Categorie: "Welzijn"

Meer vrijwilligers nodig bij buurthulpdienst

Er zijn meer vrijwilligers nodig voor de Buurthulpdienst van Cardanus. Die ouderen en mensen met een beperking, bijvoorbeeld om eens naar buiten te gaan, een potje te schaken of boodschappen te doen.  De dienst zoekt vrijwillige medewerkers in diverse wijken, die ervaring hebben met het omgaan met dementerende mensen. Er is bijvoorbeeld iemand nodig die met een vrolijke, maar verstandelijk gehandicapte man in Groenelaan af en toe op pad wil gaan.  En in Kostverloren zou een man graag af en toe een potje schaken. Maar ook zijn mensen nodig om boodschappen te doen. De benzinekosten worden door Cardanus vergoed.  

Viering Vrouwendag in het raadhuis

Mineke Schipper

Burgemeester Jan van Zanen mag dan een man zijn, hij opent maandag (8 maart) wel de lokale viering van de internationale Vrouwendag. Die wordt voor de honderdste keer gehouden en dat is dan ook het thema van de viering op het gemeentehuis (16.00 tot 19.00 uur). Na de opening van het programma door de burgemeester houdt Mineke Schipper de lezing Trouw nooit een vrouw met grote voeten. Daarin wil zij een ‘herkenbare, hilarische en onthutsende’ kijk geven op het denken over vrouwen en hun status in verschillende culturen  Verder staan onder meer een emancipatiespel, een dansvoorstelling, een open podium voor gedichten, speeddaten en een ‘lachsessie’ op het programma.

BBA: Gemeente mist controle op subsidies welzijn

David de Jong

Het gemeentelijke subsidiebeleid deugt niet. Er gaan scheppen geld nogal ongecontroleerd naar organisaties. Dat vindt Burgerbelangen (BBA). De fractie doelt evident in het bijzonder op de kapitalen die naar welzijnstichting Cardanus gaan. De betaling aan haar was recent onderwerp van discussie in de raadscommissie Burgers en Samenleving, die overigens nog wordt voortgezet. Voor het jongerenwerk krijgt Cardanus 196 euro per uur, wat verantwoordelijk wethouder Veenboer normaal vindt. Bovendien wordt voor elk geleverd uur ook nog een of anderhalf uur ‘voorbereiding’ in rekening gebracht. “Met zulke bedragen zit je echt boven het topsegment autobedrijf en een topadvocaat, zeker met die voorbereidingsuren,” zegt BBA-raadslid David de Jong. Bovendien constateerden Hermine Janssens en Ria Ganzinotti van het wijkplatform Waardhuizen / Middenhoven dat voor de vorstelijke bedragen niet eens de uren worden geleverd die in rekening zijn gebracht. Daarvoor beschikt Cardanus volgens hen namelijk over te weinig beschikbare medewerkers.

‘Cardanus levert niet waarvoor het wordt betaald’

De gemeente betaalt aan welzijnsstichting Cardanus nog altijd voor diensten die niet worden geleverd, vooral bij het jongerenwerk. Die harde noot kraakte Hermine Janssens van wijkplatform Waardhuizen/Middenhoven woensdagavond voor de raadscommissie Burgers en Samenleving. De kritiek kwam opnieuw hard aan bij de politieke partijen. Het komt er volgens Janssens op neer dat Cardanus veel meer uren aan de gemeente als jongerenwerk verkoopt dan de acht beschikbare werkers kunnen leveren. Samen met Ria Ganzinotti zorgde zij al eerder voor deining in de welzijnstent. Met een rapport dat weinig heel liet van de door Cardanus aangeboden cijfers, waarop de gemeentelijke subsidie was gebaseerd. Er werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld en uiteindelijk leidde het rumoer tot reorganisatie en vertrek van de directeur bij de welzijnsstichting.

Rabogeld voor kindercarnaval en Nesser vrouwen

Carnavalsvereniging ‘De Turftrappers’ de Nesser Dames Vereniging krijgen geld van de regionale Rabobank.  Zij zijn twee acht verenigingen en stichtingen uit de regio die in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het Rabobank Coöperatief Fonds, dat zich ten doel stelt maatschappelijke projecten te  verwezenlijken. ‘De Turftrappers’ krijgen de bijdrage voor het organiseren van een kindercarnaval. De Nesser dames kunnen door het Rabogeld computerlessen voor de leden organiseren. De andere zes organisaties die geld ontvangen zijn: Stichting Vrienden van het Historisch Archief van Abcoude en Baambrugge (voor het maken van een boek over het 900-jarige historie van de dorpen) het Nigtevechts Festijn. (voor een kindermiddag), Bach2Beat (muziekproject voor scholen in de regio) en de Stichting Nationale Herdenking in Weesp, voor het toneelstuk ‘Adres Onbekend’ ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding. Rabobank Amstel en Vecht ontving negentien aanvragen, waarvan de ledencommissie Coöperatief Fonds er acht honoreerde met een totale waarde van ruim tienduizend euro.

Internetcafé Nieuw Vredeveld blijft hele zomer open

Het internetcafé voor senioren bij Nieuw Vredeveld (Rembrandtweg 428) gaat in de zomermaanden door. Geen vakantie daar dus. Voordeel: minder drukte en daardoor is er geen wachtlijst. Iedereen kan een afspraak maken. Er worden individuele lessen gegeven aan cursisten van 65 jaar en ouder, mits hij/zij in Amstelveen woont. Men kan zich aanmelden bij de receptie, telefoon 6475396. www.nieuwvredeveld.nl De cursus is bedeoeld voor senioren die nog voor het einde van de zomer iets (of meer) over computers willen weten.

Gemeenteraad wil meer greep op subsidies Cardanus

Wat doet Stichting Cardanus nou precies op het gebied van welzijn voor het vele geld dat zij van de gemeente ontvangt?  Dat wil de gemeenteraad wel eens heel duidelijk in kaart zien gebracht. Welke prestaties worden er exact geleverd en tegen welk tarief? En wat doet de stichting aan verhoging van de productiviteit en terugdringen van de overheadkosten? Raadsbreed is de aan het college van B&W gegeven opdracht met meer duidelijkheid te komen. De opdracht vloeit voort uit eigen onderzoek van de raadscommissie Burgers en Samenleving naar (onderdelen van) de besteding van subsidiegelden voor welzijnswerk door de Stichting Cardanus. Vooral het jongerenwerk blijkt peperduur.

Cursus om de tijd de baas te blijven

Om mensen te helpen de baas te worden over hubn eigen tijd, start stichting Cardanus op 26 maart een cursus timemanagement voor beginners: vijf lessen in De Meent, bedoeld om te leren tijd beter in te delen, prioriteiten te stellen, nee te zeggen en verplichtingen los te laten zonder schuldgevoel. Cursisten krijgen niet alleen meer ruimte in hun agenda, maar ook in hun hoofd! De lessen worden gegeven door Jolanda Meijer van De Ruimtewinner. Meer weten of inschrijven? Kijk op www.cardanus.nl  of www.deruimtewinner.nl

Politiek laat subsidiebesteding Cardanus onderzoeken

De raadscommissie Burgers & Samenleving gaat zelf laten onderzoeken of subsidiegelden voor jongerenwerk, wijkconciërges en de organisatiekosten voor de wijkplatforms door Cardanus wel juist zijn besteed. In overleg met de griffie wordt daarvoor een externe deskundige ingehuurd. Het is vrij uniek, voor zover bekend de eerste keer, dat een commissie zelfstandig een dergelijk besluit neemt. Dat gebeurde op voorstel van VVD-er Herbert Raat, naar aanleiding van het namens de wijkplatforms Waardhuizen/Middenhoven en Westwijk door Ria Ganzinotti en Hermine Janssens geschreven rapport ‘Kunst en Vliegwerk.’ Daarin werd geconstateerd dat door welzijnstichting Cardanus voor allerlei uit subsidie te bekostigen posten veel hogere bedragen zijn opgevoerd dan daaraan werkelijk uitgegeven.

 

B&W: ‘Waarzeggen geen welzijnswerk’

B&W zijn het ermee eens dat het organiseren van een workshops over waarzeggerij geen welzijnswerk is. Zij hebben dat geantwoord op vragen van de ChristenUnie. Fractievoorzitter Jacqueline Koops is tevreden met die expliciete reactie van het college. De cursus was georganiseerd door welzijnsstichting Cardanus. Die wordt weliswaar door de gemeente gesubsidieerd, maar volgens het college valt de waarzeggerijcursus onder de zichzelf bedruipende activiteiten, die naast het gesubsidieerde pakket worden aangeboden. Cardanus heeft daarin overigens meer paranormale activiteiten, die de ChristenUnie op bijbelse gronden een doorn in het oog zijn en volgens haar het welzijn eerder schaden dan bevorderen.