Raat verbindt politiek lot aan Schilderswijk

 

Herbert Raat

“Zolang ik hier zit, ga ik dat niet verdedigen. Dan moet u een ander zoeken.” Wethouder Herbert Raat zei dat donderdagavond tegen de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen over de sloop van de Schilderswijk voor uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart. Hij reageerde daarmee op vragen van GroenLinks over het stadium waarin de plannen van eigenaar Unibail-Rodamco (UR) van het Stadshart verkeren, nadat vorige stuk liepen op een golf van protest. GroenLinks wilde ook weten hoe de bevolking wordt geïnformeerd.

Vorig jaar strandden voornemens van UR, waarmee de gemeente leek in te stemmen, omdat daarvoor ongeveer 70 woningen in het Stadshart zouden moeten worden gesloopt. De bewoners werden plotseling met dat nieuws door de gemeente geconfronteerd en kwamen massaal in opstand. Terecht, lijkt Raat nu te vinden, nadat vorig jaar de affaire voor een crisis binnen het toenmalige college van B&W zorgde.

Raat gaf toe nu wel over een nieuw plan na te denken en daarover constructief met UR te praten. Maar sloopt van de Schilderswijk is wat hem betreft taboe. “Daar geloof ik niet in”, zei hij. “Verandering van de structuur van Amstelveen moet niet afhankelijk zijn van uitbreiding van een winkelcentrum, waarin we trouwens nu met leefstand hebben te maken. Of we er met UR uitkomen, is vers twee. Maar van een plan voor het Stadshart moeten bewoners, omgeving en heel Amstelveen beter worden en niet alleen de verhuurder van winkels.”

Wat hem betreft kan UR in overleg met de gemeente met een plan komen, waartegen de gemeenteraad ja of nee zegt. “Maar het moet een meerwaarde voor Amstelveen hebben”, zei hij. Raat heeft er overigens wel vertrouwen in dat UR nu met een doortimmerd plan komt, dat instemming heeft van bewoners. “Maar geen deal met ons is ook een deal.”

Lees ook:Raat: ‘Handen af van Schilderswijk’
Lees ook:Nieuw plan Stadshart start met ‘leeg papier’
Lees ook:Raat over Stadshart: ‘Wij gaan voor inhoud’
Lees ook:Adviescommissie Stadshart gevormd
Lees ook:‘GroenLinks: ‘Unibail moet stoppen met Schilderswijk’

30 reacties op “Raat verbindt politiek lot aan Schilderswijk

 1. Robert van Waning

  En nu maar hopen dat UR er in slaagt om in goed overleg met de bewoners van de Schildersbuurt en van het Stadshart om plannen te ontwikkelen waarin met vrijwel alle belangen rekening wordt gehouden zodat vrijwel niemand wordt benadeeld en het Stadshart eindelijk ingrijpend kan worden uitgebreid en verbeterd.

  De enige die dan nog bezwaar heeft, is wethouder Raat zelf en die stapt dan dus op. Win-win, heet dat.

    /   Beantwoorden  / 
 2. CeeBee

  Uit het verslag ‘tweede fase ontwerpateliers’ op de website mijnstadshartamstelveen.nl:

  “Een doorgerekend ontwikkelingsrichting zal er, anders dan we na afloop van de ateliers hebben gemeld, niet in september liggen. Zodra we samen met de gemeente een nieuwe planning hebben gemaakt, melden we u dit. In ieder geval koppelen we in september aan u terug waar we op dat moment met elkaar staan.”

  Wat is een ‘doorgerekend(e) ontwikkelingsrichting’?
  Wat bedoelen ze met een nieuwe planning met de gemeente?
  En heeft de terugkoppeling al plaatsgevonden?

    /   Beantwoorden  / 
 3. Olaf Oomes

  Wethouder Raat was de eerste en enige die de situatie voorjaar 2014 volledig ”out of control” heeft laten lopen en “en passant” zijn toenmalige collega bestuurder Jan-Willem Groot in de kou heeft gezet, waarmee tevens een einde kwam aan een hernieuwde CDA participatie in het collegiaal bestuur. Kortom wethouder Raat heeft het toen volledig verknalt. Even ter verduidelijking: ik ben absoluut geen CDA-aanhanger maar stel dit feit gewoon zakelijk vast.

  Blijkbaar heeft wethouder Raat het thans nodig gevonden dit middels dit door hem uitgesproken machtswoord te erkennen. Echter dit doet hij niet voor niets. Hr. Raat is een geslepen politicus en wil duidelijk het lopende proces tussen UR en de bewoners van de Schilderswijk alsnog (en wederom) beïnvloeden. Democratisch? Nee natuurlijk niet. Volstrekt oneigenlijk en een liberaal en democraat onwaardig.

  Laten we hopen dat de gemeentelijke politici zich niet meer laten ringeloren en zich niet laten beïnvloeden door deze ultieme poging van Raat om de ontwikkeling rondom het Stadshart alsnog naar zijn hand te zetten. Mochten UR en bewoners van Schilderswijk eruit komen dan dient politiek Amstelveen dit te accepteren en niet omwille van een individueel wethouder, die toch over een x-tijd exit zal zijn, deze eventuele uitkomst te omarmen zijnde de stem van het volk en daarenboven goed voor de verdere economische ontwikkeling van Amstelveen als geheel.

  Niemand is onmisbaar!

    /   Beantwoorden  / 
 4. CeeBee

  Zodra het wethouder Raat betreft is het overduidelijk gedaan met je zakelijkheid Olaf.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Olaf Oomes

   Ah daar hebben we de spreekbuis van wethouder Raat (c.q. VVD) weer. Zo voorspelbaar onderhand.

     /   Beantwoorden  / 
   1. CeeBee

    Tja, over voorspelbaarheid gesproken..

      /   Beantwoorden  / 
   2. Johan Bos

    Wie is de spreekbuis? Een verslagever die gewoon doorgeeft water is gezegd? Of bedoelt u iemand anders?

      /   Beantwoorden  / 
    1. CeeBee

     Hij doelt op mij Johan. Quod non overigens.

       /   Beantwoorden  / 
 5. gjzn

  Raat houdt poot stijf, goed zo.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Olaf Oomes heeft gelijk. Raat is geen liberaal en geen democraat maar een machtspoliticus. Hij luistert alleen naar zichzelf en gunt het overleg tussen UR en de eigenaars en bewoners van de Lastmanweg geen kans van welslagen tot voordeel van iedereen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   De Stichting, waarbij 50 bewoners zouden zijn aangesloten, denkt er anders over. Wie is de spreekbuis van de door u veroordeelde Raat trouwens?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    @JB, goed lezen svp. Ik had het niet over een spreekbuis van Raat. Olaf Oomes gebruikte die betiteling voor CeeBee die immers geen kritiek – hoe gefundeerd ook – op Herbert Raat kan verdragen.

    Bestuursleden spreken vaak voor zichzelf. Bovendien hebben zij niet per definitie altijd gelijk.

      /   Beantwoorden  / 
  2. frank bikker

   Elke goede politicus is een machtspoliticus.(hopelijk met wat normen en waarden) Daarmee probeert hij zijn idealen te verwezenlijken. En ja, dat is vaak schipperen. Daarmee vind ik Raat een goeie, want op elk college weet hij zijn stempel te drukken. (Dat ik het meestal niet met hem eens ben, is een volledig ander verhaal)

     /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  Mijn hoop is gevestigd op een eerlijk overleg tussen UR en de eigenaars en bewoners van de Pieter Lastmanweg, want daar ligt het grootste knelpunt van de uitbreiding en van de – hoogstnoodzakelijke – verbetering van de infrastructuur rondom het Stadshart.

  Herbert Raat moet dit kwetsbare stadium niet met machtswoorden forceren.

  @Frank, alles en iedereen wordt verpletterd door het stempel dat Herbert Raat altijd overal op probeert te drukken. Het college is zodoende geen samenwerkingsorgaan maar dient als versterker van Herbert Raat. Gemeenteraad en Dichtbij dienen daarbij louter als klankkasten.

  Als Raat integer en betrouwbaar was en gezonde opvattingen en goede ideeën had, dan was het democratische leed misschien nog te overzien. Ik heb gegronde redenen om daaraan te twijfelen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Vanwaar toch die ongebreidelde haat jegens één wethouder, die blijkbaar – volgens u – steeds maar weer alle media en de complete gemeenteraad achter zich krijgt? U beschuldigt hem ervan niet integer en volstrekt onbetrouwbaar te zijn. Is dat schelden, laster of de deskundigheid die alleen u bezit?

     /   Beantwoorden  / 
   1. peterpc

    Johan, ik heb het al eens eerder uitgelegd. rvw is ooit door de raad van journalistiek in het ongelijk gesteld over iets wat Raat gezegd/geschreven had.

    rvw heeft een stofje in zijn hoofd dat direct gaat opspelen als de naam Raat voorbij komt.

    En ja, daar zullen vast wel medische termen voor te bedenken zijn.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marianne

     En nu petertjepc wil jij Johan Bos zeker bewegen een ban toe te kennen aan jouw vijand? Iemand die gewoon een andere mening dan de jouwe aanhangt en daarom weg moet? Nee ppc, het gaat je niet lukken, want vrije meningsuiting he? Dat betekent, dat ook jouw zgnd vijanden een mening mogen hebben en dat betekent ook, dat als er nog integere journalisten bestaan zij jou smeekbeden tot verwijdering van andersdenkenden niet in behandeling gaan nemen.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Johan Bos

     Ik weet dat Raat als een rode lap op een stier bij hem werkt. Ken de uitspraken van RvdJ en andere uitspraken, maar van mij mag hij in het kader van de vrijheid van meningsuiting zijn aanhoudende klachten over Raat blijven spuien. Maar ja, Raat kan nu eenmaal niet onder pseudoniem opereren. Trouwens, wat zou RvW moeten zonder hem? Dan is zijn boksbal weg.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Marianne

      Flauwe, maar voorspelbare reactie.

        /  
     2. Robert van Waning

      @JB, ik opereer niet onder pseudoniem, behalve op het forum van Dichtbij (TMG/WNL) waar ik verbannen ben vanwege mijn kritische meningsuitingen.

      Uw artikel ging over het machtswoord dat Raat heeft gesproken. Kritiek daarop is terecht.

        /  
     3. Johan Bos

      Prima. Ik vroeg alleen of u, die nogal eens klaagt over laster en schelden, meent dat iemand niet integer en onbetrouwbaar noemen daar niet onder valt.

        /  
     4. Robert van Waning

      @JB, laster is een ongefundeerde beschuldiging. Mijn wantrouwen mbt Raats integriteit en betrouwbaarheid is daarentegen – zoals u weet – gebaseerd op eigen aantoonbare ervaring. De nationale ombudsman heeft de schunnige wijze veroordeeld waarop Raat had gereageerd op mijn beleefde verzoek om handhaving van het – note bene door hemzelf ingestelde – scooterverbod. Niettemin blijft Raat weigeren om scooters uit het voetgangersgebied van het Stadshart te weren. Zo iemand betoont zich geen waardig bestuurder.

        /  
     5. Johan Bos

      Maar de ombudsman heeft niet geconstateerd dat de handhaving dramatisch is tekort geschoten, zoals u beweert. Alleen dat Raats bejegening in uw richting niet terecht was. Overigens kunt u niet het totale functioneren van een wethouder, gemeenteraad en media baseren op één gemaakte fout. C.q. uitsluitend op uw scootertrauma.

        /  
     6. Robert van Waning

      De Ombudsman heeft Raats weigering om het scooterverbod te handhaven niet mogen beoordelen omdat de gemeenteraad instemt met het gedogen van (snor)scooters in een voetgangersgebied. De ombudsman bemoeit zich helaas niet met onbegrijpelijk beleid, ook al leidt dit tot falen in een handhavingsplicht zolang er geen gedoogbesluit is. (En dat is ook nooit genomen.)

      Overigens uitte ik hierboven alleen op fatsoenlijke wijze gerechtvaardigde kritiek op de manier waarop Raat als een olifant door het kwetsbare overleg tussen UR en de bewoners dendert.

      U noemt mijn gegronde kritiek een uiting van haat. Overdrijft u niet weer een beetje in uw niet aflatende pogingen om de wethouder te verdedigen? Dit begint wel op te vallen.

        /  
  2. frank

   Als jij gelijk hebt, dan pleit dat niet voor het inzicht van de rest van het college!

     /   Beantwoorden  / 
 8. CeeBee

  Zoals uit hun eigen website blijkt loopt loopt UR inmiddels al een maand achter op hun eigen toegezegde planning, met name als het gaat om de terugkoppeling naar de bewoners. Kan gebeuren natuurlijk, maar uitzicht op een nieuwe datum is er nog niet.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Raat is met zijn machtswoorden als een olifant door het moeizame en kwetsbare proces gedenderd. Amstelveen zal nog zijn best moeten doen om UR te behouden. Ik zie geen kans op een betere partij om mee samen te werken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. gjzn

   Kapitalist, ben je dat, beste Robert?

     /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  @Gerben, het Amstelveense winkelcentrum Stadshart is eigendom van Unibail-Rodamco, een private investeerder. Dat heb ik niet verzonnen. Denk jij trouwens dat het beter eigendom van de gemeente had kunnen zijn? Ik betwijfel dat, gezien de oorspronkelijke stedenbouwkundige en infrastructurele opzet en inrichting van het gebied. En dan heb ik het nog niet over al het bestuurlijke geblunder sindsdien..

    /   Beantwoorden  / 
 11. gjzn

  De beslissingen over Amstelveen vallen niet in de Gemeenteraad, maar elders.
  Ook over stadshart met allesplein niet.
  Wat nu? Burgerdemonstratie op het allesplein?
  D’14?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.