Talloze maatregelen om AV bereikbaar te houden

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

“Het blijft lastig, je moet het niet mooier maken dan het is”, zegt wethouder Herbert Raat (VVD), die onder meer de A9 in zijn portefeuille heeft. Hij en zijn collega Jeroen Brandes van verkeer (PvdA) weten dat de talloze projecten Amstelveen de komende jaren goeddeels in een bouwput verandert. Onder meer de verbreding van de A9, de aanleg van de Amstelveenlijn, de renovatie van het Stadshart en de bouw van een nieuwe brug bij Ouderkerk.

Voor de rijksweg moeten talrijke tijdelijke maatregelen worden genomen. Die worden vrijwel volledig gedekt door Rijk, Provincie en Stadsregio Amsterdam. Mogelijk kunnen veel van de voor omegging extra aangelegde wegen blijven, als alles klaar is. “Wij

Afstemming grote projecten Amstelveen

vragen als gemeente of wij die tijdelijke maatregelen kunnen behouden als wij dat willen”, vertelt stedenbouwkundige Jelle Westra. “Rijkswaterstaat had dat nog nooit meegemaakt, maar die heeft er als zij iets kunnen laten liggen wel financieel voordeel bij. Er hoeft dan niets te worden afgebroken.”

De gemeente gaat dit en volgend jaar samen met de andere partners diverse werkzaamheden aan wegen en kruispunten inde stad uitvoeren. Gelet op de veelheid ervan is moeilijk te communiceren wat er allemaal gaat gebeuren. Ondernemers in het Stadshart zijn bevreesd voor de bereikbaarheid door klanten. Vooral de horeca, weet Raat. Die vreest onder meer dat de afritten bij de Keizer Karelweg vier jaar lang afgesloten blijven. Dat is in werkelijkheid maar twee jaar en er worden flankerende maatregelen genomen om het verkeer om te leiden. Op de A9 rijdt het verkeer gedurende twee jaar op noordelijke rijbaan – om dan op de zuidelijke de verdiepte weg aan te leggen – en daarna twee jaar op de zuidelijke rijbaan geleid.

Variabelen

Er worden allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat er sluipverkeer in talloze wijken in de stad ontstaat. Volgens B&W moet het college gedurende de werkzaamheden niet op de handen blijven zitten. “Er is een gefaseerde realisatie gepland, maar de vraag is of soms fases niet uitlopen. Daar moeten wij goed op letten en ingrijpen als dat nodig is”, zegt Raat. “Het is geen automatisme dat alles op tijd klaar is. Er zijn veel variabelen.”

Het is voor bewoners en bedrijven belangrijk dat de stad bereikbaar blijft tijdens de vele werkzaamheden, vinden Brandes en Raat. Zij zeggen overlast zoveel mogelijk te willen voorkomen, maar helemaal lukken gaat dat niet. Als de toerit van de A9 bij de Keizer Karelweg richting Holendrecht vier jaar wordt gesloten, moet er op een werkdag in de spits 900 auto’s per uur worden omgeleid en in het weekend 475. De afrit uit de richting Holendrecht, waar duizend auto’s per spitsuur worden verwerkt (650 in het weekend) ligt er twee jaar uit. Er zijn alternatieve maatregelen nodig om dat op te lossen. Er kom onder meer een omleiding via Groenelaan en Oranjebaan. Maar door extra te creëren wegcapaciteit wordt de verkeersafwikkeling in de spits sneller dan nu het geval is, zegt Westra. Alleen op het kruispunt bij de Burgemeester Boersweg blijft de verkeersdruk hoog.

ITS

Op acht kruisingen worden de verkeerslichten aangepast. Dankzij een intelligent transportsysteem (ITS) wordt het mogelijk regelingen af te stemmen op het verkeersaanbod en krijgen weggebruikers informatie over te kiezen routes. De gemeente gaat het systeem dit jaar installeren. Ook komen er bij sommige kruispunten extra opstelstroken.

Veel werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd. Maar ook in 2018 kan Amstelveen zijn borst nat maken. Westra spreekt over een ‘enorme impact’. Gedurende vier of vijf jaar wordt bijvoorbeeld het Meanderpark goeddeels weggehaald. In 2021 moet de nieuwe Amstelveenlijn in exploitatie worden genomen. Overigens krijgt ook de regio met verkeersproblemen te maken.

 

 

Lees ook:Werk aan dak monument stil gelegd
Lees ook:Klachten over hinder in Oude Dorp
Lees ook:Gemeente dreigt met dwangsom ‘onveilig’ huis
Lees ook:‘Werkzaamheden A9 ramp voor bereikbaarheid’ vindt MKB
Lees ook:Betaallimiet bijstand ter voorkoming blunders

2 reacties op “Talloze maatregelen om AV bereikbaar te houden

  1. Tomaat

    Nu zijn we echt een stad met verkeersinfarcten en al. Wel erg veel tegelijk.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Gerben

    Amstelveen een hel in die tijden. Hoop dat de heemparken en de culturele instellingen bereikbaar blijven. En er is de fiets! Met de fiets vervuil je niets.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.