Categorie: "Overheid"

VVD vraagt aantal statushouders in bijstand

Rob Ellermeijer

Terwijl het aantal inwoners dat een beroep doet op een bijstandsuitkering en niet werkt de laatste jaren toenam, zegt de gemeente niet te weten hoeveel statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zich onder die uitkeringsgerechtigden bevinden. De VVD gelooft dat kennelijk niet helemaal en wil via een aantal schriftelijke vragen over participatie in de samenleving van iedereen ook weten hoeveel niet werkende statushouders er bij zijn.

De fractie vindt dat iedereen zo goed mogelijk moet participeren en aan het werk zijn. Eerder gaven B&W aan dat de toename van het beroep op de bijstand (op basis van de Participatiewet) te maken had met onder meer de crisis. Maar die is nu voorbij. Raadslid Rob Ellermeijer van de VVD verwijst onder meer naar een artikel in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ over de Rotterdamse aanpak met een streng op uitstroom naar werk gericht beleid, beperking van de instroom en intensieve controle op bijstandsfraude. In de Maasstad zijn de laatste vier jaar ruim 15.000 mensen uit de bijstand gehaald en aan een baan geholpen. In Amstelveen weet men volgens Ellermeijer niet hoe het aantal bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden zich ontwikkelt.

Amstelveen op jacht naar toeristen Amsterdam

Als een heerlijke stad om te wonen, werken en te bezoeken presenteert Amstelveen zich. De gemeente met een veelzijdig karakter: internationaal, groen, cultureel en ‘enterprising’. Een plaats onder de rook van Amsterdam.. variërend van rust en groen tot ‘uitgaan in de cultuurstrip’ aan het Stadsplein.

Daarom werd maandag de zogenoemde citymap ‘Experience Amstelveen’ gepresenteerd, waarin wordt uitgestald wat Amstelveen allemaal heeft te bieden voor bezoekers en expats. Een nieuwe stadsplattegrond met informatie over cultuur, recreatie en voorzieningen in Amstelveen.

Een drukwerkje dat bijdraagt aan de acties om meer mensen als bezoekers er heen te krijgen, zei wethouder van economische zaken en cultuur Maaike Veeningen (D66). Zij overhandigde in de Tuinkamer van Brasserie Paardenburg de eerste exemplaren aan raadslid Inza Gast (VVD) en vertegenwoordigster van IN Amsterdam Charles Wijnen Gonzalez. De citymap is ontwikkeld in samenwerking met ‘amsterdam inbusiness’.

Geduld met Jagershuis in verval is op

Het geduld van wethouder Herbert Raat met de eigenaar van het Jagershuis aan de Amstelzijde is op, laat hij op zijn weblog weten. Die eigenaar is de firma Breevast B.V. en het historische gebouw wordt gekenmerkt door een grote mate van achterstallig onderhoud. Raat heeft er gemeentelijke inspecteurs op af gestuurd.

Het gebouw voldoet volgens hen niet aan de eisen uit de Woningwet, de Erfgoedwet en de Monumentenwet. “Zelf ben ik ook een aantal keren wezen kijken en mijn conclusie is dat Breevast het pand laat verkrotten.”

Doorgerotte kozijnen, kapotte ruiten, waardoor water en wind vrij spel hebben, ontbrekende dakpannen en een van het hoofdgebouw zichtbaar losgeraakte oostelijke vleugel zijn enkele van de gevolgen daarvan.

“Langdurige lekkage leidt tot een verslechtering van de kapconstructie. Het schilderwerk is in zeer slechte conditie. Groot onderhoud, om verder verval van de houten elementen te voorkomen, is noodzakelijk”, zegt Raat.

Eenhoorn: ‘Amstelveen geen Calimero in regio’

Bas Eenhoorn

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die tientallen gemeenten omvat, moet Amstelveen zich niet opstellen als de Calimero. “Wij moeten in die regio een sterke gemeente zijn”, zei burgemeester Bas Eenhoorn dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie op het raadhuis.

Hij staat overigens wel achter regionale samenwerking, maar vindt kennelijk dat Amstelveen daarin zich niet de kaas van het brood moet laten eten. Hij signaleerde het gevaar dat de gemeente zich niet altijd in die sterke positie presenteert in de nieuwe bestuurlijke vormen die rond Amsterdam ontstaan.

De burgemeester zei overigens de traditie van een nieuwjaarstoespraak wel te willen voortzetten, maar zelf een hekel aan ellenlange speeches te hebben. Hij wenste iedereen een gelukkig 2018 en ging in op wat geluk betekent voor mensen. In Amstelveen voelt volgens onderzoek 90% zich gelukkig en de stad behoort tot de top in geluk van Nederland. Hij stipte tal van onderwerpen aan, waar hij het naar zijn zeggen niet over wilde hebben, maar toch de revue liet passeren. Daarbij noemde hij de namen van alle wethouders, die volgens hem goed werk verrichten, maar van wie de vraag is of zei na de verkiezingen in maart terig komen in het college van B&W.

Daarbij had hij het ook over de ambtenaren, die niet gewend zijn aan hun bazen en mogelijk weer nieuwe krijgen. “Het wordt een spannend jaar”, zei Eenhoorn, die er ook op wees dat de gemeente steeds meer een digitale organisatie wilde worden. Hij herinnerde en aan de 90.000ste inwoonster, een baby, te hebben bezocht, repte verder over duurzaamheid en over het belang van het waakzaam nu in het digitale tijdperk privacy steeds meer wordt bedreigd. “Amazon en Google weten meer over jullie allemaal dan de gemeente”, zei hij tegen de bezoekers van de receptie.

Raadhuis nu rookvrij

“Ons raadhuis is nu rookvrij”, zei wethouder Herbert Raat van zowel Zorg en Gezondheid als Handhaving (VVD). Samen met de in Amstelveen wonende huisarts Ilona Statius Muller en Bart de Wolf van KWF Kankerbestrijding onthulde hij dinsdag het bord bij de luifel van het raadhuis, waarop staat dat het daaronder verboden is te roken.

Het drietal onthulde nog enkele andere borden die er op wijzen dat Amstelveen op weg is naar een rookvrije generatie. Raat is zelf een ex-roker en weet hoe moeilijk het is van die verslaving af te komen, zei hij. Maar volgens hem moet de gemeente het goede voorbeeld geven en worden door de genomen maatregelen straffe rokers ook gestimuleerd met hun gewoonte te stoppen.

Oud-burgemeester Quarles van Ufford overleden

Oud-burgemeester jhr. mr. Quarles van Ufford blijkt op 17 december op 88-jarige in Breukelen te zijn overleden. De gemeente heeft daar, behoudens een rouwadvertentie in het Amstelveens Nieuwsblad, geen publicitaire aandacht aan geschonken.

Wilhem Herman Daniël Quarles van Ufford was lid van de VVD en van 1978-1983 burgemeester van Amstelveen. Hij kwam erheen nadat hij in Heemstede, waar hij eerder burgemeester was, twee van zijn vier dochters door een dodelijk treinongeluk in 1973 had verloren. In totaal was hij 21 jaar burgemeester. Voordat hij naar Heemstede kwam had hij dat ambt in Reeuwijk. Uit Amstelveen vertrok hij doordat de toenmalige koningin Beatrix hem vroeg directeur van haar kabinet te worden, een functie waarvoor destijds voornamelijk de adel in aanmerking kwam en die hij, naar zijn zeggen, niet kon weigeren.

Hij was Nederlands Hervormd, tweemaal chef de mission bij de Olympische Winterspelen (1968 en 1972) en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB). Samen met de oud-burgemeesters Dirk Rijnders, jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland en gemeentesecretaris Koorevaar opende hij op 30 mei 1980 het raadhuis aan de Poel. Koorevaar had een rapport geschreven waarin die plek als enig juiste voor het nieuwe raadhuis werd aangewezen. Het viertal onthulde het gemeentewapen. Het gebouw had 42 miljoen gulden gekost.

Amstelveen heeft nu 90.000 inwoners

Amstelveen heeft nu 90.000 inwoners. Burgemeester Bas Eenhoorn bezocht woensdag de 90.000ste. Dat was de op 20 december om 12.00 uur geboren Neve Joanna Strunks, dus een week oud. Zij was tijdens het bezoek precies 1 week oud.

Burgemeester Bas Eenhoorn gaf baby Neve een grote Eenhoornknuffel en de ouders een boek over geschiedenis van en de monumenten in Amstelveen. De familie Strunks woont al diverse jaren in Amstelveen, de moeder is een echte Amstelveense.

Amstelveen (toen nog Nieuwer-Amstel) passeerde in 1962 de grens van 50.000 inwoners, in 1969 die van 70.000. In 2008 bereikte de gemeente het inwoneraantal van 80.000 en nu zijn er dus 90.000 inwoners.

Raadhuis rookvrij – ook voor de deur komt verbod

Binnen het gebouw roken, mocht al niet, maar per 1 januari wordt het raadhuis nog strenger op dat punt medewerkers en bezoekers. Tot voorkort was er een rookkamer, maar die bestaat niet meer. En ook voor de deur duldt de gemeente geen rokers meer, dus niet meer onder de overkapping, waar rokers droog stonden.

Net als trouwens op het balkon op de eerste etage, waar men in de pauzes van raadsvergaderingen sommige raadsleden vindt (ook de vorige ‘vaste’ burgemeester en nu ereburger Jan van Zanen trouwens). Ook is roken verbonden bij de parkeergarage en op het dak van het gebouw.

Bij de officiële opening van de gemeentelijke ultieme jacht op rokers op 2 januari (16.00 uur) bij de hoofdingang van het raadhuis zijn Bart de Wolf van KWF Kankerbestrijding en de in Amstelveen wonende huisarts Ilona Statius Muller aanwezig.

Ed Nijpels en Astrid Joosten op Eneco-symposium

Ed Nijpels, Annelies Huygen, Mark van Baal en Jan Rotmans spreken op het door de gemeente georganiseerde symposium ‘Aandeel in Duurzaamheid’ op donderdag 1 februari in Rotterdam (Drijvend Paviljoen). Dagvoorzitter is Astrid Joosten. Centrale vraag: hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de energietransitie en welke rol kan publiek aandeelhouderschap daarin spelen?

Volgens de initiatiefnemer, wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD), verdient heel de privatiseringsgolf van de laatste jaren bij publieke voorzieningen een inhoudelijke discussie. “Hetzelfde geldt voor de energietransitie, waar iedere Nederlander straks mee te maken krijgt”, zegt hij. Raat kwam tot het initiatief op basis van een conflict over de aandelen Eneno van 53 gemeenten. Rotterdam stelde voor die aandelen maar te verkopen aan commerciële partijen, Amstelveen was tegen en houdt ze liever in handen van de gemeenten.

Nog drie brieven over datalek in behandeling

Over de door een ambtelijke fout ontstane datalek bij de gemeente, zijn drie brieven en twee telefoontjes nog in behandeling over de gegevens omtrent personen die daarbij min of meer op straat zijn komen te liggen. Met een bedankje aan de leden van het zogenoemde Digipanel (400 mensen die hebben meegepraat over de nieuwe website) werden per abuis allerlei persoonlijke gegevens van betrokkenen meegestuurd. B&W hebben daarvoor onmiddellijk hun excuses aangeboden en melding gedaan bi de Autoriteit Persoonsgegevens.

“Alleen het Amstelveense bestand is meegestuurd, het Aalsmeerse was verwijderd uit de mail”, schrijven B&W nu aan de gemeenteraad. Maar intussen was het meegestuurde bestand wel groter dan het aantal mensen dat over de website had meegedacht. “Er was dus ook een groep mensen die geen mail had gehad, maar wier bestand wel is meegestuurd. We hebben alle groepen benaderd middels een mail en een brief van het college. In deze brief hebben we een telefoonnummer genoemd waar mensen naar toe konden bellen met vragen”, schrijven B&W aan de raad.