Categorie: "Overheid"

Excuses voor datalek bij bedankbrief website

Brandes (links) en burgemeester Bas Eenhoorn bij lancering nieuwe website.

De gemeente mag dan een nieuwe website hebben, dat wil niet zeggen dat iedereen in het raadhuis ICT beheerst. Aan een bedankmail aan de circa 400 leden van het zogenoemde Digipanel – inwoners die meedenken over onder meer die website – waren alle persoonsgegevens meegestuurd. Het betekent dat in feite de gegevens van iedereen op straat lagen. In elk geval kon ieder lid veel te weten komen van anderen die deel uitmaakten van het panel.

Ook digitaal hebben B&W inmiddels hun excuses aangeboden. In een brief aan de gemeenteraad wordt gesproken van een datalek en gezegd dat onmiddellijk nadat het college ervan op de hoogte werd gesteld een interne procedure is begonnen. Ook de toezichthouder is geïnformeerd over de blunder.

“Dit had nooit mogen gebeuren en wij bieden alle betrokkenen onze oprechte betrokkenen aan”, melden B&W aan de gemeenteraad.

Nieuwe digitale wijze betalen gemeentebelasting

Gemeentebelasting kan met in januari op een nieuwe digitale manier gaan betalen. Er in het nieuwe jaar een QR-code op de aanslag. Ook kan er direct met iDEAL betaald worden via de berichtenbox van MijnOverheid of kunnen inwoners een digitale incassomachtiging afgeven.

Wethouder Financiën Herbert Raat (VVD): “De lokale lasten in Amstelveen behoren nog steeds tot de laagste van de regio. De OZB-woningen 2017 zijn bijvoorbeeld 45% lager dan het landelijk gemiddelde. Ook voor 2018 worden deze weer laag gehouden. Met de nieuwe betaalmogelijkheden proberen we de betaling voor inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. We gaan met onze tijd mee, maar houden wel rekening met inwoners die hier geen gebruik van willen maken. Daarom blijven de andere betaalmogelijkheden in stand.”

Nieuwe website van de gemeente

Brandes (links) en burgemeester Bas Eenhoorn

De gemeente heeft maandag haar nieuwe website gelanceerd. In de hoop dat die eindelijk gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en eigentijdser wordt, zodat inwoners en ondernemers beter, sneller en makkelijker de informatie vinden die ze nodig hebben. Er is jarenlang kritiek op de oude website geweest. De gemeente is doende met een ingrijpende ICT-operatie, waarvoor overigens forse bedragen nog zijn voor inrichting en onderhoud.

“We leven in een tijd waarin inwoners en ondernemers in toenemende mate zaken digitaal willen regelen”, zegt Jeroen Brandes (PvdA), wethouder ICT. “De website is ons belangrijkste communicatiekanaal, maar ook een platform waar inwoners in de toekomst steeds meer zaken digitaal kunnen afhandelen.”

De gemeente zegt dit jaar hard te hebben gewerkt aan het bouwen en inrichten van de nieuwe website. De nieuwe is volgens haar veel compacter en daardoor overzichtelijker. Daarbij is de site zo ingericht dat de meest gezochte producten en diensten via icoontjes op de homepage snel en eenvoudig te vinden zijn en in de toekomst voor een groot deel online geregeld kunnen worden.

Provincie wil balans leefomgeving en economie

  Voor een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid ook in de toekomst naar haar zeggen veilig te stellen hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland de zogenoemde omgevingsvisie NH 2050 vastgesteld, die het gewenste beleid voor de koers bevat.

De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau, zeggen GS. En een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat zegt het provinciebestuur. In de loop van deze maand bepalen Provinciale Staten (PS) de definitieve Koers NH2050.

Ambities

Het beleid is volgens GS gericht op een provincie waarin men zo min mogelijk wordt blootgesteld aan ongezonde en onveilige stoffen. En waar voldoende scholen, ziekenhuizen, sportcomplexen en andere voorzieningen zijn, alsmede voldoende lucht, licht en groen is.

Nieuwe peilpunten voor waterpeil in polders

Voor de Bovenkerkerpolder, de Noorder en Zuider Legmeerpolder en de Uithoornse Polder zijn nieuwe peilbesluiten genomen en andere maatregelen voor een juist waterpeil, goede waterkwaliteit en dito waterhuishouding. Zij maken deel uit van het Watergebiedsplan Westeramstel dat door het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is vastgesteld.

Belanghebbenden kunnen overigens tegen die aanpassingen bezwaar maken tot 3 januari bij de Amsterdamse rechtbank, ook als zij al een zogenoemde zienswijze bij het schap indienden, die werd afgewezen. Bij de rechtbank moet het beroep worden ingediend bij de afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

B&W trokken de stad in…

Of het nu was om de nieuwe waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn wegwijs te maken in de gemeente of met het oog op de naderde verkiezingen (waarna het college van B&W gewoon wil blijven zitten in dezelfde samenstelling) in elk geval besloten B&W na hun wekelijkse vergadering de stad eens in te gaan.

Zij lieten zich door de afdeling Stedelijke Ontwikkeling voorlichten over de ontwikkelkansen in de stad. Van leegstaande kantoren tot woningen, de uitdaging om het Stadshart te verlevendigen en ook nieuwe entrees te realiseren en mogelijke kansrijke locaties voor herontwikkeling. Blijkbaar had het college – of een deel ervan – die informatie hard nodig.

Het college bezocht het gebied rond de Annakerk, meldt de gemeente. De kerk is eigendom van Rijkswaterstaat en heeft een tijdelijke bestemming als ANNA, een culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek en een initiatief van de lokale brouwerij De Naekte Brouwers.

Architectuurprijs voor woningen Jan Lievensweg

Donderdag 16 november zijn in het Cobra Museum de winnaars bekendgemaakt van de tweede Amstelveense Architectuurprijs. In de categorie ‘woningen’ wees de vakjury de appartementen aan de Jan Lievensweg van architectenbureau Studioninedots als winnaar aan. In de categorie ‘gebouwen’ ging de eerste plaats naar het VU Sportcentrum van Slangen en Koenis Architecten.

Voor de categorie ‘woningen’ zat het publiek grotendeels op een lijn met de vakjury. Het dubbele woonhuis aan de Amsteldijk, bij de vakjury goed voor een tweede plaats, ging er met de Henk Jan Oostlander publieksprijs vandoor. Over de categorie ‘gebouwen’ hadden de vakjury en de publieksjury totaal uiteenlopende meningen. Het publiek koos in grote meerderheid voor de Brede School Roelof Venema van CITA Architecten.

Na een welkomstwoord door stadsbouwmeester Marijn Schenk en een lezing door architecte Marianne Loof werden de winnaars bekendgemaakt. In totaal zijn voor de Publieksprijs, dit jaar omgedoopt tot Henk Jan Oostlander prijs, meer dan 700 stemmen uitgebracht. De prijzen, een sculptuur van de Amstelveense kunstenares Annette van Waaijen, werden uitgereikt door wethouders Peter Bot en Maaike Veeningen.

 Mooie gebouwen

“Ook de afgelopen vier jaar zijn er weer veel mooie gebouwen bijgekomen in Amstelveen. De Architectuurprijs is een mooie gelegenheid om onze inwoners hierover hun waardering te laten uitspreken. We zijn blij dat er zoveel stemmen zijn uitgebracht.”

Vakjuryprijs Gebouwen:

1. VU Sportcentrum (Slangen+Koenis Architecten)

2. Centrumgebied Uilenstede (NEXT Architects)

3. Stadsverwarmingsstation Eneco (Architectenbureau Schutter)

Vakjuryprijs Woningen:

1. Appartementen Jan Lievensweg (Studioninedots)

2. Dubbel woonhuis Amsteldijk (Woltjer Berkhout)

3. Drive In Woning Straat van Sicilië (ENZO Architectuur)

Henk Jan Oostlander Publieksprijs gebouwen:

1. Brede School Roelof Venema (CITA Architecten)

2. 2E Montessori / Parcival School (Rudy Uytenhaak + partners

3. Wagener Stadion (IAA Architecten)

Henk Jan Oostlander Publieksprijs woningen:

1. Dubbel woonhuis Amsteldijk (Woltjer Berkhout)

2. Drive In Woning Straat van Sicilië (ENZO Architectuur)

3. Woningen Lindenlaan/Olmenlaan (Stefanova Architecten)

Astrid Joosten leidt ‘Eneco-symposium’

Astrid Joosten

Het door de gemeente Amstelveen georganiseerde ‘Eneco-symposium’ in Rotterdam, wordt donderdagmiddag 1 februari gehouden. Voorzitter daarvan is Astrid Joosten. Het heet ‘Aandeel in Duurzaamheid’, vindt plaats in het Drijvend Paviljoen en maakt in feite deel uit van de op initiatief van wethouder Herbert Raat gevoerde campagne tegen verkoop van de aandelen Eneco, die nu in handen zijn van 53 gemeenten.

Rotterdam is de grootste aandeelhouder, met bijna 32%, en riep alle andere gemeenten op maar te verkopen, waardoor de aandelen op de beurs terecht kunnen komen. Die gemeente kreeg aanvankelijk Den Haag en Dordrecht mee, maar inmiddels heeft de gemeenteraad van Den Haag ook tegen gestemd.

 

Naar aanleiding van de landelijke discussie over behoud of verkoop van Eneco aandelen, kondigde gemeente Amstelveen eerder het symposium aan. Dat gaat over de rol van gemeenten in de energietransitie.

Onno Hoes burgemeester Haarlemmermeer

Onno Hoes (56) is benoemd tot waarnemend burgemeester Haarlemmermeer. Dat gebeurde in overleg tussen de fractievoorzitters in de gemeenteraad en de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Hoes gaat het ambt bekleden met ingang van 28 november.

De nu zittende burgemeester Theo Weterings is per die datum benoemd tot 28 burgemeester van Tilburg. Hoes, die onder meer burgemeester van Maastricht is geweest, blijft tijdens een nu lopende fusieprocedure in Haarlemmermeer. Die gemeente en Haarlemmerliede & Spaarnwoude gaan fuseren per 1 januari 2019. Er is een wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet open gesteld.

Medaille voor redden oudere vrouw uit water

Volstrekt buiten het zicht van media heeft burgemeester Bas Eenhoorn woensdag namens de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een onderscheiding uitgereikt aan Vivian Tusveld. Die redde op 24 april van dit jaar een oudere vrouw uit het water bij Turfschip in Waardhuizen.

De Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen eert personen die anderen van verdrinking redden, door het toekennen van een onderscheiding. Tusveld kreeg de bronzen legpenning uitgereikt.

De stoel van de scootmobiel van de oudere vrouw was losgeschoten, waardoor ze de controle verloor en in de sloot bij Turfschip belandde.