ChristenUnie: Financieel beleid te weinig sociaal

Bert de Pijper (CU)

Evenals bijvoorbeeld mede-oppositiepartij SP vindt de ChristenUnie dat de gemeente meer geld in economie dan in het sociaal domein steekt. Dat zei CU-fractievoorzitter Bert de Pijper woensdag bij de behandeling van de Kadernota 2018, waarin de contouren voor de volgende begroting zijn vastgelegd.

De ChristenUnie betreurt het naar zijn zeggen dat de goede financiële positie van Amstelveen wel wordt vertaald in hogere uitgaven op het gebied van economie, maar niet in een structurele verbetering van de financiële positie van die Amstelveners die een beroep moeten doen op het sociaal domein. Maar de motie die de fractie samen met andere oppositiepartijen indiende om de eigen bijdrage omlaag te krijgen voor minima die een beroep op de WMO doen werd door de coalitie (meerderheid) getorpedeerd.

“Mensen maken Amstelveen”, de kreet waarmee B&W op initiatief van de scheidende burgemeester Mirjam van ’t Veld zich nu profileren, mag dan wel leuk zijn, maar wat betekent die eigenlijk voor de minst bedeelden, wilden De Pijper en andere raadsleden wel weten.

Geslonken

De Pijper kreeg er ook niet door dat het potje ‘sparen vooraf’ wordt gebruikt voor vernieuwing van de wijken. “En hier komt direct onze teleurstelling over deze Kadernota. Het lijkt er op dat het enthousiasme waarmee het college deze reserve heeft gepresenteerd, inmiddels behoorlijk geslonken is. Wij missen in deze Kadernota een duidelijke inkadering voor zowel de positionering, als de bestemming van deze reserve.”

 Gezinscoaches

De ChristenUnie is overigens wel blij met de extra inzet van gezinscoaches en de verhoging van de formatie jeugdhulpverlening, die blijkens de Kadernota in de plannen van B&W liggen. “Een goede toekomst van onze jeugd begint er mee dat kinderen kunnen opgroeien in stabiele gezinnen. Het gezin is nog steeds de hoeksteen van de samenleving.” Hij wilde overigens dat de gemeente gaat investeren in huwelijkscounseling, om echtscheidingen en als gevolg daarvan gebroken gezinnen te voorkomen.

Later dit jaar wil de gemeente een symposium over vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogenoemde statushouders organiseren. De Pijper meldde dat in zijn kerk een docente zit die les geeft aan vluchtelingen en ook een huiskring met buitenlandse vrouwen bestaat. “Uit die hoek krijg ik duidelijke signalen dat het in een aantal gevallen niet goed gaat met de combinatie van inburgeren en werken. Soms gaat het goed, maar vaak gaat het ook niet goed of dreigt het niet goed te gaan.” Hij drong er bij B&W op aan in de aanloop naar het symposium met ‘het werkveld’ in contact te treden.

 

Lees ook:ChristenUnie: ‘Verkeersinfarct dreigt door AV-lijn’
Lees ook:ChristenUnie betreurt ‘onchristelijk’ college
Lees ook:ChristenUnie: geen / lage eigen bijdrage WMO
Lees ook:De Pijper weer beëdigd als raadslid
Lees ook:ChristenUnie wijst B&W op zorgplicht voor asielzoekers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.