Bezwaren van politiek en bewoners groter Groenhof

Floortje Gordon

Naar eigen zeggen had hij 172 argumenten om de nu bestaande plannen voor de uitbreiding van winkelcentrum Groenhof niet door de laten gaan. Hij had voldoende gegevens geleverd om aan te tonen dat B&W onjuiste cijfers en andere informatie hebben gehanteerd, zei inspreker Brussee dinsdagavond tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN). Ook andere bewoners kwamen met bezwaren en diverse fracties in de commissie voelden eigenlijk voor uitstel, zodat de gemeenteraad er op 8 februari nog niet over hoeft te beslissen.

Het ging om het voorstel van B&W een strook grond naan de zuidwestkant in verband met de uitbreiding – er komt ongeveer 600 vierkante meter bij, onder meer een derde supermarkt – te onttrekken aan de openbare ruimte en die te verkopen aan eigenaar Segesta van het centrum. Die heeft namelijk voor de uitbreiding een omgevingsvergunning aangevraagd. Om die te kunnen verlenen moet eerst een deel van de nu nog openbare grond overgaan naar Segesta. Maar de bij het voorstel gevoegde tekeningen kloppen van geen kanten, zeiden de insprekers.

“Waarom nu die grond al aan de openbaarheid onttrekken, terwijl wij nog niet eens weten hoe het centrum er precies uit gaat

Patrick Adriaans

zien?” Die vraag kwam van raadslid Patrick Adriaans van de SP. De bezwaren van de geplande bebouwing betreffen onder meer de veiligheid, parkeerproblemen, gebrek aan ruimte voor winkelwagens, toenemende geluidsoverlast door bevoorrading bij de komst van Lidl als derde supermarkt. Volgens een van de insprekers wordt er zes keer per dag bevoorraad door ronkende grote vrachtwagens, met een koelinstallatie die ook geluid produceert.

Noodzakelijk?

Volgens wethouder Jeroen Brandes zal er nog vijf meter loopruimte na de gevelverplaatsing overblijven en wordt Lidl maximaal vier keer per dag bevoorraad. Maar Floortje Gordon van D66 vond de gang van zaken in de procedure toch nogal eigenaardig. Goed nieuws voor het winkelcentrum, maar slecht voor de omwonenden, zeiden zij en anderen. De communicatie van de projectontwikkelaar en de gemeente naar de omwonenden is ook onduidelijk en er is onzorgvuldig gehandeld, constateerde zij. Niet transparant en de grondopbrengst gaat ten koste van de bewoners, terwijl grond in Amstelveen toch al kostbaar is. Op de vraag wat de strook gaat opleveren, kwam overigens geen antwoord van het college. “Is die uitbreiding wel echt noodzakelijk?” wilde Gordon weten.

Tessa van Wijnen

Ook Tessa van Wijnen van GroenLinks haalde de door B&W voorspelde verbetering van de kwaliteit van het winkelcentrum nog niet uit het voorstel. “En dat burgers zich niet serieus genomen voelen lijkt mij niet geruststellend.” Ook commissielid Van Scheijndel van het CDA had kritiek. “Het duizelt ons door statistieken over veiligheid”, zei hij. Hij en anderen constateerden dat bezwaarden en B&W met verschillende cijfers over de breedte van overblijvende ruimte en luifels komen.

Huiswerk

Volgens Brandes (“u hebt u huiswerk niet goed gedaan”, kreeg hij van een inspreker te horen) is Groenhof aan een kwaliteitsimpuls toe, blijven de laad- en losplaatsen dezelfde en oordeelt de raad later over de aanvraag van een omgevingsvergunning. Maar waarom moet er dan nu al grond worden verkocht en aan de openbaarheid worden onttrokken, vroeg men in de commissie.

In allerijl wil Brandes nog wel een informatieve bijeenkomst voor raad en bewoners organiseren, maar dat moet dan voor de raadsvergadering op 8 februari. Dat wordt wel heel kort dag, verzuchtte Van Wijnen. Diverse leden, onder wie Adriaans, pleitten voor uitstel. Gordon mistte een integrale afweging van alle belangen en vroeg zich af of verkoop van de grond wel nodig was. “Zolang er geen duidelijkheid over bestaat, is het lastig hiermee in te stemmen. Wij kunnen zo heel Amstelveen wel verkopen,” zei ze. Brandes wees er op dat de doorgang voor hulpdiensten – volgens sommige bezwaarden te smal – breder is dan die bij het nieuwe centrum Westwijk. Er komt over Groenhof geen startnotitie, antwoordde hij op vragen van raadsleden. “Ik denk dat er nu gewoon een technisch voorstel ligt.” Volgens Adriaans mag de door Brandes gewenste kwaliteitsverbetering niet volledig ten koste gaan van de omwonenden.

 

 

 

Lees ook:Raad stelt besluit over Groenhof uit
Lees ook:Raad: besluit Groenhof voor hoorzitting bezwaren
Lees ook:Storm van bezwaren tegen vergroting Groenhof
Lees ook:SP wil transparantie gemeente rond Groenhof
Lees ook:SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof

4 reacties op “Bezwaren van politiek en bewoners groter Groenhof

 1. Frank Bikker

  Overal staan al winkelpanden leeg in afwachting van de verbouwing en begint men pas te praten over die plannen. Is dit niet de omgekeerde wereld. Het lijkt mij toch wel zo,democratisch dat alles is besproken en besloten, voordat men begint. Nu worden allerlei partijen zoals winkeliers en omwonenden voor het blok gesteld.

  En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat er al 2 grote supermarkten zijn. Het lijkt me toch dat er hier sprake is van overkill, vooral omdat vele consumenten via de Groenelaan zullen komen , een weg die toch al door zijn ligging veel geluidsoverlast geeft voor de aanwonenden.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Kritische noot

  Deze tactiek kennen we inmiddels van dit College. Eerst zaken in gang zetten buiten de raad om en vervolgens, als er bezwaren komen, het argument gebruiken dat het heel onverstandig is om de zaak terug te draaien daar er dan teveel geld weggegooid is en belangen worden geschaad.
  China aan de Amstel….

    /   Beantwoorden  / 
 3. Tomaat

  Nu staat het parkeerterrein al bomvol op vrijdag en in het weekend. Hoe wil men dat opvangen? Het was al een druk bezocht en zeker gevarieerd winkelcentrum. Met de komst van Lidl gaat de variatie ook weg. Waar blijft de Blokker, slager, groenteboer, kledingwinkel, snackbar, opticien en de leer/kledingreparatiewinkel. De gehele buurtfunctie gaat er zo aan.
  Nu heb ik totaal geen bezwaar tegen zaken als de Lidl of een Action maar het lijkt me dat een gemeente rekening heeft te houden met het winkelaanbod in elke buurt opdat de leefbaarheid gehandhaafd blijft. Nu doet zij blindelings wat elke projectontwikkelaar met eurotekens in zijn ogen maar wil.
  Ik zit mij dan ook af te vragen of de gemeente ueberhaupt de schaarse grond nog moet verkopen. Het lijkt mij dat ze op de lange duur in haar eigen vlees snijdt. Misschien is een erfpachtconstructie beter.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Frank

  Niet alleen aan de Amstel! Kijk maar naar de neergang van menige gevestigde partij elders.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.