de gemeente.

Ook als muziekdocent heeft Jansen veel betekend. Hij heeft vele generaties musici opgeleid en begeleid. Wereldwijd gaf hij aan gerenommeerde universiteiten en conservatoria talrijke masterclasses over liedbegeleiding.

B&W tussen HP computers

Computer etcOf het gezelschap er iets van heeft opgestoken, is onbekend, maar zou – gelet op de aanhoudende stagnatie in de gemeentelijke ICT – natuurlijk mooi zijn meegenomen. In elk geval bezochten B&W deze week technologiebedrijf Hewlett Packerd, kortweg HP.

Het college vergadert namelijk geregeld buiten het raadhuis. Bedrijven en instellingen kunnen het daarvoor uitnodigen. Buiten de vergadering om bekijkt de lokale regering dan wat er in zo’n toko gebeurt.

HP richt zich op de toekomst, juicht een persbericht van de gemeente. Alsof een bedrijf dat het niet doet nog een toekomst heeft. Bij HP gebeurt dat onder andere 3d printen. ‘Niet alleen voor bedrijven als HP hebben de technologische ontwikkelingen gevolgen. Ook overheden zullen met hun tijd mee moeten gaan’, zegt de gemeente.

Dat het niet altijd optimaal lukt, blijkt uit de ICT-ellende waarmee men op het raadhuis worstelt, getuige de vragen die GroenLinks er deze week over stelde.

Het college bezocht het HP experience centre, zoals veel eerder de Ondernemersvereniging Amstelveen.

De burgemeester en de wethouders zeggen het belangrijk te vinden regelmatig buiten de deur te vergaderen.

 

GroenLinks: ‘Gemeente heeft grote ICT-problemen’

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

Terwijl de gemeente zegt steeds meer te willen digitaliseren, is het wat ICT betreft blij haar al jarenlang een zooitje. Dat komt zelden naar buiten, want de haar communicatie is nu eenmaal primair op reclame gericht en daarvoor werkt wat faalt natuurlijk niet mee. GroenLinks Amstelveen wil nu meer duidelijkheid over crisis bij gemeentelijke ICT aanpak, nadat kennelijk raadsleden daar in de gebruikelijke achterkamers over zijn geïnformeerd.

Volgens de fractie lieten B&W weten dat er grote problemen zijn bij het programma Digitaal Werken. Dat werd twee jaar geleden gestart om de website Amstelveen.nl en de digitale dienstverlening te optimaliseren. De gemeente is daar kennelijk nog niet in geslaagd en GroenLinks wil dat de gemeenteraad vaker en beter geïnformeerd wordt. Ook in een rapport van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werd dat in oktober 2016 aanbevolen.

Het vervangen van de website Amstelveen.nl en het digitaliseren van de diensten van de gemeente hebben grote vertraging opgelopen. De nieuwe website komt er niet vóór najaar 2017, dat is minstens een jaar later dan eerder afgesproken, constateert GroenLinks.

Volgens de fractie blijven inwoners en bedrijven in Amstelveen zitten met een gemeentelijke website die steeds meer achterloopt. “Klantonvriendelijk,” noemt fractievoorzitter Martin Kortekaas de site. “Je zoekt je rot en de website biedt geen mogelijkheden voor het optimaliseren van de gedigitaliseerde diensten.”

VVD: scheiden huisvuil moet lonen voor burger

Janneke Leegstra

Janneke Leegstra

Steeds meer scheiden van huisvuil is wel mooi, maar Amstelveners moeten voor de daardoor ontstane lagere kosten bij de lokale overheid wel worden beloond. VVD-raadslid Janneke Leegstra zei dat woensdagavond bij het vaststellen van het Grondstoffenplan 2017-2021 door de gemeenteraad. Wethouder Peter Bot zei de mogelijkheden te onderzoeken voor verlaging van de afvalstoffenheffing, waarop Leegstra aandrong.

Bot wees er wel op dat om de scheiding mogelijk te maken eerst € 3.1 miljoen moet worden geïnvesteerd. “Dat moeten we eerst terug verdienen”, zei hij. Het CDA koos voor een beloning achteraf. Maar de VVD wil boter bij de vis.

De nieuwe inzamelmethode, volgend jaar startend om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding en restafval, houdt in dat restafval alleen nog naar ondergrondse containers wordt gebracht en niet meer aan huis opgehaald. De beter gescheiden grondstoffen leveren – naast de positieve effecten op het milieu – ook meer geld op. De VVD wil deze opbrengsten direct teruggeven aan de inwoners van Amstelveen en niet pas mogelijk na enkele jaren. De resultaten van het onderzoek van Bot worden meegenomen in de behandeling van de kadernota 2018.

Marnix Philips nieuwe raadsgriffier

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMarnix Philips is door de gemeenteraad benoemd tot zijn griffier. Dat gebeurde op advies van een zogenoemde Werkgevers Commissie uit die raad, bestaande uit de raadsleden Frequin (VVD), Spinhoven (Oudercombinatie) en Hulsman (CDA). Philips is nu nog raadsgriffier in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon, waar hij die functie vijf jaar heeft gehad. Per 1 juni begint hij in Amstelveen.

De vacature van griffier was vacant als gevolg van het vertrek van Pascale Georgopoulou oer 1 januari. De werkgeverscommissie van de raad werd ondersteund door bureau Public Spirit en nam de werving en selectie van een nieuwe griffier op zich. Volgens die selectiecommissie voldoet Marnix Philips omdat hij aan het functieprofiel voldoet.

AV adopteert namen slachtoffers holocaust

Esther Veenboer

Esther Veenboer

In een nog op te richten nationaal Holocaust Namen Monument worden namen van uit Amstelveen in wereldoorlog 2 weggevoerde inwoners geadopteerd. Daartoe besloot de gemeenteraad woensdagavond. Hij nam unaniem een door fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA ingediende motie aan bij de behandeling van een krediet voor het verhogen van het historisch besef in de stad, onder het motto ‘mensen maken Amstelveen’.

De raad ging ermee akkoord dat voor het project € 142.000 wordt uitgetrokken, nadat er overigens al eerder geld zestig mille aan was uitgegeven. Volgens B&W is de gemeente in het verleden nogal onzorgvuldig met haar geschiedenis omgegaan. Lessen uit de lokale geschiedenis vormen volgens de gemeenteraad een belangrijke basis voor gesprek over een ‘samenleving die niemand buitensluit’. Er zijn of worden vier projecten gestart: ‘Nooit meer terug gekomen’, het scholenproject ‘Herdenken en ontmoeten’, een digitale beeldbank (met historische foto’s van Amstelveen) en het opnieuw uitgeven van enkele historische boeken, waaronder ‘Jaren van verduistering’ van Tiny Visser over de oorlogsjaren.

SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

B&W hullen zich kennelijk in zwijgzaamheid over het feit dat een hoorzitting over bezwaarschriften tegen de verbouwing van Groenhof wordt gehouden als de gemeenteraad daarover al heeft beslist. De SP-fractie stelde daarover schriftelijke vragen en wilde die hoorzitting vervroegen. Nu dat niet is gebeurd overweegt zij een motie van afkeuring voor in elk geval wethouder Jeroen Brandes.

Morgen, woensdag 22 maart, besluit de gemeenteraad erover en van de gemeente is nog niets vernomen, vertelt SP-raadslid Patrick Adriaans.

Donderdag mogen de bezwaar makende omwonenden met de (ambtelijke) Commissie voor de Bezwaarschriften gaan praten, min of meer als mosterd na de maaltijd.

Lente-offensief gemeente tegen vandalisme

Verlichting Michiel de Ruyterschool

Verlichting Michiel de Ruyterschool

Handhavers van de gemeente gaan, met de lente in zicht, vaker en intensiever controleren op vandalisme aan gemeentelijke gebouwen. Veertig procent van de totale schadekosten door vandalisme wordt in het voorjaar veroorzaakt. Lente is wat dat betreft dus koploper in vergelijking met de andere seizoen.

Behalve een stevige kostenpost is vandalisme ook een bron van overlast voor de buurt, constateert wethouder Handhaving Herbert Raat (VVD). “We hebben er vorig jaar voor gekozen verschillende afdelingen intensiever samen te laten werken, zoals de afdelingen Vastgoed, Handhaving maar ook Jeugd en Samenleving. Nu is beter te voorspellen waar vandalisme meer dan gemiddeld plaatsvindt, maar ook op welke locaties. Zo zorgen we dat Amstelveen niet verloedert.”