Nieuw gevecht B&W tegen veelheid regels

Het wordt al jaren beloofd, maar is eigenlijk nooit gelukt. Minder regeltjes van de lokale overheid. Omdat er voor regeldruk die verdween – voor burgers en ondernemers – prompt weer nieuwe kwam.  Ook het nieuwe college van B&W heeft weer ‘deregulering’ hoog in het vaandel. Het kondigt minder (beleid) nota’s, minder verordeningen en minder vergunningen aan.

Ooit vastgestelde beleidskaders worden beoordeeld op nut en noodzaak. En B&W gaan afwegen of het écht nodig is normen te stellen of dat ook met ‘zachtere’ middelen de doelen zijn te bereiken. Het totale pakket heet

Deregulering Lokaal Ruimtelijk Beleid, wat dus eindelijk moet leiden tot minder beleids- en regeldruk. Dat biedt meer ruimte en flexibiliteit voor burgers en ondernemers, wat zou aansluiten bij het collegeprogramma ‘Ruimte voor Amstelveen’.

Waar dat mogelijk is worden beleidsnota’s gebundeld. Een overzichtelijker beleid maakt het Amstelveners makkelijker de gemeente nog te volgen, denkt zij. Gestart wordt met het verminderen van de regeltjes op het gebied van ruimtelijke ordening. Op dat gebied geldt nu nog een oerwoud van verordeningen, variërend van archeologische voorschriften tot welstandsnota en gedragscode voor Flora en fauna. Per nota gaat het stadsbestuur nu beslissen of die moet blijven bestaan, kan worden ingetrokken of samengevoegd met andere.

 

Nog voor het einde van het jaar vindt bij de gemeente een inventarisatie plaats van alle beleidsdocumenten die de ruimtelijke ordening raken. Volgend jaar volgt stapsgewijs een beoordeling van beleidsnota’s en verordeningen. “Dit moet leiden tot het terugdringen van knellende voorschriften en regels”, zegt de gemeente.

 

 

Lees ook:‘Schoonheid Amsteldijk moet behouden blijven’
Lees ook:Geen vergunning nodig voor kerstbomenverkoop
Lees ook:Lokale regelgeving te raadplegen op internet
Lees ook:Plan om open karakter Amsteldijk te behouden
Lees ook:VVD: Minder regels voor ondernemers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.