Categorie: "Overheid"

Kampioen genaturaliseerd

foto naturalisatie Daniel AbrahamParalympisch kampioen Daniel Abraham (Ebru) samen met locoburgemeester Maaike Veeningen tijdens de naturalisatie ceremonie op woensdag 23 augustus jl. in het raadhuis van de gemeente Amstelveen. Na het behalen van het wielrenkampioenschap op de Paralympische spelen in 2016 namens Nederland is zijn lang gekoesterde wens om Nederlands staatsburger te zijn in vervulling gegaan.

© foto gemeente Amstelveen

 

Daling aantal ‘bijstandskinderen’ in AV

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

Terwijl landelijk het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen groeit, neemt dat volgens wethouder Maaike Veeningen van Werk en Inkomen juist af in Amstelveen. Een jaar geleden waren het er een kleine 900, volgens recente cijfers zijn het er nog 780. “Best een flinke daling dus”, voegt zij er aan toe.

Daarmee steekt Amstelveen af bij het landelijke gemiddelde. Vorig jaar woonden 230.000 kinderen in een bijstandsgezin, een stijging met 2,1%. Minder dan 74.000 kinderen daarvan zijn Nederlands, de rest heeft een migratie achtergrond. Vooral die met een ‘niet westerse’ achtergrond nam toe. Dat waren er 78.000, tienduizend meer dan in 2015. In alle andere herkomstgroeperingen nam het aantal bijstandskinderen af (waaronder ook die uit Marokko, Turkije, Suriname, voormalige Ned. Antillen en Aruba). Dat blijkt uit cijfers van CBS.

Raad beslist in september over Eneco-aandeel

Eneco_logoDe gemeenteraad moet op 27 september beslissen of Amstelveen wel of niet de aandelen in energiebedrijf Eneco verkoopt. Doordat Rotterdam. Den Haag en Dordrecht – samen de meerderheid hebbend – willen verkopen, is die vraag aan de orde. B&W besluiten volgende week over de kwestie en komen dan met een voorstel naar de raad, dat in een raadscommissie op 14 september nog wordt besproken.

Overigens is en een geheime informatiebijeenkomst voor raadsleden op 7 september in Heemstede. In een bericht aan de aandeelhouders pleit Eneco Groep NV voor handhaving van het bestaande aandeelhouderschap door 53 gemeenten, maar de aandeelhouderscommissie – kennelijk gedomineerd door de voor afbouwen geporteerde gemeenten – ziet dat evident anders.

Raat wil aandeel Eneco niet verkopen

Herbert Raat

Herbert Raat

Persoonlijk is wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) niet voor het verkopen van de aandelen in energiebedrijf Eneco die de gemeente heeft. Hij wil zich met de andere leden van B&W op de kwestie beraden, nu de drie grootste aandeelhouders van Eneco – Rotterdam, Den Haag en Dordrecht – hun aandelen naar de markt willen brengen.

Eneco staat eigenlijk in de etalage, sinds het begin dit jaar niet meer in publieke handen hoeft te blijven. Het kan commerciële partners zoeken. En daarom moeten gemeenten, waarvan er in totaal 53 aandeelhouder zijn, niet meer in het bedrijf participeren. Dat vindt althans de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66).

Raat: Burgemeester moet hier wonen

Herbert Raat

Herbert Raat

Natuurlijk moet een burgemeester in de gemeente wonen waarvan hij of zij dat is. Wethouder Herbert Raat liet daarover desgevraagd in het radioprogramma Standpunt.nl van KRO-NCRV geen enkel misverstand bestaan. Hij vindt dat ook wethouders en ambtenaren, zeker de hogere, daar moeten zijn gehuisvest. Ze moeten de vezels van de stad kennen, vindt hij.

Iemand die de stelling verdedigde dat de wettelijke verplichting voor een burgemeester in zijn standplaats te wonen eigenlijk achterhaald is, raadslid Bert Luyendijk van Krimpen aan de IJssel, kreeg maar ruim 22 % van de stemmen. De meerderheid was het kennelijk met Raat eens.

“Burgemeester zijn is een ambt, geen baantje. Je bent dag en nacht verantwoordelijk voor een gemeente. Je kunt niet zelf in Aerdenhout wonen en in een toespraak tegen de inwoners het hebben over ‘wij Amstelveners’. Dat is ongeloofwaardig,” zei hij.

Hij vindt het ook terecht dat de gemeentesecretaris een Amstelvener is, die men in de winkels ziet en weet wat er leeft. Wat hem betreft wordt primair op kwaliteit van ambtenaren gelet, maar als iemand uit de stad zelf komt, is dat wel een pré. Dat geldt vooral voor beleidsambtenaren.

Onenigheid over vermeende geboorte AV

amstelveen_(1680-1684),8eGH,K09,detail_stadsarchief_amsterdan-NEWSDETAIL_1Eigenlijk heb ik altijd getwijfeld aan die geboortedatum van Amstelveen. Met veel ophef omgeven, werd een ‘geboorteakte’ in het Amsterdamse stadsarchief gevonden en een paar dagen in het Van der Togt Museum tentoongesteld. Datum: 25 mei 1399. Maar toen al herinnerde ik me dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw de gemeente bijzondere gasten als relatiegeschenk een boek toe stopte dat over acht eeuwen Amstelveen ging. Dat was door historicus J.W. Groenbeek in opdracht van de gemeente geschreven.

Als ik acht eeuwen van 1960 aftrek, komt ik toch halverwege de twaalfde eeuw uit. Dat Amstelveen ouder moet zijn dan wat die zogenoemde geboortedatum suggereert, betogen ook lokaal historicus Van Schaik, van wiens hand geregeld artikelen zijn te lezen in het blad Amstelmare van de Vereniging Historisch Amstelveen. Daar wijst AmstelveenZ op.

Graf Piet Muijselaar (Zorgvlied) blijft bestaan

Piet Muijselaar

Piet Muijselaar

Het graf van wijlen Piet Muijselaar – Snip van het destijds alom populaire duo Snip & Snap – e diens vrouw Maria op Zorgvlied wordt niet geruimd. Het gerucht dat het wel zou gebeuren, wordt door de directeur Arab Nesvadba met klem tegen gesproken. De Telegraaf meldde eerder dat er een bord bij het graf stond waarop nabestaanden werd verzocht zich te melden.

Ruimen zou niet in het beleid passen dat de graven van bekende Nederlanders op de begraafplaats blijven bestaan. Muijselaar wordt als een van de cultuurdragers gezien en Zorgvlied zegt te beseffen dat de artiest van betekenis is geweest voor veel mensen. Overigens vraagt het wel om donaties voor instandhouding van het graf.

Het beleid de graven van bekende artiesten op Zorgvlied te laten voortbestaan, dateert kennelijk uit de zestiger jaren. Toen wilde de gemeente – die zo ongeveer alle historische bouwwerken en stadsgezichten sloopte die geld kostten – het graf van Oscar Carré laten ruimen, maar daartegen kwam zoveel verzet dat het niet doorging. Het in het oog springende monument op Zorgvlied bleef bestaan. Overigens werd destijds wel het Oude Dorp ernstig verminkt door de slopershamer.

Schouw met rolstoelers en wethouders

Herbert Raat

Herbert Raat

Rolstoelgebruikers gaan na de zomer bekijken welke hindernissen er voor hen zijn in het Stadshart. Wethouder Herbert Raat heeft dat afgesproken met Corrie van Hugten, die haar ongenoegen over een aantal voor rolstoelers onneembare stoepen noemde in een ingezonden stuk in het Amstelveens Nieuwsblad en met wie hij sprak tijdens het zomerfeest in Bovenkerk.

Corrie van Hugten was ooit de ‘uitvindster’ van het rolstoeldansen, waarin zij later een landelijk leidende rol had. Raat heeft met haar inmiddels de proef op de som genomen in het Stadshart. Bij restaurant Kokusai bleek wel een parkeerplaats voor gehandicapten te zijn, maar om de stoep af en verderop weer op te komen was voor haar niet te doen. “En ik heb best spierballen,” zei ze tegen Raat, volgens zijn weblog.

Van Hugten liet hem ook zien dat even verderop bouwhekken de boosdoeners waren, waardoor over de weg moest worden gerold om een schuine stoeprand te vinden waar rolstoelers een trottoir op konden komen. “Voor mij is duidelijk dat we zaken moeten veranderen. Bij aanbesteding van werkzaamheden in de openbare ruimte is meer aandacht nodig voor belangen van inwoners in een rolstoel”, meldt Raat.

Raat verwacht eind 2017 voorstel bunker

bunker20 aangepastVertraagd door juridische procedures van omwonenden komt er pas tegen het einde van dit jaar een voorstel van B&W aan de gemeenteraad over de inrichting van de door Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwde bunker aan de Wolfert van Borsselenweg als educatief centrum. Dat verwacht wethouder Herbert Raat, blijkens een brief aan de raad.

‘Koffiebus’ toert door de stad

De zogenoemde ‘koffiebus’ van het gemeentelijke project #MensenmakenAmstelveen was op 18 juli in Nes aan de Amstel, maar daar blijft het niet bij. De bus trekt verder door de gemeente, met ambtenaren aan boord om suggesties van inwoners te horen voor hun ‘verbinding’ in de wijken. Dinsdag 25 juli was de bus op de biologische markt in het Stadshart.

Op dinsdag 18 juli bracht de koffiebus van MensenmakenAmstelveen een bezoek aan Nes aan de Amstel. Medewerkers van de gemeente vertelden over dat op wat tegenwoordig sociale cohesie heet gerichte project.