Huisvuil bij flats gaat ondergronds

Bij alle flatgebouwen in Amstelveen komen ondergrondse containers voor inzameling van huisvuil. Met het aanbrengen daarvan wordt, als de gemeenteraad ermee instemt, volgend jaar begonnen. De bovengrondse en inpandige containers verdwijnen en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen GFT (groenten, fruit en tuin) afval en overig huisvuil. Bij de laagbouw kan wie dat wil nog wel gescheiden tuin- en ander afval gescheiden aanleveren.

Huishoudens in die eengezinswoningen krijgen een nieuwe soort minicontainer (240 liter) en kunnen de huidige duobakken houden voor GFT-afval en het middenschot eruit verwijderen. Zij beschikken dan dus over twee containers die op afzonderlijke dagen (en diverse frequenties) worden opgehaald. Met grof tuinafval gebeurt dat op afroep.

De gemeente wilde ook bij de laagbouw ondergrondse containers plaatsen, maar uit diverse inspraakronden en het omnibusonderzoek bleek een meerderheid van de bewoners daar tegen te zijn. Zij houden liever eigen containers. Die moeten in de toekomst overigens op speciaal daarvoor aangewezen locaties en op worden geplaatst, zodat zij via automatische zijbelading in de vuilniswagens kunnen worden geleegd. Met die systematiek wordt bespaard op personeel. De nieuwe aanpak voor de laagbouw begint pas in 2009. In 2010 moet de totale reorganisatie van de inzameling klaar zijn. In (het geherstructureerde) Bovenkerk en de nieuw te bouwen wijken bij Westwijk komt ook bij de laagbouw ondergrondse inzameling. Daarmee wil de gemeente bekijken hoe die in de praktijk functioneert.

Volgens wethouder Rien Alink is niet duidelijk wat de centrale overheid met de gescheiden inzameling van GFT-vuil wil. Enerzijds heeft zij de gemeenten laten weten dat die daarmee door moeten gaan, anderzijds krijgen de lokale overheden ruimte om er mee te stoppen. “Door de moderne afvalverwerkingstations levert scheiden niet meer het milieu rendement van vroeger op,” zegt Alink. Volgens hem wordt met de ondergrondse containers bij hoogbouw eerder ingezet beleid voorgezet, dat begon met ondergronds inzameling van glas, papier en textiel. “Wij hadden het ook willen doorvoeren bij de laagbouw, maar de participatie leidde tot een ander besluit.”

Lees ook:Laagbouw krijgt aparte gft-containers
Lees ook:Laatste ondergrondse afvalcontainer geplaatst
Lees ook:Gemeente stelt gescheiden inzameling plastic uit
Lees ook:Gemeente wil minder restvuil hebben
Lees ook:Gemeente wil scheiden huisvuil verbeteren

3 reacties op “Huisvuil bij flats gaat ondergronds

 1. frank van rijn

  T.a.V Rien Link Geachte heer Link Mijn beroep is adviseur voor gemeente,s t.b.v registratie systemen voor ondergrondse containers Ik heb 14 jaar ervaring op dit gebied ,ik wil graag met U van gedachte wissellen omtrent deze onderwerpen ik geef advies aan een groot aantal gemeenten waaronder amsterdam ik heb zeer intressante uitkomsten voor deze zijn gratis heeft u een datum voor mij om een keer bij U langs te komen met vriendelijke groet frank van rijn tel 0653134722 .

    /   Beantwoorden  / 
 2. frank van rijn

  sorry Het is De Heer Alink in plaats van Link

    /   Beantwoorden  / 
 3. Frank Bikker

  Gaat door het efficienter en niet meer gescheiden ophalen van afval de prijs voor de vuilnisophaal omlaag of krijgen de vuilnismensen nu meer loon?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.