Raad: besluit Groenhof voor hoorzitting bezwaren

Patrick Adriaans

Met de SP-fractie tegen stemde de gemeenteraad woensdag in met het onttrekken aan de openbaarheid van een stuk grond bij Groenhof. Die toestemming hadden B&W nodig op grond van de Wegenwet. Het terrein wordt verkocht aan de eigenaar van het onder meer met een derde supermarkt (Lidl) uit te breiden winkelcentrum. Omwonenden maken bezwaar tegen de uitbreiding en pas vandaag, donderdag (een dag nadat de raad het besluit heeft genomen), is daarover een hoorzitting. De SP vond dat geen juiste procedure, de rest van de raad en het college van B&W wel.

Patrick Adriaans van de SP had van tevoren gedreigd met een motie van afkeuring tegen onder meer portefeuillehouder wethouder Jeroen Brandes, maar vond dat achteraf toch wel een zwaar middel. Hij had er overigens de raad niet voor meegekregen, waarvan onder meer D66 en PvdA (Brandes’ eigen partij) alleen al de dreiging politiek incorrect vonden.

Volgens Adriaans namen B&W te weinig een regierol op zich. Zij spanden zich te weinig in om tot een oplossing te komen, nu eigenaar en omwonenden overhoop liggen. “Het ontbreekt aan draagvlak”, zei Adriaans. Maar volgens Brandes is er keer op keer contact geweest tussen gemeente, eigenaar en omwonenden. Hij wierp de suggestie van Adriaans zich te weinig inspanningen te hebben getroost verre van zich.

Overigens werd een besluit over Groenhof door de gemeenteraad eerder een maand uitgesteld om dezelfde reden. De communicatie

Floortje Gordon

rond het project verdient geen schoonheidsprijs, zei raadslid Paul Feenstra (VVD). Slechte communicatie was ook een punt van kritiek van Floor Gordon (D66). “De kunt een procedure wel goed volgen, maar daarmee is het gevoel dat postvatte bij omwonenden niet weg”, zei ze.

Beperkte invloed

 

Overigens gaat het volgens haar om een particulier initiatief, waar de gemeente maar beperkte invloed op heeft. Haar fractie wil de zorgen van omwonenden wel serieus nemen, maar dat is in dit geval volgens Adriaans niet gebeurd. Gordon verweet hem trouwens een vorm van onbehoorlijk bestuur, nu hij in de pers al dreigde met een motie van afkeuring. “Dat stelt ons teleur”, zei ze. Maar de SP-er bleef er bij dat B&W zich onvoldoende hebben ingespannen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. “Er was meer te doen wat het overleg tussen de drie partijen – gemeente, eigenaar en omwonenden – betreft.”

Hinder

De bewoners vrezen vooral meer hinder, verkeersdrukte en te weinig overblijvende openbare doorgang. Zij stappen waarschijnlijk, omdat te verwachten is dat hun bezwaren door een ambtelijke (B&W adviserende) ongegrond worden verklaard, naar de rechter.

Paul Feenstra

Volgens D66 heeft de wethouder zich goed van zijn regierol gekweten, waarop de gemeenteraad ook aandrong in een vorige vergadering.

Bert de Pijper van de ChristenUnie vroeg zich af of er nog een brug is te slaan tussen bewoners en eigenaar. Maar raadslid Oord van Burgerbelangen constateerde dat de gemeente en burgers rond Groenhof in een ‘vechtmodel’ zijn beland.

Er is intussen, constateerde Brandes, aan tal van bezwaren van bewoners tegemoet gekomen. En bovendien, zei zowel hij als een deel van de gemeenteraad, staat nu eenmaal in de detailhandelsnota dat Groenhof moet worden opgewaardeerd. En die nota is door de raad vastgesteld. Kan wel wezen, reageerde de SP, maar de vraag is of dat op déze manier moet, waarvoor de gemeente ook een omgevingsvergunning afgeeft.

Adriaans constateerde dat de wethouder in de raad mondeling dezelfde antwoorden gaf als op schriftelijk door de SP gestelde vragen. “Ik word hier niet vrolijk van.” Maar volgens Harry van den Bergh van de PvdA heeft de wethouder alles gedaan om tot een oplossing te komen.

 

 

 

Lees ook:SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof
Lees ook:Raad stelt besluit over Groenhof uit
Lees ook:Hoorzitting bezwaren Groenhof ná besluit raad
Lees ook:Storm van bezwaren tegen vergroting Groenhof
Lees ook:Bezwaren van politiek en bewoners groter Groenhof

3 reacties op “Raad: besluit Groenhof voor hoorzitting bezwaren

 1. Robert van Waning

  In de detailhandelsnota staat dat Groenhof moest worden opgewaardeerd, maar een derde supermarkt in een winkelcentrum is toch geen opwaardering?

  Een hoorzitting voor bezwaar makende omwonenden houden nadat de raad het besluit heeft genomen is misschien formeel juist, maar het is niet democratisch en ook niet netjes. De raadsleden hebben een besluit genomen zonder kennis te nemen van de wensen, suggesties en bezwaren van de omwonenden. Raadsleden luisteren dus alleen naar de bestuurders die alleen naar hun ambtenaren luisteren.

  Democratie op z’n Amstelveens.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Frank Bikker

  Wat is de meerwaarde van een wijkbuurtcentrum om er een derde supermarkt bij te krijgen, zeker als men in ogenschouw neemt, dat een aantal omwonenden hier veel last van zullen krijgen dmv meer verkeer en waarschijnlijk dezelfde parkeerruimte?

  Het is blijkbaar de politiek van de gemeente om grote retails voorrang te geven, al gaat dit ten koste van het voorzieningenniveau in een wijk, waar wel degelijk behoefte aan is. Ik denk aan het verdwijnen van Du Monde , een specialistisch drogisterij met een zeer uitgebreid assortiment op Groenhof ten gunste van een Kruitvat. Het verdwijnen van de Blokker, die druk bezocht werd. Het verdwijnen van
  een fietsenmakerij , dierenspeciaalzaak , schoenmakertje en kledingherstelwinkel op Middenhoven . En dat allemaal ten gunste van een Action, waarvan er ook al 1 wordt geopend op het Stadshart.

  De gemeente zegt dat het allemaal aan particuliere partijen ligt. Hetgeen natuurlijk volstrekte onzin is, want wie verleent de noodzakelijke vergunningen. Trouwens wie verdient er een aardig centje aan door verkoop van grond. Diezelde gemeente!

  Het beleid i.d.van de gemeente is helemaal eigenlijk ondoorgrondelijk , want toen de Action aanvankelijk in winkelcentrum Waardhuizen wilde gaan zitten, dat helemaal op apegapen ligt, werd dit geweigerd vanwege vermeende overlast voor de buurt. Het zou namelijk te veel aanloop geven! Nee, men brengt liever een stel kleine middenstanders in de problemen in het nog geen km verderop gelegen winkelcentrum Middenhoven.

  En wie beijveren zich daar nu juist het hardst voor ; de ondernemerspartijende VVD , BBA , D66 en de PvdA die weer eens op sociaaldemocratische wijze enkele volwaardige arbeidsplekken teniet doet, ten gunste van overwegend scholierenbaantjes, terwijl de consument er nu ook niet bepaald mee op vooruit gaat.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.