Categorie: "Geestelijk Leven"

‘Beginnerscursus” over het christelijk geloof

Wat houdt het christelijke geloof eigenlijk in? De Stadshartkerk (die diensten houdt in het Congrescentrum) en de Nederlands Gereformeerde Kerk gaan samen een soort cursus voor ‘beginners’ organiseren. Het is de bekende Alphacursus, die al in 140 landen en ook door veel kerken in Nederland wordt gebruikt.

Bidden voor de stad in De Meent

In wijkcentrum De Meent (Orion 3) wordt maandagavond 3 juli een interkerkelijke gebedsavond gehouden voor Amstelveen. Die is georganiseerd door twee gemeenten van evangelische signatuur, de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt’ en de CAMA Gemeente. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. ´Wij hebben het verlangen dat God Zijn heil over Amstelveen gaat uitstorten. Wij geloven dat het nodig is dat christenen van Amstelveen daartoe hun geestelijke krachten bundelen,´ melden de organisatoren.

Lezing en discussie over Da Vinci Code

De Stadshartkerk, die wekelijks diensten houdt in het Congrescentrum, en boekhandel Venstra organiseren samen een lezing over ´feiten en fictie rond de persoon van Jezus in De Da Vinci Code. Dat gebeurt ter gelegenheid van de lancering van de film over het gelijknamige boek van Dan Brown en in het kader van de Maand van het Spannende Boek. Door De Da Vinci Code zijn volgens de organisatoren veel mensen benieuwd naar feiten over Jezus. De lezing wordt vrijdagavond 23 juni (19.45 uur) bij Venstra gehouden door bijbelwetenschapper dr. Wolter Rose, docent Semitische talen in Kampen en gepromoveerd aan de Oxford University.

‘Robin en God’ en Bankraskerk

In de Bankraskerk komt Tom Schoemaker zondag 21 mei (10.00 uur) aan kinderen van vier jaar en ouder het verhaal ‘Robin en God’ vertellen. Het is geschreven door Sjoerd Kuyper. Er wordt een collecte gehouden voor Kika. Ook is een crèche aanwezig. Informatie: 6437596

Gebedsavond voor redding Amstelveen

In De Meent wordt maandagavond 9 januari (19.45 uur) een zogenoemde interkerkelijke bidstond gehouden voor Amstelveen. Het is de bedoeling dat christenen uit diverse kerken daar komen bidden dat ‘God Zijn heil over Amstelveen gaat uitstorten.’ Het initiatief komt van twee evangelische geloofsgemeenschappen, de CAMA Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt,’ die overigens elke drie maanden bijeen komen voor gezamenlijk gebed voor de stad.

De Wijngaerdt 25 jaar

De volle evangeliegemeente De Wijngaerdt bestaat 25 jaar. Het jubileum werd zondag gevierd met een feestelijke dienst in de theaterzaal van Westend. In dat gebouw komt zij wekelijks op zondagmorgen samen. De geloofsgemeenschap kwam een kwart eeuw geleden voort uit een bijbelstudiegroep in een woning in Randwijck. Het huis werd op den duur te klein. Tegelijk kregen de deelnemers behoefte ook op zondag bijeen te komen in een eigen gemeente. Zij kan gerekend worden tot de pinksterbeweging en is inmiddels aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Er is wel een oudstenraad, maar geen vaste voorganger. Wisselende sprekers gaan in de diensten voor. Eenmaal per maand is er een ‘ieder heeft iets’ dienst, waar in principe ieder li inbreng kan hebben. www.veg-dewijngaerdt.nl

Nieuw grafmonument voor ds. Buskes

Er komt een nieuw monument op het graf van de bekende in 1980 overleden ds. Buskes. Het wordt vrijdag 16 september (14.00 uur)op Zorgvlied onthuld door diens biograaf, dr.E.D.J. de Jongh. Het geld ervoor werd bijeen gebracht op initiatief van hem en twee andere vrienden van Buskes. De synode van de Protestantse Kerk Nederland, de Amsterdamse Hervormde Gemeente en veel particulieren droegen financieel bij. De biografie ‘Dominee van het volk’ verscheen bij Kok in Kampen. Buskes stond bekend als ‘rode dominee.’ Hij keer zich onder meer publiekelijk tegen het regeringsbeleid, toen Nederland met militaire acties Nieuw Guinea wilde behouden.