‘Gemeente moet regeling gratis computers zesjarigen communiceren’

Jacqueline Koops (ChristenUnie)

Nu de levering van gratis computers voor jongeren van 8 tot 18 jaar in gezinnen met een minimaal inkomen is begonnen, wil een deel van de gemeenteraad wel eens weten hoe het nu is gesteld met de computers voor jongere kinderen met leerachterstanden. De fracties van ChristenUnie, Ouderencombinatie, PvdA en D66 hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan B&W.  Zij constateren dat in de gemeentelijke communicatie over het project over jongere kinderen in alle talen wordt gezwegen. En dat is volgens hen niet overeenkomstig de afspraken. Eind vorig jaar, toen de raad besloot gratis computers voor kinderen van minima beschikbaar te stellen  (omdat zij anders op school buiten de boot vallen) pleitte de ChristenUnie ervoor dat al voor kinderen van zes jaar af te doen. Dezelfde fracties dienden toen, op initiatief van de CU, een amendement in, dat werd gesteund door GroenLinks. De CU wees er op dat volgens het Nibud een computer inmiddels tot de basisbehoeften behoort en dat jonge kinderen met een achterstand in taal of rekenen en softwarepakket krijgen om dat weg te werken. De stemmen staakten over dat amendement, omdat VVD, Burgerbelangen en CDA dwars lagen uit kostenoverwegingen.

Wethouder Groot van Sociale Zaken kondigde aan dat het college en de ambtenaren in de geest van het amendement zullen handelen als er sprake is van leerachterstanden bij zes- en zevenjarigen en met hen ruimhartig om te gaan bij de toepassing van de regeling.

De regeling ging 1 augustus in. “Vanaf deze zomer heeft de gemeente in allerlei publicaties bekendheid gegeven aan de regeling van het verstrekken van gratis computers. Maar daarin zwijgt zij in alle talen over de regeling voor zes- en zevenjarigen,” zegt Jacqueline Koops van de CU.  Vandaar de vragen van haar en de andere fracties. Zij willen weten of  en hoe de scholen, zoals toegezegd, op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid gratis computers te bemachtigen voor kinderen van zes en zeven jaar van mensen met een minimum inkomen, als er sprake is van een achterstand. Als dat per brief is gebeurd, willen de fracties die graag zien. En als zo’n brief of andere schriftelijke informatie aan de scholen er nog niet is, moet die er alsnog komen, vinden de fracties. Zij vragen B&W via de lokale media duidelijk ruchtbaarheid te geven aan de regeling voor kinderen van zes en zeven jaar.

Lees ook:CDA: geen eigen bijdrage van minima voor sport
Lees ook:Toch ook computer voor minima-kinderen van zes
Lees ook:Politiek ziet niets in gratis computer zesjarigen
Lees ook:Alstublieft, een gratis computer…
Lees ook:ChristenUnie en CDA tegen lange koopzondag

Eén reactie op “‘Gemeente moet regeling gratis computers zesjarigen communiceren’

  1. frank bikker

    Ik heb een praktische vraag. Hoeveel tijd zit er tussen het indienen van de aanvraag en het verkrijgen van de computer? , gezien de snelheid waarmee bureaucratische instellingen werken.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.