Categorie: "Welzijn"

Deel subsidievragers traag met verantwoording

 

Herbert Raat

Ruim 300 instellingen in Amstelveen krijgen subsidie van de gemeente. Daarmee is jaarlijks bijna 20 miljoen europ gemoeid. Voorwaarde is dat zij achteraf verantwoording afleggen over de bestedingen, maar daar houden sommige ontvangers zich niet aan. 

Dat moet voor 1 mei gebeuren, maar de gemeente geeft desgevraagd nog uitstel tot 1 juni. Onder meer de bibliotheek en het Sportbedrijf hebben nog steeds niet gerapporteerd, wat nodig is voor de volgende subsidieaanvraag, maar daarmee zijn afspraken gemaakt.

Brandes wil wijkwelzijnswarboel in kaart brengen

 

Jeroen Brandes

Om de warboel van op activiteiten gerichte functionarissen en organen in de wijken enigszins in kaart te brengen, gaat de gemeente daarover burgers beter informeren. Wethouder Jeroen Brandes deelde dat woensdag mee aan de raadscommissie Burgers & Samenleving (BS). Hij kondigde onder meer een folder aan en denkt aan verbetering van digitale informatie.

Diverse partijen hadden gevraagd of er in die wijken zo langzamerhand geen sprake is van overlapping. In elk geval van wijkplatforms en zogenoemde bewonersinitiatiefgroepen (BIG), maar er bestaan ook wijkcoaches, er komt een gemeentelijke ‘initiatieven makelaar’ en daarnaast zijn er de wijkcentra. Om bijvoorbeeld over de sociale teams, activiteitenbegeleiders (een functie die de gemeente nu lijkt op te heffen) enzovoort nog maar niet te spreken.

Vrijwilligers kennen wijkcentra, niet AanZ

De wijkcentra zijn bij de daar werkende vrijwilligers uiteraard bekend, maar de beherende welzijnsorganisatie AanZ kennen zij nauwelijks. Dat blijft uit een onder hen gehouden onderzoek. Wat AanZ met zo’n centrum heeft te maken, weet men kennelijk nauwelijks. De organisatie wil daarin verandering brengen. Zij werd gewaardeerd met een 6,3. Net voldoende, maar volgens AanZmoet het beter worden. Het hoogste cijfer dat haar werd gegeven is een 7, maar door enkele heel lage noteringen daalde het gemiddelde.

De communicatie met ook beter worden, denkt AanZ. De vrijwilligers weten nauwelijks wat er in die organisatie gebeurt. De beheerders en bestuurders gaan nu op de diverse locaties bijeenkomsten met de vrijwilligers houden, zegt AanZ.  Ook komt er een vertrouwenspersoon waar zij met klachten terecht kunnen.

Viering Vrouwendag in MOC

Hoewel voornamelijk een in Oost-Europa gevierd feest, wordt ook in Amstelveen weer de jaarlijkse Internationale Vrouwendag op 8 maart gevierd. Dat gebeurt in het MOC aan de Lindenlaan 75, van 14.00 tot 17.00 uur. Voorheen zorgde altijd de lokale PvdA, of daaraan verwante organisaties, voor de viering. Want Vrouwendag lijkt primair een socialistische aangelegenheid. Er is nu een nieuw organisatiecomité gekomen, dat zegt zich met vernieuwd elan op gerfeestje te willen storten.

‘Leve de Vrouw’ is het thema van dit jaar. Volgens het comité staat de kracht van vrouwen daarbij centraal. ‘Doel is om alle vrouwen die de dag bezoeken met frisse moed (of kracht) huiswaarts te laten keren’, zegt het. Op het programma staan verhalen, workshops en lekkere hapjes en drankjes.

Zorg naar gemeente is ‘werk in uitvoering’

Jeroen Brandes

Wat is nou precies het verschil tussen het Noorddamcentrum, dat sterke invloed heeft op de zogenoemde sociale cohesie in Bovenkerk, en de andere wijkcentra, zoals De Meent? Raadslid Jacqueline Koops vroeg er woensdagavond naar in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Het was één van de talloze vragen aan B&W over het nog onduidelijke nieuwe stelsel voor zorg en welzijn, waarvan talloze taken van Rijk naar Gemeente overgaan.

Om bij dat Noorddamcentrum te blijven: Het raakt 33 mille subsidie kwijt, terwijl er tonnen naar andere wijkcentra gaan. Het culturele centrum Griffioen in Uilenstede gaat de subsidie van 48 mille van de gemeente missen. Tegen beide kwamen vertegenwoordigers uit respectievelijk Bovenkerk en de studentenwijk protesteren.

Oppositie roept Brandes ter verantwoording

 

Jeroen Brandes

Oppositiefracties in de gemeenteraad roepen in volgende week in de raadscommissie Burgers en Samenleving wethouder Jeroen Brandes van Welzijn (PvdA) ter verantwoording over zijn aanvaring met de organisatie Vita Welzijn en Advies. Brandes wil van Vita ruim € 57.5 duizend subsidie terug hebben, omdat de welzijnsinstelling afgesproken taken niet zou hebben uitgevoerd. Vita-directeur Dion de Leuw vindt de constatering van de wethouder dat de contactpartner tekort is geschoten onterecht.

Brandes uitte zijn kritiek in een brief aan de gemeenteraad, naar aanleiding van de jaarrekening van Vita. GroenLinks, SP, ChristenUnie, CDA en Ouderencombinatie (OCA) willen van de wethouder horen wat nou precies de aanleiding is geweest voor de ontstane deining. En ook of die spanning geen invloed heeft op de verhouding tussen beiden. Zij vrezen een herhaling van de geschiedenis rond Cardanus, de welzijnsinstelling die door de gemeente werd uitgekleed, na disfunctioneren op een aantal punten en daarna ook in haar ogen niets meer goed kon doen.

Zorgloket heeft moeite met begrip ‘klant’

 

Herbert Raat

‘Verbijsterend’ vinden B&W de conclusie van een onderzoekscommissie dat problemen in de zorg, zoals met de organisatie Welzorg, niet waren te voorkomen. Dat schrijft wethouder Herbert Raat, die vrijdag het rapport van de commissie kreeg, in een brief aan de gemeenteraad. De ‘Commissie aanbesteding en contractbeheer 3D’ kwam tot de conclusie dat die aanbesteding en het contractbeheer wel professioneel zijn gedaan, maar dat de daaruit voortspruitende verplichtingen door contractpartner Welzorg niet zijn nagekomen.

En dat kon te lang doorgaan, omdat de gemeente zelf eigenlijk niets controleerde, maar ook de klachtafhandeling overliet aan Welzorg. Ofwel: de slager handelde de klachten over zijn vlees zelf af. In de toekomst wil de gemeente bestuurlijk meer bij de levering van middelen zijn betrokken.

Coalitie: motie medisch centrum overbodig

 

Joep van Erp SP

 

Weth. Brandes

Wethouder Jeroen Brandes van Welzijn (PvdA) weigert, gesteund door de coalitie in de gemeenteraad, een onderzoek in te stellen naar de bereikbaarheid van het gezondheidscentrum aan Marne en daarbij de adviezen van een testteam te betrekken. Op het onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de bereikbaarheid was aangedrongen in een door de SP, met steun van CDA en  Ouderecombinatie (OCA), ingediende motie. Brandes en de partijen van de coalitie vonden de motie overbodig, omdar veel van de daarin gegeven adviezen al zijn of worden uitgevoerd.

Het testteam bestond uit SP, OCA, leden van de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen en de Oog Vereniging. Het had bij het testen van het centrum op bereikbaarheid onder meer geconstateerd dat de loopafstand van bus 149 te groot is voor mensen die moeilijk ter been zijn en adviseerde de bus een lus te laten maken op de parkeerplaats ervan, waardoor die tot enkele meters wordt teruggedrongen.

‘Kafka-avond’ over zorg lichamelijk gehandicapten

Het zoveelste debat met de bevolking over de nieuwe aanpak van welzijn en zorg staat voor de deur. Deze keer in de raadzaal (op 12 december, 20.00 uur), georganiseerd door de gemeenteraad in samenwerking met OLGA (Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland).Thema: ‘Als je het mij vraagt…’. Het Rijk smakt allerlei taken op het gebied van de zorg bij gemeenten over de schutting, met veel minder geld, zodat de vraag rijst wat er voor mensen met een handicap gaat veranderen en wat zij allemaal moeten inleveren. Overigens zou er, met kortere lijnen bij de gemeente, ook het een en ander kunnen verbeteren. Want nu werken allerlei geld verslindende organisaties langs elkaar, zodat een soms éénvoudige voorziening een enorm veelvoud kost van de reële kostprijs. Kernvraag van de avond wordt dus: Hoe reageren allerlei instanties nu op concrete zorgvragen en hoe zou dat straks bij de gemeente moeten gaan? Want de nieuwe, gemeentelijke aanpak, biedt ook kansen, vindt de gemeenteraad. Die er dus blijkbaar voor wil waken dat opnieuw een jungle van instanties bij elk probleempje van een gehandicapte betrokken raakt.

PvdA vindt uitvoering Nieuwe Welzijn ‘treurig’

Jeroen Brandes

Volgens de PvdA-fractie in de gemeenteraad is er in Amstelveen een jaar lang eigenlijk niets gebeurd op het gebied van welzijnswerk, ontwikkeling van sociale samenhang in de wijken en alle noodzakelijke veranderingen die onder druk van de regering met het ‘Nieuwe Welzijn’ moeten inluiden. “Treurig”, noemt de fractie de gang van zaken. Zij komt deze maand in de gemeenteraad met een motie om initiatieven van burgers in de wijken ook onder hun regie en niet onder die van de gemeente te laten uitvoeren.

B&W hebben wel veel taken bij welzijnsstichting Cardanus weggehaald en de subsidierelatie daarmee onderzocht, maar de vraag van de complete gemeenteraad aan wethouder Jacqueline Koops blijft volgens PvdA-raadsleden Esther Veenhoer en Jeroen Brandes nog steeds wat zij nu gaat doen. Het bleef al een jaar lang in feite stil, zegt Brandes.