Categorie: "Overheid"

Raat: Verzet tegen bunker gaat om waarde woning

bunker20 aangepastBewoners van de Wolfert van Borsselenweg die de daar gelegen bunker willen slopen, terwijl de gemeente er een historisch monument van heeft gemaakt, hebben ambtenaren zo ongeveer voor rotte vis uitgemaakt. Dat wil althans de destilleren uit het antwoord van wethouder Herbert Raat op vragen van Maria Vlaar van de ChristenUnie in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. De omwonenden hebben de vereniging ‘Sloop de Bunker’ opgericht, die een juridische procedure tegen Raat begon en probeerde talloze instanties achter zich te krijgen, verloor eigenlijk tot nu toe de juridische strijd.

Volgens de wethouder ligt aan de strijd tegen het opwaarderen van de bunker tot educatief centrum de niet in het openbaar uitgesproken vrees voor waardevermindering van de huizen van betrokkenen ten grondslag.

B&W vergaderde nu bij SAKB

College SAKBDeze keer waren de ateliers voor amateur kunstenaars aan de Ouderkerkerlaan  dus aan de beurt om het vergaderende college van B & W te ontvangen.

Dat gebeurt namelijk niet meet op dinsdag uitsluitend in het raadhuis, maar geregeld buiten de deur. De bestuurders zeggen op die manier contact met bedrijven en instellingen te hebben.

De Stichting Amstelveense Kunstbelangen (SAKB) is een centrum voor het opleiden in en beoefenen van de beeldende kunst. Zij biedt cursussen tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren, kunstgeschiedenis en filosofie.

Er zijn open inloop ateliers, workshops en exposities. Docenten delen hun kennis met mensen die graag beeldend bezig zijn.

De SAKB levert een belangrijke bijdrage aan de culturele ontwikkeling en verrijking van Amstelveen en omgeving.

 

 

Amstelveen op 4e plaats met laadpalen auto’s

snellaadstationUit de benchmark Elektrisch vervoer blijkt dat Amstelveen van 390 gemeenten, na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag landelijk de vierde plek heeft bereikt wat haar laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer betreft. Amstelveen beschikt over voldoende openbare laadpalen en voldoet goed aan de vraag naar laadpalen door ondernemers en inwoners.

De Benchmark elektrisch vervoer 2017 brengt in kaart in hoeverre het huidige netwerk van (semi)openbare laadpalen is voorbereid op de huidige en toekomstige vraag aan openbare laadbehoefte van Amstelveners die elektrisch (gaan) rijden tot en met 2020. Een belangrijke randvoorwaarde voor de opmars in elektrisch vervoer is een tijdige beschikbaarheid over voldoende openbare laadpalen. Ten opzichte van de benchmark uit 2016 stijgt Amstelveen met 11 plekken van plek 15 naar 4. Daarmee staat Amstelveen op de tweede plek op de lijst van grootste stijgers.

Hoorzitting bezwaarschrift nu aangekondigd

Herbert Raat

Herbert Raat

Het heeft even geduurd, maar de hoorzittingen van de ambtelijke Commissie Bezwaarschiften worden nu op de website van de gemeente aangekondigd. Zij zijn in principe openhaar (al zijn daar weer veel uitzonderingen op), maar werden tot nu toe niet – zoals bijvoorbeeld de openbare vergaderingen van de gemeenteraad. In een brief aan die raad schrijft wethouder Herbert Raat dat dankzij amstelveen.blog.nl en Wil Roode van de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) de openbaarmaking er nu door is.

Overigens is de aankondiging daarvan – vermelding van data, tijdstippen en onderwerpen – volgens hem niet wettelijk verplicht, maar een service van de gemeente op het gebied van de transparantie. Met andere woorden: Hoorzittingen zijn wel openbaar, maar wanneer die plaats vinden hoeft niemand te weten. In het vervolg kan wanneer die plaats vinden worden gezien op www.amstelveen.nl/bezwaarschrift.

Er worden, meldt Raat, onder meer bezwaren over vergunningen en handhaving behandeld. Overigens zijn bezwaren inzake het ambtenaren gerecht en het sociale domein niet openbaar, wegens privacy gevoeligheid.

 

 

Gemeente hield in 2016 € 14 miljoen over

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoewel eerder door financieel wethouder Herbert Raat werd gezegd dat de gouden tijden voor Amstelveen voorgoed voorbij zijn, heeft de gemeente een zeer sterke financiële positie, laat zij weten. Zij baseert zich op het accountantsverslag en het jaarverslag over 2016, waarin € 14,5 miljoen winst werd gemaakt. Daarvan gaat 8 miljoen in de spaarpot. De accountant constateert een positieve ontwikkeling bij inkoop en aanbesteding.

Raat (VVD) wil intussen het geld niet over de balk gooien en kritisch blijven kijken naar het uitgeven van elke euro. “We willen de volgende generaties zo min mogelijk achterlaten met schulden,” zegt hij.

Raat wil blijven sparen voor in de toekomst te verwachten uitgaven. Vandaar dat hij daarvoor acht miljoen reserveert. Er komt vrijwel geen geld meer uit grondverkoop voor wijken en bedrijfsterreinen. Met het financiële beleid stemde de raad overigens in.

De gemeente heeft veel minder schulden dan het landelijke gemiddelde per inwoner. In 2014 was er een schuldquote van -1% en het gemiddelde +63%. Vorig was de schuldquote nog lager (-3%), wat betekent dat de gemeente er in twee jaar nog beter voor kwam te staan.

Andere indeling van wijken

WIJKENDe Amstelveense wijk- en buurtindeling wordt anders. Per 1 januari gaat het aantal bij de gemeente geregistreerde wijken omlaag van twintig naar veertien. Er worden er namelijk samengevoegd en sommige ervan krijgen dan ook andere namen. Overigens zal dat in het spraakgebruik van de inwoners voorlopig nog wel bij het oude blijven. Volgens de gemeente voldoet de bestaande wijkindeling niet meer aan de richtlijnen daarvoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De vraag is wat de gevolgen zijn voor wijkcoaches van welzijnsinstelling AanZ, behorend tot Participe in Alphen aan de Rijn. Binnen de wijken worden 47 buurten met gedeeltelijk nieuwe buurtnamen gecreëerd.

De nieuwe indeling ziet er als volgt uit.

Lex Vonk directeur AM Match

1c24bdbEr is een nieuwe directeur voor AM match, de omgebouwde voormalige AM Groep, een werkvoorzieningsschap voor de regio. Lex Vonk is in die functie benoemd door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie.

Vonk heeft bedrijfskundige economie gestudeerd en heeft daarna gewerkt in het bankwezen. In verschillende nevenfuncties laat hij volgens het bestuur maatschappelijke betrokkenheid zien. Ook is Lex Vonk van 2005 tot 2011 eerst medeoprichter en daarna voorzitter geweest van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform.

AM match is op 1 juli 2016 voortgekomen uit de voormalige AM Groep. AM match is actief in de regio Amstelland en Meerlanden en voert in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn de nieuwe Participatiewet uit. AM match richt zich op de doelgroep uit de Participatiewet met een loonwaarde van 40 – 70 % met als doel deze kandidaten te plaatsen bij reguliere werkgevers.

Convenant tegen identiteitsfraude

79752_424_1191844452807-Raadhuis__372x182[1]Donderdag (6 april) tekenen diverse Noord-Hollandse gemeenten een convenant voor het tegengaan van de groeiende identiteitsfraude. De ondertekening vindt plaats in het raadhuis van Amstelveen, om 10.00 uur.

Er is geconstateerd dat er in toenemende mate identiteitsfraude wordt gepleegd. Een deel ervan wordt veroorzaakt door onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie personen (BRP), het voormalige bevolkingsregister.

De BRP is sinds 1 januari 2010 de aangewezen registratie van persoonsgegevens voor de gehele overheid en de afnemers zijn verplicht deze gegevens te gebruiken.

Pianist Rudolf Jansen geridderd

RJ 10Wegens zijn verdiensten voor de klassieke muziek is pianist Rudolf Jansen benoemd tot Ridder in de Orde van De Nederlandse Leeuw. De bij die Koninklijke Onderscheiding behorende versierselen werden hem zondag (2 april) uitgereikt door locoburgemeester (en wethouder van cultuur) Maaike Veeningen.

Dat gebeurde voorafgaand aan een muzikaal eerbetoon in het Koninklijk Concertgebouw. Jansen was jarenlang betrokken bij een veelheid aan activiteiten – programmatisch, organiserend en adviserend – bij de in brede kring gewaardeerde Kleine Zaal-concerten. Zowel nationaal als internationaal staat hij bekend als een zeer inspirerende persoonlijkheid waar een carrière vol muzikale initiatieven, projecten, uitdagingen en successen aan ten grondslag ligt.

 

Hij maakte en gaf concerten in alle uithoeken van ons eigen land. Zowel als solist als met vocale partners. ‘Overal waar hij optrad wist hij met virtuositeit en expressiviteit de piano te bespelen en daarmee het publiek in vervoering te brengen’, zegt de gemeente.

Ook als muziekdocent heeft Jansen veel betekend. Hij heeft vele generaties musici opgeleid en begeleid. Wereldwijd gaf hij aan gerenommeerde universiteiten en conservatoria talrijke masterclasses over liedbegeleiding.

B&W tussen HP computers

Computer etcOf het gezelschap er iets van heeft opgestoken, is onbekend, maar zou – gelet op de aanhoudende stagnatie in de gemeentelijke ICT – natuurlijk mooi zijn meegenomen. In elk geval bezochten B&W deze week technologiebedrijf Hewlett Packerd, kortweg HP.

Het college vergadert namelijk geregeld buiten het raadhuis. Bedrijven en instellingen kunnen het daarvoor uitnodigen. Buiten de vergadering om bekijkt de lokale regering dan wat er in zo’n toko gebeurt.

HP richt zich op de toekomst, juicht een persbericht van de gemeente. Alsof een bedrijf dat het niet doet nog een toekomst heeft. Bij HP gebeurt dat onder andere 3d printen. ‘Niet alleen voor bedrijven als HP hebben de technologische ontwikkelingen gevolgen. Ook overheden zullen met hun tijd mee moeten gaan’, zegt de gemeente.

Dat het niet altijd optimaal lukt, blijkt uit de ICT-ellende waarmee men op het raadhuis worstelt, getuige de vragen die GroenLinks er deze week over stelde.

Het college bezocht het HP experience centre, zoals veel eerder de Ondernemersvereniging Amstelveen.

De burgemeester en de wethouders zeggen het belangrijk te vinden regelmatig buiten de deur te vergaderen.