Toch ook computer voor minima-kinderen van zes

Kinderen in gezinnen met een minimaal inkomen kunnen nu toch van zes jaar af een computer van de gemeente krijgen. Het college had de minimum leeftijd op 8 jaar gesteld, maar de ChristenUnie wilde ook zes- en zevenjarigen laten meeprofiteren van de regeling. Haar met steun van PvdA, D66 en Ouderencombinatie ingediende amendement op het B&W-voorstel kreeg steun van GroenLinks. CU-fractievoorzitter Jacqueline Koops vroeg en kreeg hoofdelijke stemming over haar amendement. Uitslag: 17 stemmen voor, 17 tegen. Zodat in een volgende vergadering opnieuw zou moeten worden gestemd. Maar dat zou inhouden dat ook het ongeamendeerde voorstel niet kon worden aangenomen, waardoor ook alle kinderen van 8-18 jaar de dupe zouden worden van maandenlang vertraagde invoering van de regeling.

 

De raad besloot dat te voorkomen door het collegevoorstel dan maar goed te keuren en inj een volgende vergadering zich over amendering daarvan uit te spreken. Aan het einde van de raadsvergadering toverde verantwoordelijk wethouder Groot alsnog een konijn uit de hoed. Hij zegde toe dat kinderen ouders van kinderen van zes jaar, die een beroep op de regeling doen, daarvan ook gebruik kunnen maken. Overigens zou voor hen, als zij computers nodig hebben om bijvoorbeeld leerachterstanden weg te werken, een beroep kunnen worden gedaan op de wet bijzondere bijstand, zoals door diverse fracties en de wethouder was opgemerkt. Maar Koops c.s.wilden ook zes- en zevenjarigen onder de huidige regeling laten vallen. Dat gebeurt nu op basis van een soort compromis. Zij krijgen de computer niet automatisch, maar als erom wordt gevraagd aan de gemeente, zal die daar ruimhartig mee omspringen, zegde de wethouder toe.

Koops had er op gewezen dat volgens het Nibud een pc in een gezin met kinderen vanaf zes jaar basisbehoefte is in Nederland, zoals een koelkast. Zonder compyuter in huis lopen zij achterstand op. Volgens PvdA-raadslid Esther Veenboer motiveren scholen kinderen van groep 3 (zesjarigen) met de computer aan de slag te gaan. Ook worden pakketten voor de categorie verstrekt door scholen om reken- en taalachterstanden weg te werken. VVD en CDA wilden niets weten van verruiming van de doelgroep. De VVD heeft trouwens toch enige moeite met armoedebestrijding, waarvan de computerregeling deel uitmaakt, omdat zij liever financiële prikkels ziet, zodat mensen eerder aan het werk gaan. IN het pakket nieuwe maatregelen van de gemeente wordt ook geld uitgetrokken voor deelname van minima aan sport en culturele activiteiten. De door Burgerbelangen (BBA) gewenste eigen bijdrage van de minima komt er niet. Die fractie wilde trouwens ook de computers in bruikleen geven, om te voorkomen dat ze worden verkocht. Daar zien B&W niets in, al was het maar om de kostbare bureaucratie die nodig is om dat te controleren.

 

 

 

Lees ook:Kinderen minima mogen nu zelf computer kiezen
Lees ook:ChristenUnie: gratis computer voor zesjarige minima
Lees ook:Alstublieft, een gratis computer…
Lees ook:Speelstuif voor 100 kinderen minima gratis
Lees ook:‘Gemeente moet regeling gratis computers zesjarigen communiceren’

2 reacties op “Toch ook computer voor minima-kinderen van zes

 1. David de Jong

  Johan: da’s leuk dat je dat achteraf nog meldt, maar dat was GEEN onderdeel meer van het debat en uit de ingebrachte tekst kon je afleiden dat die ‘gewenste’ eigen bijdrage wat ons betreft niet meer aan de orde is en dus ook niet meer gewenst!
  Jouw conclusie dat de achtergrond ter voorkoming van verkoop was bij het idee van bruikleen is overigens ook een onjuiste want dat heb je mij niet horen zeggen; het ging om in de commissie om de waarde van de PC’s te accentueren; wat ons betreft zou de PC na 3 jaar wel worden geschonken.
  ====
  De door Burgerbelangen (BBA) gewenste eigen bijdrage van de minima komt er niet. Die fractie wilde trouwens ook de computers in bruikleen geven, om te voorkomen dat ze worden verkocht. Daar zien B&W niets in, al was het maar om de kostbare bureaucratie die nodig is om dat te controleren.

    /   Beantwoorden  / 
 2. David de Jong

  Nog even dit mbt het ChristenUnie voorstel van 6/7 jarigen. Wat bijzonder was dat in de commissie B&S dat wel geopperd werd in de eerste termijn, er toch wel behoorlijke kritiek over ontstond. De ChristenUnie daar in de tweede termijn niet op terugkwam en nu als een duveltje uit een doosje het ineens met o.a. de PvdA opnieuw inbracht. De PvdA – toch niet de kleinste fractie van de raad met 8 leden – was bij de behandeling van de minimavoorstellen in de commissievergadering maximaal afwezig!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.