Categorie: "Overheid"

Honderd bezoekers infomeeting KK Plein

Wethouder Jeroen Brandes kijkt belangstellend toe bij de uitleg over de mogelijke verkeersmaatregelen Keizer Karelweg.

Wethouder Jeroen Brandes kijkt belangstellend toe bij de uitleg over de mogelijke verkeersmaatregelen Keizer Karelweg.

Ongeveer honderd buurtbewoners bezochten de inloopavond over de verkeersmaatregelen rondom het Keizer Karelplein en de Ouderkerkerlaan. Tot genoegen van verkeerswethouder Jeroen Brandes (PvdA).

Er is in de aanloop naar de verbreding en verdieping van de A9 hebben verkeerskundigen van de gemeente de situatie rondom het Keizer Karelplein onder de loep genomen en een nieuw ontwerp gemaakt. In het nieuwe zgn. belevingscentrum Amstelveen InZicht op de tweede verdieping van de Bibliotheek aan het Stadsplein, konden inwoners zien hoe het er uit gaat ziet en daarop reageren.

Groei bevolking vooral rond Amsterdam

PNH_RGB_pos(1)Behalve die van Amstelveen blijft ook de bevolking van heel Noord-Holland groeien. Vooral rond Amsterdam blijft het aantal inwoners fors toenemen. In heel de provincie, waar overigens toenemende vergrijzing plaats vindt, wordt tussen nu en 2040 een stijging van 2,8 naar 3,3 miljoen inwoners verwacht. Er zijn 212.000 extra woningen nodig.

Door bouwmogelijkheden, goede bereikbaarheid en hoge druk op de woningmarkt in Haarlem en Amsterdam valt volgens Noord-Holland te verwachten dat de regio gaat groeien. Dit leidt in 2040 tot een groei van circa 68.000 inwoners en 35.000 huishoudens. Amstelveen is een van de gemeenten met hoge groei, net als in Haarlemmermeer, Diemen en Ouder-Amstel.

Idee voor meer leefbaarheid? 10 mille!

mma_headerWie een goed idee heeft om de gemeentelijke actie ‘Mensen maken Amstelveen’ dichter bij de inwoners te brengen, kan daarvoor – met veel mazzel – tien mille krijgen. In totaal hebben B&W er zestig mille voor opzij gelegd.

Het gaat er in de vooral aan het brein van burgemeester Mirjam van ’t Veld ontsproten campagne om dat inwoners laten zien dat zij – in gemeentelijke termen – om elkaar geven. En ook nog eens laten zien dat zij actief en creatief zijn en ‘bruisen van de ideeën en initiatieven’.

Symposium over integratie statushouders

GemeentehuisIn het najaar willen B&W een symposium houden over asielzoekers die een verblijfsvergunning kregen. Steeds meer komen er naar Amstelveen en de gemeente wil dat zij goed integreren in de lokale samenleving. Daarover gaat het symposium, waarvoor 40 mille is gereserveerd.

De gemeente moet wettelijk steeds meer statushouders huisvesten. Voor de uitvoering van de op het symposium gemaakte plannen is nog eens 30 mille gereserveerd. Voor een zogenoemde uitvoeringsagenda.

Nieuwe sporthal bij HWC, sloop Emergohal

Herbert Raat

Herbert Raat

Dat de gemeente nu € 9 miljoen moet bijbetalen om die extra overkapping over de A9 bij het oude KPMG gebouw mogelijk te maken, alsmede een verlaging van die in het Oude Dorp, is een van de opvallendste posten in de Kadernota 2018, waarin eigenlijk de volgende begroting is aangegeven. Verder draagt die nota het karakter van het al eerder aangekondigde sparen voor de toekomst, zoals B&W het zeggen: Voor komende generaties. Aan ICT wordt in totaal ruim vijf miljoen euro besteed.

Nieuw is ook dat B&W de Emergohal wilen slopen en een grote sporthal bij het nieuwe Hermann Wesselink College willen bouwen voor € 6 miljoen. Op de plek van de Energohal komen dan woningen voor ouderen. Door de bouw van HWC en nieuwe sporthal te combineren, denkt de gemeente geld te besparen.

VVD: groene bus aanwinst voor citymarketing

img_1497018431_test1497018409Wie als toerist op het Museum Plein staat, kan voor € 25 van 1 juli af per bus naar Amstelveen om daar bijvoorbeeld de kaasboerderij Klara Maria, wijngaard De Amsteltuin, het Amsterdamse Bos of het Stadshart te bezoeken. Die zogenoemde GreenLine bus betekent volgens de VVD een impuls van de citymarketing, waarvoor Inza Gast uit die fractie zich al jarenlang propagandist is. Ook de evenementenkalender op de gemeentelijke website draagt daaraan volgens de VVD bij.

De fractieleden gast en Bas Zwart zeggen blij te zijn met de groene ‘hop-on hop off’ bus. En de evenementenkalender op de website moet uitgroeien tot hét medium om te laten zien wat er in Amstelveen allemaal is te doen, vinden zij.

Infocentrum A9, Stadshart en AV-lijn open

downloadDigitaal wordt de toekomst van Amstelveen er in beeld gebracht. Zondagmiddag openden de wethouders Herbert Raat en Jeroen Brandes het zogenoemde Belevingscentrum op de tweede verdieping van het ‘boekenhuis’ (waarin Bibliotheek en boekhandel Venstra zijn gevestigd) aan het Stadsplein 103.

Bij ‘Amstelveen InZicht’ kan men nu alles te weten komen over de grote projecten die op stapel staan en waaraan al is begonnen: Uitbreiding van vernieuwing van het Stadshart, verbreding van de A9 en aanleg van de nieuwe Amstelveenlijn. Ter wille van die drie verandert de gemeente in feite in een enorme bouwput, maar hoe dat gaat gebeuren legt zij samen met Rijkswaterstaat en Vervoerregio Amsterdam met foto’s, filmpjes en interactieve schermen uit. “Uitdagingen”, noemde Raat die bouwput.

Vertrouwensorganen blijven in stand

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Omdat het Rijk, naar staatssecretaris Van Rijn liet weten, de Kindertelefoon en de twee andere vertrouwensorganisaties betaalt, gaat die ook in Amstelveen gewoon door. Dat zou overigens toch zo zijn, zegt wethouder Jeroen Brandes.

Maar kindertelefoon, de organisatie van vertrouwenspersonen voor Jeugdhulp en de hulplijn ´Luisterend oor´ van Sensoor hoeven nu geen aparte deals te sluiten met alle gemeenten, zoals eerst de bedoeling was. “Omdat Amstelveen tevreden is over het functioneren van de drie partijen, hadden wij al toegezegd hun dienstverlening vanaf 1 januari 2018 voor de komende 4 jaar te continueren”, zegt Brandes in een Nieuwsbrief.

Sensoor zorgt 24 uur per dag, het hele jaar door, voor een anoniem luisterend oor. Een plaats waar iedereen (vanaf ongeveer 15 jaar) door vrijwilligers met tijd en aandacht wordt geluisterd en meegedacht. Er kan contact worden opgenomen via de telefoon, chat en mail voor een gesprek waarin men echt aandacht krijgt. Jaarlijks worden ruim 250.000 gesprekken gevoerd.

42 sollicitanten burgemeester Ouder-Amstel

downloadOm de nieuwe burgemeester van Ouder-Amstel te worden, nu Mieke Blankers-Kasbergen haar vertrek heeft aangekondigd, solliciteerden 42 kandidaten, van wie zestien vrouwen en 26 mannen.

Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, heeft dat meegedeeld aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Van de kandidaten hebben of hadden 25 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 17 personen een functie daarbuiten.

Qua partijen is de VVD met elf kandidaten aanvoerder van de lijst, gevolgd door de PvdA met acht en het CDA en D66 met elk vijf kandidaten. Twee kandidaten behoren tot een lokale politieke partij en SP en ChristenUnie leveren er elk één. Van negen kandidaten is geen politieke voorkeur bekend.

Veteranen weer in zonnetje gezet

Degenen die de draag-insigne kregen. Foto: Herbert Raat

Degenen die de draag-insigne kregen. Foto: Herbert Raat

Een symbool van moed en trouw, noemde burgemeester Mirjam van ’t Veld de veteranen. Voorafgaande aan een warme gezamenlijke maaltijd woonden zijn zaterdag, de Veteranendag, een ceremonie op het raadhuis bij. Twaalf veteranen kregen daar draag-insignes wegens deelname als ‘blauwhelmen’ aan VN-missies.

De heeft te maken met de in 1988 aan de VN toegekende Nobelprijs voor de vrede, wegens dertien VN-vredesmachten tussen 1948 tot 1988. Als erkenning hiervoor heeft de minister van Defensie besloten deze draaginsigne toe te kennen aan de deelnemende Nederlandse veteranen. Twaalf ervan wonen kennelijk in Amstelveen.

De bomvolle (doorgaans trouwens onbereikbare) ‘huiskamer’ van de gemeente herdacht met een minuut stilte ook de in de strijd tijdens missies, in Nederlands Indië en Wereldoorlog 2 gevallenen. Van ’t Veld citeerde programmamaker Gijs Wanders, die een serie voor Max over veteranen maakte. “De meeste militairen zijn bescheiden, voelen zich geen helden, maar zijn dat wel”, zei hij.