Vijf opties voor nieuwe Amstelbrug

Samen met een klankbordgroep gaat bureau Goudappel Coffeng in opdracht van de provincie onderzoeken hoe de Amstelvrug bij Ouderkerk het best kan worden vervangen. De bestaande brug is te smal geworden voor het hedendaagse verkeer. Er liggen vijf verschillende alternatieven op tafel. Eén ervan is de bouw van een nieuwe, grotere brug, die geschikt is voor al het verkeer. Een ander idee houdt ook rekening met toekomstige trams, zodat er aparte rijstroken voor het openbaar vervoer zijn opgenomen in het ontwerp. Een tunnel voor gemotoriseerd verkeer in combinatie met een brug voor langzaam verkeer is een derde optie. Ook wordt gekeken naar een tunnel voor gemotoriseerd verkeer, met aparte rijstroken voor de bus en een aparte brug voor langzaam verkeer. Een vijfde variant behelst aanleg van een tunnel voor al het doorgaande verkeer en de Zuidtangent en daarnaast een brug voor overig verkeer (lokaal autoverkeer, lokale bus en langzaam rijdend verkeer).In de adviserende klankbordgroep zitten tien vertegenwoordigers van belangengroepen, zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Verwacht wordt dat het onderzoek een jaar gaat duren, waarna een keuze wordt gemaakt. Als die voldoende steun krijgt en financiële dekking is rond, dan kan het ontwerp in het najaar van 2012 worden uitgewerkt. Wanneer de bouw kan beginnen, wordt dan ook pas duidelijk. Dat zal naar men aanneemt niet voor 2014 zijn. Amstelveen, Ouder-Amstel, Stadsregio Amsterdam, Waternet en Rijkswaterstaat zijn bij het provinciale project betrokken.

Lees ook:Ruim driekwart stemmers koos ‘bomenbrug’ A9
Lees ook:Amstelbrug gesloten wegens onderhoud
Lees ook:Meepraten over fietsbrug A9
Lees ook:Brug Ouderkerk twee nachten dicht
Lees ook:Inwoners kiezen fietsbrug A9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.