Categorie: "Algemeen"

Weer vrijwilligers aan ‘t werk op Beth Haim

266px-Beth_Haim_Graeber1Morgen (woensdag 3 mei) gaan weer vrijwilligers aan de slag op de Portugees Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk. Meer dan 25 enthousiaste vrijwilligers hebben daar op 19 april meegeholpen met het groenonderhoud. “Geweldig dat we elke keer weer zoveel vrijwilligers mogen verwelkomen”, zegt een woordvoerster van de beherende stichting. “De steun van een ieder die Beth Haim een goed hart toedraagt, blijft onontbeerlijk om de begraafplaats toegankelijk te houden voor een breed publiek.”

Op Beth Haim wordt tweemaal per jaar een vrijwilligersdag georganiseerd, dit jaar in april en oktober.

Meeting over renovatie V&D-pand

Art impression vernieuwd V&W pand. Foto: Rijnboutt / amstelveenweb.com

Art impression vernieuwd V&W pand. Foto: Rijnboutt / amstelveenweb.com

De aannemer die het voormalige V&D gebouw in het Stadshart gaat verbouwen houdt daarover een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere mogelijke belangstellenden. Het pand wordt gereed gemaakt voor internationaal warenhuis Hudons’s Bay. Het is een inloopbijeenkomst op dinsdag 9 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de inpandige keet (Meander-Buitenplein).

‘Het is een ingrijpende renovatie’, vindt aannemer Akor, die de klus gaat klaren. Het geraamte van het pand blijft staan, de gevels en de achterliggende parkeergarage verdwijnen. Het gebouw krijgt een compleet nieuwe transparante gevel. Akor startte de sloopwerkzaamheden en de komende maanden worden rondom het pand de gevelplaten gezet. Ook de dakconstructie wordt verwijderd en een start gemaakt met de sloop van de parkeergarage. Onderdeel van het verwijderen van de gevelplaten is het verwijderen van asbest, dit gebeurt conform de strenge regels die daarvoor gelden en levert geen overlast voor de omgeving. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Beelen.

Lintjesregen: vier ridders en acht leden ON

on_ridderOp twaalf Amstelveners is dit jaar de koninklijke lintjesregen neer gedaald. Vier van hen zijn benoemd tot Ridder en acht tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Mirjam van ’t Veld reikte vanmorgen de bij hun benoemingen behorende versierselen uit.

De nieuwe ‘Ridders’ zijn Klaas Dirk Bruintjes, Hans Jas, Frank Hwie Giap Koh en Tycho van der Werff. Leden: de dames Sandra Bahary, Antje de Jong, Astrid Lodder en de heren Paul Jonker, Roel Kreeft en Jan Willem Meij. Verder werd een echtpaar, zowel Herman Groenendal en als zijn vrouw Anneke, tot lid van de Orde benoemd. De onderscheidingen werden vrijwel allemaal uitgedeeld wegens de verdiensten van de gedecoreerden als vrijwilliger.

Om hen naar het raadhuis te krijgen waren door partners, familie en vrienden uiteenlopende smoezen bedacht. De burgemeester noemde de meeste ervan lachend op. Zo was Roel Kreeft naar het raadhuis gelokt met de melding dat hem daar een functioneringsgesprek wachtte, wat hem een beetje vreemd leek toen de burgemeester hem opwachtte met de mededeling dat het met haar zou zijn.

Sandra Bahary is vanaf 1999 nauw betrokken bij de Stichting Joodse Scholengemeenschap (JBO), was actief op de peuterspeelzaal en ondersteunt nu docenten met werkzaamheden voor basisschool Rosj Pina en de middelbare school Maimonides. Daarnaast richtte zij de schoolbibliotheek op en zorgt zij ervoor dat die dagelijks bemand is. Inmiddels doet zij ook de PR van de school, begeleidt zij schoolreisjes en zit zij in de ouderraad van Maimonides. Daarnaast begeleidt mevrouw Bahary twee Israëlische vrijwilligers.

EO-programma vier dagen uit AV en Ouderkerk

eo ghlAmstelveen en Ouderkerk a/d Amstel staan in de week van 8 tot en met 11 mei centraal in het dagelijkse tv-programma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ (17.50 uur, NPO 2) van de Evangelische Omroep.

Presentatoren Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Kefah Allush, Hella van der Wijst en Mirjam Bouwman gaan er voor op zoek naar authentieke dorpsverhalen, karakteristieke stadsgezichten en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde in Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel.

In ‘Geloof en een Hoop Liefde’ staat het geloof van de gewone Nederlander centraal, zegt de EO. De presentatoren gaan pad met bekende en onbekende bewoners die hen wegwijs maken in de lokale dorps-/stadsgewoonten en -gebruiken.

Ook BV Amstelveen III goeddeels aan oppervlakte

Huissen (LInks) en Hollander. Foto: amstekveenweb.com

Huissen (LInks) en Hollander. Foto: amstekveenweb.com

Derde editie van de talkshow BV Amstelveen. Het publiek in Grand Café ’t Oude Dorp aan de Dorpsstraat bestaat uit een vaste kern plus wat wisselende schillen daaromheen. De relatief kleine ruimte is wel bomvol altijd. Allemaal mensen die er bij willen zijn, want – anders dan andere talkshows, waarvan de tv-programmering is vergeven – wordt de Amstelveense variant niet live uitgezonden.

Je moet er heen dus. Dat is ongeveer hen enige verschil, want verder moet, net als bij NPO en RTL, de kern van de mensen die er in aan het woord komen tot de bekende Nederlanders behoren. Minimaal bekende Amstelveners zijn. Een boek in de aanbieding hebben, is verder mooi meegenomen. Deze keer dus de opeens fotografe geworden Micky Hoogendijk, met wie kennelijk nog steeds Patricia Paay openbaar overhoop ligt (Micky nam ooit Adam Curry als levenspartner van haar over), de in Amstelveen wonende Frits Barend, zangeres Mathilde Santingh (die één liedje zong), componist voor reclamespotjes (en ook Amstelvener) Pim Giel, die onder meer voor het geluid bij de NOS Journaal-leader zorgde en uitlegde wat een soundlogo is, alsmede de voor de Amstelland Popprijs genomineerde band Mick.

Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet’

Dries_van_Agt,_September_2010,_AmsterdamAmstelvener Remi de Lieme lijkt er nu van overtuigd dat Dries van Agt, die de laatste jaren bekend werd door uitdragen van zijn pro-Palestestijns en anti-Israël standpunt, een antisemiet is. Overigens spreekt de voormalige premier datzelfde tegen.

Maar De Lieme schrijft in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) schrijft dat hij een bijeenkomst van de Jonge Democraten (de jongerenorganisatie van D66) bezocht, nadat iemand in hetzelfde blad het antisemitisme van Dries van Agt in twijfel had getrokken en vond dat hem daarvan niet zonder meer kan beschuldigen. Maar de Amstelvener lijkt na zijn tocht naar Rotterdam overtuigt van het tegendeel. “Het bewijs kreeg ik persoonlijk van dolle Dries tijdens deze lezing over zijn Rights Forum bij de Jonge Democraten in Rotterdam”, schrijft hij. De lezing begon met Van Agts bewering dat hij absoluut geen antisemiet is, want “hij heeft ook Joodse vrienden.”

Informatie over echtscheiding

vechtscheiding-7976 (2)Wie erover denkt te gaan scheiden, kan informatie daarover krijgen tijdens een bijeenkomst op woensdagochtend 12 april (10.00 uur) in Dienstencentrum Coherente (eerste verdieping) aan de Diederick van Haarlemstraat 3 in Ouderkerk.

Het is de bedoeling dat paren uit de regio Amstelland, die hun relatie willen beëindigen, daarheen komen. Of één van de partners natuurlijk. Het wordt een editie van het Themacafé Relatie en (echt)scheiding. Eerst zullen er korte presentaties worden gegeven door diverse (ervarings)deskundigen van organisaties als Vita Amstelland, De Groot Douma Vosmeijer advocaten, Nhowmediation en MK Financieel Inzicht bij veranderingen.

Daarna kunnen deelnemers vragen stellen aan deze en andere deskundigen zoals van Two2Tango. Deze ochtend is gratis en men kan er vanaf 9.45 uur terecht.

Worskshop draagdoek voor baby in Mama Café

2016-02-24 19.44.37In het Mama Café, een ontmoetingsplek voor ouders en opvoeders bij café Day op het Stadsplein, staat men vrijdag 7 april (10.00 uur) stil bij alle ins en outs van het dragen van een kindje.  Anne-Rose Hartman van With a touch of Rose komt daarover vertellen. Het Mamma Café wordt elke eerste vrijdag van de maand gehouden.

Anne-Rose Hartman van With a touch of Rose houdt de laatste vier jaar op de Negenmaandenbeurs de Mama Masterclass “Hoe knoop ik een draagdoek?”.

In een draagdoek voelt een kindje zich veilig en geborgen.

Het is bovendien goed voor de ontwikkeling van rug en heupjes. Een draagdoek geeft de ouder de mogelijkheid activiteiten te ondernemen. Ondanks deze evidente voordelen, hebben ouders vaak het idee dat het knopen van een draagdoek lastig is.

“En dat is nu precies de rede van het geven van deze workshop”, legt Anne-Rose uit. Tijdens het Mama Café geeft zij een duidelijke uitleg over de type draagdoeken en het knopen zelf.

En natuurlijk kan eenieder zelf ook een draagdoek proberen.

1700 lopers eerste marathon Amstelveen

KPMG-logo[2]Rond 1.700 lopers verschijnen zondagochtend 2 april aan de start van de eerste AmstelveenZ Lentemarathon. De organiserende atletiekvereniging Startbaan is ingenomen met dit grote deelnemersveld: ‘Het is de eerste marathon in de geschiedenis van Amstelveen en mede door inzet en deelname van KPMG, maken we een vliegende start,’ zegt André Kramer van AV Startbaan. Inzet is om met de mooie en afwisselende route langs de flanken van Amstelveen een nieuwe voorjaarstraditie in gang te zetten.

De plannen voor de marathon startten begin 2016 tijdens de training van de lange afstandsgroep van AV Startbaan. Sindsdien is er intensief overleg geweest met alle betrokken partijen, vertelt Kramer, één van de initiatiefnemers.  Behalve de gemeente, zijn die partijen volgens hem lokale ondernemers, politie en leden van de vereniging. “We ontdekten al snel dat de voorbereiding meer voeten in aarde had dan we dachten. KPMG kwam toen al snel in beeld. Die is nu niet alleen sponsor maar zorgt ook voor contacten, promotie en logistieke organisatie. Wij maken dankbaar gebruik van deze samenwerking.”

Dochter Desmond Tutu in talkshow BV Amstelveen

Part-PAR-Par7866532-1-1-0Nadat de twee eerste edities wegens ziekte aan haar voorbij gingen, is burgemeester Mirjam van ’t Veld op maandag 27 maart (17.00 uur) wel van de partij in de lokale talkshow BV Amstelveen. Zij lanceert daar een website om het historisch besef van Amstelveners over hun stad op te vijzelen. Burgers kunnen op de site hun verhalen kwijt.

De burgemeester gaat in de talkshow, die wordt gehouden in Grand Café ’t Oude Dorp aan de Dorpsstraat 104, over haar inspanningen voor #mensenmakenamstelveen. Ook de in Amstelveen wonende dochter van bisschop Demond Tutu, Mpho Andrea Tutu, is in de talkshow present. Zij schreef samen met haar vader het boek ‘Made fot Goodness’. Daarin staat dat in principe alle mensen goed zijn, een opvatting die overigens niet helemaal in lijn is met de Bijbelse uitspraak in Romeinen 3:23 dat ‘allen hebben gezondigd’.