Categorie: "Stadshart"

Fracties willen snel opheldering over Stadshart

Collegepartij Burgerbelangen (BBA) en oppositiepartij GroenLinks hebben in een gezamenlijke brief aan B&W opheldering gevraagd over de ontwikkelingen in het Stadshart. Eigenaar Unibail-Rodamco (UR) heeft volgens Detailhandel Nederland daar al van meer dan dertig winkeliers de huur opgezegd, omdat het een andere uitstraling – met meer luxe – van het centrum nastreeft. Ook wil het een deel van het centrum slopen en herbouwen, alsmede tienduizenden vierkante meters aan de verkoopoppervlakte toevoegen. Eerder stelde D66 daarover schriftelijke vragen aan het college, maar die zijn door het college4 nog steeds niet beantwoord. GroenLinks en BBA willen dat de raad nu snel volledig wordt geïnformeerd.

Stadshart wordt jarenlang één grote bouwput

De jarenlange bouwput in het Stadshart en wijde omgeving wordt nog groter. Behalve de aanleg van de A9-tunnel, waarvoor het gebied langs die Rijksweg moet worden herontwikkeld, gaat ook het winkelcentrum goeddeels tegen de vlakte. Dat is althans op te maken uit niet openbare stukken, waarop het doorgaans over goede lekken op hoog gemeentelijk niveau beschikkende Amstelveens Nieuwsblad de hand wist te leggen. Het Stadshart is nauwelijks klaar of eigenaar Unibail/Rodamco (UR) wil het al weer gedeeltelijk slopen en vernieuwen. De onderneming denkt daar over twee jaar mee te kunnen beginnen. Het in de dagelijkse praktijk saaie Stadsplein wordt daarbij verkleind om meer bebouwing voor horeca te creëren. Verder moeten er volgens UR tienduizenden vierkante meters verkoopoppervlakte bij komen. De Franse vastgoedeigenaar zou zich daarvoor al gronden in het centrum hebben verworven.

D66 bezorgd over huuropzeggingen in Stadshart

D66 heeft B&W schriftelijke vragen gesteld over het nieuws dat vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco van het Stadshart eenzijdig van winkeliers de huur opzegt, omdat die bedrijven niet meer zouden passen in het luxe karakter dat de verhuurder voor het winkelcentrum nastreeft. De fractie wil van B&W weten of inderdaad huurcontacten worden opgezegd en of het college het met haar eens is dat het aanbod in het centrum niet eenzijdig trendy en duur moet zijn. D66 vraagt het college met de Stadsharteigenaar in gesprek te gaan om vertrek van winkels te voorkomen. Ook wil zij weten welke mogelijkheden B&W nog zien om het winkelaanbod gevarieerd te houden en in hoeverre wat Unibail doet past in de gemeentelijke citymarketing, waarvoor veel geld wordt uitgegeven.

Stadshart: Verwachte kwartjes winst bleek verlies

Er zouden kwartjes tussen de dubbeltjes zitten. Met die in de lokale politiek vaak – vooral spottend – herhaalde bewering verdedigde voormalig wethouder Casper Stevens vaak de ambitieuze plannen voor de bouw van het Stadshart. Maar het zoeken tgussen de dubbeltjes leverde geen kwartjes op. Nou ja, als verliesposten, in plaats van winst. Ofwel: het Stadshart werd voor de gemeente een bijlegger van zes miljoen euro. Op zich weinig nieuws, maar burgemeester Jan van Zanen meldde het dezer dagen nog maar eens op een symposium ter gelegenheid van de liquidatie van de Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij (SAO). Een happening waarvoor van de lokale media blijkbaar alleen het Amstelveens Nieuwsblad was uitgenodigd. De SAO was een publiek private samenwerking (PPS), waarin gemeente en projectontwikkelaar MAB elk voor 47,5 procent participeerden en Ballast Nedam voor 5 procent.

Stadsharteigenaar stuurt aan op leegstand

Eigenaar Unibail-Rodamco van het Stadshart heeft winkels eenzijdig de huur opgezegd, omdat zijn niet zouden passen in het trendy en luxe karakter van het winkelcentrum dat de vastgoedmagnaat voor ogen staat. Dat wist vorige weel het Amstelveens Nieuwsblad te melden. In de Binnenhof zouden op die manier horecabedrijven, modezaken en winkels met huishoudelijke apparatuur gedoemd zijn te vertrekken. Er lopen nu diverse juridische procedures. Overigens was Unibail, en voorheen het inmiddels overgenomen Rodamco, al geruime tijd doende met het enorme huurverhogingen, die tot vertrek van ondernemingen hebben geleid.

Meer stallingruimte voor (brom) fietsen bij Stadsplein

Er komen meer fietsenstallingen bij het Stadsplein. Deze week is de gemeente gestart met het aanbrengen daarvan. De nu bestaande ruimte voor 390 fietsen blijkt vaak onvoldoende. Het aantal wordt daarom uitgebreid tot 550. Dat worden overigens allemaal nieuwe stallingen, want de oude worden verwijderd. De gemeente wil op die manier voor een eenduidig, rustig en net straatbeeld zorgen. Bij de diverse entrees van het Stadsplein komen ook in totaal ongeveer 50 stallingplaatsen voor bromfietsen.

College wil met Stadshart-ondernemers praten over bereikbaarheid

Het college van B&W is blijkbaar geschrokken van de zorgen die ondernemers in het Stadshart hebben over de toekomstige bereikbaarheid. Het wil op korte termijn met hen daarover praten. Als de tunnel er komt, verdwijnt de directe afslag van de A9 naar het centrum en ook de verbinding van de Beneluxbaan naar het Handelsplein.  De bereikbaarheid van het Stadshart per auto, fiets en openbaar vervoer moet gehandhaafd blijven,  roepen de wethouders Groot en Pols nu via een persbericht van de gemeente. Zij zeggen de zorgen van de ondernemers te delen en te vinden dat de parkeergarages, dicht bij de winkels,  bereikbaar moeten blijven. Het is de bedoeling van de wethouders de onrust van de winkeliers weg te nemen. Daarom willen zij met de ondernemers samen naar oplossingen zoeken.

Gemeente: Diwali is soort kerstfeest

Het Indiase Diwalifestival op het Stadsplein, ook wel ‘lichtjesfeest’ genoemd, trok zaterdag (10 oktober) veel publiek. Er waren veel mensen uit de Indiase gemeenschap uit de regio naar het plein gekomen. Het feest is gewijd aan de hindoeïstische godin Laksmi. Wegens die religieuze achtergrond heeft de ChristenUnie inmiddels vragen aan B&W gesteld over de gemeentelijke betrokkenheid bij de organisatie van het evenement. Amstelveen en  Amsterdam werkten daarin samen met het bedrijfsleven.

Feest voor Indiase godin op Stadsplein

Op het Stadsplein wordt zaterdag 10 oktober voor de eerste keer het India Diwali Festival gehouden. De Indiase gemeenschap wordt daarbij gesteund door KPMG en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen. Diwali, ook Lichtjesfeest genoemd, is het belangrijkste traditionele feest in India en symboliseert de overwinning van het kwade door het goede, duisternis door licht en ongeluk door geluk. Het festival bestaat uit muziek, dans, ander entertainment en eten. Daarbij wordt de godin Lakshmi aangeroepen. En er worden honderden lichtjes -  van klei gebakken lampjes,  dya’s genaamd -  aangestoken. Ook komt er vuurwerk.

Weer Mega Beach op Stadsplein

Op het Stadsplein wordt van 5 tot en met 7 september weer het Mega Beach evenement gehouden. Dat heet nu CrocsCityBeach. De deelnemende teams zullen strijden om de Abina cup, de Joop van der Monde Trophy, De Mercedes Cup en de Brommer Sanitair Cup. Overigens zoekt de organisatie nog sponsoren. Voor de wedstrijden kan men zich inschrijven bij de horecabedrijven aan het Stadsplein. De opbrengst gaat goeddeels naar Stichting Kika (voor kinderen met kanker). Op zaterdag 6 september is er een ‘happy hour.’ www.crocscitybeachtour.nl