Gemeenteraad: Visie city-marketing ontbreekt’

Inza Gast

Nog altijd wil de gemeente Amstelveen op de kaart zetten. Citymarketing heet dat. Maar eigenlijk weet zij ook niet zo goed hoe. Die kritiek kwam donderdag uit de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). Er lag een notitie op tafel met vijf verschillende varianten, variërend van een omvangrijke aanpak, die zes ton kost, tot een die louter op het aantrekken van toeristen is gericht. Eigenlijk kiezen B&W voor een versie waarbij Amstelveen wordt gepresenteerd als aantrekkelijke vestigingsstad voor bedrijven, versterking van het ondernemerschap plus het aantrekken van toerisme.

Niks nieuws, reageerde Martin Kortekaas van GroenLinks op die notitie. “Dit hadden we twee jaar geleden ook wel kunnen bedenken.” De variant waar nu kennelijk de voorkeur van B&W heen gaat kost € 175.000 per jaar, waarvan het grootste deel al eerder is gereserveerd. Volgens Kortekaas en anderen moet er een duidelijk businessplan komen en anders moet de gemeente stoppen met het zichzelf willens en wetens op de internationale kaart te willen zetten, vinden die.

Dat is tegen dove oren gezegd bij D66, waarvan raadslid Aslanjan, ook overtuigd aanhanger van de leer der 24 uurs economie,

Gerard Hulsman

zich donderdag opnieuw een enthousiast voorstander van reclame voor de stad toonde. “Wij moeten stappen zetten om onze positie niet te verliezen,” zei hij. Haarlemmermeer en Haarlem zijn geduchte concurrenten, voegde hij er aan toe. Maar volgens Kortekaas kan men beter stoppen dan voortsukkelen op de nu ingeslagen weg, die van geen enkele visie getuigt.

Ook coalitiepartij VVD liet bij monde van Inza Gast weten dat van B&W méér wordt verwacht dat wat nu op tafel ligt en tot stand kwam na kennelijk geheime vergaderingen waarin de gemeenteraad door specialisten werd geïnformeerd over de materie. Er schijnt ook een rapport va deskundigen over citymarketing te zijn, dat raadsleden nog niet hebben, maar hun dezer dagen bereikt via de digitale achterkamer raadsweb.

Sturing

Gast heeft destijds een motie ingediend, waarin werd aangedrongen op meer citymarketing, maar tot nu toe is er weinig van terecht gekomen, behalve dan dat er geld voor is gereserveerd. ”Ik heb toen al voorzien dat dit zou gaan gebeuren”, zei ze, sturing van verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen missend. Ooit presenteerde Amstelveen zich als Stad in het Groen en wat sommige raadsleden betreft, zou men daarmee door moeten gaan. Ook Gast wees op de heemparken en het Amsterdamse Bos. “Maar we zijn nu drie jaar verder en hebben nog steeds geen goed plan”, verzuchtte ze, terug kijkend op haar door de raad aanvaarde motie. “De wethouder moet haar schouders er onder zetten en actief een citymarketingbeleid gaan voeren en ambtenaren aansturen.”

Een helder plan lag niet bij de notitie. Daarover klaagde ook Gerard Hulsman van het CDA. De gemeente wil een beetje mee profiteren van de toeristenstroom die naar Amsterdam komt en Bert de Pijper van de ChristenUnie wilde die op Schiphol al opvangen met promotie voor Amstelveen.

Bedrijfsleven

Maaike Veeningen

Wethouder Veeningen verdedigde zich met de melding dat citymarketing nu eenmaal een zaak is van gemeente en bedrijfsleven. De lokale overheid kan niet een kant en klaar plan aan bedrijven voorleggen en zeggen dat zij daar maar in mee moeten gaan, redeneerde ze. Ook was er op het raadhuis ziekte van ambtenaren geweest die zich met de zaak bezig hielden, maar er wordt nu gepraat met veel mensen die er verstand van hebben. “Als wij nu tegen het bedrijfsleven zeggen ‘dit willen we en dat is onze visie’ werkt dat niet”, zei ze. Omdat de meerderheid van de politiek voorstander van de variant vestiging van bedrijven en aantrekken van toerisme is, werkt de wethouder die veder uit.

Waarbij GroenLinks een centralere plaats voor het groen in de gemeente wilde.

“Het gaat er om dat de wethouder het voorstel draagt”, vond Gast, die meende dat er veel kansen zijn blijven liggen. “U moet het gaan doen. U zegt wel dat u het gaat doen, maar dat hoor ik steeds opnieuw.”

En volgens Hulsman is ook de nu gekozen variant gedoemd te mislukken als er niet een helder plan aan ten grondslag ligt. Ook SP-fractievoorzitter Joep van Erp vond het allemaal niet helder genoeg. Hij miste de doelstelling. “We moeten beginnen met de vraag hoe wij Amstelveen willen neerzetten.” En op die vraag is het antwoord nog in nevelen gehuld.

 

Lees ook:Plan voor citymarketing op komst
Lees ook:City marketing en RoundUp
Lees ook:Gemeenteraad wil glazen huis in Amstelveen
Lees ook:Soepeler hanteren parkeernorm kantoren aanvaard
Lees ook:Stadsplein

2 reacties op “Gemeenteraad: Visie city-marketing ontbreekt’

 1. Rotary-vriendje

  De gemeente/overheid moet hier niet treden. Dat kan de markt zelf het beste oplossen. Maar goed, de ondernemers moeten weer door de overheid bij het handje worden genomen. Wat een tegenstrijdigheid. Maar goed, zodra er geld verdiend moet worden, wordt alles vanuit overheidswege uit de kast getrokken. Het bedrijfsleven is immers die banengenerator. En die motor moet wel onderhouden worden. Alleen de kosten voor het onderhoud moeten door de gemeente worden gedragen, want anders gaat het ten koste van de winst. Een soort incestueus infuus waaraan wankele Amstelveense ondernemers zich graag vasthouden.

  Wat me zorgen baart is dat sommige raadsleden visie laten zien door uit te spreken dat een visie willen zien. Klinkt krachtig en gaat er altijd in als koek. D66-koek.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Frank Bikker

  Dit soort zaken dient in samenspraak met het bedrijfsleven te gebeuren . Zo niet dan kan je als overheid wel eens voor onaangename verrassingen komen te staan. Klopt ! Maar je dient als overheid wel je huiswerk te doen . Gebeurt dat dan? Nee, men verwijst naar een ” zieke ” ambtenaar. Is de hele afdeling dan 3 jaar ziek geweest, vraag ik mij af. Dat de voltallige gemeenteraad mevr. Van Veeningen, die hiervoor verantwoordelijk is en op vele gebieden steken heeft laten vallen weigert aan te spreken ter wille van de eenheid van de coalitie is een affront voor de lokale democratie.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.