Innovatiefonds Zorg en Welzijn op komst

Marina Casadei

Omdat de gemeente inwoners, organisaties en bedrijven wil prikkelen tot het indienen van nieuwe plannen op dat gebied komt er een zogenoemd Innovatiefonds Zorg en Welzijn. Het wordt aangewend om samen met mensen die zorg nodig hebben tot oplossingen daarin te komen. De raad is gevraagd € 361.500 voor het fonds beschikbaar te stellen.

De raad had trouwens in een motie om een dergelijk fonds gevraagd. De SP stemde toen tegen en was ook woensdagavond in de raadscommissie Burgers en Samenleving niet optimaal enthousiast. Aan de transitie van de zorg valt veel te verbeteren, was Marina Casadei van die partij wel met andere fracties eens. “Maar wat doen B&W zelf aan innovatie?” vroeg ze. Daarmee doelde zij op betaalde banen binnen de gemeentelijke organisatie voor bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Maar dat is volgens wethouder Herbert Raat van zorg (VVD) toch een wat ander terrein dan het zijne.

Volgens raadslid Esther Veenboer (PvdA) betreft de decentralisatie van het sociale domein (overgang ervan van het Rijk naar de

Esther Veenboer

gemeenten) behalve die overgedragen taken ook transitie. En daarvoor was juist het nieuwe fonds bestemd. Daarom komt 300.00 euro terecht, plus € 50.000 voor ambtelijke capaciteit (“zodat het niet bij een ambtenaar er nog eens bij en dus op een stapel kom”, zei Raat) en nog eens € 11.500 voor communicatie.

Zelfredzaam

Met het fonds wil de gemeente projecten ondersteunen die de zelfredzaamheid van bewoners vergroten, evenals de ‘integrale ondersteuning’(inhoudend dat er maar één regisseur per gezin zal zijn). Verder moet het fonds zware zorg gaan voorkomen, door oplossingen waardoor van de tweede naar de eerste lijn kan worden terug gedraaid. Adequaat en snel moet er voorts maatwerk worden geboden en ook kostenbesparing kan uit alles bij elkaar voortvloeien.

Bureaucratie

J. Bakker (bbA)

Fractievoorzitter Bakker van Burgerbelangen (bbA) vreesde voor een nieuwe vorm van bureaucratie, die ontstaat als aanvragen waarmee een beroep op het fonds wordt gedaan toch weer een traditionele vorm hebben (waar het nu op lijkt). Er moet naar zijn mening met simpele ingrepen zijn te scoren. En andere fracties waren het ook met hem eens dat niet kostenbesparing het doel moet zijn, maar de kwaliteit van de zorg. En de gemeenteraad moet wat hem betreft dicht op de uitvoering zitten.

Als er van kostenbesparing sprake is, moet die er niet alleen voor de gemeente zijn, maar primair voor de inwoners, zei fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie. Van mening verschilden veel fracties met de SP dat geen marktwerking in de zorg aan de orde moet zijn. Het gaat om zorgaanbieders, zeiden Bakker, Ellermeijer en Raat. Maar die aanbieders zijn wel vaak commerciële bedrijven, reageerde Casadei. En haar fractie heeft daar moeite mee. Gewoon een politiek verschil van inzicht, constateerde Raat. Het gaat er wat hem betreft overigens niet om dat alles op zorggebied goedkoper wordt, “maar dat mensen gelukkiger worden”.

De commissieleden deden zich verder massaal voor als communicatie adviseurs, die meenden te weten hoe de ruim elf mille voor communicatie moet worden uitgegeven. Waarbij kritiek op het Amstelveens Nieuwsblad kwam, omdat het vaak niet overal wordt bezorgd.

 

Lees ook:Fonds voor suggesties voor zorg en welzijn
Lees ook:Ook D66 / bbA tegen langs elkaar werken zorg
Lees ook:PvdA en D66 willen fonds voor zorginnovatie
Lees ook:Raat: ‘Wachttijd hulp dementie moet korter’
Lees ook:Raat bezorgd over laag inkomen huishoudhulp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.