Raat: Verzet tegen bunker gaat om waarde woning

Bewoners van de Wolfert van Borsselenweg die de daar gelegen bunker willen slopen, terwijl de gemeente er een historisch monument van heeft gemaakt, hebben ambtenaren zo ongeveer voor rotte vis uitgemaakt. Dat wil althans de destilleren uit het antwoord van wethouder Herbert Raat op vragen van Maria Vlaar van de ChristenUnie in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. De omwonenden hebben de vereniging ‘Sloop de Bunker’ opgericht, die een juridische procedure tegen Raat begon en probeerde talloze instanties achter zich te krijgen, verloor eigenlijk tot nu toe de juridische strijd.

Volgens de wethouder ligt aan de strijd tegen het opwaarderen van de bunker tot educatief centrum de niet in het openbaar uitgesproken vrees voor waardevermindering van de huizen van betrokkenen ten grondslag.

Vlaar wilde weten of er nog een gesprek tussen B&W en de in opstand gekomen omwonenden mogelijk is. Raat antwoordde bevestigend. “Maar niet over besluiten die we hier in overleg met de gemeenteraad op democratische wijze al genomen hebben. Wel over wijkbeheer, en als er straks schoolklassen komen dat dat op een goede manier gaat. Zoals dat er voldoende afvalbakken staan. En andere zaken in de rand voorwaardelijke sfeer. Maar zover is het nog lang niet”, voegde Raat er aan toe. Hij ging uitvoerig op de vragen van Vlaar in. Dat de bestuursleden Boorsma mr. Nakad-Westrate zich weinig vleiend en in feite beledigend over B&W uitlieten, waarbij Raat werd beschuldigd van vriendjespolitiek, is wat de wethouder betreft akkoord. Maar het ging hem te ver dat medewerkers van de gemeente die zich niet kunnen verdedigen ook kennelijk de volle laag kregen.

Herbert Raat

Raat zei: “Dat mevrouw Nakad-Westrate, meneer Boorsma en hun Vereniging het niet eens zijn met een besluit. Akkoord. Dat ze dan vervolgens mij aanvallen als wethouder, of het gemeentebestuur, ruzie gaan maken met de directeur van het Verzetsmuseum. Ook akkoord. Wij zijn allemaal mensen die een publieke functie hebben gekozen. Niet altijd even leuk, maar het hoort wel bij het werk. Maar dat mevrouw Nakad-Westrate en meneer Boorsma onze medewerkers betrekken in juridische procedures vind ik te ver gaan. Niet alleen inhoudelijke medewerkers, maar ook de secretaresse, beleidsmedewerkers en ondersteuning. Het mag, juridisch kan het, maar ik vind het weinig chique.”

 Erfgoed

De gemeente vindt dat de bunker tot het historisch erfgoed van Amstelveen behoort en wil er een educatief centrum van maken om onder meer scholieren te confronteren met de lokale geschiedenis. Ook tegenover de raadscommissie verzette mr. Nakad-Westrate zich als inspreekster tegen die plannen. Zij en haar vereniging zijn diverse procedures gestart tegen de gemeente en Raat persoonlijk gestart. ook tegen mij als persoon. Bij de gemeente werden wob-verzoeken (om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend en beantwoord en er kwamen bezwaren binnen, die op advies van een ambtelijke commissie door B&W niet ontvankelijk zijn verklaard.

 OM

Raat: “Verder heeft de heer Boorsma bij de commissaris van de Koning in Noord-Holland een verzoek ingediend voor een

Maria Vlaar

onderzoek naar integriteitsvraagstukken van het college van B&W. En heeft mevrouw Nakad-Westrate aangifte tegen mij gedaan wegens belediging en intimidatie in de kwestie de bunker. Per brief van 31 januari 2017 heb ik u laten weten dat het Openbaar Ministerie geen feiten of omstandigheden zag die duiden op een strafbaar feit en dus geen aanleiding zag tot onderzoek of vervolging.”

 Uitkomst

De wethouder stuurde ook een ko[ie van de brief van de commissaris van de Koning in Noord-Holland naar de raad, waarin staat dat in de toegezonden documentatie door de heer Boorsma onvoldoende is onderbouwd dat de integriteit van de gemeente in het geding is. De commissaris zag op basis van de aangeleverde informatie geen reden om actie te ondernemen. “Daarbovenop kwam ook nog een verzoek tot getuigenverhoor, waarbij medewerkers – van secretaresses tot beleidsmedewerkers – werden betrokken”, aldus Raat. Een gesprek met de bezwaarmakers heeft in dit stadium weinig zin, denk hij. “Als je een gesprek aangaat, moet er ook een uitkomst kunnen zijn. En die is er volgens ons nu niet.”

Prijzenswaardig

Dat heeft volgens hem niet alleen te maken met alle procedures van de omwonenden tegen de gemeente, maar ook met een mailwisseling tussen mevrouw Nakad-Westrate, de heer Boorsma en de directeur van het Verzetsmuseum van Zuid-Holland, de heer van Wijngaarden. “In de mail vraagt mevrouw Nakad-Westrate aan de directeur van het Verzetsmuseum van Zuid-Holland een brief te sturen aan het gemeentebestuur van Amstelveen en te vragen geen monumentale status toe te kennen aan de bunker. Vervolgens antwoordde de directeur dat hij vindt dat Nederland zuinig moet zijn op cultuurhistorisch erfgoed”, zei Raat. “Dat het in dit geval gaat om erfgoed van de Duitse bezetter doet volgens hem niet ter zake. Zuinig zijn op erfgoed van de voormalige vijand wil niet zeggen dat je in de verste verte sympathie hebt voor het verwerpelijke gedachtegoed. De directeur besluit dan ook dat het initiatief van de gemeente Amstelveen om een bunker uit de oorlogstijd op te knappen alleen maar prijzenswaardig is. Dit is ook altijd wat ik gezegd heb tijdens de behandeling van de Kadernota: het gaat om de cultuurhistorische waarde.”

 Hoge poten

De directeur van het Verzetsmuseum kreeg vervolgens een mail op hoge poten met een verkapt dreigement dat hij de grenzen van artikel 137 e Wetboek van Strafrecht wel erg opzoekt, en daarmee zichzelf diskwalificeert, aldus Raat. “De situatie is dat, als je niet je zin krijgt, je gaat dreigen met juridische actie of de tegenpartij wegzet als sympathisanten van de nazi’s.”

Hij betwijfelt of Nakad-Westrate en Boorsma wel in gesprek wíllen gaan, of ze wel tot overeenstemming wíllen komen. Raat verwees naar de vraag van zijn fractievoorzitter (VVD) Kees Noomen aan mevrouw Naked-Westrate waar het nu echt om gaat. “Haar antwoord was toen: ik heb een huis gekocht van 2 miljoen, betaal veel ozb en ik heb geen zin in dat lelijke uitzicht wat ook nog eens extra drukte oplevert.” Dat iemand veel geld voor een huis heeft betaald, betekent niet dat hij of zij daarmee eigenaar is van openbare ruimte of lokaal cultuurhistorisch erfgoed, zei Raat.

 

 

 

 

Lees ook:Anti-bunkerclub: Raat vertelt onwaarheid
Lees ook:Geen instantie ziet ‘zaak’ in protest tegen bunker
Lees ook:OM maakt gehakt van ‘bunker-klacht’ tegen Raat
Lees ook:Vereniging tegen bunker telt nu 70 leden
Lees ook:Actievoerders bunker trekken schorsingsverzoek in

9 reacties op “Raat: Verzet tegen bunker gaat om waarde woning

 1. Rotary-vriendje

  Hulde voor wethouder Raat in deze. Democratie op zijn Amstelveens. Als de villabezittertjes hun zin niet krijgen, en ook nog eens niet van een liberale wethouder, dan wordt alles uit de kast getrokken om het eigen belang toch veilig gesteld te krijgen.

  Dat juist wethouder Raat, op wie ik doorgaans erg veel kritiek heb, zijn rug recht houdt verdient, zeker van mij, vermeldt te worden.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Frank Bikker

  Blijkbaar zijn de partijen belandt in een moddergevecht.
  Een feit blijft dat een bedrag van 100.000 € + onderhoud voor een bunkertje van twijfelachtige historische waarde erg veel is. Vooral als men daar tegenover zet dat men wel een historische veenplassen landschap aantast terwille van een piepklein zwembadje. Ook als men in ogenschouw neemt dat men voor een fractie van dit bedrag enkele goede lesbrieven over dit onderwerp uit kan laten gaan.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Gerben

   Eens met Frank.

     /   Beantwoorden  / 
 3. P.G. van Faassen

  ” “De situatie is dat, als je niet je zin krijgt, je gaat dreigen met juridische actie of de tegenpartij wegzet als sympathisanten van de nazi’s.””

  Dat klinkt mij heel bekend in de oren.

  “Dat iemand veel geld voor een huis heeft betaald, betekent niet dat hij of zij daarmee eigenaar is van openbare ruimte of lokaal cultuurhistorisch erfgoed, zei Raat.”

  Zo willen de grachten yuppies ook geen toeristen op de grachten, met hun rolkoffertje.

  “Haar antwoord was toen: ik heb een huis gekocht van 2 miljoen, betaal veel ozb”

  Wij allemaal betalen veel ozb. Wat een wereldvreemde vrouw is dat. Het lijken wel linkse praatjes.

  Ik ken scheefwoners alhier, die nog niet eens weten hoe je twee miljoen getalsmatig kunnen schrijven.

  Laat je niet manipuleren Herbert. Good job.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Ik ben het met je eens , dat de beweegredenen van die mevrouw niet zuiver zijn. Ik ben het ook met je eens dat de lokale historie in onze gemeente een plaats dient te krijgen. Maar kun je voor zoiets niets beters verzinnen dan een rotbunkertje van nauwelijks 10 bij 5 m dat ook nog eens 150.000€ moet kosten, want de woorden ( zoals op deze blog eerder vermeld) van de hr. Raat dat dit een monumentaal educatief project zal worden klinken mij ook enigs raar in de oren.

     /   Beantwoorden  / 
   1. P.G. van Faassen

    “monumentaal educatief project zal worden klinken mij ook enigs raar in de oren.”

    Als je ‘monumentaal’ opvat als heel groot klinkt dat raar.
    ‘monumentaal’ betekent ook indrukwekkend, en dan is het weer niet zo raar.

    B.t.w. ik begon met veel plezier jouw reactie te lezen, want lof voor mijn inbreng.
    Tot ik bij het woordje ‘maar’ kwam en je weer ging zeuren over wat het allemaal kost. Een beetje jammer.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank Bikker

     Ik zie het namelijk niet voor me dat schoolklassen zullen afreizen naar dit bunkertje dat nauwelijks groter is dan een gemiddeld schoollokaal. Er moet namelijk wel echt iets te zien zijn. Waarom ga je niet in op mijn idee van lesbrieven en als je het echt wijkgericht wilt houden een reizende tentoonstelling , die van school naar school gaat, eventueel gecombineerd met vrijwilligers die een les daarover kunnen geven. In Amsterdam kwamen vroeger mensen in de klas , die het allemaal nog meegemaakt hadden. Dat maakte erg veel indruk op de kinderen, maar dat kan nu niet meer. Ik denk dat
     kinderen daar heel wat meer van kunnen leren dan een lesje van een uurtje.
     Het gaat mij er enkel om dat als je 150.000€ wilt uitgeven aan een terecht belangrijk educatief projekt dat je dat wel zo effectief mogelijk moet zien te doen.

       /   Beantwoorden  / 
     1. P.G. van Faassen

      “Ik zie het namelijk niet voor me dat schoolklassen zullen afreizen naar dit bunkertje dat nauwelijks groter is dan een gemiddeld schoollokaal.”

      Maar de buren wel.

      “Er moet namelijk wel echt iets te zien zijn”

      Het is nog in een pril stadium. Meteen maar afbranden?

      “als je het echt wijkgericht wilt houden een reizende tentoonstelling , die van school naar school gaat”

      Het bunkertje op een auto laden, en door de wijken rijden?

      Niet zo raar praten Frank.

        /  
 4. Frank Bikker

  Nagekomen bericht.
  Voor wie eens echte bunkers wil zien, Google bunkerdag. A.s. Zaterdag zijn ze open.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.