Tennispark Startbaan naar vereniging

Rob Ellermeijer

Nadat eerder de exploitatie en het beheer van het park van tennisvereniging Aemstelburgh aan die club is overgedragen, stellen de  VVD en BBA in de gemeenteraad voor dat nu ook te doen met Tennispark Startbaan, dat dat naar de vereniging LTC Startbaan zou gaan. De overdracht moet uiterlijk per 1 oktober rond zijn, zeggen de coalitiefracties, die natuurlijk in elk geval coalitiepartners D66 en PvdA – en daarmee de meerheid – mee krijgen. Het is de bedoeling dat de vereniging 6,5 á zeven ton mee krijgt van de gemeente.

VVD en BBA hadden vorig jaar april in een motie  College van B&W al opgeroepen te komen tot een overdracht om uitvoering te geven aan de door de raad vastgestelde sportnota Ruimte voor het Sportbedrijf en de verenigingen met aangepaste spelregels. “Met de overdracht krijgt de vereniging een grotere betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid bij de taken die op het tennispark moeten worden verricht. Dat is een stuk efficiënter en geeft de vereniging de mogelijkheid om onder eigen regie sneller en beter de taken uit te voeren”, zegt VVD-raadslid Rob Ellermeijer, zelf actief tennisser en ex-bestuurslid van tennisvereniging Martinus.

Het bestuur van de tennisvereniging LTC Startbaan juicht dit initiatief van VVD en BBA uiteraard  toe, want heeft er in feite zelf om gevraagd.  Ook  fractievoorzitter Jitze Bakker van BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is uiteraard voorstander. Die noemt de

J. Bakker (bbA)

voorgestelde overdracht een uitstekend voorbeeld van participatie . “Zelf dingen doen, betekent hier het meer regelen en inspelen op wat in dit geval de Amstelveense tennissers willen. Onze route is dat Amstelveen zoveel mogelijk wordt gemaakt door de Amstelveners zelf”, zegt hij. De overdracht houdt in dat Sportbedrijf Amstelveen opnieuw een tennispark in exploitatie verliest.

Onderhoud

Bakker en Ellermeijer komen met een initiatiefvoorstel, waarin de gemeente een bedrag beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud. De initiatiefnemers schatten het benodigde bedrag op 250.000 á 300.000 euro.  Daarnaast moet de gemeente een eenmalige bijdrage beschikbaar stellen ten behoeve van de noodzakelijke investeringen in de gravelbanen, ook weer geschat op 350.000 à 400.000 euro. De dekking voor genoemde bedragen moet worden gevonden in de gereserveerde en te verwachten onderhouds- en investeringskosten, zoals opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en de beschikbare middelen in de voorziening groot onderhoud.

In het initiatiefvoorstel wordt ook een indicatie gegeven voor het bedrag dat de LTC Startbaan de gemeente jaarlijks moet betalen aan erfpacht en huur. Met dit bedrag wordt tegemoet gekomen aan de opbrengstderving van de gemeente en het Sportbedrijf Amstelveen.

Groundsman blijft ambtenaar

Het beheer en de exploitatie van de dienstwoning van de groundsman blijven in handen van de gemeente, terwijl ook de groundsman formeel in dienst blijft van de gemeente. Wel worden de kosten die hieraan verbonden zijn aan de vereniging doorberekend. BBA en VVD roepen het College op om snel tot concrete afspraken met de vereniging te komen. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de wijze waarop het beheer, de exploitatie en het onderhoud wordt gestructureerd om de continuïteit en de kwaliteit daarvan voor de toekomst te borgen. Ook moet worden gegarandeerd dat de verhuur van de binnenbanen onafhankelijk van het verenigingsbelang kan plaatsvinden, 0mdat die ook worden verhuurd aan niet leden.

Het initiatiefvoorstel wordt op 19 april besproken in de raadscmmissie Burgers en Samenleving en op 10 mei in de gemeenteraad.

 

Lees ook:Gemeente draagt tenniscomplex Startbaan over
Lees ook:Politiek achter overdracht tennispark Startbaan
Lees ook:Tennispark van gemeente naar vereniging
Lees ook:Beheer buitensport naar Sportbedrijf
Lees ook:VVD: ‘Sport kan efficiënter”

Eén reactie op “Tennispark Startbaan naar vereniging

  1. Rotary-vriendje

    De terugtrekkende overheid of gemeente. De natte droom van iedere rechtgeaarde liberaal. Wat is het toch eenvoudig, die ideale samenleving. Laat bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen. De overheid is geen ondernemer. Precies. En we weten nu al wie daar de vruchten van plukt. We zien de droevige voorbeelden in Amerika. Zodra er geen winst meer te behalen is, is de onderneming gevlogen. Verpauperde brak liggende delen zijn vaak het gevolg. Laat u toch niet in de maling nemen door die handige ondernemertjes die zich zogenaamd zo maatschappelijk betrokken voelen. Welterusten.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.