Categorie: "Overheid"

Provincie wil balans leefomgeving en economie

 nhVoor een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid ook in de toekomst naar haar zeggen veilig te stellen hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland de zogenoemde omgevingsvisie NH 2050 vastgesteld, die het gewenste beleid voor de koers bevat.

De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau, zeggen GS. En een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat zegt het provinciebestuur. In de loop van deze maand bepalen Provinciale Staten (PS) de definitieve Koers NH2050.

Ambities

Het beleid is volgens GS gericht op een provincie waarin men zo min mogelijk wordt blootgesteld aan ongezonde en onveilige stoffen. En waar voldoende scholen, ziekenhuizen, sportcomplexen en andere voorzieningen zijn, alsmede voldoende lucht, licht en groen is.

Nieuwe peilpunten voor waterpeil in polders

stacks_image_266Voor de Bovenkerkerpolder, de Noorder en Zuider Legmeerpolder en de Uithoornse Polder zijn nieuwe peilbesluiten genomen en andere maatregelen voor een juist waterpeil, goede waterkwaliteit en dito waterhuishouding. Zij maken deel uit van het Watergebiedsplan Westeramstel dat door het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is vastgesteld.

Belanghebbenden kunnen overigens tegen die aanpassingen bezwaar maken tot 3 januari bij de Amsterdamse rechtbank, ook als zij al een zogenoemde zienswijze bij het schap indienden, die werd afgewezen. Bij de rechtbank moet het beroep worden ingediend bij de afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

B&W trokken de stad in…

foto collegetour locatie Oude Dorp overkapping A9Of het nu was om de nieuwe waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn wegwijs te maken in de gemeente of met het oog op de naderde verkiezingen (waarna het college van B&W gewoon wil blijven zitten in dezelfde samenstelling) in elk geval besloten B&W na hun wekelijkse vergadering de stad eens in te gaan.

Zij lieten zich door de afdeling Stedelijke Ontwikkeling voorlichten over de ontwikkelkansen in de stad. Van leegstaande kantoren tot woningen, de uitdaging om het Stadshart te verlevendigen en ook nieuwe entrees te realiseren en mogelijke kansrijke locaties voor herontwikkeling. Blijkbaar had het college – of een deel ervan – die informatie hard nodig.

Het college bezocht het gebied rond de Annakerk, meldt de gemeente. De kerk is eigendom van Rijkswaterstaat en heeft een tijdelijke bestemming als ANNA, een culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek en een initiatief van de lokale brouwerij De Naekte Brouwers.

Architectuurprijs voor woningen Jan Lievensweg

2Donderdag 16 november zijn in het Cobra Museum de winnaars bekendgemaakt van de tweede Amstelveense Architectuurprijs. In de categorie ‘woningen’ wees de vakjury de appartementen aan de Jan Lievensweg van architectenbureau Studioninedots als winnaar aan. In de categorie ‘gebouwen’ ging de eerste plaats naar het VU Sportcentrum van Slangen en Koenis Architecten.

Voor de categorie ‘woningen’ zat het publiek grotendeels op een lijn met de vakjury. Het dubbele woonhuis aan de Amsteldijk, bij de vakjury goed voor een tweede plaats, ging er met de Henk Jan Oostlander publieksprijs vandoor. Over de categorie ‘gebouwen’ hadden de vakjury en de publieksjury totaal uiteenlopende meningen. Het publiek koos in grote meerderheid voor de Brede School Roelof Venema van CITA Architecten.

Na een welkomstwoord door stadsbouwmeester Marijn Schenk en een lezing door architecte Marianne Loof werden de winnaarsarchitectuurprijs Amsteldijk bekendgemaakt. In totaal zijn voor de Publieksprijs, dit jaar omgedoopt tot Henk Jan Oostlander prijs, meer dan 700 stemmen uitgebracht. De prijzen, een sculptuur van de Amstelveense kunstenares Annette van Waaijen, werden uitgereikt door wethouders Peter Bot en Maaike Veeningen.

 Mooie gebouwen

“Ook de afgelopen vier jaar zijn er weer veel mooie gebouwen bijgekomen in Amstelveen. De Architectuurprijs is een mooie gelegenheid om onze inwoners hierover hun waardering te laten uitspreken. We zijn blij dat er zoveel stemmen zijn uitgebracht.”

Vakjuryprijs Gebouwen:

1. VU Sportcentrum (Slangen+Koenis Architecten)

2. Centrumgebied Uilenstede (NEXT Architects)

3. Stadsverwarmingsstation Eneco (Architectenbureau Schutter)

Vakjuryprijs Woningen:

1. Appartementen Jan Lievensweg (Studioninedots)

2. Dubbel woonhuis Amsteldijk (Woltjer Berkhout)

3. Drive In Woning Straat van Sicilië (ENZO Architectuur)

36904_fullimage_architectuurprijsHenk Jan Oostlander Publieksprijs gebouwen:

1. Brede School Roelof Venema (CITA Architecten)

2. 2E Montessori / Parcival School (Rudy Uytenhaak + partners

3. Wagener Stadion (IAA Architecten)

Henk Jan Oostlander Publieksprijs woningen:

1. Dubbel woonhuis Amsteldijk (Woltjer Berkhout)

2. Drive In Woning Straat van Sicilië (ENZO Architectuur)

3. Woningen Lindenlaan/Olmenlaan (Stefanova Architecten)

Astrid Joosten leidt ‘Eneco-symposium’

Astrid Joosten

Astrid Joosten

Het door de gemeente Amstelveen georganiseerde ‘Eneco-symposium’ in Rotterdam, wordt donderdagmiddag 1 februari gehouden. Voorzitter daarvan is Astrid Joosten. Het heet ‘Aandeel in Duurzaamheid’, vindt plaats in het Drijvend Paviljoen en maakt in feite deel uit van de op initiatief van wethouder Herbert Raat gevoerde campagne tegen verkoop van de aandelen Eneco, die nu in handen zijn van 53 gemeenten.

Rotterdam is de grootste aandeelhouder, met bijna 32%, en riep alle andere gemeenten op maar te verkopen, waardoor de aandelen op de beurs terecht kunnen komen. Die gemeente kreeg aanvankelijk Den Haag en Dordrecht mee, maar inmiddels heeft de gemeenteraad van Den Haag ook tegen gestemd.

 

Naar aanleiding van de landelijke discussie over behoud of verkoop van Eneco aandelen, kondigde gemeente Amstelveen eerder het symposium aan. Dat gaat over de rol van gemeenten in de energietransitie.

Onno Hoes burgemeester Haarlemmermeer

145px-Onno-hoes-1306422586Onno Hoes (56) is benoemd tot waarnemend burgemeester Haarlemmermeer. Dat gebeurde in overleg tussen de fractievoorzitters in de gemeenteraad en de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Hoes gaat het ambt bekleden met ingang van 28 november.

De nu zittende burgemeester Theo Weterings is per die datum benoemd tot 28 burgemeester van Tilburg. Hoes, die onder meer burgemeester van Maastricht is geweest, blijft tijdens een nu lopende fusieprocedure in Haarlemmermeer. Die gemeente en Haarlemmerliede & Spaarnwoude gaan fuseren per 1 januari 2019. Er is een wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet open gesteld.

Medaille voor redden oudere vrouw uit water

image1Volstrekt buiten het zicht van media heeft burgemeester Bas Eenhoorn woensdag namens de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een onderscheiding uitgereikt aan Vivian Tusveld. Die redde op 24 april van dit jaar een oudere vrouw uit het water bij Turfschip in Waardhuizen.

De Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen eert personen die anderen van verdrinking redden, door het toekennen van een onderscheiding. Tusveld kreeg de bronzen legpenning uitgereikt.

De stoel van de scootmobiel van de oudere vrouw was losgeschoten, waardoor ze de controle verloor en in de sloot bij Turfschip belandde.

Brandes: ‘Mensen maken AV’ moet breder

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

“Ik ga liever in een andere vijver vissen”, zegt wethouder Jeroen Brandes. Hij doelt op de campagne ‘Mensen maken Amstelveen’, volgens hem voortgekomen uit de door de gemeenteraad vastgestelde notitie over participatie, maar in de praktijk sterk gebonden aan de persoon van de vetrokken burgemeester Mirjam van ’t Veld. Bij alle met het project gepaard gaande evenementen, zag men dezelfde gezichten van bekende Amstelveners. Zodat de vraag rees wélke mensen maken Amstelveen nou eigenlijk?

Volgens Brandes, die kennelijk het stokje van de vertrokken burgemeester overnam zag je eeuwig en altijd de kunstenaars, Stadsdichter, leidende figuren in het vrijwilligerscircuit enzovoort. “Zo is het niet bedoeld”, zegt hij. In een brief aan de gemeenteraad vertelt hij wat er tot nu toe onder de noemer van de campagne is gebeurd (“we zijn voortvarend van start gegaan’), waarbij hij herinnert aan de tour door de wijken met de koffiebus en aan het project van het bekroonde ‘beste idee van Amstelveen’, resulterend in een meer aangekleed centraal plein op de campus Uilenstede, overigens ook weer door de onvermijdelijke bekende Amstelveners als jury gekozen.

Regels evenementen in plan A’ damse Bos

Kinderbadjes (2)Het evenementenbeleid van de gemeente in het Amsterdamse Bos is nu planologisch verankerd. Dat is een van de wijzigingen een nieuw bestemmingsplan voor het Bos. Ook is het oorspronkelijke ontwerp van het Bos er extra in beschermd, meldt de gemeente.

Het vorige bestemmingsplan dateert uit 2006 en de plannen moeten tegenwoordig eenmaal per tien jaar worden herzien. B&W zijn al met de nieuwe plan akkoord gegaan, maar het ligt van 9 november tot en met 20 december ter inzage. In die periode kunnen burgers bezwaar maken (eufemistisch heet dat zienswijze), met overigens nauwelijks kans van slagen. Tenslotte stelt de gemeenteraad het plan vast.

Meer handhaving gemeente dan verwacht

Herbert Raat

Herbert Raat

Er zijn dit jaar tot nu toe dit jaar 1265 aanvragen voor vergunningen bij de gemeente. Voor het gehele jaar is op 1681 aanvragen gerekend. Het betekent dat de betreffende afdeling op schema ligt, meldt wethouder Herbert Raat – verantwoordelijk voor vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) – aan de gemeenteraad. Met handhaving is de gemeente drukker dan voor dit jaar was voorzien.

Het toezicht betreft onder meer incidentele controles en periodieke controles brandveiligheid en milieu . Opvallend is volgens Raat het grote aantal handhavingszaken op het gebied van de brandveiligheid, voortvloeiend uit die controles. Volgens Raat komt dat vooral door aangescherpte landelijke wetgeving eind 2014. “Ondanks voorlichting bij eerdere controles zijn ondernemers onvoldoende bekend met deze verplichting. Dit leidt tot een groter aantal handhavingszaken in 2017 dan begroot”, laat Raat de gemeenteraad weten.