Categorie: "Stadshart"

Afval op straat gooien kost 50 euro

Gemeente en politie gaan veroorzakers van zwerfafval hard aanpakken. Wie iets op straat gooit, riskeert een boete van vijftig euro. Woensdag 18 januari is er een handhavingactie in het gebied tussen V&D en het KPMG-gebouw, volgens de gemeente een van de ‘hotspots,’ die bekend staan wegens veel zwerfvuil.

Stadsplein nu ‘kunstzinnig’ voltooid

De kunst op het Stadsplein is klaar, vindt de gemeente. Ooit werd besloten het plein aantrekkelijker te maken, onder meer met kunstwerken. Deze zomer kwam er een werk van Roel Achterberg aan de gevel van popodium P60. En voor die van de Volksuniversiteit kwam er een van Karel Martens, door de ontwikkelingsmaatschappij (SAO) aangeboden aan de gemeente. Daarmee is het kunstproject bij de cultuurstrip afgesloten. Vrijdag gebeurde dat officieel door wethouder Alink.

‘Cultuurafval’ ondergronds in Stadshart

Er komt ondergrondse inzameling van afval in het Stadshart voor de daar gevestigde culturele instellingen (bibliotheek, schouwburg, poppodium, muziekschool, Cobramuseum en Volksuniversiteit. Daarmee is 19 duizend euro gemoeid. De instellingen betalen dat in tien jaar aan de gemeente terug.

Nóg meer geld naar Stadshart

Nadat de gemeenteraad eind vorig jaar noodgedwongen al moest besluiten bijna 2,4 miljoen euro in de Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij (SAO) bij te storten, wegens liquiditeitsproblemen, moet dat nu opnieuw gebeuren. De gemeente participeert voor 47,5 in de SAO en dus ook in de verliezen. In totaal moeten de aandeelhouders geleidelijk weer 5 miljoen euro bijstorten. Tot medio 2007 wordt de financieringsbehoefte geraamd op 3 miljoen euro. Van Amstelveen wordt in oktober 1 á 1,5 miljoen euro gevraagd. Leegstand van kantoren op het Handelsplein en andere tegenvallers hebben gezorgd voor het snel verminderen van het vermogen van de SAO. Overigens zijn namens de gemeente twee nieuwe commissarissen bij de SAO kandidaat gesteld. Wethouder Theo Tiemessen trok zich vorig jaar terug als commissaris nadat duidelijk werd dat hij door twee petten te dragen (zowel die van het gemeentelijke belang als van de SAO belangen) in politieke problemen was gekomen. Hem werd verweten de raad niet tijdig genoeg over de financiële problemen in het Stadshart te hebben geïnformeerd.