SP: WMO-bijdrage omlaag en geld voor wijkcentra

De SP stelt woensdag een aantal – naar eigen zeggen – verbeteringen van de zogenoemde Kadernota (concept begroting) voor. Onder meer komt zij samen met de ChristenUnie met een motie waarin wordt gevraagd de eigen bijdrage te verlagen van mensen die een beroep moeten doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die voorziet in voorzieningen als hulp bij het huishouden en woningaanpassingen.

Volgens de SP doen sommige inwoners die er wel recht op hebben toch geen beroep op de WMO, omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen ophoesten.

Maar dat is niet de enige motie van de SP. De fractie stelt ook voor te stoppen met de in haar ogen peperdure re-integratietrajecten voor 50 plussers, om die weer aan het werk te krijgen. ‘Het college vindt dat veel mensen in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wat betreft de oudere werkzoekenden is dat zeker het geval’, zegt de fractie. Volgens haar stelt de hulp aan die werkzoekenden van boven de 50 nauwelijks iets voor. Zij krijgen van het door de gemeente ingehuurde bureau veelal te horen dat zij hun cv moeten ‘downgraden’ (naar omlaag bijstellen) en vervolgens solliciteren op de functies die door het bureau worden aangeboden. Over dat aanbod is de meerderheid van de cliënten sowieso niet erg te spreken, constateert de SP op basis van een door de gemeente zelf gemaakt evaluatierapport van het AA Werkplein in het raadhuis. “Aan iedereen, ongeacht ervaring en opleiding, wordt laaggeschoold werk aangeboden. Dat is natuurlijk geen maatwerk te noemen. Vijftigplussers zijn meer gebaat bij een goede om- of bijscholingscursus”, meldt de fractie.

 Pluspunt en Alleman

Zij wil verder geld reserveren voor verbouwing van de wijkcentra Pluspunt en Alleman. Dat heeft de SP trouwens vorig jaar al tevergeefs gevraagd. B&W zeiden toen wel dat het in 2018 allemaal goed zou komen met Alleman, Pluspunt en Noordammercentrum. Maar er is nu alleen volgend jaar uit te geven geld gereserveerd voor verbouwing van het Noordammercentrum, constateert de SP. Daarom komt de SP opnieuw met de motie ‘Houd het voorzieningenniveau op peil’ om de twee andere wijkcentra ook te doen renoveren. “De SP vindt dat het college zich aan zijn woord moet houden”, zegt de fractie.

Statushouders

Hoewel naar de mening van de fractie de gemeente ruimhartig moet zijn bij het huisvesten van vluchtelingen met een status (die dus mogen blijven), vindt zij niet dat het ten koste mag gaan van woonruimte en andere voorzieningen van burgers die er al wonen. “Daarvoor zijn extra maatregelen nodig. Extra woonruimten en extra voorzieningen. Ook mogen niet alle statushouders in één woonwijk gehuisvest worden”, meent de SP. De partij zegt steeds meer de horen te krijgen dat vluchtelingen geconcentreerd worden gehuisvest in bepaalde wijken. “Wij willen van het college weten wat nu de stand van zaken is rondom de huisvesting van de statushouders zodat de raad de juiste maatregelen kan nemen.”

De laatste jaren onthield de SP steeds goedkeuring aan de Kadernota en de daarop volgende complete begroting. Als de raad met haar voorstellen instemt, is zij geneigd nu mee te gaan. Het is niet waarschijnlijk dat de overwegend liberale gemeenteraad de socialistische voorstellen steunt.

 

Lees ook:GroenLinks: sneller vluchtelingen huisvesten
Lees ook:Geen fonds voor uitzichtloze schuld jongeren
Lees ook:Raad in PvdA-motie: ‘geld reserveren tegen armoede kinderen’
Lees ook:PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Lees ook:Wethouder met SP naar statushouders bij HEMA

7 reacties op “SP: WMO-bijdrage omlaag en geld voor wijkcentra

 1. Karel

  In welke wijken zouden deze statushouders dan worden geconcentreerd?

    /   Beantwoorden  / 
 2. Ciska

  Waarom doet enkel de CU mee met deze motie en niet ook een PvdA, CDA , OCA en een GL . Of zijn ze al aan het lonken naar een coalitie waarin ze waarschijnlijnlijk toch niets in te brengen krijgen ?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rotary-vriendje

   Als je een mooie wethouderspost niet wilt mislopen plooi je je standpunten elegant om die van de VVD heen. Zo gaat dat in Amstelveen. Leve de PvdA, leve de principes!

     /   Beantwoorden  / 
 3. Elias

  CDA, OCA en PvdA lonken natuurlijk naar de volgende coalitie. GroenLinks misschien ook. Ik denk dat de VVD één fractie uit het linkse blok er bij wil hebben, mits die natuurlijk klakkeloos achter het VVD-programma gaat staan…Dat wordt met de SP lastig.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jeroen de Groot

   Dus als je toch eens een niet volledige VVD koers wil, moet je er voor zorgen dat er echt een steviger oppositie komt. Een oppositie waarmee men eens rekening moet houden. Dus niet een D66 , de toch op 1 na grootste partij hier, maar die in Amstelveen een 100% VVD koers vaart. Dan is het misschien verstandig om SP te stemmen en al die andere partijen die zich enkel op de VVD richten. Ook al zie je het gedachtengoed van de SP niet volledig zitten. Een goede oppositie is altijd beter dan geen oppositie.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rotary-vriendje

    Wijze woorden, Jeroen !

      /   Beantwoorden  / 
 4. F. Wijlens

  Het kan mij helemaal niets schelen wat de SP roept of voorstelt, het is tuig en het kan dood vallen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.