Gemeente wil minder restvuil hebben

Peter Bot

Wie onvoldoende meedoet aan het scheiden van afval wordt daarvoor volgend jaar gestraft. Afvoeren van zogenoemd restafval gaat de gemeente moeilijker maken en van afzonderlijk aangeleverd plantaardig afval en (daarvan weer gescheiden) plastic en metalen verpakkingen (blikjes) gemakkelijker. Dat heet ‘omgekeerd inzamelen’. Wie in een eengezinshuis woont, moet in de loop van dit jaar met zijn restafval naar een ondergrondse container lopen, die maximaal driehonderd meter verderop kan staan. Die container is te openen met een pasje. In die laagbouw krijgt men wel minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en PMD (Plastic, metaal en drinkkarton, zoals lege melkpakken).

De maatregelen gaan 3,1 miljoen euro kosten voor onder meer de ondergrondse containers en verzamelcontainers in de woningen voor PMD. Zij zijn gebaseerd op een eerder door de raad aangenomen Grondstoffenplan. Om de duurzaamheid te bevorderen wordt ui andere stromen dan het restafval grondstoffen gehaald. Door recycling zijn die opnieuw bruikbaar, is de redenering.

De gemeenteraad beslist op 22 maart over het voorstel van B&W inzake het ‘omgekeerd inzamelen’. De inzameling van PMD- en GFT-afval krijgt meer en die van restafval minder service. Amstelveen wil het huidige aandeel restafval per inwoner in vijf jaar tijd halveren naar 100 kilo per inwoner. Het nieuwe inzamelsysteem wordt in 2018 gefaseerd ingevoerd.

 Heffing

Er komen 100 ondergrondse restafvalcontainers en 65 ondergrondse PMD-containers. Volgens wethouder Peter Bot is het de bedoeling dat de kostendekkende afvalstoffenheffing niet omhoog hoeft, mede doordat de nieuwe aanpak meer bruikbare grondstoffen oplevert. “De verwerking van bruikbare grondstoffen levert de gemeente geld op en het verbranden van minder restafval kost minder,” zegt Bot. Of de heffing daardoor omlaag gaat, is onduidelijk.

De gemeente zegt ervoor te zorgen dat de andere afvalsoorten dan het restvuil verwerkt worden tot grondstoffen voor nieuwe producten. Maar daar is volgens haar wel de inzet van inwoners voor nodig. Die gaat zij dus sturen. De inwoners moeten hun herbruikbare afval zoveel mogelijk gescheiden aanleveren. De huidige huis-aan-huis restafvalcontainers worden opgebouwd tot een PMD-container. De gemeente verwacht daardoor meer PMD in te zamelen. Uit analyses bleek dat de restafvalcontainers voor de helft PMD bevatten. Wat er na al het scheiden overblijft aan restafval moeten inwoners dus straks naar ondergrondse containers brengen. Bij flats en appartementencomplexen plaatst de gemeente waar mogelijk ondergrondse PMD-containers.

Ook etensresten horen bij GFT, waarvan vervolgens groen gas en compost kan worden gemaakt. Bij de laagbouw starten extra GFT-inzamelrondes, bijvoorbeeld wanneer er meer tuin- en bladafval vrijkomt. Bij appartementencomplexen herintroduceert de gemeente de GFT-inzameling en test met verschillende proeven hoe dit het beste kan.

 30 kilo

Overigens is de nieuwe gemeentelijke aanpak ook het gevolg van een landelijke verplichtende regeling. Het Rijk wil dat er jaarlijks maar 30 kilo restafval per inwoner overblijft in 2025. ‘De landelijke overheid wordt dus steeds dwingender richting gemeenten om haar afvalbeleid te verduurzamen’, meldt Bot aan de gemeenteraad.

Volgens hem zijn Amstelveners wel tot scheiden bereid, maar een verhoging van scheidingspercentage van 54% in 2016 naar 75% in 2021 wordt naar zijn zeggen niet gehaald met het huidige beleid en inzamelsysteem. Daarom kiezen steeds meer gemeenten voor een trendbreuk in het bestaande systeem en dit heeft resultaat. Volgens Bot zet Amstelveen met het nieuwe systeem een belangrijke stap om aan de doelstelling voor 2020 te kunnen voldoen. En voor wat daarna komt.

Eer geldt – ook al wegens het landelijke duurzaamheidsbeleid een verbrandingsbelasting van €13 per ton die in 2015 werd ingevoerd om recycling te bevorderen. Amstelveners moeten wel aan de nieuwe aanpak gaan wennen, beseft de gemeente, die van plan is er een communicatie- en voorlichtingscampagne tegenaan te gooien.

 

 

Lees ook:Restvuil verder in de ban
Lees ook:Gemeente: ‘Beter scheiden is noodzaak’
Lees ook:Project voor strijders tegen restafval
Lees ook:Steeds meer karton en blik bij plastic
Lees ook:Afvoer huisvuil goedkoper door scheiden

4 reacties op “Gemeente wil minder restvuil hebben

 1. Getsie Klaver

  Scheiden aan de bron is een bijna onbegonnen zaak, nog steeds is er een hoop restafval. En een hoop rolcontainers langs de straat. En er gaan geruchten dat het vaak weer samengevoegd wordt bij de vuilverwerking.
  De oplossing moet dan ook daar gezocht worden.
  Geen gemakkelijke klus, wellicht kan hier wel een (serie) robot(s) ingezet worden, bestuurt door een mens, die het afval aan het eind van de rit gaat scheiden op meerdere lopende banden naar verschillende recylingpunten, waar weer energie uit gewonnen kan worden…Zo kan het weer terugbetaald worden. Iedereen blij.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Gerrit

  De maxium afstand tot een ondergrondse container is 300m.
  Lekker als je 85 bent en je bent moeilijk ter been en je familie woont niet in de buurt.Want daar begint men natuurlijk over.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Tomaat

  Misschien ruimte voor de markt? Hoeft die ook niet meer om elke scheet verplaatst te worden. Ik denk dat de Amsterdamse weg en het Oude Dorp ze met open armen zullen ontvangen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Tomaat

   Sorry, hoort te staan bij overkapping bij OUde Dorp.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.